Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Σημειωματάριο του Ε.Βενιζέλου στο οποίο σχολιάζει την Κυβέρνηση.
Σημειωματάριο
1932 Δεκέμβριος 16
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου.
Σημείωμα
<1932 Δεκέμβριος>
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου.
Σημείωμα
<1932>
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με κατηγορίες για σκάνδαλα.
Σημείωμα
<1932>
infolib image control
Ομιλία του Ε.Βενιζέλου σχετικά με τις κατηγορίες του Αρχηγού του Λαϊκού Κόμματος εναντίον του Προέδρου της Δημοκρατίας και της Κυβερνησής του.
Ομιλία
<1933>
infolib image control
Επιστολή προς την Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδας σχετικά με την μεταφορά χρημάτων για τους σεισμοπαθείς της Χαλκιδικής.
Επιστολή
1932 Οκτώβριος 17
infolib image control
Άρθρο του Ε.Βενιζέλου με τίτλο " Η σταθεροποίησις και ο κ.Καφαντάρης".
Άρθρο
1932 Σεπτέμβριος
infolib image control
Ομιλία του Ε.Βενιζέλου στη Βουλή, όπου εισηγείται σχέδιο Νόμου για την εξασφάλιση της σταθερότητας του νομίσματος.
Ομιλία
<1932>
infolib image control
Πρόλογος του βιβλίου "Το έργον της τετραετίας".
Έκθεση
<1932>
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς τον Αθ.Αγνίδη σχετικά με την επέμβαση του A.Chamberlain στις ελληνοβουλγαρικές σχέσεις.
Τηλεγράφημα
<1932>
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου σχετικά με τον ρόλο της Κοινωνίας των Εθνών.
Επιστολή
<1932>
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου με τίτλο "Ανακοινώσεις του κ.Βενιζέλου προς τον τύπον".
Σημείωμα
1932 Δεκέμβριος 21
infolib image control
Ομιλία του Ε.Βενιζέλου σχετικά με την αναφορά της Οικονομικής Επιτροπής για την οικονομική κατάσταση της Ελλάδας.
Ομιλία
<1932>
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με την επίλυση του καθεστωτικού ζητήματος.
Σημείωμα
<1931-1932>
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με διάφορα οικονομικά ζητήματα.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου όπου καταγράφει το ονόματα των βουλευτών και του Υπουργεία που θα αναλάμβαναν.
Κατάλογος
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με την επίλυση του κυβερνητικού ζητήματος.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου όπου διατυπώνει τις σκέψεις του σχετικά με το σχηματισμό Οικουμενικής Κυβέρνησης.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με τον Παπαναστασίου και το πολιτειακό ζήτημα.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με το πολιτειακό ζήτημα.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με την βιωσιμότητα της Κυβέρνησης.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου με τίτλο "Εις φίλους".
Σημείωμα
infolib image control
Σχέδιο επιστολής του Ε.Βενιζέλου προς τους βουλευτές Μυλωνά και Σοφιανόπουλο και προς τον Ι.Μεταξά, με την οποία διαβιβάζει επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό.
Διαβιβαστικό
1932 Δεκέμβριος 24
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με τον Βαρβαρέσο.
Σημείωμα
infolib image control
Σχέδιο ομιλίας του Ε.Βενιζέλου σχετικά με την ανάμειξη του στρατού στην προστασία του δημοκρατικού πολιτεύματος.
Ομιλία
<1932>
infolib image control
Σχέδιο ομιλίας του Ε.Βενιζέλου σχετικά με τις προσπάθειες που έγιναν για την οικονομική ανασυγκρότηση της χώρας.
Ομιλία
infolib image control
Ομιλία του Ε.Βενιζέλου προς τους Έλληνες της Αμερικής.
Ομιλία
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με διάφορα ζητήματα που θέλει να πληροφορηθεί από τον Τσουδερό.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με την βελτίωση του ανακριτικού κλάδου.
Σημείωμα
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Γ.Βεντήρη σχετικά με τις βουλευτικές εκλογές.
Επιστολή
<1932>
infolib image control
Έκθεση του Ε.Βενιζέλου όπου δίνει απάντηση σχετικά με την αντικατάσταση του Τσαλδάρη.
Έκθεση
<1932>
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς τον Δήμαρχο Χανίων, Ι.Μουντάκη, σχετικά με διαταγές προς τη Λιμενική Επιτροπή.
Τηλεγράφημα
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς τον Μητροπολίτη Χίου, Πολύκαρπο και την Εφορεία του Σκυλίτσειου Νοσοκομείου με το οποίο αποστέλλει τις ευχαριστίες του.
Τηλεγράφημα
infolib image control
Σχέδιο επιστολής του Ε.Βενιζέλου προς τον Ι.Ράλλη σχετικά με την καταβολή ή όχι του 30%.
Επιστολή
1932 Δεκέμβριος 27
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς τον Γερουσιαστή Ροδοκανάκη με το οποίο αποστέλλει τις ευχαριστίες του.
Τηλεγράφημα
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς τον Κ.Πολυχρονάκη σχετικά με την υποψηφιότητα του Αγγελιδάκη.
Τηλεγράφημα
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς τον Σ.Πιστολάκη με το οποίο του στέλνει συγχαρητήρια.
Τηλεγράφημα
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς τον Γ.Παπανδρέου με το οποίο του στέλνει συγχαρητήρια.
Τηλεγράφημα
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς τον Sir A.Crosfield για την Ε.Βενιζέλου.
Τηλεγράφημα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με τον απολογισμό του κυβερνητικού έργου.
Σημείωμα
infolib image control
Έκθεση του Ε.Βενιζέλου σχετικά με το χρέος της Γαλλίας στην Εθνική Τράπεζα και την ανάμειξη του Αλ.Διομήδη στο θέμα αυτό.
Έκθεση
<1932>
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με το καθεστωτικό ζήτημα.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου.
Σημείωμα
infolib image control
Σχέδιο επιστολής του Ε.Βενιζέλου προς τον Π.Τσαλδάρη σχετικά με την συνεδρίαση του Υπουργείου Στρατιωτικών για τις μεταρρυθμίσεις.
Επιστολή
<1932 Δεκέμβριος 30>
infolib image control
Σχέδιο Νόμου περί κυρώσεως του από 29 Σεπτεμβρίου 1931 Ν.Διατάγματος "περί τροποποιήσεως του άρθρου 20 του νόμου 3714 περί κυρώσεως του από 10 Αυγούστου 1928 Ν.Δ. περί οργανώσεως των Υπηρεσιών του Υπουργείου Προνοίας".
Φυλλάδιο
<1932>
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου όπου καταγράφει συνομιλία του με τον Ι.Ράλλη.
Σημείωμα
<1932>
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου όπου καταγράφει τα θέματα που πρέπει να συζητηθούν στο Υπουργικό Συμβούλιο.
Σημείωμα
1932 Ιανουάριος 14
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με την αντίδραση του Λαϊκού Κόμματος στο σχηματισμό Οικουμενικής Κυβέρνησης.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με την καταβολή του 30% για το εξωτερικό δημόσιο χρέος της Ελλάδας.
Σημείωμα
<1932 Δεκέμβριος 29>
infolib image control
Πίνακας με τις υποχρεώσεις της Ελλάδας για τα δάνεια σε ξένα νομίσματα.
Πίνακας
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με κάποια διαφωνία του με τον Τσαλδάρη.
Σημείωμα
infolib image control
Άρθρο του Ε.Βενιζέλου σχετικά με την οικονομική κατάσταση της χώρας.
Άρθρο
<1932 Δεκέμβριος 31>
infolib image control
Σχέδιο ομιλίας του Ε.Βενιζέλου σχετικά με την επικείμενη έκδοση του αναγκαστικού νόμου περί χρηματιστηρίου.
Ομιλία
<1932 Δεκέμβριος>
infolib image control
Σχέδιο ομιλίας του Ε.Βενιζέλου σχετικά με την επικείμενη έκδοση του αναγκαστικού νόμου περί χρηματιστηρίου.
Ομιλία
<1932 Δεκέμβριος>

Bρέθηκαν 61 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution