Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Σημείωμα φακέλου που αναγράφει "Πρακτικά συσκέψεως διά προσφυγικά ζητήματα υπό προεδρίαν Βενιζέλου-1930".
Τετράδιο οικονομικής διαχείρισης
1930
infolib image control
Πίνακας όπου καταγράφονται τα ποσά που δαπανήθηκαν για την ανέγερση προσφυγικών συνοικισμών.
Πίνακας
<1930>
infolib image control
Εστία.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού, αρ.φ. 13008
1930 Δεκέμβριος 1
infolib image control
Ελεύθερος Άνθρωπος.
Εφημερίδα
1930 Δεκέμβριος 1
infolib image control
Ελεύθερος Άνθρωπος.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1930 Δεκέμβριος 1
infolib image control
Πίνακας όπου καταγράφονται οι δαπάνες για την ανέγερση προσφυγικών συνοικισμών.
Πίνακας
<1930>
infolib image control
Πίνακας όπου καταγράφονται οι δαπάνες για την ανέγερση προσφυγικών συνοικισμών στη Στερεά Ελλάδα.
Πίνακας
<1930>
infolib image control
Πίνακας όπου καταγράφονται οι δαπάνες για την ανέγερση προσφυγικών συνοικισμών στην Πελοπόννησο και τα νησιά.
Πίνακας
<1930>
infolib image control
Πίνακας όπου καταγράφονται οι δαπάνες για την ανέγερση προσφυγικών συνοικισμών στη Μακεδονία.
Πίνακας
<1930>
infolib image control
Πίναξ εμφαίνων τα εν Θράκη ανεγερθέντα και ανεγερθησομένα αστικά οικήματα.
Πίνακας
infolib image control
Υπόμνημα του Διευθυντή Ανταλλαγής σχετικά με πρόταση για τη μετατροπή της Διεύθυνσης Ανταλλαγής σε αυτόνομο οργανισμό.
Υπόμνημα
infolib image control
Ανακοίνωση σχετικά με αιτήματα των προσφύγων.
Ανακοινωθέν
infolib image control
Απόφαση του Α.Παππά σχετικά με την έγκριση δαπάνης για έξοδα κινήσεως υπαλλήλου του Υπουργείου Υγιεινής.
Απόφαση
1930 Μάιος 16
infolib image control
Απόφαση του Ανώτατου Υγειονομικού Συμβουλίου σχετικά με την πρόσμιξη του σίτου με δευτερεύοντα δημητριακά.
Απόφαση
1930 Μάιος 26
infolib image control
Επιστολή του Ε.Εμμανουηλίδη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη δικαιοδοσία του Συμβουλίου Στεγάσεως.
Επιστολή
1930 Μάρτιος 14
infolib image control
Επιστολή του Π.Σφακιανάκη προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Προέδρου της Κυβέρνησης σχετικά με το διαγωνισμό για την ανέγερση των συνοικισμών Ν.Σμύρνης και Ν.Καλλίπολης.
Διαβιβαστικό
1930 Αύγουστος 14
infolib image control
Επιστολή του I.B.Stevenson προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την αναβολή του διαγωνισμού για την ανέγερση του συνοικισμού της Νέας Σμύρνης.
Επιστολή
1930 Ιούνιος 5
infolib image control
Έκθεση του D.E.Wright προς τον Α.Παππά σχετικά με τη δημιουργία αποχετευτικού συστήματος στην Αθήνα και τον Πειραιά.
Έκθεση
1930 Σεπτέμβριος 15
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με την έκθεση του Wright για το αποχετευτικό σύστημα της Αθήνας.
Σημείωμα
<1930>
infolib image control
Επιστολή του Ν.Κ.Στεφανίδη προς το Τμήμα Θυμάτων Πολέμου του Υπουργείου Προνοίας, που διαβιβάζει αίτηση της Π.Μαθιουδάκη.
Διαβιβαστικό
1930 Σεπτέμβριος 24
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαίτερου Γραμματέα του Πρωθυπουργού προς την Π.Μαθιουδάκη, που διαβιβάζει απάντηση του Υπουργείου Προνοίας σχετικά με την υπόθεση της.
Διαβιβαστικό
1930 Οκτώβριος 15
infolib image control
Αναφορά του Α.Φωκά προς τον Υπουργό Υγιεινής Ε.Βενιζέλο σχετικά με δειγματοληψίες κινίνης.
Αναφορά
1930 Νοέμβριος 8
infolib image control
Επιστολή του Α.Παππά προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Προέδρου της Κυβέρνησης, που διαβιβάζει έκθεσεις του Α.Φωκά και του Σ.Κροντηρά.
Επιστολή
1930 Δεκέμβριος 2
infolib image control
Έκθεση του Α.Φωκά προς τη Διεύθυνση Υγιεινής του Υπουργείου Υγιεινής σχετικά με δειγματοληψία κινίνης.
Έκθεση
1930 Οκτώβριος 15
infolib image control
Επιστολή του Σ.Κροντηρά προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με νοθεία κινίνης.
Επιστολή
1930 Νοέμβριος 19
infolib image control
Πρακτικά σύσκεψης της 27 Μαρτίου 1930 υπό την Προεδρία του Ε.Βενιζέλου για την εξέταση των προσφυγικών ζητημάτων.
Πρακτικό
1930 Μάρτιος 28
infolib image control
Επιστολή του Σ.Κροντηρά προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με καταγγελία για νοθεία κινίνης.
Επιστολή
1930 Δεκέμβριος 2
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή του Ιδιαιτέρου Γραφείου προς το Σ.Κροντηρά, που διαβιβάζει απάντηση του Υπουργείου Υγιεινής σχετικά με υπόθεση του.
Διαβιβαστικό
1930 Δεκέμβριος 3
infolib image control
Πίνακας όπου καταγράφονται οι δαπάνες του Υπουργείου Υγιεινής υπέρ της Υγείας των Πόλεων του Κράτους.
Πίνακας
infolib image control
Ευχαριστήριο τηλεγράφημα του Π.Κουντουριώτη προς τον Τσαμόπουλο.
Τηλεγράφημα
Οκτώβριος 10
infolib image control
Σημείωμα φακέλου που αναγράφει "Ζήτημα Κινίνης".
Φάκελος
infolib image control
Σημείωμα φακέλου που αναγράφει "Νοθεία Κινίνης".
Φάκελος
infolib image control
Πρακτικό της επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας για τη συσκευασία της κινίνης του Κράτους και της σύσκεψης της αρμόδιας Επιτροπής για τις προσφορές και τις ενστάσεις που υποβλήθηκαν.
Πρακτικό
1927 Νοέμβριος
infolib image control
Αίτηση του Α.Φάρου προς το Ν.Ράμμο σχετικά με την προσφορά που κατέθεσε για τη μειοδοτική δημοπρασία για τη συσκευασία κινίνης.
Αίτηση
1927 Νοέμβριος 25
infolib image control
Πίνακας όπου καταγράφονται ποσά σχετικά με την κινίνη.
Πίνακας
infolib image control
Πίνακας όπου καταγράφονται στοιχεία σχετικά με την κινίνη.
Πίνακας
infolib image control
Έκθεση σχετικά με τη στέγαση των αστών προσφύγων.
Έκθεση
<1930>
infolib image control
Αίτηση του Α.Φάρου προς το Υπουργείο Υγιεινής σχετικά με χημικές αναλύσεις που ενεργήθηκαν σε δείγματα κινίνης του εργοστασίου ΕΛΦΑ.
Αίτηση
1930 Φεβρουάριος 26
infolib image control
Επιστολή του Α.Δοξιάδη προς τη Διεύθυνση Αγορανομίας, που διαβιβάζει αναφορά σχετικά με δειγματοληψία κινίνης από την Εταιρεία ΕΛΦΑ.
Διαβιβαστικό
1929 Φεβρουάριος 27
infolib image control
Αναφορά προς το Υπουργείο Υγιεινής, Προνοίας και Αντιλήψεως σχετικά με τα αποτελέσματα δειγματοληψίας κινίνης της Εταιρείας ΕΛΦΑ.
Αναφορά
1929 Φεβρουάριος 26
infolib image control
Πίναξ εμφαίνων τας δοθείσας παραγγελίας προς συσκευασίαν κινίνης του Κράτους κατά τα έτη 1928 και 1929.
Απόσπασμα
infolib image control
Διαταγή του Θ.Σοφούλη προς το Στρατηγό Τσουνούκα σχετικά με την ενέργεια ανάκρισης για χορήγηση νοθευμένης κινίνης σε στρατιώτες της Θεσσαλονίκης.
Διαταγή
1930 Οκτώβριος 14
infolib image control
Διαταγή της Διεύθυνσης Υγειονομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Στρατιωτικών προς το Γ Σώμα Στρατού σχετικά με την αποστολή δισκίων κινίνης της Εταιρείας ΕΛΦΑ.
Διαταγή
1930 Οκτώβριος 11
infolib image control
Επιστολή του Π.Κλάδου προς τη Διεύθυνση Υγειονομικής Υπηρεσίας και Δικαστικού του Υπουργείου Στρατιωτικών, που υποβάλλει αλληλογραφία σχετικά με την υπόθεση νοθείας κινίνης.
Διαβιβαστικό
1930 Οκτώβριος 3
infolib image control
Επιστολή του Ε.Γιαννούλη προς τη Διεύθυνση Υγειονομικής Υπηρεσίας του Γ Σώματος Στρατού, που υποβάλλει πρωτόκολλο σχετικά με τη συσκευασία της κινίνης του Κράτους.
Διαβιβαστικό
1930 Σεπτέμβριος 14
infolib image control
Πρωτόκολλο των Ε.Γιαννούλη και Δ.Θεοδώρου σχετικά με τη δειγματοληψία κινίνης του εργοστασίου ΕΛΦΑ προς εξέταση.
Πρωτόκολλο
1930 Σεπτέμβριος 14
infolib image control
Επιστολή του παραρτήματος Θεσσαλονίκης του Γενικού Χημείου του Κράτους προς τη Διεύθυνση Υγειονομικής Υπηρεσίας του Γ Σώματος Στρατού σχετικά με το αποτέλεσμα δειγματολειψίας κινίνης του Εργοστασίου ΕΛΦΑ.
Επιστολή
1930 Σεπτέμβριος 29
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με τη δαπάνη για την αστική στέγαση των προσφύγων.
Σημείωμα
1930 Ιούνιος 30
infolib image control
Έκθεση του Υπουργείου Υγιεινής επί του ζητήματος της κινίνης.
Έκθεση
infolib image control
Έκθεση του Β.Τσουνούκα σχετικά με τη νοθεία δισκίων υδροχλωρικής κινίνης.
Έκθεση
1930 Οκτώβριος 21
infolib image control
Επιστολή προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης, που διαβιβάζει έγγραφα σχετικά με την υπόθεση νοθείας κινίνης.
Διαβιβαστικό
1930 Οκτώβριος 24
infolib image control
Συμπληρωματική έκθεσις του Β.Τσουνούκα περί της ενεργηθείσης εξετάσεως επί της παρατηρηθείσης νοθείας κινίνης.
Έκθεση
1930 Νοέμβριος 3
infolib image control
Επιστολή της Μ.Χ.Μαρκαντωνάκη προς το Στεφανίδη σχετικά με την κατάργηση της θέσεως εργασίας της.
Επιστολή
1930 Νοέμβριος 27
infolib image control
Επιστολή του Φ.Κοπανάρη προς το Γενικό Χημείο του Κράτους, που διαβιβάζει αναφορές σχετικά με την ποιότητα των δισκίων κινίνης.
Διαβιβαστικό
1930 Ιανουάριος 28
infolib image control
Αναφορά του Καραγιάννη προς τη Διεύθυνση Υγιεινής του Υπουργείου Υγιεινής σχετικά με την ποιότητα των δισκίων κινίνης.
Αναφορά
1929 Δεκέμβριος 2
infolib image control
Επιστολή του Σ.Διοσκουρίδη προς το Νομίατρο Εύβοιας σχετικά με την ποιότητα των δισκίων κινίνης.
Αναφορά
1929 Νοέμβριος 25
infolib image control
Εγκύκλιος του Ε.Γαλλόπουλου προς όλα τα παραρτήματα του Γενικού Χημείου του Κράτους σχετικά με την ποιότητα των δισκίων κινίνης.
Εγκύκλιος
<1930>
infolib image control
Εγκύκλιος του Γαλλόπουλου προς όλα τα παραρτήματα του Γενικού Χημείου του Κράτους σχετικά με την ποιότητα των δισκίων κινίνης.
Εγκύκλιος
<1930>
infolib image control
Πίνακας με το ποσό που θα χρεωθούν οι πρόσφυγες των αστικών περιοχών για τη στέγαση τους με τόκο 8 %.
Πίνακας
infolib image control
Επιστολή του Γ.Ιωακείμογλου σχετικά με την ποιότητα των δισκίων κινίνης.
Επιστολή
1929 Δεκέμβριος 13
infolib image control
Περίληψις περί κοινοποιήσεως αποφάσεως του Ανωτάτου Υγειονομικού Συμβουλίου αφορώσης τα εις την κατανάλωσιν προσφερόμενα τραγήματα (σακχαρόπηκτα) και δισκία κινίνης.
Ανάτυπο
1930 Ιούνιος
infolib image control
Έκθεση του Α.Κυριακόπουλου σχετικά με την επερώτηση για την κινίνη.
Έκθεση
1930 Δεκέμβριος 3
infolib image control
Αναφορά του Β.Τσουνούκα προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την υπόθεση νοθείας κινίνης.
Αναφορά
1930 Δεκέμβριος 4
infolib image control
Συμπληρωματική έκθεση του Α.Παπά σχετικά με το ζήτημα της κινίνης.
Έκθεση
1930 Δεκέμβριος 4
infolib image control
Πρακτικά συνεδρίασης της Επιτροπής Κατευθύνσεως Ανθελονοσιακού Αγώνος.
Πρακτικό
1930 Απρίλιος 30
infolib image control
Απόσπασμα πρακτικών της Επιτροπής Κατεύθυνσης Ανθελονοσιακού Αγώνος σχετικά με το ζήτημα της κινίνης.
Πρακτικό
1930 Αύγουστος 1
infolib image control
Πρακτικό συνεδρίασης της Επιτροπής Κατευθύνσεως Ανθελονοσιακού Αγώνα σχετικά με το ζήτημα της κινίνης.
Πρακτικό
<1930>
infolib image control
Απόφαση του Α.Παππά σχετικά με το ζήτημα της κινίνης.
Απόφαση
1930 Αύγουστος 29
infolib image control
Πρόσκληση του Φ.Κοπανάρη στη συνεδρίαση της Επιτροπής προς εκπόνηση σχεδίου νόμου μεταφοράς της Υπηρεσίας Διαχειρίσεως Κρατικής Κινίνης από το Υπουργείο Οικονομικών στο Υπουργείο Υγιεινής.
Πρόσκληση
1930 Σεπτέμβριος 29
infolib image control
Πίνακας με το ποσό που θα χρεωθούν οι πρόσφυγες των αστικών περιοχών για τη στέγαση τους με τόκο 3 %.
Πίνακας
infolib image control
Σχέδιο νόμου σχετικά με την υπαγωγή των ζητημάτων κινίνης στο Υπουργείο Υγιεινής.
Σχέδιο νόμου
<1930>
infolib image control
Σχέδιο νόμου σχετικά με την υπαγωγή των ζητημάτων κινίνης στο Υπουργείο Υγιεινής.
Σχέδιο νόμου
<1930>
infolib image control
Εισήγηση επί του σχεδίου νόμου περί υπαγωγής των αρμοδιοτήτων για την κινίνη στο Υπουργείο Υγιεινής.
Εισήγηση
<1930>
infolib image control
Σημείωμα φακέλου που αναγράφει "Βουλευτού Ζωγράφου έκθεσις περί κινίνης".
Φάκελος
infolib image control
Επιστολή του Ζωγράφου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της νοθείας κινίνης.
Επιστολή
1930 Δεκέμβριος 19
infolib image control
Συμβόλαιο σύστασης της Νέας Ελληνικής Φαρμακευτικής Εταιρείας.
Συμβόλαιο
1926 Αύγουστος 5
infolib image control
Απόφαση του Δικαστηρίου Αισχροκέρδειας Αθηνών, που επιβάλλει ποινές στους υπεύθυνους για τη νοθεία κινίνης.
Απόφαση
1929 Νοέμβριος 22
infolib image control
Αναφορά του Τμήματος Γενικής Ασφάλειας της Αστυνομίας Πόλεων Αθηνών προς τον Εισαγγελλέα Πλημμελειοδικών σχετικά με καταγγελία νοθείας κινίνης.
Αναφορά
1929 Μάρτιος 5
infolib image control
Πίνακας.
Πίνακας
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με το νομοσχέδιο περί τύπου στη Βουλγαρία και τη Γιουγκοσλαβία.
Σημείωμα
infolib image control
Υπόμνημα σχετικά με τη στέγαση των προσφύγων.
Υπόμνημα
1930 Ιούνιος 24
infolib image control
Σχέδιο νόμου περί συστάσεως Κρατικού Μονοπωλίου Κινίνης.
Σχέδιο νόμου
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με τη νοθεία της κινίνης.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με το ζήτημα της κινίνης.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με το ζήτημα της κινίνης.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στου Ε.Βενιζέλου σχετικά με το ζήτημα της κινίνης.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με το ζήτημα της κινίνης.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με το ζήτημα της κινίνης.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με το ζήτημα της κινίνης.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με το Ν.Δασκαλάκη.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με το ζήτημα της κινίνης.
Σημείωμα
infolib image control
Έκθεση σχετικά με τη δαπάνη για την ανέγερση προσφυγικών συνοικισμών σε Στερεά Ελλάδα, Έδεσσα, Βόλο και Ν.Αλικαρνασσό.
Έκθεση
<1930>
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με το ζήτημα της κινίνης.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με το ζήτημα της κινίνης.
Σημείωμα
infolib image control
Ελεύθερον Βήμα.
Εφημερίδα, αρ.φ. 3058
1930 Οκτώβριος 15
infolib image control
Ελεύθερον Βήμα.
Εφημερίδα, αρ.φ. 3057
1930 Οκτώβριος 14
infolib image control
Βραδυνή.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1930 Νοέμβριος 30
infolib image control
Καθημερινή.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1930 Νοέμβριος 30
infolib image control
Ακρόπολις.
Εφημερίδα
1930 Δεκέμβριος 1
infolib image control
Ελεύθερος άνθρωπος.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1930 Δεκέμβριος 1
infolib image control
Ελεύθερος Άνθρωπος.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1930 Νοέμβριος 30
infolib image control
Ελεύθερος Άνθρωπος.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1930 Δεκέμβριος 1

                                                                            infolib-libsolution