Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Τηλεγράφημα του Νομάρχη Στασινόπουλου προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με την αποστολή έκθεσης.
Τηλεγράφημα
1932 Μάρτιος 29
infolib image control
Τηλεγράφημα του Θεοδωράκη προς το Γραφείο Τύπου του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού σχετικά με την ταχυδρόμηση έκθεσης.
Τηλεγράφημα
1932 Μάρτιος 30
infolib image control
Έκθεση του Ν.Ασκούτση προς το Γραφείο Τύπου του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού σχετικά με εκκρεμή ζητήματα και την πολιτική κατάσταση στην Κρήτη.
Έκθεση
1932 Μάρτιος 29
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν.Ασκούτση προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με την αποστολή έκθεσης.
Τηλεγράφημα
1932 Μάρτιος 29
infolib image control
Έκθεση του Αθανασιάδη προς το Γραφείο Τύπου του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού σχετικά με τα εκκρεμή ζητήματα και την πολιτική κατάσταση στη Ζάκυνθο.
Έκθεση
1932 Μάρτιος 29
infolib image control
Επιστολή του Αθανασιάδη προς το Γραφείο Τύπου του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού σχετικά με την καθυστέρηση στην υποβολή έκθεσης.
Επιστολή
1932 Μάρτιος 24
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αθανασιάδη προς τον Τσιμπιδάρο σχετικά με την αποστολή έκθεσης.
Τηλεγράφημα
1932 Μάρτιος 30
infolib image control
Επιστολή του Σ.Χώτζη προς το Γραφείο Τύπου του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, που διαβιβάζει έγγραφα σχετικά με γενικά ζητήματα του νομού Έβρου.
Διαβιβαστικό
1932 Μάρτιος 30
infolib image control
Έκθεση του Σ.Χώτζη σχετικά με εκκρεμή ζητήματα και την πολιτική κατάσταση στο νομό Έβρου.
Έκθεση
1932 Μάρτιος 30
infolib image control
Παραστατικός χάρτης εμφαίνων την μεταφοράν των πλημμυροπαθών χωρίων νομού Έβρου, των προσβαλλομένων υπό των ποταμών Έβρου και Άρδα.
Δισδιάστατος χάρτης
1932 Μάρτιος 30
infolib image control
Παραστατικός χάρτης Νομού Έβρου εμφανίζων την προσπάθειαν διά την αύξησιν του γεωργικού κλήρου διά παραχωρήσεως γαιών, κατασκευής αντιπλημμυρικών έργων και συνεταιρισμών εγγείων βελτιώσεων.
Δισδιάστατος χάρτης
1932 Μάρτιος 30
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ελευθεριάδη προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με αποστολή αναφοράς.
Τηλεγράφημα
1932 Μάρτιος 29
infolib image control
Τηλεγράφημα του Σ.Χώτζη προς τον Τσιμπιδάρο σχετικά με την ταχυδρόμηση έκθεσης.
Τηλεγράφημα
1931 Μάρτιος 3
infolib image control
Έκθεση του Κ.Π.Κρεββατά προς το Γραφείο Τύπου του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού σχετικά με τη γενική κατάσταση του νομού Μεσσηνίας.
Έκθεση
1932 Μάρτιος 30
infolib image control
Τηλεγράφημα του Κ.Π.Κρεββατά προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με την ταχυδρόμηση έκθεσης.
Τηλεγράφημα
1932 Μάρτιος 30
infolib image control
Επιστολή του Μαυρομιχάλη προς το Γραφείο Τύπου του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, που διαβιβάζει ένα φύλλο της εφημερίδας "Κήρυξ".
Διαβιβαστικό
1932 Μάρτιος 30
infolib image control
Έκθεση του Νομάρχη Φθιωτιδοφωκίδος προς το Γραφείο Τύπου του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού σχετικά με τα εκκρεμή ζητήματα και την πολιτική κατάσταση του νομού.
Έκθεση
1932 Μάρτιος 30
infolib image control
Τηλεγράφημα του Νίκογλου προς τον Τσιμπιδάρο σχετικά με διάψευση δημοσιεύματος.
Τηλεγράφημα
1932 Μάρτιος 30
infolib image control
Έκθεση του Νομάρχη Ηρακλείου προς το Γραφείο Τύπου του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού σχετικά με τα εκκρεμή ζητήματα και την πολιτική κατάσταση του νομού.
Έκθεση
1932 Μάρτιος 30
infolib image control
Έκθεση του Νομάρχη Κέρκυρας προς το Γραφείο Τύπου του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού σχετικά με τα εκκρεμή ζητήματα και την πολιτική κατάσταση στο νομό Κέρκυρας.
Έκθεση
1932 Μάρτιος 31
infolib image control
Αναφορά του Νομάρχη Αττικοβοιωτίας προς τη Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με τα δημοτικά και κοινοτικά έργα του νομού.
Αναφορά
1932 Μάρτιος 31
infolib image control
Επιστολή του Νομάρχη Άρτας προς το Γραφείο Τύπου του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού σχετικά με την πολιτική κατάσταση στο νομό.
Επιστολή
1932 Μάρτιος 31
infolib image control
Τηλεγράφημα του Σαρρή προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με υποβολή έκθεσης.
Τηλεγράφημα
1932 Μάρτιος 30
infolib image control
Επιστολή του Η.Δ.Σταματόπουλου προς το Γραφείο Τύπου του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού σχετικά με αναφορά.
Επιστολή
1932 Απρίλιος 1
infolib image control
Έκθεση του Νομάρχη Χίου προς το Γραφείο Τύπου του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού σχετικά με τα εκκρεμή ζητήματα και την πολιτική κατάσταση του νομού.
Έκθεση
1932 Μάρτιος 31
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γκότση προς το Νομάρχη Αιτωλοακαρνανίας σχετικά με αίτημα των κοινοτήτων Δήμου Ξηρομέρου.
Τηλεγράφημα
1932 Απρίλιος 1
infolib image control
Αναφορά της Υποδιοίκησης Χωροφυλακής Τριχωνίδος προς τη Διοίκηση Χωροφυλακής Αιτωλοκαρνανίας σχετικά με την κίνηση για τη μη εξαγορά καπνών.
Αναφορά
1932 Απρίλιος 2
infolib image control
Αναφορά του Α.Γκότση προς την Υποδιοίκηση Χωροφυλακής Βόνιτσας σχετικά με την αναμενόμενη εκδήλωση συλλαλητηρίου στον Αστακό.
Αναφορά
1932 Απρίλιος 3
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Τόντου προς το Νομάρχη Αιτωλοακαρνανίας σχετικά με συγκρότηση συλλαλητηρίου από τους κατοίκους της Κοινότητας Μπαμπίνης.
Τηλεγράφημα
1932 Απρίλιος 3
infolib image control
Έκθεση του Νομάρχη Ευβοίας προς το Γραφείο Τύπου του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού σχετικά με τα εκκρεμή ζητήματα και την πολιτική κατάσταση του νομού.
Έκθεση
1932 Απρίλιος 2
infolib image control
Επιστολή του Γ.Γεωργιάδη προς το Γραφείο Τύπου του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, που διαβιβάζει μηνιαία έκθεση για τη γενική κατάσταση του νομού Κεφαλληνίας.
Διαβιβαστικό
1932 Απρίλιος 2
infolib image control
Έκθεση της Νομαρχίας Κεφαλληνίας σχετικά με τα εκκρεμή ζητήματα και την πολιτική κατάσταση του νομού.
Έκθεση
<1932 Απρίλιος>
infolib image control
Επιστολή του Ε.Αθανασιάδη προς το Γραφείο Τύπου του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού σχετικά με ανωμαλία στη Λέσχη Φιλελευθέρων Ζακύνθου.
Επιστολή
1932 Απρίλιος 4
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αρώνη προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με την ταχυδρόμηση έκθεσης.
Τηλεγράφημα
1932 Μάρτιος 30
infolib image control
Έκθεση του Σ.Γονατά προς το Γραφείο Τύπου του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού σχετικά με τη γενική κατάσταση της Μακεδονίας.
Έκθεση
1932 Απρίλιος 4
infolib image control
Έκθεση του Γ.Κ.Γεωργιάδη προς το Γραφείο Τύπου του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού σχετικά με τα εκκρεμή ζητήματα και την πολιτική κατάσταση του νομού Λέσβου.
Έκθεση
1932 Απρίλιος 5
infolib image control
Επιστολή του Αρχηγού της Αστυνομίας Πόλεων προς τον Ε.Βενιζέλο, που διαβιβάζει έγγραφα σχετικά με την κομμουνιστική κίνηση.
Διαβιβαστικό
1932 Απρίλιος 5
infolib image control
Έκθεση βεβαίωσης αδικήματος του αστυφύλακα Α.Παπαγεωργίου σχετικά με κομμουνιστική κίνηση.
Έκθεση
1932 Μάρτιος 19
infolib image control
Αναφορά του Τμήματος Γενικής Ασφάλειας Πειραιώς προς την Αστυνομική Διεύθυνση Πειραιά σχετικά με τη σύλληψη κομμουνιστών.
Αναφορά
1932 Μάρτιος 29
infolib image control
Ο Κληρωτός. Όργανο του Κομμ. Κομμ. και της ΟΚΝΕ για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των κληρωτών 31β ναυτικού 32α ξηράς.
Μονόφυλλο
infolib image control
Μανιφέστο του Πολιτικού Γραφείου της Κ.Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδος.
Μονόφυλλο
infolib image control
Αναφορά του Νομάρχη Αιτωλοακαρνανίας προς το Γραφείο Τύπου του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού σχετικά με την πολιτική κατάσταση του νομού.
Αναφορά
1932 Απρίλιος 7
infolib image control
Επιστολή του Νομάρχη Αιτωλοακαρνανίας προς το Γραφείο Τύπου του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού σχετικά με τη μη υποβολή μηνιαίας αναφοράς.
Επιστολή
1932 Μάρτιος 24
infolib image control
Έκθεση του Νομάρχη Λακωνίας προς το Γραφείο Τύπου του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού σχετικά με τα εκκρεμή ζητήματα και την πολιτική κατάσταση του νομού.
Έκθεση
1932 Απρίλιος 8
infolib image control
Αναφορά της Διοίκησης Χωροφυλακής Λακωνίας προς την Ανωτέρα Διοίκηση Χωροφυλακής Πελοποννήσου σχετικά με συμπεριφορά μαθητών σε γυμνάσιο του νομού Λακωνίας.
Αναφορά
1932 Απρίλιος 4
infolib image control
Αναφορά του Τμήματος Χωροφυλακής Σπάρτης προς τη Διεύθυνση Χωροφυλακής Λακωνίας σχετικά με τις κοινωνικές θεωρίες που υιοθετεί ο Χ.Μπούκουρος.
Αναφορά
1932 Μάρτιος 30
infolib image control
Έκθεσις επί των εκτελεσθέντων έργων υπό του Ε.Τ.Ε.Ο. Νομού Αττικοβοιωτίας από συστάσεως αυτού μέχρι 1 Ιανουαρίου 1932.
Έκθεση
<1932>
infolib image control
Επιστολή του Ε.Αθανασιάδη προς το Γραφείο Τύπου του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, που διαβιβάζει έκθεση σχετικά με την κομμουνιστική κίνηση στη Ζάκυνθο.
Διαβιβαστικό
1932 Απρίλιος 9
infolib image control
Έκθεση της Επιτροπής Δημόσιας Ασφάλειας Ζακύνθου σχετικά με την κομμουνιστική κίνηση στο νομό.
Έκθεση
1932 Απρίλιος 9
infolib image control
Επιστολή του Αρχηγού Αστυνομίας Πόλεων προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία υποβάλλει την παραίτηση του.
Επιστολή
1932 Απρίλιος 22
infolib image control
Έκθεση του Νομάρχη Αιτωλοακαρνανίας προς το Γραφείο Τύπου του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού σχετικά με την πολιτική κατάσταση στο νομό.
Έκθεση
1932 Απρίλιος 27
infolib image control
Επιστολή του Σταματόπουλου προς το Γραφείο Τύπου του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού σχετικά με τη γενική κατάσταση του νομού Χαλκιδικής.
Επιστολή
1932 Απρίλιος 28
infolib image control
Επιστολή του Ε.Αθανασιάδη προς το Γραφείο Τύπου του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού σχετικά με ανακοινωθέν για κομμουνιστικές ενέργειες.
Επιστολή
1932 Απρίλιος 28
infolib image control
Έκθεση του Νομάρχη Κέρκυρας προς το Γραφείο Τύπου του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού σχετικά με τα εκκρεμή ζητήματα και την πολιτική κατάσταση του νομού.
Έκθεση
1932 Απρίλιος 30
infolib image control
Έκθεση του Αρώνη προς το Γραφείο Τύπου του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού σχετικά με τη πολιτική κατάσταση του νομού Κυκλάδων.
Έκθεση
1932 Απρίλιος 30
infolib image control
Έκθεση του Νομάρχη Καβάλας προς το Γραφείο Τύπου του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού σχετικά με τα εκκρεμή ζητήματα και τη γενική πολιτική κατάσταση στο νομό Καβάλας.
Έκθεση
1932 Μάρτιος 26
infolib image control
Έκθεση του Θεοδωράκη προς το Γραφείο Τύπου του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού σχετικά με τα εκκρεμή ζητήματα και τη γενική πολιτική κατάσταση στο νομό Ιωαννίνων.
Έκθεση
1932 Απρίλιος 30
infolib image control
Επιστολή του Νομάρχη Φθιοτιδοφωκίδος προς το Γραφείο Τύπου του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού σχετικά με τα εκκρεμή ζητήματα και την πολιτική κατάσταση του νομού.
Επιστολή
1932 Απρίλιος 30
infolib image control
Έκθεση του Ν.Ασκούτση προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την επίτευξη οικονομίας.
Έκθεση
1932 Μάιος 3
infolib image control
Έκθεση του Γ.Γεωργιάδη προς το Γραφείο Τύπου του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού σχετικά με τη γενική κατάσταση του νομού Κεφαλληνίας.
Έκθεση
1932 Μάιος 3
infolib image control
Επιστολή του Νομάρχη Λακωνίας προς το Γραφείο Τύπου του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού σχετικά με τα εκκρεμή ζητήματα και την πολιτική κατάσταση του νομού.
Έκθεση
1932 Μάιος 4
infolib image control
Πίνακας των ανέργων απόρων στο νομό Λακωνίας κατα περιφέρειες.
Πίνακας
<1932>
infolib image control
Έκθεση του Σ.Γονατά προς το Γραφείο Τύπου του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού σχετικά με την πολιτική κατάσταση και τα εκκρεμή ζητήματα στη Μακεδονία.
Έκθεση
1932 Μάιος 7
infolib image control
Επιστολή του Νομάρχη Αργολιδοκορινθίας προς το Γραφείο Τύπου του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού σχετικά με την κομμουνιστική κίνηση στο νομό.
Επιστολή
1932 Μάιος 7
infolib image control
Επιστολή του Νομάρχη Αργολιδοκορινθίας προς τον Κ.Λιδωρίκη σχετικά με τη δύναμη του Κόμματος των Φιλελευθέρων στο νομό.
Επιστολή
1932 Μάιος 5
infolib image control
Έκθεση του Νομάρχη Αργολιδοκορινθίας προς τον Πρόεδρο της Διοικούσης Επιτροπής του Κόμματος των Φιλελευθέρων σχετικά με την πολιτική κατάσταση του νομού.
Έκθεση
1932 Μάιος
infolib image control
Αναφορά του Νομάρχη Ηλείας προς το Γραφείο Τύπου του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού σχετικά με ζητήματα που αφορούν το νομό.
Έκθεση
1932 Μάρτιος 28
infolib image control
Έκθεση του Γ.Κ.Γεωργιάδη προς το Γραφείο Τύπου του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού σχετικά με τα εκκρεμή ζητήματα και την πολιτική κατάσταση στο νομό Λέσβου.
Έκθεση
1932 Μάιος 8
infolib image control
Επιστολή του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Γραφείο Τύπου του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, που διαβιβάζει έγγραφα σχετικά με το νομό Τρικκάλων.
Διαβιβαστικό
1932 Μάιος 10
infolib image control
Αναφορά του Ν.Λάππα προς τον Κ.Λιδωρίκη σχετικά με δημοσίευμα της εφημερίδας Τρικάλων "Θάρρος".
Αναφορά
1932 Αύγουστος 11
infolib image control
Θάρρος.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1931 Αύγουστος 2
infolib image control
Θάρρος.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1931 Ιούλιος 26
infolib image control
Έκθεση του Ε.Αθανασιάδη προς το Γραφείο Τύπου του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού σχετικά με την πολιτική κατάσταση στο νομό Ζακύνθου.
Έκθεση
1932 Μάιος 10
infolib image control
Έκθεση της Επιτροπής Δημόσιας Ασφάλειας Ζακύνθου σχετικά με την κομμουνιστική κίνηση στο νομό.
Έκθεση
1932 Μάιος 3
infolib image control
Επιστολή του Σ.Γονατά προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη διάθεση δωρεάς προς τη Γενική Διοίκηση Μακεδονίας.
Επιστολή
1932 Μάιος 13
infolib image control
Τηλεφώνημα του Καλυβίτη προς το Υπουργείο Εσωτερικών και το Αρχηγείο της Αστυνομίας σχετικά με την απόφαση εργατικών σωματείων για πραγματοποίηση απεργίας.
Αρχειακό Τεκμήριο
1932 Μάιος 21
infolib image control
Τηλεγράφημα του Καλογερόπουλου προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με δημοσιεύματα αθηναϊκών εφημερίδων για τη στρατιωτική κατάληψη εργατικού κέντρου στην Πάτρα.
Τηλεγράφημα
1932 Ιούνιος 4
infolib image control
Τηλεγράφημα του Μαυρομιχάλη προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με την υποβολή έκθεσης.
Τηλεγράφημα
1932 Μάρτιος 30
infolib image control
Έκθεση του Θεοδωράκη προς το Γραφείο Τύπου του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού σχετικά με εκκρεμή ζητήματα και την πολιτική κατάσταση στο Νομό Ιωαννίνων.
Έκθεση
1932 Μάρτιος 29

Bρέθηκαν 79 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution