Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Σημείωμα φακέλου που αναγράφει "Ύδρευσις Αθηνών και Πειραιώς".
Σημείωμα
infolib image control
Έκθεση του Θ.Δ.Γενιδουνιά σχετικά με έκθεση του Α.Οικονόμου για την ανάγκη εκτέλεσης έργων στις πεδιάδες του Στρυμώνα, της Δράμας και της Θεσσαλίας.
Έκθεση
1926 Απρίλιος 25
infolib image control
Σύμβαση μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και της Ηλεκτρικής Εταιρείας Power and Traction Company.
Σύμβαση
1926 Απρίλιος 26
infolib image control
Έκθεση του Διευθυντή Τ.Τ. Εκμεταλλεύσεως προς τον Ι.Μεταξά σχετικά με συμβάσεις που υπογράφηκαν κατά την περίοδο της δικτατορίας.
Έκθεση
1926 Δεκέμβριος 11
infolib image control
Έκθεση σχετικά με την ύδρευση Αθηνών και Πειραιά.
Έκθεση
1925 Φεβρουάριος
infolib image control
Έκθεση όπου υπολογίζονται τα έσοδα Εταιρείας Εκμετάλλευσης Τηλεφωνικών Συγκοινωνιών.
Έκθεση
infolib image control
Έκθεσις εισηγητική του σχεδίου νόμου περί υδρεύσεως και εξυγιάνσεως των πόλεων Αθηνών-Πειραιώς.
Φυλλάδιο
infolib image control
Αποσπάσματα εκ της ενόρκου καταθέσεως εις την ανακριτικήν αρχήν του κ. Σακελλαριάδη εν τω Υπουργείω Συγκοινωνίας.
Πρακτικό
1927 Νοέμβριος 4
infolib image control
Νομοσχέδιον περί υδρεύσεως και κατασκευής υπονόμων των πόλεων Αθηνών, Πειραιώς και Προαστείων.
Φυλλάδιο
infolib image control
Απόσπσμα επιστολής του J.G.L.Stephenson προς τον F.Elliot σχετικά με τα σχέδια για το αποχετευτικό σύστημα Αθηνών-Πειραιώς.
Επιστολή
1912 Μάιος 30
infolib image control
Υπόμνημα του C.S.Meik σχετικά με
Υπόμνημα
infolib image control
Διακήρυξη του Κ.Παπαδάκη σχετικά με
Διακήρυξη
1912 Ιούνιος 6/19
infolib image control
Σημείωμα του D.Steele σχετικά με
Σημείωμα
infolib image control
Απόσπασμα έκθεσης του Α.Οικονόμου σχετικά με την ανάγκη εκτέλεσης έργων στις πεδιάδες του Στρυμώνα, της Δράμας και της Θεσσαλίας.
Έκθεση
1926 Απρίλιος 22

Bρέθηκαν 14 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution