Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Επιστολή του Ν.Πολίτη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το πρωτόκολλο περί μειονοτήτων.
Επιστολή
1925 Ιανουάριος 13
infolib image control
Επιστολή προς Γερουσιαστή σχετικά με την επικύρωση συνθηκών από την Ελληνική Βουλή.
Επιστολή
1925 Μάρτιος 12
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με την υπόθεση του πρωτοκόλλου Πολίτη-Καλφώφ.
Επιστολή
1925 Μάρτιος 13
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου με το οποίο εκφράζει την εκτίμησή του στον Καρδινάλιο Μερσιέ.
Σημείωμα
1926 Μάρτιος 20
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς Αρχιμανδρίτη σχετικά με απόπειρα προσηλυτισμού Ιταλού καθολικού.
Επιστολή
Απρίλιος 14
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Κύπρου Κύριλλο σχετικά με τη βελτίωση της πολιτικής θέσης του Κυπριακού λαού.
Επιστολή
1925 Απρίλιος 29
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Α.Μιχαλακόπουλο σχετικά με τις διαπραγματεύσεις με τη Σερβία.
Επιστολή
1925 Μάιος 28
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς τον Κασσαβέτη με το οποίο εκφράζει τη συγκίνησή του για το μνημόσυνο του Εμμ.Ρέπουλη.
Τηλεγράφημα
1925 Μάιος 29
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου σχετικά με τα τελευταία γεγονότα στην Αθήνα.
Επιστολή
1925 Ιούλιος 4
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου σχετικά με την αποστολή χρηματικού ποσού.
Επιστολή
1925 Ιούλιος 15
infolib image control
Επιστολικό δελτάριο με το οποίο ο Βενιζέλος παραγγέλνει ένα βιβλίο
Αρχειακό Τεκμήριο
1925 Αύγουστος 12
infolib image control
Σημειώσεις του Ε.Βενιζέλου για το σημείωμα του Ν.Πολίτη που θα συνόδευε διάβημα για την ακύρωση του πρωτοκόλλου περί μειονοτήτων.
Σημείωμα
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς το Ναύαρχο Καναβάρο με το οποίο εκφράζει την εκτίμησή του για τον Santa Rosa.
Τηλεγράφημα
1925 Οκτώβριος 6
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ναυάρχου Canevaro προς τον Ε.Βενιζέλο σχ
Τηλεγράφημα
1925 Οκτώβριος 8
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Εδουάρδο Ερριώ σχετικά με την οικονομική ελληνογαλλική συμφωνία στη Χάγη.
Επιστολή
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς
Επιστολή
infolib image control
Τηλεγράφημα της Ένωσης Δημοκρατικών Συλλόγων Πειραιά προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά
Τηλεγράφημα
1925
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς την Πανελλήνια Ένωση Φιλελευθέρων Οργανώσεων και την Ένωση Δημοκρατικών Συλλόγων Πειραιά σχετικά με τη σύμβαση έργων ύδρευσης.
Τηλεγράφημα
<1925>
infolib image control
Φάκελος με την ένδειξη Τηλεγραφήματα Βενιζέλου επί διαφόρων ζητημάτων.
Φάκελος
infolib image control
Έκθεση του Ε.Βενιζέλου σχετικά με τη νομική ισχύ του πρωτοκόλλου Πολίτη-Καλφώφ.
Έκθεση
<1925>
infolib image control
Σημειώσεις του Ε.Βενιζέλου σχετικά με το πρωτόκολλο Πολίτη-Καλφώφ.
Σημείωμα
<1925>
infolib image control
Σημειώσεις του Ε.Βενιζέλου σχετικά με το κύρος της Κοινωνίας των Εθνών μετά την μη έγκριση του πρωτοκόλλου Πολίτη-Καλφώφ από την ελληνική πλευρά.
Σημείωμα
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς τον Α.Μιχαλακόπουλο σχετικά με την ακύρωση του πρωτοκόλλου Πολίτη-Καλφώφ.
Τηλεγράφημα
1925 Ιανουάριος 14
infolib image control
Σημειώσεις του Ε.Βενιζέλου σχετικά με θέματα προς διεκπεραίωση.
Σημείωμα
infolib image control
Σημειώσεις του Ε.Βενιζέλου
Σημείωμα
infolib image control
Σημειώσεις του Ε.Βενιζέλου σχετικά με το κύρος της Κοινωνίας των Εθνών.
Σημείωμα
infolib image control
Επιστολή του Ε.Τσουδερού προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ζητεί την άποψη του για εξωτερικά ζητήματα.
Επιστολή
1926 Ιανουάριος 18
infolib image control
Έκθεση του Ε.Βενιζέλου σχετικά με την ιδέα σύναψης Βαλκανικού Συμφώνου και την επίλυση των διαφορών με τη Γιουγκοσλαβία.
Έκθεση
1926 Ιανουάριος
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Τσουδερό σχετικά με την άρνησή του να αναλάβει τις διαπραγματεύσεις με τη Γιουγκοσλαβία για ανανέωση της συμμαχίας ή για σύναψη Βαλκανικού Συμφώνου.
Επιστολή
1926 Ιανουάριος 25
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Τσουδερό σχετικά με απάντησή του σε σημείωμα που έλαβε.
Επιστολή
1926 Ιανουάριος 29
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Τσουδερό σχετικά με τις δηλώσεις του Πάγκαλου για το γιουγκοσλαβικό εμπόριο και την προστασία των μειονοτήτων.
Επιστολή
1926 Φεβρουάριος 9
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Θ.Πάγκαλο σχετικά με τις ελληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις.
Επιστολή
1926 Φεβρουάριος 15
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου σχετικά με την αποστολή μιας φωτογραφίας του.
Επιστολή
1926 Μάρτιος 20
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με παρατηρήσεις του σε υπόμνημα για το ζήτημα του πρωτοκόλλου περί μειονοτήτων.
Επιστολή
1925 Ιανουάριος 15
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του στη Πρεσβεία της Ελλάδας στη Γαλλία και στην αντιπροσωπεία στην Κοινωνία των Εθνών.
Επιστολή
1926 Μάιος 2
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Τσουδερό σχετικά
Επιστολή
1926 Μάιος 14
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Λ.Παρασκεύπουλο με την οποία τον συγχαίρει για την απονομή του Μεγαλοσταυρού και την εντολή ανάθεσης σχηματισμού κυβέρνησης.
Επιστολή
1926 Μάιος 20
infolib image control
Φάκελος με την ένδειξη Ελληνοσερβικαί διαπραγματεύσεις. Γνώμαι Βενιζέλου πρός Πάγκαλον μέσω Ε.Τσουδερού.
Φάκελος
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Κακλαμάνο σχετικά με την πρόταση του Πάγκαλου στον Κ.Βενιζέλο.
Επιστολή
1926 Ιούνιος 22
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Κακλαμάνο σχετικά με τη συμμετοχή του Κ.Βενιζέλου σε Κυβέρνηση υπό τον Ζαβιτσιάνο.
Επιστολή
1926 Ιούνιος 23
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Κ.Βενιζέλο σχετικά με τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή του σε Κυβέρνηση υπό τον Ζαβιτσιάνο.
Επιστολή
1926 Ιούλιος 2
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς το Ελεύθερον Βήμα σχετικά με την διάψευση είδησης.
Τηλεγράφημα
1926 Σεπτέμβριος 4
infolib image control
Άρθρο του Ε.Βενιζέλου δημοσιευμένο στο Ελεύθερο Βήμα
Άρθρο
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου σχετικά με το ζήτημα του πολεμικού χρέους προς την Αγγλία.
Επιστολή
1926 Οκτώβριος 20
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Αθ.Αγνίδη σχετικά με την κατάργηση του πρωτοκόλλου Πολίτη-Καλφώφ.
Επιστολή
1925 Ιανουάριος 15
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για το πολεμικο χρέος προς την Αγγλία.
Επιστολή
<1926 Οκτώβριος 23>
infolib image control
Φάκελος με την ένδειξη Ελληνοβουλγαρικό Πρωτόκολλο (μειονότητες). Ν.Πολίτης. Επιστολαί, τηλεγραφήματα, υπομνήματα Βενιζέλου.
Φάκελος
infolib image control
Φάκελος με την ένδειξη Δικτατορία Παγκάλου. Πρωθυπουργός Πάγκαλος προς Βενιζέλον. Βενιζέλος προς Πάγκαλον.
Φάκελος
infolib image control
Φάκελος με την ένδειξη Ιδιόγραφα Βενιζέλου δια την ανασκευή πρωτοκόλλου ενώπιιον Κ.Τ.Ε..
Φάκελος
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Δ.Κακλαμάνο σχετικά με το πρωτόκολλο Πολίτη-Καλφώφ και το ζήτημα της αξίας του υλικού πολέμου.
Επιστολή
1925 Ιανουάριος 17
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου σχετικά με την αποστολή τηλεγραφημάτων.
Επιστολή
1925 Ιανουάριος 26
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Α.Μιχαλακόπουλο σχετικά με το ζήτημα της πληρωμής της αξίας του πολεμικού υλικού και το ζήτημα της εξώσεως του Πατριάρχη.
Επιστολή
1925 Φεβρουάριος 9
infolib image control
Επιστολή προς τον Otto Niemeyer σχετικά με το πολεμικό χρέος της Ελλάδας.
Επιστολή
1925 Φεβρουάριος 14

Bρέθηκαν 53 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution