Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Υπόμνημα περί της παρανόμου παύσεως του Επιθεωρητού των Δημοσίων Έργων κ. Δ.Καλλία από της θέσεως του Συμβούλου εν τω Δ.Συμβουλίω της Εταιρείας των Ελληνικών Σιδηροδρόμων.
Υπόμνημα
1910 Οκτώβριος 19
infolib image control
Τηλεγράφημα του Λαουτάρη προς τον Κ.Μαρίνο σχετικά με παράπονο του Γ.Μεσσήνη.
Τηλεγράφημα
1912 Φεβρουάριος 4
infolib image control
Επιστολή του Κ.Μαρίνου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με εσφαλμένη διαβίβαση επιστολών.
Επιστολή
1912 Φεβρουάριος 25
infolib image control
Επιστολή του Κ.Μαρίνου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με παράπονα κατά υπαλλήλου ταχυδρομικού γραφείου.
Διαβιβαστικό
1912 Φεβρουάριος 25
infolib image control
Επιστολή του Η.Καραγεώργη προς τον Ε.Βενιζέλο, όπου εκφράζονται παράπονα για τη συμπεριφορά υπαλλήλου ταχυδρομικού γραφείου.
Επιστολή
1912 Φεβρουάριος 1
infolib image control
Σημείωμα φακέλου όπου αναφράφεται "Λιμήν Πειραιώς".
Σημείωμα
infolib image control
Επιστολή του Μαλλιμασιώτη προς τον Ε.Βενιζέλο, που διαβιβάζει αντίγραφο μελέτης του σχετικά με τη διαρρύθμιση του λιμένος Πειραιώς.
Διαβιβαστικό
1912 Απρίλιος 10
infolib image control
Μελέτη του Μαλλιμμασιώτη προς την Επιτροπεία του Λιμένος Πειραιώς σχετικά με τη διαρρύθμιση του λιμένος Πειραιώς.
Έκθεση
1912 Μάρτιος 31
infolib image control
Δεξαμεναι Πειραιώς. Οριζοντογραφία.
Σχεδιάγραμμα
infolib image control
Λιμήν Πειραιώς 1911.
Δισδιάστατος χάρτης
infolib image control
Αίτηση του Δ.Καλυβιώτη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με διοικητικό παράπτωμα τηλεγραφητή.
Αίτηση
1912 Απρίλιος 19
infolib image control
Σημείωμα φακέλου όπου αναγράφεται "Εξυγίανσις Νέου Φαλήρου".
Σημείωμα
infolib image control
Επιστολή του Κ.Μαρίνου προς τον Ε.Βενιζέλο, όπου διαψεύδει τα καταγγελλόμενα κατά του Κυριαζίδη.
Επιστολή
1912 Απρίλιος 25
infolib image control
Επιστολή του Κ.Μαρίνου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη μη απόδοση τηλεγραφημάτων στο Γ.Σπηλιωτόπουλο.
Επιστολή
1912 Μάιος 23
infolib image control
Επιστολή του Κ.Μαρίνου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη διαγραφή του Α.Αλεβίζου από τον κατάλογο των επιτυχόντων αγροτικών διανομέων.
Διαβιβαστικό
1912 Ιούνιος 5
infolib image control
Επιστολή του Α.Αλεβίζου προς τον Ε.Βενιζέλο, όπου ζητεί το διορισμό του σε κάποια δημόσια υπηρεσία.
Επιστολή
1912 Μάιος 29
infolib image control
Σύμβασις μετά του κυρούντος αυτήν νόμου και σχετικού Β.Διατάγματος περί εξυγιάνσεως του Νέου Φαλήρου.
Φυλλάδιο
infolib image control
Τηλεγράφημα των εμπόρων της κωμόπολης Καστανιάς προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την τοποθέτηση τηλεγραφητή.
Τηλεγράφημα
1912 Ιούλιος 15
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου της Επιτροπείας του Λιμένος Πειραιώς προς την Επιτροπή Εξυγιάνσεως του Νέου Φαλήρου σχετικά με απόρριψη πρότασης.
Επιστολή
1910 Δεκέμβριος 21
infolib image control
Μελέτη του E.Kummer σχετικά με την ανάπτυξη του λιμένος Πειραιώς.
Έκθεση
infolib image control
Επιστολή του Ε.Ρέπουλη προς τον εργοστασιάρχη Σ.Η.Παπαδόπουλο σχετικά με την διοχέτευση λυμάτων στη Σούδα.
Επιστολή
1911 Αύγουστος 23
infolib image control
Επιστολή του Γ.Μαρίνου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τους λόγους αντικατάστασης αγροτικού διανομέα.
Επιστολή
1913 Απρίλιος 29
infolib image control
Ειδική πρόσκληση του Ταμείου Πειραιώς και Αιγίνης προς το Σ.Η. Παπαδόπουλο σχετικά με την εξόφληση χρέους.
Ειδική πρόσκληση
1911 Οκτώβριος 18
infolib image control
Διαταγή του Ε.Βενιζέλου προς τη Διεύθυνση Ταχυδρομείων και Τηλεγράφων σχετικά με αίτημα των κατοίκων του Δήμου Εύας.
Διαταγή
1913 Απρίλιος 11
infolib image control
Αίτηση των κατοίκων του Δήμου Εύας σχετικά με την επαναφορά του αγροτικού διανομέα Γ.Γεωργόπουλου ή Παπαδόπουλου.
Αίτηση
<1913>
infolib image control
Επιστολή του Ε.Ρέπουλη προς τη βιομηχανική εταιρεία υπό την επωνυμία Κ.Ι.Κανελλόπουλος, Ι.Ε.Πετρόπουλος και Σα σχετικά με την επιβολή προστίμου.
Επιστολή
1911 Σεπτέμβριος 21
infolib image control
Έκθεσις του Δ.Καλλία περί των εργασιών του εν Λονδίνω ΙΙΙ Διεθνούς Συνεδρίου περί οδοποιΐας.
Έκθεση
1913 Ιούνιος 17/30
infolib image control
Επιστολή εργοστασιαρχών του Νέου Φαλήρου προς τον Ε.Βενιζέλο, όπου εκφράζονται παράπονα για το νόμο ΓΜΤΖ.
Επιστολή
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γ.Μεσσήνη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με πρόβλημα στην εξαργύρωση επιταγών από το εξωτερικό.
Τηλεγράφημα
1912 Φεβρουάριος 15

Bρέθηκαν 29 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution