Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Επιστολή του Α.Φραντζή προς τον Ε.Βενιζέλο, στην οποία εκτίθενται οι απόψεις του αποστολέα για τις μελλοντικές διπλωματικές κινήσεις της Ελλάδας.
Επιστολή
1918 Απρίλιος 5/18
infolib image control
Επιστολή του Granville προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την εξέταση της δυνατότητας εκτέλεσης έργων στην Ελλάδα.
Επιστολή
1918 Ιούνιος 28/Ιούλιος 11
infolib image control
Επιστολή του ιατρού Lermeyer προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη σύνθεση της Γαλλικής Ιατρικής Αποστολής στο Γαλλικό Στρατό.
Επιστολή
1913 Αύγουστος 25
infolib image control
Επιστολή του Α.Μαζαράκη προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία ζητεί να μετατεθεί.
Επιστολή
1918 Σεπτέμβριος 4
infolib image control
Επιστολή του Δ.Α.Καθενιώτη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το αξιόμαχο της Μεραρχίας Κρήτης και το ζήτημα της προαγωγής του.
Επιστολή
1918 Σεπτέμβριος 7
infolib image control
Επιστολή σχετικά με την επικοινωνία του αποστολέα με τον Πρόεδρο της Συνδιάσκεψης του Παρισίου Clemenceau.
Επιστολή
infolib image control
Επιστολή του G.Clemenceau προς τον Ε.Βενιζέλο, στην οποία εξηγεί τους λόγους για τους οποίους δεν ενημερώθηκε ο Έλληνας απεσταλμένος Μαζαράκης από την Επιτροπή Ερεύνης.
Επιστολή
infolib image control
Επιστολή του Ν.Πολίτη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την έκδοση συγγράμματος για τη Μακεδονία και τη δράση ορισμένων φιλελευθέρων.
Επιστολή
1918 Νοέμβριος 5/18
infolib image control
Νέα Ελλάς.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού, αρ.φ. 1639
<1918 Νοέμβριος 5>
infolib image control
Νέα Ελλάς.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
<1918 Νοέμβριος 1>
infolib image control
Επιστολή του Αθ.Κ.Χρυσόμαλλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με προσωπική του υπόθεση.
Επιστολή
infolib image control
Επιστολή του Α.Χρυσόμαλλου προς το Συνταγματάρχη Π.Καράκαλο σχετικά με τη Διοίκηση του Δ.Σώματος Στρατού.
Επιστολή
1918 Σεπτέμβριος 20
infolib image control
Επιστολή του Ι. Κουντουριώτη προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τις εντυπώσεις του από την επίσημη επίσκεψή του στη Σερβία.
Επιστολή
1918 Δεκέμβριος 14/27
infolib image control
Επιστολή του Κωνσταντινίδη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με ικανοποίηση αιτήματος του Υποστράτηγου Χριστοδούλου.
Επιστολή
1919 Μάρτιος 1
infolib image control
Επιστολή του Ε.Ρέπουλη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με ζητήματα ελλήνων προσφύγων από τη Ρωσία και κινήσεις των μουσουλμάνων βουλευτών.
Επιστολή
1919 Μάρτιος 20
infolib image control
Επιστολή του T.Ionescu προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για την ειρήνη.
Επιστολή
1919 Απρίλιος 1
infolib image control
Επιστολή του T.Ionescu προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τον επικείμενο γάμο του.
Επιστολή
1919 Απρίλιος 2
infolib image control
Επιστολή του Γ.Καφαντάρη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την απαλλοτρίωση τσιφλικιών και το ζήτημα της ανάθεσης της Γενικής Διοίκησης Ηπείρου.
Επιστολή
1919 Απρίλιος 17
infolib image control
Επιστολή του Ι.Αθανασάκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη λειτουργία της Υγειονομικής Υπηρεσίας.
Επιστολή
1919 Απρίλιος 22/Μάιος 5
infolib image control
Επιστολή του Στρατηγού Μοσχόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την κατάσταση στην Κέρκυρα κατά την αποχώρηση των Συμμάχων.
Επιστολή
1919 <Μάιος> 11/24
infolib image control
Επιστολή του Α.Παπαναστασίου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη συνεργασία ελληνικών και ξένων κεφαλαίων για την εκτέλεση μεγάλων έργων στην Ελλάδα.
Επιστολή
1919 Μάιος 31
infolib image control
Επιστολή του Ε.Ρέπουλη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το γάμο του Βασιλιά Αλέξανδρου.
Επιστολή
1919 Μάιος 31
infolib image control
Επιστολή του T.Ionescu προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τον καθορισμό συνάντησης.
Επιστολή
1919 Ιούνιος 4
infolib image control
Επιστολή του M.P.A.Hankey προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία τον προσκαλεί σε συνεδρίαση με θέμα τη σύναψη συνθήκης ειρήνης με την Αυστρία.
Επιστολή
1919 Ιούνιος 4
infolib image control
Σημείωμα φακέλου που αναγράφει «Επιστολαί δρ. Burrows προς τον Κον Πρόεδρον. Λίαν Εμπιστευτικαί».
Σημείωμα
infolib image control
Επιστολή του R.Burrows προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την πληροφορία για βιαιότητες των Ελλήνων εναντίον Τούρκων της Μ.Ασίας.
Επιστολή
1919 Ιούνιος 21
infolib image control
Επιστολή του R.Burrows προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία προειδοποιεί για τη στάση της Αγγλίας έναντι των εθνικών ζητημάτων που αφορούν την Ελλάδα.
Επιστολή
1919 Ιούνιος 28
infolib image control
Επιστολή του Ε.Ρέπουλη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με ζητήματα απεργιών και στρατιωτικά.
Επιστολή
1919 Ιούνιος 24
infolib image control
Επιστολή του Ε.Ρέπουλη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις πρόσφατες εσωτερικές εξελίξεις.
Επιστολή
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Εξωτερικών του Βελγίου Hyams προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία τον προσκαλεί στις Βρυξέλες.
Επιστολή
1919 Ιούλιος 2
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Διευθυντή του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Α.Κυριακίδη προς τον Ε.Βενιζέλο, στην οποία γίνεται επισκόπηση των διαφόρων ζητημάτων της χώρας.
Επιστολή
1919 Ιούλιος 23
infolib image control
Πιστοποίηση του Ταγματάρχη της Χωροφυλακής Ιωάννη Παπαδάκη σχετικά με τα φρονήματα του Ενωμοτάρχη Αθ.Χρυσόμαλλου.
Πιστοποιητικό
1919 Ιούνιος 26
infolib image control
Πιστοποίηση του Υπιάτρου Γ.Πανδέρη σχετικά με τα φρονήματα του Ενωμοτάρχη Αθ.Χρυσόμαλλου.
Πιστοποιητικό
1919 Ιούνιος 25
infolib image control
Πιστοποίηση του Λοχαγού Μεταγωγικού Σπυρ. Παπακυριαζή σχετικά με τα φρονήματα του Ενωμοτάρχη Αθ.Χρυσόμαλλου.
Πιστοποιητικό
1919 Ιούλιος 25
infolib image control
Πιστοποιητικό του Υπολοχαγού Μεταγωγικού Αρ.Μητσόπουλου σχετικά με τα φρονήματα του Ενωμοτάρχη Αθ.Χρυσόμαλλου.
Πιστοποιητικό
1919 Ιούλιος 19
infolib image control
Πιστοποιητικό του Υπομοίραρχου Στυλ. Κανδυλάκη σχετικά με τα φρονήματα του Ενωμοτάρχη Αθ.Χρυσόμαλλου.
Πιστοποιητικό
1919 Ιούλιος 26
infolib image control
Επιστολή του Αθ.Χρυσόμαλλου προς τη Διοίκηση Χωροφυλακής σχετικά με την εξέλιξη του ζητήματος της ηθικής του αποκατάστασης στο στράτευμα.
Επιστολή
1919 Ιούλιος 27
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Διευθυντή του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Α.Κυριακίδη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις κινήσεις των Βασιλικών.
Επιστολή
1919 Ιούλιος 27
infolib image control
Επιστολή του Κ.Μοσχόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την αποστράτευσή του και τα μελλοντικά του σχέδια.
Επιστολή
1919 Αύγουστος 12
infolib image control
Επιστολή του Eydoux προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την εκστρατεία στη Σμύρνη.
Επιστολή
1919 Απρίλιος 24
infolib image control
Επιστολή του Χ.Ι.Σιμόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο, στην οποία μεταφέρει τη συζήτησή του με το Μουφήτ Βέη σχετικά με το ζήτημα της Ηπείρου.
Επιστολή
1919 Αύγουστος 29/Σεπτέμβριος 11
infolib image control
Επιστολή του Β.Δενδραμή προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την πρόθεση των Κωνσταντινικών για συνδιαλλαγή με τον Ε.Βενιζέλο.
Επιστολή
1919 Σεπτέμβριος 3/16
infolib image control
Επιστολή του Ν.Πολίτη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το σχέδιο συνθήκης με τη Βουλγαρία και τις καταγγελίες των Τούρκων για τη συμπεριφορά των Ελληνων στη Μ.Ασία.
Επιστολή
1919 Σεπτέμβριος 6
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με το περιεχόμενο τηλεγραφήματος του Μαζαράκη.
Σημείωμα
infolib image control
Επιστολή του Ν.Ζαφειρίου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την επιβολή σε αυτόν της ποινής της δι’ αυτεπαγγέλτου διαθεσιμότητας.
Επιστολή
1919 Οκτώβριος 4
infolib image control
Επιστολή του Συνταγματάρχη Ν.Ζαφειρίου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την επιβολή σε αυτόν της ποινής της εν αυτεπαγγέλτω διαθεσιμότητας.
Επιστολή
1919 Οκτώβριος 7
infolib image control
Επιστολή του Λ.Παρασκευόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τον ελληνικό στρατό και τη διενέργεια προπαγάνδας στην Ξάνθη.
Επιστολή
1919 Οκτώβριος 7
infolib image control
Επιστολή του Νεγρεπόντη προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία διαβιβάζει υπόμνημα.
Διαβιβαστικό
1919 Νοέμβριος 18
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με οικονομικό ζήτημα.
Σημείωμα
<1919>
infolib image control
Επιστολή του Α.Πολίτη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη σταδιοδρομία του στην Υπηρεσία Ανεφοδιασμού των Ελληνικών Σιδηροδρόμων.
Επιστολή
1919 Δεκέμβριος 23/1920 Ιανουάριος 5
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δημάρχου Αθηνών Σ.Πάτση προς τον Ε.Βενιζέλο, με το οποίο εκφράζει τις ευχές του ιδίου και του αθηναϊκού λαού για την ονομαστική του εορτή.
Τηλεγράφημα
1920
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ζυμβρακάκη προς τον Ε.Βενιζέλο, με το οποίο εκφράζει τις ευχές του για το νέο έτος.
Τηλεγράφημα
1920
infolib image control
Τηλεγράφημα του Σπηλιάδη προς τον Ε.Βενιζέλο, με το οποίο εκφράζει τις ευχές του ιδίου και των αξιωματικών της Μεραρχίας Κρήτης για το νέο έτος.
Τηλεγράφημα
1920
infolib image control
Τηλεγράφημα του Πρέκα προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία εκφράζει τις ευχές του ιδίου και των Σιδηροδρόμων Πελοποννήσου για την ονομαστική του εορτή.
Τηλεγράφημα
<1920>
infolib image control
Διαταγή του Λ.Π., με την οποία καθορίζονται οι αρμοδιότητες του Θ.Πάγκαλου στη Σμύρνη.
Διαταγή

Bρέθηκαν 55 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution