Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Σχέδιο επιστολής του Ε.Βενιζέλου σχετικά με δημοσίευμα της "Εστίας".
Επιστολή
1930 Νοέμβριος 15
infolib image control
Επιστολή του Charles Broot προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την παραχώρηση αγάλματος στο ελληνικό έθνος.
Επιστολή
1930 Αύγουστος 21
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Ι.Δροσόπουλο σχετικά με το ζήτημα της κατασκευής των υπονόμων.
Επιστολή
1930 Οκτώβριος 9
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου.
Σημείωμα
<1930>
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με το ζήτημα των αποζημιώσεων των πολιτών.
Σημείωμα
<1930>
infolib image control
Σχέδιο ομιλίας του Ε.Βενιζέλου σχετικά με διάφορα ζητήματα των Μικρασιατών προσφύγων.
Σημείωμα
<1930>
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με τις δαπάνες υπέρ των προσφύγων.
Σημείωμα
<1930>
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου με την οποία ζητεί δικαίωμα επιβλέψεως των Εταιριών.
Επιστολή
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς κάποιο φίλο του Γεώργιο σχετικά με την παραίτηση του δεύτερου.
Επιστολή
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Βραβείου Νόμπελ σχετικά με την απονομή βραβείου ειρήνης στον Μουσταφά Κεμάλ.
Επιστολή
1930
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Κ.Μαρκαντωνάκη σχετικά με συκοφαντίες εναντίον του Κ.Μαρκαντωνάκη.
Επιστολή
1930 Οκτώβριος 10
infolib image control
Σχέδιο επιστολής του Κ.Μαρκαντωνάκη προς τον Κ.Μητσοτάκη σχετικά με τις συκοφαντίες εναντίον του.
Επιστολή
<1930 Οκτώβριος>
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου σχετικά με δημοσίευμα της εφημερίδας "Θράκη" .
Επιστολή
1930 Οκτώβριος 15
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Υπουργό Στρατιωτικών, Θ.Σοφούλη, σχετικά με την ραφή των ενδυμάτων στρατού.
Επιστολή
1930 Οκτώβριος 20
infolib image control
Χειρόγραφη επιστολή του Σ.Βενιζέλου προς τον πατέρα του σχετικά με την επικείμενη υπουργική μεταρρύθμιση.
Επιστολή
1930 Οκτώβριος 22
infolib image control
Επιστολή του Ν.Πολίτη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ταξείδι του τελευταίου στην Άγκυρα.
Επιστολή
1930 Νοέμβριος 4
infolib image control
Χειρόγραφη επιστολή του Ε.Βενιζέλου.
Επιστολή
1930 Νοέμβριος 6
infolib image control
Χειρόγραφη επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Γ.Σιδέρη, σχετικά με την αγορά νέων όπλων.
Επιστολή
1930 Νοέμβριος 7
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Υφυπουργό Υγιεινής, Αλ.Παπά, σχετικά με το ζήτημα της καθαριότητας στην Αθήνα.
Επιστολή
1930 Νοέμβριος 11
infolib image control
Επιστολή του Ι.Αθανασάκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την ψήφιση Καταστατικού χάρτη για τον Ερυθρό Σταυρό.
Επιστολή
1930 Σεπτέμβριος 24
infolib image control
Επιστολή του Α.Μιχαλακόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της δικαιοδοσίας στα θέματα των μειονοτήτων.
Επιστολή
1930 Νοέμβριος 12
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Α.Μιχαλακόπουλο σχετικά με το ζήτημα της δικαιοδοσίας σε θέματα μειονοτήτων.
Επιστολή
1930 Νοέμβριος 13
infolib image control
Σχέδιο επιστολής του Ελ. Βενιζέλου σχετικά με δημοσίευμα της "Εστίας"
Επιστολή
1930, Νοέμβριος 15
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς κάποιο φίλο του Βασιλάκη σχετικά με την συγχώνευση των εταιριών παραγωγής και διανομής ηλεκτρικού ρεύματος.
Επιστολή
1930 Νοέμβριος 16
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Α.Μιχαλακόπουλο σχετικά με την σλαβική μειονότητα στην Μακεδονία.
Επιστολή
1930 Νοέμβριος 23
infolib image control
Σημείωμα φακέλου όπου αναφέρεται ότι περιείχε έγγραφα του Ε.Βενιζέλου για την οικονομία.
Φάκελος
1930
infolib image control
Σημείωμα με τίτλο "Υπηρεσιακαί πληροφορίαι".
Κοινοβουλευτική ερώτηση
<1930>
infolib image control
Πρωΐα.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1930 Νοέμβριος 24
infolib image control
Η Καθημερινή.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1930 Νοέμβριος 26
infolib image control
Ελεύθερον Βήμα.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1930 Νοέμβριος 26
infolib image control
Εφημερίδα "Ελληνική".
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1930 Νοέμβριος 26
infolib image control
Ελληνική.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1930 Νοέμβριος 24
infolib image control
Ακρόπολις.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1930 Νοέμβριος 26
infolib image control
Ελεύθερος Άνθρωπος.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1930 Νοέμβριος 26
infolib image control
Ελεύθερος Άνθρωπος.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1930 Νοέμβριος 25
infolib image control
Ελεύθερος Άνθρωπος.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1930 Νοέμβριος 24
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Πρεσβευτή της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον, Χ.Σιμόπουλο, σχετικά με την μετάθεσή του στο Κάιρο.
Επιστολή
1930 Σεπτέμβριος 30
infolib image control
Σχέδιο επιστολής του Ε.Βενιζέλου σχετικά με την νέα κατάχρηση του νομογεωπόνου Ζούκα.
Επιστολή
1930 Δεκέμβριος 5
infolib image control
Σχέδιο επιστολής του Ε.Βενιζέλου με την οποία ζητεί εξηγήσεις σχετικά με την επιστολή του Σίδερη.
Επιστολή
1930 Δεκέμβριος 5
infolib image control
Σημείωμα φακέλου όπου αναφέρεται ότι περιείχε έγγραφα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με τους Υπουργούς του.
Φάκελος
1930 Δεκέμβριος 5
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Δήμαρχο Λαρίσης, Σάπκα, σχετικά με την επίσκεψή του στην Λάρισα.
Επιστολή
1930 Δεκέμβριος 9
infolib image control
Έκθεση του Υφυπουργού Συγκοινωνίας, Ν.Αβραάμ, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το έργο του κατά την εννεάμηνη υφυπουργία του.
Έκθεση
1930 Οκτώβριος 2
infolib image control
Σχέδιο επιστολής του Ε.Βενιζέλου προς τον Αχ.Κύρου σχετικά με την διαφορετική αντίληψη των πραγμάτων που έχουν.
Επιστολή
1930 Δεκέμβριος 11
infolib image control
Επιστολή του Αχ.Κύρου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το γεγονός της διαφωνίας μεταξύ τους.
Επιστολή
1930 Δεκέμβριος 10
infolib image control
Επιστολή του Αχ.Κύρου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του διαβιβάζει επιστολή του Δάσιου.
Επιστολή
<1930>
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Γ.Σιδέρη σχετικά με την παραίτηση του Σιδέρη.
Επιστολή
1930 Δεκέμβριος 16
infolib image control
Επιστολή του Γ.Σιδέρη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία υποβάλλει την παραίτησή του.
Επιστολή
1930 Δεκέμβριος 16
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς το Τελωνείο Πειραιά σχετικά με την παράδοση εικόνας στο Δήμαρχο Μεσολογγίου.
Επιστολή
1930 Δεκέμβριος 17
infolib image control
Σχέδιο επιστολής του Ε.Βενιζέλου προς τον Γ.Σακαλή σχετικά με την συμμετοχή του στην ανασυγκρότηση της Κυβέρνησης.
Επιστολή
1930 Δεκέμβριος 22
infolib image control
Επιστολή του Κ.Γεωργιάδη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του υποβάλλει δύο σχέδια νόμων.
Επιστολή
1930 Δεκέμβριος 20
infolib image control
Επιστολή του Γ.Σακαλή προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τον διορισμό του ως Υπουργού Γενικού Διοικητή Κρήτης.
Επιστολή
1930 Δεκέμβριος 22
infolib image control
Σχέδιο επιστολής του Ε.Βενιζέλου προς τον Λ.Μακκά σχετικά με τις προϋποθέσεις που πρέπει να έχει ένας Βουλευτής για να γίνει Υπουργός.
Επιστολή
1930 Δεκέμβριος 25
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου σχετικά με την ανέγερση του Μαιευτηρίου "Μαρίκα Ηλιάδη".
Επιστολή
1930 Οκτώβριος 7
infolib image control
Επιστολή του Θ.Χαβίνη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την μη συμμετοχή του στην τελευταία υπουργική μεταρρύθμιση.
Επιστολή
1930 Δεκέμβριος 26
infolib image control
Σχέδιο επιστολής του Ε.Βενιζέλου προς τον Θ.Χαβίνη σχετικά με την μη πρόσληψή του στην Κυβέρνηση ως Υπουργού.
Επιστολή
1930 Δεκέμβριος 27
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Γεωργιάδη σχετικά με την ψήφιση δύο νομοσχεδίων.
Επιστολή
1930 Δεκέμβριος 26
infolib image control
Κατάλογος ονομάτων Βουλευτών και των Υπουργείων που αναλαμβάνουν.
Κατάλογος
<1930 Δεκέμβριος>
infolib image control
Σημειωματάριο του Ε.Βενιζέλου σχετικά με την δράση του Θ.Κολοκοτρώνη.
Σημείωμα
infolib image control
Χειρόγραφο σημείωμα του Ε.Βενιζέλου όπου καταγράφει διάφορα θέματα.
Σημείωμα
<1930>
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με την εικόνα της πολιτικής κατάστασης, όπως την παρουσιάζει ο τύπος.
Σημείωμα
<1930>
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου.
Σημείωμα
<1930>
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου.
Σημείωμα
<1930>
infolib image control
Σημείωμα του τμηματάρχη του Υπουργείου Εξωτερικών, Γ.Β.Μελά, με τίτλο "Σημείωμα Α Πολιτικού".
Σημείωμα
<1930>
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Ι.Αθανασάκη σχετικά με την κατάργηση ορισμένων κατηγοριών ατελειών.
Επιστολή
1930 Οκτώβριος 8
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου επάνω σε φάκελο αλληλογραφίας σχετικά με το πρόγραμμα των επισκέψεών του στην Κωνσταντινούπολη.
Σημείωμα
<1930>
infolib image control
Αντίγραφο σημειωμάτων του Ε.Βενιζέλου σχετικά με διάφορα οικονομικά ζητήματα.
Σημείωμα
<1930>
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με την μείωση της επιρροής των σλαυοφώνων στην Φλώρινα και την Καστοριά.
Σημείωμα
<1930>
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου με τίτλο "Agenda 14 Δεκεμβρίου".
Σημείωμα
<1930> Δεκέμβριος 14
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου.
Σημείωμα
<1930>
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με την σύναψη κάποιου συμφώνου.
Σημείωμα
<1930>
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με διάφορα ζητήματα που αφορούν τον Π.Βουρλούμη.
Σημείωμα
<1930>
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου στην Εφημερίδα "Σάλπιγγα" σχετικά με την προστασία του ελαίου από την νοθεία σπορελαίων.
Επιστολή
<1930>
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με την σπουδαιότητα της γεωργίας και με την χρησιμότητα της Γερουσίας.
Σημείωμα
<1930>
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα και τη στάση του ελληνικού λαού.
Σημείωμα
<1930>
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς τον Π.Βουρλούμη σχετικά με την αποστολή εγγράφου για το ζήτημα της σταφίδας.
Τηλεγράφημα
1930 Οκτώβριος 8
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου.
Επιστολή
<1930>
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Βραβείου Νόμπελ σχετικά με την απονομή βραβείου ειρήνης στον Μουσταφά Κεμάλ.
Επιστολή
1930
infolib image control
Σχέδιο ομιλίας του Ε.Βενιζέλου σχετικά με την σημασία της ελληνοτουρκικής φιλίας για τις δύο χώρες.
Ομιλία
<1932>
infolib image control
Ομιλία του Ε.Βενιζέλου σχετικά με την σημασία της ελληνοτουρκικής φιλίας για τις δύο χώρες.
Ομιλία
<1932>
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με την σημασία της συνεννόησης και της σύνδεσης των Βαλκανικών κρατών.
Σημείωμα
<1930>
infolib image control
Ομιλία του Ε.Βενιζέλου, την οποία εκφωνεί ο Πρόεδρος της Λέσχης των Φιλελευθέρων, Κασσαβέτης, στη Θεσσαλονίκη.
Ομιλία
<1931>
infolib image control
Πίνακας σχετικά με το χρέος των προσφύγων.
Πίνακας
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Πατριάρχη Μελέτιο σχετικά με την αδυναμία του να τον συναντήσει στην Αθήνα.
Επιστολή
<1930 Οκτώβριος>
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με τα έργα που πρέπει να γίνουν στο Νομο Δράμας.
Σημείωμα
<1930>
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με την ρύθμιση της εξόφλησης των χρεών των αγροτών προσφύγων.
Σημείωμα
<1930>
infolib image control
Σχέδιο επιστολής του Ε.Βενιζέλου προς τον Ν.Αβραάμ σχετικά με προηγούμενη έκθεση του Ν.Αβραάμ.
Επιστολή
1930 Οκτώβριος 8
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς την εφημερίδα "News Chronicle" στο Λονδίνο σχετικά με την επάνοδο του Βασιλιά Γεώργιου Β στην Ελλάδα.
Τηλεγράφημα
<1930>
infolib image control
Ομιλία του Ε.Βενιζέλου στην Βουλή σχετικά με το ζήτημα του στρατωνισμού της φρουράς Αθηνών.
Ομιλία
<1930>
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με το ζήτημα των ανταλλαξίμων.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με την επισκευή όπλων.
Σημείωμα
<1930>
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Τζοτζολάκη σχετικά με την ρύθμιση της εκμετάλλευσης της συγκοινωνίας.
Επιστολή
<1930>
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς την εφημερίδα "News Chronicle" σχετικά με την επάνοδο του Βασιλιά Γεώργιου Β.
Τηλεγράφημα
<1930>
infolib image control
Τηλεγράφημα της εφημερίδας "News Chronicle" προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την παλινόρθωση του πρώην Βασιλιά Γεωργίου.
Τηλεγράφημα
1930 Οκτώβριος 1
infolib image control
Η Α.Μ.ο Βασιλεύς Γεώργιος της Ελλάδος εξέδωκεν ανακοινωθέν προς τον αγγλικόν τύπον "θάττον ή βράδιον ο λαός μου θα με καλέσει" " αισθάνεται την ανάγκην να σκιασθή υπό βασιλικήν αιγίδα" " Η ευημερία της χώρας μου είναι η μοναδική μου σκέψις".
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
<1930>
infolib image control
Ομιλία του Ε.Βενιζέλου με την ευκαιρία των αποκαλυπτηρίων του αγάλματος του Γ.Κάννινγκ.
Ομιλία
<1930>
infolib image control
Σχέδιο τηλεγραφήματος του Ε.Βενιζέλου προς την Κοινότητα Ιερισσού σχετικά με την καταστροφή της Χαλκιδικής.
Τηλεγράφημα
<1930>
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον αρχιτέκτονα Λαζαρίδη σχετικά με το στήσιμο του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη.
Επιστολή
1930 Οκτώβριος 8
infolib image control
Τηλεγράφημα της Κοινότητας Ιερισσού προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις καταστροφές που προκάλεσε ο σεισμός στη Χαλκιδική.
Τηλεγράφημα
1930 Σεπτέμβριος 30
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με την προστασία της εγχώριας παραγωγής.
Σημείωμα
<1930>
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με την διατίμηση των αλεύρων.
Σημείωμα
<1930>
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με τις μεταβολές στην τιμή του άρτου και του σίτου.
Σημείωμα
1930 Νοέμβριος 11
infolib image control
Ομιλία του Ε.Βενιζέλου προς Κυβερνήτες, Αξιωματικούς και δόκιμους του Ναυτικού πριν από την αναχώρησή τους για εκπαιδευτικό ταξείδι.
Ομιλία
<1930>
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου.
Σημείωμα
<1930>
infolib image control
Απόσπασμα από ομιλία του Ε.Βενιζέλου σχετικά με τους πρόσφυγες.
Ομιλία
<1930>
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου με τίτλο "Ανέγερσις Κορίνθου".
Σημείωμα
<1930>
infolib image control
Σημείωμα φακέλου όπου αναφέρεται το περιεχόμενο του φακέλου.
Φάκελος
<1930>
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με την ανταλλαγή των περιουσιών και την καταβολή των αποζημιώσεων.
Σημείωμα

                                                                            infolib-libsolution