Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Επιστολή του Εμμ.Κατσιγιαννάκη προς το Υπουργείο Συγκοινωνίας, το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Οικονομικών με την οποία διαβιβάζει αναφορά της Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης.
Διαβιβαστικό
1931 Ιανουάριος 24
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με τη χάραξη της γραμμής Καλαμπάκας-Κοζάνης-Βέρροιας.
Σημείωμα
infolib image control
Επιστολή του Ι.Γ.Ηλιάκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την υπόθεση της χάραξης της γραμμής Καλαμπάκας-Κοζάνης-Βέρροιας.
Επιστολή
1931 Μάρτιος 24
infolib image control
Έκθεση του Ι.Γ.Ηλιάκη σχετικά με τις μελέτες του Κατσουλίδη για τη χάραξη της γραμμής Καλαμπάκας-Κοζάνης-Βέρροιας.
Έκθεση
infolib image control
Καστοριά.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού, αρ.φ.416
infolib image control
Επιστολή του Ι.Γ.Ηλιάκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το τέταρτο υπόμνημα του Κατσουλίδη.
Επιστολή
1931 Μάρτιος 26
infolib image control
Έκθεση του Ι.Γ.Ηλιάκη σχετικά με το υπόμνημα του Κατσουλίδη για τη χάραξη της γραμμής Καλαμπάκας-κοζάνης-Βέρροιας.
Έκθεση
<1931>
infolib image control
Επιστολή προς το Υπουργό της Συγκοινωνίας με την οποία υποβάλλει πίνακες και υπομνήματα για τη χάραξη της γραμμής Βελεμιστίου-Κουλούρας.
Επιστολή
infolib image control
Υπόμνημα περί των τρόπων συνδέσεως της κατασκευαζομένης γραμμής Βελεμιστίου-Κουλούρας.
Υπόμνημα
infolib image control
Υπόμνημα περί του τρόπου συγκρίσεως των δύο χαράξεων.
Υπόμνημα
infolib image control
Σύγκρισις μεταξύ βελγικής χάραξης και ημετέρας περί της γραμμής Βελεμιστίου-Κοζάνης.
Πίνακας
infolib image control
Ανακεφαλαίωσις των απαιτουμένων δαπανών δια τα τμήματα της γραμμής Βελεμιστίου-Κουλούρας.
Πίνακας
infolib image control
Υπόμνημα περί του τρόπου καθόν θα έπρεπε να κριθή το ζήτημα της εφαρμοστέας μελέτης.
Υπόμνημα
infolib image control
Πίνακας ποσοτήτων και δαπανών για το τμήμα Βελεμίστι-Αράπης της γραμμής Βελεμιστίου-Κουλούρας.
Πίνακας
infolib image control
Πίνακας ποσοτήτων και δαπανών για το τμήμα Αράπης-Μονή Ιλαρίωνος της γραμμής Βελεμιστίου-Κουλούρας.
Πίνακας
infolib image control
Πίνακας ποσοτήτων και δαπανών για το τμήμα Μονή Ιλαρίωνος-Γέφυρα Αλιάκμονα για τη γραμμή Βελεμιστίου-Κουλούρας.
Πίνακας
infolib image control
Πίνακας ποσοτήτων και δαπανών για το τμήμα Κουλούρα-Γέφυρα Αλιάκμονα της γραμμής Βελεμιστίου-Κουλούρας.
Πίνακας
infolib image control
Πίνακας ποσοτήτων και δαπανών για το τμήμα Γέφυρα-Αλιάκμονος-Κοζάνη για τη γραμμή Βελεμιστίου-Κουλούρας.
Πίνακας
infolib image control
Επιστολή του Σ.Κορώνη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία υποβάλλει σημείωμα του προς τον Υπουργό Οικονομικών.
Επιστολή
1931 Μάριος 9
infolib image control
Σημείωμα του Σ.Κορώνη σχετικά με ζητήματα των Σιδηροδρόμων Ελληνικού Κράτους.
Σημείωμα
1931 Μάρτιος 3
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με τα σιδηροδρομικά έργα που ανέλαβε ο Κατσουλίδης.
Σημείωμα
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή των Σιδηροδρόμων προς το Υπουργείο Συγκοινωνίας, Διεύθυνση Σιδηροδρόμων με την οποία υποβάλλει έκθεση για τη σύσταση επιτροπής.
Διαβιβαστικό
1931 Απρίλιος 18
infolib image control
Επιστολή του Υπουργείου Συγκοινωνίας, Διεύθυνση Δημοσίων Έργων προς την Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Ηλεκτρισμού Γαλιλαίος σχετικά με το προνόμιο εκμετάλλευσης των υδάτων της λίμνης Στυμφαλίας.
Επιστολή
1931 Απρίλιος 25
infolib image control
Αναφορά του Διευθυντή Δημοσίων Έργων, Αγγ.Οικονόμου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το δεύτερο πρόγραμμα της κατασκευής οδών.
Αναφορά
1931 Μάιος 27
infolib image control
Επιστολή του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, Διεύθυνση Εργασίας και Κοινωνικής Πρόνοιας προς την Ανώνυμη Γαλλική Εταιρεία Μεταλλείων Λαυρίου σχετικά με την απόλυση εργατών που μελετά η εταιρεία.
Επιστολή
1931 Μάιος 25
infolib image control
Επιστολή του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, Διεύθυνση Εργασίας και Κοινωνικής Πρόνοιας προς το Υπουργείο Συγκοινωνίας, Διέυθυνση Δημοσίων Έργων σχετικά με το ζήτημα της ανεργίας στο Λαύριο.
Επιστολή
1931 Μάιος 30
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Συγκοινωνίας, Δ.Δίγκα προς τον Αντιπρόεδρο του Υπουργικού Συμβουλίου, Α.Μιχαλακόπουλο με την οποία υποβάλλει έκθεση για τα υπό εκτέλεση έργα της Εθνικής Οδοποιΐας.
Διαβιβαστικό
1931 Ιούλιος 15
infolib image control
Έκθεση του Υπουργού Συγκοινωνίας, Δ.Δίγκα ρπος τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το πρόγραμμα εκτέλεσης των έργων οδοποιΐας.
Έκθεση
1931 Μάιος 26
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με την κατανομή των έργων οδοποιΐας ανα διετία κατά τα έτη 1931-1940.
Σημείωμα
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Συγκοινωνίας, Δ.Δίγκα προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη συνέχιση των έργων οδοποιΐας.
Επιστολή
1931 Σεπτέμβριος 24
infolib image control
Σημείωμα επί των αξιώσεων περί συνεχίσεως της κατασκευής ωρισμένων οδών.
Σημείωμα
1931 Σεπτέμβριος 24
infolib image control
Σημείωμα του Τμήματος Γενικών Υδραυλικών Έργων σχετικά με τον καθορισμό τιμολογίων υποχρεωτικής δοσοληψίας.
Σημείωμα
1931 Σεπτέμβριος 24
infolib image control
Επιστολή του Χρ.Λαδά προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διαβιβάζει έκθεση για την κίνηση των τροχιοδρομικών.
Διαβιβαστικό
1931 Μάρτιος 12
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Διευθυντή Τεχνικών Έργων, Α.Τσαλίκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τα αντιπλημμυρικά έργα.
Επιστολή
1931 Οκτώβριος 10
infolib image control
Σημείωμα του Γενικού Διευθυντή Τεχνικών Έργων, Α.Τσαλίκη σχετικά με τη συμπλήρωση της κρατικής προκαταβολής δια τα αντιπλημμυρικά έργα Πηνειού.
Αρχειακό Τεκμήριο
1931 Οκτώβριος 6
infolib image control
Σύμβαση του Ελληνικού Δημοσίου και της Εθνικής Τράπεζας για τη διάθεση πιστώσεων της Τράπεζας στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Γεωργίας.
Σύμβαση
infolib image control
Διάγραμμα εμφαίνον αυξομειώσεις στάθμης ύδατος του Στρυμώνος εις Σιμιτλί από Απριλίου 1931-Οκτωβρίου 1931.
Πίνακας
1931 Οκτώβριος 8
infolib image control
Διάγραμμα εμφαίνον αυξομειώσεις στάθμης ύδατος του Στρυμώνος εις εκβολάς- Ηρακλίτσα από Απριλίου 1931-Οκτωβρίου 1931.
Πίνακας
1931 Ιούλιος 3
infolib image control
Διάγραμμα της συνολικής δαπάνης των υδραυλικών έργων του Στρυμόνα.
Πίνακας
1930 Οκτώβριος 22
infolib image control
Έκθεσις επί των ζητημάτων των τροχιοδρομικών και αυτοκινητιστών της Ηλεκτρικής Εταιρείας Μεταφορών.
Έκθεση
1932 Μάρτιος 12
infolib image control
Διάγραμμα εκτίμησης της πορείας των δαπανών των υδραυλικών έργων.
Πίνακας
infolib image control
Απόσπασμα εκ του υπό 5 Δεκεμβρίου εγγράφου του Προϊσταμένου αντιπλημμυρικών έργων Θεσσαλίας.
Σημείωμα
<1931>
infolib image control
Σημείωμα φακέλου
Σημείωμα
infolib image control
Επιστολή του προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη σύμβαση του Ελληνικού Δημοσίου με την Εταιρεία Π.Γ.Μακρής & Σία.
Επιστολή
1931 Μάρτιος 21
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Οικονομικών, Γ.Καφαντάρη και του Υπουργού Συγκοινωνίας, Ι.Μεταξά προς την εταιρεία Π.Γ.Μακρής & Σια σχετικά με την υπογραφείσα συμαβαση για την κατασκευή δημοσίων έργων.
Επιστολή
1928 Μάιος 14
infolib image control
Επιστολή της Διεύθυνσης Δημοσίων Έργων προς τον Νομικό Σύμβουλο του Υπουργείου Συγκοινωνίας, Μ.Μαλεβίτη σχετικά με την ισχύ της σύμαβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της εταιρείας Π.Γ.Μακρή & Σια.
Επιστολή
1928 Ιούλιος 19
infolib image control
Αναφορά του Νομικού Σύμβουλου του Υπουργείο Συγκοινωνίας, Μ.Μαλεβίτη προς το Υπουργείο Συγκοινωνίας,Τμήμα Κατασκευής οδών σχετικά με την ισχύ της σύμβασης του Ελληνικού Δημοσίου και της εταιρείας Π.Γ.Μακρής & Σια.
Αναφορά
1928 Ιούλιος 20
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Συγκοινωνίας, Α.Χρηστομάνου προς τον Νομικό Σύμβουλο του Υπουργείου Συγκοινωνίας, Μ.Μαλεβίτη σχετικά με την ισχύ της σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της εταιρείας Π.Γ.Μακρής & Σια.
Επιστολή
1928 Ιούλιος 22
infolib image control
Επιστολή του Νομικού Σύμβουλου, Μ.Μαλεβίτη προς το Υπουργείο Συγκοινωνίας, Τμήμα Κατασκευής οδών σχετικά με τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου για την ισχύ της σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της εταιρείας Π.Γ.Μακρής & Σια.
Επιστολή
1928 Ιούλιος 25
infolib image control
Επιστολή του νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Συγκοινωνίας, Μ.Μαλεβίτη προς το Υπουργείο Συγκοινωνίας, Τμήμα Κατασκευής οδών σχετικά με την άποψη του Ιατρίδη για τη σύμβαση οδοποιΐας Μακρή.
Επιστολή
1928 Ιούλιος 26
infolib image control
Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων για τη σύμβαση οδοποιΐας του Ελληνικού Δημοσίου με την εταιρεία Π.Γ.Μακρής και Σια.
Γνωμοδότηση
1930 Μάιος
infolib image control
Ακρόπολις.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1931 Μάρτιος 23
infolib image control
Σημείωμα περιλαμβάνον τα ισχύοντα και τα υπό διαρρύθμισιν τηλεγραφικά τέλη μεταξύ Ελλάδος-Τουρκίας.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα φεκέλου με τίτλο Ηλεκτροφωτισμός Θεσσαλονίκης. Ύδατα Βερροίας.
Σημείωμα
infolib image control
Επιστολή του Δ.Παριανίδη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την επικείμενη παραχώρηση των υδάτων του Τριποτάμου Βερροίας στην Ηλεκτρική Εταιρεία.
Επιστολή
1931 Μάιος 9
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Διοικητή Μακεδονίας, Στ.Γονατά προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα του ηλεκτροφωτισμού της Θεσσαλονίκης και με το ζήτημα του σιδηροδρόμου Σκύδρας-Αρδέας.
Επιστολή
1931 Μάιος 18
infolib image control
Σύνδεσμος Τροχιοδρομικών-Αυτοκινητιστών Α.Π.Προκήρυξις προς όλους τους τροχιοδρομικούς και Αυτοκινητιστάς.
Φυλλάδιο
infolib image control
Έκθεσις επί της επιδράσεως της υδροηλεξτρικής εγκαταστάσεως Βερροίας επί της αρδεύσεως των γιαών της περιφέρειας αυτής.
Έκθεση
1931 Μάρτιος 20
infolib image control
Πρακτικό της επιτροπής υπό την προεδρία του Υπουργού Συγκοινωνίας, Δ.Δίγκα, για την εξέταση θεμάτων σχετικά με την σύμβαση των υδροηλεκτικών εγκαταστάσεων Βερροίας.
Πρακτικό
1931 Μάιος 7
infolib image control
Ημερήσιος Τύπος.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1931 Μάιος 23
infolib image control
Ημερήσιος Τύπος.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1931 Μάιος 16
infolib image control
Νέα Ζωή.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού, αρ.φ. 27
1931 Μάρτιος
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με την ανταλλαγή ταχυδρομικών επιταγών μεταξύ της Διεύθυνσης Τ.Τ.Τ. και ξένων κρατών.
Σημείωμα
infolib image control
Σύγκρισις των δυο χαράξεων της γραμμής Καλαμπάκας, Κοζάνης, Βέρροιας.
Έκθεση
1931 Απρίλιος 18
infolib image control
Χάρτης των πληθυσμών.
Δισδιάστατος χάρτης
infolib image control
Πίνακας
Πίνακας
infolib image control
Χάραξη της γραμμής Καλαμπάκας-Κοζάνης-Βέρροιας κατά διάφορες μελέτες.
Δισδιάστατος χάρτης

Bρέθηκαν 67 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution