Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Χειρόγραφο σημείωμα του Ν.Στράτου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με ναυτικές κινήσεις.
Σημείωμα
<1912 Οκτώβριος>
infolib image control
Χειρόγραφο σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με την εξωτερική πολιτική της Ελλάδας.
Σημείωμα
infolib image control
Χειρόγραφο σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με τις κατηγορίες ότι δεν ελήφθησαν όλα τα απαραίτητα νομοθετικά μέτρα από τη διπλή βουλή.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με ζητήματα που υπάγονται στην αρμοδιότητα των Ρέπουλη, Διομήδη, Ρακτιβάν.
Σημείωμα
<1914>
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με στρατιωτικά θέματα.
Σημείωμα
<1914>
infolib image control
Σημείωμα με παρατηρήσεις για τη μετανάστευση.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με τους πρόσφυγες και θέματα διοικητικά και οικονομικά.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με οικονομικά θέματα.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με νομοσχέδια που αφορούν την οργάνωση του στρατού.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με ζητήματα της χωροφυλακής, του στόλου και του στρατού.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με την απέλαση Ελλήνων από τη Σμύρνη.
Σημείωμα
<1913>
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου, που παραθέτει κατάλογο νομοσχεδίων για στρατιωτικά κυρίως θέματα.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με ζητήματα οικονομικά, εκπαιδευτικά και στελέχωσης των δημοσίων υπηρεσιών.
Σημείωμα
infolib image control
Σχέδιο επιστολής του Ε.Βενιζέλου προς το Γεώργιο Α σχετικά με τις εξελίξεις στην εξωτερική πολιτική.
Επιστολή
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με ανακοίνωση για συμπλοκές και το νομοσχέδιο περί ναυτολογίας.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με τη στρατιωτική δύναμη της Ηπείρου.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με ζητήματα του ελληνικού στρατού και στόλου.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με ζητήματα εξωτερική πολιτικής.
Σημείωμα
<1913-1914>
infolib image control
Σημείωμα των Ε.Βενιζέλου και Κ.Νίδερ σχετικά με την προαγωγή αξιωματικών.
Σημείωμα
infolib image control
Σηεμίωμα των Ε.Βενιζέλου και Κ.Νίδερ σχετικά με την εγγραφή των αξιωματικών του Υπουργείου Στρατιωτικών.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με στρατιωτικά θέματα.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με το ζήτημα καταταγής των εφέδρων.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με την κατανομή του ελληνικού στρατού.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με ζητήματα του Ελληνικού Στρατού.
Σημείωμα
infolib image control
Σχέδιο επιστολής του Ε.Βενιζέλου προς το Βασιλιά Γεώργιο Α σχετικά με το κρητικό ζήτημα.
Επιστολή
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με στελέχη του ελληνικού στρατού.
Σημείωμα
infolib image control
Επιστολή του Λ.Ρούφου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη λειτουργία της Γενικής Διοίκησης Κρήτης.
Επιστολή
<1913-1914>
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς το Βασιλιά Κωνσταντίνο σχετικά με την προσφορά στραταρχικής ράβδου.
Επιστολή
<1913>
infolib image control
Πρόποση του Ε.Βενιζέλου προς τον Ιονέσκο και τη σύζυγο του.
Ομιλία
<1913>
infolib image control
Επιστολή του προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία ζητεί να τον συναντήσει.
Επιστολή
<1912>
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με την ανάγκη συνεργασίας με τις Μεγάλες Δυνάμεις και τις Σερβία, Ρουμανία.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με τη σύμβαση Καφαντάρη-Μολώφ.
Σημείωμα
<1929>
infolib image control
Σχέδιο ομιλίας του Ε.Βενιζέλου σχετικά με το κυβερνητικό έργο.
Ομιλία
<1912>
infolib image control
Επιστολή του Μητροπολίτη Σμύρνης Χρυσόστομου σχετικά με την προστασία των χριστιανών της Μ.Ασίας.
Επιστολή
1912 Νοέμβριος 5
infolib image control
Ευχαριστήρια επιστολή του Ε.Βενιζέλου.
Επιστολή
1912 Μάρτιος 21
infolib image control
Επισκεπτήριο του Ε.Βενιζέλου που αναγράφει "Ευχαριστώ θερμώς υμάς ως και τους...".
Επισκεπτήριο
infolib image control
Ευχαριστήρια επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τους Χ.Καριπίδη, Ν.Ηλιόπουλο, Γ.Γαβριηλίδη, Ν.Κακουλίδη.
Επιστολή
1912 Νοέμβριος 23
infolib image control
Σημείωμα προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας σχετικά με τη γεωργικές εργασίες και την εργατική νομοθεσία.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με οικονομικά και διοικητικά θέματα.
Σημείωμα
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Αρχηγό της Γαλλικής Στρατιωτικής Αποστολής στην Ελλάδα, όπου εκφράζεται ευγνωμοσύνη για τις υπηρεσίες του.
Επιστολή
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με στρατιωτικά θέματα.
Σημείωμα
<1912>
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με στρατιωτικά και πολιτικά θέματα.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με επίσκεψη στην Άμφισσα.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με εκκρεμή ζητήματα.
Σημείωμα
<1912>
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με το στρατιωτικά θέματα.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με οικονομικά και διοικητικά θέματα.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με στρατιωτικά θέματα και τις τελωνειακές εισπράξεις.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με θέματα που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Ρέπουλη.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με το φόρο κληρονομιών.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα με τίτλο "Agenda 9 Ιανουαρίου" σχετικά με φορολογικά θέματα και το νομοσχέδιο των λαθρεμπόρων.
Σημείωμα
<1912> Ιανουάριος 9
infolib image control
Χειρόγραφος κατάλογος του Ε.Βενιζέλου με νομοσχέδια σχετικά με στρατιωτικά θέματα.
Κατάλογος
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με θέματα διοικητικά και εξωτερικής πολιτικής.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με οικονομικά θέματα και τη στρατολόγηση έφιππων χωροφυλάκων.
Σημείωμα
1912 Φεβρουάριος 15
infolib image control
Σημείωμα του Υπουργείου Δικαιοσύνης σχετικά με θέματα δικαστικά.
Σημείωμα
infolib image control
Επιστολή σχετικά με τη φύλαξη των συνόρων μεταξύ Μετσόβου, Άρτας και Αμβρακικού κόλπου.
Επιστολή
<1912 Οκτώβριος>
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με το συνέδριο των ανατολιστών.
Σημείωμα
infolib image control
Φάκελος που περιέχει έγγραφα του Μαρτίου-Απριλίου 1913 σχετικά με το θάνατο του Γεωργίου Α.
Φάκελος
infolib image control
Σχέδιο αγόρευσης του Ε.Βενιζέλου στη Βουλή με την οποία αναγγέλλει τη δολοφονία του Γεωργίου Α.
Ομιλία
<1913 Μάρτιος 12>
infolib image control
Σχέδιο ομιλίας του Ε.Βενιζέλου σχετικά με το θάνατο του Γεωργίου Α.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με την εύρεση σημειώματος σχετικού με το θάνατο του Γεωργίου Α.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με το θάνατο του Γεωργίου Α.
Σημείωμα
<1913 Μάρτιος>
infolib image control
Χειρόγραφο σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με κυβερνητικές ενέργειες.
Σημείωμα
infolib image control
Τηλεγράφημα της Balkan Committee προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη διαμεσολάβηση ή διαιτησία διακανονισμού της διανομής των απελευθερωθεισών χωρών.
Τηλεγράφημα
1913 Ιούνιος 10
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς την Balkan Committee σχετικά με το διακανονισμό της διανομής των απελευθερωθεισών χωρών.
Τηλεγράφημα
1913 Μάιος 29
infolib image control
Διαβιβαστικό σημείωμα του Υπουργού Ναυτικών προς τον Ελευθέριο Βενιζέλο σχετικά με την αγγλική αποστολή
Διαβιβαστικό
infolib image control
Χειρόγραφο σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με θέματα διοικητικά και δημοσίων έργων.
Σημείωμα
infolib image control
Χειρόγραφο σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με τη μοίρα του Αυστριακού στόλου.
Σημείωμα
infolib image control
Χειρόγραφο σημείωμα του Ε.Βενιζέλου όπου αναγράφονται ονόματα προσώπων.
Σημείωμα
infolib image control
Bulgares, voici lheure!
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
infolib image control
Opinions. La Grèce.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
infolib image control
Questions militaires. Le problème de l'avancement.
Αρχειακό Τεκμήριο
infolib image control
Πίνακας με αριθμητικά μεγέθη για τις περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης.
Πίνακας
<1913>
infolib image control
Σχέδιο αγόρευσης του Ε.Βενιζέλου.
Ομιλία
<1912>
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου με τίτλο Agenda σχετικά με θέματα εξωτερικής πολιτικής.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με τη δημοσίευση στρατιωτικών ειδήσεων.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με θέματα εξωτερικής πολιτικής.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου με τίτλο Agenda σχετικά με ενέργειες που πρέπει να γίνουν όσον αφορά τις εκλογές.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου με τίτλο Agenda 23-XII σχετικά με διάφορα θέματα.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με αυτοκίνητα και όπλα.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με θέματα του πολεμικού ναυτικού.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με θέματα του Ελληνικού ναυτικού.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με τον Bosdari.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα με πρόγραμμα επίσκεψης ξένου επισκέπτη στην Αθήνα.
Σημείωμα
infolib image control
Χειρόγραφο σημείωμα του Ε.Βενιζέλου με ονόματα υποψηφίων βουλευτών σε διάφορες περιοχές της χώρας.
Σημείωμα
infolib image control
Ευχαριστήρια επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Π.Ασλανίδη.
Επιστολή
1913 Ιούλιος 13
infolib image control
Ευχαριστήρια επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Κ.Ν.Κοσμέτο.
Επιστολή
infolib image control
Ευχαριστήρια επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Χ.Σάτηρ .
Επιστολή
1913 Ιούλιος 13
infolib image control
Ευχαριστήρια επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς το Δ.Σάτηρ.
Επιστολή
1913 Ιούλιος 13
infolib image control
Ευχαριστήρια επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς το Κ.Βούλγαρη.
Επιστολή
1913 Αύγουστος 10
infolib image control
Ευχαριστήρια επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς το Λ.Κ.Μαυρομμάτη.
Επιστολή
1913 Ιούλιος 13
infolib image control
Ευχαριστήρια επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς το Γ.Κ. Θεοδωρίδη.
Επιστολή
1913 Ιούλιος 31
infolib image control
Ευχαριστήρια επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς το Μητροπολίτη Καρπάθου και Κάσου Γερμανό.
Επιστολή
1913 Αύγουστος 10
infolib image control
Ευχαριστήρια επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς το Β.Παπαγιαννίδη.
Επιστολή
1913 Αύγουστος 10
infolib image control
Ευχαριστήρια επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Κ.Μαλέα.
Επιστολή
1913 Αύγουστος 10
infolib image control
Χειρόγραφο σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με τον κανονισμό της χωροφυλακής.
Σημείωμα
infolib image control
Ευχαριστήρια επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τους Ε.Μαρινάκη, Γ.Κραμβή, Γ.Ευριπίδη, Κ.Χ.Αμπαζή.
Επιστολή
1913 Αύγουστος 10
infolib image control
Ευχαριστήρια επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς την Ελληνική Κοινότητα της Μιννεάπολης.
Επιστολή
1913 Αύγουστος 10
infolib image control
Ευχαριστήρια επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς το Ν.Θ.Πετροκόκκινο.
Επιστολή
1913 Αύγουστος 10
infolib image control
Ευχαριστήρια επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς το Δελμούζο.
Επιστολή
1913 Αύγουστος 10
infolib image control
Ευχαριστήρια επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς το Μητροπολίτη Ηρακλείας Γρηγόριο.
Επιστολή
1913 Ιούλιος 31
infolib image control
Ευχαριστήρια επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Α.Συμεώνογλου.
Επιστολή
1913 Αύγουστος 10
infolib image control
Ευχαριστήρια επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Α.Παπάζογλου.
Επιστολή
1913 Αύγουστος 10
infolib image control
Ευχαριστήρια επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς την Ελληνική Κοινότητα στα Βουρλά.
Επιστολή
1913 Αύγουστος 20
infolib image control
Ευχαριστήρια επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς την Αγαθοεργόν Αδελφότητα των Σιφνίων.
Επιστολή
1913 Αύγουστος 20
infolib image control
Σχέδιο επιστολής προς την Αρχιδούκισσα Zita, με την οποία ζητείται συνδρομή προς Ηπειρώτες.
Επιστολή
1914 Φεβρουάριος 17
infolib image control
Υπόμνημα της Πανελληνίου Ενώσεως των Δημοδιδασκάλων Αμφότερων των Φύλων επί του Νόμου ΔΓ (της Καταργήσεως της Διαβαθμίσεως).
Μονόφυλλο
1912 Ιούνιος 18
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ι.Βαλαωρίτη προς το Διομήδη σχετικά με τη σύναψη δανείου.
Τηλεγράφημα
1914 Ιανουάριος 1/14
infolib image control
Τηλεγράφημα του Mille προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με γεγονότα στην Κορυτσά.
Τηλεγράφημα
1914 Απρίλιος 12
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς το Mille σχετικά με τα γεγονότα της Κορυτσάς.
Τηλεγράφημα
<1914 Απρίλιος 13>
infolib image control
Επιστολή της Λ.Ριανκούρ προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία εκφράζει θαυμασμό προς το πρόσωπο του.
Επιστολή
1914 Ιούνιος 18
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τη Λ.Ριανκούρ σχετικά με την προσφορά οικίας.
Επιστολή
1914 Ιούνιος 20
infolib image control
Χειρόγραφο σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με πολιτικούς προβληματισμούς και τα τακτικά έσοδα του 1914.
Σημείωμα
infolib image control
Χειρόγραφο σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με διοικητικά και οικονομικά θέματα.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου με οικονομικούς υπολογισμούς.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου όπου εκφράζεται δυσαρέσκεια κατά του Ι.Ευταξία.
Σημείωμα
<1914 Οκτώβριος>
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς το Ι.Ευταξία, με την οποία του ζητεί να παραιτηθεί από τη θέση του Διοικητή της Εθνικής Τράπεζας.
Επιστολή
<1914 Οκτώβριος>
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με εντολές που πρέπει να δοθούν προς τους Γρυπάρη, Αλεξανδρή, Κορομηλά και σχετικά με το Συνέδριο των Ανατολιστών.
Σημείωμα
<1912>
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με τη Σχολή Ευελπίδων.
Σημείωμα
<1914>
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με θέματα διοίκησης και οικονομικής και εξωτερικής πολιτικής.
Σημείωμα
<1914>
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με θέματα διοικητικά, συγκοινωνίας και εξωτερικής πολιτικής.
Σημείωμα
<1914>
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με θέματα εξωτερικής πολιτικής, τον εορτασμό της 26ης Οκτωβρίου και τις συντεχνίες.
Σημείωμα
<1914>
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με θέματα που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Ρακτιβάν.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με την εξωτερική πολιτική και ζητήματα που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Ρακτιβάν.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου, με το οποίο υπερασπίζεται την πολιτική της κυβέρνησης του.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με θέματα εξωτερικής πολιτικής.
Σημείωμα
<1914>
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με θέματα εξωτερικής πολιτικής.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με θέματα εξωτερικής πολιτικής.
Σημείωμα

                                                                            infolib-libsolution