Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Τηλεγράφημα του Δωρόθεου προς τον Ε.Βενιζέλο, με το οποίο του αναθέτει την υπεράσπιση του αλύτρωτου ελληνισμού στη Διασυμμαχική Διάσκεψη.
Τηλεγράφημα
1921 <Ιανουάριος> 28
infolib image control
Ευχετήρια επιστολή του Μητροπολίτη Νικολάου Καισαρείας προς τον Ε.Βενιζέλο.
Επιστολή
1921 Απρίλιος 12
infolib image control
Επιστολή του Α.Διομήδη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την εσωτερική κατάσταση στην Ελλάδα.
Επιστολή
1921 Μάιος 6
infolib image control
Επιστολή του Μητροπολίτη Αθηνών Μελέτιου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη δικαστική διαμάχη με τον νέο Έξαρχο στην Αμερική.
Επιστολή
1921 Ιούλιος 8/21
infolib image control
Επιστολή του Α.Μιχαλακόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη συμπλήρωση ενός έτους από την υπογραφή της Συνθήκης των Σεβρών.
Επιστολή
1921 Αύγουστος 7
infolib image control
Ευχετήρια επιστολή του Σ.Σπυρομήλιου προς τον Ε.Βενιζέλο για το γάμο του.
Επιστολή
1921 Νοέμβριος 2
infolib image control
Επιστολή του Π.Δαγκλή προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία κατακρίνει τις πολιτικές και στρατιωτικές επιλογές της Ελληνικής Κυβέρνησης.
Επιστολή
1921 Σεπτέμβριος 6/19
infolib image control
Επιστολή του Π.Δαγκλή προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία προτείνει την έκδοση δύο εφημερίδων, προσκείμενων στο Κόμμα των Φιλελευθέρων.
Επιστολή
1921 Σεπτέμβριος 6
infolib image control
Επιστολή του Γ.Παπανδρέου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με δημοσίευμα του "Ταχυδρόμου" Αλεξανδρείας.
Επιστολή
1921 Σεπτέμβριος 7
infolib image control
Ευχετήρια επιστολή του Θ.Πενθερουδάκη προς τον Ε.Βενιζέλο για το γάμο του.
Επιστολή
1921 Σεπτέμβριος 10
infolib image control
Ευχετήρια επιστολή του J.Guillemin προς τον Ε.Βενιζέλο για το γάμο του.
Επιστολή
1921 Σεπτέμβριος 16
infolib image control
Επιστολή της Σ.Σπανούδη και του Κ.Σπανούδη προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία του ζητούν να γράψει ένα άρθρο για την εφημερίδα τους.
Επιστολή
1921 Σεπτέμβριος 18
infolib image control
Επιστολή του Ζυμβρακάκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη διαγωγή των Κονδύλη και Π.Αργυρόπουλου.
Επιστολή
1921 Σεπτέμβριος 18
infolib image control
Επιστολή του Π.Δαγκλή προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις πολιτικές επιπτώσεις της αποτυχίας της επιχείρησης κατά της Άγκυρας.
Επιστολή
1921 Σεπτέμβριος 20
infolib image control
Επιστολή του Σ.Σίμου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την οικονομική κατάσταση της εφημερίδας "Πατρίς".
Επιστολή
1921 Οκτώβριος 12
infolib image control
Επιστολή του Α.Διομήδη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις επιπτώσεις της αποτυχίας της εκστρατείας στη Μ.Ασία.
Επιστολή
1921 Οκτώβριος 12/25
infolib image control
Επιστολή του Π.Γ.Δαγκλή προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις εκκρεμότητες του έθνους.
Επιστολή
1921 Σεπτέμβριος 15
infolib image control
Επιστολή του Σ.Σίμου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την ελληνική κοινή γνώμη.
Επιστολή
1921 Νοέμβριος 17
infolib image control
Επιστολή του Β.Σκουλά προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη διευθέτηση υπόθεσης που αφορά κοινό τους φίλο.
Επιστολή
1921 Νοέμβριος 26
infolib image control
Επιστολή του Ι.Κουντουριώτη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την εσωτερική πολιτική κατάσταση.
Επιστολή
1921 Νοέμβριος 29
infolib image control
Επιστολή του Ν.Πολίτη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το δημόσιο φρόνημα και τη διδασκαλία ελληνικών μαθημάτων σε γαλλικά πανεπιστήμια.
Επιστολή
1921 Δεκέμβριος 6/19
infolib image control
Επιστολή του Μητροπολίτη Αθηνών Μελέτιου προς τον Ε.Βενιζέλο,με την οποία ζητεί να τον συναντήσει.
Τηλεγράφημα
1921 Δεκέμβριος 10
infolib image control
Τηλεγράφημα του Lloyd George προς τον Ε.Βενιζέλο, με το οποίο τον ευχαριστεί για τηλεγράφημα που του απέστειλε.
Τηλεγράφημα
1921 Δεκέμβριος 10
infolib image control
Τηλεγράφημα του N.Printezy προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την εκλογή του Μελετίου στον Οικουμενικό Θρόνο.
Τηλεγράφημα
1921 Δεκέμβριος 16
infolib image control
Τηλεγράφημα του Μελέτιου προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία εκφράζει την αφοσίωση του στο πρόσωπο του.
Τηλεγράφημα
1921 Δεκέμβριος 16
infolib image control
Επιστολή του Ν. Αποστολόπουλου προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τις επιπτώσεις της απόπειρας δολοφονίας κατά του Π. Κουντουριώτη.
Επιστολή
1921 Δεκέμβριος 17
infolib image control
Επιστολή του Α.Παπαναστασίου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την εσωτερική πολιτική κατάσταση.
Επιστολή
1921 Δεκέμβριος 17
infolib image control
Επιστολή του Α. Διομήδη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ενδεχόμενο χορήγησης δανείου από Σκώτους κεφαλαιούχους.
Επιστολή
1922 Ιανουάριος 2
infolib image control
Επιστολή του Α.Ρωμάνου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη στάση Αγγλίας, Γαλλίας και Ρουμανίας έναντι του Κωνσταντίνου.
Επιστολή
1922 Ιανουάριος 16/29
infolib image control
Επιστολή του Πατριάχη Μελέτιου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις επαφές του με τους Lloyd George και Poincare.
Επιστολή
1922 Ιανουάριος 22
infolib image control
Τηλεγράφημα του Τριανταφυλλίδη προς τον Τσολαϊνό, με την οποία ζητείται η επιστροφή του Ε.Βενιζέλου στην Ευρώπη.
Τηλεγράφημα
1922 ιανουάριος 24
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Μπενάκη και φίλων προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την πρόταση του Poincare για αποχώρηση του ελληνικού στρατού από τη Μ.Ασία και τη Θράκη.
Τηλεγράφημα
1922 Φεβρουάριος 7
infolib image control
Επιστολή του Ε.Μπενάκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη δράση του Πατριάρχη Μελέτιου στο Παρίσι.
Επιστολή
1922 Φεβρουάριος 8
infolib image control
Τηλεγράφημα του Φραντζή προς τη National Herald της Νέας Υόρκης σχετικά με τη σύσταση Ελληνικής Επιτροπής Εθνικής Αμύνης.
Τηλεγράφημα
1922 Μάρτιος 24
infolib image control
Επιστολή του Σ.Σίμου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την εσωτερική πολιτική κατάσταση.
Επιστολή
1922 Μάρτιος 30/Απρίλιος 12
infolib image control
Επιστολή του Ν.Αποστολόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το δημόσιο φρόνημα και τις εσωκομματικές διαφωνίες των φιλελευθέρων.
Επιστολή
1922 Απρίλιος 5
infolib image control
Επιστολή του Π.Δαγκλή προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την εσωτερική πολιτική κατάσταση.
Επιστολή
1922 Απρίλιος 12
infolib image control
Επιστολή του Ι.Κουντουριώτη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την εσωτερική πολιτική κατάσταση.
Επιστολή
1922 Απρίλιος 17
infolib image control
Επιστολή του Πατριάρχη Μελέτιου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την επιρροή του Ε.Βενιζέλου στους Έλληνες της Μ.Ασίας και την κατάσταση του κεμαλικού στρατού.
Επιστολή
1922 Απρίλιος 20
infolib image control
Επιστολικός φάκελος του Οικουμενικού Πατριαρχείου με παραλήπτη τον Ε.Βενιζέλο.
Φάκελος
infolib image control
Επιστολή του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Μελέτιου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη συμπεριφορά του Α.Στεργιάδη.
Επιστολή
1922 Απρίλιος 25
infolib image control
Ο Απόστολος Βαρνάβας.
Περιοδικό, αρ.τ. 87
1922 Μάρτιος 15
infolib image control
Επιστολή του Μητροπολίτη Κύπρου Κύριλλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το Κυπριακό ζήτημα.
Επιστολή
1922 Απρίλιος 2/15
infolib image control
Επιστολή Βουλευτών της Κύπρου προς το Μέγα Αρμοστή της Κύπρου, με την οποία υποβάλλουν την παραίτησή τους.
Επιστολή
1920 Νοέμβριος 25/Δεκέμβριος 8
infolib image control
Διάγγελμα των Βουλευτών της Κύπρου προς τον Ελληνικό λαό της Κύπρου, με το οποίο ανακοινώνουν την παραίτησή τους.
Διάγγελμα
1920 Δεκέμβριος 30
infolib image control
Υπόμνημα του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Κύριλλου και των Βουλευτών της Κύπρου προς τον Υπουργό Αποικιών της Αγγλίας, με την οποία ζητούν την αναθεώρηση της απόφασης της Βρετανικής Κυβέρνησης να διακρατήσει τη Μεγαλόνησο.
Υπόμνημα
1921 Φεβρουάριος 21/Μάρτιος 8
infolib image control
Ψήφισμα κατοίκων της Κύπρου με αφορμή τη συμπλήρωση εκατό χρόνων από την επανάσταση του 1821.
Ψήφισμα
1921 Μάρτιος 25
infolib image control
Ψήφισμα της Παγκυπρίου Συνελεύσεως υπέρ της ένωσης με την Ελλάδα.
Ψήφισμα
1921 Οκτώβριος 10
infolib image control
Επιστολή του D.Hart προς τους Βουλευτές Κύπρου σχετικά με τη θέση της Βρετανικής Κυβέρνησης στο αίτημα του κυπριακού λαού για ένωση με την Ελλάδα.
Επιστολή
1921 Ιούνιος 1
infolib image control
Επιστολή του D.Hart προς τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου και τα λοιπά χριστιανικά μέλη του Νομοθετικού Συμβουλίου Κύπρου σχετικά με την απόφαση της Βρετανικής Κυβέρνησης για τις ταραχές που σημειώθηκαν στην Κύπρο στις 6 και 7 Απριλίου.
Επιστολή
1921 Ιούνιος 15
infolib image control
Υπόμνημα προς τον Υπουργόν των Αποικιών διά τα θλιβερά γεγονότα εν Λευκωσία.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1921 Απρίλιος 8/21
infolib image control
Καταστατικό της Πολιτικής Οργανώσεως Κύπρου.
Φυλλάδιο
1921
infolib image control
Αποτελέσματα της κατά την 7ην Μαρτίου 1922 γενομένης εκλογής.
Πρακτικό
1922 Μάρτιος 7
infolib image control
Πρωτόκολλο των μελών της ομάδας των δημοκρατικών φιλελευθέρων με το οποίο αποφασίζεται να εργασθούν για την πολιτική διαφώτιση και διαπαιδαγώγηση του λαού.
Πρωτόκολλο
1922
infolib image control
Επιστολή του Π.Δαγκλή σχετικά με την οργάνωση του Κόμματος των Φιλελευθέρων.
Επιστολή
1922 Απρίλιος 5
infolib image control
Σημείωμα του Γραφείου Διευθύνσεως της Κοινοβουλευτικής Ομάδας των Φιλελευθέρων σχετικά με τις αντιλήψεις του Α.Στεργιάδη.
Σημείωμα
1922 Απρίλιος 5
infolib image control
Σημείωμα του Γραφείου Διευθύνσεως της Κοινοβουλευτικής Ομάδος των Φιλελευθέρων σχετικά με τη Δημοκρατική Ομάδα.
Σημείωμα
1922 Απρίλιος 5
infolib image control
Σημείωμα του Γραφείου Διευθύνσεως της Κοινοβουλευτικής Ομάδας των Φιλελευθέρων σχετικά με τις τρομοκρατικές δολοφονίες.
Επιστολή
1922 Απρίλιος 5
infolib image control
Σημείωμα του Γραφείου Διευθύνσεως της Κοινοβουλευτικής Ομάδας των Φιλελευθέρων σχετικά με την αποστολή του Πρίγκιπα Ανδρέα στα Ιωάννινα.
Σημείωμα
1922 Απρίλιος 5
infolib image control
Σημείωμα του Γραφείου Διευθύνσεως της Κοινοβουλευτικής Ομάδας των Φιλελευθέρων σχετικά με ζητήματα που αφορούν το Κόμμα.
Σημείωμα
1922 Απρίλιος 5
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με την ανάγκη αποκατάστασης της εμπιστοσύνης των Συμμάχων προς την Ελλάδα.
Σημείωμα
infolib image control
Ελεύθερος Τύπος.
Εφημερίδα
1922 Φεβρουάριος 12
infolib image control
Επιστολή σχετικά με τη δύναμη του Κόμματος των Φιλελευθέρων και το ηθικό του ελληνικού στρατού.
Επιστολή
1922 Απρίλιος 7
infolib image control
Επιστολή του Ν.Αποστολόπουλου προς κάποιο παραλήπτη Ανδρέα σχετικά με τις εξελίξεις στο Μικρασιατικό μέτωπο και την εσωτερική πολιτική κατάσταση.
Επιστολή
1922 Απρίλιος 16
infolib image control
Σημείωμα που θέτει ερωτήματα σχετικά με την απειλή εναντίον της ζωής του Ε.Βενιζέλου, το καθεστώς της Μ.Ασίας και το Κόμμα των Φιλελευθέρων.
Σημείωμα
<1922>
infolib image control
Επιστολή του Ν.Αποστολόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την κατάσταση στη Μ.Ασία και ταραχές που σημειώθηκαν στην Κρήτη.
Επιστολή
1922 Απρίλιος 27
infolib image control
Επιστολή του Ν.Αποστολόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το φρόνημα των Ελλήνων της Αμερικής και την πρόθεση του Π.Δαγκλή να ταξιδεψει στο εξωτερικό.
Επιστολή
1922 Μάιος 17
infolib image control
Σημείωμα του Ν.Αποστολόπουλου σχετικά με το περιεχόμενο της συζήτησης των Κωνσταντίνου και Χιλ.
Σημείωμα
1922 Μάιος 17
infolib image control
Σημείωμα του Ν.Αποστολόπουλου σχετικά με τις σχέσεις φιλελευθέρων και ρουμανικής αυλής.
Σημείωμα
1922 Μάιος 17
infolib image control
Σημείωμα του Ν.Αποστολόπουλου σχετικά με τη Μικρασιατική Εκστρατεία.
Σημείωμα
<1922>
infolib image control
Σημείωμα του Ν.Αποστολόπουλου σχετικά με το ζήτημα αναγνώρισης του Κωνσταντίνου.
Σημείωμα
<1922>
infolib image control
Σημείωμα του Ν.Αποστολόπουλου σχετικά με τις τελευταίες κυβερνητικές κρίσεις.
Σημείωμα
<1922>
infolib image control
Σημείωμα του Ν.Αποστολόπουλου σχετικά με τη διαφωνία των Φιλελευθέρων στην Αμερική.
Σημείωμα
<1922>
infolib image control
Επιστολή του Π.Δαγκλή προς τον Τατάνη σχετικά με την ανάγκη ομοφωνίας των φιλελευθέρων της Αμερικής και την πρόσληψη νέου αρθρογράφου στον "Εθνικό Κήρυκα".
Επιστολή
1922 Μάιος 3
infolib image control
Επιστολή του Π.Κουντουριώτη προς τον Π.Δαγκλή σχετικά με παρεξήγηση σε βάρος του Π.Τατάνη.
Επιστολή
<1922>
infolib image control
Επιστολή του Π.Δαγκλή προς τον Πατριάρχη Μελέτιο σχετικά με τη μετάβαση Ελλήνων αξιωματικών στη Μ.Ασία και την εργασία του Πατριάρχη για την προστασία του υπόδουλου ελληνισμού.
Επιστολή
1922 Μάιος 14
infolib image control
Σημείωμα που θέτει ερώτημα σχετικά με τη στάση του Ε.Βενιζέλου έναντι του Πόντου και των αλύτρωτων μεταξύ 1920 και 1922.
Σημείωμα
infolib image control
Επιστολή του Κεντρικού Συμβουλίου των Επαρχιακών Συνδέσμων του Πόντου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την προστασία των διωκόμενων Ελλήνων του Πόντου.
Επιστολή
1922 Μάιος 26
infolib image control
Συνοπτική έκθεσις των διωγμών και σφαγών του Πόντου. 1914-1922.
Φυλλάδιο
1922
infolib image control
Υπόμνημα του Κεντρικού Συμβουλίου των Επαρχιών του Πόντου προς Πρωθυπουργό Μεγάλης Δύναμης ή εκκλησιαστικό αρχηγό σχετικά με τις διώξεις των Ελλήνων του Πόντου.
Υπόμνημα
1922 Απρίλιος 30
infolib image control
Έκθεση του Γαβριηλίδη περί των θηριωδιών των Τούρκων κατά το 1921 στην Αμισό και την περιφέρεια.
Έκθεση
1922 Ιούνιος 2/15
infolib image control
Επιστολή του Κ.Μελά προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη συζήτηση επί του προϋπολογισμού.
Επιστολή
1922 Απρίλιος 29/Μάιος 12
infolib image control
Επιστολή του Μητροπολίτη Δυρραχίου Ιακώβου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την απέλασή του από τη Β.Ήπειρο.
Επιστολή
1922 Μάιος 2
infolib image control
Επιστολή του Π.Δαγκλή προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την εσωτερική πολιτική κατάσταση.
Επιστολή
1922 Μάιος 4
infolib image control
Τηλεγράφημα του Πατριάρχη Μελέτιου προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία απευθύνει έκκληση για την προστασία των αλύτρωτων Ελλήνων.
Τηλεγράφημα
1922 Μάιος 15
infolib image control
Επιστολή του Α.Ρωμάνου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την αποστολή σχεδίων για τα αιτήματα των Ελλήνων της Σμύρνης.
Επιστολή
1922 Μάιος 21
infolib image control
Επιστολή του Π.Γύπαρη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την επίσπευση δίκης που αφορά το Π.Γύπαρη.
Επιστολή
1922 Μάιος 22
infolib image control
Επιστολή του Π.Δαγκλή προς τον Αντισυνταγματάρχη Δ.Ψιάρρη σχετικά με τη στάση του Κόμματος των Φιλελευθέρων απέναντι στις φιλελεύθερες οργανώσεις.
Επιστολή
1922 Μάιος 25
infolib image control
Επιστολή του Πατριάρχη Μελέτιου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις πιέσεις που δέχεται το Οικουμενικό Πατριαρχείο από την Ελληνική Κυβέρνηση.
Επιστολή
1922 Μάιος 24
infolib image control
Επιστολή σχετικά με την ανεύρεση επιστολών της Γαλλικής Κυβέρνησης.
Επιστολή
1922 Μάιος 25

Bρέθηκαν 90 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution