Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Αιγινήτη σχετικά με εορτή της Ακαδημίας προς τιμήν του καθηγητή Αιγινήτη.
Επιστολή
1931 Ιανουάριος 23
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς το Δ.Ν.Φιλάρετο σχετικά με παράπονα που εξέφρασε για το νομοσχέδιο περί μεσαζόντων.
Επιστολή
1931 Μάιος 25
infolib image control
Επιστολή του Α.Μιχαλακόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις οικονομικές διαφορές μεταξύ Ελλάδας-Βουλγαρίας.
Επιστολή
1931 Δεκέμβριος 26
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Α.Μιχαλακόπουλο σχετικά με την επίλυση των οικονομικών διαφορών μεταξύ Ελλάδας-Βουλγαρίας.
Επιστολή
1931 Δεκέμβριος 27
infolib image control
Επιστολή Α.Μιχαλακόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις οικονομικές διαφορές μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας.
Επιστολή
1931 Δεκέμβριος 28
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Α.Μιχαλακόπουλο σχετικά με την επίλυση των οικονομικών διαφορών μεταξύ Ελλάδας-Βουλγαρίας.
Επιστολή
1931 Δεκέμβριος 29
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς το Γ.Μαρή σχετικά με το ενδεχόμενο σχηματισμού επιτροπής στην Κωνσταντινούπολη για την επαλήθευση των ατελών δηλώσεων των εν Ελλάδι δικαιούχων Κωνσταντινουπολιτών.
Επιστολή
1931 Δεκέμβριος 29
infolib image control
Επιστολή του Φ.Σαράντη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την επαλήθευση των ατελών δηλώσεων των εν Ελλάδι δικαιούχων Κωνσταντινουπολιτών.
Επιστολή
1931 Δεκέμβριος 23
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου σχετικά με τη δίκη του Κωστομύρη.
Επιστολή
1931 Δεκέμβριος 30
infolib image control
Σημείωμα φακέλου που αναγράφει:"Βουλγαρικές αποζημιώσεις. Δύο επιστολές του Βενιζέλου προς το Μιχαλακόπουλο."
Φάκελος
infolib image control
Επιστολή του Α.Ζάννα προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την Εταιρεία ΒΙΟ.
Επιστολή
1931 Απρίλιος 3
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Α.Ζάννα σχετικά με το νομοσχέδιο περί μεσαζόντων.
Επιστολή
1931 Απρίλιος 24
infolib image control
Αναφορά της Εταιρείας Βιο προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη συμμετοχή της Εταιρείας στη σύμβαση οδοποιΐας Μακρή.
Αναφορά
1931 Απρίλιος 4
infolib image control
Απόσπασμα των πρακτικών της 110ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Βιο.
Πρακτικό
1925 Νομέμβριος 7
infolib image control
Απόσπασμα της 111ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ΒΙΟ.
Πρακτικό
1925 Δεκέμβριος 2
infolib image control
Απόσπασμα πρακτικών της 113ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ΒΙΟ.
Πρακτικό
1926 Ιανουάριος 29
infolib image control
Επιστολή του Π.Μακρή προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ΒΙΟ, με την οποία υποβάλλει την παραίτηση του από το διοικητικό συμβούλιο.
Επιστολή
1925 Δεκέμβριος 4
infolib image control
Επιστολή του Π.Μακρή προς την Εταιρεία ΒΙΟ σχετικά με τους όρους συμμετοχής της Εταιρείας ΒΙΟ στη σύμβαση περί οδοποιΐας.
Επιστολή
1926 Δεκέμβριος 11
infolib image control
Επιστολή της Εταιρεία ΒΙΟ προς την Εταιρεία Μακρή σχετικά με τους όρους συμμετοχής της Εταιρείας ΒΙΟ στη σύμβαση περί οδοποιΐας.
Επιστολή
1929 Φεβρουάριος 22
infolib image control
Επιστολή της Εταιρείας ΒΙΟ προς τον Π.Γ.Μακρή σχετικά με την έναρξη δικαστικού αγώνα για τους όρους συμμετοχής της Εταιρείας ΒΙΟ στη σύμβαση περί οδοποιΐας.
Επιστολή
1929 Ιούνιος 10
infolib image control
Επιστολή της Εταιρείας ΒΙΟ προς τον Π.Μακρή σχετικά με τη σύνταξη αγωγής εναντίον της Εταιρείας Μακρή.
Επιστολή
1929 Ιούλιος 3
infolib image control
Επιστολή του Π.Μακρή προς της Εταιρεία ΒΙΟ σχετικά με τους όρους συμμετοχής στη σύμβαση περί οδοποιΐας.
Επιστολή
1929 Δεκέμβριος 19
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς την Τράπεζα Χίου σχετικά με την καταβολή χρηματικού ποσού στο Ν.Ρούσσο.
Επιστολή
1931 Ιανουάριος 26
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με πληρωμές της Βουλγαρίας.
Σημείωμα
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Π.Μακρή σχετικά με τους εργολάβους που ανέλαβαν την κατασκευή οδών στη Μυτιλήνη.
Επιστολή
1931 Μάιος 10
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς το Β.Καραπαναγιώτη σχετικά με τα άτομα που ανέλαβαν την εργολαβία των οδών της Λέσβου.
Επιστολή
1931 Μάιος 15
infolib image control
Χειρόγραφο σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με την υπόθεση συμμετοχής συγγενών του Β.Καραπαναγιώτη σε εταιρεία που ανέλαβε την εργολαβία οδών της Λέσβου.
Σημείωμα
<1931>
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με την υπόθεση συμμετοχής του αδερφού του Β.Καραπαναγιώτη σε εταιρεία που ανέλαβε την εργολαβία κατασκευής των δρόμων της Λέσβου.
Σημείωμα
<1931>
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ι.Μουντάκη προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με την κάθοδο του Ε.Βενιζέλου στα Χανιά.
Τηλεγράφημα
1931 Απρίλιος 6
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς το Ι.Μουντάκη σχετικά με το ενδεχόμενο καθόδου του στα Χανιά.
Τηλεγράφημα
<1931>
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς το Βεντήρη σχετικά με ανακριβές δημοσίευμα στην εφημερίδα "Ελεύθερο Βήμα".
Επιστολή
1931 Φεβρουάριος 13
infolib image control
Επιστολή του Γ.Βεντήρη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις πολιτικές επιλογές του Ε.Βενιζέλου τον Ιούνιο του 1917.
Επιστολή
1931 Μάρτιος 2
infolib image control
Επιστολή του Γ.Βεντήρη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη συγγραφή της ιστορικής μελέτης του.
Επιστολή
1931 Απρίλιος 13
infolib image control
Επιστολή του Γ.Βεντήρη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη συγγραφή ιστορικής μελέτης.
Επιστολή
1931 Απρίλιος 19
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς το Γ.Βεντήρη, με την οποία παρέχονται εξηγήσεις για τις πολιτικές επιλογές του.
Επιστολή
1931 Απρίλιος 20
infolib image control
Επιστολή του Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης Φώτιου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ρόλο που διαδραμάτισε ο Λ.Μακκάς.
Επιστολή
1931 Μάιος 8
infolib image control
Τηλεγράφημα του Προέδρου του Συνδέσμου Μοναστηριωτών προς τον Ε.Βενιζέλο, με το οποίο τον προσκαλούν σε εγκαίνια συνοικισμού.
Τηλεγράφημα
1931 Μάιος 8
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Μοναστηριωτών σχετικά με το ότι δε θα παραστεί στα εγκαίνια συνοικισμού.
Τηλεγράφημα
1931 Μάιος 15
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς τον Cecil, με το οποίο εγκρίνει πρόταση του.
Τηλεγράφημα
1931 Μάιος 9
infolib image control
Επιστολή σχετικά με ανεύρεση κεφαλαίων προς συμπλήρωση του ανθρωπιστικού έργου του F.Nansen.
Επιστολή
1931 Μάιος 13
infolib image control
Επιστολή του Cecil προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την ολοκλήρωση του ανθρωπιστικού έργου του F.Nansen.
Διαβιβαστικό
1931 Μάιος 1
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς το Ρεδιάδη σχετικά με τη μελλοντική πορεία της οικονομίας της Ελλάδας.
Επιστολή
1931 Φεβρουάριος 15
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς το Β.Καραπαναγιώτη σχετικά με την απόφασή του να παραιτηθεί από Υπουργός Εσωτερικών.
Επιστολή
1931 Μάιος 20
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς το Β.Καραπαναγιώτη σχετικά με την απόφαση του να παραιτηθεί από το βουλευτικό αξίωμα.
Επιστολή
1931 Μάιος 25
infolib image control
Επιστολή του Β.Καραπαναγιώτη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την παραίτηση του από το βουλευτικό αξίωμα.
Επιστολή
1931 Μάιος 25
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς το Β.Καραπαναγιώτη σχετικά με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για την κατασκευή δημοσίων οδών.
Επιστολή
1931 Μάιος 28
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς το Β.Καραπαναγιώτη με την οποία σχολιάζει τη φρασεολογία επιστολής του.
Επιστολή
1931 Ιούνιος 4
infolib image control
Δελτίο πληροφοριών σχετικά με την εκδήλωση συλαλλητηρίου κατά της Ηλεκτρικής Εταιρείας Τροχιοδρόμων Θεσσαλονίκης.
Δελτίο
1931 Μάιος 28
infolib image control
Επιστολή του Α.Κορυζή προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της σταθεροποίησης του εθνικού νομίσματος.
Επιστολή
1931 Ιούνιος 12
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Α.Κορυζή σχετικά με το ζήτημα της σταθερότητας του νομίσματος.
Επιστολή
1931 Ιούνιος 15
infolib image control
Επιστολή του Α.Μιχαλακόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την πραγματοποίηση σύσκεψης για τη μελέτη της πανευρώπης και τις Ελληνοβουλγαρικές σχέσεις.
Επιστολή
1931 Ιανουάριος 17
infolib image control
Επιστολή του Β.Μαμμωνά προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την Ελληνοτουρκική συμφωνία και την παρασημοφόρηση του νομάρχη του Μιλάνου.
Επιστολή
1931 Ιούνιος 21
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου σχετικά με τη χάραξη της σιδηροδρομικής γραμμής Καλαμπάκας-Κοζάνης.
Επιστολή
1931 Φεβρουάριος 26
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου σχετικά με την ανάμειξη του Κ.Βενιζέλου στο διορισμό προσώπων.
Επιστολή
1931 Ιούνιος 24
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς τους Νομάρχες Λαρίσσης και Τρικάλων σχετικά με την ίδρυση του Πανθεσσαλικού αναγκαστικού συνεταιρισμού.
Τηλεγράφημα
1931 Ιούνιος 26
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς τον υποψήφιο του Κόμματος των Φιλελευθέρων Γ.Βοστάνη, με το οποίο του εύχεται επιτυχία.
Τηλεγράφημα
1931 Ιούνιος 27
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου, με την οποία διαβιβάζει σημείωμα του Γ.Παπανδρέου για οικόπεδα αξιωματικών.
Διαβιβαστικό
1931 Ιούνιος 27
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς το Ν.Πετρόπουλο σχετικά με την ενίσχυση του υποψηφίου του Κόμματος των Φιλελευθέρων στη Λέσβο.
Επιστολή
1931 Ιούνιος 28
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Αναστασάκη σχετικά με τα κυβερνητικά μέτρα για το λάδι.
Επιστολή
1931 Ιούλιος 2
infolib image control
Επιστολή προς τον Ε.Τσουδερό σχετικά με την αναγκαιότητα λήψης μέτρων κατά της υποτίμησης των ανταλλαξίμων.
Επιστολή
1931 Ιούλιος 24
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου σχετικά με τη στάση των κομμάτων κατά τις προσεχείς εκλογές.
Επιστολή
1931 Αύγουστος 5
infolib image control
Επιστολή του Β.Δούσμανη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την ελληνοβουλγαρική διαφορά.
Επιστολή
1931 Σεπτέμβριος 16
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς το Β.Δούσμανη σχετικά με την Ελληνοβουλγαρική διαφορά.
Επιστολή
1931 Σεπτέμβριος 21
infolib image control
Επιστολή της Εταιρείας των Κυανών Εθνοφρουρών προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το εθνικό φρόνημα των Κυπρίων.
Επιστολή
1931 Μάρτιος 18
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς το Γ.Μαρή σχετικά με την αναμενόμενη παύση της λειτουργίας της εθνικής ατμοπλοΐας.
Επιστολή
1931 Σεπτέμβριος 23
infolib image control
Επιστολή του Α.Διομήδη προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία διαψεύδει ισχυρισμό του Παπαστράτου.
Επιστολή
1931 Σεπτέμβριος 26
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Α.Διομήδη σχετικά με την επιβολή ελέγχου επί της αγοράς εξωτερικού συναλλάγματος.
Επιστολή
1931 Σεπτέμβριος 25
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Α.Διομήδη σχετικά με το ζήτημα του ελέγχου επί της αγοράς εξωτερικού συναλλάγματος.
Επιστολή
1931 Σεπτέμβριος 27
infolib image control
Επιστολή του Α.Διομήδη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την παραίτηση του από τη Διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδος.
Επιστολή
1931 Σεπτέμβριος 28
infolib image control
Συλλυπητήρια επιστολή του Κασσαβέτη προς την Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης για το θάνατο του Δ.Ματαλών.
Επιστολή
1931 Οκτώβριος 8
infolib image control
Επιστολή προς τον Π.Λεβή σχετικά με το θάνατο του Δ.Ματαλών.
Επιστολή
1931 Οκτώβριος 8
infolib image control
Καθημερινή.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1931 Οκτώβριος 7
infolib image control
Πρωΐα.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1931 Οκτώβριος 7
infolib image control
Επιστολή του Κ.Σπανούδη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την αντίληψη του Ισμέτ Πασά για την πορεία των Ελληνοτουρκικών σχέσεων.
Επιστολή
1931 Οκτώβριος 14
infolib image control
Επιστολή Επιτροπής του Κόμματος των Ελευθεροφρόνων προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με ευθύνες του Ι.Μεταξά στο ζήτημα της οδοποιΐας.
Επιστολή
1931 Μάρτιος 20
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς το Γ.Μαρή σχετικά με την εξασφάλιση του ισοζυγίου του προϋπολογισμού.
Επιστολή
1931 Οκτώβριος 18
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς το Ι.Μπούτη σχετικά με την εκτέλεση δημοσίων έργων στην Ολυμπία.
Επιστολή
1931 Οκτώβριος 20
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς όλους τους υπουργούς σχετικά με την προσεχή σύνοδο της Βουλής.
Επιστολή
1931 Οκτώβριος 21
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Α.Μιχαλακόπουλο σχετικά με την αναβολή ανάκλησης του Κύρου από την Κύπρο.
Επιστολή
1931 Οκτώβριος 25
infolib image control
Επιστολή του Y.Nadi προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις οικονομικές σχέσεις μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας.
Επιστολή
1931 Οκτώβριος 26
infolib image control
Τηλεγράφημα της Επιτροπής Αμαξηλατών Συγκοινωνίας Πειραιώς-Κοκκινιάς προς τον Ε.Βενιζέλο, με το οποίο ζητούν ακρόαση.
Τηλεγράφημα
1931 Οκτώβριος 24
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς την Επιτροπή Αμαξηλατών Συγκοινωνίας Πειραιώς-Κοκκινιάς σχετικά με το αίτημα τους για ακρόαση.
Τηλεγράφημα
1931 Οκτώβριος 27
infolib image control
Τηλεγράφημα του Χατζή προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με το θάνατου του Ζησιμόπουλου.
Τηλεγράφημα
1931 Νοέμβριος 1
infolib image control
Συλλυπητήριο τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς την Οικογένεια Ζησιμοπούλου για το θάνατο του γερουσιαστή Α.Ζησιμόπουλου.
Τηλεγράφημα
1931 Νοέμβριος 2
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Α.Μιχαλακόπουλο σχετικά με ανακοινωθέν του Κόμματος των Συντηρητικών Δημοκρατικών.
Επιστολή
1931 Νοέμβριος 3
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς Επιτροπή του Κόμματος Ελευθεροφρόνων σχετικά με το θέμα των ευθυνών του Ι.Μεταξά για το ζήτημα της οδοποιΐας.
Επιστολή
1931 Μάρτιος 22
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γ.Νούσιου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον προσκαλούν σε τελετή αποκαλυπτηρίων.
Τηλεγράφημα
1931 Νοέμβριος 2
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου σχετικά με το περιεχόμενο συζήτησης του με το Ramsey για το ζήτημα της Κύπρου.
Επιστολή
1931 Νοέμβριος 6
infolib image control
Τηλεγράφημα του Πασσαδάκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την παρουσία του σε τελετή αποκαλυπτηρίων εκ μέρους της Κυβέρνησης.
Επιστολή
1931 Νοέμβριος 8
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς το Γ.Νούσιο σχετικά με την αντιπροσώπευση της Κυβέρνησης στα αποκαλυπτήρια ηρώου στη Σιάτιστα.
Τηλεγράφημα
<1931 Νοέμβριος>
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς τον Πασαδάκη σχετικά με την αντιπροσώπευση της Ελληνικής Κυβέρνησης σε τελετή αποκαλυπτηρίων στη Σιάτιστα.
Τηλεγράφημα
<1931 Νοέμβριος>
infolib image control
Επιστολή της Διεύθυνσης της Πρωΐας προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με διαμαρτυρία του Βενιζέλου κατά της εφημερίδας.
Επιστολή
<1931 Νοέμβριος>
infolib image control
Σημείωμα της εφημερίδας Πρωΐα σχετικά με το ζήτημα της μη δημοσίευσης διάψευσης του Τσουδερού από την εφημερίδα.
Σημείωμα
1931 Νοέμβριος
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Α.Μιχαλακόπουλο σχετικά με προτάσεις του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου.
Επιστολή
1931 Νοέμβριος 24
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς το Λ.Παρασκευόπουλο σχετικά με τη μη τήρηση του κανονισμού κατά τη διεξαγωγή των εργασιών των Νομοθετικών Σωμάτων.
Επιστολή
1931 Νοέμβριος 26
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς την Ομοσπονδία Κατώτερου Προσωπικού Τ.Τ.Τ. σχετικά με τη μείωση των μισθών τους.
Επιστολή
1931 Νοέμβριος 30
infolib image control
Επιστολή του Δ.Ν.Φιλάρετου προς τον Ε.Βενιζέλο, σχετικά με την απόφαση να δημευθεί η αμοιβή του.
Επιστολή
1931 Μάιος 25
infolib image control
Υπόμνημα της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης προς τους Προέδρους Κυβερνήσεως, Βουλής, Γερουσίας, τους Αρχηγούς Κομμάτων και το Γενικό Διοικητή Θεσσαλονίκης σχετικά με την υποβολή ψηφίσματος.
Υπόμνημα
1931 Δεκέμβριος 2
infolib image control
Υπόμνημα σχετικά με την εκλογική δύναμη των Ισραηλιτών Θεσσαλονίκης.
Υπόμνημα
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς το Δ.Μάξιμο σχετικά με τη δημοσίευση άρθρου.
Επιστολή
1931 Δεκέμβριος 4
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Α.Μιχαλακόπουλο σχετικά με δημοσιεύματα που θέλησαν να προκαλέσουν σύγκρουση μεταξύ των δύο ανδρών.
Επιστολή
1931 Δεκέμβριος 5
infolib image control
Τηλεγράφημα του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Μακεδονίας, της Ένωσης Εφέδρων Υπαξιωματικών Μακεδονίας Θράκης, του Εθνικού Σώματος Παλαιών Πολεμιστών, της Ένωσης Παλαιών Πολεμιστών Μακεδονίας σχετικά με την άρση της διάκρισης απέναντι στους Ισραηλίτες της Μακεδονίας.
Τηλεγράφημα
1931 Δεκέμβριος
infolib image control
Τηλεγράφημα του Μέγα Ραββίνου της Ιερουσαλήμ Μίρ προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις βιαιοπραγίες κατά των Ισραηλιτών.
Τηλεγράφημα
infolib image control
Τηλεγράφημα του Εθνικού Ιουδαϊκού Συμβουλίου Παλαιστίνης προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις βιαιοπραγίες κατά των Ισραηλιτών.
Τηλεγράφημα
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς κάποιο Δήμαρχο σχετικά με την οργάνωση συσσιτίων για τους αναξιοπαθούντες.
Επιστολή
1931 Δεκέμβριος 12
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς το Γ.Μαρή σχετικά με την τιμή του ελαίου.
Επιστολή
1931 Δεκέμβριος 17
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Α.Μιχαλακόπουλο σχετικά με τις οικονομικές διαφορές μεταξύ Ελλάδας-Βουλγαρίας.
Επιστολή
1931 Δεκέμβριος 25

                                                                            infolib-libsolution