Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Σχέδιο ομιλίας του Ε.Βενιζέλου στην ελληνική Βουλή σχετικά με διάφορα οικονομικά ζητήματα.
Ομιλία
1929
infolib image control
Σχέδιο ομιλίας του Ελευθερίου Βενιζέλου
Ομιλία
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου με τίτλο "Agenda".
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου με τίτλο " Τροπαί δανείων".
Σημείωμα
<1929>
infolib image control
Κατάλογος ονομάτων.
Κατάλογος
infolib image control
Σημείωμα του Υπουργού Εξωτερικών.
Σημείωμα
<Οκτώβριος 4>
infolib image control
Επιστολή του Β.Λέκκα προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την επικείμενη ανέγερση ναού στο Λουτράκι.
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 15
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου.
Σημείωμα
<1929>
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου.
Σημείωμα
<1929>
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με οικονομικά ζητήματα.
Σημείωμα
infolib image control
Σχέδιο ομιλίας του Ε.Βενιζέλου σχετικά με την ναυτική δύναμη της Ελλάδας και την σύγκρισή της με της Τουρκίας.
Σημείωμα
infolib image control
Σχέδιο ομιλίας του Ε.Βενιζέλου σχετικά με το πρόγραμμα της Κυβέρνησης για την οργάνωση του ελληνικού στόλου.
Ομιλία
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με την διενέργεια αρνητικής προπαγάνδας για την οικονομική κατάσταση της Ελλάδας και με τους τρόπους αντιμετώπισής της.
Σημείωμα
<1929>
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τα Υπουργεία Στρατιωτικών και Ναυτικών σχετικά με ενέργεια των Επιτελείων Στρατού και Ναυτικού.
Επιστολή
<1929>
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου με τίτλο "Déclaration Ministerielle".
Σημείωμα
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς το Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημόσιας Εκπαίδευσης σχετικά με κάποια ενέργεια της Ιεράς Συνόδου.
Επιστολή
<1929>
infolib image control
Χειρόγραφο σημείωμα του Ε.Βενιζέλου επάνω σε φάκελο αλληλογραφίας.
Σημείωμα
<1929>
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με την οργάνωση του ελληνικού στόλου.
Σημείωμα
infolib image control
Χειρόγραφη δήλωση επενδύσεων του Ε.Βενιζέλου.
Σημείωμα
<1929 Μάιος>
infolib image control
Χειρόγραφο σημείωμα του Ε.Βενιζέλου επάνω σε φάκελο αλληλογραφίας.
Σημείωμα
<1929>
infolib image control
Χειρόγραφο σημείωμα του Ε.Βενιζέλου επάνω σε φάκελο αλληλογραφίας.
Σημείωμα
<1929>
infolib image control
Χειρόγραφο σημείωμα του Ε.Βενιζέλου με τίτλο "Οργάνωση στρατού".
Σημείωμα
infolib image control
Χειρόγραφο σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετκά με το ναυτικό πρόγραμμα της Ελλάδας.
Σημείωμα
<1929>
infolib image control
Σχέδιο ομιλίας του Ε.Βενιζέλου σχετικά με τα αποτελέσματα των γερουσιαστικών εκλογών.
Ομιλία
<1929>
infolib image control
Χειρόγραφο σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με το ναυτικό πρόγραμμα της Ελλάδας.
Σημείωμα
<1929>
infolib image control
Χειρόγραφο σημείωμα του Ε.Βενιζέλου επάνω σε φάκελο αλληλογραφίας.
Σημείωμα
<1929>
infolib image control
Σημείωμα φακέλου όπου αναφέρεται ότι ο φάκελος περιείχε έγγραφο του Ε.Βενιζέλου για τον φόρο επί του εισοδήματός του.
Φάκελος
1929
infolib image control
Σημείωμα φακέλου όπου αναφέρεται ότι ο φάκελος περιείχε αντίγραφα εγγράφων του Ε.Βενιζέλου περί στρατιωτικής άμυνας της χώρας.
Φάκελος
1929
infolib image control
Χειρόγραφο σημείωμα του Ε.Βενιζέλου.
Σημείωμα
infolib image control
Χειρόγραφος κατάλογος ονομάτων του Ε.Βενιζέλου επάνω σε φάκελο αλληλογραφίας.
Κατάλογος
infolib image control
Χειρόγραφο σημείωμα του Ε.Βενιζέλου με τίτλο "Σπουδαιότης ανατιθεμένης υπηρεσίας".
Σημείωμα
infolib image control
Χειρόγραφο σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με την οργάνωση της Εθνικής Τράπεζας.
Σημείωμα
infolib image control
Χειρόγραφο σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με διαφόρα ζητήματα που αφορούν την Εθνική Τράπεζα.
Σημείωμα
<1929>
infolib image control
Χειρόγραφο σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με διάφορα οικονομικά ζητήματα της χώρας.
Σημείωμα
infolib image control
Συλλυπητήριο τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου.
Σημείωμα
<1929>
infolib image control
Χειρόγραφο σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με διάφορα ζητήματα της Αγροτικής Τράπεζας.
Σημείωμα
infolib image control
Χειρόγραφο σημείωμα του Ε.Βενιζέλου με τίτλο "Αγροτική Τράπεζα".
Σημείωμα
infolib image control
Πίνακας με τιμές μετοχών ξένων εταιριών.
Πίνακας
infolib image control
Πίνακας με τίτλο "Certified Statement of Investments".
Πίνακας
infolib image control
Πίνακας με τίτλο " Continued certified Statement of Investments".
Πίνακας
infolib image control
Χειρόγραφο σημείωμα του Ε.Βενιζέλου με τιμές μετοχών ξένων εταιριών.
Κατάλογος
infolib image control
Χειρόγραφο σημείωμα του Ε.Βενιζέλου.
Σημείωμα
infolib image control
Χειρόγραφο σημείωμα του Ε.Βενιζέλου.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα φακέλου όπου αναφέρεται τί περιείχε ο φάκελος.
Φάκελος
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου με τίτλο "Αμερικανικά θωρηκτά".
Σημείωμα
<1929>
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με την οργάνωση του πολεμικού ναυτικού.
Σημείωμα
<1928-1932>
infolib image control
Σημείωμα του πολιτικού γραφείου του Πρωθυπουργού σχετικά με την σιδηροδρομική γραμμή Καλαμπάκας-Βέρροιας.
Σημείωμα
infolib image control
Σχέδιο επιστολής του Ε.Βενιζέλου.
Σημείωμα
infolib image control
Χειρόγραφο σημείωμα του Ε.Βενιζέλου.
Σημείωμα

Bρέθηκαν 49 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution