Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Επστολή του Α.Τζώνη προς το Σ.Στεφάνου σχετικά με την αποχή του από τις εκλογές.
Επιστολή
<1928>
infolib image control
Επιστολή του Ι.Κανναβού προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την αποζημίωση των αστών προσφύγων.
Επιστολή
1928 Νοέμβριος 26
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με την αποζημίωση των προσφύγων.
Σημείωμα
<1928>
infolib image control
Σχέδιο επιστολής του Ιδιαίτερου Γραμματέα του Ε.Βενιζέλου προς το Ι.Κανναβό σχετικά με την αποδοχή προτάσεων του Υπουργείου Γεωργίας.
Επιστολή
<1928>
infolib image control
Υπόμνημα του Διευθυντή Τατοΐου σχετικά με το δασικό κτήμα Τατοΐου.
Υπόμνημα
1928 Δεκέμβριος 31
infolib image control
Επιστολή του Α.Ευταξία προς το Υπουργείο Γεωργίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας σχετικά με το δασικό κτήμα Τατοΐου.
Επιστολή
1926 Μάρτιος 3
infolib image control
Έκθεσις πεπραγμένων της Διευθύνσεως του Εθνικού Κτήματος από 1 Απριλίου 1926-31 Μαρτίου 1927.
Φυλλάδιο
infolib image control
Έκθσεση σχετικά με το παγκόσμιο ελαιοκομικό συνέδριο.
Έκθεση
infolib image control
Σημείωμα.
Σημείωμα
infolib image control
Ομιλία του Ισαακίδη στο Ελαιοκομικό Συνέδριο.
Ομιλία
infolib image control
Σημείωμα της Διεύθυνσης Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας σχετικά με την ελαιοπαραγωγή Τύνιδος.
Σημείωμα
infolib image control
Επιστολή του Α.Τζώνη προς το Σ.Στεφάνου, που διαβιβάζει τηλεγράφημα σχετικά με αδικία που υπέστη.
Διαβιβαστικό
infolib image control
Υπόμνημα περί της Ελληνικής Δασικής Πολιτικής.
Υπόμνημα
infolib image control
Έκθεση των αγροτικών δραστηριοτήτων της Near East Relief στη Μακεδονία την περίοδο 1928-1929.
Έκθεση
1929 Φεβρουάριος 7
infolib image control
Έκθεση της Αβερωφείου Γεωργικής Σχολής Λαρίσσης προς τη Διεύθυνση Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας σχετικά με την καλλιέργεια κτημάτων που χορηγήθηκαν σε ακτήμονες.
Έκθεση
1929 Απρίλιος 17
infolib image control
Τηλεγράφημα των Κ.Σπυρίδη, Ι.Καραμάνου και Α.Δομέστιχου προς το Σ.Δέλτα σχετικά με την προσπάθεια εξασφάλισης σποράς αγρών για τη Θράκη.
Τηλεγράφημα
1929 Σεπτέμβριος 14
infolib image control
Τηλεγράφημα του Καλογερόπουλου προς το Υπουργείο Γεωργίας σχετικά με τη δράση του Α.Τζώνη.
Τηλεγράφημα
1923 Ιούνιος 2
infolib image control
Περίληψη των υδραυλικών έργων της πεδιάδας Θεσσαλονίκης που περιλαμβάνονται στη σύμβαση μεταξύ Ελληνικού Κράτους και της Εταιρείας Foundation Νέας Υόρκης.
Σημείωμα
1929 Μάιος 9
infolib image control
Άρθρο εφημερίδας όπου παραθέτει το βιογραφικό σημείωμα του Α.Τζώνη.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
infolib image control
Επστολή του Ι.Καραμάνου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με δημοσιεύματα της εφημερίδας "Ημερήσιος Τύπος".
Επιστολή
1929 Νοέμβριος 4
infolib image control
Συγκριτικός πίναξ των καλλιεργηθεισών εκτάσεων και της συντελεσθείσης παραγωγής εν Ελλάδι κατά τα έτη 1926 και 1928.
Πίνακας
<1929>
infolib image control
Πίνακας που καταγράφει την παραγωγή του καπνού στην Ελλάδα κατά τα έτη 1926 και 1928.
Πίνακας
<1929>
infolib image control
Πίνακας με τις καλλιεργηθείσες εκτάσεις στη Θεσσαλία κατά τα έτη 1926 και 1928.
Πίνακας
infolib image control
Ημερήσιος Τύπος.
Εφημερίδα, αρ.φ. 335
1929 Οκτώβριος 26
infolib image control
Ημερήσος Τύπος.
Εφημερίδα
1929 Οκτώβριος 29
infolib image control
Επιστολή του Βεχήπ Πασά προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την ικανοποίηση προσωπικού αιτήματος.
Επιστολή
1929 Νοέμβριος 14
infolib image control
Σημείωμα του Εσσάτ Πασά προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την ικανοποίηση προσωπικού του αιτήματος.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με το ζήτημα της πατρικής περιουσίας του Εσσέτ Πασά.
Σημείωμα
infolib image control
Αίτηση του Εσσάτ Πασά προς το Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με την πατρική του κληρονομιά.
Αίτηση
Ιούνιος 14
infolib image control
Σημείωμα του Α.Παπαδάτου προς τον Εσσέτ Πασά και το Υπουργείο Εξωτερικών, που κοινοποιεί οπισθογράφως έγγραφο σχετικά με την απόδοση ακινήτων σε Οθωμανούς υπηκόους.
Διαβιβαστικό
1928 Αύγουστος 13
infolib image control
Διαταγή του Α.Παπαδάτου προς τον Οικονομικό Έφορο Ιωαννίνων σχετικά με την απόδοση ακινήτων σε Οθωμανούς υπηκόους.
Διαταγή
1928 Αύγουστος 13
infolib image control
Υπόμνημα τις Ειδικής Επιτροπής Αρδεύσεως Κορίνθου-Περιχώρων σχετικά με τη ρύθμιση του ζητήματος της λίμνης Στυμφαλίας.
Υπόμνημα
1929 Νοέμβριος 27
infolib image control
Συμπληρωματικό υπόμνημα της Ειδικής Επιτροπής Αρδεύσεως Κορίνθου-Περιχώρων προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της λίμνης Στυμφαλίας.
Υπόμνημα
<1929>
infolib image control
Πίναξ εμφαίνων τα συσταθέντα και λειτουργούντα Γεωργικά Επιμελητήρια κατά τα έτη 1926-1929.
Πίνακας
infolib image control
Κατάλογος μελών του Γεωργικού Επιμελητηρίου Αχαϊοήλιδος.
Κατάλογος
infolib image control
Ονομαστικός πίναξ των εκλεγέντων μελών του Γεωργικού Επιμελητηρίου Λαρίσσης.
Κατάλογος
infolib image control
Κατάλογος με τη διοικούσα επιτροπή του Γεωργικού Επιμελητηρίου Λαρίσσης.
Κατάλογος
infolib image control
Πίναξ μελών Γεωργικών Επιμελητηρίων Νομού Αττικής και Βοιωτίας.
Κατάλογος
1929 Φεβρουάριος 2
infolib image control
Ονομαστική κατάστασις διοικούσης επιτροπής Γεωργικού Επιμελητηρίου Αττικοβοιωτίας.
Κατάλογος
1929 Φεβρουάριος 2
infolib image control
Κατάστασις εμφαίνουσα τα τακτικά μέλη του Γεωργικού Επιμελητηρίου Ζακύνθου.
Πίνακας
infolib image control
Πίναξ εμφαίνων τα ονοματεπώνυμα και τας κατοικίας των μελών του Γεωργικού Επιμελητηρίου Νομού Ηρακλείου.
Κατάλογος
infolib image control
Πίναξ εμφαίνων τα ονοματεπώνυμα και τας κατοικίας της Διοικούσης Επιτροπής του Γεωργικού Επιμελητηρίου Νομού Ηρακλείου.
Κατάλογος
infolib image control
Πίναξ των τακτικών μελών του Γεωργικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.
Κατάλογος
1929 Φεβρουάριος 4
infolib image control
Πίναξ εμφαίνων το ονοματεπώνυμον και τον τόπον διαμονής των μελών της Διοικούσης Επιτροπής του Γεωργικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.
Κατάλογος
1929 Φεβρουάριος 4
infolib image control
Επιστολή του Κ.Ε.Κώνερου προς τον Ε.Βενιζέλο, που διαβιβάζει έγγραφα σχετικά με το γιο του.
Επιστολή
1928 Οκτώβριος 16
infolib image control
Πίναξ εμφαίνων το ονοματεπώνυμον και διανομήν των μελών της Διοικούσης Επιτροπής του Γεωργικού Επιμελητηρίου Κερκύρας.
Κατάλογος
1929 Φεβρουάριος 7
infolib image control
Πίναξ εμφαίνων τα τακτικά μέλη του Γεωργικού Επιμελητηρίου Φλωρίνης και διανομήν αυτών.
Κατάλογος
1929 Φεβρουάριος 6
infolib image control
Πίναξ εμφαίνων το ονοματεπώνυμον των μελών της Διοικούσης Επιτροπής του Γεωργικού Επιμελητηρίου Φλωρίνης και διανομήν αυτών.
Κατάλογος
1929 Φεβρουάριος 6
infolib image control
Πίναξ των τακτικών μελών του Γεωργικού Επιμελητηρίου Κοζάνης.
Κατάλογος
infolib image control
Κατάλογος με τα μέλη της Διοικούσης Επιτροπής του Γεωργικού Επιμελητηρίου Κοζάνης.
Κατάλογος
infolib image control
Πίναξ της Διοικούσης Επιτροπής και των τακτικών μελών του Γεωργικού Επιμελητηρίου του Νομού Χανίων μετά της διαμονής αυτών.
Κατάλογος
1929 Φεβρουάριος 6
infolib image control
Πίνακας όπου καταγράφονται οι εκτάσεις που μπορούν να αποδοθούν για δενδροκομική και γεωργική εκμετάλλευση.
Πίνακας
infolib image control
Σημείωμα φακέλου όπου αναγράφεται "Ζάππειος Επιτροπή κατά Εθνικής Τραπέζης".
Σημείωμα
infolib image control
Επιστολή του Ι.Κανναβού προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού, που διαβιβάζει έγγραφα σχετικά με τη διαθήκη Ζάππα.
Διαβιβαστικό
1929 Ιανουάριος 14
infolib image control
Αίτηση του Α.Ζηλήμων προς το Τμήμα Κληροδοτημάτων του Υπουργείου Γεωργίας σχετικά με τα προβλεπόμενα στη διαθήκη του Κ.Ζάππα για το Λάμποβο.
Αίτηση
1928 Δεκέμβριος 26
infolib image control
Πίναξ εμφαίνων τα ετησίως πραγματοποιούμενα έσοδα και έξοδα της Ζαππείου Επιτροπής.
Πίνακας
1928 Δεκέμβριος 23
infolib image control
Αίτηση των Κατοίκων Κάτω Λαμπόβου προς το Ε.Βενιζέλο σχετικά με το κληροδότημα Ζάππα.
Αίτηση
1928 Αύγουστος 30
infolib image control
Σημείωμα του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού προς το Υπουργείο Γεωργίας, που διαβιβάζει αίτηση.
Διαβιβαστικό
1928 Οκτώβριος 20
infolib image control
Έκθεση του Α.Μπακάλμπαση σχετικά με τη συνεργασία των χωρών που παράγουν ανατολικά καπνά.
Έκθεση
infolib image control
Επιστολή του Ι.Κανναβού προς το Υπουργικό Συμβούλιο σχετικά με τη διαχείριση της κληρονομικής περιουσίας του Κ.Ζάππα.
Επιστολή
1928 Νοέμβριος 8
infolib image control
Έκθεση του Προέδρου της Ζαππείου Επιτροπής προς το Λ.Κουμανταράκη σχετικά με τη διαχείριση της κληρονομικής περιουσίας του Κ.Ζάππα.
Έκθεση
1928 Ιούνιος 7
infolib image control
Σημείωμα φακέλου της Ζαππείου Επιτροπής που καταγράφει τα περιεχόμενα έγγραφα.
Σημείωμα
infolib image control
Επιστολή του Α.Λαμπρόπουλου προς τη Ζάππειο Επιτροπή, που διαβιβάζει έγγραφο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας.
Διαβιβαστικό
1928 Ιούνιος 7
infolib image control
Επιστολή της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με την εκποίηση μετοχών στο όνομα της Ζαπείου Επιτροπής.
Επιστολή
1927 Αύγουστος 24
infolib image control
Επιστολή της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας προς το Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με την εκποίηση μετοχών της Ζαππείου Επιτροπής.
Επιστολή
1927 Αύγουστος 24
infolib image control
Επιστολή του Τμήματος Κληροδοτημάτων του Υπουργείου Γεωργίας προς τη Ζάππειο Επιτροπή σχετικά με τους λόγους εκποίησης μετοχών της Ζαππείου Επιτροπής.
Επιστολή
1927 Σεπτέμβριος 23
infolib image control
Επιστολή του Α.Παπαναστασίου προς τη Διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας σχετικά με την εκποίηση μετοχών της Ζαππείου Επιτροπής.
Επιστολή
1927 Αύγουστος 31
infolib image control
Επιστολή του Δικαστικού Τμήματος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας προς τη Ζάππειο Επιτροπή σχετικά με την εκποίηση μετοχών της Ζαππείου Επιτροπής.
Επιστολή
1928 Φεβρουάριος 9
infolib image control
Επιστολή του Δικαστικού Τμήματος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας προς τη Ζάππειο Επιτροπή σχετικά με την εκποίηση μετοχών της Ζαππείου Επιτροπής.
Επιστολή
1927 Οκτώβριος 10
infolib image control
Επιστολή του Υπουργείου Γεωργίας προς τη Διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας σχετικά με την εκποίηση μετοχών της Ζαππείου Επιτροπής.
Επιστολή
1927 Αύγουστος 27
infolib image control
Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου προς τον Α.Αργυρό σχετικά με τη διάθεση ποσού από το κληροδότημα του Κ.Ζάππα για την ανέγερση διδακτηρίων.
Απόφαση
1926 Δεκέμβριος 22
infolib image control
Απόφαση της Ελεγκτικής Επιτροπής Εκπειδευτικών Κληροδοτημάτων σχετικά με τη διαχείριση της κληρονομιάς Κ.Ζάππα.
Απόφαση
1927 Ιανουάριος 31
infolib image control
Πίνακας της Υπηρεσίας Δανείων επί Ενεχύρω Τίτλων, όπου καταγράφονται τα στοιχεία του Ειδικού Λογαριασμού Κληρονομιάς Κ.Ζάππα για την ανέγερση σχολείων.
Πίνακας
1928 Απρίλιος 6
infolib image control
Απόσπασμα εκ των επισήμων πρακτικών του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Βιομηχανίας της Συνεδριάσεως αυτού της 23ης Μαΐου 1928.
Πρακτικό
1928 Ιούνιος 11
infolib image control
Έκθεση σχετικά με τους εργατικούς νόμους που υποβλήθηκαν και ψηφίσθηκαν από τη Βουλή.
Έκθεση
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με το νεοσυσταθέν Τμήμα Στατιστικής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.
Σημείωμα
infolib image control
Έκθεση σχετικά με τα προβλεπόμενα στους νέους νόμους για τη διαχείριση και το προσωπικό των δασών.
Έκθεση
infolib image control
Έκθεση του Κ.Μητρομελέτη προς το Υπουργείο Γεωργίας σχετικά με την εκποίηση της ανταλλάξιμης περιουσίας.
Έκθεση
1928 Σεπτέμβριος 10
infolib image control
Υπόμνημα του Κ.Μητρομελέτη σχετικά με την αποζημίωση των δικαιούχων ανταλλάξιμων.
Υπόμνημα
1928 Σεπτέμβριος 12

Bρέθηκαν 79 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution