Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Έκθεση προς τον Α.Αλεξανδρή σχετικά με τη διευθέτηση των χειμάρρων.
Έκθεση
infolib image control
Επιστολή του Π.Καλλιγά προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις δυνατότητες της Ελληνικής Εταιρείας Χημικών Προϊόντων και Λιπασμάτων.
Επιστολή
1932 Μάιος 17
infolib image control
Επιστολή του Γ.Μαρκόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο, που διαβιβάζει αντίγραφο αίτησης του υιού του για διορισμό του.
Διαβιβαστικό
1932 Σεπτέμβριος 1
infolib image control
Αίτηση του Ι.Μαρκόπουλου προς το Υπουργείο Γεωργίας, όπου ζητεί το διορισμό του ή τη γεωργική αποκατάσταση του.
Αίτηση
1932 Σεπτέμβριος 1
infolib image control
Επιστολή του Ε.Κυπριάδη προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με αίτημα του Ι.Μαρκόπουλου για διορισμό.
Επιστολή
1932 Σεπτέμβριος 30
infolib image control
Επιστολή του Ξ.Παπαγεωργίου προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού, που διαβιβάζει αναφορά του Α.Δομέστιχα προς το Νομάρχη Δράμας.
Διαβιβαστικό
1932 Οκτώβριος 1
infolib image control
Επιστολή του Α.Δομέστιχα προς το Νομάρχη Δράμας, που διαβιβάζει δύο αιτήσεις των Α.Δαρή και Γ.Καβασαλάκη.
Διαβιβαστικό
1932 Σεπτέμβριος 17
infolib image control
Επιστολή του Ε.Κυπριάδη προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού, που κοινοποιεί έγγραφο.
Διαβιβαστικό
1932 Οκτώβριος 2
infolib image control
Επιστολή του Ε.Κυπριάδη προς τον Προϊστάμενο της Γεωργικής Περιφέρειας Σερρών, που διαβιβάζει αίτηση του Κ.Κιμερλή.
Διαβιβαστικό
1932 Οκτώβριος 2
infolib image control
Επιστολή του Ε.Κυπριάδη προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού, που κοινοποιεί έγγραφο.
Διαβιβαστικό
1932 Οκτώβριος 3
infolib image control
Επιστολή του Ε.Κυπριάδη προς την Κεντρική Επιτροπή Συγκεντρώσεως Εγχωρίου Σιτοπαραγωγής, που διαβιβάζει αναφορά του Προέδρου του Κεντρικού Δημοκρατικού Συλλόγου Αρκαδίας.
Διαβιβαστικό
1932 Οκτώβριος 2
infolib image control
Επιστολή του Δ.Διαλέτη προς το Υπουργείο Γεωργίας, που διαβιβάζει αίτηση του Δ.Γεωργαντά.
Διαβιβαστικό
1932 Οκτώβριος 3
infolib image control
Πίναξ προβλέψεων παραγωγής σιτηρών κατά γεωγραφικά διαμερίσματα του α΄δεκαπενθημέρου Ιουνίου 1932.
Πίνακας
<1932>
infolib image control
Επιστολή του Κ.Δαμιανού προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με αίτηση της Κοινότητας Λουτρακίου.
Επιστολή
1932 Οκτώβριος 7
infolib image control
Αναφορά του Σ.Γονατά προς τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Εποικισμού Μακεδονίας-Θράκης σχετικά με το ζήτημα της οριστικής στέγασης των σεισμοπαθών.
Αρχειακό Τεκμήριο
1932 Οκτώβριος 14
infolib image control
Επιστολή του Α.Δομέστιχου προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού, που διαβιβάζει αίτηση των Στενημαχιτών Κιλκίς.
Διαβιβαστικό
1932 Οκτώβριος 29
infolib image control
Αίτηση των προσφύγων από τη Στενήμαχο που διαμένουν στο Κιλκίς σχετικά με τη στέγαση τους.
Αίτηση
1932 Αύγουστος 19
infolib image control
Αναφορά του Π.Καλλιγά προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη στέγαση των σεισμοπαθών Χαλκιδικής.
Αναφορά
1932 Οκτώβριος 13
infolib image control
Υπόμνημα του Π.Καλλιγά προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τον καθορισμό της μέσης τιμής εξαγοράς του εγχωρίου σίτου.
Υπόμνημα
1932 Ιούνιος 27
infolib image control
Υπόμνημα του Μ.Κοκκούρου προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με τη δήμευση κτήματος του.
Υπόμνημα
1932 Μάρτιος 16
infolib image control
Επιστολή του Γ.Χαριτάκη προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με την υπόθεση της δήμευσης του κτήματος της οικογένειας Κοκκόρου.
Επιστολή
1926 Μάρτιος 19
infolib image control
Επιστολή του Κ.Σπυρίδη προς το Υπουργείο Στρατιωτικών σχετικά με την υπόθεση δήμευσης του κτήματος του Μ.Κοκκόρου.
Εγκύκλιος
1929 Ιούνιος 17
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με την υπόθεση δήμευσης του κτήματος του Μ.Κοκκορού.
Επιστολή
1931 Μάρτιος 30
infolib image control
Επιστολή του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού προς το Μ.Κοκκόρου σχετικά με την υπόθεση δήμευσης του κτήματος του.
Επιστολή
1931 Μάρτιος 31
infolib image control
Επιστολή του Π.Καλλιγά προς το Ρούσσο σχετικά με την υπόθεση δήμευσης του κτήματος του Μ.Κοκκόρου.
Επιστολή
1932 Απρίλιος 13
infolib image control
Επιστολή του Ν.Ρούσσου προς το Μ.Κοκκόρου σχετικά με υπόθεση του.
Επιστολή
1932 Απρίλιος 14
infolib image control
Έκθεση του Α.Τσαλίκη σχετικά με την ανάγκη επίσπευσης της εκτέλεσης των μικρών παραγωγικών έργων.
Έκθεση
1932 Φεβρουάριος 10
infolib image control
Η ενίσχυσις της γεωργίας μας. Τα αντιπλημμυρικά έργα Θεσσαλίας.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1932 Απρίλιος 24 κ 25
infolib image control
Επιστολή του Α.Αλεξανδρή προς την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδας σχετικά με τη χορήγηση πιστώσεων στους καλλιεργητές.
Επιστολή
1932 Μάιος 13
infolib image control
Δελτίο παραγωγής σιτηρών σε διάφορα σημεία της Ελλάδας, που στέλνεται από τον Π.Καλλιγά προς τον Ε.Βενιζέλο.
Δελτίο
infolib image control
Επιστολή του Α.Τσαλίκη προς τον Ε.Βενιζέλο, που διαβιβάζει στοιχεία σχετικά με το έλος Σαρή-Γκιόλ.
Διαβιβαστικό
1932 Ιούνιος 28
infolib image control
Κοζάνης Αποξηραντικά Έργα Έλους Σαρή Γκιόλ.
Δισδιάστατος χάρτης
infolib image control
Δήμοι και Κοινότητες. Τα τεχνικά έργα Ωρωπού.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1932 Ιούνιος 28
infolib image control
Επισκεπτήριο του Α.Τσαλίκη.
Επισκεπτήριο
infolib image control
Έκθεση σχετικά με τα υδραυλικά έργα της Πεδιάδας Θεσσαλονίκης.
Έκθεση
1932 Ιούλιος 18
infolib image control
Έκθεση σχετικά με την εκτέλεση έργων στην πεδιάδα της Θεσσαλονίκης.
Έκθεση
infolib image control
Φαουντέσιον Κόμπανυ της Νέας Υόρκης. Υδραυλικά Έργα Πεδιάδος Θεσσαλονίκης.
Δισδιάστατος χάρτης
infolib image control
Σημείωμα του 8ου Τμήματος Γενικών Υδραυλικών Έργων σχετικά με δημοσίευμα της εφημερίδας "Ελεύθερος Άνθρωπος".
Σημείωμα
1932 Φεβρουάριος 23
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με τα εκτελεσθέντα υδραυλικά έργα στις πεδιάδες Σερρών, Δράμας και Θεσσαλονίκης.
Σημείωμα
infolib image control
Επιστολή του Διοικητή του Τμήματος Εμπορείας Γεωργικών Προϊόντων προς τα Υπουργεία Εσωτερικών και Γεωργίας σχετικά με την εισαγωγή λεμονιών.
Επιστολή
1932 Αύγουστος 19
infolib image control
Επιστολή του Π.Κουτσομητόπουλου προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού, με το οποίο κοινοποιείται οπισθογράφως έγγραφο.
Διαβιβαστικό
1932 Αύγουστος 23
infolib image control
Επιστολή του Π.Κουτσομητόπουλου προς τη Διεύθυνση Αγροτικής Ασφάλειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που διαβιβάζει αίτηση αγροφυλάκων του Ανωγείου Λακωνίας.
Διαβιβαστικό
1932 Αύγουστος 23
infolib image control
Επιστολή του Π.Κουτσομητόπουλου προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού, που κοινοποιεί έγγραφο.
Διαβιβαστικό
1932 Αύγουστος 23
infolib image control
Επιστολή του Π.Κουτσομητόπουλου προς το Υπουργείο Οικονομικών, που διαβιβάζει τηλεγράφημα των σουμοπαραγωγών Ανδραβίδος.
Διαβιβαστικό
1932 Αύγουστος 23
infolib image control
Επιστολή του Π.Κουτσομητόπουλου προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού, που διαβιβάζει αναφορά των υλοτόμων Αρναίας.
Διαβιβαστικό
1932 Αύγουστος 24
infolib image control
Τηλεγράφημα προς τους Ε.Βενιζέλο, Ι.Βαλαλά και Π.Ευριπαίο σχετικά με ψήφισμα των υλοτόμων Αρναίας.
Τηλεγράφημα
1932 Αύγουστος
infolib image control
Επιστολή του Π.Κουτσομητόπουλου προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού, που κοινοποιεί έγγραφο.
Διαβιβαστικό
1932 Αύγουστος 24
infolib image control
Επιστολή του Π.Κουτσομητόπουλου προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, που διαβιβάζει αναφορά του Γεωργικού Επιμελητηρίου Τρικάλων.
Διαβιβαστικό
1932 Αύγουστος 24
infolib image control
Σημείωμα επί της εφαρμογής του Νομοθετικού Διατάγματος περί μέτρων προστασίας της Ελαιοπαραγωγής.
Σημείωμα
1932 Μάρτιος 2
infolib image control
Επιστολή του Κ.Μιχάλη προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού, που κοινοποιεί έγγραφο.
Διαβιβαστικό
1932 Αύγουστος 24
infolib image control
Επιστολή του Κ.Μιχάλη προς τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιου Λογιστικού, που διαβιβάζει τηλεγράφημα του Σωματείου Ελλήνων Υπηκόων Θεσσαλονίκης.
Διαβιβαστικό
1932 Αύγουστος 24
infolib image control
Επιστολή του Π.Κουτσομητόπουλου προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού, που κοινοποιεί έγγραφο.
Διαβιβαστικό
1932 Αύγουστος 31
infolib image control
Επιστολή του Π.Κουτσομητόπουλου προς τη Γενική Διοίκηση Θράκης, που διαβιβάζει αίτηση του Προέδρου της Κοινότητας Κορυφών.
Διαβιβαστικό
1932 Αύγουστος 24
infolib image control
Επιστολή του Π.Κουτσομητόπουλου προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού, που κοινοποιεί έγγραφο.
Διαβιβαστικό
1932 Αύγουστος 24
infolib image control
Επιστολή του Π.Κουτσομητόπουλου προς την Κεντρική Επιτροπή Συγκεντρώσεως Εγχωρίου Σιτοπαραγωγής, που διαβιβάζει τηλεγραφική αναφορά του Προέδρου της Κοινότητας Κρανιδίου.
Διαβιβαστικό
1932 Αύγουστος 24
infolib image control
Σημείωμα περί των εκ των παραγωγικών έργων εκτάσεων.
Σημείωμα
1932 Αύγουστος 26
infolib image control
Επιστολή του Α.Οικονόμου προς το Υπουργείο Γεωργίας, που διαβιβάζει αναφορά του Προέδρου των Γεωργικών Συνεταιρισμών του Νομού Σερρών.
Διαβιβαστικό
1932 Αύγουστος 29
infolib image control
Επιστολή της Διεύθυνσης Εποικισμού του Υπουργείου Γεωργίας προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού, που κοινοποιεί οπισθογράφως διαταγή του Υπουργείου Γεωργίας προς το Γραφείο Γεωργικής Περιφέρειας Σερρών.
Διαβιβαστικό
1932 Αύγουστος 29
infolib image control
Επιστολή της Διεύθυνσης Εποικισμού του Υπουργείου Γεωργίας προς το Γραφείο Γεωργικής Περιφέρειας Σερρών, που διαβιβάζει επιστολή του Α.Οικονομίδη.
Διαβιβαστικό
1932 Αύγουστος 29
infolib image control
Επιστολή του Α.Ζάννα προς τον Λάμπρου σχετικά με την παράταση της παραμονής του Κουτσομητόπουλου στο εξωτερικό.
Επιστολή
1932 Μάρτιος 10
infolib image control
Επιστολή του Ι.Βαλάλα προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού και τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ξάνθης, που κοινοποιεί έγγραφο.
Διαβιβαστικό
1932 Αύγουστος 30
infolib image control
Επιστολή του Ι.Μαυρομάτη προς τη Διοίκηση Δημοσίων Κτημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, που διαβιβάζει αναφορά του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξάνθης.
Διαβιβαστικό
1932 Αύγουστος 30
infolib image control
Επιστολή του Υπουργείου Γεωργίας προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού, που διαβιβάζει έγγραφο διαμαρτυρίας διαφόρων Συνδέσμων Εφέδρων Οπλιτών Πολεμιστών Κρήτης.
Διαβιβαστικό
1932 Σεπτέμβριος 1
infolib image control
Τηλεγράφημα του Συνδέσμου Εφέδρων Οπλιτών Πολεμιστών Νομού Ηρακλείου προς τους Ε.Βενιζέλο, Προέδρους Γερουσίας και Βουλής, Μ.Καταπότη σχετικά με το νόμο 5502 για τα Ταμεία Εφέδρων.
Τηλεγράφημα
1932 Αύγουστος 12
infolib image control
Επιστολή της Διεύθυνσης Ανταλλαγής του Υπουργείου Γεωργίας προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού, που διαβιβάζει αίτηση του Γ.Καραγκιόζη.
Διαβιβαστικό
1932 Σεπτέμβριος 2
infolib image control
Επιστολή του Ι.Καραγκιόζη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την αίτηση αποζημίωσης.
Επιστολή
1932 Ιούλιος 25
infolib image control
Επιστολή του Ξ.Παπαγεωργίου προς το Π.Δάρη και το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού, που κοινοποιεί έγγραφο.
Διαβιβαστικό
1932 Σεπτέμβριος 2
infolib image control
Επιστολή του Ξ.Παπαγεωργίου προς τη Γενική Διεύθυνση Εποικισμού Μακεδονίας-Θράκης, που διαβιβάζει έγγραφα σχετικά με την υπόθεση του Α.Δάρη.
Διαβιβαστικό
1932 Σεπτέμβριος 2
infolib image control
Επιστολή του Ξ.Παπαγεωργίου προς το Γ.Καβασαλάκη και το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού, που κοινοποιεί έγγραφο.
Διαβιβαστικό
1932 Σεπτέμβριος 2
infolib image control
Επιστολή του Ξ.Παπαγεωργίου προς τη Γενική Διεύθυνση Εποικισμού Μακεδονίας-Θράκης, που διαβιβάζει έγγραφα σχετικά με την υπόθεση του Γ.Καβασαλάκη.
Διαβιβαστικό
1932 Σεπτέμβριος 2
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με τα προσωρινά αντιπλημμυρικά έργα στον Πηνειό.
Σημείωμα
<1932>
infolib image control
Επιστολή του Κ.Β.Γόντικα προς τη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Γεωργίας σχετικά με την ίδρυση υποκαταστήματος της Αγροτικής Τράπεζας στη Λάρισα.
Επιστολή
1932 Σεπτέμβριος 2
infolib image control
Επιστολή του Α.Δομέστιχου προς το Γραφείο Γεωργικής Περιφέρειας Κοζάνης, που διαβιβάζει υπομνήματα που επιδόθηκαν στον Ε.Βενιζέλο.
Επιστολή
1932 Σεπτέμβριος 3
infolib image control
Επιστολή του Α.Δομέστιχου προς τη Διεύθυνση Κατασκευών Μακεδονίας σχετικά με αίτηση των κατοίκων Μολόχας.
Διαβιβαστικό
1932 Σεπτέμβριος 5
infolib image control
Επιστολή του Α.Δομέστιχου προς το Β.Σκορδά σχετικά με τους δικαιούχους της οριστικής διανομής των γαιών.
Επιστολή
1932 Σεπτέμβριος 6
infolib image control
Επιστολή του Α.Δομέστιχου προς τον Α.Ακριτόπουλο σχετικά με αίτημα των κατοίκων Μολόχας για διανομή γαιών.
Επιστολή
1932 Σεπτέμβριος 6
infolib image control
Επιστολή του Α.Δομέστιχου προς το Γραφείο Γεωργικής Περιφέρειας Πιερίας σχετικά με παράπονα προσφύγων για την έλλειψη αγρών.
Επιστολή
1932 Σεπτέμβριος 10
infolib image control
Επιστολή του Α.Δομέστιχου προς το Γραφείο Γεωργικής Περιφέρειας Κοζάνης σχετικά με αίτηση των κατοίκων Νεάπολης Κοζάνης.
Επιστολή
1932 Σεπτέμβριος 10
infolib image control
Επιστολή του Ε.Κυπριάδη προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού, που κοινοποιεί έγγραφο.
Διαβιβαστικό
1932 Σεπτέμβριος 17
infolib image control
Επιστολή του Ε.Κυπριάδη προς την Κεντρική Επιτροπή Συγκεντρώσεως Εγχωρίου Σιτοπαραγωγής, που διαβιβάζει τηλεγραφική αναφορά του συνοικισμού Μόλου.
Διαβιβαστικό
1932 Σεπτέμβριος 17
infolib image control
Επιστολή του Ε.Κυπριάδη προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού, που κοινοποιεί έγγραφο.
Διαβιβαστικό
1932 Σεπτέμβριος 17
infolib image control
Επιστολή του Ε.Κυπριάδη προς τον Προϊστάμενο της Γεωργικής Περιφέρειας στη Χαλκίδα, που διαβιβάζει αίτηση του Β.Τζαννή.
Διαβιβαστικό
1932 Σεπτέμβριος 17
infolib image control
Έκθεσις του μηχανικού Ν.Πραμπολίνι επί των υδραυλικών και αρδευτικών έργων στη Μακεδονία.
Έκθεση
<1932>
infolib image control
Επιστολή του Ε.Κυπριάδη προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού, που διαβιβάζει έγγραφο.
Διαβιβαστικό
1932 Σεπτέμβριος 17
infolib image control
Επιστολή του Ε.Κυπριάδη προς τον Προϊστάμενο της Γεωργικής Περιφέρειας Χαλκίδας, που διαβιβάζει επιστολή του Δ.Σταματογιάννη.
Διαβιβαστικό
1932 Σεπτέμβριος 17
infolib image control
Επιστολή του Κ.Στυλιανόπουλου προς το Ν.Ελευθεριάδη σχετικά με τους τίτλους ιδιοκτησίας του Μουφτή Φιλιατών.
Επιστολή
1932 Σεπτέμβριος 17
infolib image control
Γνωμάτευση του Ν.Ελευθεριάδη προς το Τμήμα Μειονοτήτων του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού σχετικά με τους τίτλους ιδιοκτησίας του Μουφτή Φιλιατών Ζεκιριά.
Γνωμοδότηση
1932 Σεπτέμβριος 18
infolib image control
Έκθεση του Κ.Στυλιανόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα των τίτλων ιδιοκτησίας κτημάτων του μουφτή Φιλιατών Ζεκιριά.
Έκθεση
1932 Οκτώβριος 24
infolib image control
Επιστολή του Ε.Κυπριάδη προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού, που κοινοποιεί έγγραφο.
Διαβιβαστικό
1932 Σεπτέμβριος 19
infolib image control
Επιστολή του Ε.Κυπριάδη προς το Υπουργείο Οικονομικών, που διαβιβάζει τηλεγραφική αναφορά των αμπελοκτημόνων Αλεξανδρουπόλεως.
Διαβιβαστικό
1932 Σεπτέμβριος 19
infolib image control
Επιστολή του Α.Οικονόμου προς το Υπουργείο Γεωργίας, που διαβιβάζει υπόμνημα της Κοινότητας Λιτοχωρίου.
Διαβιβαστικό
1932 Σεπτέμβριος 28
infolib image control
Υπόμνημα του Κ.Δ.Τσιφοδήμου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την εκτέλεση έργων στην Κοινότητα Λιτοχωρίου.
Υπόμνημα
1932 Αύγουστος 30
infolib image control
Ανακοίνωση του Α.Τσαλίκη σχετικά με τα αντιπλημμυρικά έργα Θεσσαλίας.
Ανακοινωθέν
1932 Απρίλιος 4
infolib image control
Επιστολή του Α.Οικονόμου προς το Υπουργείο Γεωργίας, που διαβιβάζει υπόμνημα της κοινότητας Θηριοπέτρας Εδέσσης.
Διαβιβαστικό
1932 Σεπτέμβριος 28
infolib image control
Επιστολή του Α.Οικονόμου προς το Υπουργείο Γεωργίας, που διαβιβάζει αίτηση των κατοίκων του χωριού Άγρα.
Διαβιβαστικό
1932 Σεπτέμβριος 28
infolib image control
Επιστολή του Χ.Κοσσίβα προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού, που διαβιβάζει έγγραφο.
Διαβιβαστικό
1932 Σεπτέμβριος 1
infolib image control
Επιστολή του Χ.Κοσσίβα προς τη Διαχείριση των εξ Ανταλλαγής Κτημάτων της Εθνικής Τράπεζας, που διαβιβάζει τηλεγράφημα του Προσίδη.
Διαβιβαστικό
1932 Σεπτέμβριος 1
infolib image control
Απόδειξις προπληρωθείσης απαντήσεως του Τηλεγραφείου Αθηνών.
Απόδειξη
1932 Αύγουστος 23
infolib image control
Τηλεγράφημα του Προσίδη προς τον Ε.Βενιζέλο, όπου ζητεί τη ματαίωση δημοπρασίας για την εκποίηση της οικίας του.
Τηλεγράφημα
1932 Αύγουστος 22
infolib image control
Επιστολή του Χ.Κοσσίβα προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με την υπόθεση Προσίδη.
Επιστολή
1932 Σεπτέμβριος 28
infolib image control
Επιστολή της Οργάνωσης Αλιέων και Ψαθοποιών Λίμνης Γιαννιτσών Άγιος Νικόλαος προς τον Ε.Βενιζέλο, που διαβιβάζει υπόμνημα της οργάνωσης.
Διαβιβαστικό
1932 Σεπτέμβριος 30
infolib image control
Υπόμνημα της Οργάνωσης Αλιέων και Ψαθοποιών Λίμνης Γιαννιτσών "Άγιος Νικόλαος" προς τον Ε.Βενιζέλο, με το οποίο ζητούν την παραχώρηση γεωργικού κλήρου.
Υπόμνημα
1932 Αύγουστος 8
infolib image control
Επιστολή του Ε.Κυπριάδη προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με υπόμνημα της Οργάνωσης Αλιέων και Ψαθοποιών Λίμνης Γιαννιτσών "Άγιος Νικόλαος".
Επιστολή
1932 Σεπτέμβριος 30
infolib image control
Ανακοίνωση του Υπουργείου Γεωργίας σχετικά με την πορεία της σοδειάς των σιτηρών.
Ανακοινωθέν
1932 Απρίλιος 11
infolib image control
Αίτηση των κατοίκων του χωριού Αλή Τσελεμπή Ηλείας προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το δικαίωμα βοσκής.
Αίτηση
1932 Ιούλιος 30
infolib image control
Επιστολή του Ε.Κυπριάδη προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με απαγορευτική διάταξη βοσκής χοίρων στο δάσος Στροφυλιά.
Διαβιβαστικό
1932 Σεπτέμβριος 30
infolib image control
Αναφορά του Π.Σχίζα προς τη Διεύθυνση Δασών του Υπουργείου Γεωργίας σχετικά με το δικαίωμα βοσκής ζώων στο δάσος Στροφυλιά.
Αναφορά
1931 Ιανουάριος 31
infolib image control
Τηλεγράφημα του Φ.Λιβαθυνόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το δασονόμο Οικονόμου.
Τηλεγράφημα
1932 Σεπτέμβριος 30
infolib image control
Επιστολή του Ε.Κυπριάδη προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με αίτημα του Φ.Λιβαθυνόπουλου.
Επιστολή
1932 Σεπτέμβριος 30
infolib image control
Επιστολή του Χ.Τσιτσιμπή προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τον επαναδιορισμό του.
Επιστολή
1932 Σεπτέμβριος 7
infolib image control
Αίτηση του Χ.Τσιτσιμπή προς τη Διεύθυνση Δασών του Υπουργείου Γεωργίας σχετικά με τον επαναδιορισμό του.
Αίτηση
1932 Σεπτέμβριος 15
infolib image control
Επιστολή του Ε.Κυπριάδη προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με αίτημα του Χ.Τσιτσιμπή για επαναδιορισμό.
Επιστολή
1932 Σεπτέμβριος 30
infolib image control
Επιστολή του Ε.Κυπριάδη προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με αίτημα του Γ.Σολιδάκη.
Επιστολή
1932 Σεπτέμβριος 30
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με αίτημα του Σολιδάκη.
Σημείωμα
1932 Σεπτέμβριος 22

                                                                            infolib-libsolution