Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Πίνακας σχετικά με το κρατικό χρέος από τα δάνεια υπέρ των προσφύγων.
Πίνακας
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Προνοίας, Λ.Ιασωνίδη, προς το Διοικητικό Συμβούλιο Φιλοπτώχου Αδελφότητος Κυριών Χίου σχετικά με την αποστολή ομολογιών για την ενίσχυση της αδελφότητας.
Επιστολή
1932 Μάρτιος 3
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή Προνοίας, Δ.Φραγκόπουλου, προς το Υπουργείο Γεωργίας, Γενική Διεύθυνση Γεωργίας με την οποία διαβιβάζει έγγραφο του Ιδιαιτέρου Γραφείου του Πρωθυπουργού.
Διαβιβαστικό
1932 Αύγουστος 18
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή του Ιδιαιτέρου Γαρφείου του Πρωθυπουργού προς τους απολυθέντες ιατρούς και αρχιεργάτες του ανθελονοσιακού αγώνα σχετικά με το ζήτημα της αποζημίωσής τους.
Επιστολή
1932 Οκτώβριος 6
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή Υγιεινής, Φ.Κοπανάρη προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με το ζήτημα της νοσηλείας της αδερφής του Κ.Αρβανιτόπουλου.
Επιστολή
1932 Σεπτέμβριος 15
infolib image control
Αίτηση του Κ.Αρβανιτόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την νοσηλεία της φυματικής αδερφής του.
Αίτηση
1932 Αύγουστος 18
infolib image control
Επιστολή του Τμηματάρχη Α.Ψαρά προς το Ελεγκτικό Συνέδριο σχετικά με την αίτηση του Αθ.Σταυρόπουλου.
Επιστολή
1932 Σεπτέμβριος 16
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή Υγιεινής, Φ.Κοπανάρη προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με την παροχή νερού στο λεπροκομείο Σπιναλόγκας
Επιστολή
1932 Σεπτέμβριος 16
infolib image control
Τηλεγράφημα του Μ.Βαρδάκη με εντολή των λεπρών προς τον Ε.Βενιζέλο, τον Πρόεδρο της Βουλής, τον Β.Βαρδόπουλο, τον γερουσιαστή Καταπότη, τους βουλευτές Κοθρή, Μαρή, Θεολογίτη, Μπότσαρη σχετικά με την παροχή ύδατος στο λεπροκομείο.
Τηλεγράφημα
1932 Αύγουστος 12
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή Δ.Φραγκόπουλου προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με την αίτηση του Φ.Τσιλομανίδη.
Επιστολή
1932 Σεπτέμβριος 17
infolib image control
Έκθεση πεπραγμένων του Υπουργείου Προνοίας και Αντιλήψεως από 5 Ιουλίου μέχρι 23 Σεπτεμβρίου 1932.
Έκθεση
1932 Σεπτέμβριος 23
infolib image control
Επιστολή του Τμηματάρχη Α.Ψαρά προς το Ταμείο Θυμάτων Πολέμου με την οποία διαβιβάζει αίτηση του Αρ.Ανεζύρη.
Διαβιβαστικό
1932 Σεπτέμβριος 27
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή Προνοίας, Μ.Αραβανόπουλου προς το Υπουργείο Γεωργίας με την οποία διαβιβάζει αίτηση των κατοίκων Γαρύφης.
Διαβιβαστικό
1932 Σεπτέμβριος 27
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή Υγιεινής, Φ.Κοπανάρη, προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με τροπολογία που αφρορά του ςφαρμακοποιούς των προσφυγικών συνοικισμών.
Διαβιβαστικό
1932 Αύγουστος 22
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γενικού Διοικητή Σ.Γονατά προς το Πολιτικό Γραφείο, το Υπουργείο Προνοίας σχετικά με την καταστροφή από το σεισμό οικιών Ιερισσού, Νέων Ρόδων, Στρατωνίου, Γοματίου και Σταγείρων.
Τηλεγράφημα
1932 Σεπτέμβριος 28
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γενιού Διοικητή Μακεδονίας, Σ.Γονατά προς το Υπουργείο Υγιεινής και Πρόνοιας, το Υπουργείο Εσωτερικών, το Πολιτικό Γραφείο σχετικά με τους νεκρούς και τραυματίες από το σεισμό στην Χαλκιδική.
Τηλεγράφημα
1932 Σεπτέμβριος 28
infolib image control
Τηλεγράφημα των φαρμακοποιών προσφυγικών συνοικισμών προς τον Ε.Βενιζέλο, τον Πρόεδρο της Βουλής σχετικά με το φαρμακευτικό νομοσχέδιο.
Τηλεγράφημα
1932 Αύγουστος 7
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή Κ.Καμπά προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με την αναφορά των τυφλών οργανοπαιχτών Π.Χυτήρη και Σ.Γκίκου.
Επιστολή
1932 Οκτώβριος 5
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου του Ταμείου Θυμάτων Πολέμου, Δ.Διαλέτη, προς το Υπουργείο Πρόνοιας με την οποία διαβιβάζει αίτηση της Π.Κεφαλοπούλου.
Διαβιβαστικό
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή Υγιεινής, Φ.Κοπανάρη, προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με τη αναγνώριση του κλάδου της χειροπρακτικής.
Επιστολή
1932 Οκτώβριος 8
infolib image control
Επιστολή του Τμηματάρχη Λ.Κατοικίας, Σιγανού, προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με την αποζημίωση έκτασης για απαλλοτρίωση.
Επιστολή
1932 Οκτώβριος 10
infolib image control
Τηλεγράφημα της Επιτροπής Προσφύγων Παλαιάς Κοκκινιάς προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη στέγαση των προσφύγων.
Τηλεγράφημα
1932 Αύγουστος 22
infolib image control
Επιστολή του Τμηματάρχη Α.Ψαρά προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με την υπόθεση της Μ.Μπούση.
Επιστολή
1932 Οκτώβριος 14
infolib image control
Αίτηση της Μαρίας χήρας Σπ.Μπούση προς τον Ε.Βενιζέλο να της απονεμηθεί σύνταξη.
Αίτηση
1932 Αύγουστος 19
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή Μ.Αραβανόπουλου προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με την παραχώρηση οικήματος.
Επιστολή
1932 Οκτώβριος 17
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή Κ.Καμπά προς την Μαριγώ χήρα Δ.Κατελάνου σχετικά με την αίτησή της γαι μεταβίβαση βοηθήματος.
Επιστολή
1932 Οκτώβριος 17
infolib image control
Έκθεση του Γενικού Διοικητή Μακεδονίας Σ.Γονατά προς τον Ε.Βενιζέλο, το Υπουργείο Προνοίας, το Υπουργείο Γεωργίας περί των γενομένων σεισμών κατά μήνα Σεπτέμβριον 1932 εν τη περιφερεία νομού Χαλκιδικής και Λαγκαδά.
Έκθεση
1932 Οκτώβριος 18
infolib image control
Απόφαση της Γενικής Διοίκησης Μακεδονίας, Τμήμα Προνοίας να εγκρίνει έκτακτη πίστωση υπέρ των σεισμοπαθών πληθυσμών του νομού Χαλκιδικής και της επαρχίας Λαγκαδά.
Απόφαση
1932 Οκτώβριος 10
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Διοικητή Μακεδονίας προς το Γ Σώμα Στρατού σχετικά με τη μέριμνα υπέρ των σεισμοπαθών του Νομού Χαλκιδικής και της επαρχίας Λαγκαδά.
Επιστολή
1932 Οκτώβριος 7
infolib image control
Επιστολή του Σ.Γονατά προς τον Νομάρχη Χαλκιδικής, την Ανωτέρα Διοίκηση Χωροφυλακής Μακεδονίας, τη Διοίκηση Χωροφυλακής Χαλκιδικής, τον Αντιπρόσωπο του Υπουργείου Προνοίας στην Ιερισσό, στις Επιτροπές Περιθάλψεως σεισμοπαθών σχετικά με τις ενέργειες του Γ Σώματος Σταρτού για τους σεισμόπληκτους πληθυσμούς.
Επιστολή
1932 Οκτώβριος 6
infolib image control
Επιστολή του Α.Ψαρά προς το Ταμείο Θυμάτων Πολέμου με την οποία διαβιβάζει αίτηση του Γ.Στεφανάκου.
Διαβιβαστικό
1932 Οκτώβριος 20
infolib image control
Επιστολή του Τμηματάρχη Α.Ψαρά προς το Ταμείο Θυμάτων Πολέμου με την οποία διαβιβάζει αίτηση της Αν.Πετράκη.
Διαβιβαστικό
1932 Οκτώβριος 20
infolib image control
Επιστολή του Τμηματάρχη Α.Ψαρά προς το Ελεγκτικό Συνέδριο με την οποία διαβιβάζει αίτηση του Γ.Μουγγού.
Επιστολή
1932 Οκτώβριος 20
infolib image control
Επιστολή του Τμηματάρχη Α.Ψαρά προς τη Διεύθυνση Προσφυγικού Νοσοκομείου σχετικά με την αίτηση του Ε.Αγγελίδη.
Επιστολή
1932 Οκτώβριος 20
infolib image control
Επιστολή του Τμηματάρχη Α.Ψαρά προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με τις ενέργειες για τη συνταξιοδότηση της Μ.Ασημάκη.
Επιστολή
1932 Νοέμβριος 1
infolib image control
Επιστολή του Γραφείου του Πρωθυπουργού προς το Υπουργείο Προνοίας με την οποία διαβιβάζει αίτηση της Μ.Ασημάκη.
Διαβιβαστικό
1932 Οκτώβριος 4
infolib image control
Επιστολή του Γραφείου του Πρωθυπουργού προς το Υπουργείο Προνοίας με την οποία διαβιβάζει αίτηση της Μ.Ασημάκη.
Διαβιβαστικό
1932 Οκτώβριος 4
infolib image control
Επιστολή του Γ.Πράντζαλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την καθυστάρηση των χρημάτων στην Μ.Ασημάκη από το Ταμείο Θυμάτων Πολέμου.
Επιστολή
1932 Αύγουστος 16
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή Υγιεινής, Φ.Κοπανάρη, προς το Ιδιαίτερο Γαρφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με το νομοσχέδιο περί εξετάσεων των πρακτικών οδοντιάτρων.
Επιστολή
1932 Αύγουστος 25
infolib image control
Τηλεγράφημα Οδοντιατρικού Συλλόγου Λάρισας προς τον Ε.Βενιζέλο και τον Υπουργό Υγιεινής, Β.Βαρδόπουλο, σχετικά με το νομοσχέδιο περί εξετάσεων των πρακτικών οδοντιάτρων.
Τηλεγράφημα
1932 Αύγουστος 18
infolib image control
Τηλεγράφημα του Προέδρου του Οδοντιατρικού Συλλόγου Χαλκίδας, Καμαριώτη, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το νομοσχέδιο περί εξετάσεων των πρακτικών οδοντιάτρων.
Τηλεγράφημα
1932 Αύγουστος 10
infolib image control
Τηλεγράφημα του Προέδρου του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αργολιδοκορινθίας προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το νομοσχέδιο περί εξετάσεων των πρακτικών οδοντιάτρων.
Τηλεγράφημα
1932 Αύγουστος 10
infolib image control
Τηλεγράφημα του Οδοντιατρικού Συλλόγου Σάμου προς τον Ε.Βενιζέλο, τον Β.Βαρδόπουλο, τον Πρόεδρο της Βουλής, τους αρχηγούς των κομμάτων σχετικά με το νομοσχέδιο περί εξετάσεων των πρακτικών οδοντιάτρων.
Τηλεγράφημα
1932 Αύγουστος 10
infolib image control
Τηλεγράφημα του Οδοντιατρικού Συλλόγου Χίου προς τον Ε.Βενιζέλο, τον Β.Βαρδόπουλο, τους αρχηγούς των κομμάτων, τον Πρόεδρο της Λέσχης Φιλελευθέρων, Μαρκάκη, σχετικά με το νομοσχέδιο περί εξετάσεων των πρακτικών οδοντιάτρων.
Τηλεγράφημα
1932 Αύγουστος 10
infolib image control
Τηλεγράφημα του Οδοντιατρικού Συλλόγου Νομού Τρικάλων προς τον Ε.Βενιζελο σχετικά με το νομοσχέδιο περί εξετάσεων των πρακτικών οδοντιάτρων.
Τηλεγράφημα
1932 Αύγουστος 11
infolib image control
Τηλεγράφημα του Προέδρου του Οδοντιατρικού Συλλόγου Φθιωτιδοφωκίδας προς τον Ε.Βενιζέλο, τον Β.Βαρδόπουλο, τον Ι.Τσιριμώκο σχετικά με το νομοσχέδιο περί εξετάσεων των πρακτικών οδοντιάτρων.
Τηλεγράφημα
1932 Αύγουστος 11
infolib image control
Τηλεγράφημα του Προέδρου του Οδοντιατρικού Συλλόγου Νομού Φλωρίνης, Οικονομίδη, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το νομοσχέδιο περί εξετάσεων των πρακτικών οδοντιάτρων.
Τηλεγράφημα
1932 Αύγουστος 10
infolib image control
Τηλεγράφημα του Προέδρου του Οδοντιατρικού Συλλόγου Ξάνθης, Κανδυλάκη, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το νομοσχέδιο περί εξετάσεων των πρακτικών οδοντιάτρων.
Τηλεγράφημα
1932 Αύγουστος 10
infolib image control
Τηλεγράφημα του Προέδρου του Οδοντιατρικού Συλλόγου Μυτιλήνης, Τζελαϊδη, προς τον Ε.Βενιζέλο, τον Β.Βαρδόπουλο και τους αρχηγούς των κομμάτων σχετικά με το νομοσχέδιο περί εξετάσεων των πρακτικών οδοντιάτρων.
Τηλεγράφημα
1932 Αύγουστος 10
infolib image control
Τηλεγράφημα του Οδοντιατρικού Συλλόγου Νομού Σερρών προς τον Ε.Βενιζέλο, τον Πρόεδρο της Βουλής, τον Πρόεδρο της Γερουσίας και τον Β.Βαρδόπουλο σχετικά με το νομοσχέδιο περί εξετάσεων των πρακτικών οδοντιάτρων.
Τηλεγράφημα
1932 Αύγουστος 10
infolib image control
Τηλεγράφημα του Οδοντιατρικού Συλλόγου Βόλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το νομοσχέδιο περί εξετάσεων των πρακτικών οδοντιάτρων.
Τηλεγράφημα
1932 Αύγουστος 10
infolib image control
Τηλεγράφημα του Προέδρου του Οδοντιατρικού Συλλόγου Κεφαλληνίας και Ιθάκης, Παπαδημητρίου, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το νομοσχέδιο περί εξετάσεων των πρακτικών οδοντιάτρων.
Τηλεγράφημα
1932 Αύγουστος 10
infolib image control
Τηλεγράφημα του Προέδρου του Οδοντιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Ραδίση, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το νομοσχέδιο περί εξετάσεων των πρακτικών οδοντιάτρων.
Τηλεγράφημα
1932 Αύγουστος 10
infolib image control
Τηλεγράφημα του Προέδρου του Οδοντιατρικού Συλλόγου Ιωαννίνων, Αν.Ξιούρα προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το νομοσχέδιο περί εξετάσεων των πρακτικών οδοντιάτρων.
Τηλεγράφημα
1932 Αύγουστος 10
infolib image control
Απόφαση του Υπουργείου Υγιεινής σχετικά με το διορισμό νέου προέδρου τουΔιοικητικού Συμβουλίου του Πατριωτικού Ιδρύματος Προστασίας του Παιδιού.
Απόφαση
1932 Νοέμβριος 30
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Πρόνοιας και Υγιεινής, Κ.Γκότση, προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με την αίτηση των αδελφών Πολιτίδη να τους επιτραπεί η είσοδος στην Ελλάδα.
Επιστολή
1933 Φεβρουάριος 6
infolib image control
Επιστολή του Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου, Γ.Μακρή, προς τον Υπουργό Προνοίας και Αντιλήψεως. Κ.Γκότση, σχετικά με το ζήτημα της άδειας προς κάθοδο στην Ελλάδα Ελλήνων από τη Ρωσία.
Επιστολή
1932 Φεβρουάριος 4
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Υγιεινής και Αντιλήψεως, Κ.Γκότση, προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με την άδεια καθόδου του Χρ.Β.Κούση από τη Ρωσία.
Επιστολή
1933 Φεβρουάριος 6
infolib image control
Επιστολή της Ζωγράφας Β.Κούση προς τον Υπουργό Εξωτερικών, Α.Μιχαλακόπουλο, σχετικά με την χορήγηση άδειας καθόδου στον γιό της Χρ.Β.Κούση.
Επιστολή
1932 Οκτώβριος 27
infolib image control
Επιστολή της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας, Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης προς την Ζ.Β>κούση σχετικά με τις καταθέσεις τους γιού της.
Επιστολή
1932 Οκτώβριος 25
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Πρόνοιας και Αντιλήψεως, Κ.Γκότση, προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με την έλευση του Ονούφριου Ονουφριάδη.
Επιστολή
1933 Φεβρουαάριος 28
infolib image control
Αίτηση του Ε.Γραμματικόπουλου προς τον Υπουργό Πρόνοιας,Κ.Γκότση για να δοθεί άδεια καθόδου στον Ονούφριο Ονουφριάδη και στη σύζυγό του.
Αίτηση
1933 Ιανουάριος 28
infolib image control
Επιστολή του Τμηματάρχη Α.Ψαρά προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού
Επιστολή
1933 Φεβρουάριος 21
infolib image control
Επιστολή του Τμηματάρχη Α.Ψαρά προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με την αίτηση της προσωρινής επιτροπής αναπήρων Καρδίτσας.
Επιστολή
1933 Φεβρουάριος 21
infolib image control
Επιστολή της Προσωρινής Επιτροπής Θυμάτων Πολέμου Αργιθέας Καρδίτσας προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις υποθέσεις συντάξεωντων θυμάτων πολέμου που εκκρεμούν.
Επιστολή
1933 Ιανουάριος 2
infolib image control
Έκθεση σχετικά με την αποκατάσταση των προσφύγων.
Έκθεση
infolib image control
Ανακοίνωση του Υπουργείου Πρόνοιας σχετικά με τα δημοσιεύματα για δήθεν αδιαφορία της κυβέρνησης για τα παθήματα των κατοίκων της Κορίνθου από το σεισμό.
Ανακοινωθέν
infolib image control
Υπηρεσιακό σημέιωμα σχετικά με το χρηματικό ποσό που δαπανήθηκε για τη περίθαλψη των σεισμοπλήκτων της περιφέρειας Κορινθίας.
Σημείωμα
infolib image control
Έκθεση του Υπουργείου Υγιεινής, Πρόνοιας και Αντιλήψεως της Ελλάδας σχετικά με τη διάθεση ποσών για προσφυγικούς συνοικισμούς.
Έκθεση
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με τις δαπάνες για την αποκατάσταση των προσφύγων.
Σημείωμα
infolib image control
Εγκύκλιος του Υπουργείου Πρόνοιας και Αντιλήψεως προς τους νομάρχες, τους Γενικού Διοικητές, τους Επάρχους και την Υπηρεσία Προνοίας Πειραιώς σχετικά με την εφαρμογή του νόμου περί διαθέσεως των ανα το κράτος προσφυγικών οικημάτων και γηπέδων του Δημοσίου.
Εγκύκλιος
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Υγιεινής προς τον Πρόεδρο της Κυβερνήσεως σχετικά με ζήτημα της ιατρικής περίθαλψης των αστέγων.
Επιστολή
infolib image control
Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για τη διάθεση ποσού 1.525.000 δρχ. στους άπορους κατοίκους του κράτους που επλήγησαν από το βαρύ χειμώνα.
Απόφαση
infolib image control
Τηλεγράφημα του Υφυπουργού Παπαδάτου προς τη Διοίκηση Προγυμναστηρίου Πόρου σχετικά με την συνδρομή των σεισμοπαθών Πόρου.
Τηλεγράφημα
infolib image control
Τηλεγράφημα του Υπουργού Πρόνοιας, Λ.Ιασωνίδη, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη θεμελίωση παιδικού σταθμού στην Ξηροκρήνη.
Τηλεγράφημα
infolib image control
Τηλεγράφημα του Διευθυντή του Γραφείου του Πρωθυπουργού, Ν.Ρούσσου, προς το Γενικό Διοικητή Μακεδονίας σχετικά με την αποστολή χρημάτων για συσσίτια.
Τηλεγράφημα
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Επιθεωρητή Δημοσίων Έργων Κρήτης, Κ.Δρανδάκη σχετικά με την καταβολή ποσού για την αποπληρωμή εργασιών στο Λεπροκομείο Σπιναλόγκα.
Επιστολή
1934 Απρίλιος 12
infolib image control
Επιστολή της Εθνικής Τράπεζας, Υποκατάστημα Χανίων προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την καταβολή ποσού στον Επιθεωρητή Δημοσίων Έργων Κρήτης, Κ.Δρανδάκη.
Επιστολή
1934 Απρίλιος 19
infolib image control
Απόδειξη παραλαβής συστημένου του Κ.Δρανδάκη.
Απόδειξη
infolib image control
Απόδειξη της Εθνικής Τράπεζας, Υποκατάστημα Χανίων σχετικά με την καταβολή χρηματικού ποσού στον Επιθεωρητή Δημοσίαων Έρων, Κ.Δρανδάκη.
Απόδειξη
1934 Απρίλιος 19
infolib image control
Επιστολή του Επιθεωρητή Δημοσίων Έργων Κρήτης, Κ.Δρανδάκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την πληρωμή του εργολάβου Σ.Κονιωτάκη για τις εργασίες του στο Νοσοκομείο Αφροδισίων Νοσημάτων Ηρακλείου.
Επιστολή
1934 Μάιος 2
infolib image control
Επιστολή του Επιθεωρητή Δημοσίων Έργων, Κ.Δρανδάκη προς το Υποκατάστημα Χανίων της Εθνικής Τράπεζας σχετικά με την καταβολή χρημάτων στον Σπ.Κωνιωτάκη για τις εργασίες του στο Νοσοκομείο Αφροδισίων Νόσων Ηρακλείου.
Επιστολή
1934 Απρίλιος 2
infolib image control
Επιστολή της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας, Υποκατάστημα Χανίων προς τη Γενική Διοίκηση Κρήτης, Επιθεώρηση Δημοσίων Έργων σχετικά με την καταβολή χρημάτων στον εργολάβο Σπ.Κωνιωτάκη.
Επιστολή
1934 Απρίλιος 12
infolib image control
Επιστολή της Εθνικής Τράπεζας, Υποκατάστημα Χανίων προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την καταβολή χρηματικού ποσού στον Επιθεωρητή Δημοσίων Έργων, Κ.Δρανδάκη.
Επιστολή
1934 Ιανουάριος 15
infolib image control
Απόδειξη της Εθνικής Τράπεζας, Υποκατάστημα Χανίων καταβολής του ποσού των 131.384,50 δρχ. στον Επιθεωρητή Δημοσίων Έργων Κρήτης, Κ.Δρανδάκη.
Απόδειξη
1934 Ιανουάριος 15
infolib image control
Επιστολή της Εθνικής Τράπεζας, Υποκατάστημα Χανίων προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την καταβολή χρημάτων στον Επιθεωρητή Δημοσίων Έργων, Κ.Δρανδάκη.
Επιστολή
1933 Δεκέμβριος 5
infolib image control
Απόδειξη της Εθνικής Τράπεζας, Υποκατάστημα Χανίων για την ακαταβολή του ποσού των 137.064 δρχ. στον Επιθεωρητή Δημοσίων Έργων Κρήτης, Κ.Δρανδάκη.
Απόδειξη
1933 Νοέμβριος 5
infolib image control
Επιστολή προς την Εθνική Τράπεζα, Υποκατάστημα Χανίων σχετικά με την καταβολή χρημάτων στον Επιθεωρητή Δημοσίων Έργων Κρήτης, Κ.Δρανδάκη.
Επιστολή
1934 Απρίλιος 12
infolib image control
Εποπτείαι αστικών προσφυγικών συνοικισμών. ( Πίστωσις 1.000.000 εκ των υπολειμμάτων τέως Ε.Α.Π.)
Πίνακας
1932 Μάρτιος 4
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή Υγιεινής, Φ.Κοπανάρη, προς το Ιδιαίτερο Γραφείο Πρωθυπουργού σχετικά με το νομοσχέδιο περί φαρμακείων.
Επιστολή
1932 Αύγουστος 25
infolib image control
Τηλεγράφημα του Προέδρου Φαρμακευτικού Συλλόγου Μυτιλήνης, Γεωργιάδη, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά
Τηλεγράφημα
1932 Αύγουστος 15
infolib image control
Τηλεγράφημα του Προέδρου του Φαρμακευτικού Συλλόγου Πατρών, Πελεκάνου, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το νομοσχέδιο περί φαρμακείων.
Τηλεγράφημα
1932 Αύγουστος 13
infolib image control
Τηλεγράφημα του Φαρμακευτικού Συλλόγου Άμφισσας προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το φαρμακευτικό νομοσχέδιο.
Τηλεγράφημα
1932 Αύγουστος 15
infolib image control
Τηλεγράφημα του Φαρμακευτικού Συλλόγου Βόλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το φαρμακευτικό νομοσχέδιο.
Τηλεγράφημα
1932 Αύγουστος 14
infolib image control
Τηλεγράφημα του Φαρμακευτικού Συλλόγου Χανίων-Ρεθύμνου προς τον Ε.Βενιζέλο, τον Πρόεδρο της Γερυσίας, τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο και τους Γερουσιαστές Μαρκαντωνάκη, Μητσοτάκη, Φωτάκη σχετικά με το φαρμακευτικό νομοσχέδιο.
Τηλεγράφημα
1932 Αύγουστος 13
infolib image control
Τηλεγράφημα του Φαρμακευτικού Συλλόγου Χαλκίδας προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το φαρμακευτικό νομοσχέδιο.
Τηλεγράφημα
1932 Αύγουστος 15
infolib image control
Τηλεγράφημα του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το φαρμακευτικό νομοσχέδιο.
Τηλεγράφημα
1932 Αύγουστος 14
infolib image control
Τηλεγράφημα του Φαρμακευτικού Συλλόγου Λαμίας προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το φαρμακευτικό νομοσχέδιο.
Τηλεγράφημα
1932 Αύγουστος 15
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν.Δασκαλάκη, του Ε.Ρουτζούνη, του Μ.Καλουντζάκου προς τον Ε.Βενιζέλο, τον Β.Βαρδόπουλο και τον Πρόεδρο της Γερουσίας σχετικά με το φαρμακευτικό νομοσχέδιο.
Τηλεγράφημα
1932 Αύγουστος 16
infolib image control
Τηλεγράφημα του Φαρμακευτικού Συλλόγου Κομοτηνής προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το φαρμακευτικό νομοσχέδιο.
Τηλεγράφημα
1932 Αύγουστος 17
infolib image control
Τηλεγράφημα του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το φαρμακευτικό νομοσχέδιο.
Τηλεγράφημα
1932 Αύγουστος 16
infolib image control
Τηλεγράφημα του Προέδρου του Φαρμακευτικού Συλόγου Πύργου, Ι.Κωσκώρη, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το φαρμακευτικό νομοσχέδιο.
Τηλεγράφημα
1932 Αύγουστος 16
infolib image control
Τηλεγράφημα του Φαρμακευτικού Συλλόγου Καβάλλας προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το φαρμακευτικό νομοσχέδιο.
Τηλεγράφημα
1932 Αύγουστος 16
infolib image control
Τηλεγράφημα του Προέδρου Φαρμακευτικού Συλλόγου, Αν.Λεονάρδου, προς τον Ε.Βενιζέλο και τον Πρόεδρο της Γερουσίας σχετικά με το φαρμακευτικό νομοσχέδιο.
Τηλεγράφημα
1932 Αύγουστος 16
infolib image control
Τηλεγράφημα του Φαρμακευτικού Συλλόγου Καστοριάς προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το νομοσχέδιο αναγνωρίσεως των πρακτικών φαρμακοποιών.
Τηλεγράφημα
1932 Αύγουστος 16
infolib image control
Τηλεγράφημα του Φαρμακευτικού Συλλόγου Κοζάνης προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το νομοσχέδιο περί αναγνωρίσεως των πρακτικών φαρμακοποιών.
Τηλεγράφημα
1932 Αύγουστος 16
infolib image control
Τηλεγράφημα του Προέδρου του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αρκαδίας, Ν.Μπακόπουλου, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το νομοσχέδιο περί αναγνωρίσεως των πρακτικών φαρμακοποιών.
Τηλεγράφημα
1932 Αύγουστος 17
infolib image control
Σημείωμα προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με οικονομικά θέματα του Υπουργείου Υγιεινής.
Σημείωμα
1932 Ιούλιος 2
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Υγιεινής Β.Βαρδόπουλου προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με την απόλυση του αρχιεργάτη Αρ.Μανωλάκη.
Επιστολή
1932 Αύγουστος 2
infolib image control
Αίτηση του Αρ.Μανωλάκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την επαναπρόσληψή του στα ανθελονοσιακά συνεργεία.
Αίτηση
1932 Αύγουστος 23
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή Υγιεινής, Φ.Κοπανάρη, προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με το νομοσχέδιο περί εξετάσεων των οδοντιάτρων.
Επιστολή
1932 Αύγουστος 26
infolib image control
Επιστολή του Ν.Ρούσσου προς το Υπουργείο Υγιεινής με την οποία διαβιβάζει τηλεγράφημα του Π.Τζελαΐδη.
Διαβιβαστικό
1932 Αύγουστος 18
infolib image control
Τηλεγράφημα του Προέδρου του Οδοντιατρικού Συλλόγου, Π.Τζελαΐδη, προς τον Ε.Βενιζέλο, τους αρχηγούς των κομμάτων σχετικά το νομοσχέδιο περί εξετάσεων των οδοντιάτρων.
Τηλεγράφημα
1932 Αύγουστος 17
infolib image control
Επιστολή του Τμηματάρχη Π.Θ.Π., Α.Ψαρά, προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με τη χορήγηση άδειας λιανικής πώλησης καπνού.
Επιστολή
1932 Αύγουστος 26
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου της Κοινότητας Αγιάσου Λέσβου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία υποβάλλει αίτηση του Θ.Παγωτέλη.
Διαβιβαστικό
1932 Ιούλιος 29
infolib image control
Αίτηση των Κατοίκων της Κοινότητας Αγιάσου Λέσβου προς τον Ε.Βενιζέλο να χορηγηθεί άδεια λιανικής πώλησης καπνού στον Θ.Παγωτέλη.
Αίτηση
infolib image control
Πιστοποιητικό της Κοινότητας Αγιάσου Λέσβου το οποίο πιστοποιεί οτι ο Θ.ΠΑγωτέλης είναι άπορος και τυφλός.
Πιστοποιητικό
1932 Ιούλιος 28
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Υγιεινής, Β.Βαρδόπουλου προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με το διορισμό των πρακτικών φαρμακοποιών.
Επιστολή
1932 Αύγουστος 31
infolib image control
Επιστολή του Η.Τσομίδη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το διορισμό των πρακτικών φαρμακοποιών που εργάζονται στα Αγροτικά Ιατρεία.
Επιστολή
1932 Αύγουστος 8
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή Προνοίας, Δ.Φραγκόπουλου προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με την υπόθεση του Αθαν.Μακρόπουλου.
Επιστολή
1932 Αύγουστος 31
infolib image control
Αίτηση του Αθ.Μαρκόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της έξωσής του.
Αίτηση
1932 Αύγουστος 11
infolib image control
Επιστολή του Τμηματάρχη Π.Θ.Π., Α.Ψαρά, προς τον Ευαγ.Παπαναστασίου σχετικά με την αίτησή του για απονομή σύνταξης.
Επιστολή
1932 Αύγουστος 31
infolib image control
Επιστολή του Τμηματάρχη Π.Θ.Π., Α.Ψαρά προς τον Δ.Ι.Καραδήμο σχετικά με την αίτησή του για σύνταξη.
Επιστολή
1932 Αύγουστος 31
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή του Ιδιαίτερου Γραφείου του Πρωθυπουργού, Ν.Ρούσσου, προς τον Δ.Ψυρούκη για την Επιτροπή Αστέγων Προσφύγων Μυτιλήνης σχετικά με το ζήτημα της στέγασης των προσφύγων.
Επιστολή
1932 Οκτώβριος 5
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Υγιεινής Β.Βαρδόπουλου προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με την αποζημίωση απολυθέντων ιατρών του ανθελονοσιακού αγώνα.
Επιστολή
infolib image control
Υπόμνημα των απολυθέντων ιατρών και αρχιεργατών του Ανθελονοσιακού αγώνα προς τον Ε.Βενιζέλο και τον Β.Βαρδόπουλο σχετικά με την αποζημίωση της απόλυσης τους.
Υπόμνημα
1932 Αύγουστος 16
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Υγιεινής, Β.Βαρδόπουλου προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του πρωθυπουργού σχετικά με την νομοθεσία περί πολυτέκνων.
Επιστολή
1932 Αύγουστος 31
infolib image control
Αναφορά της Ένωσης Πολυτέκνων Κηφισσιάς προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την τροποποίηση της νομοθεσίας περί πολυτέκνων.
Αναφορά
1932 Ιούλιος 29
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Υγιεινής, Β.Βαρδόπουλου προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με την νομοθεσία περί πολυτέκνων.
Επιστολή
1932 Αύγουστος 31
infolib image control
Αναφορά του Παγκεφαλληνιακού Συλλόγου Πολυτέκνων Ο Άγιος Γεράσιμος προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την τροποποίηση της νομοθεσίας περί πολυτέκνων.
Αναφορά
1932 Αύγουστος 1
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Υγιεινής Β.Βαρδόπουλου προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με τη νομοθεσία περί πολυτέκνων.
Επιστολή
1932 Αύγουστος 31
infolib image control
Αναφορά του Παγκεφαλληνιακού Συλλόγου Πολυτέκνων Ο Άγιςο Γεράσιμος προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την τροποποίηση της νομοθεσίας περί πολυτέκνων.
Αναφορά
1932 Αύγουστος 7
infolib image control
Επιστολή του Ν.Ρούσσου προς το Υπουργείο Υγιεινής με την οποία διαβιβάζει αναφορά του Συλλόγου Πολυτέκνων Γονέων Σταμνάς και περιχώρων.
Διαβιβαστικό
1932 Αύγουστος 13
infolib image control
Αναφορά του Συλλόγου Πολυτέκων Γονέων Σταμνάς και περιχώρων προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την τροποποίηση της νομοθεσάις περί πολυτέκνων.
Αναφορά
1932 Αύγουστος 6
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Προνοίας και Αντιλήψεως, Ι.Αποστόλου, προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με το ζήτημα της στέγασης των προσφύγων Μυτιλήνης.
Επιστολή
1932 Αύγουστος 17
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Υγιεινής Β.Βαρδόπουλου προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με την τροποποίηση της νομοθεσίας περί πολυτέκνων.
Επιστολή
1932 Αύγουστος 31
infolib image control
Αναφορά του Συλλόγου Πολυτέκνων Γονέων Ελασσώνας και περιχώρων προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την τροποποίηση της νομοθεσίας περί πολυτέκνων.
Αναφορά
1932 Αύγουστος 3
infolib image control
Αίτηση του Συλλόγου Πολυτέκνων Γονέων Ελευσίνας προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την τροποίηση της νομοθεσίας περί πολυτέκνων.
Αίτηση
1932 Αύγουστος 3
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Υγιεινής Β.Βαρδόπουλου προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με την τροποποίηση της νομοθεσίας περί πολυτέκνων.
Επιστολή
1932 Αύγουστος 31
infolib image control
Αναφορά του Συλλόγου Πολυτέκνων Γονέων Λάρισας προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την τροποποίηση της νομοθεσίας περί πολυτέκνων.
Αναφορά
1932 Αύγουστος 12
infolib image control
Αναφορά της Ένωσης Πολυτέκνων Γονέων Φθιωτιδοφωκίδας σχετικά με την τροποποίηση της νομοθεσίας περί πολυτέκνων.
Αναφορά
1932 Αύγουστος 6
infolib image control
Επιστολή του Τμηματάρχη Α.Ψαρά προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με την απονομή σύνταξης στον Ν.Χαραλάμπους.
Επιστολή
1932 Σεπτέμβριος 5
infolib image control
Επιστολή του Ν.Ρούσσου προς το Υπουργείο Προνοίας με τη οποία διαβιβάζει επιστολή του Ν.Χαραλάμπους.
Διαβιβαστικό
1932 Αύγουστος 13
infolib image control
Επιστολή του Ν.Χαραλάμπους προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της συνταξιοδότητσής του.
Επιστολή
1932 Αύγουστος 8
infolib image control
Ψήφισμα της Εκτελεστικής Επιτροπής των Αστέγων Προσφύγων Μυτιλήνης σχετικά με το ζήτημα της στέγασης των προσφύγων.
Ψήφισμα
1932 Αύγουστος 6
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή του Ιδιαιτέρου Γραφείου του Πρωθυπουργού προς τον Ν.Χαραλάμπους σχετικά με το ζήτημα της συνταξιοδότησής του.
Επιστολή
1932 Οκτώβριος 7
infolib image control
Επιστολή του Τμηματάρχη Α.Ψαρά προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με το ζήτημα της άδειας πωλήσεως καπνού της Χ.Μιχαλοπούλου.
Επιστολή
1932 Σεπτέμβριος 5
infolib image control
Επιστολή του Ν.Ρούσσου προς το Υπουργείο Προνοίας με την οποία διαβιβάζει αίτηση της Χρ.Μιχαλοπούλου.
Διαβιβαστικό
1932 Αύγουστος 18
infolib image control
Αίτηση της Χρυσάνθης Μιχαλοπούλου προς τον Ε.Βενιζέλο να της χορηγηθεί άδεια λιανικής πωλήσεως καπνού.
Αίτηση
1932 Αύγουστος 11
infolib image control
Επιστολή του Τμηματάρχη Α.Ψαρά προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με την απονομή σύνταξης στον Κ.Πουλόπουλου.
Επιστολή
1932 Σεπτέμβριος 5
infolib image control
Επιστολή του Ν.Ρούσσου προς το Υπουργείο Προνοίας με την οποία διαβιβάζει επιστολή του Κ.Πουλόπουλου.
Επιστολή
1932 Αύγουστος 13
infolib image control
Επιστολή του Κ.Πουλόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την αίτησή του για απονομή πολεμικής σύνταξης.
Επιστολή
1932 Αύγουστος 8
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή του Ιδιαιτέρου Γραφείου του Πρωθυπουργού προς τον Κ.Πουλόπουλο σχετικά με την αίτησή του για την πολεμική σύνταξη.
Επιστολή
1932 Οκτώβριος 7
infolib image control
Επιστολή του Τμηματάρχη Α.Ψαρά προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με την αίτηση της Μ.Σγαρδώνη για απονομή σύνταξης.
Επιστολή
1932 Σεπτέμβριος 5
infolib image control
Επιστολή του Ν.Ρούσσου προς το Υπουργείο Προνοίας με την οποία διαβιβάζει επιστολή της Μ.Σγαρδώνη.
Διαβιβαστικό
1932 Αύγουστος 4
infolib image control
Επιστολή της Μ.Σγαρδώνη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με αίτησή της να της χορηγηθεί σύνταξη.
Επιστολή
1932 Ιούλιος 26
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή Προνοίας, Δ.Φραγκόπουλου, προς το Υπουργείο Γεωργίας, Γενική Διεύθυνση Γεωργίας με την οποία έγγραφο του Ιδιαιτέρου Γαρφείου του Πρωθυπουργού.
Διαβιβαστικό
1932 Αύγουστος 18
infolib image control
Πρόχειρο σημείωμα.
Σημείωμα
infolib image control
Επιστολή του Τμηματάρχη Α.Ψαρά προς το Ελεγκτικό Συνέδριο σχετικά με την υπόθεση του Κ.Σιμιτόπουλου.
Επιστολή
1932 Σεπτέμβριος 5
infolib image control
Επιστολή του Δ.Φραγκόπολου προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Προέδρου της Κυβερνήσεως σχετικά με την αίτηση του αστικού οικοδομικού συνοικισμού Θεσσαλονίκης Ομόνοια.
Επιστολή
1932 Σεπτέμβριος 6
infolib image control
Επιστολή του Αστικού Οικοδομικού Συνοικισμού Θεσσαλονίκης Ομόνοια προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της στέγασής τους.
Επιστολή
1932 Αύγουστος 22
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Προνοίας, Ι.Αποστόλου, προς τη Γενική Διοίκηση Μακεδονίας, Τμήμα Προνοίας και Δ.Αντιλήψεως σχετικά με το ζήτημα της ανέγερσης οικιών του οικοδομικού συνοπικισμού Ομόνοια.
Επιστολή
1932 Σεπτέμβριος 6
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Προνοίας, Ι.Αποστόλου, προς τη Γενική Διοίκηση Μακεδονίας, Τμήμα Προνοίας με την οποία διαβιβάζει αίτηση των Ν.Λεωνίδα, Χ.Χατζηϊωάνου, Ν.Παπαμιχαήλ, Σ.Παπαϊωάννου.
Επιστολή
1932 Σεπτέμβριος 7
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή Προνοίας, Δ.Φραγκόπουλου, προς το Υπουργείο Γεωργίας, Διεύθυνση Ανταλλαγής με την οποία διαβιβάζει έγγραφο του Ιδιαίτερου Γραφείου του Πρωθυπουργού.
Διαβιβαστικό
1932 Σεπτέμβριος 7
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή Προνοίας, Δ.Φραγκόπουλου, προς τη Γενική Διοίκηση Μακεδονίας, Τμήμα Προνοίας και Δημοσίας Αντιλήψεως με την οποία διαβιβάζει υπόμνημα επαγγελματιών του συνοικισμού Αγίας Φωτεινής.
Επιστολή
1932 Σεπτέμβριος 13
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Υγιεινής, Β.Βαρδόπουλου, προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με το ζήτημα της αποζημίωσης των απολυθέντων ιατρών και αρχιεργατών του ανθελονοσιακού αγώνα.
Επιστολή
1932 Σεπτέμβριος 15
infolib image control
Υπόμνημα των απολυθέντων ιατρών και αρχιεργατών του ανθελονοσιακού αγώνα προς τον Ε.Βενιζέλο και τον Υπουργό Υγιεινής, Β.Βαρδόπουλο
Υπόμνημα
1932 Αύγουστος 13

                                                                            infolib-libsolution