Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Lord Robert Cecil με την οποία τον ευχαριστεί για την ανθρωπιστικές του ενέργειες υπέρ των Ελλήνων προσφύγων.
Επιστολή
1923 Ιανουάριος 10
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς το Λόρδο Βάλφουρ σχετικάμε την παρουσία του Μιχαλακοπουλου στη Κοινωνία των Εθνών.
Επιστολή
1923 Ιανουάριος 30
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Mantoux
Επιστολή
1923 Ιανουάριος 30
infolib image control
Φάκελος με την ένδειξη Βενιζέλος προς Κέπετζη/επιστολή, Λωζάννη 14/1/1923. Η εθνική πολιτικής της Ελλάδας.
Φάκελος
infolib image control
Διαβιβαστικό προς το Υπουργείο Εξωτερικών επιστολής του E.Capps.
Διαβιβαστικό
1923 Μάρτιος 14
infolib image control
Επιστολή του E.Capps προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά
Επιστολή
1923 Φεβρουάριος 7
infolib image control
Επιστολή της Ομοσπονδίας των Ελλήνων Δημοκρατικών Φιλελευθέρων Αμερικής προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη στάση της ομοσπονδίας για τα εθνικά θέματα στο συνέδριο των φιλελευθερων συνδέσμων.
Επιστολή
1923 Μάρτιος 5
infolib image control
Επιστολή προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την κατάσταση του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ.
Επιστολή
1923 Μάρτιος 15
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον E.Capps σχετικά
Επιστολή
1923 Μάρτιος 15
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς υπουργό σχετικά με την επανάληψη των διαπραγματεύσεων.
Επιστολή
1923 Μάρτιος 19
infolib image control
Σημείωμα
Σημείωμα
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Κέπετζη με τη οποία απαντά στην απαίτηση του να μην υπογράψει τη συνθήκη ειρήνης.
Επιστολή
1923 Ιανουάριος 14
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου σχετικά με την πρόοδο του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ.
Επιστολή
1923 Απρίλιος 11
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Θεοδωρόπουλο σχετικά με το ζήτημα των προσφύγων και των πιστώσεων του 1918.
Επιστολή
1923 Απρίλιος 13
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Sir Edward σχετικά
Επιστολή
1923 Απρίλιος 18
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Spender σχετικά
Επιστολή
1923 Απρίλιος 18
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Ισμέτ Πασά σχετικά
Επιστολή
1923 Μάιος 13
infolib image control
Επιστολή του Ισμέτ Πασά προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με συνάντησή τους.
Επιστολή
1923 Μάιος 13
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον J.Grew σχετικά με το ζήτημα των Ελλήνων και των Αρμενίων της Τουρκίας.
Επιστολή
1923 Μάιος 20
infolib image control
Επιστολή του J.Grew προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα των Ελλήνων και Αμρνίων κατοίκων στην Τουρκία.
Επιστολή
1923 Μάιος 21
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Πολίτη σχετικά με την πορεία του Κόμματος των Φιλελευθέρων.
Επιστολή
1923 Μάιος 23
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον J.Grew σχετικά με το ζήτημα των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης και το ζήτημα των Αρμενίων.
Επιστολή
1923 Μάιος
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Απ.Αλεξανδρή σχετικά με την επανάληψη των εχθροπραξιών και τη διακοπή των διαπραγματεύσεων.
Επιστολή
1923 Ιανουάριος 19
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Nicolson σχετικά με το ζήτημα των Δωδεκανήσων.
Επιστολή
1923 Μάιος 28
infolib image control
Επιστολή προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις αποφάσεις στη Συνδιάσκεψη της Λωζάννης.
Επιστολή
1923 Μάιος 28
infolib image control
Επιστολή με την οποία διαβιβάζεται επιστολή του Ζαχάρωφ προς τον Νικολόπουλο.
Επιστολή
infolib image control
Φάκελος με την ένδειξη Βενιζέλος δι ειρήνην με Τουρκίαν, απάντησις εις τηλεγράφημα Καβάλας.
Φάκελος
infolib image control
Επιστολή του Ισμέτ Πασά προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τους Μουσουλμάνους της Θράκης.
Επιστολή
1923 Ιούνιος 2
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον G.Berovich Pacha
Επιστολή
1923 Ιούνιος 7
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Dumitru Z.Furnica.
Επιστολή
1923 Ιούνιος 7
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς το H.Nicolson σχετικά με την παρουσία του Curzon στη Λωζάννη.
Επιστολή
1923 Ιούνιος 9
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον P.Grimanelli
Επιστολή
1923 Ιούνιος 11
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς το Γενικό Διοικητή της Κρήτης σχετικά
Επιστολή
1923 Ιούνιος 19
infolib image control
Επιστολή προς τον Admiral Weston σχετικά με την βοήθεια που έχέι προσερει στην Ελλάδα.
Επιστολή
1923 Ιανουαριος 22
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Ισμέτ Πασά σχετικά με τους πληθυσμούς που εξαιρέθηκαν από την ανταλλαγή.
Επιστολή
1923 Ιούνιος 20
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Τεμερτζή, Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας σχετικά με την επανάληψη των εχθροπραξιών.
Επιστολή
1923 Ιούνιος 22
infolib image control
Επιστολή του Σιμιτόπουλου προς τον Μιχαλόπουλο σχετικά με την εκτύπωση και διανομή φυλλαδίων.
Επιστολή
1923 Ιούνιος 25
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Edward Boyle σχετικά με τις απόψεις του για τις σχέσεις με τη Βουλγαρία.
Επιστολή
1923 Ιούνιος
infolib image control
Επιστολή του W.Churchill προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά
Επιστολή
1923 Ιούνιος 29
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον W.Churchill σχετικά με τα γεγονότα σχετικά με την εκστρατεία των Δαρδανελλίων.
Επιστολή
1923 Ιούλιος 2
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Σπηλιωτόπουλο σχετικά με την επανάληψη των εχθροπραξιών.
Επιστολή
1923 Ιούλιος 3
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Salandra
Επιστολή
1923 Ιούλιος 4
infolib image control
Επιστολή προς τον Πάλλη με την οποία ζητεί πληροφορίες για την τύχη του Κ.Ε.Ανδρόνικου.
Επιστολή
1923 Ιούλιος 11
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Henri Sensine
Επιστολή
1923 Ιούλιος 16
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς το Ρωμάνο σχετικά με την υποστήριξη τουρκικών αξιώσεων από τη Γαλλία.
Επιστολή
1923 Ιανουάριος 23
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Edward Boyle με την οποία τον ευχαριστεί για επιστολή που του έστειλε.
Επιστολή
1923 Ιούλιος 17
infolib image control
Δήλωση του Ε.Βενιζέλου προς τον Ελληνικό Τύπο για την υπογραφή της Συνθήκης της Λωζάνης.
Δήλωση
1923 Ιούλιος 24
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Horace Rumbod με την οποία διαβιβάζει επιστολή του προς τον Pelle.
Διαβιβαστικό
1923 Ιούλιος 17
infolib image control
Επιστολή του Eric Drummond προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις συστασεις του Συμβουλίου της Κοινωνίας των Εθνών για προσφυγικό δάνειο στην Ελλάδα.
Επιστολή
1923 Ιούλιος
infolib image control
Υπόμνημα του Nanasen σχετικά με μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την εγκατάσταση των προσφύγων στην Ελλάδα.
Υπόμνημα
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον σχετικά με την τροποποίηση του εκλογικού συστήματος.
Επιστολή
1923 Αύγουστος 14
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς Υπουργό σχετικά με επιστολή του Nicolson, στην οποία τονίζεται η ανάγκη διεξαγωγής εκλογών
Επιστολή
1923 Αύγουστος 16
infolib image control
Περίληψη επιστολής του Nicolson προς τον Ε.Βενιζέλο.
Περίληψη
<1923 Αύγουστος>
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Χατζηκυριάκο με την οποία απαντά στις κατηγορίες για την πολιτική που ακολούθησε.
Επιστολή
1923 Αύγουστος 20
infolib image control
Φάκελος με αποδέκτη τον Ε.Βενιζέλο.
Φάκελος
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Ν.Μαυρουδή σχετικά με τις σκέψεις του για την επανάληψη των εχθροπραξιών.
Επιστολή
1923 Ιανουάριος 24
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς τον Πρόεδρο της Συνέλευσης του Κόμματος των Φιλελευθέρων σχετικά με τις απόφασεςι του συνεδρίου.
Τηλεγράφημα
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Νέγρη σχετικά με το Κόμμα των Φιλελευθέρων και τις επικείμενες εκλογές.
Επιστολή
1923 Σεπτέμβριος 5
infolib image control
Επιστολή σχετικά με την επιστροφή του Ε.Βενιζέλου στην πολιτική.
Επιστολή
1923 Σεπτέμβριος 22
infolib image control
Επιστολή του Μ.Καλομοίρη προς τον Μιχαλακόπουλο σχετικά με την εκτέλεση καλλιτεχνικού σχεδίου.
Αρχειακό Τεκμήριο
1923 Σεπτέμβριος 26
infolib image control
Επιστολή του Μ.Καλομοίρη προς τον Μιχαλακόπουλο σχετικά με την εκτέλση καλλιτεχνικού σχεδίου.
Επιστολή
1923 Οκτώβριος 17
infolib image control
Επιστολή των Μποδοσσάκη-Αθανασιάδη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά
Επιστολή
1923 Οκτώβριος 19
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Αντ.Χατζιδάκη σχετικά με την παραχώρηση δωρεάς στην κόρη του Σπ.Μάτσου.
Επιστολή
1923 Οκτώβριος 20
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς την σχετικά με την παραχώρηση χρηματικού ποσού στην κόρη της.
Επιστολή
1923 Οκτώβριος 20
infolib image control
Επιστολή της Banque Française des Pays d'Orient προς τον Ε.Βενιζέλο
Επιστολή
1923 Οκτώβριος 22
infolib image control
Επιστολή του Ρούσου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά
Επιστολή
1923 Οκτώβριος 23
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Πάσιτς σχετικά με τις εργασίες της Συνδιάσκεψης της Ειρήνης.
Επιστολή
1923 Ιανουάριος 25
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου
Τηλεγράφημα
1923 Οκτώβριος 23
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς την Banque Française
Επιστολή
1923 Οκτώβριος 26
infolib image control
Επιστολή προς τον Μαυρολέων σχετικά με τη μεταβίαβαση επιταγής.
Επιστολή
1923 Οκτώβριος 30
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς τον Ρούσσο σχετικά με την αλλαγή πολιτεύματος στην Ελλάδα.
Τηλεγράφημα
1923 Οκτώβριος 31
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Κυριακίδη με την οποία απαντά στην πρότασή του να μην υπογράψει τη συνθήκη ειρήνης.
Επιστολή
1923 Ιανουάριος 26
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου σχετικά με το ζήτημα του διεθνούς δανείου.
Τηλεγράφημα
1923 Ιανουάριος 16/29

Bρέθηκαν 73 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution