Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Δ.Λαμπράκη με την οποία του αποστέλλει μετάφραση του Επιταφίου του Περικλή.
Επιστολή
1926 Νοέμβριος 11
infolib image control
Σχέδιο επιστολής του Ε.Βενιζέλου σχετικά με τις αγγλικές πιστώσεις και την έγκριση των υπογραφεισών συμβάσεων με την Γιουγκοσλαβία.
Επιστολή
1926 Δεκέμβριος 22
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Δ.Λαμπράκη σχετικά με δημοσιεύματα με αναληθείς πληροφορίες.
Επιστολή
1926 Δεκέμβριος 26
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου σχετικά με την καταβολή των καθυστερημένων πιστώσεων της Αγγλίας.
Επιστολή
1926 Δεκέμβριος 26
infolib image control
Μετάφραση του Επιταφίου από τον Ε.Βενιζέλο.
Μελέτη
infolib image control
Σχέδιο επιστολής του Ε.Βενιζέλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τον διακανονισμό του πολεμικού χρέους της Ελλάδας προς την Αγγλία.
Επιστολή
1926 Ιούλιος 1
infolib image control
Επιστολή του W.Churchill προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τον διακανονισμό του πολεμικού χρέους της Ελλάδας προς την Αγγλία.
Επιστολή
1926 Ιούνιος 30
infolib image control
Σχέδιο επιστολής του Ε.Βενιζέλου προς τον W.Churchill σχετικά με τον διακανονισμό των χρεών ανάμεσα στις δύο χώρες.
Επιστολή
1926 Ιούλιος 6
infolib image control
Επιστολή του W.Churchill προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τον διακανονισμό της αποπληρωμής του πολεμικού χρέους της Ελλάδας προς την Αγγλία.
Επιστολή
1926 Δεκέμβριος 13
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου επάνω σε φάκελο.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα.
Σημείωμα
1926 Νοέμβριος 5
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου επάνω σε επισκεπτήριο της Ε.Βενιζέλου.
Σημείωμα
1926 <Ιούνιος>
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου με τίτλο " Επιχειρήματα Treasury".
Σημείωμα
<1926-1927>
infolib image control
Έκθεση του Ε.Βενιζέλου σχετικά με το χρέος της Ελλάδας προς το αγγλικό θησαυροφυλάκιο.
Έκθεση
1927 Ιανουάριος 21
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα φακέλου στο οποίο αναφέρεται τί περιείχε ο φάκελος.
Σημείωμα
1926
infolib image control
Άρθρο του Ε.Βενιζέλου στην εφημερίδα "Ελεύθερο Βήμα".
Άρθρο
<1926-1927>
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου σχετικά με την απουσία του από την πολιτική σκηνή.
Επιστολή
<1926>
infolib image control
"Αναγκαστικαί εισφοραί υπέρ των Γεωργικών Τραπεζών από Απριλίου 1926".
Πίνακας
<1927>
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου που σχετίζεται με τις Τράπεζες Μακεδονίας και Κρήτης.
Σημείωμα
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με το πρωτόκολλο Πολίτη-Καλφώφ.
Τηλεγράφημα
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Δ.Λαμπράκη με την οποία του στέλνει σχόλια σχετικά με την μετάφραση του Επιταφίου.
Επιστολή
<1926>
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς τον Πρόεδρο του Υπουργικού Συμβουλίου με το οποίο του στέλνει συγχαρητήρια για το αποτέλεσμα των εκλογών.
Τηλεγράφημα
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς τον Δ.Λαμπράκη με το οποίο τον ευχαριστεί και τον συγχαίρει.
Τηλεγράφημα
infolib image control
Άρθρο του Ε.Βενιζέλου με τίτλο " Η κύρωσις του Συντάγματος και η γαλήνη της χώρας".
Άρθρο
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου όπου αναφέρονται μέτρα για την επίλυση οικονομικών ζητημάτων.
Σημείωμα
infolib image control
Σχέδιο τηλεγραφήματος του Ε.Βενιζέλου προς τον Επ.Χαρίλαον σχετικά με την προσπάθειά του για τη διάσωση μεγάλου βιομηχανικού οργανισμού.
Τηλεγράφημα
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Λαμπράκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την υποβολή υποψηφιότητάς του στις εκλογές της 4ης Απριλίου.
Τηλεγράφημα
1926
infolib image control
Σχέδιο τηλεγραφήματος του Ε.Βενιζέλου προς τον Δ.Λαμπράκη σχετικά με την απόφασή του να παραμείνει εκτός πολιτικής σκηνής.
Τηλεγράφημα
<1926>
infolib image control
Σημείωμα φακέλου όπου αναφέρεται ότι περιέχονταν αντίγραφα από έγγραφα του Ε.Βενιζέλου.
Φάκελος
1926
infolib image control
Σημείωμα φακέλου όπου αναγράφεται "Αντίγραφο Βενιζέλου επί ιατρικής συνταγής".
Φάκελος
1926
infolib image control
Φάκελος αλληλογραφίας του Ε.Βενιζέλου προς τον Στρατηγό Πλαστήρα.
Φάκελος
<1924>
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Δ.Λαμπράκη σχετικά με τις αλλαγές που έκανε στα μέρη του λόγου που χρησιμοποίησε στη μετάφραση του Επιταφίου.
Επιστολή
1920 Νοέμβριος 11
infolib image control
Σημείωμα φακέλου όπου αναφέρεται ότι περιείχε ιδιόγραφο του Ε.Βενιζέλου του 1926.
Φάκελος
<1926>
infolib image control
Επιστολη του Ε.Βενιζέλου προς τον καθηγητή Γ.Χατζηδάκη σχετικά με την μετάφραση του Επιταφίου.
Επιστολή
<1926 Νοέμβριος 12>
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Ι.Μεταξά σχετικά με τον προεκλογικό λόγο που εκφώνησε.
Επιστολή
1926 Νοέμβριος 12
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου σχετικά με τα αποτελέσματα εκλογών και την υπογραφή των συμβάσεων μεταξύ Ελλάδας και Γιουγκοσλαβίας.
Επιστολή
1926 Νοέμβριος 14
infolib image control
Επιστολή του Γ.Ν.Χατζηδάκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την δημοσίευση της διατριβής του Ε.Βενιζέλου.
Επιστολή
1926 Δεκέμβριος 1
infolib image control
Σχέδιο επιστολής του Ε.Βενιζέλου σχετικά με τον διακανονισμό του πολεμικού χρέους και του προσφυγικού δανείου της Ελλάδας.
Επιστολή
1926 Δεκέμβριος 21

Bρέθηκαν 40 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution