Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Λούπα σχετικά με την κατάσταση στην Ελλάδα και τη στάση των Δυνάμεων απέναντι σε αυτή.
Επιστολή
1917 Φεβρουάριος 2/15
infolib image control
Σημείωμα επάνω σε φάκελο σχετικά με το περιεχόμενο του φακέλλου.
Σημείωμα
<1917>
infolib image control
Σημείωμα επάνω σε φάκελο σχετικά με το περιεχόμενο του φακέλου.
Σημείωμα
1917 Ιούνιος
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με την επίλυση του αγροτικού ζητήματος.
Σημείωμα
<1918>
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου όπου καταγράφονται οι αλλαγές στους φόρους διαφόρων προϊόντων.
Πίνακας
<1918>
infolib image control
Χειρόγραφο σημείωμα του Ε.Βενιζέλου.
Σημείωμα
infolib image control
Χειρόγραφο σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με ζητήματα που αφορούν τον Δροσόπουλο.
Σημείωμα
<1918>
infolib image control
Χειρόγραφο σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με ζητήματα που αφορούν τον Ρακτιβάν.
Σημείωμα
<1918>
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου με ερωτήματα που απευθύνονται στον Δίγκα.
Σημείωμα
<1918-1919>
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου όπου καταγράφονται διάφορα οικονομικά θέματα.
Σημείωμα
<1919>
infolib image control
Χειρόγραφο σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με θέμα του Ερυθρού Σταυρού που αφορά τον Α.Στεργιάδη.
Σημείωμα
1918
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον γιό του, Σοφοκλή, σχετικά με διάφορα στρατιωτικά νέα.
Επιστολή
1917 Απρίλιος 27
infolib image control
Χειρόγραφο σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με διάφορα θέματα που αφορούν τον Λόρδο Κώρζον.
Σημείωμα
infolib image control
Χειρόγραφο σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με κάποιο επεισόδιο.
Σημείωμα
infolib image control
Χειρόγραφο σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με ζήτημα που αφορά τον Ν.Πολίτη.
Σημείωμα
infolib image control
Χειρόγραφο σημείωμα του Ε.Βενιζέλου όπου καταγράφονται θέματα προς συζήτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο.
Σημείωμα
infolib image control
Χειρόγραφο σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με διάφορα θέματα που αφορούν τους σιδηροδρόμους.
Σημείωμα
infolib image control
Χειρόγραφο σημείωμα του Ε.Βενιζέλου.
Σημείωμα
infolib image control
Χειρόγραφο σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με θέματα που αφορούν τον Ι.Τσιριμώκο.
Σημείωμα
infolib image control
Χειρόγραφο σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με διάφορα θέματα που αφορούν τον Στρατηγό Ιωάννου και τον Στρατηγό Ζυμβρακάκη.
Σημείωμα
infolib image control
Χειρόγραφο σημείωμα του Ε.Βενιζέλου με τίτλο "Μοσχονήσια".
Σημείωμα
1918
infolib image control
Χειρόγραφο σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με διάφορα θέματα που αφορούν Υπουργούς.
Σημείωμα
infolib image control
Έκθεση ανταποκριτών ξένων εφημερίδων στην Αθήνα προς τις Κυβερνήσεις και τους Υπουργούς της Αγγλίας και της Γαλλίας.
Έκθεση
1917 Μάιος 17
infolib image control
Χειρόγραφο σημείωμα του Ε.Βενιζέλου.
Σημείωμα
infolib image control
Χειρόγραφο σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με θέματα που αφορούν Υπουργούς.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με την αδυναμία τροποποίησης των όρων σχετικά με τις ναυτικές και στρατιωτικές δυνάμεις.
Σημείωμα
infolib image control
Χειρόγραφο σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με την στάση των Γάλλων στη Συνεδρίαση της 12ης Φεβρουαρίου.
Σημείωμα
infolib image control
Άρθρο του Ε.Βενιζέλου σχετικά με την σημασία της υπογραφής της Συνθήκης του Βουκουρεστίου.
Σημείωμα
<1919>
infolib image control
Έκθεση του Ε.Βενιζέλου προς κάποιο φίλο του καθηγητή, σχετικά με τους φόνους αιχμαλώτων από Έλληνες στρατιώτες κατά την αποβίβαση του ελληνικού στρατού στην Σμύρνη.
Έκθεση
<1919>
infolib image control
Σημείωμα επάνω σε φάκελο όπου αναφέρεται το περιεχόμενο του φακέλου.
Σημείωμα
<1919-1920>
infolib image control
Σημείωμα επάνω σε φάκελο σχετικά με το περιεχόμενο του φακέλου.
Σημείωμα
<1919-1920>
infolib image control
Σημείωμα επάνω σε φάκελο σχετικά με το περιεχόμενο του φακέλου.
Σημείωμα
1919
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Πρωθυπουργό της Αγγλίας όπου τον ευχαριστεί για όσα έκανε για την Ελλάδα.
Επιστολή
1920 Απρίλιος 26
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου σχετικά με την θέση της Αμερικής απέναντι στις Μεγάλες Δυνάμεις της Ευρώπης.
Επιστολή
<1917>
infolib image control
Επιστολή του W.Wilson προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την συμμετοχή της Ελλάδας στο πρώτο συμβούλιο της Κοινωνίας των Εθνών.
Επιστολή
1919 Μάιος 1
infolib image control
Επιστολή του R.Burrows προς τον Ε.Βενιζέλο όπου εκφράζει τις απόψεις του για τον Βενιζέλο και την κατάσταση στην Ελλάδα.
Επιστολή
<1919> Μάιος 5/20
infolib image control
Επιστολή της συζύγου του R.Burrows, L.Burrows, προς τον Ε.Βενιζέλο όπου εκφράζει την θλίψη της για τον επερχόμενο θάνατο του συζύγου της.
Επιστολή
<1919> Μάιος 6
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Πρωθυπουργό της Βρεταννίας σχετικά με την βοήθεια που προσέφερε στην διατύπωση των όρων της ειρήνης με την Τουρκία.
Επιστολή
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Πρωθυπουργό της Αγγλίας σχετικά με την βοήθεια που προσέφερε η Αγγλία στην ολοκλήρωση της εθνικής ενότητας της Ελλάδας.
Επιστολή
<1920>
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου όπου καταγράφει διάφορα θέματα σχετικά με την διευθέτηση των συνόρων της Ελλάδας.
Σημείωμα
infolib image control
Χειρόγραφο σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με διάφορα ζητήματα προς διευθέτηση με την Τουρκία.
Σημείωμα
infolib image control
Πρόσκληση του Ε.Βενιζέλου προς τον Lloyd George να επισκεφθεί την Αθήνα.
Πρόσκληση
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου όπου διαψεύδει δημοσίευμα της εφημερίδας " Town Tonics".
Σημείωμα
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Κ.Σπυρίδη σχετικά με το ζήτημα του θρόνου.
Επιστολή
<1920>
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Βασιλιά Αλέξανδρο σχετικά με την υποβολή έκθεσης.
Επιστολή
1917 Ιούνιος 14
infolib image control
Σχέδιο ομιλίας του Ε.Βενιζέλου.
Ομιλία
infolib image control
Χειρόγραφο σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με την συνομολόγηση του "accord" με την Ιταλία.
Σημείωμα
infolib image control
Σχέδιο τηλεγραφήματος του Ε.Βενιζέλου προς την σύζυγο του R.Burrows σχετικά με τον θάνατό του.
Τηλεγράφημα
infolib image control
Note au sujet de la création du Journal La Paix à Genève
Σημείωμα
infolib image control
" Le Lancement du Journal".
Σημείωμα
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς την σύζυγο του R.Burrows σχετικά με τον θάνατο του συζύγου της.
Επιστολή
infolib image control
Σχέδιο επιστολής του Ε.Βενιζέλου προς τον Lloyd George με την οποία τον ευχαριστεί για τις ευχές που του έστειλε.
Επιστολή
1920 Αύγουστος 13
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου σχετικά με την αποστολή στρατιωτικού σώματος στην μεσημβρινή Ρωσσία.
Επιστολή
infolib image control
Σημείωμα φακέλου σχετικά με το περιεχόμενο του φακέλου.
Φάκελος
1923
infolib image control
Σημείωμα φακέλου σχετικά με το τί περιείχε ο φάκελος.
Φάκελος
1920
infolib image control
Χειρόγραφη επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Βασιλιά Αλέξανδρο σχετικά με την ανάγκη αναθεώρησης του πολιτεύματος.
Επιστολή
1917 Ιούνιος 15
infolib image control
Σημείωμα φακέλου όπου αναγράφεται το περιεχόμενό του.
Φάκελος
1920
infolib image control
Σημείωμα φακέλου όπου αναφέρεται ότι περιείχε ιδιόγραφες σημειώσεις του Βενιζέλου.
Φάκελος
1920
infolib image control
Σημείωμα φακέλου που αναφέρει ότι περιείχε έγγραφα σχετικά με την Διάσκεψη του Σάν Ρέμο.
Φάκελος
1920
infolib image control
Επιστολή του Ach.Tiopulo προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ζητεί να τον φιλοξενήσει κατά το πέρασμά του από την Μασσαλία.
Επιστολή
<1920>
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γ.Χαλακατιβάκη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον παρηγορεί για την πτώση του.
Τηλεγράφημα
<1920 Νοέμβριος>
infolib image control
Σημειωματάριο του Ε.Βενιζέλου.
Σημειωματάριο
1920
infolib image control
Σημειωματάριο του Ε.Βενιζέλου.
Σημειωματάριο
<1921>
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με το ταξίδι του στον Παναμά και στο Μεξικό.
Σημείωμα
<1922>
infolib image control
Σημείωμα το οποίο σχολιάζει το περιεχόμενο του σημειωματαρίου με αριθμό εισαγωγής 66.
Σημείωμα
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον καθηγητή Γ.Χατζηδάκη σχετικά με την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα.
Επιστολή
1921 Μάιος 30
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Βασιλιά Αλέξανδρο σχετικά με την ανάγκη αναθεώρησης του Συντάγματος.
Επιστολή
1917 Ιούνιος 15
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Στρατηγό Δαγκλή σχετικά με την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα.
Επιστολή
1921 Ιούλιος 3
infolib image control
Φάκελος αλληλογραφίας του Ε.Βενιζέλου προς τον Στρατηγό Δαγκλή.
Φάκελος
1921 Αύγουστος 13/26
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Στρατηγό Δαγκλή σχετικά με την έκβαση του πολέμου.
Επιστολή
1921 Αύγουστος 13/26
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Επιτετραμμένο της Ελλάδας στο Παρίσι σχετικά με την διαχείριση χρημάτων από εράνους ομογενών.
Επιστολή
1921 Σεπτέμβριος 3
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς την Διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας σχετικά με την διάθεση χρημάτων στην Ελληνική Κυβέρνηση.
Επιστολή
1921 Σεπτέμβριος 3
infolib image control
Σχέδιο επιστολής του Ε.Βενιζέλου προς τον Σεβασμιότατο σχετικά με το έργο του ορθόδοξου κλήρου της Αμερικής.
Επιστολή
1921 Οκτώβριος 30
infolib image control
Φάκελος αλληλογραφίας προς τον Ε.Βενιζέλο.
Φάκελος
infolib image control
Τηλεγράφημα του Tholainos προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την εκλογή του Οικουμενικού Πατριάρχη.
Τηλεγράφημα
1921 Δεκέμβριος 17
infolib image control
Σχέδιο τηλεγραφήματος του Ε.Βενιζέλου προς τον Αρχιεπίσκοπο Καισαρείας Νικόλαο σχετικά με την εκλογή του Οικουμενικού Πατριάρχη.
Τηλεγράφημα
<1921>
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς τον Ι.Σταυρίδη σχετικά με την ενθρόνιση του Πατριάρχη Μελετίου.
Τηλεγράφημα
1921 Δεκέμβριος 16
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Βασιλιά σχετικά με την ανάθεση συγκρότησης Κυβέρνησης για την ανασύνδεση της ενότητας του κράτους.
Επιστολή
<1917>
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς τον Αρχιεπίσκοπο Καισαρείας, Νικόλαο, σχετικά με την εκλογή του νέου Πατριάρχη.
Τηλεγράφημα
1921 Δεκέμβριος 18
infolib image control
Σημείωμα φακέλου όπου αναφέρεται ότι περιείχε αντίγραφο αγγλικού κειμένου, ιδιόγραφο από τον Βενιζέλο.
Φάκελος
1921-1922
infolib image control
Σημείωμα επάνω σε φάκελο σχετικά με το περιεχόμενό του.
Σημείωμα
1921
infolib image control
Σημείωμα επάνω σε φάκελο όπου αναφέρεται το περιεχόμενο του φακέλου.
Σημείωμα
1921
infolib image control
Χειρόγραφο σημείωμα του Ε.Βενιζέλου όπου συγκρίνει την Παλαιά με τη Νέα Ελλάδα.
Σημείωμα
<1917>

Bρέθηκαν 83 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution