Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Επιστολή προς το Γ.Μιστριώτη, ο οποίος καλείται να απολογηθεί για πειθαρχικό παράπτωμα.
Επιστολή
1911 Μάρτιος
infolib image control
Μισθοδοτική κατάστασις του διδασκάλου Καλυβών για το μήνα Δεκέμβριο του έτους 1912.
Αρχειακό Τεκμήριο
1912 Δεκέμβριος 22
infolib image control
Επιστολή του Σ.Λάμπρου προς το Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημόσιας Εκπαίδευσης σχετικά με την οικοδόμηση των αναγκαίων πανεπιστημιακών κτιρίων.
Επιστολή
1912 Ιούνιος 27
infolib image control
Επιστολή της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Βουκουρέστι προς το Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημόσιας Εκπαίδευσης σχετικά με ζήτημα μεταξύ των συγγενών του Αρσάκη.
Επιστολή
1912 Αύγουστος 27
infolib image control
Επιστολή του Γ.Λαμπρυνόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο, όπου ζητεί τον επαναδιορισμό του ως δασκάλου.
Επιστολή
1913 Μάρτιος 13
infolib image control
Επιστολή του Α.Γεροκωστόπουλου προς το Διευθυντή του Ελληνικού Σχολείου στον Άσσο σχετικά με χορήγηση πίστωσης για τον εξοπλισμό του σχολείου.
Επιστολή
1891 Φεβρουάριος 8
infolib image control
Επιστολή του Ι.Δ.Τσιριμώκου προς τον Ε.Βενιζέλο, που διαβιβάζει έγγραφα σχετικά με την απόλυση του Θ.Ζηργάνου από την υπηρεσία πράξεως του Κεντρικού Εποπτικού Συμβουλίου της Δημοτικής Εκπαίδευσης.
Διαβιβαστικό
1913 Μάρτιος 26
infolib image control
Απόσπασμα του 69ου πρακτικού του Κεντρικού Εποπτικού Συμβουλίου της Δημοτικής Εκπαίδευσης σχετικά με παραπτώματα του Θ.Ζηργάνου.
Πρακτικό
1913 Μάρτιος 7
infolib image control
Επιστολή του Α.Πάλλη προς το Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημόσιας Εκπαίδευσης, που διαβιβάζει αναφορά του Θ.Ζηργάνου.
Διαβιβαστικό
1913 Φεβρουάριος 16
infolib image control
Αναφορά του Θ.Ζηργάνου προς τον Βασιλιά Γεώργιο Α, όπου ζητεί τον επαναδιορισμό του.
Αναφορά
1913 Φεβρουάριος 12
infolib image control
Επιστολή του Θ.Ζηργάνου προς τον Ε.Βενιζέλο, όπου ζητεί τον επαναδιορισμό του.
Επιστολή
1913 Μάρτιος 13
infolib image control
Επιστολή του Θ.Ζηργάνου προς τη Β.Τσιτσάρου σχετικά με αναφορά που συνέταξε ο σύζυγος της.
Επιστολή
1910 Αύγουστος 24
infolib image control
Επιστολή του Σ.Λάμπρου προς το Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημόσιας Εκπαίδευσης σχετικά με την επανόρθωση εδρών στη Θεολογική και στη Φιλοσοφική Σχολή.
Επιστολή
1911 Νοέμβριος 12
infolib image control
Επιστολή του Σ.Δραγούμη προς τον Επίσκοπο πρώην Κυδωνίας και Αποκορώνου Νικηφόρο σχετικά με τη χορήγηση επιδόματος.
Επιστολή
1913 Μάιος 17
infolib image control
Αντίγραφο επιστολής του Κλήρου της Διοίκησης Αθηνών και της Αποστολικής Επιτροπείας στην Ελλάδα προς τον Καρδινάλιο Gotti σχετικά με τη συμπεριφορά του Παν.Πετί.
Επιστολή
1913 Ιούνιος 13
infolib image control
Επιστολή του Γ.Πλουμίδη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη μη αποδοχή αιτήματος της Μουσουλμανικής Δημογεροντίας Χανίων.
Επιστολή
1913 Σεπτέμβριος 12
infolib image control
Επιστολή του Γ.Πλουμίδη προς τη Μουσουλμανική Δημογεροντία Χανίων σχετικά με τη μη έγκριση μετάθεσης του διδακτικού προσωπικού μουσουλμανικών σχολείων.
Επιστολή
1913 Σεπτέμβριος 12
infolib image control
Παραίτηση των μελών της Μουσουλμανικής Δημογεροντίας Χανίων προς το Γ.Πλουμίδη.
Επιστολή
1913 Σεπτέμβριος 12
infolib image control
Επιστολή της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδας προς το Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημόσιας Εκπαίδευσης σχετικά με τα έξοδα του Γενικού Εκκλησιαστικού Ταμείου.
Επιστολή
1913 Δεκέμβριος 20
infolib image control
Επιστολή του Τσιριμώκου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη μισθοδοσία των ιερέων.
Διαβιβαστικό
1914 Μάρτιος 28
infolib image control
Επιστολή του Εφημερίου Π.Μανδρούκου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τον πενιχρό μισθό του.
Επιστολή
1914 Μάρτιος 21
infolib image control
Τηλεγράφημα του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Γεννάδιου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με χορήγηση βοηθήματος υπέρ των πτωχών.
Τηλεγράφημα
1914 Μάρτιος 28/Απρίλιος 11
infolib image control
Υπόμνημα του Σ.Λάμπρου προς το Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημόσιας Εκπαίδευσης σχετικά με τροποποιήσεις νόμων για την τελειότερη λειτουργία των πανεπιστημιακών οργανισμών.
Υπόμνημα
1911 Νοέμβριος 13
infolib image control
Επιστολή του Ι.Τσιριμώκου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με αίτημα του Συλλόγου Μανθυρέας.
Επιστολή
1914 Μάιος 5
infolib image control
Αίτηση του συλλόγου Μανθυρέας στην Αρβανιτοκερασιά προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την οικοδόμηση διδακτηρίου.
Αίτηση
1914 Απρίλιος 11
infolib image control
Επιστολή του Ι.Τσιριμώκου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με διορισμό επιστάτη στο Ελληνικό Σχολείο Αγρινίου.
Επιστολή
1914 Ιούνιος 14
infolib image control
Επιστολή του Ι.Τσιριμώκου προς το Υπουργικό Συμβούλιο σχετικά με τη δημοτική και μέση εκπαίδευση στις νέες χώρες.
Επιστολή
1914 Σεπτέμβριος 7
infolib image control
Επιστολή του Ι.Τσιριμώκου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη μετάθεση του ελληνοδιδασκάλου Γ.Παπαθανασόπουλου.
Επιστολή
1914 Οκτώβριος 25
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν.Παπασβάντζου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με επικείμενη χειροτονία ιερέα.
Τηλεγράφημα
1914 Οκτώβριος 24
infolib image control
Επιστολή του Ι.Δ.Τσιριμώκου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με αναφορά του δασκάλου Σ.Γραμμένου.
Επιστολή
1914 Οκτώβριος 29
infolib image control
Επιστολή του Ι.Τσιριμώκου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το σχολάρχη Μ.Μουρίκη.
Επιστολή
1914 Οκτώβριος 30
infolib image control
Επιστολή του Ι.Τσιριμώκου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με ζήτημα που αφορά το διδακτήριο του Ελληνικού Σχολείου στη Μεγαλόπολη.
Επιστολή
1914 Οκτώβριος 31
infolib image control
Επιστολή του Ι.Τσιριμώκου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την ενδεχόμενη σύσταση Ελληνικού Σχολείου στην Οιχαλία.
Επιστολή
1914 Νοέμβριος 6
infolib image control
Επιστολή του Σ.Λάμπρου προς το Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημόσιας Εκπαίδευσης, που διαβιβάζει σχέδιο νόμου σχετικά με την καταβολή μισθών από το ταμείο των πανεπιστημίων.
Διαβιβαστικό
1911 Νοέμβριος 15
infolib image control
Επιστολή του Ι.Τσιριμώκου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με αναφορά περί του σχολάρχη Σ.Κολλάτου.
Επιστολή
1914 Νοέμβριος 8
infolib image control
Επιστολή του Ι.Τσιριμώκου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με αναφορά κατά του σχολάρχη Π.Ριζάκου.
Επιστολή
1914 Νοέμβριος 8
infolib image control
Επιστολή του Ι.Τσιριμώκου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με αναφορά των γονέων και κηδεμόνων του Ελληνικού Σχολείου στα Αρφαρά.
Επιστολή
1914 Νοέμβριος 8
infolib image control
Επιστολή του Ι.Τσιριμώκου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με αναφορά της Α.Ζαγκανά.
Επιστολή
1914 Νοέμβριος 11
infolib image control
Επστολή του Ι.Τσιριμώκου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με αίτηση του Ε.Χαραλάμπους.
Επιστολή
1914 Νοέμβριος 11
infolib image control
Επιστολή του Ι.Τσιριμώκου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με αίτηση της Μεγαρικής Εταιρείας.
Επιστολή
1914 Νοέμβριος 20
infolib image control
Άρθρο νόμου σχετικά με τους μισθούς και τα επιμίσθια καθηγητών και προσωπικού πανεπιστημιακών οργανισμών και δημοσίων υπηρεσιών.
Σχέδιο νόμου
<1911>
infolib image control
Ευχαριστήρια επιστολή της Κεντρικής Επιτροπείας υπέρ της κατασκευής της Ναυαρχίδος Κωνσταντίνου Βασιλέως προς το Δ.Δεληγιάννη για τις υπηρεσίες του.
Επιστολή
1914 Νοέμβριος 25
infolib image control
Επιστολή του Λ.Ρούφου-Κανακάρη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με επίθεση Γυμνασιάρχη κατά προσκόπων.
Επιστολή
1914 Νοέμβριος 26
infolib image control
Νέα Έρευνα.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
<1914>
infolib image control
Επιστολή του Ι.Τσιριμώκου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με αίτηση του Δ.Παπαδάκη.
Επιστολή
1914 Δεκέμβριος 4
infolib image control
Επιστολή του Ι.Τσιριμώκου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το διορισμό επιστάτη στο Ελληνικό Σχολείο Μερόπης.
Επιστολή
1914 Δεκέμβριος 18
infolib image control
Επιστολή του Θ.Αγγελόπουλου προς το Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημόσιας Εκπαίδευσης, που διαβιβάζει έγγραφο του Διοικητικού Επιτρόπου Πρεβέζης σχετικά με χειροτονία ιερέα.
Επιστολή
1914 Δεκέμβριος 20
infolib image control
Επιστολή του Διοικητικού Επιτρόπου Πρεβέζης προς τη Γενική Διοίκηση Ηπείρου σχετικά με τη χειροτονία του ιερέα Α.Μπαράκου.
Επιστολή
1914 Δεκέμβριος 17
infolib image control
Επιστολή του Σ.Λάμπρου προς το Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημόσιας Εκπαίδευσης σχετικά με την έγκριση θέσης εργασίας σε δημόσια υπηρεσία.
Επιστολή
1911 Νοέμβριος 15
infolib image control
Υπόμνημα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος προς το Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημόσιας Εκπαίδευσης σχετικά με το σχέδιο νόμου για την ίδρυση ιεροδιδασκαλείων.
Υπόμνημα
1911 Δεκέμβριος 9
infolib image control
Υπόμνημα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδας προς το Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημόσιας Εκπαίδευσης σχετικά με σχέδιο νόμου για την ίδρυση προτύπων μοναστηριακών αγροκηπίων.
Υπόμνημα
1911 Δεκέμβριος 9
infolib image control
Κατάλογος εισφορών λειτουργών της μέσης εκπαίδευσης υπέρ του ελληνικού στρατού.
Κατάλογος
1912 Νοέμβριος 14

Bρέθηκαν 52 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution