Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Ομιλία του Ε.Βενιζέλου σχετικά με την οικονομική πολιτική της κυβέρνησής του.
Ομιλία
<1931>
infolib image control
Λόγος του Ε.Βενιζέλου για την εκτέλεση των αποστραγγιστικών και αρδευτικών έργων στον Στρυμόνα.
Ομιλία
<1931>
infolib image control
Σημειώσεις του Ε.Βενιζέλου σχετικά με την προστασία του ελαίου.
Σημείωμα
infolib image control
Σημειώσεις του Ε.Βενιζέλου σχετικά με τηνπροστασία της ελαιοπαραγωγής.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με την ανασυγκρότηση της οικονομίας της Ελλάδας.
Αρχειακό Τεκμήριο
infolib image control
Σημειώσεις του Ε.Βενιζέλου σχετικά με το εκλογικό σύστημα.
Σημείωμα
infolib image control
Σημειώσεις του Ε.Βενιζέλου σχετικά με τον εκλογικό νόμο.
Σημείωμα
infolib image control
Σημειώσεις του Ε.Βενιζέλου σχετικά με τους Ισραηλίτες της Ελλάδας.
Σημείωμα
infolib image control
Σημειώσεις του Ε.Βενιζέλου για την εσωτερική πολιτική κατάσταση.
Σημείωμα
infolib image control
Σημειώσεις του Ε.Βενιζέλου σχετικά με πρόταση στον Τσαλδάρη να αναλάβει την αρχή γαι την εφαρμογλη του από κοινού καταρτισθησομένου προγράμματος.
Σημείωμα
infolib image control
Σημειώσεις του Ε.Βενιζέλου σχετικά με την οικονομική κατάσταση και την πρότασή του γαι συγκρότηση οικουμενικής κυβέρνησης.
Σημείωμα
infolib image control
Σημειώσεις του Ε.Βενιζέλου για την εσωτερική πολιτική κατάσταση.
Σημείωμα
infolib image control
Σχέδιο ομιλίας του Ε.Βενιζέλου με το οποίο απαντά στο αίτημα του Π.Τσαλδάρη να παραιτηθεί.
Ομιλία
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με την εγγραφή του ως συνδρομητής της Παγκόσμιας Ιστορίας Ελευθερουδάκη.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με τα μέτρα που έλαβε η επιτροπή ελέγχου του συναλλάγματος για την προστασία του νομίσματος.
Σημείωμα
infolib image control
Σημειώσεις του Ε.Βενιζέλου για λόγο σχετικά με τις επικρίσεις του Π.Τσαλδάρη για άδικη θυσία των περιουσιών των Ελλήνων.
Σημείωμα
infolib image control
Σημειώσεις του Ε.Βενιζέλου σχετικά με το Γερμανικό Σύνταγμα.
Σημείωμα
Δεκέμβριος 18
infolib image control
Σημειώσεις του Ε.Βενιζέλου σχετικά με την πολιτική των φιλοβασιλικών κυβερνήσεων.
Σημείωμα
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τη Διοικούσα Επιτροπή του Κόμματος των Φιλελευθέρων σχετικά με την υπόθεση του Κουπαρούσου.
Επιστολή
1932 Απρίλιος 2
infolib image control
Επιστολή του Ν.Κουπαρούσου προς το Ε.Βενιζέλο σχετικά με την αποχώρησή του από το Κόμμα των Φιλελευθέρων.
Επιστολή
1931 Απρίλιος 5
infolib image control
Σημείωμα του Ν.Κουπαρούσου στο οποίο αναφέρονται τα συνημμένα έγγραφα σχετικά με την υπόθεση των αμαξοκαραγωγέων Κοζάνης.
Σημείωμα
1931 Μάρτιος 28
infolib image control
Μακεδονικόν Βήμα.
Εφημερίδα, αρ.φ. 100
Αύγουστος 7
infolib image control
Μακεδονικόν Βήμα.
Εφημερίδα, αρ.φ. 107
Αύγουστος 14
infolib image control
Επιστολή του Ν.Κουπαρούσου με την οποία διαβιβάζει εγκύκλιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.
Επιστολή
1930 Δεκέμβριος 12
infolib image control
Εγκύκλιος του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας για την εκμετάλλευση των δικαιουμένων αποζημίωση ηνιόχων.
Εγκύκλιος
infolib image control
Σημειώσεις του Ν.Κουπαρούσου για την επιστολή του τη 30-12-1930.
Σημείωμα
infolib image control
Επιστολή του Ν.Γεωργιάδη προς τον Ν.Κουπαρούσο σχετικά με το ζήτημα της αποζημίωσης των καραγωγέων.
Επιστολή
1931 Μάρτιος 22
infolib image control
Επιστολή διαμαρτυρίας των καραγωγέων Κοζάνης προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με τις συκοφαντίες εφημερίδας κατά του βουλευτή Κουπαρούσου.
Επιστολή
1931 Μάρτιος 22
infolib image control
Δήλωση της Επιτροπής Καραγωγέων Πτολεμαΐδας προς τον Ν.Κουπαρούσο με την οποία εκφράζουν την ευγνωμοσύση τους για τις ενέργειες του στο ζήτημα της αποζημίωσης των ηνιόχων.
Δήλωση
1931 Μάρτιος 21
infolib image control
Λόγος του Ε.Βενιζέλου στη Βουλή σχετικά με την υποβολή σχεδίου νόμου περί τροποποιήσεως του νόμου περί τύπου.
Ομιλία
<1931>
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Ν.Κουπαρούσο με την οποία του ζητεί να παραιτηθεί από το Κόμμα των Φιλελευθέρων.
Επιστολή
1931 Απρίλιος 4
infolib image control
Επιστολή του Ν.Κουπαρούσου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την ανάμιξή του στο ζήτημα της αποζημίωσης των καραγωγέων.
Επιστολή
1931 Μάρτιος 30
infolib image control
Σημείωμα του Ν.Κουπαρούσου επί των αιτιών της δαιφωνίας του μετά του Ηλιάκη.
Σημείωμα
1931 Μάρτιος 30
infolib image control
Απόσπασμα επιστολής του Ε.Βενιζέλου προς τον Ν.Κουπαρούσο σχετικά με το ζήτημα της αποζημίωσης των καραγωγέων Κοζάνης.
Επιστολή
infolib image control
Το φώς.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1931 Μάρτιος 19
infolib image control
Σχέδιο λόγου του Ε.Βενιζέλου σχετικά με το έργο της Κυβέρνησης στον τομέα της οικονομίας.
Σημείωμα
<1931>
infolib image control
Τηλέγραφος.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1931 Μάρτιος 23
infolib image control
Το Φώς.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1931 Μάρτιος 3
infolib image control
Μακεδονικόν Βήμα.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1931 Μάρτιος 1
infolib image control
Μακεδονικόν Βήμα.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1931 Φεβρουάριος 26
infolib image control
Μακεδονικόν Βήμα.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1931 Μάρτιος 22
infolib image control
Μακεδονικόν Βήμα.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1931 Φεβρουάριος 12
infolib image control
Μακεδονικός Βήμα.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1931 Μάρτιος 1
infolib image control
Μακεδονικόν Βήμα.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1931 Μάρτιος 22
infolib image control
Μακεδονικόν Βήμα.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1931 Μάρτιος 22
infolib image control
Μακεδονικόν Βήμα.
Εφημερίδα
1931 Μάρτιος 8
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με την τιμή πώλησης του λαδιού.
Σημείωμα
infolib image control
Σχέδιο Νόμου περί μέτρων προστασίας της ελαιοπαραγωγής.
Σχέδιο νόμου
infolib image control
Σχέδιο Νόμου Περί μέτρων προστασίας της ελαιοπαραγωγής.
Σχέδιο νόμου
infolib image control
Εξαχθείσαι ποσότητες ελαιολάδων εις εξωτερικό και μεταφερθείσαι εσωτερικόν κατά την τελευταίαν πενταετίαν 1925-1929.
Πίνακας
infolib image control
Αιτιολογική έκθεση του Λ.Κογεβίνα για την πρόταση νόμου σχετικά με την ελαιοπαραγωγή.
Έκθεση
1931 Δεκέμβριος 16
infolib image control
Τροποποίηση της προτάσεως Νόμου του Βουλευτού Λ.Κογεβίνα περί προστασίας της ελαιοπαραγωγής.
Σχέδιο νόμου
1931 Δεκέμβριος 16
infolib image control
Παρατηρήσεις του Βουλευτού Μιχαήλ Κοθρή επί του υπό συζήτησιν νόμου σχεδίου περί προστασίας του ελαίου.
Έκθεση
infolib image control
Πίναξ παραγωγής και καταναλώσεως του ελαιολάδου κατά περιφέρειες.
Πίνακας
infolib image control
Πίναξ μέσης παραγωγής και καταναλώσεως ελαιολάδου εις τας περιφέρειας εις άς ο φόρος εισπράττεται εις τα Τελωνεία.
Πίνακας
infolib image control
Πίνακας σχετικά με την εξαγωγή ελαιολάδου από του1927 και έντευθεν.
Πίνακας
infolib image control
Ελεύθερος Άνθρωπος.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1931 Ιούνιος 21
infolib image control
Πίναξ φορολογίας ελαίου εις τα Τελωνεία επί τη βάσει 16 δραχ. η οκά του ελαίου.
Πίνακας
infolib image control
Πίναξ φορολογίας ελαίου κατά την έκθλιψιν εις τα ελαιουργεία με τιμήν ελαίου 16 η οκά.
Πίνακας
infolib image control
Πίνακας με βεβαιωθέντα έσοδα φόρου ελαίου.
Πίνακας
infolib image control
Εισπράξεις Τελωνείων φόρου ελαίου και ελαιωδών χρήσεως 1930/1931 και του πρώτου εξαμήνου της χρήσεως 1931/1932.
Πίνακας
infolib image control
Πίναξ μεταφοράς και εξαγωγής ελαιολάδου εις τα περιφερείας εις άς εφηρμόσθη η ατελή εξαγωγλη έναντι επιβολής προσθέτου τέλους 50% επί του Δημοσίου φόρου επί των εις το εσωτερικόν μεταφερομένων ελαιολάδων.
Πίνακας
infolib image control
Πίνακας σχετικά με τη μέση παραγωγή ελαιολάδου.
Πίνακας
infolib image control
Εισηγητική έκθεσις της επί της προς προστασία της ελαιοπαραγωγής ειδικής επιτροπής.
Φυλλάδιο
1931 Δεκέμβριος 10
infolib image control
Εισηγητική έκθεσις επί του σχεδίου νόμου περί συστάσεως επιτροπής προστασίας ελαιοπαραγωγής.
Φυλλάδιο
1931 Νοέμβριος
infolib image control
Σχέδιο ομιλίας του Ε.Βενιζέλου σχετικά με το έργο της κυβέρνησης στον οικονομικο τομέα.
Σημείωμα
infolib image control
Σημειώσεις του Ε.Βενιζέλου σχετικά με τις κατηγορίες του Τσαλδάρη για την πολιτική της κυβέρνησης.
Σημείωμα
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου σχετικά με την ανάγκη περιορισμού των μισθών ορισμένων υπαλλήλων.
Επιστολή
<1931>
infolib image control
Σημειώσεις του Ε.Βενιζέλου σχετικά με την προστασία του σίτου.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με την αναθεώρηση που ζητούν οι εκκαθαρισθέντες αξιωματικοί από την οικουμενική κυβέρνηση.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου.
Σημείωμα
infolib image control
Έκθεση του Αρχηγείου της Χωροφυλακής για τη λύση του Αστυνομικού ζητήματος.
Έκθεση
infolib image control
Δελτίο τύπου του Ε.Βενιζέλου σχετικά με το νομοσχέδιο για την συνένωση των υπαλλήλων σε επαγγελματικά σωματεία.
Δελτίο τύπου
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με τις συντάξεις των δημοσίων υπαλλήλων.
Σημείωμα
infolib image control
Σημειώσεις του Ε.Βενιζέλου σχετικά με το ζήτημα του συνδικαλισμού των δημοσίων υπαλλήλων.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με το ζήτημα των δημοσίων υπαλλήλων.
Σημείωμα
infolib image control
Σημειώσεις του Ε.Βενιζέλου σχετικά με το δημοσιοϋπαλληλικό ζήτημα.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με το 14 άρθρο του Συντάγματος για τους δημοσίους υπαλλήλους.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με το ζήτημα των δημοσίων υπαλλήλων.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με το ζήτημα της μισθοδοσίας των υπαλλήλων.
Σημείωμα
infolib image control
Σημειώσεις του Ε.Βενιζέλου σχετικά με τον Αυτόνομο Σταφιδικό Οργανισμό.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με το ζήτημα των υπονόμων των Αθηνών.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου.
Σημείωμα
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Διευθυντή της εφημερίδας Εστίας σχετικά με την ανέγερση του Δικαστικού Μεγάρου.
Επιστολή
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με την ανοικοδόμηση του Δικαστικού Μεγάρου.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με συνεδρίαση του Υπουργείου Στρατιωτικών.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με τον προϋπολογισμό 1931-1932.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με τον τρόπο συζήτησης του προϋπολογισμού.Καταγράφει
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου.
Σημείωμα
<1930-1932>
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με τον προϋπολογισμό.
Σημείωμα
infolib image control
Σημειώσεις του Ε.Βενιζέλου σχετικά με το ζήτημα του προϋπολογισμού.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με την οργάνωση του λιμανιού του Πειραιά.
Σημείωμα
infolib image control
Έκθεση του Ε.Βενιζέλου σχετικά με την εγγύηση του ελληνικού κράτους για το ομολογιακό δάνειο για την κατασκευή του σιδηροδρόμου.
Έκθεση
infolib image control
Ομιλία του Ε.Βενιζέλου, την οποία εκφωνεί ο πρόεδρος της Λέσχης των Φιλελευθέρων, Κασσαβέτης, στην Θεσσαλονίκη.
Ομιλία
1931 Ιανουάριος
infolib image control
Σημειώσεις του Ε.Βενιζέλου.
Σημείωμα
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Χ.Βαμβακά, με το οποίο τον συγχαίρει για την εκλογή του.
Τηλεγράφημα
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου σχετικά με την επανάληψη των διαπραγματεύσεων με τη Δ.Ο.Ε.
Επιστολή
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς τον Πατριάρχη Μελέτιο με τον οποίο εκφράζει τις ευχές του.
Τηλεγράφημα
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς τον βουλευτή Βοστάνη με το οποίο τον συγχαίρει για την επιτυχία του.
Τηλεγράφημα

                                                                            infolib-libsolution