Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Υγιεινής, Πρόνοιας και Αντιλήψεως, Εμμ.Εμμανουηλίδη, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την αποκατάσταση των προσφύγων στο συνοικισμό της Νέας Φιλαδέλφειας.
Επιστολή
1928 Αύγουστος 13
infolib image control
Επιστολή του Υφυπουργού Υγιεινής, Απ.Δοξιάδη, προς τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης σχετικά με το ύψος των πιστώσεων προς ενίσχυση του προϋπολογισμού του Υφυπουργείου Υγιεινής για το οικονομικό έτος 1929-1930.
Επιστολή
1928 Οκτώβριος 29
infolib image control
Υπόμνημα του Προϊσταμένου των τεχνικών υπηρεσιών, Β.Βαλεντή, προς τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης σχετικά με το ζήτημα της Λαϊκής Κατοικίας.
Υπόμνημα
1928 Δεκέμβριος 31
infolib image control
Υπόμνημα με τα εθνικά ορφανοτροφεία και τα οικοτροφεία και τον προορισμό τους.
Υπόμνημα
<1928>
infolib image control
Σημείωμα φακέλου " Στατιστικοί πίνακες προσφυγικών συνοικισμών Αθηνών-Πειραιώς -Περιχώρων του Υπουργείου Πρόνοιας εις Ε.Α.Π.".
Σημείωμα
<1928>
infolib image control
Έκθεσις του Μηχανικού Αθανασιάδη επί του στατιστικού πίνακος των εν Αθήναις, Πειραιεί και Περιχώροις συνοικισμών.
Έκθεση
1928 Οκτώβριος 14
infolib image control
Συνοπτικός πίναξ των εν Αθήναις και Πειραιεί προσφυγικών συνοικισμών.
Πίνακας
1928 Οκτώβριος 14
infolib image control
Σημείωμα φακέλου με τίτλο "Κρατικοί συνοικισμοί".
Σημείωμα
infolib image control
Πίναξ οικιών Ν.Φιλαδελφείας.
Πίνακας
1928 Οκτώβριος 14
infolib image control
Συνοικισμοί ξυλίνων παραπηγμάτων (Προσωρινοί).
Πίνακας
1928 Οκτώβριος 14
infolib image control
Συνοικισμοί ημιμόνιμοι.
Πίνακας
1928 Οκτώβριος 14
infolib image control
Διαβιβαστικό του Εμμ. Εμμανουηλίδη προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με την αποστολή εγγράφου προς το Υπουργείο Συγκοινωνίας.
Διαβιβαστικό
1928 Σεπτέμβριος 10
infolib image control
Σημείωμα φακέλου με τίτλο "Στατιστικοί πίνακες Συνοικισμών Ε.Α.Π.".
Σημείωμα
infolib image control
Συνοπτικός Στατιστικός Πίναξ των εν Αθήναις και Πειραιεί προσφυγικών Συνοικισμών.
Πίνακας
1928 Οκτώβριος 14
infolib image control
Πίναξ οικιών Συνοικισμού Ιωνίας.
Πίνακας
1928 Οκτώβριος 14
infolib image control
Πίναξ οικιών Συνοικισμού "Καισαριανή".
Πίνακας
1928 Οκτώβριος 14
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Υγιεινής, Πρόνοιας και Αντιλήψεως, Εμμ.Εμμανουηλίδη, προς το Υπουργείο Συγκοινωνίας σχετικά με την ανέγερση οικοδομών για την εγκατάσταση των προσφύγων.
Επιστολή
1928 Σεπτέμβριος 10
infolib image control
Πίναξ οικιών Συνοικισμού Βύρωνος.
Πίνακας
1928 Οκτώβριος 14
infolib image control
Πίναξ οικιών Συνοικισμού Νέας Κοκκινιάς.
Πίνακας
1928 Οκτώβριος 14
infolib image control
Επιστολή του Υφυπουργού Υγιεινής προς τον Στ.Στεφάνου σχετικά με την αποστολή εγγράφου.
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 9
infolib image control
Επιστολή του Υφυπουργού Υγιεινής, Απ.Δοξιάδη, προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με την περισυλλογή και θανάτωση αδέσποτων κυνών.
Επιστολή
1928 Ιανουάριος 9
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου της Εταιρίας Προστασίας Ζώων, Λουκά Κανακάρη Ρούφου, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την περισυλλογή και την θανάτωση αδέσποτων κυνών.
Επιστολή
1928 Δεκέμβριος 17
infolib image control
"Λογοδοσία Υφυπουργείου Υγιεινής Από 1ης Σεπτεμβρίου 1928-15 Φεβρουαρίου 1929".
Έκθεση
<1929>
infolib image control
Τί θα ίδη σήμερον ο κ.Ελ.Βενιζέλος εις την Μακεδονίαν. Τα παράπονα της Βορείου Ελλάδος.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1929 Απρίλιος 6
infolib image control
Χειρόγραφο σημείωμα.
Σημείωμα
infolib image control
Επιστολή του Υφυπουργού Υγιεινής, Απ.Δοξιάδη, προς την Εταιρία Σιδηροδρόμων του Ελληνικού Κράτους σχετικά με την κατάσχεση ποσότητας ακατάλληλης κινίνης.
Επιστολή
1929 Απρίλιος 23
infolib image control
Διαβιβαστικό του Υπουργού Πρόνοιας και Αντιλήψεως, Εμμ.Εμμανουηλίδη, προς τον Ε.Βενιζέλο.
Διαβιβαστικό
1929 Οκτώβριος 16
infolib image control
Υπουργείο Πρόνοιας. Πίναξ εμφαίνων τους ανεγειρόμενους αστικούς προσφυγικούς συνοικισμούς.
Πίνακας
<1929>
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου του Υπουργικού Συμβουλίου προς τον Υπουργό Πρόνοιας και Αντιλήψεως σχετικά με το ζήτημα των απαλλοτριώσεων για την εγκατάσταση των προσφύγων.
Διαταγή
1929 Ιούλιος 18
infolib image control
Διαβιβαστικό του Υπουργού Υγιεινής, Πρόνοιας και Αντιλήψεως προς τον Ε.Βενιζέλο.
Διαβιβαστικό
1929 Οκτώβριος 16
infolib image control
Πίναξ Α. Κατάστασις εμφαίνουσα τας εις τους διαφόρους Νομούς του κράτους απαλλοτριωθείσας εκτάσεις.
Πίνακας
1929 Οκτώβριος 10
infolib image control
Πίναξ Α. Κατάστασις εμφαίνουσα τας από του έτους 1923 μέχρι σήμερον γενομένας απαλλοτριώσεις εις διαφόρους Νομούς του Κράτους.
Πίνακας
1929 Οκτώβριος 10
infolib image control
Πίναξ Β. Κατάστασις εμφαίνουσα τας εις τους διαφόρους συνεταιρισμούς Αθηνών-Πειραιώς και Περιχώρων παραχωρηθείσας εκτάσεις.
Πίνακας
1929 Οκτώβριος 10
infolib image control
Κατάστασις συνολική εμφαίνουσα τας ανεγερθείσας και ανεγειρομένας κατοικίας υπό της Ε.Α.Π. και του Υπουργείου Προνοίας, τας διατεθείσας εκτάσεις, τας αδιαθέτους τοιάυτας, ως και τας απαιτηθησομένας προς ολοκληρωτικήν στέγασιν των προσφύγων εις τους διαφόρους Νομούς του Κράτους.
Πίνακας
1929 Οκτώβριος 10
infolib image control
Πίναξ Γ. Κατάστασις εμφαίνουσα τας ανεγειρομένας και ανεγερθείσας κατοικίας υπό της Ε.Α.Π. και του Υπουργείου Προνοίας, τας διατεθείσας, τας αδιθέτους και απαιτηθησομένας τοιαύτας εις τους διαφόρους Νομούς του Κράτους.
Πίνακας
1929 Οκτώβριος 10
infolib image control
Πίναξ Δ. Κατάστασις εμφαίνουσα τα παραχωρηθέντα γήπεδα εις α ανηγέρθησαν συνοικισμοί και παραπήγματα εν Πειραιεί.
Πίνακας
1929 Οκτώβριος 10
infolib image control
Πίναξ Ε. Κατάστασις εμφαίνουσα τα παραχωρηθέντα γήπεδα εις α ανηγέρθησαν συνοικισμοί και παραπήγματα εν Αθήναις και Περιχώροις.
Πίνακας
1929 Οκτώβριος 10
infolib image control
Έκθεση του Τμηματάρχη του Υπουργείου Προνοίας και Αντιλήψεως προς τον Υπουργό Πρόνοιας και Αντιλήψεως σχετικά με τις γενομένες και τις μέλλουσες απαλλοτριώσεις.
Έκθεση
1929 Οκτώβριος 10
infolib image control
Έκθεση για τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης περί του ζητήματος της εκτιμήσεως των γηπέδων του Συνοικισμού Ν.Φιλαδέλφειας.
Έκθεση
<1928>
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Πρόνοιας και Αντιλήψεως, Εμμ.Εμμανουηλίδη, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την συμπλήρωση του έργου στεγάσεως των προσφύγων.
Επιστολή
1929 Οκτώβριος 30
infolib image control
Γνωμοδοτική έκθεση του Γ.Φάρου και του Μ.Ρήγα σχετικά με τον υπολογισμό της αξίας του γηπέδου της Ν.Φιλαδέλφειας κατά τετρ.πήχυ.
Γνωμοδότηση
1928 Σεπτέμβριος 5
infolib image control
Πίναξ Γ΄. Κατάστασις εμφαίνουσα τας ανεγερθείσας και ανεγειρομένας κατοικίας υπό της Ε.Α.Π. και του Υπουργείου, τας διατεθείσας και αδιαθέτους εκτάσεις, ως και τας απαιτηθησομένας τοιαύτας προς ολοκληρωτικήν στέγασιν των προσφύγων.
Πίνακας
1929 Οκτώβριος 10
infolib image control
Προκήρυξη διεθνή διαγωνισμού για την ανάληψη της ανοικοδόμησης των Συνοικσιμών "Νέας Σμύρνης" και "Νέας Καλλιπόλεως".
Προκήρυξη
1929 Οκτώβριος
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Πρόνοιας και Αντιλήψεως, Εμμ.Εμμανουηλίδη, προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με την στέγαση των προσφύγων.
Επιστολή
1929 Νοέμβριος 11
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Εξωτερικών, Αν.Μιχαλακόπουλου, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την εισαγωγή νέων Νομοσχεδίων.
Επιστολή
1929 Νοέμβριος 14
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Προνοίας προς τον Στ.Στεφάνου σχετικά με την απαλλοτρίωση εκτάσεως στην περιοχή του Παγκρατίου.
Επιστολή
1929 Δεκέμβριος 13
infolib image control
Επιστολή του Μ.Βόγλη προς τον Στ.Στεφάνου σχετικά με την υπόθεση απαλλοτρίωσης εκτάσεων στην περιοχή του Παγκρατίου.
Επιστολή
1929 Δεκέμβριος 19
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με την ανέγερση κατοικιών για τους πρόσφυγες και το ζήτημα της Λαϊκής Στέγης.
Σημείωμα
<1929>
infolib image control
Έκθεση του Υπουργού Συγκοινωνίας, Α.Χρηστομάνου, προς το Υπουργείο Υγιεινής, Πρόνοιας και Αντιλήψεως σχετικά με την ανέγερση προσφυγικών συνοικισμών σε όλη της Ελλάδα για την εγκατάσταση των προσφύγων.
Έκθεση
1928 Οκτώβριος 11
infolib image control
Πρακτικό εξέτασης μαρτύρων σχετικά με την υπόθεση παραπόνων της Εταιρείας Λαναρά Κίρτση και Σια και των Αδελφών Λαναρά και Σία.
Πρακτικό
1928 Οκτώβριος 23
infolib image control
Διαβιβαστικό του Σ.Συμβουλίδη, Ιδιαιτέρου Γραμματέα του Υπουργείου Υγιεινής, Πρόνοιας και Αντιλήψεως, σχετικά με την απαλλοτρίωση εκτάσεως της Εταιρείας Χρωματουργείων.
Διαβιβαστικό
1928 Νοέμβριος 10
infolib image control
Υπηρεσιακό σημείωμα του Υπουργείου Υγιεινής, Πρόνοιας και Δημ.Αντιλήψεως σχετικά με την υπόθεση της απαλλοτριωθείσης εκτάσεως της Εταιρίας Χρωματουργείων.
Υπηρεσιακό σημείωμα
<1928>

Bρέθηκαν 52 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution