Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Τηλεγράφημα του Γενικού Διοικητή Στ.Γονατά προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με απαντήσεις των υπουργείων που εκκρεμούν.
Τηλεγράφημα
1932 Οκτώβριος 1
infolib image control
Επιστολή του νομάρχη Πέλλης προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τα αποτελέσματα των τελευταίων βουλευτικών εκλογών.
Επιστολή
1932 Οκτώβριος 10
infolib image control
Αποτελέσματα των εκλογών της 5ης Μαρτίου 1933 στην υποδιοίκηση Γουμενιτση.
Πίνακας
1933 Μάρτιος 5
infolib image control
Εγκύκλιος της Ένωσης Επιστημόνων Συνοικισμών Πειραιώς και Ομοσπονδίας Οργανώσεων Ε.Π. προς τους επιστήμονες και μέλη οργανώσεων σχετικά με την αντιπροσώπευση των συνοικισμών στις δημοτικές εκλογές.
Εγκύκλιος
1933 Απρίλιος 22
infolib image control
Πίνακας με το σύνολο των ψήφων κάθε συνδυασμού στην επαρχία Εδέσσης, Αλμωπίας και Γιαννιτσών κατά τις εκλογές του 1932.
Πίνακας
<1932>
infolib image control
Πίνακας εμφαίνων τους σταυρούς προτιμήσεως ους έλαβεν έκαστος υποψήφιος κατά συνδυασμούς και κατά επαρχίας.
Πίνακας
<1932>
infolib image control
Προσφυγικόν Φως
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
infolib image control
Αποτελέσματα εκλογών της 2ης Ιουλίου 1933 στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Πίνακας
1933 Ιούλιος 2
infolib image control
Αποτελέσματα εκλογών της 2ης Ιουλίου 1933 περιφέρειας Θεσσαλονίκης.
Πίνακας
1933 Ιούλιος 2
infolib image control
Αποτελέσματα εκλογών της 2ης Ιουλίου 1933 της περιφέρειας Κατερίνης.
Πίνακας
1933 Ιούλιος 2
infolib image control
Αποτελέσματα εκλογών της 2ας Ιουλίου 1933 περιφέρειας Λαγκαδά.
Πίνακας
1933 Ιούλιος 2
infolib image control
Αποτελέσματα εκλογών της 2ας Ιουλίου 1933 περιφέρειας Κιλκίς.
Πίνακας
1933 Ιούλιος 2
infolib image control
Αποτελέσματα εκλογών της 2ας Ιουλίου 1933 περιφερείας Γουμενίτσης.
Πίνακας
1933 Ιούλιος 2
infolib image control
Σημείωμα φακέλου με τίτλοΈκθεσις Μαργιόπουλου και Μήνυσις κατά του Ι.Μουντάκη.
Σημείωμα
infolib image control
Αναφορά του Δήμου Χανίων προς τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Χανίων σχετικά με τις παραβάσεις του δημάρχου Ι.Μουντάκη κατά τη διαχείριση των οικονομικών του Δήμου Χανίων.
Αναφορά
1933 Νοέμβριος 25
infolib image control
Αναφορά του Δήμου Χανίων προς τη Γενική Διοίκηση Κρήτης σχετικά με παράβαση του δημάρχου Ι.Μουντάκη κατά τη διαχείριση των οικονομικών του δήμου.
Αναφορά
1933 Νοέμβριος 29
infolib image control
Έκθεση της Γενικής Διοίκησης Κρήτης προς τους Δημοτικούς Συμβούλους του δήμου Χανίων και το δήμαρχο Ι.Μουντάκη σχετικά με τις παραλείψεις τους στη διαχείριση των οικονομικών του Δήμου Χανίων.
Έκθεση
1933 Δεκέμβριος 13
infolib image control
Αι κάτωθι μεταθέσεις διατάχθησαν παρά του υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργού Μεταξά άνευ κεκανονισμένων προτάσεων ττου αρχηγείου.
Πίνακας
infolib image control
Αι κάτωθι μεταθέσεις διαταχθείσαι παρά του Υπουργού Μεταξα δεν εκοινοποιήθησαν εις τας υπηρεσίας προς εκτέλεσιν, εκκρεμούσαι παρά τω αρχηγείω.
Πίνακας
infolib image control
Αι κάτωθι μεταθέσεις διαταχθείσαι παρά υπουργού Τσιριμώκου, ηκυρώθησαν ή ανεστάλησαν παρ υπουργού Μεταξά.
Πίνακας
infolib image control
Αι κάτωθι μεταθέσεις διετάχθησαν παρά του υπουργού Μεταξά κατόπιν προτάσεων του αρχηγείου.
Πίνακας
infolib image control
Σημείωμα του σχετικά με την απόφαση του εκλογοδικείου να κηρύξει άδικη την εκλογή Ισραηλιτών στο Δήμο Θεσσαλονίκης.
Σημείωμα
<1933>
infolib image control
Σχέδιον προς διευθέτησιν του εκλογικού συστήματος.
Σημείωμα
infolib image control
Ψηφοδέλτιο.
Ψηφοδέλτιο
infolib image control
Σχέδιο διευθετήσεως του εκλογικού συστήματος.
Σχέδιο
infolib image control
Ελευθερία.
Εφημερίδα, αρ.φ. 4044
1934 Φεβρουάριος 15
infolib image control
Έκθεση σχετικά με τα γεγονότα που προηγήθηκαν της δίκης των έξι.
Έκθεση
infolib image control
Επιστολή του Ταμείου Ελεημοσύνης Ιεράς Επισκοπής Κυδωνίας και Αποκορώνου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την ενίσχυση του ταμείου.
Επιστολή
1934 Φεβρουάριος 17
infolib image control
Έκθεση του Μ.Σταυρινού προς τα μέλη του Αγορανομικού Συμβουλίου σχετικά με το επίπεδο του κόστους ζωής στην Ελλάδα.
Έκθεση
1934 Ιούλιος 11
infolib image control
Κομματική σύνθεση της Γερουσίας κατά Μάρτιον του 1934.
Κατάλογος
<1934>
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με τα αποτελέσματα που θα παρουσιάζονταν αν την 11η Φεβρουαρίου 1934 γίνονταν βουλευτικές εκλογές στην Αθήνα.
Σημείωμα
<1934>
infolib image control
Υπολογισμοί κατά προσέγγισιν κατά την αναθεώρησιν εκλογικών βιβλιαρίων (νομ.5892) εν τη βουλευτική περιφέρεια Αθηνών.
Σημείωμα
1934 Φεβρουάριος 24
infolib image control
Έκθεση του Π.Α.Αργυρόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το αγροτικό ζήτημα.
Έκθεση
infolib image control
Έκθεση του Δάσιου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις ανάγκες και τα μέσα βελτίωσης των συνθηκών ζωής στην επαρχιακή Ελλάδα.
Έκθεση
infolib image control
Επιστολή της Γενικής Διοίκησης Θράκης προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με την περικοπή των δαπανών του Δήμου Ξάνθης.
Επιστολή
1932 Οκτώβριος 10
infolib image control
Επιστολή του νομάρχη Λάρισας Π.Α.Αργυρόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διαβιβάζει έγγραφα για την κατασκευή οδών του Πηλίου και της οδού Βόλου-Λάρισας.
Διαβιβαστικό
infolib image control
Πίναξ των ψηφισθεισών και ψηφισθησομένων πιστώσεων ως συνδρομήν των δήμωνκαι κοινοτήτων του Πηλίου δια την υπηρεσίαν του δανείου προς κατασκευήν των αμαξωτών οδών του Πηλίου.
Πίνακας
infolib image control
Πίνακας των οδών του Πηλίου που μπορούν να κατασκευαστούν με το ποσό των πιστώσεων και τη συνδρομή του Λιμενικού Ταμείου Βόλου.
Πίνακας
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με την κατασκευαζομενη οδό Βόλου-Λάρισας.
Σημείωμα
infolib image control
Αίτηση απόρων φοιτητών του Δήμου Ξάνθης προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ζητούν να τους χορηγηθεί το επίδομα της υποτροφίας.
Αίτηση
1932 Σεπτέμβριος 20
infolib image control
Βιβλίον υλικού του τμήματος ασφαλείας του πρωθυπουργού του κατεχομένου υπό των υπ αυτού ανδρών.
Κατάλογος
infolib image control
Κατάλογος των κατεχόντων υλικό του τμήματος ασφαλείας του πρωθυπουργού.
Κατάλογος
infolib image control
Έκθεση του Δάσιου προς τον Υπουργό των Εσωτερικών σχετικά με μέτρα βελτίωσης των όρων ζωής.
Έκθεση
infolib image control
Τηλεγράφημα του Μ.Πετυχάκη πρς τον Ε.Βενιζέλο και τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά με λεηλασίες καταστημάτων και συλλήψεις στις Κυδωνίες.
Τηλεγράφημα
Αύγουστος 16
infolib image control
Τηλεγράφημα του αναπληρωτη Γενικού Διοικητού Φερέστη προς τον Ε.Βενιζέλο και τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά με την μεταφορά των κρατουμένων στις φυλακές Αργυροκάστρου.
Τηλεγράφημα
Φεβρουάριος 17
infolib image control
Τηλεγράφημα του αναπληρωτή Γενικού Διοικητή Α.Φορέστη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την περίθαλψη του άστεγου πληθυσμού της Επαρχίας Δελβίνου.
Τηλεγράφημα
<1914> Φεβρουάριος 25
infolib image control
Τηλεγράφημα του αναπληρωτή Γενικού Διοικητή Φορέστη προς τον Ε.Βενιζέλο και τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά με την είσοδο του αντισυνταγματάρχη Δούλη στο Αργυρόκαστρο.
Τηλεγράφημα
<1914> Φεβρουάριος 24
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γενικού Διοικητή Φορέστη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την προστασία των Ελλήνων της Βορείου Ηπείρου.
Τηλεγράφημα
<1914> Μάρτιος 25
infolib image control
Τηλεγράφημα του νομάρχη Παπαντωνίου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την ανάγκη οικονομικής ενίσχυσης οικογενειών επιστράτων του Δήμου Σύρου.
Τηλεγράφημα
Απρίλιος 26
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αναπληρωτη Γενικού Διοικητή Πλουμίδη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την ανάγκη επιτήρησης Βουλγάρων στη Θεσσαλονίκη.
Τηλεγράφημα
<1913> Ιούνιος 13/26
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γενικού Διοικητή Ηπείρου Γ.Ζωγράφου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την απαλλαγή δύο Αλβανών κρατουμένων.
Τηλεγράφημα
<1913> Ιούνιος 16
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γενικού Διοικητή Γ.Χρηστάκη-Ζωγράφου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την αναβολή κατάταξης ατόμων που υπηρετούν στη Γενική Διοίκηση Ηπείρου.
Τηλεγράφημα
<1913> Ιούνιος 25
infolib image control
Τηλεγράφημα προς τα Υπουργεία Στρατιωτικών, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών σχετικά με την ματαίωση συλλαλητηρίου.
Τηλεγράφημα
Αύγουστος 21
infolib image control
Τηλεγράφημα του στυνομικού δειυθυντή Καργάκου προς το Υπουργείο Εσωτερικών και το Αρχηγείο της Χωροφυλακής σχετικά με τη διεξαγωγή συλλαλητηρίου για το σταφιδικό ζήτημα.
Τηλεγράφημα
Αύγουστος 21
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ι.Τσιριμώκου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την ίδρυση του εργοστασίου αρτοποιΐας Κοκκινιάς.
Τηλεγράφημα
<1932> Οκτώβριος 10
infolib image control
Τηλεγράφημα του νομάρχη Κοζάνης Πασσάδη προς τον Ε.Βενιζέλο.
Τηλεγράφημα
Σεπτέμβριος 2
infolib image control
Επιστολή του Εμμ.Κατσιγιαννάκη προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων με την οποία διαβιβάζει αναφορά της Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης.
Διαβιβαστικό
1932 Οκτώβριος 12
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με τις υποχρεώσεις της Ελληνικής Κυβέρνησης που απορρέουν από το δάνειο του 1898.
Σημείωμα
<1932>
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ρέπουλη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την εγκατάσταση ελληνικών οικογενειών στη λίμνη Δοϊράνη.
Τηλεγράφημα
Οκτώβριος 3
infolib image control
Αναφορά της Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης προς το Αρχηγείο Χωροφυλακής, Τμήμα Ειδικής Ασφαλείας περί του τρόπου διαθέσεως της βουλευτικής αμοιβής παρά των κομμουνιστών βουλευτών.
Αναφορά
1932 Οκτώβριος 7
infolib image control
Εισήγηση σχετικά με την πρόταση αναθεώρησης των καταδικαστικών αποφάσεων του Στρατοδικείου της Κρητικής Χωροφυλακής.
Εισήγηση
infolib image control
Αναφορά του Αστυνομικού Διευθυντή Γ.Παπαδημητρίου προς το Υπουργείο των Εσωτερικών, Διεύθυνση Αστυνομίας Πόλεων σχετικά με την αύξηση των αποδοχών των αστυνομικών υπαλλήλων από το βαθμό υπαστυνόμου και κάτω.
Αναφορά
infolib image control
Έκθεση σχετικά με την εγκύκλιο του νομάρχη Κυκλάδων Παρασκευόπουλου προς τους δημόσιους υπαλλήλους με αφορμή τις επικείμενες βουλευτικές εκλογές.
Έκθεση
infolib image control
Τηλεγράφημα του Κ.Ρακτιβάν προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα του Μ.Χαντούρη.
Τηλεγράφημα
<1913 Ιούλιος 31>
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γενικού Διοικητή Μακεδονίας Στ.Δραγούμη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με εγκύκλιο του για τις μη ελληνόφωνες κοινότητες της Μακεδονίας.
Τηλεγράφημα
<1913>
infolib image control
Τηλεγράφημα του δημάρχου Ξάνθης Μαλεσσίδη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την τύχη ομήρων και προκρίτων από την Ξάνθη.
Τηλεγράφημα
<1913 Αύγουστος 4>
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δενδρινού προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την επέκταση της ευλογιάς.
Τηλεγράφημα
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ανδριαδάκη προς τον Δαμβέργη σχετικά με την άρνηση των μαθητών να καταβάλουν δίδακτρα.
Τηλεγράφημα
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γενικού Διοικητή Μακεδονίας Θ.Σοφούλη προς τον Ε.Βενιζέλο και τον υπουργό Οικονομικών σχετικά με την εγκατάσταση των προσφύγων.
Τηλεγράφημα
<1914-1915>
infolib image control
Τηλεγράφημα του περιοδεύων Ανώτερου Διοικητή Χωροφυλακής, Τρουπάκη, προς το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Στρατιωτικών, Επιτελική Υπηρεσία σχετικά με συμπλοκή ελληνικού φυλακείου με βουλγαρικά φυλάκεια.
Τηλεγράφημα
Νοέμβριος 21
infolib image control
Τηλεγράφημα του Π.Φίλιππα προς τον Ε.Βενιζέλο και τον Υπουργό Εσωτερικών σχετικά με τις καταστροφές του σεισμού στη Λευκάδα.
Τηλεγράφημα
infolib image control
Τηλεγράφημα του Φορέστη σχετικά με το διορισμό του Αλβανού Χασάν Πασά ως Γενικού Διοικητή στα Ιωάννινα.
Τηλεγράφημα
<1912> Αύγουστος 4/17
infolib image control
Τηλεγράφημα του νομάρχη Μανουσάκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την υποψηφιότητα του δικηγόρου Αθ.Τερζάκη.
Τηλεγράφημα
Φεβρουάριος 10
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γενικού Διοικητή Θράκης, Δ.Φλωριά, σχετικά με τηλεγράφημα που έστειλε.
Τηλεγράφημα
<1932> Οκτώβριος 14
infolib image control
Τηλεγράφημα του Π.Ευριπαίου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την τιμή του άρτου και του σίτου.
Τηλεγράφημα
Μάιος 3
infolib image control
Έκθεση του Ε.Βενιζέλου σχετικά με εγκύκλιο του προς όλα τα Υπουργεία για τις υποχρεωσεις των υπαλλήλων.
Έκθεση
infolib image control
Επιστολή του Αρχηγού Αστυνομίας Πόλεων προς τον Πρόεδρο της Κυβερνήσεως σχετικά με τις αποδοχές των αστυνομικών.
Επιστολή
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ρακτιβάν προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με συλληφθέντες.
Τηλεγράφημα
<1913> Ιούνιος 4
infolib image control
Αναφορά του Νομάρχη Φλώρινας Μπάλκου προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με την υπερψήφιση του Λαϊκού Κόμματος στο νομό Φλώρινας στις εκλογές της 25ης Σεπτεμβρίου.
Αναφορά
1932 Οκτώβριος 13
infolib image control
Τηλεγράφημα του νομάρχη Ευβοίας, Τουριώτη, προς τον Ε.Βενιζέλο και τον Υπουργό Ναυτικών σχετικά με την ίδρυση ναυστάθμου στη Χαλκίδα.
Τηλεγράφημα
infolib image control
Τηλεγράφημα του Εμμ.Ρέπουλη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την απόλυση Βουλγάρων κρατουμένων.
Τηλεγράφημα
<1914> Φεβρουάριος 20
infolib image control
Τηλεγράφημα του Νομάρχη Η.Τομάν προς τον Ε.Βενιζέλο και το Υπουργείο Εσωτεικών σχετικά με ψήφισμα του λαού του Μεσολογγίου.
Τηλεγράφημα
Σεπτέμβριος 8
infolib image control
Τηλεγράφημα νομάχρη Δ.Σωτηρίου προς τον Ε.Βενιζέλο και τον Υπουργό Εσωτερικών σχετικά
Τηλεγράφημα
infolib image control
Τηλεγράφημα του αναπληρωτή Γενικού Διοικητή Φορέστη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με μη καταβολή αποζημίωσης για τα καθήκοντα του.
Τηλεγράφημα
<1914> Φεβρουάριος 24
infolib image control
Τηλεγράφημα του νομάρχη Αρώνη προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με τη χορήγηση από το Υπουργείο Οικονομικών πιστώσεων για συσσίτια.
Τηλεγράφημα
Ιούνιος 29
infolib image control
Τηλεγράφημα του νομάρχη Δάσιου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη χρήση των κρατητηρίων στρατώνων ια την περίθαλψη παραφρόνων.
Τηλεγράφημα
Νοέμβριος 7
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γενικού Διοικητή Α.Φορέστη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την απονομή χάρητος σε βλαχόφωνους.
Τηλεγράφημα
<1914> Μάιος 22
infolib image control
Τηλεγράφημα του αναπληρωτή Γενικού Διοικητή Φορέστη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη διάβαση της γέφυρας της Άρτας από τους χωρικούς.
Τηλεγράφημα
<1914> Φεβρουάριος 11
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γενικού Διοικητή Φορέστη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη μη αναγνώριση της βλαχικής κοινότητας από τις αρχές του χωριού Περιβόλι Κοζάνης.
Τηλεγράφημα
<1914> Ιούνιος 11
infolib image control
Επιστολή του Μιχαήλ Καταπότη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την ανικανότητα του Μητροπολίτη Κρήτης Τίτου να εκτελεί τα καθήκοντά του.
Επιστολή
1932 Οκτώβριος 13
infolib image control
Τηλεγράφημα του Φορέστη με εντολή του Γενικού Διοικητή προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την υποστήριξη των Μουσουλμάνων Φιλιατών.
Τηλεγράφημα
<1913> Οκτώβριος 15
infolib image control
Τηλεγράφημα του αναπληρωτή Γενικού Διοικητή Φορέστη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη δημοπρασία ηλεκτροφωτισμού και ύδρευσης των Ιωαννίνων.
Τηλεγράφημα
<1914>
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γενικού Διοικητή Φορέστη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την τέλεση δοξολογίας για την ονομαστική εορτή του Βασιλιά.
Τηλεγράφημα
<1914 Μάιος>
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γραμματέα της Γενική Διοίκησης Ηπείρου Παπούλα προς τον Ε.Βενιζέλο και τον Υπουργό Εσωτερικών σχετικά με το θάνατο του Άγγελου Τυπάλδου Φορέστη.
Τηλεγράφημα
<1914 Σεπτέμβριος>
infolib image control
Τηλεγράφημα του διευθυντή του Εθνικού Τυπογραφείου, Παπαζαφειρόπουλου, προς τον Ε.Βενιζέλο σχτικά με την εκτέλεση της τηλεγραφικής διαταγής του.
Τηλεγράφημα
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γενικού Διοικητή Θ.Σοφούλη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της Γαλλικής μονής.
Τηλεγράφημα
infolib image control
Τηλεγράφημα του Απ.Αλεξανδρή προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την αναστολή της αναχώρησης του Ευζωνικού Τάγματος.
Τηλεγράφημα
Φεβρουάριος 2
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γενικού Διοικητή Ηπείρου Ζωγράφου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την υπόθεση της Μαρίκας Καραρίκας.
Τηλεγράφημα
<1913> Μάιος 17
infolib image control
Τηλεγράφημα του νομάρχη Φλωρίνης προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με μελέτη για τη σχολή εν Νεζοβάνη.
Τηλεγράφημα
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γενικού Διοικητή Θεσσαλονίκης Θ.Σοφούλη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τους άνεργους καπνεργάτες της Μακεδονίας.
Τηλεγράφημα
<1914> Ιούλιος 26
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Διοικητή Θράκης Δ.Φλωριά προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διαβιβάζει τηλεγράφημα του σχετικά με την αναχώρηση Μουσουλμάνων από τη Δυτική Θράκη.
Διαβιβαστικό
1932 Οκτώβριος 14
infolib image control
Τηλεγράφημα του Παπούλα προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την τύχη Ολλανδού αξιωματικού.
Τηλεγράφημα
infolib image control
Τηλεγράφημα του Εμμ.Ρέπουλη προς τον νομάρχη Κεφαλληνίας, Βιρβίλη σχετικά με την μετάβαση του Βενιζέλου στο Γύθειο.
Τηλεγράφημα
infolib image control
Τηλεγράφημα του νομάρχη Καραμήτρου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με αίτημα μη συγχώνευσης του Νομού Άρτας στο νομό νοτίου Ηπείρου με τη νέα διοικητική διαίρεση.
Τηλεγράφημα
Ιανουάριος 28
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γενικού Διοικητή Θράκης Δ.Φλωριά προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τα τουρκικά δημοσιέυματα για την αναχώρηση Μουσουλμάνων από τη Δυτική Θράκη.
Τηλεγράφημα
1932 Οκτώβριος 5
infolib image control
Τηλεγράφημα του νομάρχη Αδοσίδη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με της τέλεση δοξολογίας υπέρ του Βασιλιά και του στρατού.
Τηλεγράφημα
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γενικού Διοικητή Πετυχάκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στη Χίο.
Τηλεγράφημα
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γενικού Διοικητή Μακεδονίας Θ.Σοφούλη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με παράπονα κατά του οικονομικού εφόρου.
Τηλεγράφημα
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ανώτερου Διοικητικού Επιτρόπου Τριανταφυλλίδη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με ψήφισμα του λαού των Γρεβενών υπέρ της ελευθερίας των αδελφών Ηπειρωτών.
Τηλεγράφημα
Δεκέμβριος 17
infolib image control
Τηλεγράφημα του Διοικητικού Επιτρόπου Ανασελίτσης, Κουσίδη, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την τέλεση δοξολογία για την σύναψη ειρήνης.
Τηλεγράφημα
<1913>
infolib image control
Τηλεγράφημα του νομάρχη Καλογερόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την υποβολή εγγράφων.
Τηλεγράφημα
infolib image control
Τηλεγράφημα προς τον Ε.Βενιζέλο και το Υπουργείο Εσωτερικών σχετικά με τη συμπεριφορά του Παπαλέξη και των οπαδών του.
Τηλεγράφημα
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς τον Στ.Γονατά σχετικά με την αποστολή λόχων σκαπανέων.
Τηλεγράφημα
<1932>
infolib image control
Υπόμνημα σχετικά με τις απόψεις της Πολιτικής Προοδευτικής Ένωσης για τη συζητούμενη συμφωνία μεταξύ Ελληνικής και τουρκικής Κυβέρνησης.
Υπόμνημα
infolib image control
Έκθεση του Νομάρχη Ηρακλείου προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με την υποτιμηση της τιμής της σταφίδας.
Έκθεση
1932 Οκτώβριος 12
infolib image control
Αναφορά του Νομάρχη Ηρακλείου προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με τοπ ζήτημα της σταφίδας τακτά.
Αναφορά
1932 Οκτώβριος 16
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γεωργικού Επιμελητηρίου Ηρακλείου προς τον Ε.Βενιζέλο, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, το Υπουργείο Γεωργίας και τον Γ.Μαρή σχετικά με την οικονομική απόγνωση των σταφιδοπαραγωγών του νομού Ηρακλείου.
Τηλεγράφημα
1932 Οκτώβριος 19
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Διοικητή Θράκης Δ.Φλωριά προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις εκκρεμείς κτηματικές διαφορές Μουσουλμάνων με το Ελληνικό Δημόσιο.
Επιστολή
1932 Οκτώβριος 17
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Διοικητή Θράκης Δ.Φλωριά προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το Υπουργείο Εξωτερικών με την οποία διαβιβάζει σχετικά με τις κτηματικές διαφορές των Μουσουλμάνων με το Ελληνικό Δημόσιο.
Διαβιβαστικό
1932 Οκτώβριος 15
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Διοικητή Θράκης Δ.Φλωριά προς τον Εισαγγελέα Εφετών Θράκης σχετικά με το ζήτημα των κτηματικών διαφορών Μουσουλμάνων με το Ελληνικό Δημόσιο.
Επιστολή
1932 Οκτώβριος 15
infolib image control
Επιστολή του Fuat, Τούρκου αντιπροσώπου στη Μικτή Υποεπιτροπή, προς τον
Επιστολή
1932 Οκτώβριος 13
infolib image control
Επιστολή της Γενικής Διοίκησης Θράκης προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διαβιβάζει φύλλα εφημερίδων όπου διαψεύδονται τουρκικά δημοσιέυματα για πιέσεις των Μουσουλμάνων στη Δυτική Θράκη.
Διαβιβαστικό
1932 Οκτώβριος 19
infolib image control
Ροδόπη
Εφημερίδα, αρ.φ. 1176
1932 Οκτώβριος 18
infolib image control
Πρωΐα.
Εφημερίδα, αρ.φ.1768
1932 Οκτώβριος 18
infolib image control
Ελευθέρα Σκέψις.
Εφημερίδα, αρ.φ. 106
1932 Οκτώβριος 19
infolib image control
Επιστολή του Εμμ.Κατσιγιαννάκη προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού με τηνοποία διαβιβάζει έκθεση της Διοίκησης Χωροφυλακής Μεσσηνίας.
Διαβιβαστικό
1932 Οκτώβριος 4
infolib image control
Επιστολή του Τμήματος Χωροφυλακής Ηγουμενίτσας προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με τα παράπονα του Κ.Καλτσουνάκη.
Διαβιβαστικό
1932 Οκτώβριος 20
infolib image control
Αναφορά του Σταθμού της Χωροφυλακής Καστρίου προς το Τμήμα της Χωροφυλακής Ηγουμενίτσας σχετικά με την αίτηση του Κ.Καλτσουνάκη.
Αναφορά
1932 Αύγουστος 26
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή προς τον Σταθμό Χωροφυλακής Καστρίου με την οποία διαβιβάζει την επιστολή του Κ.Καλτσουνάκη.
Διαβιβαστικό
1932 Αύγουστος 22
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαιτέρου Γραφείου του Πρωθυπουργού προς την Μοιραρχίας Αγίου Βλασίου με την οποία διαβιβάζει επιστολή του Κ.Καλτσουνάκη.
