Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Αναφορά του Ηλ. Π. Γούναρη προς το Υπουργείο Γεωργίας σχετικά με την οροθέτηση μεταλλείων.
Αναφορά
1911 Μάιος 7
infolib image control
Διαταγή του Νομάρχη Ευβοίας προς τον Αστυνομικό Σταθμάρχη Αιγαίων σχετικά με παράνομη εκμετάλλευση μεταλλείου.
Διαταγή
1911 Οκτώβριος 21
infolib image control
Επιστολή του Ν.Καλλίτση προς το Δ.Παπαστρατή σχετικά με τη διακοπή εργασιών σε μεταλλείο.
Επιστολή
1911 Οκτώβριος 26
infolib image control
Αναφορά της Εταιρείας Άμβουργερ, του Δ.Παπαστρατή και του Ι.Π.Καραμάνη σχετικά με τον Επιθεωρητή των Μεταλλείων.
Αναφορά
1911 Οκτώβριος 27
infolib image control
Αναφορά της Εταιρείας Άμβουργερ, του Δ.Παπαστρατή και του Ι.Π.Καραμάνη προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας σχετικά με την οροθέτηση του Μεταλλείου Μένσελ.
Αναφορά
1911 Οκτώβριος 30
infolib image control
Αναφορά της Εταιρείας Άμβουργερ, του Δ.Παπαστρατή και του Ι.Καραμάνη προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας σχετικά με διαταγή του Υπουργείου.
Αναφορά
1911 Νοέμβριος 1
infolib image control
Αναφορά του Ν.Καλλίτση προς τον Ε.Μπενάκη σχετικά με την παύση των εργασιών στο Μεταλλείο Μένσελ.
Αναφορά
1911 Νοέμβριος 1
infolib image control
Επιστολή του K. Heide προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τους λόγους που τον οδήγησαν στη λύση του συμβολαίου του με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.
Επιστολή
1913 Μάρτιος 27
infolib image control
Έκθεση σχετικά με τη λύση συμβολαίου μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και του K.Heide.
Έκθεση
infolib image control
Έκθεση του Θ.Δ.Γενίδουνια σχετικά με την εκτέλεση υδραυλικών έργων στις πεδιάδες Σερρών και Δράμας.
Έκθεση
1927 Μάρτιος 6
infolib image control
Αίτηση της Εταιρείας Άμβουργερ, του Ι.Π. Καραμάνη και του Δ.Παπαστρατή προς το Υπουργείο Γεωργίας σχετικά με αίτηση της Μονής Γαλατάκη.
Αίτηση
1911 Μάιος 28
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με την τις τιμές δολλαρίου και αγγλικής λίρας.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ι.Σ.Καραμάνου προς τον Ε.Βενιζέλο, που διαβιβάζει έγγραφα σχετικά με τον ποταμό Αξιό.
Διαβιβαστικό
<1927>
infolib image control
Επιστολή του Ι.Καραμάνου προς το Γ.Παπανικολάου σχετικά με την προκείμενη άρδευση γαιών στην αριστερή όχθη του Αξιού.
Επιστολή
1927 Οκτώβριος 24
infolib image control
Επιστολή του Γραφείου Ελέγχου Υδραυλικών Έργων Πεδιάδος Θεσσαλονίκης προς τη Διεύθυνση Γεωργίας της Γενικής Διεύθυνσης Εποικισμού Μακεδονίας, που διαβιβάζει αντίγραφο επιστολής της Εταιρείας Foundation.
Διαβιβαστικό
1927 Οκτώβριος 8
infolib image control
Επιστολή της Εταιρείας Foundation προς τον Επόπτη Υδραυλικών Έργων Παδιάδος Θεσσαλονίκης σχετικά με την εκτέλεση αρδευτικών έργων στον Αξιό.
Επιστολή
1927 Δεκέμβριος 1
infolib image control
Επιστολή της Επιτροπής Αποκατάτστασης Προσφύγων προς τη Διεύθυνση Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, που διαβιβάζει αλληλογραφία σχετικά με την εκτέλεση αρδευτικών έργων στον Αξιό.
Διαβιβαστικό
1927 Δεκέμβριος 16
infolib image control
Επιστολή του Ι.Καραμάνου προς την Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων σχετικά με τη λήψη απόφασης.
Επιστολή
<1927>
infolib image control
Επιστολή του Α.Παπαναστασίου προς το Υπουργείο Συγκοινωνίας σχετικά με την εκτέλεση αρδευτικών έργων στην πεδιάδα της Θεσσαλονίκης.
Επιστολή
1928 Φεβρουάριος 6
infolib image control
Επιστολή του Α.Χρηστομάνου προς τη Διεύθυνση Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας σχετικά με την άρδευση έκτασης από την αριστερή όχθη του Αξιού μέχρι τη Θεσσαλονίκη.
Επιστολή
1928 Ιούλιος 14
infolib image control
Υπηρεσιακή έκθεση της Διεύθυνσης Ανταλλαγής προς τον τέως υφυπουργό Γεωργίας Α.Μπακάλμπαση σχετικά με τη διαχείριση της ανταλλαξίμου περιουσίας.
Έκθεση
<1927>
infolib image control
Αίτηση της Εταιρείας Άμβουργερ και Σία, του Ι.Π. Καραμάνη και του Δ.Παπαστρατή προς το Υπουργείο Γεωργίας σχετικά με την οροθέτηση του μεταλλείου Μένσελ.
Αίτηση
1911 Ιούνιος 2
infolib image control
Γνωμοδότηση του Η.Λιακόπουλου σχετικά με την οροθέτηση μεταλλείου.
Γνωμοδότηση
infolib image control
Έκθεση του Η.Γούναρη σχετικά με την οροθέτηση μεταλλείου.
Έκθεση
1911 Ιούνιος 9
infolib image control
Αναφορά της Εταιρείας Άμβουργερ, του Δ.Παπαστρατή και του Ι.Π.Καραμάνου σχετικά με την οροθέτηση μεταλλείου.
Αναφορά
1911 Οκτώβριος 9
infolib image control
Γνωμοδότηση του Π.Ι.Αραβαντινού σχετικά με την οροθέτηση μεταλλείου.
Γνωμοδότηση
1911 Οκτώβριος 12
infolib image control
Αναφορά της Εταιρείας Άμβουργερ, του Δ.Παπαστρατή και του Ι.Π. Καραμάνη σχετικά με την οροθέτηση του μεταλλείου Μένσελ.
Αναφορά
1911 Οκτώβριος 11
infolib image control
Επιστολή του Νομάρχη Εύβοιας προς το Δ.Παπαστρατή, που διαβιβάζει διαταγή του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.
Διαβιβαστικό
1911 Οκτώβριος 3
infolib image control
Διαταγή του Ε.Μπενάκη προς το Νομάρχη Εύβοιας σχετικά με την οροθέτηση του μεταλλείου Μένσελ.
Διαταγή
<1911>

Bρέθηκαν 29 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            



infolib-libsolution