Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Εσωτερικών, Β.Καραπαναγιώτη, προς την Γενική Διεύθυνση Δημοσίου Λογιστικού σχετικά με την ανάγκη αύξησης των εξόδων για την ένδυση και υπόδυση των αστυφυλάκων.
Επιστολή
1931 Ιανουάριος 8
infolib image control
Περί κοινοποιήσεως του Νόμου 4310.
Φυλλάδιο, 33
1929 Αύγουστος 27
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Διοικητή Ηπείρου, Α.Καλεύρα, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την κατάρτιση ενόπλων σωμάτων από Ηπειρώτες οπλαρχηγούς.
Επιστολή
1931 Φεβρουάριος 16
infolib image control
Διαβιβαστικό του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Διοίκησης Μακεδονίας, Π.Καλλιγά, προς το Πολιτικό Γραφείο του Προέδρου της Κυβέρνησης.
Διαβιβαστικό
1931 Φεβρουάριος 20
infolib image control
Διάταγμα περί αστυνομίας πόλεων.
Διάταγμα
1931
infolib image control
Έκθεση του Γενικού Διοικητή Μακεδονίας, Σ.Γονατά, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την νομοθετική ρύθμιση της υπηρεσίας της Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων.
Έκθεση
1931 Φεβρουάριος 20
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γενικού Διοικητή Ηπείρου, Α.Καλεύρα, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την συνάντηση που είχε με τον Κώτσο Τάση.
Τηλεγράφημα
1931 Φεβρουάριος 16
infolib image control
Επιστολή της Διεύθυνσης Ειδικής Ασφαλείας Αθηνών προς το Αρχηγείο της Χωροφυλακής, Τμήμα Ειδικής Ασφαλείας, σχετικά με τη συμμετοχή των δημοσίων υπαλλήλων στην απεργία της Γενικής Συνομοσπνδίας εργατών της Ελλάδας.
Επιστολή
1931 Φεβρουάριος 23
infolib image control
Επιστολή της Διεύθυνσης Ειδικής Ασφαλείας Αθηνών προς το Αρχηγείο της Χωροφυλακής, Τμήμα Ειδικής Ασφαλείας σχετικά με την μελετώμενη απεργία των Δημοσίων Υπαλλήλων και Εργατών.
Επιστολή
1931 Φεβρουάριος 25
infolib image control
Επιστολή της Διεύθυνσης Ειδικής Ασφαλείας προς το Αρχηγείο της Χωροφυλακής, Τμήμα Ειδικής Ασφαλείας, σχετικά με τις κινήσεις των δημοσίων υπαλλήλων.
Επιστολή
1931 Φεβρουάριος 25
infolib image control
Επιστολή του Διοικητή του Ειδικού Τμήματος Ασφαλείας προς την Αστυνομική Διεύθυνση Πειραιώς σχετικά με την κίνηση των Εργατικών Οργανώσεων για την ενίσχυση της δημοσιοϋπαλληλικής κινήσεως.
Επιστολή
1931 Φεβρουάριος 25
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γενικού Διοικητή Κρήτης, Ν.Ασκούτση, προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με την συμμετοχή των δημοσίων υπαλλήλων της Κρήτης στην απεργία.
Τηλεγράφημα
1931 Φεβρουάριος 26
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή Ειδικής Ασφαλείας Αθηνών, Ι.Παπαγρηγοράκη, προς το Αρχηγείο της Χωροφυλακής, Τμήμα Ειδικής Ασφαλείας, σχετικά με την δημοσιοϋπαλληλική και εργατική κίνηση.
Επιστολή
1931 Φεβρουάριος 27
infolib image control
Τηλεγράφημα του αναπληρωτή του Γενικού Διοικητή Ηπείρου, Βλαχόπουλου, προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με την δημοσιοϋπαλληλική κίνηση στα Ιωάννινα.
Τηλεγράφημα
1931 Φεβρουάριος 26
infolib image control
Επιστολή του Υπουργείου Εσωτερικών, Διεύθυνση Γεωργίας, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τον αριθμό των διορισμένων και υπηρετούντων αστυφυλάκων.
Επιστολή
1931 Φεβρουάριος 28
infolib image control
Σημείωμα της Διεύθυνσης Γεωργίας του Υπουργείου Εσωτερικών προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την αύξηση της αστυνομικής δύναμης.
Σημείωμα
1931 Φεβρουάριος 27
infolib image control
Επιστολή του Εμμ.Κατσιγιαννάκη προς το Πολιτικό Γραφείου του Πρωθυπουργού σχετικά με καταγγελίες της Αθλητικής Εργατικής Οργάνωσης περιφέρειας Λαρίσσης κατά χωροφυλάκων.
Επιστολή
1931 Φεβρουάριος 3
infolib image control
Υπόμνημα της Εργατικής Αθλητικής Ενώσεως Περιφέρειας Λαρίσσης προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με καταγγελίες κατά των οργάνων της επιτόπιας χωροφυλακής.
Υπόμνημα
1930 Δεκέμβριος 6
infolib image control
Επιστολή του Εμμ.Κατσιγιαννάκη προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με καταγγελίες για τα όργανα της Χωροφυλακής Λαρίσσης.
Επιστολή
1931 Μάρτιος 3
infolib image control
Υπόμνημα της Οργάνωσης Αθλητικής και Εργατικής Βοήθειας Λαρίσσης προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο διατυπώνονται παράπονα κατά των οργάνων της Χωροφυλακής Λαρίσσης.
Υπόμνημα
1930 Δεκέμβριος 7
infolib image control
Διαβιβαστικό του Ιδιαίτερου Γραμματέα του Προέδρου της Κυβέρνησης, Ν.Κ.Στεφανίδη, προς τον Γ.Σιδέρη.
Διαβιβαστικό
1930 Δεκέμβριος 10
infolib image control
Φάκελος από το Υπουργείο Εσωτερικών προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού.
Φάκελος
<1931>
infolib image control
Επιστολή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης προς το Αρχηγείο της Χωροφυλακής, Τμήμα Ειδικής Ασφαλείας, σχετικά με την δημοσιοϋπαλληλική συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε.
Επιστολή
1931 Ιανουάριος 19
infolib image control
Έκθεση του Ι.Παπαγρηγορίου σχετικά με την σύλληψη μελών του Κομμουνιστικού Κόμματος.
Έκθεση
1931 Μάρτιος 12
infolib image control
Έκθεση του Νομάρχη Αιτωλοακαρνανίας, Γ.Κουράτου, όπου γίνεται γενική επισκόπηση της περιφέρειας του Νομού Αιτωλοακαρνανίας.
Έκθεση
1931 Μάρτιος 12
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γενικού Διοικητή Ηπείρου, Α.Καλεύρα, προς τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης σχετικά με το ζήτημα της ανέγερσης διοικητηρίου στα Ιωάννινα.
Τηλεγράφημα
1931 Ιανουάριος 20
infolib image control
Έκθεση του Νομάρχη Φλωρίνης, Β.Μπάλκου, προς το Υπουργείο Εσωτερικών, το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού και την Γενική Διοίκηση Μακεδονίας σχετικά με τη δράση του Βουλγαρικού Κομιτάτου.
Έκθεση
1931 Ιανουάριος 30
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Εσωτερικών, Β.Καραπαναγιώτη, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με θέματα της Αστυνομίας.
Επιστολή
1931 Φεβρουάριος 5
infolib image control
Επιστολή του Νομάρχη Φλωρίνης, Β.Μπάλκου, προς το Υπουργείο Εσωτερικών σχετικά με την μετανάστευση σλαβοφώνων της περιφέρειας Φλωρίνης και Πέλλης στην Αμερική.
Επιστολή
1931 Φεβρουάριος 13
infolib image control
Φάκελος, όπου αναφέρεται ως αποστολέας η Νομαρχία Φλωρίνης.
Φάκελος
<1931>
infolib image control
Εισηγητικό σημείωμα του Υπουργείου Εσωτερικών, της Κεντρικής Υπηρεσίας Αλλοδαπών, σχετικά με την μετανάστευση Σλαβοφώνων της Δυτικής Μακεδονίας στον Καναδά.
Σημείωμα
1931 Φεβρουάριος

Bρέθηκαν 31 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution