Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Τηλεγράφημα του Γ. Στρέιτ προς το Βασιλιά Κωνσταντίνο σχετικά με τη στάση της Ρωσίας και της Αυστρίας απέναντι στην Ελλάδα.
Τηλεγράφημα
1913 Ιούλιος 3
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γ. Στρέιτ προς τον Βασιλιά Κωνσταντίνο σχετικά με τις κινήσεις του βουλγαρικού στρατού και τη στάση της Ρωσίας απέναντι σε αυτές.
Τηλεγράφημα
1913 Ιούλιος 3
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γεώργιου Στρέιτ προς το βασιλιά Κωνσταντίνο σχετικά με τη στάση της Γερμανίας και της Ιταλίας απέναντι στην Ελλάδα και την ελληνική πολιτική.
Τηλεγράφημα
1913 Ιούλιος 3
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γ. Στρέιτ προς τον βασιλιά Κωνσταντίνο σχετικά με τη στάση της Ρουμανίας απέναντι στην Ελλάδα.
Τηλεγράφημα
1913 Ιούλιος 3
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς το βασιλιά Κωνσταντίνο σχετικά με την άποψη που επικρατεί στη Γαλλία για τη στάση της Βουλγαρίας στον πόλεμο.
Τηλεγράφημα
1913 Ιούλιος 3
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ι.Αλεξανδρόπουλου προς το βασιλιά Κωνσταντίνο σχετικά με τις προκαταρκτικές διαπραγματεύσεις για την ειρήνη.
Τηλεγράφημα
1913 Ιούλιος 3
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Παπαδιαμαντόπουλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών απευθυνόμενο στον Βενιζέλο εκ μέρους του Ιονέσκο.
Τηλεγράφημα
1913 Ιούλιος 3
infolib image control
Τηλεγράφημα του βασιλιά Κωνσταντίνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την αποστολή μηχανικού στους τόπους καταστροφής.
Τηλεγράφημα
1913 Ιούλιος 3
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Τζαννέτου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με πληροφορία για συμμορία Κουτσοβλάχων.
Τηλεγράφημα
1913 Ιούλιος 3
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Τζαννέτου σχετικά με τις κινήσεις ρουμανικών πολεμικών πλοίων.
Τηλεγράφημα
1913, Ιούλιος 3
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Παπαδιαμαντόπουλου προς το βασιλιά Κωνσταντίνο σχετικά με τις δηλώσεις της Ρουμανίας για τις επικείμενες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.
Τηλεγράφημα
1913, Ιούλιος 3
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Παπαδιαμαντόπουλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών, με το οποίο ανακοινώνεται η έκτακτη σύγκληση της Ρουμανικής Βουλής.
Τηλεγράφημα
1913 Ιούλιος 3
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ι.Γεννάδιου προς το Βασιλιά Κωνσταντίνο σχετικά με τη στάση της Ρωσίας και της Βουλγαρίας στο θέμα της ειρήνης και σχετικά με τη σταση της Ελλάδας στο ζήτημα της Καβάλας.
Τηλεγράφημα
1913 Ιούλιος 3
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γ. Στρέιτ προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τη στάση της Αυστρίας στο θέμα του καθορισμού των συνόρων.
Τηλεγράφημα
1913, Ιούλιος 3/16
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γ. Στρέιτ προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τις αξιώσεις της Ρωσίας στο Βαλκανικό Ζήτημα.
Τηλεγράφημα
1913 Ιούλιος 3/16
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ι. Γεννάδιου προς το βασιλιά Κωνσταντίνο σχετικά με την τύχη της Κορυτσάς και τον καθορισμό των αλβανικών ορίων.
Τηλεγράφημα
1913 Ιούλιος 4
infolib image control
Τηλέγραφημα του Π.Ψύχα προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την άποψη της Γαλλικής Κυβέρνησης για τη συνεννόηση των Βαλκανικών κρατών.
Τηλεγράφημα
1913, Ιούλιος 4
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν.Θεοτόκη προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τη στάση των Μεγάλων Δυνάμεων απέναντι στο ζήτημα των συνόρων Ελλάδας-Τουρκίας.
Τηλεγράφημα
1913 Ιούλιος 4
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γ.Τζιβόγλους προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την κίνηση μεταγωγικού πλοίου.
Τηλεγράφημα
1913, Ιούλιος 17
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Παπαδιαμαντόπουλου προς το βασιλιά Κωνσταντίνο σχετικά με την προέλαση του ρουμανικού στρατού.
Τηλεγράφημα
1913, Ιούλιος 4/17
infolib image control
Τηλεγράφημα του Π.Ψύχα προς το Βασιλιά Κωνσταντίνο σχετικά με την άποψη του Σαζόνωφ για τη στάση της Ελλάδας.
Τηλεγράφημα
1913, Ιούλιος 4/17
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ι.Γεννάδιου προς το βασιλιά Κωνσταντίνο σχετικά με την προσπάθεια της Βουλγαρίας να επέμβει η Ευρώπη στο βαλκανικό ζήτημα.
Τηλεγράφημα
1913 Ιούλιιος 4/17
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ι.Γεννάδιου προς το βασιλιά Κωνσταντίνο σχετικά με τις συζητήσεις στην Αγγλική Βουλή για το Μακεδονικό Ζήτημα.
Τηλεγράφημα
1913 Ιούλιος 4/17
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ι.Γεννάδιου προς το βασιλιά Κωνσταντίνο σχετικά με τις βουλγαρικές αγριότητες στη Μακεδονία.
Τηλεγράφημα
1913 Ιούλιος 4/17
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ι.Γεννάδιου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με το θέμα του Προξένου της Αγγλίας στη Θεσσαλονίκη.
Τηλεγράφημα
1913 Ιούλιος 4/17
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν.Θεοτόκη προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τη συμβουλή του Γάλλου Πρεσβευτή προς την Ελλάδα και τη Σερβία.
Τηλεγράφημα
1913 Ιούλιος 4/17
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τις ειδήσεις για τις ωμότητες των Βουλγάρων.
Τηλεγράφημα
1913, Ιούλιος 4
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γ.Στρέιτ προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τη συνέντευξή του για τα Βαλκανικά ζητήματα.
Τηλεγράφημα
<1913> Ιούλιος 5/18
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ. Κακλαμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τη μεταφορά Ελλήνων ομήρων στην Αδριανούπολη.
Τηλεγράφημα
1913, Ιούλιος 5/18
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ. Κακλαμάνου προς το βασιλιά Κωνσταντίνο σχετικά με την πρόθεση των Μεγάλων Δυνάμεων να μην αναμειχθούν στη Βαλκανική διένεξη.
Τηλεγράφημα
1913, Ιούλιος 5/18
infolib image control
Τηλεγράφημα του Π. Ψύχα προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τη διευθέτηση των συνόρων της Ελλάδας.
Τηλεγράφημα
1913, Ιούλιος 5/18
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ι. Αλεξανδρόπουλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τις επιθέσεις των Βουλγάρων εναντίον των Σέρβων.
Τηλεγράφημα
1913, Ιούλιος 5/18
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ι.Αλεξανδρόπουλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τους όρους της Συνθήκης ερήνης.
Τηλεγράφημα
1913, Ιούλιος 5/18
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν. Θεοτόκη προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τη διαταγή να μεταβεί γερμανός λοχαγός στον τόπο των βουλγαρικών ωμοτήτων.
Τηλεγράφημα
1913, Ιούλιος 8
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ. Κακλαμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τη συνομιλία του με τον Ιταλό Πρωθυπουργό.
Τηλεγράφημα
1913, Ιούλιος 8/21
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν. Θεοτόκη προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τη στάση της Ρωσίας στον καθορισμό των συνόρων.
Τηλεγράφημα
1913, Ιούλιος 9/22
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν. Θεοτόκη προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την εκκένωση της Αδριανούπολης από τους Τούρκους.
Τηλεγράφημα
1913, Ιούλιος 9
infolib image control
Τηλεγράφημα του Σ. Λεβίδη προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τις εδαφικές αναγνωρίσεις από την πλευρά της Ελλάδας και της Τουρκίας.
Τηλεγράφημα
1913, Ιούλιος 9/22
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ι. Αλεξανδρόπουλου προς τον βασιλιά Κωνσταντίνο σχετικά με την επιθυμία της Ρωσίας και της Ρουμανίας να υπογραφεί συνθήκη ειρήνης.
Τηλεγράφημα
1913, Ιούλιος 9
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α. Παπαδιαμαντόπουλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την παρέμβαση του Βασιλιά της Ρουμανίας για την παύση των εχθροπραξιών.
Τηλεγράφημα
1913, Ιούλιος 9
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α. Παπαδιαμαντόπουλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τις προθέσεις της Ρουμανίας για τις διαπραγματεύσεις ειρήνης.
Τηλεγράφημα
1913, Ιούλιος 9
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν. Θεοτόκη προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με αίτημα του Φερδινάνδου.
Τηλεγράφημα
1913, Ιούλιος 9
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν. Θεοτόκη προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τη διέξοδο της Βουλγαρίας στο Αιγαίο.
Τηλεγράφημα
1913, Ιούλιος 9/22
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γ. Τζιβόγλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την κίνηση οπλιταγωγού τουρκικού πλοίου.
Τηλεγράφημα
1913, Ιούλιος 10
infolib image control
Τηλεγράφημα τπυ Δ. Κακλαμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τη Διάσκεψη για το Βαλκανικό ζήτημα.
Τηλεγράφημα
1913, Ιούλιος 10/23
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ι. Αλεξανδρόπουλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τη διεξαγωγή της Διάσκεψης στο Βουκουρέστι.
Τηλεγράφημα
1913, Ιούλιος 10/23
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ι. Αλεξανδρόπουλου προς το Βασιλιά Κωνσταντίνο σχετικά με πραγματοποίηση συνδιάσκεψης στη Νις.
Τηλεγράφημα
1913, Ιούλιος 10/23
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν. Θεοτόκη προς το Υπουργείο Εξωτερικών για το ζήτημα των Εβραίων της Μακεδονίας, 1913.
Τηλεγράφημα
1913, Ιούλιος 17
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α. Ρωμάνου σχετικά με τη στάση της Ρωσίας, της Αγγλίας και της Γαλλίας απέναντι στους Βούλγαρους.
Τηλεγράφημα
1913, Ιούλιος 17
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α. Ρωμάνου προς το Βασιλιά Κωνσταντίνο σχετικά με τη στάση της Γαλλίας απέναντι στη συνάντηση των εμπολέμων.
Τηλεγράφημα
1913, Ιούλιος 17
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ι. Αλεξανδρόπουλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την αποστολή εφοδίων στη Σερβία.
Τηλεγράφημα
1913, Ιούλιος 18
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ι.Γεννάδιου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την κατάρτιση εθνογραφικού χάρτη.
Τηλεγράφημα
1913 Ιούλιος 21
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την αγορά θωρηκτών από την Ιταλία.
Τηλεγράφημα
1913 Ιούλιος 28/ Αύγουστος 11
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α. Παπαδιαμαντόπουλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τη διάψευση για την επιστράτευση του βουλγαρικού στρατού.
Τηλεγράφημα
1913 Ιούλιος 28
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ. Κακλαμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την επιθυμία του να διαψευσθούν τα δημοσιεύματα του ιταλικού τύπου για τις δηλώσεις του Βασιλιά.
Τηλεγράφημα
1913 Ιούλιος 29/Αύγουστος 11
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α. Παπαδιαμαντόπουλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τη Συνθήκη του Βουκουρεστίου.
Τηλεγράφημα
1913 Ιούλιος 29/ Αύγουστος 11
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γ. Στρέιτ προς το Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της Καβάλας.
Τηλεγράφημα
1913 Ιούλιος 31
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γ. Στρέιτ προς τον Ελευθέριο Βενιζέλο σχετικά με τη Συνθήκη του Βουκουρεστίου.
Τηλεγράφημα
1913 Ιούλιος 31
infolib image control
Παραπεμπτικό σημείωμα από το Υπουργείο Εξωτερικών προς τον Δαμβέργη.
Διαβιβαστικό
1913 Ιούλιος
infolib image control
Ψήφισμα των κατοίκων της Κοινότητας Μουζίνης (Δελβίνου)
Αρχειακό Τεκμήριο
infolib image control
Ψήφισμα των κατοίκων Τεριαχατίου, 1913
Αρχειακό Τεκμήριο
1913 Ιούλιος 15
infolib image control
Ψήφισμα των κατοίκων της Κοινότητας Δίβρης (Δρυϊνουπόλεως), 1913
Αρχειακό Τεκμήριο
1913 Ιούλιος 8
infolib image control
Ψήφισμα των κατοίκων της Κοινότητας Ελευθεροχωρίου (Δελβίνου), 1913
Αρχειακό Τεκμήριο
1913 Ιούλιος 15
infolib image control
Ψήφισμα των κατοίκων της Κοινότητας Γαρδικακίου (Δελβίνου), 1913
Αρχειακό Τεκμήριο
1913 Ιούλιος 14
infolib image control
Ψήφισμα των κατοίκων του χωριού Πετσά
Αρχειακό Τεκμήριο
infolib image control
Τηλεγράφημα της Σερβικής Πρεσβείας προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας σχετικά με αποζημίωση που πρέπει να καταβάλει η Ελλάδα.
Τηλεγράφημα
<1913 Ιούλιος>
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α. Φορέστη σχετικά με την αποδοχή αλβανικών αιτημάτων από την Οθωμανική Κυβέρνηση.
Τηλεγράφημα
<1912> Αύγουστος 7
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α. Ρωμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με το ζήτημα των νησιών της Ελλάδας
Τηλεγράφημα
1913 Αύγουστος 8
infolib image control
Τηλεργάφημα του Ι. Αλεξανδρόπουλου προς το Υπουργείο Εξωτερκών σχετικά με τη στάση της Βουλγαρίας απέναντι στην Ελλάδα.
Τηλεγράφημα
1913 Αύγουστος 18/ Σεπτέμβριος 1
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ρομπέρτου Γκάλι προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά με τους ελληνικούς θριάμβους.
Τηλεγράφημα
1913 Αύγουστος 20
infolib image control
Σχέδιο απάντησης του Ελ. Βενιζέλου προς τον Ρομπέρτο Γκάλι
Τηλεγράφημα
<1913 Αύγουστος>
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ. Κακλαμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με το διάβημα των Μεγάλων Δυνάμεων για τη διατήρηση της ειρήνης.
Τηλεγράφημα
1913 Σεπτέμβριος 7
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ι.Γεννάδιου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την συμφωνία Ιταλίας Τουρκίας.
Τηλεγράφημα
1913 Σεπτέμβριος 18
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε. Κανελλόπουλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την επιθυμία του Πατριάρχη να ενημερωθεί για το καθεστώς που θα ισχύσει στο Άγιο Όρος.
Τηλεγράφημα
1913 Σεπτέμβριος 18
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γ.Στρέιτ προς τον Δ.Πανά σχετικά με τη συνομιλία που είχε με το Γερμανό Αυτοκράτορα.
Τηλεγράφημα
1913 Σεπτέμβριος 20
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α. Ρωμάνου σχετικά με την ανάμειξη των Μεγάλων Δυνάμεων σε πόλεμο με την Τουρκία.
Τηλεγράφημα
1913 Σεπτέμβριος 20
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ. Κακλαμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την άποψη του Πρεσβευτή της Ρωσίας σχετκά με τις συνθήκες σύναψης ανακωχής εκ μέρους της Ρωσίας
Τηλεγράφημα
1913 Σεπτέμβριος 20
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α. Παπαδιαμαντόπουλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την επίσκεψη του Τ.Ιονέσκο στην Ελλάδα
Τηλεγράφημα
1913 Σεπτέμβριος 20/ Οκτώβριος 2
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ. Κακλαμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την ιδέα επανακατοχής της Κρήτης.
Τηλεγράφημα
1913 Σεπτέμβριος 22
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ. Κακλαμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με στρατιωτική επίταξη στην Ιταλία.
Τηλεγράφημα
1913 Σεπτέμβριος 22
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ. Πανά προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την προσπάθεια των Μεγάλων Δυνάμεων να αποτρέψουν νέο πόλεμο στα Βαλκάνια.
Τηλεγράφημα
1913 Σεπτέμβριος 22
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν. Σπεράντζα προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με δημοσίευμα ανεξάρτητης ρουμανικής εφημερίδας για την κατάσταση στα Βαλκάνια.
Τηλεγράφημα
1913 Σεπτέμβριος 22
infolib image control
Τηλεγράφημα του Π. Αργυρόπουλου προς τον Ελ. Βενιζέλο.
Τηλεγράφημα
1913 Σεπτέμβριος 22
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ. Κακλαμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την μελετώμενη επέμβαση των Δυνάμεων στο Βαλκανικό ζήτημα.
Τηλεγράφημα
1913 Σεπτέμβριος 23
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α. Φορέστη σχετικά με τις κινήσεις πλοίων που βρίσκονται στη Λευκάδα.
Τηλεγράφημα
<1912> Σεπτέμβριος 25
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γ. Στρέιτ σχετικά με τον πολεμικό ανεφοδιασμό της Αυστρίας.
Τηλεγράφημα
1913 Σεπτέμβριος 28
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν. Θεοτόκη προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τον καθορισμό των ελληνοαλβανικών συνόρων.
Τηλεγράφημα
1913 Σεπτέμβριος 31/ Οκτώβριος 13
infolib image control
Έκθεση του Α. Εξαδάκτυλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με το θέμα της εγκατάστασης των προσφύγων της Μακεδονίας.
Έκθεση
1913 Οκτώβριος 2
infolib image control
Έκθεση προς τον Υπουργό των Εσωτερικών σχετικά με τα παράπονα των Ρουμανιζόντων προσφύγων στο Βουκουρέστι.
Έκθεση
1913 Οκτώβριος 6
infolib image control
Έκθεση του Ν.Μαυρουδή προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τα προβλήματα των κατοίκων των Κουτσοβλάχικων χωριών
Αρχειακό Τεκμήριο
1913 Οκτώβριος 7
infolib image control
Έκθεση του Ν. Μαυρουδή προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τις διαμαρτυρίες των Κουτσοβλάχων της Βέρροιας
Αρχειακό Τεκμήριο
1913 Οκτώβριος 7
infolib image control
Διαβιβαστική επιστολή του Ν. Μαυρουδή προς το Υπουργείο Εξωτερικών
Διαβιβαστικό
1913 Οκτώβριος 8
infolib image control
Κατάλογος των εγγράφων των αποσταλέντων την 12η Οκτωβρίου 1913.
Κατάλογος
1913 Οκτώβριος 12
infolib image control
Αναφορά με πληροφορίες από την Κωνσταντινούπολη σχετικά με τη στάση της Τουρκίας απέναντι στην ανακατάληψη των ελληνικών νησιών.
Έκθεση
1913 Οκτώβριος 6
infolib image control
Τηλεγράφημα του Πρεσβευτή της Τουρκίας στη Ρώμη σχετικά με τη στάση της Ιταλίας απέναντι στο ζήτημα των νησιών.
Διακοίνωση
1913 Οκτώβριος 1
infolib image control
Τηλεγράφημα του Πρεσβευτή της Τουρκίας στη Βιέννη σχετικά με τη στάση της Ελλάδας, της Σερβίας και της Ρουμανίας απέναντι στην Τουρκία και τη Βουλγαρία.
Τηλεγράφημα
1913 Σεπτέμβριος 29
infolib image control
Τηλεγράφημα του Πρεσβευτή της Τουρκίας στο Βερολίνο σχετικά με την άποψη των Γερμανικών κύκλων για την στάση της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα σχετικά με το ζήτημα των νησιών.
Τηλεγράφημα
1913 Σεπτέμβριος 28
infolib image control
Τηλεγράφημα του Πρεσβευτή της Τουρκίας στη Βιέννη σχετικά με τη στάση της Ελλάδας απέναντι στις διαπραγματεύσεις με την Τουρκία.
Τηλεγράφημα
1913 Σεπτέμβριος 25
infolib image control
Τηλεγράφημα του Πρεσβευτή της Τουρκίας στη Βιέννη σχετικά με την ενέργεια του Εσσάτ Πασά για την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της Αλβανίας.
Τηλεγράφημα
1913 Σεπτέμβριος 22
infolib image control
Τηλεγράφημα του Πρεσβευτή της Τουρκίας στη Βιέννη σχετικά με την συνεννόηση της Αυστριακής Κυβέρνησης με τη Σερβία
Τηλεγράφημα
1913 Σεπτέμβριος 22
infolib image control
Τηλεγράφημα του Πρεσβευτή της Τουρκίας στο Βουκουρέστι σχετικά με την ελληνοβουλγαρική συνεννόηση.
Τηλεγράφημα
1913 Σεπτέμβριος 21
infolib image control
Αναφορά του Πρεσβευτή της Τουρκίας στη Βιέννη σχετικά με την αντίληψη της Αυστρίας για τη στάση της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα.
Τηλεγράφημα
1913 Σεπτέμβριος 18
infolib image control
Τηλεγράφημα του Πρεσβευτή της Τουρκίας στο Βερολίνο σχετικά με τη συνάντηση των Πρωθυπουργών Ελλάδας, Σερβίας, Ρουμανίας και Μαυροβουνίου.
Τηλεγράφημα
1913 Σεπτέμβριος 15
infolib image control
Αναφορά του Πρεσβευτή της Τουρκίας στo Βερολίνο προς το Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών σχετικά με τον ρόλο της Γερμανίας στα Βαλκάνια
Τηλεγράφημα
1913 Σεπτέμβριος 14
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με την ανακοίνωση του Τούρκου Πρεσβευτή στο Βερολίνο προς τον Υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας για τη θέση της Τουρκίας στα Βαλκάνια.
Σημείωμα
1913 Σεπτέμβριος 13
infolib image control
Υπόμνημα περί ελληνοτουρκικής συνεννόησης για τον καταρτισμό σύμβασης.
Υπόμνημα
1913 Οκτώβριος 16/29
infolib image control
Τηλεγράφημα του Σ. Λεβίδη προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τις σχέσεις Ελλήνων και Τούρκων.
Τηλεγράφημα
1913 Οκτώβριος 20
infolib image control
Τηλεγράφημα του Σ. Λεβίδη προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την πληροφορία για αναχώρηση τουρκικής αποστολής για το εξωτερικό.
Τηλεγράφημα
1913 Οκτώβριος 20
infolib image control
Τηλεγράφημα του Σ. Λεβίδη προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την άφιξη γερμανικής στρατιωτικής αποστολής στην Τουρκία.
Τηλεγράφημα
1913 Οκτώβριος 20
infolib image control
Τηλεγράφημα του Σ. Λεβίδη προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την αναχώρηση τουρκικών συνταγμάτων.
Τηλεγράφημα
1913 Οκτώβριος 20
infolib image control
Αναφορά του Ρουμανικού Προξενείου της Θεασσαλονίκης προς την Ρουμανική Πρεσβεία στην Αθήνα σχετικά με την υπόθεση του Θανάση Καζαντζή.
Αναφορά
1913 Οκτωβριος 20
infolib image control
Αίτηση του Νάκου Πάππα προς τη Ρουμανική Πρεσβεία για την απόδοση της οικίας του.
Αίτηση
1913 Οκτώβριος 20
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ. Κακλαμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την άποψη του Bollati για το Αλβανικό ζήτημα.
Τηλεγράφημα
1913 Οκτώβριος 10/24
infolib image control
Υπόμνημα σχετικά με την κατάσταση της Τουρκίας μετά τον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο.
Υπόμνημα
1913 Οκτώβριος 24
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ι. Γεννάδιου σχετικά με τη συνεννόηση των Συμμάχων με την Τουρκία.
Τηλεγράφημα
1913 Οκτώβριος 25
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α. Ρωμάνου σχετικά με το αίτημα της Τουρκίας προς τις Μεγάλες Δυνάμεις για μεσολάβηση.
Τηλεγράφημα
1913 Οκτώβριος 25
infolib image control
Κατάλογος των τηλεγραφημάτων και των αναφορών που στάλθηκαν την 25η Οκτωβρίου 1913.
Κατάλογος
1913 Οκτώβριος 25
infolib image control
Τηλεγράφημα του Πρεσβευτή της Τουρκίας στο Βουκουρέστι προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την πολιτική της Ρουμανίας απέναντι στο Βαλκανικό ζήτημα.
Τηλεγράφημα
1913 Οκτώβιος 16
infolib image control
Τηλεγράφημα του Πρεσβευτή της Τουρκίας στη Βιέννη προς το Υπουργέιο Εξωτερικών σχετικά με τις εξελίξεις στα Βαλκάνια.
Τηλεγράφημα
1913 Οκτώβριος 13
infolib image control
Τηλεγράφημα του Πρεσβευτή της Τουρκίας στο Βερολίνο προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με το ζήτημα της Δυτικής Θράκης.
Τηλεγράφημα
1913 Οκτώβριος 12
infolib image control
Τηλεγράφημα του Πρεσβευτή της Τουρκίας προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με το Βαλκανικό ζήτημα.
Τηλεγράφημα
1913 Οκτώβριος 9
infolib image control
Τηλεγράφημα του Πρεσβευτή της Τουρκίας στη Βιέννη προς το Υπουργείο των Εξωτερικών σχετικά με τη συνομιλία του Πάσιτς με τον Μπιλλίνσκι.
Τηλεγράφημα
1913 Οκτώβριος 5
infolib image control
Τηλεγράφημα του Πρεσβευτή της Τουρκίας στο Βερολίνο προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με το ζήτημα των νησιών του Αιγαίου.
Τηλεγράφημα
1913 Οκτώβριος 4
infolib image control
Αναφορά του Α. Ρωμάνου προς τον Δ.Πανά σχετικά με τη συνομιλία του με τον Υπουργό Εξωτερικών της Γαλλίας.
Έκθεση
1913 Οκτώβριος 26/ Νοέμβριος 8
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ. Κακλαμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την υπονόμευση της Αγίας Σοφίας από τους Τούρκους.
Τηλεγράφημα
1913 Οκτώβριος 26
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ. Κακλαμάνου προς το Υπουργέιο Εξωτερικών σχετικά με την αποστολή ιταλικών θωρηκτών στη Σμύρνη και στην Κωνσταντινούπολη.
Τηλεγράφημα
1913 Οκτώβριος 28
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν. Τρουπάκη προς τα Υπουργεία Στρατιωτικών, Εξωτερικών, Εσωτερικών και το Αρχηγείο Χωροφυλακής σχετικά με την είδηση για επαναστάσεις κατοίκων βουλγαρικών χωριών.
Τηλεγράφημα
1913 Οκτώβριος 29
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ι. Δραγούμη προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τη στάση της Ρουμανίας στο Βαλκανικό ζήτημα.
Τηλεγράφημα
1913 Οκτώβριος 30
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α. Σακτούρη προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με το αίτημα του Κ. Νικολαΐδη.
Τηλεγράφημα
1913 Οκτώβριος 30
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γ. Στρέιτ προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με το Αλβανικό ζήτημα.
Τηλεγράφημα
1913 Νοέμβριος 1
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α. Φορέστη προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την κυριότητα της Κορυτσάς.
Τηλεγράφημα
1913 Νοέμβριος 1
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν. Θεοτόκη προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με το ζήτημα των Κουτσοβλάχων της Ηπείρου.
Τηλεγράφημα
1913 Νοέμβριος 4/17
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν. Θεοτόκη προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τη χάραξη των αλβανικών συνόρων.
Τηλεγράφημα
1913 Νοέμβριος 4
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ι. Δραγούμη προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με το ζήτημα των Κουτσοβλάχων.
Τηλεγράφημα
1913 Νοέμβριος 4/17
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ι. Δραγούμη προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με το ζήτημα του Αγίου Όρους.
Τηλεγράφημα
1913 Νοέμβριος 4/17
infolib image control
Επιστολή του Ι. Δραγούμη σχετικά με την απόφαση ανάκλησης του ιππικού.
Επιστολή
1913 Νοέμβριος 11
infolib image control
Επιστολή του Δ. Πανά προς το Προεδρείο του Υπουργικού Συμβουλίου.
Διαβιβαστικό
1913 Νοέμβριος 11
infolib image control
Απόσπασμα συνέντευξης Ι. Γεννάδιου σε συντάκτη του " Νέου Ελεύθερου Τύπου"
Αρχειακό Τεκμήριο
infolib image control
Δηλώσεις του Δάνεξ σε ανταποκριτή του " Πεσταίου Λόϋδ" στη Σόφια
Αρχειακό Τεκμήριο
infolib image control
Δηλώσεις του Πάσιτς στην εφημερίδα " Die Zeit" σχετικά με το ζήτημα των ανατολικών σιδηροδρόμων
Αρχειακό Τεκμήριο
1913 Νοέμβριος 5
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γ. Στρέϊτ προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την αλλαγή της στάσης της Ρωσίας απέναντι στη Σερβία
Τηλεγράφημα
1913 Νοέμβριος 13
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α. Ρωμάνου προς το Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με την κατάσταση του βουλγαρικού στρατού
Τηλεγράφημα
1913 Νοέμβριος 14
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τη στάση της Βουλγαρίας απέναντι στο θέμα της Θεσσαλονίκης
Τηλεγράφημα
1913 Νοέμβριος 14
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γ. Στρέιτ προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στα Βαλκάνια
Τηλεγράφημα
1913 Νοέμβριος 14
infolib image control
Αναφορά του Ι. Σταυρίδη προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά με την απόφαση και δεύτερης αποστολής του αγγλικού ταχυδρομείου στην Ινδία
Αναφορά
1913 Νοέμβριος 15/28
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν.Θεοτόκη προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την σύγκληση Πρεσβευτών
Τηλεγράφημα
1913 Νοέμβριος 15
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γ. Στρέιτ προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με επιστολή του Αυτοκράτορα της Αυστρίας προς τον Βασιλιά της Ρουμανίας
Τηλεγράφημα
1913 Νοέμβριος 16
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ι.Γεννάδιου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τις ενέργειες της Βουλγαρίας
Τηλεγράφημα
1913 Νοέμβριος 21
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ι.Γεννάδιου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τις συνεννοήσεις των Μεγάλων Δυνάμεων για την επίλυση του Ανατολικού Ζητήματος
Τηλεγράφημα
1913 Νοέμβριος 21
infolib image control
Επιστολή του Gr. Contacugene προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά με την ονοματοθεσία δρόμου στο Βουκουρέστι
Επιστολή
1913 Νοέμβριος 26/ Δεκέμβριος 9
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ. Κακλαμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με Υπόμνημα που κατέθεσε η Αγγλική Κυβέρνηση προς τις Μεγάλες Δυνάμεις
Τηλεγράφημα
1913 Δεκέμβριος 3/16
infolib image control
Διαβιβαστική επιστολή του Δ. Πανά προς τον Ελ.Βενιζέλο σχετικά με τη στάση των Δυνάμεων στη λύση του ελληνοτουρκικού ζητήματος.
Διαβιβαστικό
1913 Δεκέμβριος 3/16
infolib image control
Τηλεγράφημα Δ. Πανά προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά με την μεταφορά εμπορευμάτων και επιβατών από Θεσσαλονίκη και τη διαχείριση των ανατολικών σιδηροδρόμων
Τηλεγράφημα
1913 Δεκέμβριος 3/16
infolib image control
Επιστολή του Δ. Κακλαμάνου προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά με συμπληρωματικές λεπτομέρειες προηγούμενου τηλεγραφήματος.
Επιστολή
1913 Δεκέμβριος 4/17
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γ. Τζορμπατζόγλου προς το Υπουργείο Εξωερικών σχετικά με την αποστολή χρημάτων.
Τηλεγράφημα
1913 Δεκέμβριος 4
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α. Ρωμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την υπόθεση μελετών και προσλήψεως ξένων μηχανικών.
Τηλεγράφημα
1913 Δεκέμβριος 7
infolib image control
Ευχετήρια επιστολή του Κ. Δραγούμη προς τον Ελ. Βενιζέλο για την ονομαστική του εορτή.
Επιστολή
1913 Δεκέμβριος 15
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν. Θεοτόκη προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τη στάση της Ιταλίας στο ζήτημα των νησιών.
Τηλεγράφημα
1913 Δεκέμβριος 16
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γ. Στρέιτ προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τη στάση της Τουρκίας απέναντι στο ζήτημα των νησιών.
Τηλεγράφημα
1913 Δεκέμβριος 16
infolib image control
Επιστολή του Πατριάρχη Φωτίου Αλεξανδρείας προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά με τον εθνικό αγώνα.
Επιστολή
1913 Δεκέμβριος 17
infolib image control
Επιστολή του Α. Συνοδινού προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά με την παραίτησή του.
Επιστολή
1913 Δεκέμβριος 29
infolib image control
Επιστολή του Α.Συνοδινού προς τον Δ.Πανά σχετικά με την παραίτησή του.
Επιστολή
1913 Δεκέμβριος 14/27
infolib image control
Στατιστικός πίνακας πληθυσμού Βιλαετίου Ιωαννίνων (Ηπείρου).
Πίνακας
1913
infolib image control
Στατιστικός πίνακας πληθυσμού Βλαχόφωνων χωριών της Πίνδου.
Πίνακας
<1913>
infolib image control
Πίνακας πληθυσμού Βλαχόφωνων χωριών της Ηπείρου.
Πίνακας
<1913>
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ελ. Βενιζέλου προς την Πρεσβεία του Λονδίνου σχετικά με προηγούμενη επιστολή του.
Τηλεγράφημα
<1913>
infolib image control
Σημείωμα
Σημείωμα
<1913>
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ευγενιάδη σχετικά με τον βομβαρδισμό του Δυρραχίου από το " Χαμηδιέ".
Τηλεγράφημα
<1913>
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν. Θεοτόκη σχετικά με τις νίκες του ελληνικού στρατού απέναντι στους Βουλγάρους.
Τηλεγράφημα
<1913>
infolib image control
Τηλεγράφημα του Σ. Λεβίδη προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά με τη συνεννόηση του Ιονέσκο με την Υψηλή Πύλη.
Τηλεγράφημα
<1914>
infolib image control
Τηλεγράφημα του Vitosch σχετικά με τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις της Βουλγαρίας με την Τουρκία.
Τηλεγράφημα
<1913>
infolib image control
Έκθεση
Αρχειακό Τεκμήριο
<1913>
infolib image control
Μετάφραση του ρουμανικού κειμένου
Αρχειακό Τεκμήριο
infolib image control
Απόσπασμα κειμένου Ελληνο-τουρκικής συμφωνίας.
Αρχειακό Τεκμήριο
1913
infolib image control
Πίνακας πληθυσμού Νέων Χωρών.
Πίνακας
1913
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αθηναϊκού Πρακτορείου προς το Ρουμανικό σχετικά με τα επεισόδια της Κορυτσάς
Τηλεγράφημα
1913
infolib image control
Σχέδιο επιστολής του Ελ. Βενιζέλου προς τον Γκέσωφ σχετικά με τη δοξολογία για τη νίκη των Βαλκανικών Δυνάμεων.
Επιστολή
<1913>
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν. Μαυρουδή προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά με την άφιξη του Διαδόχου στην Κορυτσά.
Τηλεγράφημα
<1913> Απρίλιος 28
infolib image control
Τηλεγράφημα προς το Γραφείο Τύπου και το Σερβικό Προξενείο στη Θεσσαλονίκη σχετικά με τις πολεμικές επιχειρήσεις.
Τηλεγράφημα
<1912>
infolib image control
Τηλεγράφημα Δ. Πανά προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την αγορά πολεμικών από την Τουρκία.
Τηλεγράφημα
infolib image control
Ερωτηματολόγιο σχετικά με τη στάση της Ελλάδας μετα τον Βαλκανικό Πόλεμο.
Σημείωμα
<1913>
infolib image control
Υπόμνημα σχετικά με τα ελληνικά σύνορα και το μέλλον των ελληνικών νησιών.
Υπόμνημα
<1913>
infolib image control
Στατιστική των Ελληνικών Σχολών της Ηπείρου κατά καζάδες.
Πίνακας
<1913>

                                                                            infolib-libsolution