Διαβιβαστικό
1932 Αύγουστος 6
infolib image control
Επιστολή του Κ.Καλτσουνάκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την κατηγορία του λαθρέμπορου που του αποδίδεται.
Επιστολή
1932 Ιούλιος 32
infolib image control
Aναφορά της Διοίκησης Χωροφυλακής Μεσσηνίας προς την Ανωτέρα Διοίκηση Χωροφυλακής Πελοποννήσου, Γραφείο Δημοσίας Ασφαλείας περί λαβούσης χώραν αιματηράς συρράξεως μεταξύ Φιλελευθέρων και Λαϊκών εν Θουρία.
Αναφορά
1932 Σεπτέμβριος 22
infolib image control
Επιστολή του Αρχηγού της Χωροφυλακής Δ.Κατσωνα προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού με την οποία διαβιβάζει αναφορά τπου Σχολείου Χωροφυλακής Κρήτης.
Διαβιβαστικό
1932 Οκτώβριος 21
infolib image control
Αναφορά του Σχολείου Χωροφυλακής Κρήτης προς το Αρχηγείο Χωροφυλακής σχετικά με τα παράπονα των ραπτών καταστηματαρχών Χανίων.
Αναφορά
1932 Οκτώβριος 4
infolib image control
Αίτηση των ραπτών καταστηματαρχών Χανίων προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την κατασκευή των στολών των μαθητών του Σχολείου της Χωροφυλακής.
Αίτηση
<1932>
infolib image control
Τηλεγράφημα του Νομάρχη Ρεθύμνου Σταματίου προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με την εκπροσώπηση της κυβέρνησης στην εθνική εορτή Αρκαδίου.
Τηλεγράφημα
1932 Οκτώβριος 24
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν.Ρούσσου προς τον νομάρχη Ρεθύμνου Σταματίου σχετικά με την αντιπροσώπευση της Ελληνικής Κυβέρνησης στην εθνική εορτή Αρκαδίου.
Τηλεγράφημα
<1932>
infolib image control
Επιστολή του Εμμ.Κατσιγιαννάκη προς το Υπουργείο των Εξωτερικών με την οποία διαβιβάζει αναφορά του Αρχηγείου της Χωροφυλακής.
Διαβιβαστικό
1932 Οκτώβριος 27
infolib image control
Αναφορά του Αρχηγείου της Χωροφυλακής προς το Υπουργείο Εσωτερικών, Διεύθυνση Χωροφυλακής σχετικά με ενέργειες του Βουλγαρικού Κομιτάτου κατά τις εκλογές.
Αναφορά
1932 Οκτώβριος 19
infolib image control
Έκθεση της Γενικής Διοίκησης Ηπείρου προς τον Ε.Βενιζέλο, τον Κ.Βαρβαρέσσο, τον Ι.Τσιριμώκο και τον Ι.Βαλαλά σχετικά με την γεωργική καλλιέργεια στην Ήπειρο.
Έκθεση
1932 Οκτώβριος 29
infolib image control
Νομοσχέδιον περί μειώσεως εισαγωγικού δασμού δι εισαγωγήν αραβοσίτου.
Σχέδιο νόμου
<1932>
infolib image control
Εισηγιτική έκθεσις επί του Νομοσχεδίου περί μειώσεως εισαγωγικού δασμού δι εισαγωγήν αραβοσίτου.
Έκθεση
<1932>
infolib image control
Επιστολή του αστυνομικού διευθυντή Δ.Τρύφωνας προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με το αίτημα του Α.Λιουδάκη να εξασκήσει το επάγγελμα του αρτοποιού.
Επιστολή
1932 Οκτώβριος 28
infolib image control
Αίτηση του Αντ.Λιουδάκη προς τον Ε.Βενιζέλο να του χορηγηθεί άδεια εξασκήσεως του επαγγέλματος του αρτοποιού.
Αίτηση
1932 Σεπτέμβριος 11
infolib image control
Τηλεγράφημα του νομάρχη Ηρακλείου Λυδάκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την εκτέλεση διαταγής.
Τηλεγράφημα
1932 Οκτώβριος 27
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γενικού Διοικητή Στ.Γονατά προς τον Ε.Βενιζέλο και τον Γ.Βασιλειάδη σχετικά με την πλεύση του Τένεδος στη Θεσσαλονίκη.
Τηλεγράφημα
1932 Οκτώβριος 5
infolib image control
Τηλεγράφημα του Νομάρχη Πρεβέζης Στασινόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την παρουσία των Φιλελεύθερων βουλευτών στην Αθήνα.
Τηλεγράφημα
1932 Οκτώβριος 27
infolib image control
Τηλεγράφημα του Νομάρχη Κοζάνης Πασσάδη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την παρουσία των Φιλελεύθερων βουλευτών στην Αθήνα.
Τηλεγράφημα
1932 Οκτώβριος 27
infolib image control
Επιστολή του Εμμ.Κατσιγιαννάκη προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με την μετάθεση του ανθυπασπιστή Δ.Νικοτιάδου.
Επιστολή
1932 Οκτώβριος 31
infolib image control
Επιστολή του Ν.Ρούσσου προς το Υπουργείο Εσωτερικών με την οποία διαβιβάζει τηλεγράφημα του Γ.Βλαβιανού.
Διαβιβαστικό
1932 Οκτώβριος 21
infolib image control
Τηλεγράφημα του Προέδρου της Κοινότητας Ηρακλείου Αττικής Γ.Βλαβιανού προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη μη επαναφορά του Δ.Νικοτιάδη στο Σταθμό Χωροφυλακής Ηρακλείου Αττικής.
Τηλεγράφημα
1932 Οκτώβριος 12
infolib image control
Έκθεση του Νομάρχη Αττικοβοιωτίας σχετικά με τις ανωμαλίες που παραγματοποιήθηκαν στις εκλογές της 25ης Σεπτεμβρίου 1932.
Έκθεση
1932 Οκτώβριος
infolib image control
Έκθεση του αστυνομικού διευθυντή Γ.Καλοχριστιανάκη σχετικά με τη δράση της κομμουνιστικής προπαγάνδας κατά το έτος 1932.
Απόδειξη
1932 Νοέμβριος 29
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με με τις μετακινήσεις αξιωματικών και την αντικατάστασή τους από βασιλόφρονες.
Σημείωμα
1932 Δεκέμβριος 12
infolib image control
Έκθεση του νομάρχη Φθιωτιδοφωκίδος περί της καταστάσεως του νομού Φθιωτιδοφωκίδος.
Έκθεση
infolib image control
Επιστολή του Ι.Μεταξά προςτον Πρόεδρο της Βουλής σχετικά με την τήρηση της τάξης και της ασφάλειας του Βουλευτηρίου.
Επιστολή
1933 Ιανουάριος 11
infolib image control
Επιστολή του Εμμ.Κατσιγιαννάκη προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού με την οποία διαβιβάζει αναφορά της Νομαρχίας Αργολιδοκορινθίας.
Διαβιβαστικό
1932 Οκτώβριος 6
infolib image control
Επιστολή του επιθεωρητή δημοσίων έργων Κ.Δρανδάκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την διάθεση ποσών της δωρεάς Μιχαληνού.
Επιστολή
1933 Ιανουάριος 12
infolib image control
Επιστολή του Νομάρχη Αχαΐας προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού με την οποία διαβιβάζει απόσπασμα πρακτικού της συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρών.
Διαβιβαστικό
1933 Ιανουάριος 18
infolib image control
Περί παρατάσεως επί μίας εισέτι τετραετίας της ατελείας επί του παραγομένπυ και καταναλισκομένου ρεύματος, της εν Πάτραις Ανωνύμου Ελληνικής Ηλεκτρικής Εταιρείας Γλαύκος.
Σημείωμα
infolib image control
Απόσπασμα πρακτικών της συνεδριάσεως της 21ης Δεκεμβρίου 1932 του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρών.
Πρακτικό
1933 Ιανουάριος 11
infolib image control
Επιστολή του Εμμ.Κατσιγιαννάκη προς το Γραφείο του Πρωθυπουργού με την οποία διαβιβάζει αναφορά της Υποδιοικήσεως Χωροφυλακής Αρναίας.
Διαβιβαστικό
1933 Ιανουάριος 22
infolib image control
Αναφορά της Υποδιοίκησης Χωροφυλακής Αρναίας προς τη Διοίκηση του Γραφείου Ειδικής Ασφαλείας Πολυγύρου περί του συλληφθέντος Κ.Μαρμαρά.
Αναφορά
1933 Φεβρουάριος 3
infolib image control
Τηλεγράφημα του νομάρχη Αρώνη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την άρνηση του Μαυροκορδάτου να αποδεχθέι την υποψηφιότητα του κυβερνητικού συνασπισμού Σύρου.
Τηλεγράφημα
<1933> Φεβρουάριος 13
infolib image control
Επιστολή του Γ.Μαρή προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την εγκύκλιο που απέστειλε στους γενικούς διοικητές, τους νομάρχες και τους επάρχους της Ελλάδας.
Επιστολή
1933 Φεβρουάριος 14
infolib image control
Αναφορά της Νομαρχίας Αργολιδοκορινθίας προς το Υπουργείο Εσωτερικών, Διεύθυνση Χωροφυλακής σχετικά με την τήρηση της δημόσιας τάξης κατά τις εκλογές στο Άργος.
Αναφορά
1932 Σεπτέμβριος 29
infolib image control
Εγκύκλιος του Γ.Μαρή προς τους Γενικούς Διοικητές, τους Νομάρχες και τους Επάρχους του Κράτους με την οποία κοινοποιεί έγγραφο του Ε.Βενιζέλου.
Εγκύκλιος
1933 Φεβρουάριος 14
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Γ.Μαρή σχετικά με τον αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων που απασχολούνται στην βεβαίωση και την είσπαραξη των εσόδων.
Επιστολή
<1933>
infolib image control
Φάκελος του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού.
Φάκελος
infolib image control
Έκθεση του Αρχηγού της Χωροφυλακής Δ.Κατσώνα προς το Υπουργείο Εσωτερικών σχετικά με τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στο Κομμουνιστικό Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης.
Έκθεση
1933 Φεβρουάριος 18
infolib image control
Προκήρυξη του Ενιαίου Μετώπου Εργατών-Αγροτών, Περιφερειακή Εκλογική Επιτροπή προς όλους τους εργάτες, αγρότες και φτωχούς βιοπαλαιστές.
Φυλλάδιο
infolib image control
Εκλογικό Πρόγραμμα της Ομοσπανδίας Κομμουνιστικών Νεολαίων.
Φυλλάδιο
infolib image control
Τηλεγράφημα του νομάρχη Αρώνη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την υποψηφιότητα του Ι.Φίξ.
Τηλεγράφημα
1933 Φεβρουάριος 14
infolib image control
Επιστολή του Εμμ.Κατσιγιαννάκη προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού με την οποία διαβιβάζει αναφορά της Διευθύνσεως Ειδικής Ασφαλείας.
Διαβιβαστικό
1933 Φεβρουάριος 20
infolib image control
Αναφορά της Διεύθυνσης Ειδικής Ασφαλείας προς το Αρχηγείο της Χωροφυλακής, Τμήμα Ειδικής Ασφαλείας σχετικά με κομμουνιστική προεκλογική συγκέντρωση.
Αναφορά
1933 Φεβρουάριος 15
infolib image control
Επιστολή του Εμμ.Κατσιγιαννάκη προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού με την οποία διαβιβάζει αναφορά του Αρχηγείου Χωροφυλακής.
Διαβιβαστικό
1933 Φεβρουάριος 21
infolib image control
Αναφορά του Αρχηγείου Χωροφυλακής, Τμήμα Ειδικής Ασφαλείας προς το Υπουργείο Εσωτερικών, Διεύθυνση Χωροφυλακής περί δημοσίων υπαλλήλων.
Αναφορά
1933 Φερβουάριος 18
infolib image control
Επιστολή του Επιθεωρητή Δημοσίων Έργων Δρανδάκη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία υποβάλλει διατηγή προς το νομομηχανικό Λασιθίου.
Διαβιβαστικό
1933 Φεβρουάριος 22
infolib image control
Τηλεγράφημα Συκοπαραγωγών προς σχετικά με τις διαμαρτυρίες τους για την πτώση της τιμής των σύκων.
Τηλεγράφημα
<1932>
infolib image control
Τηλεγράφημα του νομάρχη Μανουσάκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την αποδοχή της επιθυμίας του Βενιζέλου από τους φίλους του Αθ.Τερζάκη.
Τηλεγράφημα
1933 Φεβρουάριος 23
infolib image control
Επιστολή του Εμμ.Κατσιγιαννάκη προς το Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με την αίτηση επαναφοράς του τέως υπενωματάρχου Στ.Κυριακουλάκου.
Επιστολή
1933 Φεβρουάριος 23
infolib image control
Επιστολή του Στ.Κυριακουλάκου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με αίτημά του για επιστροφή στο Σώμα Χωροφυλακής.
Επιστολή
1933 Ιανουάριος 31
infolib image control
Επιστολή του Εμμ.Κατσιγιαννάκη προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού με την οποία διαβιβάζει αναφορά του νομάρχη Σερρών.
Διαβιβαστικό
1933 Φεβρουάριος 23
infolib image control
Έκθεση του Νομάρχη Σερρών προς το Υπουργείο Εσωτερικών σχετικά με ενέργειες του Λαϊκού Κόμματος εναντίον προσφύγων στην Κοινότητα Αγκίστρι.
Έκθεση
1933 Φεβρουάριος 17
infolib image control
Τηλεγράφημα του νομάρχη Τρικάλων Παλαιολόγου προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού και το Υπουργείο Συγκοινωνίας σχετικά με διαμαρτυρίες εργατών της Εταιρείας ασφαλιστικών έργων Θεσσαλονίκης.
Τηλεγράφημα
1933 Φεβρουάριος 28
infolib image control
Επιστολή του Εμμ.Κατσιγιαννάκη προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με την χορήγηση ή μη σύνταξης στον τέως χωροφύλακα Αντ.Στρακόπουλου.
Επιστολή
1933 Μάρτιος 3
infolib image control
Επιστολή του Ν.Ρούσσου προς το Αρχηγείο της Χωροφυλακής με την οποία διαβιβάζει αίτηση του Ι.Στρακόπουλου.
Επιστολή
1933 Φεβρουάριος 11
infolib image control
Επιστολή του Ι.Στρακόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη χορήγηση σύνταξης στον γιό του Αντ.Στρακόπουλο.
Επιστολή
1933 Φεβρουάριος 7
infolib image control
Επιστολή του Εμμ.Κατσιγιαννάκη προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με την μετάβαση επιστράτων στη Θεσσαλονίκη.
Επιστολή
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αντ.Γκουλιάμα σχετικά με τη μετάβαση επιστράτων από την Ελλασσώνα στη Θεσσαλονίκη.
Τηλεγράφημα
<1933>
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γενικού Διοικητή Θράκης Δ.Φλωριά προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την αναχώρηση των Μουσουλμάνων από τη Δυτική Θράκη.
Τηλεγράφημα
1932 Οκτώβριος 6
infolib image control
Τηλεγράφημα του νομάρχη Κοζάνης Πασσαβή προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την οικονομική ενίσχυση για την κίνηση αυτοκινήτων.
Τηλεγράφημα
1933 Μάρτιος 3
infolib image control
Τηλεγράφημα του Χατζόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με εργασίες στο Λεπροκομείο Σπιναλόγκας.
Τηλεγράφημα
1933 Μάρτιος 23
infolib image control
Πίνακας συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων κατά τις εκλογές του 1932 και 1933.
Πίνακας
1932, 1933
infolib image control
Αποτελέσματα εκλογών της 5ης Μαρτίου 1933.
Πίνακας
1933 Μάρτιος 5
infolib image control
Αποτελέσματα εκλογών της 5ης Μαρτίου 1933 κτά εκλογικά τμήματα Θεσσαλονίκης.
Πίνακας
<1933 Μάρτιος 5>
infolib image control
Αποτελέσματα των εκλογών της 5ης Μαρτίου 1933 στην υποδιοίκηση Θεσσαλονίκης.
Πίνακας
1933 Μάρτιος 5
infolib image control
Αποτελέσματα εκλογών της 5ης Μαρτίου 1933 στην υποδιοίκηση Κατερίνης.
Πίνακας
1933 Μάρτιος 5
infolib image control
Αποτελέσματα εκλογών της 5ης Μαρτίου 1933 στην υποδιοίκηση Λαγκαδά.
Πίνακας
1933 Μάρτιος 5
infolib image control
Αποτελέσματα εκλογών της 5ης Μαρτίου 1933στην υποδιοίκηση Κιλκίς.
Πίνακας
1933 Μάρτιος 5

                                                                            infolib-libsolution