Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Επιστολή του Πρύτανη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την πρόσφατη απεργία.
Επιστολή
1929 Δεκέμβριος 5
infolib image control
Επιστολή του Σ.Σταφάνου προς τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Χρυσόστομο σχετικά με αίτημα του.
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 26
infolib image control
Επιστολή του Ν.Στεφανίδη προς το Υπουργείο Παιδείας, που διαβιβάζει αίτηση.
Διαβιβαστικό
1928 Αύγουστος 3
infolib image control
Επιστολή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού, που διαβιβάζει επιστολή της Χ.Τουλουπάκη.
Διαβιβαστικό
1929 Ιανουάριος 28
infolib image control
Επιστολή της Χ.Τουλουπάκη προς τον Ε.Βενιζέλο, όπου ζητεί να μετατεθεί στην Αθήνα.
Επιστολή
1928 Ιούλιος 18
infolib image control
Επιστολή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με το διορισμό της δασκάλας Α.Κουμή.
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 28
infolib image control
Επιστολή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με το διορισμό της Μ.Βαρδαλά.
Επιστολή
1929 Ιανουάριος
infolib image control
Επιστολή του Κ.Γόντικα προς τον Ε.Βενιζέλο, που διαβιβάζει αντίγραφο του πρακτικού της 281ης συνεδρίας του Αρχαιολογικού Συμβουλίου.
Διαβιβαστικό
1929 Φεβρουάριος 1
infolib image control
Απόσπασμα εκ των πρακτικών της 281ης Συνεδρίας του Αρχαιολογικού Συμβουλίου της 31 Ιανουαρίου 1929.
Πρακτικό
1929 Ιανουάριος 31
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαίτερου Γραμματέα του Προέδρου της Κυβέρνησης προς το Τμήμα Αρχαιολογίας του Υπουργείου Παιδείας, που διαβιβάζει έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.
Διαβιβαστικό
1929 Φεβρουάριος 6
infolib image control
Επιστολή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού που διαβιβάζει αίτηση του Χ.Μπρίνια.
Διαβιβαστικό
1929 Φεβρουάριος 6
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαίτερου Γραμματέα του Προέδρου της Κυβέρνησης προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, που διαβιβάζει αίτηση του Χ.Μπρίνια.
Διαβιβαστικό
1929 Σεπτέμβριος 9
infolib image control
Αίτηση του Χ.Μπρίνια για μετάθεση του στην Αθήνα.
Αίτηση
1928 Σεπτέμβριος 5
infolib image control
Ευχαριστήρια επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για τη συμπαράσταση προς την Ελληνική Κυβέρνηση.
Επιστολή
1929 Δεκέμβριος 8
infolib image control
Επιστολή του Γ.Κατεχάκη προς τον Κ.Γόντικα σχετικά με μετακόμιση του Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων.
Έκθεση
1929 Φεβρουάριος 12
infolib image control
Έκθεση σχετικά με τις διδακτηριακές ανάγκες Αθηνών-Πειραιώς και των γύρω προσφυγικών συνοικισμών.
Έκθεση
1929 Μάρτιος 20
infolib image control
Πίναξ εμφαίνων τα προτεινόμενα γήπεδα πέριξ των Αθηνών προς ανέγερσιν πολυταξέων διδακτηρίων.
Πίνακας
1929 Μάρτιος 20
infolib image control
Πίναξ εμφαίνων τον απαιτούμενον αριθμόν αιθουσών διδασκαλίας εις έκαστον των περί τας Αθήνας προσφυγικών συνοικισμών μη υπολογιζομένων των αιθουσών των αναγερθέντων διδακτηρίων.
Πίνακας
1929 Μάρτιος 20
infolib image control
Πίναξ εμφαίνων κατά προσφυγικούς συνοικισμούς τον απαιτούμενον πρόσθετον νέον αριθμόν αιθουσών.
Πίνακας
1920 Μάρτιος 20
infolib image control
Αιτιολογική έκθεση επί του σχεδίου νόμου "περί τροποποιήσεων εν τω νόμω 2442 αποβλεπουσών εις την ταχυτέραν ανέγερσιν των Διδακτηρίων του Κράτους".
Έκθεση
1929 Μάρτιος
infolib image control
Σχέδιο νόμου περί τροποποιήσεων εν τω νόμω 2442 αποβλεπουσών εις την ταχυτέραν ανέγερσιν των Διδακτηρίων του Κράτους.
Σχέδιο νόμου
1929 Μάρτιος
infolib image control
Υπόμνημα.
Υπόμνημα
1929 Απρίλιος 30
infolib image control
Επιστολή του Δ.Μπαλάνου προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με αποκλεισμό των αποφοίτων της Θεολογικής Σχολής από τη διδασκαλία στη Δημόσια Εκπαίδευση.
Επιστολή
1929 Δεκέμβριος 22
infolib image control
Επιστολή του Β.Κόνιαρι προς τον Ε.Βενιζέλο, που διαβιβάζει ποίημα.
Διαβιβαστικό
1929 Ιούνιος 19
infolib image control
Επιστολή του Β.Κόνιαρι προς τον Ε.Βενιζέλο, όπου του αφιερώνει ποίημα.
Επιστολή
1929 Ιούνιος 16
infolib image control
Ευχαριστήρια επιστολή του Ιδιαίτερου Γραμματέα του Προέδρου της Κυβέρνησης προς τον Κόνιαρι.
Επιστολή
1929 Ιούνιος 26
infolib image control
Επιστολή του Κ.Γόντικα προς τον Ε.Βενιζέλο, που διαβιβάζει επιστολή του G.Rodenwaldt.
Επιστολή
1929 Ιούνιος 26
infolib image control
Ευχαριστήρια επιστολή του G.Rodenwaldt προς τον Κ.Γόντικα σχετικά με την παραχώρηση οικοπέδου για την ανέγερση του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου στην Αθήνα.
Επιστολή
1929 Ιούνιος 5
infolib image control
Επιστολή του Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χρυσόστομου σχετικά με ψήφιση νομοσχεδίου για τα οικονομικά ζητήματα της Εκκλησίας.
Επιστολή
1929 Ιούνιος 29
infolib image control
Πιστοποιητικό που υπογράφει ο Διευθυντής της Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων σχετικά με καταγγελίες κατά του Δ.Κ.Δεληγιάννη.
Πιστοποιητικό
1929 Ιούλιος 17
infolib image control
Επιστολή του Κ.Γόντικα προς το Ιδιαίτερο Γραφείου του Προέδρου της Κυβέρνησης, που διαβιβάζει έγγραφα σχετικά με το Διδασκαλείο Ιωαννίνων.
Διαβιβαστικό
1929 Οκτώβριος 29
infolib image control
Επιστολή του Ν.Κ.Στεφανίδη προς τον Κ.Γόντικα, που διαβιβάζει υπόμνημα των μαθητών και μαθητριών του Πενταταξίου Διδασκαλείου Ιωαννίνων.
Επιστολή
1929 Οκτώβριος 21
infolib image control
Υπόμνημα των μαθητών και μαθητριών του Πενταταξίου Διδασκαλείου Ιωαννίνων προς τον Ε.Βενιζέλο, όπου ζητούν την επάνοδο του πρώην Διευθυντή του σχολείου τους.
Υπόμνημα
1929
infolib image control
Επιστολή του Α.Καλεύρα προς τον Κ.Γόντικα σχετικά με την παραίτηση του Διευθυντή του Διδασκαλείου Ιωαννίνων.
Επιστολή
1929 Αύγουστος 2
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Καλεύρα προς τον Κ.Γόντικα σχετικά με το Διευθυντή του Διδασκαλείου Ιωαννίνων.
Τηλεγράφημα
<1929>
infolib image control
Επιστολή του Δ.Μπαλάνου προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Προέδρου της Κυβέρνησης, που διαβιβάζει επιστολή του προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Διαβιβαστικό
1929 Δεκέμβριος 30
infolib image control
Επιστολή του Κ.Γόντικα προς το Γενικό Επιθεωρητή της Β Εκπαιδευτικής Περιφέρειας σχετικά με ανάγκες του Δ Γυμνασίου Πειραιά.
Επιστολή
1929 Οκτώβριος 25
infolib image control
Επιστολή του Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χρυσοστόμου προς τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης, όπου ζητεί οικονομική ενίσχυση για την Εκκλησία της Ελλάδος.
Επιστολή
1929 Νοέμβριος 4
infolib image control
Επιστολή του Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χρυσοστόμου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου για εκκλησιαστικά ζητήματα.
Επιστολή
1929 Νοέμβριος 29
infolib image control
Επιστολή του Ν.Μαυρουδή προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού, που διαβιβάζει την ισχύουσα νομοθεσία στην Ιταλία για τον κινηματογράφο.
Διαβιβαστικό
1929 Νοέμβριος 14
infolib image control
Επιστολή της Ιεράς Συνόδου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τον Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος.
Επιστολή
1929 Νοέμβριος 25
infolib image control
Επιστολή του Κ.Γόντικα προς τον Ε.Βενιζέλο, που διαβιβάζει πίνακες σχετικά με γνωμοδοτικά συμβούλια της αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας.
Διαβιβαστικό
1929 Δεκέμβριος 20
infolib image control
Πίναξ εμφαίνων τα γνωμοδοτικά συμβούλια υπαγόμενα εις την αρμοδιότητα του Τμήματος Αρχαιολογίας του Υπουργείου Παιδείας.
Έκθεση
1929 Δεκέμβριος 18
infolib image control
Πίναξ εμφαίνων τα γνωμοδοτικά συμβούλια υπαγόμενα εις την αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας.
Έκθεση
1929 Δεκέμβριος 10
infolib image control
Πίναξ εμφαίνων τα γνωμοδοτικά συμβούλια υπαγόμενα εις την αρμοδιότητα του Τμήματος Σωματικής Αγωγής και Στρατιωτικής Προπαιδεύσεως του Υπουργείου Παιδείας.
Έκθεση
1929 Δεκέμβριος 12
infolib image control
Πίναξ εμφαίνωντα γνωμοδοτικά συμβούλια υπαγόμενα εις την αρμοδιότητα του Τμήματος Προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Έκθεση
1929 Δεκέμβριος 10
infolib image control
Πίναξ εμφαίνων τα γνωμοδοτικά συμβούλια υπαγόμενα εις την αρμοδιότητα του Τμήματος Σχολικής Υγιεινής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Έκθεση
1929 Δεκέμβριος
infolib image control
Πίναξ εμφαίνων τα γνωμοδοτικά συμβούλια υπαγόμενα εις την αρμοδιότητα του Τμήματος Σχολικής Υγιεινής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Έκθεση
1929 Δεκέμβριος
infolib image control
Επιστολή του Κ.Γόντικα προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τα ξένα ιδιωτικά σχολεία στην Ελλάδα.
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 26
infolib image control
Επιστολή του Ι.Γρυπάρη προς τη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας, που διαβιβάζει έγγραφα σχετικά με τα Συμβούλια των υπηρεσιών της Α Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας.
Διαβιβαστικό
1929 Δεκέμβριος 16
infolib image control
Έκθεση του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με το Συμβούλιο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
Έκθεση
1929 Δεκέμβριος 14
infolib image control
Έκθεση σχετικά με την Επιτροπή που επιβλέπει και διαχειρίζεται την περιουσία της Εθνικής Πινακοθήκης.
Έκθεση
1929 Δεκέμβριος 14
infolib image control
Έκθεση σχετικά με την Εφορευτική Επιτροπή του Εθνικού Μουσείου Κοσμητικών Τεχνών.
Έκθεση
1929 Δεκέμβριος 14
infolib image control
Έκθεση σχετικά με την Εφορευτική Επιτροπή του Σινωϊαπωνικού Μουσείου Γρ. Μάνου.
Έκθεση
1929 Δεκέμβριος 14
infolib image control
Έκθεση σχετικά με την Εφορεία του Ωδείου Θεσσαλονίκης.
Έκθεση
1929 Δεκέμβριος 14
infolib image control
Έκθεση σχετικά με το Καλλιτεχνικό Συμβούλιο της Εθνικής Πινακοθήκης.
Έκθεση
1929 Δεκέμβριος 14
infolib image control
Έκθεση σχετικά με την Επιτροπή των Γενικών Αρχείων του Κράτους.
Έκθεση
1929 Δεκέμβριος 14
infolib image control
Έκθεση σχετικά με το Εφορευτικό Συμβούλιο της Εθνικής Βιβλιοθήκης.
Έκθεση
1929 Δεκέμβριος 14
infolib image control
Υπόμνημα σχετικά με την ίδρυση Ελληνογαλλικών σχολών.
Υπόμνημα
infolib image control
Σημείωμα προς το Σ.Στεφάνου σχετικά με το διορισμό διαφόρων προσώπων.
Σημείωμα
infolib image control
Επιστολή του Κ.Γόντικα προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Προέδρου της Κυβέρνησης, που διαβιβάζει έγγραφα σχετικά με τη Διδασκαλική Ομοσπονδία.
Διαβιβαστικό
1929 Δεκέμβριος 31
infolib image control
Επιστολή του Σ.Στεφάνου προς τον Κ.Γόντικα, που διαβιβάζει έγγραφο της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας.
Διαβιβαστικό
1929 Δεκέμβριος 17
infolib image control
Επιστολή της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τους στρατευομένους δημοσίους υπαλλήλους.
Επιστολή
1929 Νοέμβριος 20
infolib image control
Σημείωμα του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με εκπαιδευτικά ζητήματα.
Σημείωμα
infolib image control
Πίναξ δαπανών δημοτικής εκπαιδεύσεως.
Πίνακας
infolib image control
Πίνακας δαπανών δημοτικής εκπαίδευσης.
Πίνακας
infolib image control
Επιστολή του Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χρυσόστομου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με κινήσεις των παλαιοημερολογιτών.
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 21
infolib image control
Πίνακας δαπανών δημοτικής εκπαίδευσης.
Πίνακας
infolib image control
Πϊναξ δαπανών μέσης εκπαιδεύσεως.
Πίνακας
infolib image control
Πίνακας δπανών μέσης εκπαίδευσης.
Πίνακας
infolib image control
Έκθεση σχετικά με τα νέα σχολεία της ρωμανικής Ελβετίας.
Έκθεση
1924
infolib image control
Έκθεση σχετικά με τη Λαϊκή Εκπαίδευση.
Έκθεση
infolib image control
Έκθεση σχετικά με τη ρύθμιση των σχολών μέσης εκπαίδευσης.
Έκθεση
infolib image control
Έκθεση σχετικά με την πρόταση να διοικείται όλη η εκπαίδευση από το Υπουργείο Παιδείας.
Έκθεση
infolib image control
Πίανακας όπου καταγράφονται οι δαπάνες για την παιδεία.
Πίνακας
infolib image control
Πίνακας όπου καταγράφονται οι δαπάνες για την παιδεία.
Πίνακας
infolib image control
Αίτηση του Η.Κοκκινιώτη προς το Μητροπολίτη Αθηνών σχετικά με κινήσεις παλαιοημερολογιτών στη Μαγούλα.
Αίτηση
1929 Ιανουάριος 17
infolib image control
Επιστολή του Π.Στάμου προς το Μητροπολίτη Αθηνών σχετικά με κινήσεις των παλαιοημερολογητών της περιοχής.
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 22

Bρέθηκαν 78 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution