Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Σημείωμα φακέλου όπου αναγράφεται "ο Ηθικός Καθαρμός".
Σημείωμα
infolib image control
Πρότασις Νόμου "περί ελέγχου περιουσιών".
Σχέδιο νόμου
1933 Ιανουάριος 9
infolib image control
Πίναξ εμφαίνων κατά την διάρκειαν του έτους 1932 μετατεθέντας Αξιωματικούς της Χωροφυλακής διά Προεδρικών Διαταγμάτων καί διά διαταγών του Υπουργού Εσωτερικών κατόπιν του νεαρού νόμου 5596.
Πίνακας
<1933>
infolib image control
Έκθεση με τις οικονομίες και τις απαλλαγές του προϋπολογισμού 1933-1934.
Έκθεση
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου.
Σημείωμα
<1933>
infolib image control
Παρατηρήσεις επί του εγερθέντος ζητήματος ηθικού καθαρμού και του πόθεν έσχες.
Έκθεση
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου για την πρόταση του Webb.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με το Πολεμικό ναυτικό.
Σημείωμα
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γ.Τζηρίδη προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο του απευθύνει τις ευχές των κατοίκων Κουφαλίων.
Τηλεγράφημα
<1933>
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με υποψηφιότητες βουλευτών.
Σημείωμα
<1933 Φερβουάριος>
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου.
Σημείωμα
<1933 Φεβρουάριος>
infolib image control
Ελεύθερον Βήμα.
Εφημερίδα, αρ. φ. 3734
1932 Σεπτέμβριος 7
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με το συνδυασμό Θεσσαλονίκης.
Σημείωμα
<1933 Φεβρουάριος>
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με το συνδυασμό Θηβών.
Σημείωμα
<1933 Φερβουάριος>
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου.
Σημείωμα
<1933 Φεβρουάριος>
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου.
Σημείωμα
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας, Γ.Κοσμάτο και λοιπούς Φιλελευθέρους σχετικά με την υποψηφιότητα του Π.Ζερβού στην επαρχία της Σάμου.
Τηλεγράφημα
<1933 Φεβρουάριος>
infolib image control
Αρχή τηλεγραφήματος του Ε.Βενιζέλου προς τον Κ.Αντύπα και λοιπούς Φιλελευθέρους.
Τηλεγράφημα
infolib image control
Αρχή τηλεγραφήματος του Ε.Βενιζέλου προς τον Δραγώνα και λοιπούς Φιλελευθέρους.
Τηλεγράφημα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου.
Σημείωμα
infolib image control
Έκθεσις της επί της Παιδείας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής επί του σχεδίου νόμου "περί των εξετάσεων των φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών παρελθόντων ετών".
Ανάτυπο
1933 Απρίλιος 7
infolib image control
Νόμος περί ελέγχου περιουσιών όπως δημοσιεύτηκε στη ρουμανική Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Νόμος
1932 Οκτώβριος 18
infolib image control
Εισηγητική έκθεσις επί του σχεδίου νόμου "περί των εξετάσεων των φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών παρελθόντων ετών".
Φυλλάδιο
1933 Απρίλιος 3
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου.
Σημείωμα
<1933 Φεβρουάριος>
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου.
Σημείωμα
<1933 Φεβρουάριος>
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με τις συνέπειες της πολιτικής στάσης του Ι.Μεταξά.
Σημείωμα
<1933>
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με υποψηφιότητες βουλευτών.
Σημείωμα
<1933 Ιανουάριος ή Φεβρουάριος>
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με υποψηφιότητες βουλευτών.
Σημείωμα
<1933>
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου.
Σημείωμα
<1933>
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου
Σημείωμα
<1933>
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου
Σημείωμα
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Ρινόπουλο σχετικά με την πρόσληψη του οδηγού του Γ.Παπαδάκη.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 28
infolib image control
Ελεύθερον Βήμα.
Εφημερίδα, αρ.φ. 3799
1932 Νοέμβριος 12
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Ρούσσο σχετικά με την πρόσληψη του οδηγού του Γ.Παπαδάκη.
Επιστολή
<1933>
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου πάνω σε απόκομμα εφημερίδας.
Σημείωμα
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου σχετικά με δηλώσεις του Π.Τσαλδάρη στη Γερουσία για την αποστράτευση αξιωματικών.
Επιστολή
infolib image control
"Οι νόμοι περί συντάξεων".
Σημείωμα
infolib image control
Τροπολογία εις την υπ αριθμ.383 πρότασιν νόμου "περί επαναφοράς απολυθέντων υπαλλήλων."
Φυλλάδιο
1933 Νοέμβριος 20
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου.
Σημείωμα
infolib image control
Φάκελος στον οποίο αναγράφεται "Έργα και Ημέραι της Κυβερνήσεως Τσαλδάρη".
Φάκελος
infolib image control
Ταφικό μνημείο.
Φωτογραφία
infolib image control
Σημείωμα φακέλου με τίτλο "Εκλογικά Αθηνών".
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με τη δύναμη των πολιτικών παρατάξεων στα νομοθετικά σώματα.
Σημείωμα
infolib image control
Ακρόπολις.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
<1932>
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με τα αποτελέσματα των εκλογών της 5ης Μαρτίου 1933.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου.
Σημείωμα
infolib image control
Πίνακας με τα εκλογικά αποτελέσματα της 5ης Μαρτίου 1933.
Πίνακας
infolib image control
Πίνακας σχετικά με την κομματική σύνθεση της Γερουσίας.
Πίνακας
<1933 Μάρτιος>
infolib image control
Πίνακας σχετικά με την κομματική σύνθεση της Βουλής και της Γερουσίας.
Πίνακας
<1933 Μάρτιος>
infolib image control
Σημείωμα με αριθμητικούς υπολογισμούς.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα με αριθμητικούς υπολογισμούς.
Σημείωμα
infolib image control
Αποτελέσματα εκλογών 5ης Μαρτίου 1933 επί τη βάσει των υπολογισμών του Υπουργείου της Εθνικής Οικονομίας.
Σημείωμα
infolib image control
Πίνακας με τη δύναμη των κομμάτων μετά την ακύρωση των εκλογών της Θεσσαλονίκης.
Πίνακας
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με το σύνολο των εδρών του Εθνικού Συνασπισμού.
Σημείωμα
<1933 Μάρτιος 5>
infolib image control
Εστία.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού, αρ.φ. 13378
infolib image control
Πίνακας με τα αποτελέσματα των εκλογών της 5ης Μαρτίου1933 στην Αττικοβοιωτία.
Πίνακας
infolib image control
Πίναξ αποτελεσμάτων εκλογής 5ης Μαρτίου 1933.
Πίνακας
infolib image control
Εκλογαί 5ης Μαρτίου 1933.
Πίνακας
infolib image control
Εκλογαί 5ης Μαρτίου 1933 (εκλογικής περιφέρειας Θεσσαλονίκης).
Πίνακας
infolib image control
Ελληνικόν Μέλλον.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1933 Ιανουάριος 9
infolib image control
Η Καθημερινή.
Εφημερίδα, αρ.φ. 3939
1933 Ιανουάριος 9
infolib image control
Αιτιολογική έκθεσις της προτάσεως Νόμου "περί ελέγχου περιουσιών".
Έκθεση
1933 Ιανουάριος 9

Bρέθηκαν 63 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution