Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Παιδείας, Ι.Δ.Τσιριμώκου, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με αίτηση ιδιώτη για το διορισμό του ως επιστάτη.
Επιστολή
1915 Ιανουάριος 5
infolib image control
Διαβιβαστικό του Ι.Δ.Τσιριμώκου προς τον Ε.Βενιζέλο.
Διαβιβαστικό
1915 Ιανουάριος 31
infolib image control
Επισκεπτήριο του Π.Α.Γεωργιάδη.
Επισκεπτήριο
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Δικαιοσύνης, Ιβραήμ, προς τον Πατριάρχη των Ρωμαίων σχετικά με τη λειτουργία και αντιμετώπιση των ελληνορθόδοξων σχολών.
Επιστολή
1915 Ιούλιος 15
infolib image control
Επιστολή του Ι.Δ.Τσιριμώκου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την αξίωση του Αν.Ι.Γιαννακόπουλου στο κληροδότημα που διαχειρίζεται ο Επίσκοπος Πατρών.
Επιστολή
1915 Φεβρουάριος 18
infolib image control
Νόμος περί συνάψεως συμβάσεως προς αγοράν ιστορικών εγγράφων του Ιω.Βλαχογιάννη.
Νόμος
1920 Σεπτέμβριος 21
infolib image control
Άρθρο Νόμου για την τροποποίηση προηγούμενου άρθρου σχετικά με την αγορά ιστορικών εγγράφων από τον Ι.Βλαχογιάννη.
Νόμος
<1920>
infolib image control
Φάκελος του Ι.Βλαχογιάννη.
Φάκελος
<1920>
infolib image control
Επιστολή του Αρχιεπισκόπου Αθηνών, Χρυσοστόμου, προς τον Π.Σταμπόλα σχετικά με την σύνταξη της ιστορίας του Κλήρου της Ελλάδας.
Επιστολή
1926 Μάιος 14
infolib image control
Έκθεση σχετικά με τα ξένα σχολεία της Θεσσαλονίκης.
Έκθεση
<1928>
infolib image control
Κατάλογος ξένων σχολείων Θεσσαλονίκης.
Κατάλογος
<1928>
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή του Σχολείου των Καλών Τεχνών, Γ.Ιακωβίδη, προς το Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαίδευσης σχετικά με την παραβίαση των όρων του Ράλλειου διαγωνισμού από μαθητή του Σχολείου.
Επιστολή
1915 Ιανουάριος 10
infolib image control
Νόμος περί ανεγέρσεως σχολικών κτιρίων εν ταις Νέαις Χώραις εξ εκπαιδευτικών κληροδοτημάτων.
Φυλλάδιο
1925 Ιούλιος 21
infolib image control
Εφημερίς της Κυβερνήσεως.
Κρατική έκδοση, 82
1926 Μάρτιος 6
infolib image control
Διαχειριστική Επιτροπή Κληροδοτήματος Α.Κ.Τσούφλη. Πρακτικό.
Πρακτικό
1928 Μάρτιος
infolib image control
Επιστολή της Ακαδημίας Αθηνών προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με την οποία διαμαρτύρεται για την διάθεση χρημάτων για την ανοικοδόμηση σχολικών κτηρίων στην Μακεδονία.
Επιστολή
1928 Απρίλιος 19
infolib image control
Έκθεση του Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ν.Αλιβιζάτου, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την οικονομική κατάσταση του Πανεπιστημίου και τις ανάγκες του.
Έκθεση
1928 Ιούλιος
infolib image control
Υπόμνημα του Ηλία Κ.Αναστασιάδη, Διευθυντή της Ανωτάτης Σχολής των Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την κτηριακή και οικονομική κατάσταση της Σχολής.
Υπόμνημα
1928 Αύγουστος 29
infolib image control
Υπόμνημα της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με την επαναφορά Νόμου περί ύπανδρων διδασκαλισσών.
Επιστολή
<1928>
infolib image control
Υπόμνημα της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο προτείνει μέτρα για την βελτίωση της Παιδείας στην Ελλάδα.
Υπόμνημα
1928 Ιούλιος 19
infolib image control
Επιστολή της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την ανησυχία της για την αναστολή της ισχύς των εκπαιδευτικών Νόμων.
Επιστολή
1928 Νοέμβριος 12
infolib image control
Επιστολή της Ελληνικης Καθολικής Επισκοπής προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Κ.Γόντικαν, σχετικά με το δικαίωμα των ελληνορύθμων καθολικών ιερέων να φέρουν εκκλησιαστική περιβολή.
Επιστολή
1928 Δεκέμβριος 15
infolib image control
Επιστολή του Ι.Τσιριμώκου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την απόδοση χρημάτων στον ενοριακό Ναό Αγίων Θεοδώρων στη Θουρία.
Επιστολή
1915 Ιανουάριος 15
infolib image control
Έκθεση του καθολικού Επισκόπου Θεοδωρουπόλεως, Γεωργίου, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τους διωγμούς των ελληνορρύθμων καθολικών.
Έκθεση
1929 Ιανουάριος 4
infolib image control
Επιστολή του Μητροπολίτη Χίου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την πιθανότητα παραχώρησης της πλατείας της Χίου και των εκτάσεών της στην Αεροπορική Άμυνα.
Επιστολή
1928 Οκτώβριος 25
infolib image control
Έκθεση του Μητροπολίτη Κορινθίας, Δαμασκηνού, σχετικά με το εκκλησιαστικό ζήτημα στην Αμερική.
Αρχειακό Τεκμήριο
1928 Οκτώβριος 26
infolib image control
Επιστολή του Δ.Γιαννουλόπουλου, Γενικού Διευθυντή του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού με την οποία ζητεί απάντηση σχετικά με διαβιβαζόμενη αναφορά.
Επιστολή
1928 Νοέμβριος 5
infolib image control
Αναφορά της Επιτροπής των Επιστατών και Υπηρετών των Γυμνασίων και Ελληνικών Σχολείων των Αθηνών και λοιπών Επαρχιών προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την μείωση του μισθού τους.
Έκθεση
1928 <Νοέμβριος>
infolib image control
Υπόμνημα της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την επίλυση του οικονομικού ζητήματος της Εκκλησίας.
Υπόμνημα
1928 Νοέμβριος 24
infolib image control
Σημείωμα εμφαίνον τα αναγκαστικώς απαλλοτριωθέντα κτήματα των κάτωθι Ιερών Μονών.
Σημείωμα
<1928 Νοέμβριος>
infolib image control
Επιστολή του Μητροπολίτη Κρήτης, Τίτου, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την οικονομική δυσπραγία της Εκκλησίας της Κρήτης.
Επιστολή
1928 Νοέμβριος 26
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαιτέρου Γραμματέα του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με το υπόμνημα των υπαλλήλων του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
Επιστολή
1928 Δεκέμβριος 8
infolib image control
Υπόμνημα των υπαλλήλων του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών σχετικά με την μη χορήγηση σε αυτούς του τεχνικού επιδόματος.
Υπόμνημα
<1928>
infolib image control
Bulletin de lObservatoire de Lyon. Annales de lObservatoires dΑthenes.
Σημείωμα
1928 Αύγουστος 8
infolib image control
Διαβιβαστικό του Ι.Δ.Τσιριμώκου προς τον Πρόεδρο του Υπουργικού Συμβουλίου.
Διαβιβαστικό
1915 Ιανουάριος 17
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Εκκλησιαστικού Ταμείου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την οικονομική δυσπραγία του.
Επιστολή
<1928>
infolib image control
Έκθεση της Ακαδημίας Αθηνών σχετικά με το κληροδότημα Α.Κ.Τσούφλη.
Έκθεση
<1928>
infolib image control
Διαβιβαστικό του Ε.Βενιζέλου προς το Υπουργείο επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαίδευσης.
Διαβιβαστικό
1915 Ιανουάριος 3
infolib image control
Αίτηση του Αν.Ι.Σαρρή προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την απόφαση της κριτικής Επιτροπής του Ράλλειου διαγωνισμού να τον αποκλείσει από τον διαγωνισμό.
Αίτηση
1915 Ιανουάριος 3
infolib image control
Απόφαση σχετικά με τον αποκλεισμό του Αν.Σαρρή από τον Ράλλειο Διαγωνισμό προς εκτέλεση του τελικού έργου.
Απόφαση
<1915>
infolib image control
Επιστολή του Μητροπολίτη Κρήτης, Ευμένιου, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την έκδοση του Νέου Στρατολογικού Νόμου και τις φήμες για παράνομες χειροτονίες ιερέων.
Επιστολή
1915 Ιανουάριος 21
infolib image control
Έκθεση του Ι.Δ.Τσιριμώκου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της "Ζωσιμαίας Σχολής" των Ιωαννίνων.
Έκθεση
1915 Ιανουάριος 23

Bρέθηκαν 42 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution