Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Υγιεινής, Αλ.Παππά, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το σχέδιο νόμου περί αντιφθησικού αγώνα.
Διαβιβαστικό
1931 Ιανουάριος 24
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αχ.Παπαδάτου και του Χρ.Λαδά προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις καταστροφές στην περιοχή της Ηλείας.
Τηλεγράφημα
1931 Φεβρουάριος 2
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Υγιεινής, Α.Παππά, προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία υποβάλλει μετάφραση της επισστολής του καθηγητή Τσάντλερ.
Διαβιβαστικό
1931 Απρίλιος 2
infolib image control
Επιστολή του καθηγητή Τσάντλερ προς τον Υπουργό Υγιεινής, Α.Παππά, σχετικά με το ζήτημα των υπονόμων Αθηνών.
Επιστολή
1931 Μάρτιος 25
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με τις φορολογικές επιβαρύνσεις από τις διατάξεις του υπό ψήφισιν νομοσχεδίου Περί Αντιφθισικού Αγώνος.
Σημείωμα
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Υγιεινής, Α.Παππά, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την υπαγωγή της ατυκτηνιατρικής υπηρεσίας στο Υπουργείο Υγιεινής.
Επιστολή
1931 Απρίλιος 3
infolib image control
Σημείωμα με τους νόμους σχετικά με την ίδρυση σανατορίων.
Σημείωμα
infolib image control
Έκθεση του Νομιάτρου Αττικοβοιωτίας και Υγειονομικού Επιθεωρητή προς το Υπουργείο Υγιεινής, Γραφείο Υπουργού σχετικά με την ποιότητα του γάλακτος που πωλείται στην πρωτεύουσα.
Απόδειξη
1931 Μάρτιος 21
infolib image control
Περικοπή εκθέσεως του Κ.Κίννα σχετικά με το γάλα που πωλείται στην πρωτεύουσα.
Έκθεση
1931 Μάρτιος 18
infolib image control
Επιστολή του Νομιάτρου Αττικοβοιωτίας και Υγειονομικού Επιθεωρητή, Ν.Μακρίδη, προς το Υπουργείο Υγιεινής, Γραφείο Υπουργού με την οποία υποβάλλει έκθεση για την ποιόπτητα του γάλακτος που χορηγείται στα νοσοκομεία της Αθήνας.
Διαβιβαστικό
1931 Μάρτιος 26
infolib image control
Έκθεση του Κ.Κίννα σχετικά με την ποιότητα του γάλακτος που χορηγείται σε νοσοκομεία της Αθήνας.
Έκθεση
<1931 Μάρτιος>
infolib image control
Σημείωμα για το Σανατόριο Ιεράς Μονής Πέτρας Ολύμπου.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα για το Σανατόριο Γενικής Διοίκησης Θράκης.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με το Σανατόριο Σερρών.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με το Σανατόριο Νομού Λακωνίας Πάρνωνος ο Αγίος Νίκων.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Υπουργού Προνοίας, Λ.Ιασωνίδη, σχετικά με την απαλλοτρίωση έκτασης στην Καλλιθέα για την αποκατάσταση προσφύγων.
Σημείωμα
1931 Απρίλιος 22
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με τους πόρους του Σανατορίου Μεσσηνίας Ιθώμη.
Σημείωμα
infolib image control
Επιστολή του Αναπληρωτή Γενικού Διοικητή Κρήτης, Κ.Περδικάρη, προς τον Ε.Βενιζέλο, τον Πρόεδρο της Γερουσίας, τον Πρόεδρο της Βουλής, τον Υπουργό Γεωργίας Α.Αλεξανδρή και τον Υπουργό Προνοίας, Λ.Ιασωνίδη, σχετικά με την παραχώρηση οικημάτων σε πρόσφυγες στα Χανιά.
Επιστολή
1931 Φεβρουάριος 14
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με τους πόρους του Θεραυπευτηρίου Λέσβου η Υγεία.
Σημείωμα
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαίτερου Γραμματεά του Πρωθυπουργού προς τον Γενικό Διοικητή Κρήτης, Ν.Ασκούτση, με την οποία του ανακοινώνει απάντηση της Διευθύνσεως Ανταλλαγής.
Επιστολή
1931 Ιούνιος 2
infolib image control
Έκθεση του D.E.Wright προς τον Υπουργό Υγιεινής, Α.Παππά σχετικά με τη μελέτη της λεκάνης απορροής, από την οποία δέχεται το ύδωρ η λίμνη του Μαραθώνος.
Έκθεση
1931 Μάιος 30
infolib image control
Έκθεση του D.E.Wright προς τον Υπουργό Υγιεινής, Α.Παππά σχετικά με τη μελέτη της λεκάνης απορροής, από την οποία δέχεται το ύδωρ η λίμνη του Μαραθώνος.
Έκθεση
1931 Μάιος 25
infolib image control
Προμελέτη Αθηνών-Πειραιώς εκ τεχνητής λίμνης Μαραθώνος. Χείμαρος Χάραδρος και Λεκάνη τροφοδοτούσα την τεχνητήν λίμνην.
Δισδιάστατος χάρτης
infolib image control
Έκθεση της Υγειονομικής Υπηρεσίας σχετικά με το μέσο όρο της νοσολογικής κίνησης στα διάφορα εργοτάξια, τα σοβαρά ατυχήματα και τους θανάτους των εργατών.
Έκθεση
1931 Οκτώβριος 3
infolib image control
Έκθεση του Λ.Ιασωνίδη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της αναθεωρήσεως των πολεμικών συντάξεων.
Έκθεση
1931 Δεκέμβριος 8
infolib image control
Επιστολή του Λ.Ιασωνίδη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία υποβάλλει έκθεση των πεπραγμένων του.
Επιστολή
1931 Δεκέμβριος 30
infolib image control
Έκθεση του Λ.Ιασωνίδη σχετικά με τα πεπραγμένα του Υπουργείου Προνοίας και Αντιλήψεως.
Έκθεση
1931 Δεκέμβριος 30
infolib image control
Έκθεση σχετικά με τον οργανισμό του Υπουργείου Υγιεινής και των υπηρεσιών που υπάγονται σαυτό.
Έκθεση
infolib image control
Σημείωμα φακέλου σχετικά με τη νομοθετική εργασία του Υπουργείου Υγιεινής από τον Αύγουστο του 1928 μέχρι σήμερα με σύντομο απολογισμό των υπαγομένων στο υπουργείο νοσοκομείων υγειονομικών ιδρυμάτων και υγειονομικών υπηρεσιών.
Σημείωμα
infolib image control
Απόσπασμα έκθεσης σχετικά με το νομοθετικό έργο του Υπουργείου Υγιεινής και τον απολογισμό των υπαγομένων νοσοκομείων και των υγειονομικών ιδρυμάτων.
Έκθεση
infolib image control
Πίναξ κινήσεως των κρατικών νοσοκομείων κατά έτη 1928-1931.
Πίνακας
infolib image control
Πίναξ κινήσεως των Λαϊκών Ιατρείων κατά το έτος 1930.
Πίνακας
infolib image control
Πίναξ κινήσεως των Αγροτικών Ιατρείων κατά το έτος 1930.
Πίνακας
infolib image control
Πίναξ κινήσεως κρατικών αντιαφροδισιακών Ιατρείων και Συνεργείων.
Πίνακας
infolib image control
Πίναξ εμφαίνων τα της κινήσεως ελονοσίας από του μηνός Μαΐου 1930 μέχρι τέλους Δεκεμβρίου 1930.
Πίνακας
infolib image control
Πίναξ κινήσεως των κρατικών αντιφυματικών Ιατρείων κατά τα έτη 1929 και 1930.
Πίνακας
infolib image control
Πίναξ κινήσεως των κρατικών αντιτραχωματικών Συνεργείων κατά το έτος 1930.
Πίνακας
infolib image control
Πίναξ των υπό του Εργαστηρίου Υγιεινής και Μικροβιολογίας του υπουργείου Υγιεινής γενιμένων εξετάσεων και χορηγηθέντων εμβολίων κατά τα έτη 1929-1931.
Πίνακας
infolib image control
Πίναξ χορηγηθείσης ποσότητος Δαμαλίδος υπό του Δημοσίου Δαμαλιδοκομείου κατά τα έτη 1929-1930.
Πίνακας
infolib image control
Αριθμητικός πίναξ των υπηρετούντων ιατρών προσφύγων κατά τα έτη 1929-1930.
Πίνακας
infolib image control
Πίναξ υπηρετούντων αστυϊάτρων κατά τα έτη 1929-1931.
Πίνακας
infolib image control
Επιχορηγήσεις εκ του Ταμείου του Εθνικού Συμβουλίου Προστασίας της Μητρότητος και των Παιδικών ηλικιών κατά τη χρήσιν 1929-1930.
Πίνακας
infolib image control
Επιχορηγήσεις εκ του Ταμείου του Εθνικού Συμβουλίου Προστασίας της Μητρότητος και των Παιδικών ηλικιών κατά τη χρήσιν 1930-1931.
Πίνακας
infolib image control
Επιχορηγήσεις εκ του Ταμείου του Εθνικού Συμβουλίου Προστασίας της Μητρότητος και των Παιδικών ηλικιών κατά τη χρήσιν 1931-1932.
Πίνακας
infolib image control
Σημείωμα του Κ.Μητρομελέτη επί των μέχρι τούδε αναληφθεισών υπό του Κράτους υποχρεώσεων και των γενομένων δαπανών υπέρ των εκ Τουρκίας ομογενών προσφύγων.
Σημείωμα
infolib image control
Σύνολο δαπανηθέντων υπό του Κράτους υπέρ των προσφύγων ως και αναληφθεισών σχετικών υποχρεώσεων
Πίνακας

Bρέθηκαν 46 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution