Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου.
Σημείωμα
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Μαυρουδή σχετικά με την αποστολή τηλεγραφήματος στον Μιχαλακόπουλο.
Επιστολή
1932 Φεβρουάριος 22
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς φίλο του καθηγητή σχετικά με την τραγωδία Αίας.
Επιστολή
1932 Νοέμβριος 8
infolib image control
Σημειωματάριο του Ε.Βενιζέλου.
Σημειωματάριο
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με τον αντίκτυπο της οικονομικής κρίσης.
Σημείωμα
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς Διευθυντή εφημερίδας σχετικά με την επίθεση του αντιπολιτευόμενου τύπου κατά του εθνικού νομίσματος.
Επιστολή
1932
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου, Μπαλή, σχετικά με το επεισόδιο κατά τη δίκη Σωτήρχαινας.
Επιστολή
1932
infolib image control
Σημειωματάριο του Ε.Βενιζέλου.
Σημειωματάριο
infolib image control
Σχέδιον νόμου περί προσκαίρου αντικαταστάσεως διατάξεων τινων του νόμου 5060 "περί τύπου" και συμπλρώσεως αυτού.
Σχέδιο νόμου
infolib image control
Αιτιολογική έκθεσις σχεδίου νόμου περί προσκαίρου αντικαταστάσεως διατάξεων τινων του νόμου 5060 "περί τύπου" και συμπληρώσεως αυτού.
Έκθεση
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με το ζήτημα της συγκρότησης οικουμενικής κυβέρνησης.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με την οικονομική πολιτική του.
Σημείωμα
<1932>
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου.
Σημείωμα
infolib image control
Σχέδιο ομιλίας του Ε.Βενιζέλου σχετικά με το ζήτημα σχηματισμού οικουμενικής κυβέρνησης.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με τον Τααλδάρη.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με τις εκλογές του 1932.
Σημείωμα
<1932 Σεπτέμβριος 26>
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με το συνδυασμό της Μεσσηνίας.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου.
Σημείωμα
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς την εφημερίδα Σάλπιγγα σχετικά με το ζήτημα της προστασίας του ελαίου από τη νοθεία των σπορελαίων.
Τηλεγράφημα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με οικονομικά ζητήματα.
Σημείωμα
infolib image control
Φάκελος με την ένδειξη " Οικονομ.Κρίσις. Βενιζέλος δια Μάξιμον. Βενιζέλος δια Μαρήν."
Φάκελος
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου.
Σημείωμα
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου σχετικά με ανάγκη περιορισμού των μισθών ορισμένων υπαλλήλων.
Επιστολή
infolib image control
Φάκελος με την ένδειξη "Δύο σπουδαία αντίγραφα Βενιζέλου επί οικονομ.κρίσεως του 1931".
Φάκελος
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου πάνω σε επιστολικό φάκελο.
Σημείωμα
infolib image control
Λόγος του Ελευθέριου Βενιζέλου σχετικά με το θάνατο του Προέδρου της Γαλλίας, Paul Doumer.
Ομιλία
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Ματθαίο Μαρκαντωνάκη σχετικά με την επιστολή που έστειλε στην Καλούτση.
Επιστολή
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου με το οποίο εκφράζει τη συμφωνία του με τη γνώμη του παραλήπτη.
Τηλεγράφημα
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Διευθυντή εφημερίδας σχετικά με το ζήτημα της αμοιβής του ως δημόσιος λειτουργός.
Επιστολή
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου.
Σημείωμα
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς την Αργυροπούλου σχετικά με το θάνατο της Anne de Noailles.
Τηλεγράφημα
<1933>
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου.
Σημείωμα
1932 Μάρτιος 24
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς τον Comte de Noailles σχετικά με το θάνατο της Anne de Noailles.
Τηλεγράφημα
<1933>
infolib image control
Φάκελος με την ένδειξη "Θάνατος Κομήσης ντε Νοαγ. Συλλυπητήρια Προέδρου Βενιζέλου."
Φάκελος
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με τη θέση της Πρωΐας απέναντι στη νέα κυβέρνησή του.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με το ζήτημα της παύσης των εφημερίδων.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με οικονομικά ζητήματα.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με την ψήφιση νόμου.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με ανακοινώσεις του Καφαντάρη.
Σημείωμα
infolib image control
Ελληνική.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1932 Μάρτιος 31
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου.
Σημείωμα
infolib image control
Σχέδιο ομιλίας του Ε.Βενιζέλου με την οποία προτείνει στα δημοκρατικά κόμματα να αναλάβουν την διακυβέρνηση.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με οικονομικά ζητήματα.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με οικονομικά ζητήματα.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με το ζήτημα των βουλγαρικών επανορθώσεων.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με δαπάνες του προϋπολογισμού.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με ερώτηση προς τον Τσαλδάρη.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με τα αποξηραντικά έργα.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με το ζήτημα της διατήρησης της σταθεροποίησης της δραχμής.
Σημείωμα
<1932>
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με την υποβολή της παραίτησής του στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με την μη καταβολή των πιστώσεων του 1918 από τη Γαλλία.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με τη μη καταβολή των πιστώσεων του 1918 με την πρόφαση την επάνοδο του Βασιλιά Κωνσταντίνου.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με τη εξασφάλιση του ισοζυγίου.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με το δημόσιο χρέος.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου με ερωτήματα σχετικά με το αναλογικό εκλογικό σύστημα και τη σύνθεση της Βουλής το 1927.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με την αντιμετώπιση της κατάστασης που δημιούργησε η πτώση της αξίας του χρυσού.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με την εκστρατεία των Δαρδανελλίων.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου πάνω σε επιστολικό φάκελο της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ελευθερίου Βενιζέλου
Σημείωμα
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τα Υπουργεία Εσωτερικών, Παιδείας και Δικαιοσύνης σχετικά με το παλαιοημερολογητικό ζήτημα.
Επιστολή
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με θέματα εσωτερικής πολιτικής.
Σημείωμα
<1932>
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με τους νόμους περί πολυτέκνων.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με την αντιμετώπιση του έργου της Επανάστασης του 1922 από τα ελληνικά κόμματα.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με την ψήφιση της αναλογικής.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με την καταβολή των γερμανικών επανορθώσεων.
Σημείωμα
infolib image control
Επιστολή προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τον διορισμό του στο Εφεδρικό Ταμείο Χανίων.
Επιστολή
1932 Μάιος 15
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς τα Αθηναϊκά Νέα σχετικά με τα πλεονάσματα των προϋπλογισμών από το 1929-1932.
Τηλεγράφημα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με τα περισσεύματα του προϋπολογισμού.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με τη σταθεροποίηση της δραχμής.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με το δικαίωμα αντιπροσώπευσης των κομμάτων στη Βουλή.
Σημείωμα
infolib image control
Φάκελος με την ένδειξη " Ε.Βενιζέλος. αντίγραφα Βενιζέλου δια κυβέρνησιν 1932, αναλογικήν."
Φάκελος
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον φίλο του Παναγιώτη σχετικά με την αδυναμία του να τον βοηθήσει.
Επιστολή
1932 Μάιος 29

Bρέθηκαν 88 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution