Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Το Ελληνοϊταλικόν Σύμφωνον και το καταστατικό της Κοινωνίας των Εθνών δεν ασφαλίζουν την Ελλάδα από τας ολέθριας συνεπειας της εφαρμογής του άρθρου 3 του μυστικού πρωτοκόλλου.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
<1934>
infolib image control
Καθημερινή.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1934 Οκτώβριος 27
infolib image control
Η κυβέρνησις δεν εσκέφθη τον ελληνικόν λαόν εις περίπτωσιν επιστρατεύσεως.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
<1934>
infolib image control
Επιπόλαια η αντίληψις περί κινδύνου Βουλγαρικής διεξόδου εις το Αιγαίον.
Μονόφυλλο
<1934>
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου.
Σημείωμα
infolib image control
Άρθρο του Ε.Βενιζέλου σχετικά με τη διαίρεση του πολιτικού κόσμου της Ελλάδας, που προκάλεσε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος.
Άρθρο
1934 Οκτώβριος 11
infolib image control
Άρθρο του Ε.Βενιζέλου σχετικά με την πολιτική που ακολουθήθηκε μετά την υπογραφή της Συνθήκης των Σεβρών.
Άρθρο
1934 Οκτώβριος 12
infolib image control
Πρωΐα.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1934 Οκτώβριος 14
infolib image control
Σημείωμα φακέλου το οποίο αναγράφει "Δύο άρθρα του Ιωάννου Μεταξά με ιδιοχείρους υπογραμμισμούς και σχόλια του Ε.Βενιζέλου."
Φάκελος
infolib image control
Άρθρο του Ε.Βενιζέλου σχετικά με την κατάληψη της Καβάλας.
Άρθρο
infolib image control
Άρθρο του Ε.Βενιζέλου σχετικά με τη πολιτική της Ελλάδας στον Αυστροσερβικό πόλεμο.
Άρθρο
<1934>
infolib image control
Σημείωμα φακέλου το οποίο αναγράφει "Άρθρα μου 1ης σειράς. Επί του εσωτερικού ζητήματος, απόπειρας κ.λ.π.".
Φάκελος
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς τον Sir Arthur Crosfield για την Ε.Βενιζέλου σχετικά με επίσκεψή του στην Κρήτη.
Τηλεγράφημα
<1934>
infolib image control
Άρθρο του Ε.Βενιζέλου σχετικά με τις πολιτικές εξελίξεις μετά την αποτυχία του Σαγγαρίου.
Άρθρο
<1934>
infolib image control
Άρθρο του Ε.Βενιζέλου σχετικά με τις πολιτικές εξελίξεις μετά τις εκλογές το Σεπτέμβριο του 1932.
Άρθρο
<1934>
infolib image control
Άρθρο του Ε.Βενιζέλου σχετικά με την καθυστέρηση της διεξαγωγής των εκλογών το 1932.
Άρθρο
<1934>
infolib image control
Άρθρο του Ε.Βενιζέλου σχετικά με την πρόθεση του Κόμματος των Φιλελευθέρων, ως αντιπολίτευση, να συνεργαστεί με την κυβέρνηση Τσαλδάρη.
Άρθρο
<1934>
infolib image control
Άρθρο του Ε.Βενιζέλου σχετικά με το τι ακολούθησε την απόπειρα δολοφονίας του στις 6 Ιουνίου 1933 στη λεωφόρο Κηφισίας.
Άρθρο
<1934>
infolib image control
Άρθρο του Ε.Βενιζέλου σχετικά με τη στάση της κυβέρνησης Τσαλδάρη απέναντί του.
Άρθρο
<1934>
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Ισμέτ Πασά σχετικά με το Βαλκανικό σύμφωνο.
Επιστολή
<1934>
infolib image control
Σημειώσεις του Ε.Βενιζέλου σχετικά με γεγονότα του 1916.
Σημείωμα
infolib image control
Έκθεση του Ε.Βενιζέλου προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Α.Ζαΐμη, σχετικά με τις θέσεις του για το εκλογικό σύστημα.
Έκθεση
infolib image control
Άρθρο του Ε.Βενιζέλου σχετικά με το Βαλκανικό Σύμφωνο.
Άρθρο
infolib image control
Άρθρο του Ε.Βενιζέλου σχετικά με τα επιχειρήματα που πρόβαλλε η ελληνική κυβέρνηση για την υπογραφή του Βαλκανικού Συμφώνου.
Άρθρο
<1934>
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Α.Παπαναστασίου σχετικά με το ζήτημα της επετηρίδας των αξιωματικών.
Επιστολή
<1934>
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς τον Paul Boncour με το οποίο εκφράζει τις ευχές του για επιτυχία της κυβέρνησής του.
Τηλεγράφημα
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς τον Ασκούτση σχετικά με τη συγκρότηση κυβερνητικού συνασπισμού στο νομό Ρεθύμνου.
Τηλεγράφημα
infolib image control
Σημείωμα φακέλου το οποίο αναφέρει "Ιδιόγραφαι σημειώσεις του Βενιζέλου δι' άρθρα του, Νοέμβριος-Δεκεμβρ 1934, κατά Μεταξά."
Φάκελος
infolib image control
Σημείωμα φακέλου το οποίο αναφέρει "Ε.Βενιζέλος προς Α.Ταρντιέ. Σχέδιον επιστολής".
Φάκελος
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον A.Tardieu σχετικά με το χαρακτηρισμό του μεταπολεμικού δικτάτορα που του αποδίδει.
Επιστολή
infolib image control
Άρθρο του Ε.Βενιζέλου με τίτλο "Η κοινή συνεδρίασις των δύο Νομοθετικών Σωμάτων".
Άρθρο
<1934>
infolib image control
Άρθρο του Ε.Βενιζέλου σχετικά με τη στάση της κυβέρνησης Τσαλδάρη απέναντί του.
Άρθρο
1934
infolib image control
Άρθρο του Ε.Βενιζέλου σχετικά με την αναθεώρηση της επετηρίδας των αξιωματικών.
Άρθρο
<1934>
infolib image control
Άρθρο του Ε.Βενιζέλου σχετικά με την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα μετά την ανάληψη της εξουσίας από την κυβέρνηση Τσαλδάρη.
Άρθρο
1934
infolib image control
Άρθρο του Ε.Βενιζέλου με το οποίο αναφέρεται στην αγόρευσή του στη Βουλή για την κατηγορία της παθητικής στάσης στο κίνημα Πλαστήρα.
Άρθρο
1934
infolib image control
Άρθρο του Ε.Βενιζέλου σχετικά με την πολιτική στάση του Τσαλδάρη απέναντί του.
Άρθρο
<1934>
infolib image control
Άρθρο του Ε.Βενιζέλου με τίτλο " Ηυξήθη η φορολογία ή εμειώθη;".
Άρθρο
<1934>
infolib image control
Υπόμνημα σχετικά με τις πολιτικές ζυμώσεις για ανατροπή του δημοκρατικού πολιτεύματος.
Υπόμνημα
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με τις επαφές ιδρυτών εταιρείας καφέδων με το Μεταξά.
Σημείωμα
infolib image control
Υπόμνημα με εμπιστευτικές πληροφορίες.
Υπόμνημα
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με την επιβολή της "τρίτης κατάστασης" από τους Μεταξά, Κονδύλη, Μαυρομιχάλη.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου.
Σημείωμα
<1934>
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατικής Αμύνης Αποδούλου Ρεθύμνου σχετικά με τους λόγους που δεν μπορεί να είναι υποψήφιος βουλευτής ο Ν.Πλαστήρας.
Επιστολή
1935 Ιανουάριος 8
infolib image control
Επιστολή του Τσουδερού προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την αποστολή εγγράφων.
Επιστολή
Απρίλιος 7
infolib image control
Τηλεγράφημα βουλευτών και γερουσιαστών προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την απαγόρευση δημοκρατικής συγκέντρωσης.
Τηλεγράφημα
1935 Μάρτιος 1
infolib image control
Σημείωμα φακέλου το οποίο αναφέρει "Κίνημα 1ης Μαρτίου. Τηλεγράφημα βουλευτών Θεσ/νίκης κατά Βασιλικών".
Φάκελος
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Γ.Ρούσσο, τον Ν.Σαλβάγο και τον Θεοδωράκη σχετικά με την ανάγκη αγοράς πετρελαίου για τον στόλο.
Επιστολή
1935 Μάρτιος 8
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου.
Σημείωμα
infolib image control
Άρθρο του Ε.Βενιζέλου σχετικά με τις πολιτικές ενέργειες του Π.Τσαλδάρη, τις οποίες χαρακτηρίζει εγκλήματα κατά του ελεύθερου πολιτεύματος.
Άρθρο
infolib image control
Σημείωμα φακέλου το οποίο αναφέρει "Ιδιόγραφος κατάλογος προσώπων, των οποίων ο Βενιζέλος εζήτει την αναχώρηση εις Γαλλίαν."
Φάκελος

Bρέθηκαν 50 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution