Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς το Σταυρίδη σχετικά με δήλωση που του ζητήθηκε.
Τηλεγράφημα
1922 Σεπτέμβριος 6
infolib image control
Αντίγραφο τηλεγραφήματος του Πατριάρχη Μελέτιου σχετικά με το κίνημα Παπούλα.
Τηλεγράφημα
<1922 Μάρτιος 7>
infolib image control
Επιστολή προς το Γ.Μελά σχετικά με το ζήτημα της Θράκης.
Επιστολή
1922 Σεπτέμβριος 20
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τις Ε.Γρίβα, Π.Δέλτα και Α.Παπαδοπούλου σχετικά με την προσφορά χρηματικού ποσού υπέρ των προσφύγων.
Επιστολή
1922 Σεπτέμβριος 15/28
infolib image control
Επιστολή του J.M.N.Jeffries προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με πρόθεση του Herbert να του γράψει.
Επιστολή
1922 Οκτώβριος 5
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Jeffries, με την οποία ευχαριστεί για την επιστολή.
Επιστολή
1922 Οκτώβριος 12
infolib image control
Ευχαριστήρια επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς το Herbert.
Επιστολή
1922 Οκτώβριος 12
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Poincare σχετικά με την απονομή χάριτος στους Α.Τσερέπη και Γ.Κυριάκη.
Επιστολή
1922 Οκτώβριος 12
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαίτερου Γραμματέα του Ε.Βενιζέλου προς τον M.Chesne, που διαβιβάζει επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Poincare.
Διαβιβαστικό
1922 Οκτώβριος 13
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς το Β.Ζαχάρωφ σχετικά με την παροχή οικονομικής βοήθειας για τους πρόσφυγες της Μ.Ασίας.
Επιστολή
1922 Οκτώβριος 13
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς το Lοrd Robert σχετικά με την αποστολή γράμματος στο Β.Ζαχάρωφ.
Επιστολή
1922 Οκτώβριος 13
infolib image control
Επιστολή προς τον H.A.Gibbons σχετικά με την ενημέρωση του αμερικανικού κοινού για τη Μικρασιατική Καταστροφή και την παροχή βοήθειας.
Επιστολή
1922 Οκώβριος 17
infolib image control
Επιστολή του Βενιζέλου προς τον Ε.Μπενάκη σχετικά με το κίνημα για την αυτονόμηση της Ιωνίας.
Επιστολή
1922 Μάρτιος 10
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς το Nansen σχετικά με την προσωρινή εγκατάσταση των προσφύγων.
Επιστολή
1922 Οκτώβριος 17
infolib image control
Επιστολή του Λ.Μελά προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη συνάντησή του με το Νίκολσον.
Επιστολή
1922 Οκτώβριος 18
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς το Bonar Law σχετικά με το ζήτημα της Θράκης.
Επιστολή
1922 Οκτώβριος 18
infolib image control
Τηλεγράφημα του Said προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την προστασία των μουσουλμάνων της Δράμας.
Τηλεγράφημα
1922 Οκτώβριος 7/20
infolib image control
Σχέδιο τηλεγραφήματος του Ε.Βενιζέλου προς τον Said, με την οποία του συστήνει να απευθύνει το αίτημα του στην Ελληνική Κυβέρνηση.
Τηλεγράφημα
1922 Οκτώβριος 7/20
infolib image control
Τηλεγράφημα της National Herald Tatanis προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την επιτυχία εράνου και το βενιζελισμό.
Τηλεγράφημα
1922 Οκτώβριος 21
infolib image control
Φάκελος προς τον Ι.Μουρέλλο.
Φάκελος
1922 Οκτώβριος 12/25
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Ι.Μουρέλλο σχετικά με την απόφαση του να μην επανέλθει στην πολιτική σκηνή.
Επιστολή
1922 Οκτώβριος 12/25
infolib image control
Φάκελος που γράφει ότι περιέχει σχέδιο τηλεγραφήματος προς το Lloyd George και αντίγραφο στα αγγλικά.
Φάκελος
infolib image control
Σχέδιο επιστολής του Ε.Βενιζέλου προς το Lloyd George, με την οποία τον συγχαίρει για την πολιτική του σταδιοδρομία.
Επιστολή
1922 Οκτώβριος 25
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον OConnor σχετικά με παλαιότερη συνάντηση τους.
Επιστολή
1922 Ιούλιος 13
infolib image control
Απόσπασμα εκφωνηθέντος λόγου του υποκόμητος Grey στο Bradford.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1922 Οκτώβριος 25
infolib image control
Σχέδιο επιστολής του Ε.Βενιζέλου προς τον Κορυλλό σχετικά με την απόφαση του ΜΙχαλακόπουλου να αποσυρθεί από την πολιτική σκηνή.
Επιστολή
1922 Νοέμβριος 2
infolib image control
Σχέδιο τηλεγραφήματος του Ε.Βενιζέλου προς τη National Herald, όπου εκφράζει ευχαριστίες.
Τηλεγράφημα
1922 Νοέμβριος 3
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς το Ν.Πολίτη, όπου εκφράζει την άποψη του για το ρόλο του δημοκρατικού κόμματος στην Ελλάδα.
Επιστολή
1922 Νοέμβριος 3
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς το Δ.Κακλαμάνο σχετικά με το ενδεχόμενο εγκατάστασης τουρκικής διοίκησης και χωροφυλακής στη χερσόνησο της Καλλίπολης.
Επιστολή
1922 Νοέμβριος 4
infolib image control
Σχέδιο επιστολής του Ε.Βενιζέλου προς την εφημερίδα "Εθνος", με την οποία διαψεύδει δημοσίευμα.
Επιστολή
1922 Νοέμβριος
infolib image control
Τηλεγράφημα του Νικολόπουλου.
Τηλεγράφημα
1922 Νοέμβριος 1
infolib image control
Σχέδιο επιστολής προς τον Πουρνάρα σχετικά με δημοσίευμα της εφημερίδας Έθνος".
Επιστολή
1922 Οκτώβριος 19/Νοέμβριος 1
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς το Ν.Πλαστήρα σχετικά με τη λήξη του έργου της Επαναστατικής Επιτροπής.
Επιστολή
1922 Νοέμβριος 21
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς το Θ.Πάγκαλο σχετικά με το ενδεχόμενο εγκαθίδρυσης δικτατορικής κυβέρνησης.
Επιστολή
1922 Νοέμβριος 20
infolib image control
Απάντηση του Ε.Βενιζέλου σε επιστολή φίλων σχετικά με την αποχή του από την ενεργό πολιτική δράση.
Επιστολή
1922 Αύγουστος 6
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου σχετικά με το ενδεχόμενο επιστροφής του στην ενεργό πολιτική.
Επιστολή
1922 Σεπτέμβριος 22
infolib image control
Επιστολή προς το Δενδραμή σχετικά με την κράτηση δωματίoυ για τον Ε.Βενιζέλο στο Ouchy.
Επιστολή
infolib image control
Τηλεγράφημα του Κακλαμάνου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την κράτηση δωματίων στο Ouchy.
Τηλεγράφημα
1922 Νοέμβριος
infolib image control
Ευχαριστήρια επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς το Nicolson.
Επιστολή
1922 Δεκέμβριος 1
infolib image control
Επιστολή προς το Διευθυντή της Εφημερίδας Journal des debats σχετικά με την πολιτική του Ε.Βενιζέλου στη Μ.Ασία.
Επιστολή
1922 Δεκέμβριος 3
infolib image control
Σχέδιο επιστολής του Ε.Βενιζέλου προς το Μητροπολίτη Κυζίκου Καλλίνικο σχετικά με το ενδεχόμενο παραμονής του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Κωνσταντινούπολη.
Επιστολή
1922 Δεκέμβριος 2/15
infolib image control
Επιστολή του Μητροπολίτη Νικαίας Βασίλειου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ενδεχόμενο απομάκρυνσης του Οικουμενικού Πατριαρχείου από την Κωνσταντινούπολη.
Επιστολή
1922 Νοέμβριος 8
infolib image control
Επιστολή του Μητροπολίτη Κυζίκου Καλλίνικου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ενδεχόμενο απομάκρυνσης του Οικουμενικού Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης.
Επιστολή
1922 Νοέμβριος 10
infolib image control
Έθνος.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1922 Οκτώβριος 10
infolib image control
Τηλεγράφημα των Κορυλλού, Θεοδώρου, Αδριανόπουλου και άλλων σχετικά με την απόφαση του Α.Μιχαλακόπουλου να αποσυρθεί απο τις εκλογές της Αχαϊοήλιδας.
Τηλεγράφημα
<1922 Οκτώβριος>
infolib image control
Χειρόγραφη επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς το Μελέτιο Δ σχετικά με το Ανατολικό Ζήτημα.
Επιστολή
1922 Αύγουστος 19
infolib image control
Σχέδιο επιστολής προς τον Πουρνάρα, που διαβιβάζει τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου.
Επιστολή
1922 Δεκέμβριος 2
infolib image control
Σχέδιο τηλεγραφήματος του Ε.Βενιζέλου προς τις εφημερίδες Ελεύθερον Βήμα και Έθνος, με το οποίο διαψεύδει δημοσίευμα του Έθνους.
Τηλεγράφημα
<1922 Δεκέμβριος>
infolib image control
Και ο Βενιζέλος υπέρ της Δημοκρατίας. Απάντησις εις τους ισχυρισθέντας ότι εκπροσωπούν τας γνώμας.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
infolib image control
Τηλεγράφημα των Μητροπολιτών Αλέξανδρου, Σμύρνης Χρυσόστομου και Εφέσου Γρηγόριου προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία του απευθύνουν έκκληση να βοηθήσει τους Έλληνες της Μ. Ασίας.
Τηλεγράφημα
1922 Σεπτέμβριος 9
infolib image control
Σχέδιο τηλεγραφήματος του Ε.Βενιζέλου προς το Μητροπολίτη Σμύρνης Χρυσόστομο σχετικά με την επικείμενη καταστροφή στη Σμύρνη.
Τηλεγράφημα
<1922>
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με στρατιωτικά θέματα.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με τους πρόσφυγες.
Σημείωμα
infolib image control
Σχέδιο επιστολής του Ε.Βενιζέλου σχετικά με την παροχή βοήθειας στους χριστιανούς της Μ.Ασίας.
Σημείωμα
<1922>
infolib image control
Σχέδιο άρθρου σχετικά με την αμνηστεία των στρατιωτικών και πολιτικών κρατουμένων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.
Σχέδιο άρθρου
infolib image control
Σχέδιο άρθρου σχετικά με την αμνηστεία των στρατιωτικών και πολιτικών κρατουμένων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.
Σχέδιο άρθρου
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς το Μελέτιο Δ σχετικά με τη Συνδιάσκεψη της Βενετίας.
Επιστολή
1922 Αύγουστος 12/25
infolib image control
Σχέδιο άρθρου σχετικά με την αμνηστεία των στρατιωτικών και πολιτικών κρατουμένων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.
Σχέδιο άρθρου
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με τη Μικρασιατική Καταστροφή.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με τη Μικρασιατική Καταστροφή.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με το ενδεχόμενο επιδρομής του τουρκικού στρατού στην Ανατολική Θράκη.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με την οριστική παραίτηση του Κωνσταντίνου από το θρόνο.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με θέματα εξωτερικής πολιτικής.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με το ρόλο της επανάστασης και την απόφαση του Ε.Βενιζέλου να απέχει από την ενεργό πολιτική.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου, στην οποία διαψεύδει ισχυρισμό του R.Puaux σχετικά με τους όρους συμμετοχής της Ελλάδας στον πόλεμο στο πλευρό των συμμάχων.
Σημείωμα
infolib image control
Τηλεγράφημα του Σταυρίδη προς τον Ε.Βενιζέλο, με το οποίο του ζητεί να βοηθήσει το έθνος σε αυτήν την τραγική στιγμή.
Τηλεγράφημα
1922 Σεπτέμβριος 5
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με την οργάνωση κινήματος στη Μ.Ασία.
Σημείωμα
<1922>
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με το κίνημα στη Μ.Ασία.
Σημείωμα
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου σχετικά με τη στήριξη της Σερβίας προς την Ελλάδα.
Επιστολή
<1923>
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με το ενδεχόμενο επιστροφής του στην Ελλάδα.
Τηλεγράφημα
<1922>
infolib image control
Σχέδιο τηλεγραφήματος του Ε.Βενιζέλου σχετικά με το κίνημα στη Μ.Ασία.
Τηλεγράφημα
infolib image control
Σχέδιο τηλεγραφήματος του Ε.Βενιζέλου.
Τηλεγράφημα
1922 Μάρτιος 29
infolib image control
Σχέδιο τηλεγραφήματος του Ε.Βενιζέλου σχετικά με το ενδεχόμενο εκδήλωσης κινήματος.
Τηλεγράφημα
<1922>
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με τη διπλωματική αντιπροσώπευση του Κράτους.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα όπου καταγράφονται ονόματα προσώπων.
Σημείωμα
<1922>
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με τον Ε.Βενιζέλο.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με τον Σταυρίδη.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με τη συγκρότηση Κυβέρνησης.
Σημείωμα
infolib image control
Σχέδιο τηλεγραφήματος του Ε.Ρέπουλη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την εκδήλωση κινήματος.
Σημείωμα
1922 Μάρτιος 13
infolib image control
Τηλεγράφημα του Νικολόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο.
Τηλεγράφημα
1922 Νοέμβριος 4
infolib image control
Σχέδιο επιστολής του Ε.Βενιζέλου σχετικά με την παροχή βοήθειας των Βέλγων προς τους Έλληνες πρόσφυγες.
Επιστολή
infolib image control
Σχέδιο τηλεγραφήματος του Ε.Βενιζέλου προς το Μελέτιο Δ, με το οποίο του ζητεί συμβουλές για την προστασία των χριστιανών.
Τηλεγράφημα
1922 Σεπτέμβριος 6

Bρέθηκαν 84 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution