Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς την Επιτροπή εράνων ανεγέρσεως Νέου Ναού σχετικά με την παρουσία του στα εγκαίνια νέου Ναού.
Τηλεγράφημα
1930 Μάιος 1
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Πρεσβευτή της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον, Σιμόπουλο, σχετικά με την παροχή βοήθειας στον Βουλευτή Βέρροιας.
Επιστολή
1930 Ιούνιος 30
infolib image control
"Τηλέγραφος"
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1930 Ιούνιος 14
infolib image control
Περίληψη άρθρου της εφημερίδας "Τηλέγραφος" με τίτλο "Αδικαιολόγητος Καθυστέρησις".
Περίληψη
1930 Ιούνιος 17
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου.
Σημείωμα
<1930>
infolib image control
Πίνακας με τίτλο " Προσφυγικαί δαπάναι Από του έτους 1922-1923 μέχρι και του έτους 1930-1931".
Πίνακας
1930 Ιούνιος 15
infolib image control
Πίνακας με τίτλο "Τί ανάγκας έχομεν".
Πίνακας
<1930>
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς τον Π.Μπατσούτα σχετικά με την εφαρμογή του νέου εκπαιδευτικού προγράμματος.
Τηλεγράφημα
1930 Ιούλιος 1
infolib image control
Τηλεγράφημα προς τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών σχετικά με την επαναφορά εγγράφου προς τον Υπουργό Παιδείας.
Τηλεγράφημα
1930 Ιούλιος 2
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Θ.Σοφούλη σχετικά με την καλλιέργεια τριφυλλιού στη Μακεδονία.
Επιστολή
1930 Ιούλιος 11
infolib image control
Επιστολή προς τον Διοικητή της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, Ι.Δροσόπουλο, σχετικά με το ζήτημα της ρευστοποίησης της Μοναστηριακής περιουσίας.
Επιστολή
1930 Ιούλιος 21
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τους Αλ.Κασσαβέτη, Αλ.Καραπάνο και Β.Δεληγιάννη σχετικά με την οικονομική ενίσχυση του Κόμματος των Φιλελευθέρων.
Επιστολή
1930 Μάιος 20
infolib image control
Χειρόγραφη επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς κάποιο Υπουργό σχετικά με το ζήτημα της κατασκευής υπονόμων.
Επιστολή
1930 Ιούλιος 22
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου με τίτλο "Σταφίς".
Σημείωμα
<1930>
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου με τίτλο "Σχέδιο λόγου Πεντελικού".
Ομιλία
<1930>
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με την ομιλία του στο Ξενοδοχείο "Πεντελικόν".
Σημείωμα
<1930>
infolib image control
Σημείωμα του Ιδιαιτέρου Γραμματέα του Προέδρου της Κυβέρνησης με τίτλο "Στοιχεία λόγου Πεντελικού".
Σημείωμα
<1930>
infolib image control
Χειρόγραφο σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με τον Νόμο για την απαγόρευση του "πολιτεύεσθαι".
Σημείωμα
<1930>
infolib image control
Χειρόγραφο σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με διάφορα οικονομικά ζητήματα.
Σημείωμα
<1930>
infolib image control
Ομιλία του Ε.Βενιζέλου στο Ξενοδοχείο "Πεντελικόν".
Ομιλία
1930
infolib image control
Χειρόγραφο σημείωμα του Ε.Βενιζέλου.
Σημείωμα
<1930>
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου της Κυβέρνησης, Ε.Βενιζέλου, προς τον Υπουργό Παιδείας, Γ.Παπανδρέου, σχετικά με την αύξηση των διδάκτρων στα Γυμνάσια.
Επιστολή
1930 Μάιος 22
infolib image control
Ομιλία του Ε.Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη.
Ομιλία
<1930>
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ιδιαιτέρου Γραμματέα του Προέδρου της Κυβέρνησης, Στ.Στεφάνου, προς τον Ν.Ρούσσο και το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού.
Τηλεγράφημα
1930 Μάιος 13
infolib image control
Σχέδιο τηλεγραφήματος του Ε.Βενιζέλου σχετικά με την θρηκευτική διαίρεση των Ελλήνων της Αμερικής.
Τηλεγράφημα
<1930>
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αρχιεπισκόπου Αμερικής, Αλεξάνδρου, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με κατηγορίες που του προσάπτουν.
Τηλεγράφημα
1930 Ιούνιος 7
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με διάφορα οικονομικά ζητήματα που αφορούν τους πρόσφυγες.
Σημείωμα
1930 Ιούνιος 10
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Ι.Δροσόπουλο σχετικά με την ενέργεια κάποιου υπαλλήλου της Εθνικής Τράπεζας.
Επιστολή
1930 Ιούνιος 19

Bρέθηκαν 28 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution