Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Σχέδιο επιστολής του Ε.Βενιζέλου σχετικά με την ανάγκη εκλογής αρχηγού του Κόμματος των Φιλελευθέρων.
Επιστολή
1924 Ιανουάριος 6
infolib image control
Σχέδιο επιστολής του Ε.Βενιζέλου προς τον Π.Κουντουριώτη, με την οποία υποβάλλει την παραίτηση του από την Προεδρία της Κυβέρνησης.
Επιστολή
1924 Φεβρουάριος 4
infolib image control
Σχέδιο επιστολής του Ε.Βενιζέλου σχετικά με την ατυχή τροπή της Βορειοηπειρωτικής υπόθεσης.
Επιστολή
1924 Νοέμβριος 11
infolib image control
Σχέδιο επιστολής του Ε.Βενιζέλου προς το διευθυντή της εφημερίδας Πολιτεία σχετικά με τον τύπο της δημοκρατίας που πρόκειται να εγκατασταθεί στην Ελλάδα.
Επιστολή
1924 Φεβρουάριος 10
infolib image control
Σημείωμα φακέλου που αναγράφει: "1924. Δύο επιστολαί Βενιζέλου προς διευθυντές εφημερίδων. Προς "Πολιτεία" περί της μορφής της Δημοκρατίας."
Φάκελος
infolib image control
Σχέδιο επιστολής του Ε.Βενιζέλου σχετικά με το ενδεχόμενο διεξαγωγής νέων εκλογών.
Επιστολή
1924 Μάρτιος 1
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς το Έθνος, με την οποία διαμαρτύρεται για δημοσίευμα.
Επιστολή
<1924>
infolib image control
Σχέδιο επιστολής του Ε.Βενιζέλου προς το Γ.Ρούσσο, με την οποία του παρέχει συμβουλές σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.
Επιστολή
1924 Μάιος 12
infolib image control
Συλλυπητήριο τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς τον Κ.Ρέπουλη για το θάνατο του αδερφού του.
Τηλεγράφημα
1924 Μάιος 14
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Ε.Τσουδερό σχετικά με την ανάληψη του Υπουργείου Οικονομικών.
Επιστολή
1924 Μάιος 23
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Α.Παπαναστασίου σχετικά με το όρο των βασιλικών για απαγόρευση επιστροφής του Ε.Βενιζέλου στην Ελλάδα.
Επιστολή
1924 Μάρτιος 28
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς τον Ismet Pacha σχετικά με τη συνεργασία των δύο ανδρών.
Τηλεγράφημα
1924 Ιανουάριος 12
infolib image control
Σημείωμα φακέλου που αναγράφει :"1924. Επιστολαί Πρωθυπουργού Μιχαλακοπούλου και Βενιζέλου."
Φάκελος
infolib image control
Σημείωμα φακέλου που αναγράφει:"1924. Ανακήρυξη δημοκρατίας, ευχαί Βενιζέλου."
Φάκελος
infolib image control
Σημείωμα φακέλου που αναγράφει:"1924. Ο στρατός Θράκης προ ειρήνης Λωζάννης. Επιστολή Βενιζέλου, απάντησις."
Φάκελος
infolib image control
Επιστολή του Ν.Αποστολόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ενδεχόμενο επιστροφής του Ε.Βενιζέλου στην Ελλάδα.
Επιστολή
1924 Νοέμβριος 4
infolib image control
Συγχαρητήρια επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον OConnor.
Επιστολή
1924 Ιούνιος 15
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τους Δ.Κακλαμάνο και Α.Διομήδη σχετικά με το ενδεχόμενο μετάβασης του στη Σερβία.
Επιστολή
1924 Νοέμβριος 17
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Αποστολόπουλο σχετικά με το ενδεχόμενο επιστροφής του στην ενεργό πολιτική.
Επιστολή
1924 Νοέμβριος 25
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Καλλιτεχνικό Σύλλογο Χανίων σχετικά με δωρεά υπέρ του έργου του Συλλόγου.
Επιστολή
1924 Νοέμβριος 28
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Κ.Φούμη σχετικά με το ενδεχόμενο επιστροφής του στην ενεργό πολιτική.
Επιστολή
1924 Νοέμβριος 28
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Α.Διομήδη σχετικά με τους όρους παροχής πολεμικού υλικού στην Ελλάδα για τη Μικρασιατική εκστρατεία.
Επιστολή
1924 Δεκέμβριος 9
infolib image control
Τηλεγράφημα του Πάσιτς προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις προσπάθειες των δύο ανδρών για την ειρήνη των Βαλκανίων.
Τηλεγράφημα
1924 Ιανουάριος 13
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τους Α.Μιχαλακόπουλο και Γ.Ρούσσο σχετικά με συνδιάλεξη του Ε.Βενιζέλου με το Νίντσιτς.
Επιστολή
1924 Δεκέμβριος 21
infolib image control
Σχέδιο επιστολής του Ε.Βενιζέλου προς το Δ.Κακλαμάνο σχετικά με τις σχέσεις Ελλάδας-Γιουγκοσλαβίας-Ιταλίας.
Επιστολή
1924 Δεκέμβριος 22
infolib image control
Σημείωμα φεκάλου που αναγράφει:"1924. Έκθεσις Βενιζέλου περί εξωτερικής πολιτικής Ελλάδος απέναντι Σερβίας και γενικότερον. Θεμελιώδους σημασίας."
Σημείωμα
infolib image control
Έκθεση του Ε.Βενιζέλου σχετικά με το περιεχόμενο της συζήτησης του με το Νίντσιτς.
Έκθεση
<1924>
infolib image control
Τετράδιο με ασκήσεις του Ε.Βενιζέλου στη Γερμανική γλώσσα.
Αρχειακό Τεκμήριο
infolib image control
Σχέδιο επιστολής του Ε.Βενιζέλου προς το Διευθυντή του Έθνους σχετικά με ανοίκειο δημοσίευμα για κάποια Μεγάλη Δύναμη.
Επιστολή
infolib image control
Σχέδιο επιστολής του Ε.Βενιζέλου προς τον Α.Μιχαλακόπουλο σχετικά με την ανάληψη της πρωθυπουργίας.
Επιστολή
<1924>
infolib image control
Σχέδιο επιστολής του Ε.Βενιζέλου σχετικά με τα εφόδια του ελληνικού στρατού.
Επιστολή
infolib image control
Επιστολή.
Επιστολή
infolib image control
Σχέδιο επιστολής του Ε.Βενιζέλου σχετικά με το Ελληνοβουλγαρικό Πρωτόκολλο.
Επιστολή
infolib image control
Σχέδιο τηλεγραφήματος του Ε.Βενιζέλου προς τον Πάσιτς σχετικά με τις προσπάθειες υπέρ της ειρήνης των Βαλκανικών λαών.
Τηλεγράφημα
1924 Ιανουάριος 13
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Ε.Τσουδερό σχετικά με τις δαπάνες της Μικρασιατικής Εκστρατείας.
Επιστολή
infolib image control
Σχέδιο επιστολής του Ε.Βενιζέλου προς το Ν.Πολίτη σχετικά με τις σχέσεις Ελλάδας-Σερβίας.
Επιστολή
<1924>
infolib image control
Σχέδιο επιστολής του Ε.Βενιζέλου σχετικά με το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος.
Επιστολή
<1924>
infolib image control
Σχέδιο επιστολής του Ε.Βενιζέλου προς το Δ.Λαμπράκη σχετικά με το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος.
Επιστολή
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με τη νομισματική κυκλοφορία.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα φακέλου που αναγράφει:"Επιστολαί έτος 1924-Πλαστήρα, Παπαναστασίου, Βεντήρη, Τσουδερού."
Φάκελος
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με θέματα φιλοσοφίας.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με θέματα εξωτερικής πολιτικής.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με το Ελληνοβουλγαρικό πρωτόκολλο.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με τη χρήση όρων της αγγλικής γλώσσας.
Σημείωμα
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ismet Pacha προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας.
Τηλεγράφημα
1924 Ιανουάριος 14
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με σημειωματάριο του Ε.Βενιζέλου.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με την ευθύνη των παλαιών κομμάτων για την εσωτερική πολιτική κατάσταση.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με το ζήτημα μεταβολής του πολιτεύματος.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με την αντίδραση των ακραίων δημοκρατικών απέναντι στο Βενιζελισμό.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με τον τρόπο επίλυσης του δυναστικού ζητήματος.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με τον τρόπο επίλυσης του δυναστικού ζητήματος.
Σημείωμα
infolib image control
Ομιλία του Ε.Βενιζέλου σχετικά με τον τρόπο επίλυσης του δυναστικού ζητήματος.
Ομιλία
infolib image control
Ομιλία του Ε.Βενιζέλου σχετικά με τη στάση του Θ.Πάγκαλου στο πολιτειακό ζήτημα.
Ομιλία
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με το περιεχόμενο ιδιόγραφου σημειώματος του Ε.Βενιζέλου.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με τον προϋπολογισμό.
Σημείωμα
infolib image control
Έκθεση του Σ.Μανούσου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την ιταλική προπαγάνδα που δρα στην Κέρκυρα.
Έκθεση
1924 Ιανουάριος 15
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με την ανάθεση των υπουργείων.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με ζητήματα που αφορούν την Κεφαλλονιά και τον Τσαλίκη.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με οικονομικά θέματα.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με την κατάταξη εθελοντών της χωροφυλακής.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με θέματα εσωτερικής διοίκησης.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με θέματα προς διεκπεραίωση.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με τη μη ανταπόκριση των Τσαλδάρη και Τσουκαλά σε πρόσκληση του.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με το δυναστικό ζήτημα.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με το πολιτειακό ζήτημα.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα φακέλου που αναγράφει:"Μετά το 1920. Αντίγραφα. Εκμάθηση αγγλικής."
Φάκελος
infolib image control
Σχέδιο επιστολής του Ε.Βενιζέλου σχετικά με τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος.
Επιστολή
1923 Ιανουάριος 17
infolib image control
Σημείωμα φακέλου που αναγράφει:"Μετά το 1920. 1)Τετράδιον με ασκήσεις Βενιζέλου εις Γερμανικήν. 2) Ασκήσεις Αγγλικής 1924."
Φάκελος
infolib image control
Σημείωμα φακέλου που αναγράφει:"1924. Ι) Γνώμαι πολιτικών διά το Πολιτειακόν ζήτημα. ΙΙ) Αντίγραφα σημειώματα του πρωθυπουργού Βενιζέλου."
Φάκελος
infolib image control
Σημείωμα φακέλου που αναγράφει:"Έτος 1924. 16 ιδιόγραφες σελίδες. ΙΧ ιδιόγραφες σελίδες. Περιέχουν σκέψεις του επί εσωτερικού ζητήματος και θεμάτων ή προσωπικής φύσεως."
Φάκελος
infolib image control
Έκθεση του Ν.Αποστολόπουλου σχετικά με τη λειτουργία του Γραφείου.
Έκθεση
infolib image control
Επιστολή του Θ.Παγκάλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με δηλώσεις του δεύτερου για το δημοψήφισμα.
Επιστολή
1923 Ιανουάριος 17
infolib image control
Επιστολή του Ελευθερίου Βενιζέλου προς τον G.Vincent σχετικά με την πρόσκληση της Rockefeller Foundation από την ελληνική κυβέρνηση.
Επιστολή
1924 Φεβρουάριος 2

Bρέθηκαν 73 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution