Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Γνωμοδότηση σχετικά με τον τύπο και την ισχύ του ρεύματος που επιλέγεται για το ηλεκτροδοτικό σύστημα της Ελλάδας.
Γνωμοδότηση
1929 Ιανουάριος 28
infolib image control
Επιστολή του Γ.Κατεχάκη προς τον Ε.Βενιζέλο, που διαβιβάζει έγγραφα σχετικά με την εκμετάλλευση των υδροηλεκτρικών έργων στο Δήμο Χανίων.
Διαβιβαστικό
1930 Οκτώβριος 27
infolib image control
Επιστολή του Γ.Κατεχάκη προς τον Β.Καραπαναγιώτη σχετικά με την εκμετάλλευση υδροηλεκτρικών έργων στο Δήμο Χανίων.
Επιστολή
1930 Οκτώβριος 27
infolib image control
Επιστολή του Γ.Κατεχάκη προς το Υπουργείο Εσωτερικών σχετικά με την εκμετάλλευση των υδροηλεκτρικών έργων Χανίων.
Επιστολή
1930 Οκτώβριος 16
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με την εκτέλεση έργων οδοποιΐας.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα όπου εκτίθενται οι λόγοι για τους οποίους δε θα πραγματοποιηθούν έργα τηλεφωνικής συγκοινωνίας στην επαρχία Καρδίτσας.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με την εκτέλεση έργων οδοποιΐας και τηλεφωνικής συγκοινωνίας στην επαρχία Καρδίτσας.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Υπουργείου Συγκοινωνίας σχετικά με την εκτέλεση έργων οδοποιΐας και τηλεφωνικής συγκοινωνίας στην επαρχία Καρδίτσας.
Σημείωμα
infolib image control
Έκθεση σχετικά με την οικοδόμηση κτιρίων κατάλληλων για τη στέγαση εννέα υπουργείων.
Έκθεση
infolib image control
Σχεδιάγραμμα παραστατικόν προεκτάσεως οδού Κοραή.
Σχεδιάγραμμα
infolib image control
Επιστολή προς τον Α.Χρηστομάνο σχετικά με το κόστος για την τηλεφωνική υπηρεσία.
Επιστολή
1929 Μάρτιος 8
infolib image control
Έκθεση σχετικά με τις πρϋποθέσεις συνεργασίας μεταξύ Κράτους και I.T.T.C. για την οργάνωση Τηλεφωνικής Υπηρεσίας στην Ελλάδα.
Έκθεση
infolib image control
Σημείωμα όπου προτείνεται νέα βάση συνεννόησης μεταξύ της I.T.T.C. και του Κράτους.
Σημείωμα
infolib image control
Επιστολή του Δ.Μπάτσα προς τον Α.Χρηστομάνο σχετικά με σύμβαση μεταξύ του κράτους και της Α.Ε.Β.Ε. Π.Γ. Μακρή και Σία.
Επιστολή
1929 Μάρτιος 11
infolib image control
Επιστολή του Α.Χρηστομάνου προς τον Ε. Βενιζέλο, που διαβιβάζει το πόρισμα της συζήτησης του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων σχετικά με την οδοποιΐα Μακρή.
Διαβιβαστικό
1929 Μάρτιος 21
infolib image control
Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων σχετικά με τη σύμβαση μεταξύ Ελληνικού Κράτους και της εταιρείας οδοποιΐας Α.Ε.Β.Ε.Π.Γ. Μακρή και Σία.
Γνωμοδότηση
1929 Μάρτιος 8
infolib image control
Επιστολή του Α.Χρηστομάνου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη ραδιοτηλεγραφία στην Ελλάδα.
Επιστολή
1929 Μάρτιος 23
infolib image control
Επιστολή της Επιτροπής επί του σχεδίου πόλεως Αθηνών-Πειραιώς και Προαστείων που διαβιβάζει απόσπασμα πρακτικών συνεδρίασης της Επιτροπής.
Διαβιβαστικό
1929 Φεβρουάριος 2
infolib image control
Πίνακας όπου καταγράφονται οι ραδιοτηλεγραφικοί σταθμοί στην Ελλάδα και τη Γαλλία.
Πίνακας
infolib image control
Επιστολή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Τ.Τ.Τ. Κρήτης προς τη Διεύθυνση Τ.Τ.Τ. του Υπουργείου Συγκοινωνίας που υποβάλλει αναφορά σχετικά με κατηγορίες εναντίον τηλεγραφητή.
Αναφορά
1929 Αύγουστος 16
infolib image control
Έκθεση με την οποία υποβάλλεται το πόρισμα των ενεργηθεισών διοικητικών εξετάσεων κατά του τηλεγραφητή Ι.Β.Μαρή.
Έκθεση
1929 Ιούλιος 21
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Διευθυντή Τ.Τ.Τ. προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη μετάθεση του Β.Μαρή.
Επιστολή
1930 Απρίλιος 22
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαιτέρου Γραμματέα του Ε.Βενιζέλου προς το Β.Μαρή σχετικά με τη μετάθεση του Ι.Μαρή.
Επιστολή
1930 Απρίλιος 28
infolib image control
Υπόμνημα Επιτροπής κατοίκων των Φιλιατρών προς τον Ε.Βενιζέλο, με το οποίο υποβάλλονται αιτήματα σχετικά με την πόλη τους.
Υπόμνημα
infolib image control
Επιστολή του Α.Χρηστομάνου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την ικανοποίηση αιτημάτων των κατοίκων των Φιλιατρών.
Επιστολή
1929 Ιούνιος 4
infolib image control
Επιστολή του Β.Καραπαναγιώτη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με δημοσίευμα του "Ημερήσιου Τύπου" για την αποπεράτωση του λιμανιού του Ηρακλείου.
Επιστολή
1929 Οκτώβριος 29
infolib image control
Ημερήσιος Τύπος.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1929 Οκτώβριος 18
infolib image control
Έκθεση του Σ.Γονατά προς το Σύνδεσμο Τροχιοδρομικών Αθηνών-Πειραιώς και Προαστείων σχετικά με την ικανοποίηση αιτημάτων του Συνδέσμου.
Έκθεση
1929 Οκτώβριος 17
infolib image control
Απόσπασμα πρακτικών της από 30 Ιανουαρίου 1929 συνεδριάσεως της Επιτροπής επί του Σχεδίου της Πόλεως Αθηνών-Πειραιώς και Προαστείων.
Πρακτικό
1929 Ιανουάριος 30
infolib image control
Έκθεση του Α.Κριεζή σχετικά με τη μελέτη διαμόρφωσης του κτιρίου των Παλαιών Ανακτόρων Αθηνών.
Έκθεση
1929 Νοέμβριος 5
infolib image control
Επισκεπτήριο του αρχιτέκτονα Ανδρέα Α.Κριεζή.
Επισκεπτήριο
infolib image control
Ανακοινώσεις του Δ.Πρωτοπαπαδάκη προς το Διοικητικό Συμβούλιο των Σιδηροδρόμων του Ελληνικού Κράτους σχετικά με την κατάσταση των σιδηροδρομικών γραμμών.
Ανακοινωθέν
1929 Νοέμβριος 6
infolib image control
Ανακοινώσεις του Δ.Πρωτοπαπαδάκη προς το Διοικητικό Συμβούλιο των Σιδηροδρόμων του Ελληνικού Κράτους σχετικά με τις υπηρεσίες έλξεως, υλικού και εκμεταλλεύσεως των Σ.Ε.Κ..
Ανακοινωθέν
1929 Νοέμβριος 12
infolib image control
Επιστολή του Σ.Γονατά προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας Τ.Τ.Τ για το 1930-1931.
Επιστολή
1929 Νοέμβριος 13
infolib image control
Επιστολή του Α.Οικονόμου προς το Πολιτικό Γραφείο του Προέδρου της Κυβέρνησης σχετικά με τη μεταφορά όγκων μαρμάρου Πεντέλης.
Επιστολή
1929 Νοέμβριος 18
infolib image control
Υπόμνημα των Συνδέσμων Προσωπικού Λεωφορείων Αυτοκινήτων Αθηνών και Πειραιώς προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την ασφάλιση και την αποτροπή της ανεργίας των μελών αυτών.
Υπόμνημα
1929 Οκτώβριος 21
infolib image control
Αίτηση των Συνδέσμων Προσωπικού Λεωφορείων Αηνών και Πειραιώς προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την ασφάλιση και την αποτροπή από την ανεργία των μελών αυτών.
Αίτηση
1929 Σεπτέμβριος 29
infolib image control
Υπόμνημα των Συνδέσμων Προσωπικού Λεωφορείων Αυτοκινήτων Αθηνών και Πειραιώς προς το Σ.Γονατά σχετικά με τα πρόσοδα του Κράτους από τον πρόσθετο φόρο των αυτοκινήτων.
Υπόμνημα
1929 Οκτώβριος 31
infolib image control
Σημείωμα του Υπουργείου Συγκοινωνίας σχετικά με θέματα των εργαζομένων σε αυτοκίνητα λεωφορεία.
Σημείωμα
infolib image control
Επιστολή του Θ.Πενθερουδάκη προς τον Α.Χρηστομάνο σχετικά με την κατασκευή υπεραστικού τηλεφωνικού δικτύου.
Επιστολή
1929 Φεβρουάριος 4
infolib image control
Πρωΐα.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1929 Νοέμβριος 10
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με τα κυκλοφορούντα λεωφορεία αυτοκίνητα.
Σημείωμα
1929 Νοέμβριος 12
infolib image control
Υπόμνημα του Δ.Πρωτοπαπαδάκη σχετικά με το τιμολογιακό σύστημα των Σ.Ε.Κ.
Υπόμνημα
1929 Νοέμβριος 25
infolib image control
Υπόμνημα σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για την ανάληψη αρδευτικών και εγγειοβελτιωτικών έργων από αγγλική εταιρεία.
Υπόμνημα
1929 Δεκέμβριος 2
infolib image control
Επιστολή του Β.Καραπαναγιώτη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με στην πρόσληψη Ελλήνων αεροπόρων σε ξένες αεροπορικές εταιρείες.
Επιστολή
1929 Δεκέμβριος 2
infolib image control
Έκθεση του Μ.Μαλεβίτη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη νομοθετική υποχρέωση πληρωμής 13ου μισθού στο προσωπικό των Σ.Ε.Κ.
Έκθεση
1928 Σεπτέμβριος 29
infolib image control
Έκθεση της Επιτροπής επί της Τηλεφωνικής Συμβάσεως σχετικά με την κατασκευή υπεραστικού τηλεφωνικού δικτύου.
Έκθεση
1929 Φεβρουάριος 1
infolib image control
Έκθεση του Θ.Πενθερουδάκη προς το Σ.Γονατά σχετικά με τον προϋπολογισμό των Τ.Τ.Τ. του οικονομικού έτους 1930-1931.
Έκθεση
1929 Δεκέμβριος 9
infolib image control
Σημείωμα του Σ.Γονατά προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τα αιτήματα της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Εργατών Ηλεκτρισμού, Μεταφορών Φωταερίου και Αυτοκινητιστών.
Σημείωμα
1929 Δεκέμβριος 3
infolib image control
Σημείωμα επί των απολαυών του Εργατοτεχνικού Προσωπικού της Εταιρείας Αεριόφωτος Αθηνών.
Σημείωμα
1929 Δεκέμβριος 11
infolib image control
Συγκριτικός πίναξ ωριαίας αμοιβής του εργατοτεχνικού προσωπικού της Εταιρείας Αεριόφωτος Αθηνών.
Πίνακας
<1929>
infolib image control
Ανακοινωθέν της Εταιρείας Αεριόφωτος Αθηνών και Πειραιώς σχετικά με το αίτημα του προσωπικού για 13ο μισθό ως δώρο εορτών.
Ανακοινωθέν
infolib image control
Αναφορά του Γ.Π.Βουγιούκα προς το Γραφείου Υπουργού του Υπουργείου Συγκοινωνίας σχετικά με το Συμβούλιο Σιδηροδρόμων.
Αναφορά
1929 Δεκέμβριος 13
infolib image control
Επιστολή του Θ.Πενθερουδάκη προς το Β.Καραπαναγιώτη, που διαβιβάζει στοιχεία που είχαν ζητηθεί από το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού.
Διαβιβαστικό
1929 Δεκέμβριος 18
infolib image control
Έκθεση του Σ.Γονατά προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με αιτήματα της Πανελληνίου Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών.
Έκθεση
<1929>
infolib image control
Επιστολή του Β.Καραπαναγιώτη προς τον Ε.Βενιζέλο, που διαβιβάζει πίνακες.
Διαβιβαστικό
1929 Δεκέμβριος 27
infolib image control
Πίνακας της Διεύθυνσης Σιδηροδρόμων του Υπουργείου Συγκοινωνίας όπου συγκρίνονται τα μισθολογικά κλιμάκια των ετών 1913, 1914, 1920, 1929.
Πίνακας
<1929>
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με τα έργα Στρυμόνος-Φιλίππων.
Σημείωμα
infolib image control
Υπόμνημα του Skinner σχετικά με την εγκατάσταση ραδιοφωνικού σταθμού στην Αθήνα.
Υπόμνημα
<1929>
infolib image control
Υπόμνημα του Γ.Ιατρίδη σχετικά με τη διαφορά μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της Εταιρείας Υδάτων.
Υπόμνημα
1930 Ιανουάριος 7
infolib image control
Υπόμνημα του Β.Καραπαναγιώτη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της εκμετάλλευσης των υδραυλικών πτώσεων.
Υπόμνημα
1930 Ιανουάριος 30
infolib image control
Επιστολή του Υπουργείου Συγκοινωνίας προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τους λόγους καθυστέρησης της δημοσίευσης του εκτελεστικού διατάγματος της Σύμβασης Στρυμώνος.
Επιστολή
1929 Φεβρουάριος 24
infolib image control
Επιστολή του Β.Καραπαναγιώτη προς τον Ε.Βενιζέλο, που διαβιβάζει επιστολή του Ο.Χ.Γεννηδόνια.
Επιστολή
1930 Φεβρουάριος 8
infolib image control
Επιστολή του Ο.Χ.Γεννηδουνιά προς το Β.Καραπαναγιώτη σχετικά με ζητήματα των υδραυλικών δυνάμεων της Κεντρικής Μακεδονίας.
Επιστολή
1930 Φεβρουάριος 7
infolib image control
Επιστολή της Επιτροπής Συνοικισμού Χορτατζήδων προς το Υπουργείο Συγκοινωνίας σχετικά με το νέο αρχιτεκτονικό σχέδιο επέκτασης του κτιρίου του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Επιστολή
1930 Φεβρουάριος 17
infolib image control
Επιστολή της Λέσχη Φιλελευθέρων Θεσσαλονίκης προς τη Διοίκηση του Κόμματος Φιλελευθέρων σχετικά με αίτηση των κατοίκων του συνοικισμού Χορτατζήδων Θεσσαλονίκης.
Διαβιβαστικό
1931 Μάρτιος 21
infolib image control
Υπόμνημα της Επιτροπής Συνοικισμού Χορτατζήδων προς το Υπουργείο Συγκοινωνίας σχετικά με το σχέδιο επέκτασης των εργαστηρίων του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Υπόμνημα
1931 Μάρτιος 16
infolib image control
Τοπογραφικόν διάγραμμα ρυμοτομίας Χορτατζίδων.
Δισδιάστατος χάρτης
1931 Μάρτιος 16
infolib image control
Επιστολή του Δ.Δίγκα προς τον Κασσαβέτη σχετικά με το αρχιτεκτονικό σχέδιο για την επέκταση του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Επιστολή
1931 Μάρτιος 28
infolib image control
Επιστολή του Δ.Δίγκα προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, που διαβιβάζει αίτηση των κατοίκων του συνοικισμού Χορτατζήδων.
Επιστολή
1931 Μάρτιος 30
infolib image control
Επιστολή του Κόμματος Φιλελευθέρων προς τη Λέσχη Φιλελευθέρων Θεσσαλονίκης σχετικά με αίτηση των κατοίκων του συνοικισμού Χορτατζήδων.
Επιστολή
1931 Απρίλιος 27
infolib image control
Σχέδιο επιστολής προς τη Λέσχη Φιλελευθέρων Θεσσαλονίκης σχετικά με αίτηση των κατοίκων του συνοικισμού Χορτατζήδων.
Επιστολή
1931 Μάιος 13
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Α.Χρηστομάνο σχετικά με την καθυστέρηση της δημοσίευσης του εκτελεστικού διατάγματος της Σύμβασης Στρυμώνος.
Επιστολή
1929 Φεβρουάριος 25
infolib image control
Επιστολή του Β.Καραπαναγιώτη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με έγγραφο της 27 Φεβρουαρίου 1930..
Επιστολή
1930 Μάρτιος 13
infolib image control
Έκθεση σχετικά με τα Γνωμοδοτικά Συμβούλια της Υπηρεσίας Τ.Τ.Τ.
Έκθεση
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με το γνωμοδοτικό συμβούλιο επί των λιμενικών φορολογιών.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων.
Σημείωμα
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή του Τηλεφωνικού Κέντρου Χανίων προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Προέδρου της Κυβέρνησης σχετικά με τη λήξη της τηλεφωνικής σύνδεσης της οικίας του.
Επιστολή
1930 Απρίλιος 1
infolib image control
Πρακτικό της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου των Σ.Ε.Κ.
Πρακτικό
1930 Απρίλιος 11
infolib image control
Σχέδιο επιστολής σχετικά με την αποστολή πρακτικών.
Επιστολή
<1930>
infolib image control
Επιστολή του Υπουργείου Συγκοινωνίας προς τον Πρόεδρο του Συνεταιρισμού Ενοικιαστών-Καταστηματαρχών, που διαβιβάζει πρακτικό συνεδρίασης του Εποπτικού Συμβουλίου του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.
Διαβιβαστικό
1930 Απρίλιος 15
infolib image control
Απόσπασμα πρακτικού της 5ης Συνεδρίασης του Εποπτικού Συμβουλίου του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου σχετικά με τη χορήγηση δανείου στο Συνεταιρισμό Ενοικιαστών Καταστηματαρχών Χανίων.
Πρακτικό
1930 Απρίλιος 4
infolib image control
Επιστολή του Θ.Πενθερουδάκη προς τον Ε.Βενιζέλο που διαβιβάζει σημείωμα σχετικά με τα τηλεγραφικά τέλη της Μ.Ασίας.
Επιστολή
1930 Μάιος 19
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με τα τηλεγραφικά τέλη που οφείλει η Eastern στην Ελλάδα.
Σημείωμα
infolib image control
Επιστολή όπου συγκρίνονται τα ποσοστά που λαμβάνουν οι ανάδοχοι Οδοδποιΐας και Στρυμώνος.
Επιστολή
1929 Φεβρουάριος 9
infolib image control
Σημείωμα της Διεύθυνσης Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Συγκοινωνίας σχετικά με καταγγελίες κατά του Νομομηχανικού Κοζάνης.
Σημείωμα
1930 Μάιος 13
infolib image control
Σημείωμα του Υπουργείου Συγκοινωνίας προς το Γραφείο Τύπου του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, που διαβιβάζει έγγραφα σχετικά με καταγγελίες κατά του Νομομηχανικού Κοζάνης.
Διαβιβαστικό
1930 Μάιος 14
infolib image control
Επιστολή του Ν.Αβραάμ προς τον Επιθεωρητή Δημοσίων Έργων VI περιφέρειας, που διαβιβάζει έγγραφα σχετικά με καταγγελίες κατά του Νομομηχανικού Κοζάνης.
Διαβιβαστικό
1930 Ιούνιος 2
infolib image control
Επιστολή του Β.Καραπαναγιώτη προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού, που διαβιβάζει έκθεση σχετικά με τις καταγγελίες κατά του Νομομηχανικού Κοζάνης.
Διαβιβαστικό
1930 Ιούλιος 7
infolib image control
Έκθεση του Επιθεωρητή Δημοσίων Έργων VI περιφέρειας σχετικά με καταγγελίες κατά του Νομομηχανικού Κοζάνης.
Έκθεση
<1930>
infolib image control
Βόρειος Ελλάς.
Εφημερίδα, αρ.φ. 162
1930 Ιούνιος 22
infolib image control
Μακεδονικόν Βήμα.
Εφημερίδα, αρ.φ. 91
1930 Ιούνιος 15
infolib image control
Αναφορά του Τ.Τ.Τ. Γραφείου Αγίου Γερμανού προς την Τ.Τ.Τ. Διεύθυνση Δ. Μακεδονίας σχετικά με υπόνοιες αντεθνικής προπαγάνδας.
Αναφορά
1929 Δεκέμβριος 10
infolib image control
Εγκύκλιος του Δ.Φουρναράκη προς Ταχυδρομικά Γραφεία της Δυτικής Μακεδονίας σχετικά με επιστολές που απευθύνονται σε άτομα με ξενική επωνυμία.
Εγκύκλιος
1930 Φεβρουάριος 15
infolib image control
Επιστολή προς τον Α.Χρηστομάνο σχετικά με τον προκηρυχθέντα διαγωνισμό για την Τηλεφωνική Σύμβαση.
Επιστολή
1929 Μάρτιος 4
infolib image control
Διαταγή του Γ.Καραγιαννάκου προς το Γραφείο Τ.Τ.Τ. Αγίου Γερμανού σχετικά με αλληλογραφία που φέρει εσφαλμένη διεύθυνση.
Διαταγή
<1930>
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή Τ.Τ.Τ. του Υπουργείου Συγκοινωνίας προς την Περιφερειακή Διεύθυνση Τ.Τ.Τ. Μακεδονίας σχετικά με την αλληλογραφία που απευθύνεται σε άτομα με ξενόγλωσση επωνυμία.
Επιστολή
<1930>
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με το χωρισμό των τηλεγραφικών και τηλεφωνικών υπηρεσιών.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με τη σημασία των τηλεφωνικών συμβάσεων.
Σημείωμα
infolib image control
Παρατηρήσεις επί των όρων του προκηρυχθέντος διαγωνισμού διά των υπεραστικήν τηλεγραφικήν υπηρεσίαν.
Σημείωμα
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Φουρνανάκη προς τα Ταχυδρομικά Γραφεία Δυτ. Μακεδονίας σχετικά με την εφαρμογή εγκυκλίου.
Τηλεγράφημα
1930 Μάρτιος 1
infolib image control
Επιστολή του Γ.Καραγιαννάκου προς τη Διεύθυνση Τ.Τ.Τ. Δ.Μακεδονίας σχετικά με τον αντίκτυπο διαταγής.
Επιστολή
1930 Ιούνιος 6
infolib image control
Επιστολή του Θ.Πενθερουδάκη προς την Περιφερειακή Διεύθυνση Τ.Τ.Τ. Μακεδονίας σχετικά με δημοσίευμα βουλγαρικής εφημερίδας κατά των Ελληνικών Ταχυδρομείων.
Επιστολή
1930 Ιούλιος 31
infolib image control
Επιστολή του Γ.Καραγιαννάκου προς τη Διεύθυνση Τ.Τ.Τ. του Υπουργείου Συγκοινωνίας σχετικά με δημοσίευμα της βουλγαρικής εφημερίδας "Μακεδονικό Βήμα".
Επιστολή
1930 Αύγουστος 22
infolib image control
Επιστολή της Διεύθυνσης Τ.Τ.Τ. του Υπουργείου Συγκοινωνίας προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Υπουργού, που διαβιβάζει απαντητικό έγγραφο προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού.
Διαβιβαστικό
1930 Σεπτέμβριος 20
infolib image control
Επιστολή της Διεύθυνσης Τ.Τ.Τ. του Υπουργείου Συγκοινωνίας προς το Γραφείο Τύπου του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού σχετικά με δημοσίευμα βουλγαρικής εφημερίδας.
Επιστολή
1930 Σεπτέμβριος 20
infolib image control
Επιστολή του Β.Καραπαναγιώτη προς τον Ε.Βενιζέλο, που διαβιβάζει υπόμνημα σχετικά με μελέτη για τους υπονόμους Αθηνών.
Επιστολή
1930 Οκτώβριος 24
infolib image control
Υπόμνημα επί της εκθέσεως του Ράιτ σχετικώς προς την μελέτην των υπονόμων Αθηνών.
Υπόμνημα
1930 Οκτώβριος 22

                                                                            infolib-libsolution