Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Έκθεση του Α.Αδοσίδη σχετικά με τη βιομηχανία χαλιού.
Έκθεση
1928 Ιανουάριος 31
infolib image control
Δήλωση απόσυρσης του Αμερικανικού Ομίλου Γιούλεν-Μόνκς-Σέλιγκμαν από το διαγωνισμό για τα υδραυλικά έργα.
Δήλωση
1928 Ιούνιος 1
infolib image control
Έκθεσις της Εξεταστικής των πραγμάτων Επιτροπής επί της συμβάσεως περί παροχής ηλεκτρισμού και περί μεταφορών.
Έκθεση
1928 Ιούνιος 20
infolib image control
Υπόμνημα του Γενικού Διευθυντού των Τ.Τ.Τ. Θ.Πενθερουδάκη προς τον Ε.Βενιζέλο περί της καταστάσεως των υπηρεσιών των ταχυδρομείων, τηλεγρ΄φων και τηλεφώνων και των ενδεικνυομένων μέτρων προς αναδιοργάνωσιν αυτών.
Υπόμνημα
1928 Ιούλιος 20
infolib image control
Σημείωμα φακέλου με τίτλο Υπόμνημα περί κατασκευής λιμενικών έργων εις τον λιμένα Θεσσαλονίκης.
Σημείωμα
infolib image control
Υπόμνημα του αρχιμηχανικού σιδηροδρόμων Μακεδονίας-Θράκης Β.Δημητρίου περί της ανάγκης κατάσκευής νέων λιμενικών έργων εν τω Λιμένι Θεσσαλονίκης.
Υπόμνημα
1928 Ιούλιος 25
infolib image control
Υπόμνημα της Επιτροπείας Ελευθέρας Ζώνης Θεσσαλονίκης περί επεκτάσεως του Λιμένος Θεσσαλονίκης.
Υπόμνημα
infolib image control
Υπόμνημα της Λιμενικής Επιτροπής Πρεβέζης προς τον Ε.Βενιζέλο περί των αναγκών του λιμένος.
Υπόμνημα
1928 Αύγουστος 3
infolib image control
Έκθεση του Διευθυντή Τ.Τ.Τ., Θ.Πενθερουδάκη προς τον Αντ.Χρηστομάνο σχετικά με τη σύγκλισητου Διεθνούς Τηλεγραφικού Συνέδριου.
Έκθεση
1928 Αύγουστος 9
infolib image control
Επιστολή της Société Anonyme de Construction des Nouvelles Provinces προς τον Jaton σχετικά με τη φθαρμένη αμμοκονία.
Επιστολή
1928 Ιούλιος 13
infolib image control
Επιστολή του Α.Σταματιάδη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία υποβάλλει έκθεση για τη χρησιμοποίηση των φυσικών παραγόντων της Ελλάδας.
Επιστολή
1928 Σεπτέμβριος 16
infolib image control
Περιληπτική έκθεσις δια την προέκτασιν του σιδηροδρόμου Βορειοδυτική Ελλάδος, εν συνδυασμώ με παραγωγικά έργα.
Έκθεση
infolib image control
Σημείωμα επί του κατατεθέντος εις την Βουλήν τη 15 Μαΐου 1928 νομοσχεδίου περί υδραυλικών έργων Αξιού και οδοποιίας.
Σημείωμα
1928 Μάιος 29
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου της Λιμενικής Επιτροπής Ηρακλείου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία υποβάλλει πράξεις της Λιμενικής Επιτροπής.
Διαβιβαστικό
1928 Οκτώβριος 6
infolib image control
Πράξη της Λιμενικής Επιτροπής Ηρακλείου περί υποβολής υπομνήματος προς τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης, αφορώντος την χορήγησιν της Κρατικής εγγυήσεως δια την σύναψιν δανείου του Λιμενικού Ταμείου.
Πράξη
1928 Οκτώβριος 6
infolib image control
Πράξη της Λιμενικής Επιτροπής Ηρακλείου περί εγγυήσεως του Κράτους δια την σύναψιν του δανείου του Λιμενικού Ταμείου.
Πράξη
1928 Σεπτέμβριος 20
infolib image control
Πράξη της Λιμενικής Επιτροπής Ηρακλείου περί εγκρίσεως συνομολογήσεως δανείου £.350.000.00.0.
Πράξη
1928 Σεπτέμβριος 20
infolib image control
Επιστολή του Δ.Μπάτσα προς το Υπουργείο Οικονομικών με την οποία διαβιβάζει πράξη της Λιμενικής Επιτροπής Ηρακλείου.
Διαβιβαστικό
1928 Αύγουστος 7
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με την εγκατάσταση των ελληνικών τηλεφώνων.
Σημείωμα
1928 Οκτώβριος 23
infolib image control
Έκθεση της Διεύθυνσης Β Περιφέρειας των Σιδηροδρόμων Ελληνικού Κράτους προς τη Γενική Διεύθυνση σχετικά με τις καθυστερήσεις των αμαξοστοιχιών ζώων.
Έκθεση
1928 Οκτώβριος 25
infolib image control
Τηλεγράφημα της Διεύθυνσης Β Περιφέρειας των Σιδηροδρόμων του Ελληνικου Κράτους προς τη Γενική Διεύθυνση σχετικά με την καθυστέρηση των αμαξοστοιχιών ζώων.
Τηλεγράφημα
1928 Οκτώβριος 20
infolib image control
Έκθεση της Επιτροπείας Λιμένος Πειραιώς προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με ζητήματα του λιμένος Πειραιά.
Έκθεση
1928 Νοέμβριος 10
infolib image control
Πίνακας με έργα υπό κατασκευήν και προβλεπόμενα εντός τετραετίας στο λιμάνι Πειραιά.
Πίνακας
infolib image control
Πίνακας με έργα διολόκληρον το έτος 1929 υπό εκτέλεσιν και εκ των προβλεπομένων.
Πίνακας
infolib image control
Λιμενικοί φόροι εξωτερικού, έτους 1928.
Πίνακας
infolib image control
Ζημίαι προερχόμεναι εκ καταργήσεως του Λιμενικού φόρου.
Πίνακας
infolib image control
Ζημίαι προερχόμεναι εκ καταργήσεως του λιμενικού φόρου.
Πίνακας
infolib image control
Έκθεση της εταιρείας J&W.Seligman & Co προς τον Γ.Καφαντάρη σχετικά με το σχέδιο δανεισμού για τη χρηματοδήτηση των αποξηραντικών έργων Στρυμόνα, Φιλίππων και Θεσσαλίας.
Έκθεση
1928 Μάιος 29
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου της Λιμενικής Επιτροπής Καβάλας, Δημητριάδη, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα του Λιμένος Καβάλας.
Επιστολή
1928 Νοέμβριος 19
infolib image control
Υπόμνημα της Επιτροπής του Λιμενικού Ταμείου Καβάλας προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της κατασκευής του λιμένος Καβάλας.
Υπόμνημα
1928 Νοέμβριος 12
infolib image control
Έκθεση της Ηλεκτρικής Εταιρείας προς το Υπουργείο Συγκοινωνίας, Διεύθυνση Σιδηροδρόμων, Τμήμα Ηλεκτρολογίας σχετικά με τη διάθεση του κονδυλίου 477000 λιρών.
Απόδειξη
1928 Νοέμβριος 14
infolib image control
Τηλεγράφημα του Στ.Στεφάνου προς τον Γ.Μητσοτάκη σχετικά με την εγγύηση του δανείου για το λιμάνι του Ηρακλείου.
Τηλεγράφημα
1928 Νοέμβριος 27
infolib image control
Επιστολή του Υπουργείου Συγκοινωνίας προς την Ταχυδρομική Τηλεγραφική Διεύθυνση Αττικοβοιωτίας και Κορινθίας σχετικά με το χαρακτηρισμό τηλεγραφήματος.
Επιστολή
1928 Δεκέμβριος 9
infolib image control
Υπόμνημα περί παροχής δανείου δια τα έργα Στρυμόνος, Δράμας και Θεσαλίας.
Υπόμνημα
<1928>
infolib image control
The Times.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1928 Δεκέμβριος 10
infolib image control
Σημείωμα φακέλου με τίτλο Memorandum reçu du Ministère des Communications le 5 décembre, 1928 et reponse à ce memorandum.
Σημείωμα
infolib image control
Περιεχόμενα του φακέλλου με τίτλο Memorandum reçu du Ministère des Communications le 5 décemdre, 1928.
Σημείωμα
infolib image control
Memorandum Recu du Ministrere des Communications le 5 Decembre, 1928.
Υπόμνημα
infolib image control
Memorandum en reponse au memorandum du Ministère des Communications du 5 décembre 1928.
Υπόμνημα
1928 Δεκέμβριος 14
infolib image control
Exposé concis des démarches faites à ce jour au sujet de la ligne Pirée-Perama.
Αρχειακό Τεκμήριο
infolib image control
Notes sur ladjudication du 14 Decembre, 1927, visant la fourniture de 50000 tonnes de charbon.
Σημείωμα
infolib image control
Υπόμνημα σχετικά με το τεχνικό πρόβλημα που έχει να λύσει η εταιρεία εκμεταλλεύσεως.
Υπόμνημα
1928 Δεκέμβριος 15
infolib image control
Υπόμνημα σχετικά με τα κόμιστρα επιβατών και εμπορευμάτων στους ΣΕΚ.
Υπόμνημα
infolib image control
Τα σημερινά κόμιστρα διαφόρων σιδηροδρόμων ανηγμένα εις χρυσον εν αντιπαραβολή, προς τα προπολεμικά.
Σχέδιο
infolib image control
Σημείωμα φακέλου με τίτλοΔιαγωνισμός προς χρηματοδότησιν και εκτέλεσιν υδραυλικών έτγων εις τας πεδιάδας Σερρών, Δράμας και Θεσσαλίας.
Σημείωμα
infolib image control
Διαφοραί μεταξύ του Υπουργείου Συγκοινωνίας και της Ανωνύμου Ελληνικής Εταιρείας Υδάτων επί των οποίων ζητείται λύσις δια διαιτησίας.
Υπόμνημα
infolib image control
Κατάλογος των λειτουργούντων τηλεγραφείων εν Ηπείρω και Άρτη και των λειτουργούντων τηλεφωνικών γραφείων.
Κατάλογος
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με τις ενέργειες για την έγκριση μελέτης για τον καθαρισμό του λιμένος Χανίων.
Σημείωμα
infolib image control
Υπόμνημα του Προέδρου της Λιμενικής Επιτροπής Πρέβεζας προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τα αναγκαία έργα στο λιμάνι της Πρέβεζας.
Υπόμνημα
infolib image control
Υπόμνημα του Αντ.Χρηστομάνου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την σύμβαση Πάουερ.
Υπόμνημα
infolib image control
Διαγωνισμός προς χρηματοδότησιν και εκτέλεσιν Υδραυλικών έργων εις τας πεδιάδας Σερρών, Δράμας και Θεσσαλίας.
Έκθεση
1928 Μάιος 30
infolib image control
Πίνακας με τα ποσοστά και φορολογίες των εργοληπτών των υδραυλικών έργων στις πεδιάδες Σερρών, Δράμας και Θεσσαλίας.
Πίνακας
infolib image control
Στοιχεία συγκρίσεως των προσφορών και υπηρεσιακές εκθέσεις για τα υδραυλικά έργα στις πεδιάδες Σερρών, Δράμας και Θεσσαλίας.
Έκθεση
infolib image control
Ελεύθερον Βήμα.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1928 Μάιος 15

Bρέθηκαν 54 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution