Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Επιστολή του Γεννάδιου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την επικείμενη άφιξη του δεύτερου στο Λονδίνο.
Επιστολή
1924 Ιανουάριος 29/Φεβρουάριος 11
infolib image control
Επιστολή του M.Kerr προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με ενδεχόμενη τουρκική επίθεση στη Λήμνο.
Επιστολή
1914 Φεβρουάριος 11
infolib image control
Ευχαριστήριο τηλεγράφημα του Πάσιτς προς τον Ε.Βενιζέλο.
Τηλεγράφημα
1914 Φεβρουάριος 12
infolib image control
Επιστολή την Α.Χ.Λω προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με προσωπικό ζήτημα.
Επιστολή
1914 Μάρτιος 7/20
infolib image control
Επιστολή του Μητροπολίτη Σμύρνης Χρυσόστομου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την παροχή ηθικής υποστήριξης στον Κ.Παπαγιαννόπουλο.
Επιστολή
1914 Μάρτιος 17
infolib image control
Επιστολή του Γάλλου αρχιάτρου Αρνώ προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία αποδέχεται πρόσκλησή του.
Σημείωμα
1914 Μάρτιος 29
infolib image control
Επιστολή του Α.Κ.Πάλλη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την αποδοχή πρόσκλησης σε γεύμα από τον Πρίγκηπα Νικόλαο.
Επιστολή
1914 Μάρτιος 29
infolib image control
Επιστολή του Κ.Ζαβιτσιάνου προς τον Ε.Βενιζέλο, που διαβιβάζει επιστολή της Επιτροπής Αγροτικών Νόμων.
Διαβιβαστικό
1914 Μάρτιος 31
infolib image control
Επιστολή του T.Elliot προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη μη παράδοση των σχεδίων των Αθηνών στο M.Stephenson.
Επιστολή
1914 Απρίλιος 2/15
infolib image control
Επιστολή του Ε.Μπενάκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την υπόθεση του αξιωματικού Χαρμπούρη.
Επιστολή
1914 Απρίλιος 5
infolib image control
Τηλεγράφημα του Mille προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το επισόδιο της Κορυτσάς.
Τηλεγράφημα
1914 Απρίλιος 12
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς το Mille σχετικά με το επισόδιο της Κορυτσάς.
Τηλεγράφημα
<1914 Απρίλιος>
infolib image control
Επιστολή του στρατηγού Eydoux προς τον Ε.Βενιζέλο σχετκά με την ανάκλησή του στη Γαλλία λόγω πολέμου.
Επιστολή
1914 Απρίλιος 5
infolib image control
Επιστολή του Ι.Γεννάδιου προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία διαβιβάζει αντίγραφα της επιστολής του Ναυάρχου Kerr και την απάντηση προς αυτόν.
Διαβιβαστικό
1914 Απρίλιος 17/30
infolib image control
Επιστολή του T.Ionescu προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την αποστολή συνέντευξής του.
Επιστολή
1914 Απρίλιος 17
infolib image control
La Roumanie.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1914 Απρίλιος 3/16
infolib image control
Επιστολή του T.Elliot προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την Anglo-Syrian Trading Company.
Επιστολή
1914 Μάρτιος 24/Απρίλιος 6
infolib image control
Επιστολή του F.Elliot προς τον Ε.Βενιζέλο, που διαβιβάζει έγγραφα σχετικά με την υδροδότηση των Ιωαννίνων.
Διαβιβαστικό
1914 Μάρτιος 28/Απρίλιος 10
infolib image control
Έκθεση του G.Liddell προς τον F.Elliot σχετικά με την προσφορά του για την υδροδότηση και ηλεκτροδότηση των Ιωαννίνων.
Έκθεση
1914 Μάρτιος 24/Απρίλιος 6
infolib image control
Eπιστολή του G.Liddell προς το Ζύδη σχετικά με την υδροδότηση και ηλεκτροδότηση των Ιωαννίνων.
Επιστολή
1914 Φεβρουάριος 19/Μάρτιος 4
infolib image control
Επιστολή του Trapmann προς το Φορέστη σχετικά με την προσφορά για την ηλεκτροδότηση και υδροδότηση των Ιωαννίνων.
Επιστολή
1914 Φεβρουάριος 23/Μάρτιος 8
infolib image control
Επιστολή του Φορέστη προς τον Trapmann σχετικά με προσφορά για την ηλεκτροδότηση και υδροδότηση των Ιωαννίνων.
Επιστολή
1914 Μάρτιος 11/24
infolib image control
Επιστολή του Λ.Ρούφου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την κάλυψη της θέσης του Νομικού Συμβούλου.
Επιστολή
1914 Απρίλιος 30
infolib image control
Επιστολή του Γ.Εξηντάρη προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία ζητεί ακρόαση.
Επιστολή
1914 Απρίλιος 30
infolib image control
Συστατική επιστολή του Ν.Πολίτη προς τον Ε.Βενιζέλο για το Γ.Εξηντάρη.
Επιστολή
1914 Απρίλιος 4/17
infolib image control
Επιστολή του Τ.Ιονέσκου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την παρασημοφόρηση του Titulescu.
Επιστολή
1914 Μάιος 4
infolib image control
Επιστολή του Ε.Τσουδερού προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το διορισμό του Ε.Χατζηδάκη και τη μετάθεση του Μ.Φιλιππαίου.
Επιστολή
1914 Μάιος 5
infolib image control
Επιστολή του Κ.Αδοσίδη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την ανάληψη της Διοίκησης της Σάμου.
Επιστολή
1914 Μάιος 27
infolib image control
Επιστολή του Ι.Γεννάδιου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την αντιπαράθεσή του με τον Mawson για τα σχέδια εξωραϊσμού των Αθηνών.
Επιστολή
1914 Μάιος 8/21
infolib image control
Επιστολή του T.Mawson προς το Ι.Γεννάδιο σχετικά με τη διαμόρφωση των χώρων της Αθήνας.
Επιστολή
1914 Απρίλιος 29
infolib image control
Επιστολή του T.Mawson προς τον Ι.Γεννάδιο σχετικά με τα σχέδια εξωραϊσμού της Αθήνας.
Επιστολή
1914 Μάιος 20
infolib image control
Επιστολή του Μ.Νεγρεπόντη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με νομοσχέδιο για την εγκατάσταση των προσφύγων.
Επιστολή
1914 Μάιος 19
infolib image control
Επιστολή του T.Ionescu προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία συστήνει τον ιατρό Cecicas.
Επιστολή
1914 Μάιος 24
infolib image control
Επιστολή της Λ.Ριανκούρ σχετικά με εύρεση οικίας.
Επιστολή
1914 Μάιος 25
infolib image control
Χειρόγραφη απόδειξη απόδοσης ποσού από το Μ.Νεγρεπόντη στη Λ.Ριανκούρ.
Απόδειξη
1914 Μάιος 31
infolib image control
Επιστολή της Λ.Ριανκούρ προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την προσφορά οικίας προς αυτόν.
Επιστολή
1914 Ιούνιος 18
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τη Λ.Ριανκούρ σχετικά με την προσφορά οικίας.
Επιστολή
1914 Ιούνιος 20
infolib image control
Επιστολή της Λ.Ριανκούρ σχετικά με την αγορά οικίας για τον Ε.Βενιζέλο.
Επιστολή
1914 Ιούλιος 11/24
infolib image control
Επιστολή του Σ.Σκουλούδη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τους ορθόδοξους υπηκόους της Τουρκίας.
Επιστολή
1914 Μάιος 28
infolib image control
Επιστολή προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις βιαιότητες στη Βουλγαρία και την Τουρκία και την ενδεχόμενη αγορά αμερικανικών θωρηκτών από την Ελλάδα.
Επιστολή
1914 Μάιος 21
infolib image control
Επιστολή του Α.Ψαλτώφ προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τον διωγμό των Ελλήνων της Μ.Ασίας.
Επιστολή
1914 Ιούνιος 19
infolib image control
Επιστολή του Serville προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την καταβολή οφειλόμενων στον οίκο Jappy.
Επιστολή
1914 Ιούνιος 12/25
infolib image control
Επιστολή του Μητροπολίτη Φιλαδελφείας Χρυσόστομου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με συνομιλίες του με επιφανείς αξιωματούχους των Νεοτούρκων για την τύχη των Ελλήνων της Ανατολής.
Επιστολή
1914 Ιούνιος 15
infolib image control
Επιστολή του Μητροπολίτη Σμύρνης Χρυσόστομου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την αποφυλάκιση του Δ.Τζεβελέκη.
Επιστολή
1914 Ιούνιος 24
infolib image control
Επιστολή του Νομάρχη Άρτας προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία διαβιβάζει έκθεσή του για το αγροτικό ζήτημα στην Ήπειρο.
Διαβιβαστικό
1914 Ιούνος 21
infolib image control
Επιστολή του Serville προα τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με Γάλλους προμηθευτές ειδών πολέμου.
Επιστολή
1914 Ιούλιος 1/14
infolib image control
Επιστολή προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη ναυπήγηση αντιτορπιλλικών.
Επιστολή
<1914>
infolib image control
Επιστολή του Μ.Νεγρεπόντη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της εγκατάστασης των προσφύγων.
Επιστολή
1914 Ιούλιος 2
infolib image control
Επιστολή του Κ.Δεμερτζή προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τον επικείμενο εκλογικό αγώνα στην Κοζάνη.
Επιστολή
1914 Ιούλιος 4
infolib image control
Σημείωμα της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Αθήνα σχετικά με την παροχή διευκολύνσεων στον Ε.Βενιζέλο κατά το ταξίδι του στη Γαλλία.
Σημείωμα
1914 Ιούλιος 21
infolib image control
Επιστολή του του Λ.Ρούφου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με ζητήματα διορισμών, μεταθέσεων και παρασημοφορίας.
Επιστολή
1914 Ιούλιος 26
infolib image control
Επιστολή του Λ.Ρούφου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις διεθνείς πολιτικές εξελίξεις και τη στάση του Ε.Βενιζέλου.
Επιστολή
1914 Ιούλιος 29
infolib image control
Ευχετήρια επιστολή του Γ.Ν.Χατζηδάκη προς τον Ε.Βενιζέλο.
Επιστολή
1914 Ιούλιος 30
infolib image control
Επιστολή του Δ.Κακλαμάνου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις κινήσεις των Γερμανών εναντίον της Γαλλίας.
Επιστολή
1914 Αύγουστος 17
infolib image control
Επιστολή του Γ.Χρηστάκη-Ζωγράφου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η Αυτόνομος Ήπειρος.
Επιστολή
1914 Αύγουστος 19
infolib image control
Επιστολή του Ι.Φικιώρη προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία ζητεί τον προβιβασμό του Μ.Μιχαλόπουλου.
Επιστολή
1914 Αύγουστος 27
infolib image control
Επιστολή του F.Elliot προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις προθεσμίες για την αγορά στρατιωτικού υλικού.
Επιστολή
1914 Σεπτέμβριος 6/19
infolib image control
Επιστολή του F.Elliot προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την επιβράδυνση εξόφλησης αγγλικού οίκου.
Επιστολή
1914 Σεπτέμβριος 6/19
infolib image control
Επιστολή του Α.Ναούμ προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με συνομιλίες του πρώτου με τους N.Buxton και H.Box-Ironside για τις διαπραγματεύσεις με τη Βουλγαρία.
Επιστολή
1914 Σεπτέμβριος 10/23
infolib image control
Επιστολή του G.Kemaly προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία διαμαρτύρεται για την κράτηση υπαλλήλων της Πρεσβείας της Τουρκίας στην Αθήνα.
Επιστολή
1914 Σεπτέμβριος 23
infolib image control
Επιστολή προς το Δαμβέργη σχετικά με τη δραστηριότητά του στην Κωνσταντινούπολη.
Επιστολή
1914 Σεπτέμβριος 18
infolib image control
Επιστολή Αντιστράτηγου του Γ' Σώματος Στρατού προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την υποβολή παραπόνων από τους αξιωματικούς.
Επιστολή
1914 Σεπτέμβριος 2
infolib image control
Επιστολή του Π.Δαγκλή προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την οργάνωση της πολιτοφυλακής της Αυτονόμου Ηπείρου και τις φιλοδοξίες του Παπούλα.
Επιστολή
1914 Οκτώβριος 6
infolib image control
Επιστολή του Α. Παπούλα προς τη Διεύθυνση Επιτελικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Στρατιωτικών σχετικά με την ανάληψη της Διοίκησης του Ε' Σώματος Στρατού από τον Αντιστράτηγο Δαγκλή.
Τηλεγράφημα
1914 Σεπτέμβριος 29
infolib image control
Επιστολή προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη λειτουργία του Προξενείου της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη.
Επιστολή
<1914> Οκτώβριος 6
infolib image control
Επιστολή του Α.Ρωμάνου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την εξέλιξη των πολεμικών επιχειρήσεων στη Γαλλία.
Επιστολή
1914 Σεπτέμβριος 21/Οκτώβριος 4
infolib image control
Επιστολή του Ι.Γεννάδιου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την εξέλιξη των πολεμικών επιχειρήσεων.
Επιστολή
1914 Σεπτέμβριος 27/Οκτώβριος 10
infolib image control
Επιστολή του Ι.Ευταξία προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με διαφωνία μεταξύ της Διοίκησης της Εθνικής Τράπεζας και της Κυβέρνησης.
Επιστολή
1914 Οκτώβριος 31
infolib image control
Επιστολή του A.Bosdari προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την εξόφληση χρεών προς Ιταλική Εταιρεία.
Επιστολή
1914 Οκτώβριος 3/16
infolib image control
Επιστολή του Δ.Τριανταφυλλίδη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τα δημοσιεύματα στον ξένο Τύπο για την Ελλάδα.
Επιστολή
1914 Νοέμβριος 8
infolib image control
Επιστολή του Δ.Τριανταφυλλίδη προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία διαβιβάζει τηλεγράφημα που εστάλη από τη Σόφια στους "Times".
Διαβιβαστικό
1914 Νοέμβριος 9
infolib image control
The Times.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1914 Σεπτέμβριος 5
infolib image control
Le Temps.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1919 Σεπτέμβριος 8
infolib image control
The Times.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1914 Νοέμβριος 7
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Διοικητή των Νήσων του Αιγαίου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με πληροφορία για την αποστολή αντάρτικων σωμάτων στις ακτές της Μ.Ασίας.
Επιστολή
1914 Δεκέμβριος 15
infolib image control
Ευχετήρια επιστολή του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Γερμανού προς τον Ε.Βενιζέλο.
Επιστολή
1914 Δεκέμβριος 23
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με το μισελληνισμό του Επισκόπου των Δυτικών Petit Louis.
Σημείωμα
infolib image control
Ευχετήρια επιστολή του Arnaud προς τον Ε.Βενιζέλο.
Επιστολή
1915 Ιανουάριος 2
infolib image control
Υπόμνημα του Ι.Μεταξά προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ενδεχόμενο διαίρεσης της Μ.Ασίας.
Επιστολή
1915 Ιανουάριος 14
infolib image control
Υπόμνημα του Ι.Π.Μεταξά προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη στάση της Ελλάδας στο ενδεχόμενο επίθεσης του Αυστρογερμανικού στρατού εναντίον της Σερβίας.
Υπόμνημα
1915 Ιανουάριος 20
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς το Ι.Μεταξά σχετικά με το ενδεχόμενο εμπλοκής της Ελλάδας στον πόλεμο.
Επιστολή
<1915 Ιανουάριος>
infolib image control
Επιστολή του Ι.Ταυλάριου προς τον Ε.Ρέπουλη σχετικά με τις προσπάθειες των Ιταλών για αφομοίωση των Ελλήνων κατοίκων της Δωδεκαννήσου.
Επιστολή
1915 Φεβρουάριος 12
infolib image control
Επιστολή του T.Ionescu προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη διαβίβαση τηλεγραφήματος.
Επιστολή
infolib image control
Επιστολή του Λ.Μ.Μεσσηνέζη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τον αντίκτυπο της παραίτησης της Κυβέρνησης Βενιζέλου.
Επιστολή
1915 Μάρτιος 3/15
infolib image control
Επιστολή του Ι.Γεννάδιου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το φιλογερμανισμό του Ραγκαβή.
Επιστολή
1915 Μάρτιος 8/21
infolib image control
Retour d'Athènes. M.Romanos, Ministre de Grèce à Paris, nous dit les impressions qu'il raporte de son pays.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
infolib image control
Επιστολή του Ε.Ρέπουλη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την αντιπολιτευόμενη στον Ε.Βενιζέλο αρθρογραφία.
Επιστολή
1915 Μάρτιος 9
infolib image control
Επιστολή του Π.Ε.Λιβιεράτου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την παραίτηση του δεύτερου από την Κυβέρνηση.
Επιστολή
1915 Φεβρουάριος 25/Μάρτιος 10
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς Υπουργό σχετικά με το ζήτημα παραχώρησης τμήματος της Ελληνικής Μακεδονίας στη Βουλγαρία.
Επιστολή
1915 Μάρτιος 17
infolib image control
Επιστολή του R.Burrows προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις βουλγαρικές πιέσεις.
Επιστολή
1915 Μάρτιος 17
infolib image control
Επιστολή του Δ.Γούναρη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα των ελληνικών παραχωρήσεων προς τη Βουλγαρία.
Επιστολή
1915 Μάρτιος 19
infolib image control
Επιστολή του Γ.Χρηστάκη-Ζωγράφου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με απάντηση σε επιστολή του δεύτερου.
Επιστολή
1915 Μάρτιος 19
infolib image control
Επιστολή του Λ.Μακκά προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη δημιουργία μίας Ligue Interventioniste Hellénique στο Παρίσι ή στο Λονδίνο.
Επιστολή
1915 Φεβρουάριος 22/Μάρτιος 7
infolib image control
Επιστολή του Α.Δ.Κορομηλά προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την παραίτηση του δεύτερου από την Κυβέρνηση.
Επιστολή
1915 Μάρτιος 22
infolib image control
Επιστολή του Ε.Δέλτα προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την παραίτηση του Ε.Βενιζέλου από την Κυβέρνηση.
Επιστολή
1915 Μάρτιος 23
infolib image control
Επιστολή του Λ.Κ.Ρούφου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη στάση της Ελλάδας απέναντι στη Βουλγαρία.
Επιστολή
<1915 Μάρτιος/Απρίλιος>
infolib image control
Επιστολή του Λ.Ρούφου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη στάση του στις επικείμενες εκλογές.
Επιστολή
1915 Μάιος 9
infolib image control
Επιστολή του Ε.Μπενάκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την επιλογή των υποψηφίων για τις επικείμενες εκλογές.
Επιστολή
1915 Μάιος 4
infolib image control
Επιστολή του Λ.Δ.Κορομηλά προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την εξωτερική πολιτική της Ιταλίας και τη στάση της απέναντι στην Ελλάδα.
Επιστολή
1915 Ιούνιος 3/16
infolib image control
Τηλεγράφημα των Σκυλίτζη, Γιαννακόπουλου, Ευμορφόπουλου με το οποίο εκφράζουν τα συγχαρητήριά τους για τις προσπάθειες του Ελ. Βενιζέλου υπέρ της πραγματοποίησης των ελληνικών ιδεωδών.
Τηλεγράφημα
1915 Ιούνιος 18
infolib image control
Υπόμνημα του Πρώτου Πανθρακικού Συνεδρίου στη Θεσσαλονίκη προς τον Ε.Βενιζέλο, με το οποίο διατυπώνονται αιτήματα για την εγκατάσταση και αποκατάταση των Θρακών προσφύγων.
Υπόμνημα
1915 Αύγουστος 2
infolib image control
Σημείωμα φακέλου που αναγράφει: " 1915. Το προσφυγικό ζήτημα προ της Μικρ. Καταστροφής. Υπόμνημα Πανθρακικού Συνεδρίου προς Βενιζέλο."
Φάκελος
infolib image control
Επιστολή του Τριανταφυλλίδη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις αντιδράσεις Άγγλων και Γάλλων στην παραίτηση του Ε.Βενιζέλου.
Επιστολή
1915 Οκτώβριος 12
infolib image control
Επιστολή του G.Garibaldi προς τον Ε.Βενιζέλο.
Επιστολή
1915 Νοέμβριος 16
infolib image control
Επιστολή της M.Elliot προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία εκφράζει τη λύπη της για την αποχώρησή του από την Κυβέρνηση.
Επιστολή
infolib image control
Επιστολή προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την αποχώρησή του από την Κυβέρνηση.
Επιστολή
<1915>
infolib image control
Επιστολή της M.Elliot προς τον Ε.Βενιζέλο.
Επιστολή
infolib image control
Επιστολή της M.Elliot προς τον Ε.Βενιζέλο.
Τηλεγράφημα
infolib image control
Ανακοίνωση της Ελληνικής Κυβέρνησης σχετικά με δημοσιεύματα για το ζήτημα της παραχώρησης ελληνικών χωρών σε ξένη δύναμη.
Τηλεγράφημα

                                                                            infolib-libsolution