Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Επιστολή του Γραφείου Τύπου του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού προς την Διεύθυνση της εφημερίδας "Ελ.Άνθρωπος" σχετικά με δημοσίευμά της για τους μισθούς των υπαλλήλων στα παραγωγικά έργα.
Επιστολή
1932 Φεβρουάριος 23
infolib image control
Επιστολή του Γ.Βουγιούκα προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με τον ηλεκτροφωτισμό Σταυρουπόλεως.
Διαβιβαστικό
1932 Οκτώβριος 21
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Συγκοινωνίας, Λ.Κουτσοπέταλου, προς τον Χρ.Μπιτσικάνο σχετικά με το ζήτημα της επιχείρησης ηλεκτροφωτισμού Σταυρουπόλεως.
Επιστολή
1932 Σεπτέμβριος 6
infolib image control
Διαβιβαστικό σημείωμα του Υπουργείου Συγκοινωνίας, του Ηλεκτρολογικού τμήματος, προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού.
Διαβιβαστικό
<1932>
infolib image control
Επιστολή της Όλγας Μπιτσικάνου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την απόδοση δικαιοσύνης στο ζήτημα της επιχείρησης ηλεκτροφωτισμού Σταυρουπόλεως.
Επιστολή
1932 Αύγουστος 18
infolib image control
Επιστολή της Όλγας Μπιτσικάνου προς τον Υπουργό Συγκοινωνίας, Λ.Κουτσοπέταλο, σχετικά με την υπόθεση του ηλεκτροφωτισμού Σταυρουπόλεως.
Επιστολή
1932 Αύγουστος 18
infolib image control
Επιστολή του Άγγ.Οικονόμου προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με ψήφισμα του Πανεργατικού Σωματείου Κατερίνης "Πρόοδος".
Επιστολή
1932 Οκτώβριος 22
infolib image control
Ψήφισμα Διαμαρτυρίας του Πανεργατικού Σωματείου Κατερίνης "Πρόοδος".
Ψήφισμα
1932 Ιούλιος 17
infolib image control
Επιστολή του Ν.Ρούσσου προς το Υπουργείο Συγκοινωνίας με την οποία ζητεί απάντηση του Υπουργείου σε έγγραφο του Υπουργείου Εξωτερικών.
Επιστολή
1932 Οκτώβριος 25
infolib image control
Επιστολή του Προϊσταμένου του Γραφείου Τ.Τ.Τ. Λουτρακίου προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με την αποστολή αποδείξεως τηλεγραφήματος.
Επιστολή
1932 Οκτώβριος 23
infolib image control
Απόδειξις τηλεγραφήματος του Τηλεγραφείου Λουτρακίου.
Απόδειξη
1932 Οκτώβριος 21
infolib image control
Επιστολή του Λ.Κουτσοπέταλου προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με το ζήτημα των εργολάβων κατασκευής της Σιδηροδρομικής γραμμής Καλαμπάκας-Βέρροιας.
Επιστολή
1932 Οκτώβριος 27
infolib image control
Υπόμνημα των εργολάβων κατασκευής σιδηροδρομικής γραμμής Καλαμπάκας-Βέρροιας προς τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης.
Υπόμνημα
1932 Οκτώβριος 19
infolib image control
Γνωμοδότησις του Συμβουλίου Σιδηροδρόμων σχετικά με την εκτέλεση της σιδηροδρομικής γραμμής Καλαμπάκας-Βέρροιας.
Γνωμοδότηση
<1932>
infolib image control
Επιστολή του Π.Λοπρέστη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με άρθρο του σε περιοδικό για τα έργα Σερρών-Δράμας.
Επιστολή
1932 Οκτώβριος 16
infolib image control
Le bonifica delle Valli di Serres e Drama in Macedonia.
Απόσπασμα
1932 Σεπτέμβριος
infolib image control
Επιστολή του Ν.Ρούσσου προς τον Π.Λοπρέστη με την οποία διαβιβάζονται ευχαριστίες του Προέδρου της Κυβέρνησης.
Επιστολή
1932 Οκτώβριος 30
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού των Οικονομικών, Κ.Αγγελόπουλου, προς τον Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου σχετικά με την προαγωγή Μηχανικού Σιδηροδρόμων σε Αρχιμηχανικό.
Επιστολή
1932 Δεκέμβριος 8
infolib image control
Έκθεση του Επιθεωρητή Δημοσίων Έργων, Δ.Βασιλείου, σχετικά με την παροχή εργασίας εις το Κράτος επί ηλαττωμένω τιμήματι. Παραγωγικά έργα-Έργα Οδοποιΐας.
Έκθεση
1932 Δεκέμβριος 29
infolib image control
Επιστολή του Επιθεωρητή Δημοσίων Έργων Κρήτης, Κ.Δρανδάκη, προς τον Νομομηχανικό Λασηθίου σχετικά με την κατασκευή οικημάτων του Λεπροκομείου Σπιναλόγκας.
Επιστολή
1932 Φεβρουάριος 22
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς την Διευθυντή Δημοσίων Έργων Κρήτης σχετικά με την κατασκευή των οικημάτων στο Λεπροκομείο Σπιναλόγκας.
Επιστολή
1932 Φεβρουάριος 3
infolib image control
Οι μεγάλοι μισθοί εις τα παραγωγικά έργα.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1932 Μάρτιος 3
infolib image control
Επιστολή του Π.Λοπρέστη προς το Υπουργείο Συγκοινωνίας, Διεύθυνση Δημοσίων Έργων σχετικά με τις απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα της πεδιάδας Δράμας.
Επιστολή
1932 Φεβρουάριος 22
infolib image control
Σημείωμα σχετικόν προς τας εις το τελευταίον περί αυτοκινήτων κλπ. Σχέδιο Νόμου παρεμβληθείσας προσωπικάς διατάξεις.
Σημείωμα
<1933>
infolib image control
Διαβιβαστικό του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, Ι.Λ.Δημόπουλου, προς όλους του Βουλευτές.
Διαβιβαστικό
1934 Αύγουστος 16
infolib image control
Επιστολή του Υφυπουργού Συγκοινωνίας, Κ.Τσαλδάρη, προς την Διεύθυνση των γραφείων της Βουλής σχετικά με την παύση της κυκλοφορίας των φακέλλων ατελείας γραμματοσήμων των Βουλευτών και των Γερουσιαστών.
Επιστολή
1934 Αύγουστος 13
infolib image control
Η Σύμβασις δια τα έργα οδοποιΐας. Δηλώσεις του Υπουργού της Συγκοινωνίας.
Σημείωμα
1934 Φεβρουάριος 2
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με την δαπάνη κατασκευής μιας οδού.
Σημείωμα
infolib image control
Εισηγητική έκθεση επί του σχεδίου νόμου "περί τροποποιήσεως της μεταξύ του Δημοσίου και της Εταιρείας "Προμηθεύς" συμβάσεως περί κατασκευής και συντηρήσεως οδών ως και περί τροποποιήσεων ή καταργήσεως ενίων συμβάσεων".
Φυλλάδιο
1934 Μάιος 16
infolib image control
Έκθεσις της επί της Συγκοινωνίας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής επί του σχεδίου Νόμου "περί τροποποιήσεως της μεταξύ του Δημοσίου και της Εταιρείας "Προμηθεύς" Συμβάσεως περί κατασκευής και συντηρήσεως οδών ως και περί τροποποιήσεως ή καταργήσεως ενίων συμβάσεων.
Φυλλάδιο
1934 Μάιος 18
infolib image control
Υπόμνημα των εποπτών ιδιωτικών Λεωφορείων Αυτοκινήτων προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την τροποποίηση του υπό ψήφιση Νομοσχεδίου για την οργάνωση της συγκοινωνίας.
Υπόμνημα
infolib image control
Εισήγηση του Πετρίδη σχετικά με το ζήτημα της Κωπαΐδος.
Εισήγηση
infolib image control
Πρότασις ρυθμίσεως του ζητήματος Κωπαΐδος.
Έκθεση
infolib image control
Φωτογραφία.
Φωτογραφία
infolib image control
Παραγωγικά έργα. Μετάφρασις.
Έκθεση
infolib image control
Σημείωμα με τις προσφορές εταιριών για τα έργα Στρυμώνος.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του τμηματάρχη οδοποιΐας προς τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης σχετικά με την συντήρηση των εθνικών οδών του Νομού Λακωνίας.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα για τον Μπιτσάκη σχετικά με την υπόθεση δημοπρασίας οδού Λακωνίας.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με τα έργα της εθνικής οδού Τήνου-Κώμης.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με τα έργα της εθνικής οδού Άνδρου-Μπατσίου-Γαυρείου.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με την κατάσταση και τις ελλείψεις διαφόρων σιδηροδρομικών σταθμών.
Σημείωμα
infolib image control
Σύγκρισις της προσφοράς Χάμπρο δια την χρηματοδότηση των έργων Αξιού και Οδοποιΐας προς την προσφορά Σέλιγκμαν δια την ηνοποιημένην χρηματοδότησιν πάντων των δημοσίων έργων.
Έκθεση
infolib image control
Ανακεφαλαίωση δαπανών προϋπολογισμού.
Πίνακας
infolib image control
Υπόμνημα του Ι.Δ.Πετρίδου σχετικά με το συγκοινωνιακό ζήτημα και συγκεκριμένα σχετικά με το ζήτημα των σιδηροδρόμων.
Υπόμνημα
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με την πρόταση του Γ.Μαρή για το προβλεπόμενο από την σύμβαση Foundation δάνειο.
Σημείωμα
infolib image control
Νέα Σύμβαση δια τραμ Θεσσαλονίκης και χρησιμοποίηση υδατοπτώσεων Μακεδονίας.
Σύμβαση
infolib image control
Επιστολή του Θ.Πενθερουδάκη προς τον Υπουργό Συγκοινωνίας σχετικά με τον ενδεικνυόμενο τρόπο οργανώσεως των ραδιοηλεκτρικών υπηρεσιών.
Επιστολή
infolib image control
Έκθεση σχετικά με τα έργα οδοποιΐας που πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος 1933.
Έκθεση
<1934>
infolib image control
Συμπληρωματικός πίναξ οδών ολοκληρωτέων.
Πίνακας
infolib image control
Συμπληρωματικός πίναξ οδών προσωρινώς ως τοπικών συγκοινωνιών.
Πίνακας
infolib image control
Οδοί ολοκληρωτέαι. Α Πλήρεις ως προσεβλήθησαν. Β Δια προσθήκης τμήματος οδού.
Πίνακας
infolib image control
Οδοί δυνάμενοι να χρησιμοποιηθώσι προσωρινώς ως τοπικαί συγκοινωνίαι.
Πίνακας
infolib image control
Οδοί συμπληρούμεναι.
Πίνακας
infolib image control
Οδοί δυνάμεναι να χρησιμοποιηθώσι προσωρινώς ως τοπικαί συγκοινωνίαι.
Πίνακας
infolib image control
Οδοί Α κατηγορίας.
Πίνακας
infolib image control
Οδοί Β κατηγορίας.
Πίνακας
infolib image control
Οδοί Γ κατηγορίας.
Πίνακας
infolib image control
Οδοί εις ας θα σταματήσουν αι διανοίξεις κατά την πρώτην τριετίαν.
Πίνακας
infolib image control
Οδοί εν αις θα αναβληθεί η αποπεράτωσις τμημάτων υπό εκτέλεσιν.
Πίνακας
infolib image control
Έκθεση του Θ.Πενθερουδάκη, Γενικού Διευθυντή Τ.Τ.Τ., προς τον Υπουργό Συγκοινωνίας σχετικά με το προσχέδιο "περί υπαλληλικού κώδικος".
Έκθεση
infolib image control
Note on the Revision of the concession of the S.P.A.P. .
Σημείωμα
infolib image control
Έντυπο επιστολόχαρτο της Γενικής Διεύθυνσης των Σιδηροδρόμων του ελληνικού κράτους.
Σημείωμα
infolib image control
Πίναξ Α. Μέχρι σήμερον γενομέναι εκπτώσεις κομίστρων.
Πίνακας
infolib image control
Πίναξ Β. Αι εκπτώσεις αύται παραδειγματικώς σημαίνουν επιβάρυνσιν κατ οκάν του προϊόντος εκ Θεσσαλονίκης δι Αθήνας (Ειδ.Τιμολ.7.).
Πίνακας
infolib image control
Πίναξ Γ. Αι μελετώμεναι εκπτώσεις και ευκολύνσεις.
Πίνακας
infolib image control
Κτίριον Τ.Τ.Τ. Λαμίας.
Σχεδιάγραμμα
infolib image control
Διαβιβαστικό τυ Π.Ν.Ευριπαίου προς τον Ε.Βενιζέλο.
Διαβιβαστικό
infolib image control
Απολογισμός δημοσίων έργων συντελεσμένων ή υπό κατασκευή στην Επαρχία Πάρου-Νάξου.
Υπόμνημα
infolib image control
Επιστολή του Μακρή προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την απόφαση του Υπουργείου Συγκοινωνίας για την διάλυση της Σύμβασης Οδοποιΐας μεταξύ του Δημοσίου και της Εταιρίας Μακρή.
Επιστολή
infolib image control
Εισήγηση του Σ.Ζωγραφάκη προς το Συμβούλιο Σιδηροδρόμων σχετικά με την προμήθεια τριών Διζελοκίνητων επιβατικών οχημάτων παρά των ΣΕΚ.
Εισήγηση
1932 Φεβρουάριος 8
infolib image control
Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Σιδηροδρόμων σχετικά με την προμήθεια διζελοκίνητων οχημάτων από τους ΣΕΚ.
Γνωμοδότηση
<1932>
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Συγκοινωνίας, Δ.Δίγκα, προς την Εταιρία "Προμηθεύς" σχετικά με
Επιστολή
1932 Απρίλιος 7
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με δημοσίευμα της εφημερίδας "Ελεύθερο Βήμα".
Επιστολή
1932 Σεπτέμβριος 9
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή του Υπουργείου Συγκοινωνίας, Γ.Βουγιούκα, προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με τον προϋπολογισμό της δαπάνης της σιδηροδρομικής γραμμής από το Σταθμό Ναούσης στην ομώνυμη πόλη.
Επιστολή
1932 Μάιος 19
infolib image control
Απόσπασμα έκθεσης σχετικά με την οδοποιΐα.
Σημείωμα
<1932>
infolib image control
Διαβιβαστικό του Αγγ.Οικονόμου προς τον Νομομηχανικόν Φθιωτιδοφωκίδος.
Διαβιβαστικό
1932 Αύγουστος 11
infolib image control
Επιστολή του Γ.Βουγιούκα προς το Ιδιαίτερο γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με τον καθορισμό του τιμαρίθμου ακριβείας.
Επιστολή
1932 Αύγουστος 9
infolib image control
Τηλεγράφημα του Π.Κουμανάττου προς τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης και τον Υπουργό Συγκοινωνίας, Λ.Κουτσοπέταλο, σχετικά με αίτημα των σιδηροδρομικών υπαλλήλων Τριπόλεως.
Τηλεγράφημα
1932 Αύγουστος 4
infolib image control
Επιστολή του Αγ.Οικονόμου προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με αίτηση των κατοίκων της Κοινότητας Τρύπης.
Επιστολή
1932 Αύγουστος 23
infolib image control
Αίτηση των κατοίκων της Κοινότητας Τρύπης της Επαρχίας Λακεδαίμονος προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την σκυρόστρωση της οδού Σπάρτης-Καλαμών μέχρι την Κοινότητα Τρύπης.
Αίτηση
1932 Ιούλιος 31
infolib image control
Διαβιβαστικό του Προέδρου της Κοινότητας Τρύπης, Δ.Κουμουνδούρου, προς τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης.
Διαβιβαστικό
1932 Αύγουστος 3
infolib image control
Επιστολή του Αγγ.Οικονόμου προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με την κατασκευή του τμήματος Μαραθοκάμπου-Πρινέας της Εθνικής οδού Βαθέος-Πρινέας στη Σάμο.
Διαβιβαστικό
1932 Αύγουστος 25
infolib image control
Επιστολή του Αγγ.Οικονόμου προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με τα έργα Οδοποιΐας από την Εταιρία "Προμηθεύς".
Επιστολή
1932 Αύγουστος 19
infolib image control
Επιστολή του Φ.Λεβεντάκου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την αποστολή ψηφίσματος των κατοίκων της περιοχής Μαραθοκάμπου.
Επιστολή
1932 Αύγουστος 6
infolib image control
Ψήφισμα των κατοίκων Μαραθοκάμπου Σάμου σχετικά με την εκτέλεση δημοσίων έργων στην περιοχή.
Ψήφισμα
<1932>
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με την εκχώρηση των ταχυδρομικών και τηλεγραφικών υπηρεσιών σε ιδιωτική εταιρία.
Σημείωμα
<1932>
infolib image control
Επιστολή του Αγγ.Οικονόμου προς τον Νομομηχανικό Σάμου του Λιμένα Βαθέος σχετικά με την τροποποίηση της κατευθύνσεως της Εθνικής Οδού Βαθέος-Πρινέας πέρα από τον Μαραθόκαμπο.
Επιστολή
1932 Αύγουστος 26
infolib image control
Επιστολή του Αγγ.Οικονόμου προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με την χορήγηση πίστωσης για την αποπεράτωση της οδού Πριολίθου-Μαζέϊκων.
Επιστολή
1932 Αύγουστος 26
infolib image control
Τηλεγράφημα του Χρ.Σταματακόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την αποπεράτωση της οδού Πριολίθου-Μαζεΐκων.
Τηλεγράφημα
1932 Αύγουστος 13
infolib image control
Επιστολή του Αγγ.Οικονόμου προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με την συνέχιση της εκτέλεσης των έργων της πεδιάδας Δράμας-Σερρών.
Διαβιβαστικό
1932 Αύγουστος 26
infolib image control
Επιστολή του περιφερειακού Εμπορικού Επιμελητηρίου Δράμας προς τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης και τους Υπουργούς Εθν.Οικονομίας, Γεωργίας και Συγκοινωνίας σχετικά με την εκτέλεση των υδραυλικών έργων στην πεδιάδα Σερρών και Δράμας.
Επιστολή
1932 Ιούλιος 19
infolib image control
Διαβιβαστικό σημείωμα προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού.
Διαβιβαστικό
<1932>
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Συγκοινωνίας, Λ.Κουτσοπέταλου, προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με την εκτέλεση των υδραυλικών έργων για την εξυγίανση του Ηλειακού πεδίου.
Επιστολή
1932 Αύγουστος 26
infolib image control
Υπόμνημα των κατοίκων των Κοινοτήτων Ηλείας προς τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης σχετικά με τα έργα για την εξυγίανση του Ηλεικού πεδίου.
Υπόμνημα
1932 Ιούλιος 21
infolib image control
Διαβιβαστικό σημείωμα προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού.
Διαβιβαστικό
<1932>
infolib image control
Επιστολή του Αγγ.Οικονόμου προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με τηλεγράφημα του Προέδρου της Κοινότητας Αντίσσης.
Διαβιβαστικό
1932 Αύγουστος 27
infolib image control
Τηλεγράφημα του Προέδρου της Κοινότητας Αντίσσης προς τον Πρωθυπουργό, τον Υπ.Συγκοινωνίας, τον Υπ.Παιδείας και τον Πολιτευτή Λέσβου, Πετρίδη, σχετικά με τον τεμαχισμό του σχολικού γηπέδου της Κοινότητας.
Τηλεγράφημα
1932 Αύγουστος 19
infolib image control
Σημείωμα επί της βελγικής συμβάσεως.
Σημείωμα
<1932>
infolib image control
Επιστολή του Αγγ.Οικονόμου προς τον Επιθεωρητή των Δημοσίων Έργων περιφέρειας Θεσσαλονίκης σχετικά με τηλεγράφημα του Συνδέσμου Καλλιθέας.
Επιστολή
1932 Αύγουστος 29
infolib image control
Κατά την 30 Νοεμβρίου 1932.
Πίνακας
<1932>
infolib image control
Διακανονισμός των αποζημιώσεων.
Σημείωμα
<1932>
infolib image control
Emprunt or des Chemins de fer de l'état hellénique 1925. Tranche A-1ere Serie. Tableau d'amortissement.
Πίνακας
infolib image control
Tableau d'amortissement des Obligations de Conversion 7% de la Tranche A de l'Emprunt or des Chemins de fer de l'État hellénique 1925.
Πίνακας
infolib image control
Emprunt or des Chemins de fer de l'état hellénique de 1925. Tranche B- Series 1 a 11. Tableau d'amortissement.
Πίνακας
infolib image control
Situation actuelle de l'emprunt or des Chemins de fer de l'état hellénique de 1925.
Πίνακας
infolib image control
Κατάστασις των έργων της γραμμής Κ.Κ.Β. κατά το τέλος του 1932.
Σημείωμα
infolib image control
Χάρτης συγκοινωνιακής γραμμής Καλαμπάκας-Κοζάνης-Βέρροιας.
Δισδιάστατος χάρτης
infolib image control
Επιστολή της Βελγικής Εμπορικής Εταιρίας προς τον Υπουργό Συγκοινωνίας, Σ.Κορώνη, σχετικά με παλαιότερες επιστολές της εταιρίας για τα παράπονα της προς την Ελληνική Κυβέρνηση.
Επιστολή
1932 Απρίλιος 28
infolib image control
Επιστολή της Βελγικής Εμπορικής Εταιρίας προς τον Υπουργό Συγκοινωνίας, Λ.Κουτσοπέταλο, σχετικά με δηλώσεις της Ελληνικής Κυβέρνησης περί συμμορφώσεως της Εταιρίας προς τις υποχρεώσεις της.
Επιστολή
1932 Ιούνιος 13
infolib image control
Επιστολή του Λ.Κουτσοπέταλου προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με την επαναπρόσληψη απολυθέντων υπαλλήλων από την Εταιρία Τροχιοδρόμων.
Επιστολή
1932 Αύγουστος 29
infolib image control
Επιστολή της Βελγικής Εμπορικής Εταιρίας προς τον Υπουργό Συγκοινωνίας, Λ.Κουτσοπέταλο, σχετικά με την διακοπή των δημοσίων έργων και την διαφωνία της Βελγικής Εταιρίας με την Ελληνική Κυβέρνηση.
Επιστολή
1932 Αύγουστος 27
infolib image control
Διαβιβαστικό σημείωμα προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού.
Διαβιβαστικό
<1932>
infolib image control
Τηλεγράφημα του Βουλευτή, Τζερμιά, προς τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης και τον Υπουργό Συγκοινωνίας, σχετικά με την επαναπρόσληψη υπαλλήλων από την Εταιρία Τροχιοδρόμων.
Τηλεγράφημα
1932 Αύγουστος 13
infolib image control
Διαβιβαστικό του Άγγ.Οικονόμου προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με την κατασκευή της γέφυρας Κοινότητας Δαμαλά Τροιζηνίας στη θέση Κουμουνδούρου.
Επιστολή
1932 Αύγουστος 30
infolib image control
Τηλεγράφημα του Π.Χατζή προς τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης σχετικά με την κατασκευή της γέφυρας της Κοινότητας Δαμαλά Τροιζηνίας.
Τηλεγράφημα
1932 Αύγουστος 23
infolib image control
Σημείωσις επί του εις χρυσόν δανείου των σιδηροδρόμων του ελληνικού κράτους του έτους 1925.
Σημείωμα
<1932>
infolib image control
Διαβιβαστικό του Άγγ.Οικονόμου προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού.
Διαβιβαστικό
1932 Αύγουστος 31
infolib image control
Οφειλή της Κυβερνήσεως εις ομολογίας.
Πίνακας
<1932>
infolib image control
Αίτηση του Γ.Δ.Καρτά προς τον Πρόεδρο του ελληνικού κράτους σχετικά με την επιστροφή των χρημάτων του.
Αίτηση
1932 Ιούλιος 30
infolib image control
Επιστολή του Νομομηχανικού Ευβοίας, Σ.Αντωνιάδη, προς το Υπουργείο Συγκοινωνίας, Διεύθυνση Δημοσίων Έργων σχετικά με την αίτηση του Γ.Δ.Καρτά.
Επιστολή
1932 Αύγουστος 23
infolib image control
Λήξις των ομολογιών.
Πίνακας
<1932>
infolib image control
Οφειλή εκ τόκων.
Πίνακας
<1932>
infolib image control
Επιστολή του Λ.Κουτσοπέταλου προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με τα δημόσια έργα της Σύμβασης "Προμηθεύς" στην Κρήτη.
Επιστολή
1932 Αύγουστος 31
infolib image control
Τηλεγράφημα του Προέδρου της Κοινότητας Ρουματά Χανίων προς τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Συγκοινωνίας και τον Γενικό Διοικητή Κρήτης, σχετικά με την χορήγηση πίστωσης για την εκτέλεση έργων συγκοινωνίας.
Τηλεγράφημα
1932 Αύγουστος 17
infolib image control
Τηλεγράφημα του Προέδρου της Κοινότητας Ασκύφου, Γ.Ροδάμη, προς τον Ε.Βενιζέλο, τον Υπουργό Συγκοινωνίας και τον Γενικό Διοικητή Κρήτης σχετικά με την χορήγηση πίστωσης για τη συνέχιση των έργων συγκοινωνίας στο Νομό Χανίων.
Τηλεγράφημα
1932 Αύγουστος 17
infolib image control
Τηλεγράφημα του Προέδρου της Κοινότητας Μαλάξης Χανίων, Γ.Λειβαδιωτάκη, προς τον Ε.Βενιζέλο, τον Υπουργό Συγκοινωνίας και τον Γενικό Διοικητή Κρήτης σχετικά με την χορήγηση πίστωσης για την συνέχιση των έργων συγκοινωνίας στο Νομό Χανίων.
Τηλεγράφημα
1932 Αύγουστος 17
infolib image control
Τηλεγράφημα του Προέδρου της Κοινότητας Ίμβρου Σφακίων, Γ.Ταμπάκη, προς τον Ε.Βενιζέλο, τον Υπουργό Συγκοινωνίας και τον Γενικό Διοικητή Κρήτης σχετικά με την παροχή πιστώσεων για την συνέχιση των δημοσίων έργων στο Νομό Χανίων.
Τηλεγράφημα
1932 Αύγουστος 17
infolib image control
Τηλεγράφημα του Προέδρου της Κοινότητας Αμυγδαλοκέφαλου, Ι.Κατερινάκη, προς τον Ε.Βενιζέλο, τον Υπουργό Συγκοινωνίας και τον Γενικό Διοικητή Κρήτης σχετικά με την συνέχιση των δημοσίων έργων στο Νομό Χανίων.
Τηλεγράφημα
1932 Αύγουστος 18
infolib image control
Επιστολή του Άγγ.Οικονόμου προς τον Ν.Ι.Λουκόπουλο και τους λοιπούς κατοίκους της οδού Αναγεννήσεως σχετικά με το πρόβλημα της θερμότητας του νερού κατά το καλοκαίρι.
Επιστολή
1932 Σεπτέμβριος 1
infolib image control
Αίτηση των κατοίκων της οδού Αναγεννήσεως προς τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης και τον Υπουργό Συγκοινωνίας περί επιβολής εκπληρώσεως υπό της Εταιρίας Υδάτων των όρων του ποσίμου ύδατος.
Επιστολή
1932 Αύγουστος 16
infolib image control
Επιστολή του Άγγ.Οικονόμου προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με το νέο τιμολόγιο στα ισχύοντα σιδηροδρομικά κόμιστρα.
Επιστολή
1932 Σεπτέμβριος 5
infolib image control
Τηλεγράφημα του Προέδρου του Συλλόγου Καρραγωγέων Θεσσαλονίκης, Χ.Καρίπη, προς τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης σχετικά με τις αλλαγές στα ισχύοντα σιδηροδρομικά κόμιστρα.
Τηλεγράφημα
1932 Αύγουστος 18
infolib image control
Επιστολή του Λ.Κουτσοπέταλου προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με την πληρωμή εργατών του εργολάβου Μοδιάνο.
Επιστολή
1932 Σεπτέμβριος 15
infolib image control
Τηλεγράφημα των εργατών του εργολάβου Μοδιάνο προς τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Συγκοινωνίας με το οποίο ζητούν να πληρωθούν.
Τηλεγράφημα
1932 Αύγουστος 18
infolib image control
Επιστολή του Λ.Κουτσοπέταλου προς το Ιδιαίτερο γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με την χρηματοδότηση των δημοσίων έργων.
Επιστολή
1932 Σεπτέμβριος 15
infolib image control
Τηλεγράφημα του Προέδρου της Κοινότητας Βουκολίων, Εμμ.Μαμιδάκη, προς τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης, τον Υπουργό Συγκοινωνίας και τον Γενικό Διοικητή Κρήτης σχετικά με την συνέχιση των δημοσίων έργων στο Νομό Χανίων.
Τηλεγράφημα
1932 Αύγουστος 20
infolib image control
Τηλεγράφημα του Προέδρου της Κοινότητας Πρασσέ, Κανατσάκη, προς τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Συγκοινωνίας και τον Γενικό Διοικητή Κρήτης σχετικά με την συνέχιση των δημοσίων έργων στο Νομό Χανίων.
Τηλεγράφημα
1932 Αύγουστος 19
infolib image control
Επιστολή του Λ.Κουτσοπέταλου προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με το υπόμνημα διαμαρτυρίας του Εμπορικού Συλλόγου Σιατίστης.
Επιστολή
1932 Σεπτέμβριος 17
infolib image control
Υπόμνημα του Εμπορικού Συλλόγου Σιατίστης προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την επιστροφή των χρημάτων τους.
Υπόμνημα
1932 Αύγουστος 30
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς την Γενική Διεύθυνση Σιδηροδρόμων σχετικά με την μεταφορά του από την Κομοτηνή στην Ξάνθη και στη Δράμα.
Επιστολή
1932 Σεπτέμβριος 18
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή του Ιδιαιτέρου Γραφείου του Πρωθυπουργού, Ν.Ρούσσου, προς τον Βαρβούτση σχετικά με την συνέχιση των έργων της σιδηροδρομικής γραμμής Καλαμπάκας-Βέρροιας.
Επιστολή
1932 Σεπτέμβριος 20
infolib image control
Επιστολή του Αγγ.Οικονόμου προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με την έναρξη των εξασφαλιστικών εργασιών επί της γραμμής Καλαμπάκας-Βέρροιας.
Επιστολή
1932 Σεπτέμβριος 10
infolib image control
Τηλεγράφημα του Βαρβούτση προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την συνέχιση των εργασιών για τη σιδηροδρομική γραμμή Καλαμπάκας-Βέρροιας.
Τηλεγράφημα
1932 Σεπτέμβριος 2
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, Λ.Μακκά, προς το Υπουργείο Συγκοινωνίας, τμήμα υδραυλικών έργων, σχετικά με το δικαίωμα εκμετάλλευσης του Λιγνιτωρυχείου Παγγαίου Τσερέπνιανης Κορμίστας.
Επιστολή
1932 Σεπτέμβριος 22
infolib image control
Επιστολή του Λ.Κουτσοπέταλου προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με την εκτέλεση των εξασφαλιστικών έργων της γραμμής Καλαμπάκας-Βέρροιας.
Επιστολή
1932 Σεπτέμβριος 27
infolib image control
Τηλεγράφημα υποψηφίων βουλευτών της Κοζάνης προς τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης, τον Υπουργό Συγκοινωνίας και τη Λέσχη Φιλελευθέρων Αθήνας σχετικά με την ανάγκη έναρξης των εργασιών της γραμμής Καλαμπάκας-Βέρροιας και την αποπληρωμή των εργατών και των εργολάβων.
Τηλεγράφημα
1932 Σεπτέμβριος 11
infolib image control
Επιστολή του Άγγ.Οικονόμου προς την Κοινότητα Θηριοπέτρας Εδέσσης σχετικά με την εκτέλεση αρδευτικών έργων.
Επιστολή
1932 Σεπτέμβριος 28
infolib image control
Διαβιβαστικό σημείωμα του Υπουργείου Συγκοινωνίας, της Διεύθυνσης Δημοσίων Έργων, προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού.
Διαβιβαστικό
<1932>
infolib image control
Υπόμνημα της Κοινότητας Θηριοπέτρας Αλμωπίας προς τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης και το Υπουργείο Συγκοινωνίας, Διεύθυνση Δημοσίων Έργων, σχετικά με την εκτέλεση αρδευτικών έργων στην Κοινότητα.
Υπόμνημα
1932 Αύγουστος 30
infolib image control
Επιστολή του Άγγ.Οικονόμου προς την Κοινότητα Θεοδωρακίου σχετικά με την αποπεράτωση του υδραγωγείου της Κοινότητας.
Επιστολή
1932 Σεπτέμβριος 28
infolib image control
Διαβιβαστικό σημείωμα του Υπουργείου Συγκοινωνίας, της Διεύθυνσης Δημοσίων έργων, προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού.
Διαβιβαστικό
<1932>
infolib image control
Υπόμνημα της Κοινότητας Θεοδωρακίου προς τον Ε.Βενιζέλο και το Υπουργείο Συγκοινωνίας σχετικά με την αποπεράτωση των εργασιών για την μεταφορά του ποσίμου ύδατος εντός του χωριού.
Υπόμνημα
1932 Αύγουστος 29
infolib image control
Επιστολή του Άγγ.Οικονόμου προς το Υπουργείο Συγκοινωνίας, Διεύθυνση Δημοσίων Έργων, σχετικά με την αποπεράτωση της οδού Λιτοχωρίου-Ομωνύμου Σιδηροδρομικού Σταθμού.
Διαβιβαστικό
1932 Σεπτέμβριος 28
infolib image control
Επιστολή του Άγγ.Οικονόμου προς την Κοινότητα Ρυακίου της Επαρχίας Κοζάνης σχετικά με την παροχή οικονομικής βοήθειας για την κατασκευή του υδραγωγείου της Κοινότητας.
Επιστολή
1932 Σεπτέμβριος 28
infolib image control
Διαβιβαστικό σημείωμα του Υπουργείου Συγκοινωνίας, της Διεύθυνσης Δημοσίων Έργων, προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού.
Διαβιβαστικό
<1932>
infolib image control
Αίτηση της Κοινότητας Ρυακίου της Επαρχίας Κοζάνης προς το Υπουργείο Συγκοινωνίας, Διεύθυνση Δημοσίων έργων, σχετικά με την χορήγηση πιστώσεων για την κατασκευή υδραγωγείου στην Κοινότητα.
Αίτηση
1932 Αύγουστος 30
infolib image control
Επιστολή προς τον Ν.Ρούσο σχετικά με το ζήτημα της παραχώρησης 150 τόννων γαιανθράκων στους βορειοδυτικούς σιδηροδρόμους.
Επιστολή
<1932>
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Συγκοινωνίας, Λ.Κουτσοπέταλου, προς το Υπουργικό Συμβούλιο σχετικά με το ζήτημα της παροχής 500 ακόμη τόννων γαιανθράκων.
Επιστολή
1932 Οκτώβριος 5
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας του Σιδηροδρόμου της Β.Δ.Ελλάδος προς το Υπουργείο Συγκοινωνίας, Διεύθυνση Σιδηροδρόμων, σχετικά με το ζήτημα της παραχώρησης 150 τόννων γαιανθράκων από τις γερμανικές επανορθώσεις.
Επιστολή
1932 Σεπτέμβριος 26
infolib image control
Επιστολή του Γραμματέα του Ιδιαιτέρου Γραφείου του Πρωθυπουργού προς τον Γενικό Γραμματέα του Συνδέσμου Καλλιθέας "Φιλοπρόοδος" σχετικά με την αποπεράτωση της κατασκευής διώρυγας για την παροχέτευση υδάτων στον Δενδροπόταμο.
Επιστολή
1932 Οκτώβριος 5
infolib image control
Διαβιβαστικό σημείωμα του Υπουργείου Συγκοινωνίας, Διεύθυνση Δημοσίων Έργων, προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού.
Διαβιβαστικό
1932 Σεπτέμβριος 17
infolib image control
Επιστολή του Άγγ.Οικονόμου προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με την διακοπή των εργασιών για την παροχέτευση των υδάτων στο Δενδροπόταμο.
Επιστολή
1932 Σεπτέμβριος 17
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γενικού Γραμματέα του Συνδέσμου Καλλιθέας "Φιλοπρόοδος" προς τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης σχετικά με την έλλειψη πιστώσεων για την αποπεράτωση του έργου της παροχέτευσης των υδάτων στον Δενδροπόταμο.
Τηλεγράφημα
1932 Αύγουστος 10

                                                                            infolib-libsolution