Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου, όπου καταγράφει το πρόγραμμα του Ιανουαρίου.
Σημείωμα
1927
infolib image control
Επιστολή του Α.Μιχαλακόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της επανάληψης των διαπραγματεύσεων με τη Γιουγκοσλαβία.
Επιστολή
1927 Φεβρουάριος 24
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Α.Διομήδη σχετικά με τη χορήγηση δανείου από την Τράπεζα της Αγγλίας.
Επιστολή
1927 Φεβρουάριος 18
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Καφαντάρη σχετικά με το πολεμικό χρέος και τον καθορισμό της τιμής της δραχμής.
Επιστολή
1927 Απρίλιος 7
infolib image control
Επιστολή του S.Guillemin προς τον Ε.Βενιζέλο.
Επιστολή
infolib image control
Επιστολή του Ι.Κουντουριώτη προς τον Ε.Βενιζέλο, όπου εκφράζονται αισθήματα εκτίμησης.
Επιστολή
1927 Απρίλιος 24
infolib image control
Σχέδιο επιστολής του Ε.Βενιζέλου προς το Ι.Κουντουριώτη σχετικά με το ενδεχόμενο επιστροφής του στην ενεργό πολιτική.
Επιστολή
1927 Μάιος 1
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Κονδύλη σχετικά με το ρόλο της Οικουμενικής Κυβέρνησης.
Επιστολή
1927 Μάιος 7
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς το Βασάλο, με την οποία αρνείται να ανταποκριθεί σε αίτηση του.
Επιστολή
1927 Μάιος 14
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς το Στρατηγό Μαζαράκη σχετικά με το στρατιωτικό ζήτημα.
Επιστολή
1927 Μάιος 14
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς το Στρατηγό Οθωναίο σχετικά με την αναγκαιότητα επίλυσης του στρατιωτικού ζητήματος.
Επιστολή
1927 Μάιος 14
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου με μαθηματικούς υπολογισμούς για την αποπληρωμή δανείου.
Σημείωμα
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς το Β.Σκουλά σχετικά με λανθασμένες κινήσεις των δημοκρατικών πολιτικών.
Επιστολή
1927 Μάιος 21
infolib image control
Επιστολή του Ι.Δ.Τσιριμώκου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις εξελίξεις στην εσωτερική πολιτική ζωή.
Επιστολή
1927 Μάιος 15
infolib image control
Σχέδιο επιστολής του Ε.Βενιζέλου προς το Ι.Δ.Τσιριμώκο σχετικά με τις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις.
Επιστολή
1927 Μάιος 21
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς το Στρατηγό Μαζαράκη σχετικά με το "αποτακτικό" πρόβλημα.
Αρχειακό Τεκμήριο
1927 Μάιος 23
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου σχετικά με το διορισμό του Μοάτσου.
Επιστολή
1927 Μάιος 23
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Καφαντάρη σχετικά με το ενδεχόμενο διάλυσης της Οικουμενικής Κυβέρνησης εξαιτίας του στρατιωτικού ζητήματος.
Επιστολή
1927 Μάιος 24
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς το Γ.Καφαντάρη σχετικά με το ζήτημα των αποτάκτων.
Επιστολή
1927 Μάιος 25
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Πλαστήρα σχετικά με το ζήτημα των αποτάκτων.
Επιστολή
1927 Μάιος 26
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς το Στρατηγό Μανέτα σχετικά με το στρατιωτικό ζήτημα.
Επιστολή
1927 Μάιος 27
infolib image control
Επιστολή του Κ.Σ.Κύρου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ενδεχόμενο εκδήλωσης στρατιωτικού κινήματος.
Επιστολή
<1927>
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου με μαθηματικούς υπολογισμούς για την αποπλήρωση δανείου.
Σημείωμα
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Κ.Κύρο σχετικά με το ενδεχόμενο εκδήλωσης νέου στρατιωτικού ζητήματος.
Επιστολή
1927 Μάιος 30
infolib image control
Τηλεγράφημα του Κ.Κύρου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα των αποτάκτων.
Τηλεγράφημα
1927 Μάιος 30
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Κ.Κύρο σχετικά με το ενδεχόμενο εκδήλωσης στρατιωτικού κινήματος λόγω του ζητήματος των αποτάκτων.
Επιστολή
1927 Μάιος 30
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς το Στρατηγό Μαζαράκη σχετικά με την πληροροφία για ενδεχόμενη απόδραση του Θ.Παγκάλου.
Επιστολή
1927 Μάιος 31
infolib image control
Τηλεγράφημα του Κ.Κύρου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη δημοσίευση της πληροφορίας ότι ο Ε.Βενιζέλος προσπαθεί να διαλύσει την Οικουμενική Κυβέρνηση.
Τηλεγράφημα
1927 Μάιος 31
infolib image control
Σχέδιο τηλεγραφήματος του Ε.Βενιζέλου προς το Σοφούλη σχετικά με την πληροφορία για την εκδήλωση στρατιωτικού κινήματος.
Τηλεγράφημα
<1927> Μάιος 31
infolib image control
Τηλεγράφημα του Θ.Σοφούλη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ενδεχόμενο εκδήλωσης στρατιωτικού πραξικοπήματος.
Τηλεγράφημα
1927 Ιούνιος 1
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς το Σοφούλη σχετικά με την αποτροπή του ενδεχομένου εκδήλωσης στρατιωτικού πραξικοπήματος.
Επιστολή
1927 Ιούνιος 3
infolib image control
Τηλεγράφημα του Πλαστήρα προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ενδεχόμενο εκδήλωσης στρατιωτικού πραξικοπήματος.
Τηλεγράφημα
1927 Ιούνιος 1
infolib image control
Σχέδιο τηλεγραφήματος του Ε.Βενιζέλου προς τον Στρατηγό Οθωναίο σχετικά με το ενδεχόμενο εκδήλωσης νέου στρατιωτικού πραξικοπήματος.
Τηλεγράφημα
1927 Ιούνιος 1
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με το αίτημα της Ελλάδας για χορήγηση δανείου.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα φακέλου που αναγράφει:"1927. Βενιζέλος προς Οθωναίον."
Φάκελος
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς τον Κ.Κύρο σχετικά με την κατηγορία ότι ο Ε.Βενιζέλος ευθύνεται για τη δημιουργία αδιεξόδου στην εσωτερική πολιτική ζωή.
Τηλεγράφημα
1927 Ιούνιος 1
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς το Στρατηγό Μαζαράκη, με την οποία τον συγχαίρει για τους χειρισμούς του στο ενδεχόμενο εκδήλωσης στρατιωτικού κινήματος.
Επιστολή
1927 Ιούνιος 2
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς το Γ.Καφαντάρη σχετικά με τους χειρισμούς του Ε.Βενιζέλου στο ενδεχόμενο εκδήλωσης στρατιωτικού κινήματος και με το επικείμενο ταξίδι του Καφαντάρη για την εξασφάλιση δανείων και πιστώσεων.
Επιστολή
1927 Ιούνιος 2
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς το Στρατηγό Πλαστήρα σχετικά με το χειρισμό του στο ενδεχόμενο εκδήλωσης στρατιωτικού κινήματος.
Επιστολή
1927 Ιούνιος 2
infolib image control
Επιστολή του Κ.Κύρου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τους χειρισμούς των πολιτικών στο ενδεχόμενο εκδήλωσης στρατιωτικού κινήματος.
Επιστολή
1927 Ιούνιος 5
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου σχετικά με το χειρισμό του ζητήματος της ενδεχόμενης εκδήλωσης στρατιωτικού κινήματος.
Επιστολή
1927 Ιούνιος 9
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Α.Παπαναστασίου σχετικά με το ζήτημα του Μαχμέτ Μπέη.
Επιστολή
1927 Ιούνιος 17
infolib image control
Σχέδιο επιστολής του Ε.Βενιζέλου προς το Ν.Πλαστήρα σχετικά με το ενδεχόμενο εκδήλωσης στρατιωτικού πραξικοπήματος.
Επιστολή
infolib image control
Επιστολή του Κ.Κύρου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το Στρατηγό Οθωναίο.
Επιστολή
<1927>
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με την προστασία λιμανιού της Κρήτης.
Αρχειακό Τεκμήριο
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς το Λ.Νάκο σχετικά με το ρόλο της Οικουμενικής Κυβέρνησης.
Επιστολή
1927 Ιούλιος 31
infolib image control
Επιστολή του Λ.Νάκου προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία του ζητεί να επανέλθει στον ενεργό πολιτική.
Επιστολή
1927 Ιούλιος 28
infolib image control
Επιστολή του Α.Μιχαλακόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία του ζητεί να αναλάβει την προεδρία της ελληνικής αντιπροσωπείας στην Κοινωνία των Εθνών.
Επιστολή
<1927> Αύγουστος 19
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Α.Μιχαλακόπουλο σχετικά με την πρόταση να αναλάβει την προεδρία της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Κοινωνία των Εθνών.
Επιστολή
1927 Αύγουστος 22
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς το Γ.Καφαντάρη σχετικά με τη στάση του Ε.Βενιζέλου απέναντι στην Οικουμενική Κυβέρνηση.
Επιστολή
1927 Αύγουστος 23
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Α.Μιχαλακόπουλο σχετικά με την πληροφορία ότι προτάθηκε στον Ε.Βενιζέλο να αναλάβει την προεδρία της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Κοινωνία των Εθνών.
Επιστολή
1927 Αύγουστος 23
infolib image control
Επιστολή του Α.Μιχαλακόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την πρόταση προς το Βενιζέλο να αναλάβει την προεδρία της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Κοινωνία των Εθνών.
Επιστολή
<1927> Αύγουστος 26
infolib image control
Επιστολή του Α.Ζάννα προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την έκθεση της Θεσσαλονίκης.
Επιστολή
1927 Αύγουστος 30
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Α.Ζάννα σχετικά με την επίσκεψη του Βενιζέλου στην έκθεση της Θεσσαλονίκης.
Επιστολή
1927 Σεπτέμβριος 3
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς το Ι.Δροσόπουλο σχετικά με αίτηση του Δημάρχου Χανίων για χορήγηση δανείου.
Επιστολή
1927 Σεπτέμβριος 12
infolib image control
Σημείωμα φακέλου που αναγράφει:"1924. Αντίγρ. σημειώσεων Βενιζέλου διά δημ.έργων Χανίων."
Φάκελος
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Ζαβιτσιάνο σχετικά με την κριτική που ασκεί κατά της Ελληνικής Κυβέρνησης.
Επιστολή
1927 Νοέμβριος 16
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου σχετικά με την επιστροφή του στην Κρήτη.
Επιστολή
<1927 Ιανουάριος>
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς την εφημερίδα Times σχετικά με την κριτική που ασκήθηκε στην πολιτική του Ε.Βενιζέλου κατά το Μεγάλο Πόλεμο.
Έκθεση
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με το βιβλίο του πρίγπηπα Νικολάου.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με τη διαφωνία του με τον Κωνσταντίνο και το ζήτημα της Μ.Ασίας.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα φακέλου που αναγράφει:"1927. Βενιζέλος προς Σοφούλη".
Φάκελος
infolib image control
Συλλυπητήριο τηλεγράφημα για το θάνατο του ναυάρχου F.Canevaro.
Τηλεγράφημα
<1926>
infolib image control
Ευχαριστήριο τηλεγράφημα της C.Canevaro προς τον Ε.Βενιζέλο.
Τηλεγράφημα
1927
infolib image control
Σχέδιο επιστολής του Ε.Βενιζέλου προς τον Α.Ζαΐμη σχετικά με το ζήτημα της επανάληψης των διαπραγματεύσεων με τη Γιουγκοσλαβία.
Επιστολή
1927 Φεβρουάριος 14

Bρέθηκαν 65 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution