Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Περιθάλψεως, Σπ.Σίμου, προς τον Πρόεδρο της Πολιτικής Λέσχης Φιλελευθέρων σχετικά με το ζήτημα της περισυλλογής των επαιτών και αλητών.
Επιστολή
1918 Ιούλιος 11
infolib image control
Επιστολή του Edward Capps προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά
Επιστολή
1923 Δεκέμβριος 26
infolib image control
Επισκεπτήριο του Marchese Pauluccci Di Calboli.
Επισκεπτήριο
infolib image control
Έκθεση του B.P.Salmon σχετικά με την κατάσταση των προσφύγων στην Ελλάδα.
Έκθεση
1923 Δεκέμβριος 3
infolib image control
Υπόμνημα του B.P.Salmon σχετικά με την κατάσταση των προσφύγων στην Ελλάδα.
Υπόμνημα
1923 Οκτώβριος
infolib image control
Επιστολή προς τον John Barton Payne, πρόεδρο του Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού σχετικά με τη συνέχιση της βοήθειας προς τους πρόσφυγες από τον Αμερικανικό Ερυθρό Σταυρό.
Επιστολή
1923 Αύγουστος 20
infolib image control
Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Αμερικής σχετικά με υπόμνημα για το πρόβλημα των προσφύγων στην Εγγύς Ανατολή.
Δελτίο τύπου
Απρίλιος 2
infolib image control
Έκθεση του James K.McClintock σχετικά με την απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού για την ενίσχυση των προφύγων στην Ελλάδα.
Έκθεση
1923 Σεπτέμβριος 21
infolib image control
Έκθεση που υποβλήθηκε στον Αμερικανικό Ερυθρό Σταυρό από τον Major Johnson για τον Dr.Nansen σχετικά με την κατάσταση των προσφύγων στην Ελλάδα.
Έκθεση
1923 Νοέμβριος 12
infolib image control
Απόσπασμα ομιλίας του John Barton Payne, Προέδρου του Ερυθρού Σταυρού, σχετικά με τη βοήθεια του Ερυθρού Σταυρού στην Ελλάδα.
Ομιλία
1923 Σεπτέμβριος 24
infolib image control
Απόσπασμα ομιλίας του Col.Earnest P.Bicknell στο συνέδριο του Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού στις 24 Σεπτεμβρίου 1923.
Ομιλία
1923 Σεπτέμβριος 24
infolib image control
Απόσπασμα ομιλίας του Col.William N.Haskell στο συνέδριο του Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού.
Ομιλία
1923 Σεπτέμβριος 24
infolib image control
Επιστολή του Μ.Τσαμαδού προς τον John Barton Payne σχετικά με την βοήθεια του Αμερικανικολυ Ερυθρού Σταυρού στους πρόσφυγες στη Ελλάδα.
Επιστολή
1923 Σεπτέμβριος 27
infolib image control
Επιστολή του Μ.Τσαμαδού προς The Near East Relief σχετικά με την ενίσχυση των προσφύγων στην Ελλάδα.
Επιστολή
1923 Αύγουστος 20
infolib image control
Επιστολή του B.P.Salmon προς The Near East Relief σχετικά με την ενίσχυση των προσφύγων της Ελλάδας.
Επιστολή
1923 Οκτώβριος 24
infolib image control
Απόσπασμα άρθρου των Times σχετικά με τους πρόσφυγες της Ελλάδας από την Μικρά Ασία.
Σημείωμα
Νοέμβριος 30
infolib image control
Έκθεση του Nansen σχετικά με την κατάσταση των Ελλήνων προσφύγων.
Έκθεση
infolib image control
American Friends Of Greece, INC. For Aid to Greece and the refugees of the Near East.
Φυλλάδιο
1923 Δεκέμβριος 1
infolib image control
Αποσπάσματα από τηλεγραφήματα, γράμματα και εφημερίδες σχετικά με την δουλειά της Ελληνικής Κυβέρνησης για τους πρόσφυγες και την ανάγκη περαιτέρω βοήθειας.
Σημείωμα
infolib image control
Υπόμνημα του B.P.Salmon σχετικά με τις πιστώσεις του 1918.
Υπόμνημα
infolib image control
The New York Times.
Φυλλάδιο
1922 Νοέμβριος 12
infolib image control
Σημείωμα του Γενικού Διευθυντή Περιθάλψεως, Ν.Καζαντζάκη, προς τον Υπουργό Περιθάλψεως, Σπ.Σίμο περί της οργανώσεως υπευθύνου Αποστολής περιθάλψεως και αποκαταστάσεως των προσφύγων εις Μ.Ασίαν, εις Θράκην και εις Πόντον.
Σημείωμα
1919 Ιούνιος 2
infolib image control
Σημείωμα πεπραγμένων από 17 Μαΐου έως 17 Ιουνίου 1919 του Γενικού Διευθυντή Περιθάλψεως, Ν.Καζαντζάκη, προς τον Υπουργό Περιθάλψεως, Σπ.Σίμο.
Απόδειξη
1919 Ιούνιος 17
infolib image control
Επιστολή της Γενικής Διεύθυνσης Υγιεινής, Τμήμα Λοιμωδών Νόσων προς το Ιατροσυνέδριο με την οποία διαβιβάζει έκθεση για τα αποτελέσματα φαρμάκου κατά της ελονοσίας.
Διαβιβαστικό
1923 Σεπτέμβριος
infolib image control
Επιστολή της Γενικής Διεύθυνσης Υγιεινής, Τμήμα Λοιμωδών Νόσων προς τη Διεύθυνση Ιατρικής Προόδου και τη Διεύθυνση Αρχείων Ιατρικής με την οποία διαβιβάζει έκθεση για τα αποτελέσματα φαρμάκου κατά της ελονοσίας.
Διαβιβαστικό
1923 Σεπτέμβριος
infolib image control
Έκθεση της Εξεταστικής Επιτροπής του Ιατροσυνεδρίου προς το Υπουργείο των Εσωτερικών σχετικά με τα αποτελέσματα της εφαρμογής φαρμάκου κατά της ελονοσίας.
Έκθεση
infolib image control
Αναφορά για επιστημονικό ταξίδι στην Καλκούτα και τη Μανίλα για τη μελέτη της λέπρας.
Αναφορά
infolib image control
Έκθεση του Αντ.Δεσποτόπουλου σχετικά με τη λέπρα.
Έκθεση
1927 Νοέμβριος 30
infolib image control
Εγκύκλιος του Διευθυντή Υγιεινής, Φ.Κοπανάρη, προς τους Νομιάτρους του κράτους, το Διευθυντή Υγειονομικής Υπηρεσίας Πειραιά, τον Υγιειονομικό Επόπτη Βόλου σχετικά με τον αριθμό των λεπρών.
Εγκύκλιος
1927 Ιούλιος 27
infolib image control
Πίνακας σχετικά με την κίνηση των ανά το κράτος λεπρών.
Πίνακας
1927 Δεκέμβριος 1
infolib image control
Σημερινή δύναμις λεπρών εν τοις λεπροκομίοις.
Πίνακας
1927 Δεκέμβριος 1
infolib image control
Ερωτήματα προς λήψιν ιστορικών των πασχόντων εκ λέπρας.
Ερωτηματολόγιο
infolib image control
Σημείωμα περί απαλλοτροιώσεως των περίξ του όρμου Αγίου Γεωργίου εκτάσεων.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ν.Καζαντζάκη προς τον Υπουργό Περιθάλψεως, Σπ.Σίμο, περί του τρόπου καθ όν δέον να επέλθη το Ελληνικό Κράτος αρωγόν εις τους πρόσφυγας.
Έκθεση
1919 Ιούνιος 17
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Περιθάλψεως, Σπ.Σίμου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διβιβάζει έκθεση του εν Ν.Ρωσία Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Περιθάλψεως Ζερβού.
Επιστολή
1919 Ιανουάριος 3
infolib image control
Επιστολή του Ι.Ζερβού προς το Υπουργείο Περιθάλψεως με την οποία διαβιβάζει αντίγραφο εγγράφου του προς την Ύπατη Αρμοστεία της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη για την κατάσταση στη Νότια Ρωσία και τον Καύκασο.
Επιστολή
1919 Δεκέμβριος 17
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Περιθάλψεως, Σπ.Σίμου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διαβιβάζει έγγραφο της Κεντρικής Επιτροπής Κωνσταντινούπολης.
Επιστολή
1919 Ιανουάριος 3
infolib image control
Επιστολή της Κεντρικής Επιτροπής υπέρ των μετατοπισθέντων Ελληνικών πληθυσμών προς τον Υπουργό Περιθάλψεως, Σπ.Σίμο, σχετικά με Ζητεί
Επιστολή
1919 Δεκέμβριος 18
infolib image control
Υπόμνημα του Διευθυντή Δημοσίας Υγείας Μακεδονίας σχετικά με το τι πρέπει να γίνει υπό άποψη υγειονομική για την επιτυχία της εγκατάστασης στη Μακεδονία των εκ Καυκάσω εποίκων.
Υπόμνημα
1920 Ιανουάριος 17

Bρέθηκαν 39 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution