Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Τηλεγράφημα του Γενικού Διοικητή Ηπείρου Αχ.Καλεύρα προς τον Γ.Σιδέρη σχετικά με την έκρηξη πυρκαγιάς στο διοικητήριο.
Τηλεγράφημα
1930 Φεβρουάριος 6
infolib image control
Αστυνομική διάταξις περί απαγορεύσεως συλλογής εράνων και εισπράξεων συνδρομών εν τοις εργοστασίοις.
Αστυνομική διάταξη
1930 Φεβρουάριος 19
infolib image control
Αναφορά του Μιχ.Σταυρινού προς το Υπουργείο Εσωτερικών, Διεύθυνση Αγορανομίας σχετικά με το ζήτημα της προσαύξησης του σίτου.
Αναφορά
1930 Δεκέμβριος 26
infolib image control
Επιστολή του Συνδέσμου Αλευροβιομηχάνων της Ελλάδας προς το Υπουργείο Εσωτερικών, Διεύθυνση Αγορανομίας σχετικά με το ζήτημα της προσάυξησης της τίμης του σίτου.
Επιστολή
1930 Δεκέμβριος 19
infolib image control
Έκθεσις του Γ.Καλοχρισταινάκη περί της καταστάσεωςς του Κομμουνισμού εν Θεσσαλονίκη το έτος 1930.
Έκθεση
infolib image control
Επιστολή προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με σκέψεις για την οικονομική αποκέντρωση.
Επιστολή
1930 Ιούνιος 19
infolib image control
Έκθεση σχετικά με προτάσεις για αποκέντρωση της Διοίκησης του Ελληνικού Κράτους..
Έκθεση
infolib image control
Υπόμνημα του Γ.Δ.Μαυρικάκη σχετικά με τη διάθεση των εισπράξεων του Ταμείου Αλληλοβοήθειας των οπλιτών της Χωροφυλακής.
Υπόμνημα
1930 Μάρτιος 11
infolib image control
Υπόμνημα του Γ.Δ.Μαυρικάκη σχετικά με την οργάνωση της εσωτερικής ασφάλειας και τάξης της Ελλάδας.
Υπόμνημα
<1930>
infolib image control
Τηλεγράφημα των Γ.Σιδέρη, Εμμ.Εμμανουηλίδη, Αχ.Παπαδάτου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά
Τηλεγράφημα
1930 Απρίλιος 18
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή του Ιδιαιτέρου Γραφείου του Πρωθυπουργού προς τον Δ.Χατζή με την οποία διαβιβάζει επιστολή του Υπουργείου Εσωτερικών.
Διαβιβαστικό
1930 Μάιος 1
infolib image control
Επιστολή του Υπουργείου Εσωτερικών, Διεύθυνση Διοικήσεως προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με αίτηση του Δ.Κοϊμτζή.
Επιστολή
1930 Απρίλιος 22
infolib image control
Επιστολή του Στ.Στεφάνου προς τον Γ.Σιδέρη με την οποία διαβιβάζει επιστολή του βουλευτή Χαλκίδας Δ.Χατζή.
Διαβιβαστικό
1930 Απρίλιος 10
infolib image control
Επιστολή του Δ.Χατζή προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με παράκλησή του για διορισμό του Δ.Κοϊμτζή.
Επιστολή
1930 Απρίλιος 7
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαιτέρου Γραμματέα του Πρωθυπουργού προς τον Αλ.Σκορδίλη με την οποία διαβιβάζει αναφορά για τα παράπονα του Συνδέσμου Αυτοκινητιστών.
Διαβιβαστικό
1930 Ιούλιος 14
infolib image control
Επιστολή της Διοίκησης Χωροφυλακής Χανίων προς τη Γενική Διοίκηση Κρήτης σχετικά με παράπονα του Συνδέσμου Αυτοκινητιστών.
Επιστολή
1930 Ιούνιος 21
infolib image control
Επιστολή του Συνδέσμου Αυτοκινητιστών Νομού Χανίων προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά
Επιστολή
1930 Απρίλιος 22
infolib image control
Επιστολή του προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την φροντίδα των λεπρών της Αθήνας.
Επιστολή
1930 Φεβρουάριος 3
infolib image control
Επιστολή του Νομάρχη Κέρκυρας προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη δυσμενή κομματική ατμόσφαιρα για την Κυβέρνηση στην Κέρκυρα.
Επιστολή
1930 Ιούλιος 1
infolib image control
Έκθεση του Νομάρχη Κέρκυρας προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη δράση της Ιταλικής Προπαγάνδας στην Κέρκυρα.
Έκθεση
1930 Ιούλιος 7
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γ.Κατεχάκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την καθυστέρηση των δημοσίων έργων στο Νομό Λασιθίου.
Τηλεγράφημα
1930 Ιούλιος 7
infolib image control
Επιστολή του Γ.Κατεχάκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την προγανδιστική ενέργεια κατοίκων του Νομού Ρεθύμνου, που αδυνατούν να καταβάλουν φόρους.
Επιστολή
1930 Ιούλιος 9
infolib image control
Πρωτόκολλο τιμής.
Φυλλάδιο
1930 Ιούνιος 25
infolib image control
Επιστολή του Υπουργείου Οικονομικών, Γενική Διεύθυνση Δημοσίου Λογιστικού προς τον Ι.Δροσουλάκη σχετικά με την καθυστέρηση της είσπραξης των φόρων.
Επιστολή
1930 Ιούνιος 2
infolib image control
Απόσπασμα εξ εκθέσεως επιθεωρήσεως της φορολογίας των επιτηδευμάτων παρα τη Οικονομική Εφορία Ρεθύμνης.
Έκθεση
1927 Σεπτέμβριος
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γ.Κατεχάκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τα αγροτικά χρέη των κατοίκων του Νομού Ρεθύμνου.ΑΑ
Τηλεγράφημα
1930 Ιούλιος 14
infolib image control
Επιστολή του Γ.Κατεχάκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη ματαίωση συλλαλητηρίου αγροτών στο νομό Ρέθυμνο.
Επιστολή
1930 Ιούλιος 21
infolib image control
Υπόμνημα των Οργανωμένων Σωματείων και Λαϊκής Αντιπροσωπείας προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με αίτηματα για την αντιμετώπιση των οικονομικών τους δυσχερειών.
Υπόμνημα
1930 Ιούλιος 20
infolib image control
Απόσπασμα της υπαριθ.3394 από 26 Φεβρουαρίου 1930 εκθέσεως του Νομάρχου Φλωρίνης Π.Καλλιγά.
Έκθεση
1930 Φεβρουάριος 26
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γ.Κατεχάκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την υποβολή υπομνήματος επίτροπής του αγροτικού κόσμου του νομού Ρεθύμνου.
Τηλεγράφημα
1930 Ιούλιος 21
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αχ.Καλεύρα προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την ανέγερση του Διοικητηρίου.
Τηλεγράφημα
1930 Ιούλιος 24
infolib image control
Τηλεγράφημα του Καλοχριστιαννάκη προς τον Ε.Βενιζέλο, το Υπουργείο Εσωτερικών και το Αρχηγείο της Χωροφυλακής σχετικά με τη διάλυση κομμουνιστών.
Τηλεγράφημα
1930 Αύγουστος 2
infolib image control
Έκθεση του Γ.Κακουλίδη προς το Υπουργείο Εξωτερικών, Β Τμήμα Πολιτικό σχετικά
Έκθεση
1930 Σεπτέμβριος 16
infolib image control
Εγκύκλιος του Γενικού Διοικητή Θράκης Γ.Κακουλίδη προς τις διοικητικές αρχές της Δυτικής Θράκης σχετικά με τηνέκδοση πιστοποιητικών μη ανταλλαξιμότητας.
Εγκύκλιος
1930 Αύγουστος 23
infolib image control
Ανακοινωθέν του Γ.Κακουλίδη προς τους Μουσουλμάνους Έλληνες υπηκόους της Θράκης, που διεκδικούν την απόδοση ακινήτων.
Ανακοινωθέν
1930 Σεπτέμβριος 16
infolib image control
Επιστολή του Γ.Σιδέρη προς το Ιδιαίτερο Γαρφείου του Προέδρου της Κυβερνήσεως σχετικά με την ανάκληση της μετάθεσης του υπομοιράρχου Φ.Γκαβαλιώτη.
Επιστολή
1930 Σεπτέμβριος 16
infolib image control
Επιστολή του Δ.Μητόση προς τον Στ.Στεφάνου σχετικά με την μετάθεση του υπομοιράρχου Φ.Γκαβαλιώτη.
Επιστολή
1930 Σεπτέμβριος 3
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή του Ιδιατέρου Γραφείου του πρωθυπουργού προς τον Δ.Μητόση σχετικά με το ζήτημα της μετάθεσης του Φ.Γκαβαλιώτη.
Επιστολή
1930 Σεπτέμβριος 19
infolib image control
Έκθεση του Κ.Στυλιανόπουλου σχετικά με την μετάβασή του στη Δυτική Θράκη.
Έκθεση
1930 Ιανουάριος 15
infolib image control
Έκθεση του Γ.Κατεχάκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με υπόμνημα των αγροτών της επαρχίας Αποκορώνου.
Έκθεση
1930 Σεπτέμβριος 22
infolib image control
Υπόμνημα των Αγροτών της Επαρχίας Αποκορώνου προς το Γ.Κατεχάκη σχετικά
Υπόμνημα
1930 Σεπτέμβριος 18
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαίτερου Γραμματέα του Πρωθυπουργού προς τον Ν.Ασκούτση με την οποία διαβιβάζει την άποψη του Υπουργείου Γεωργίας για το ζήτημα των αγροτών της επαρχίας Αποκορώνου.
Διαβιβαστικό
1931 Μάρτιος 11
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γ.Κακουλίδη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με αίτημα του να συνοδεύσει τον Βενιζέλο.
Τηλεγράφημα
1930 Οκτώβριος 3
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή του Ιδιατέρου Γραφείου του Πρωθυπουργού προς τον Γεννάδιο σχετικά με το περιεχόμενο λόγου του Βενιζέλου.
Επιστολή
1930 Οκτώβριος 6
infolib image control
Τηλεγράφημα του Π.Καλλιγά προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με αίτημα αντιπροσώπων συνοικισμών και οργνώσεων Θεσσαλονίκης για συγκρότηση συλλαλητηρίου.
Τηλεγράφημα
1930 Οκτώβριος 12
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς τον Π.Καλλιγά σχετικά με την απαγόρευση συλλαλητηρίου σε ανοικτό χώρο στη Θεσσαλονίκη.
Τηλεγράφημα
infolib image control
Τηλεγράφημα του Θρ.Μάλης προς το Γραφείο του Πρωθυπουργού και το Υπουργείο Εσωτερικών σχετικά με το αν πραγματοποιηθεί επίσκεψη του Βενιζέλου στον Πύργο.
Τηλεγράφημα
1930 Οκτώβριος 10
infolib image control
Τηλεγράφημα του Στ.Στεφάνου προς τον Νομάρχη Πύργου Θρ.Μάλη σχετικά με μετάβαση του Βενιζέλου στον Πύργο.
Τηλεγράφημα
1930 Οκτώβριος 13
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γ.Κατεχάκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τον αναμενόμενο θάνατο του βουλευτή Πολυχρονίδη.
Τηλεγράφημα
1930 Οκτώβριος 18
infolib image control
Κατάστασις εμφαίνουσα τας τιμάς σίτου από 9 Ιουλίου 1928 μέχρι 4 Ιανουαρίου 1930.
Πίνακας
infolib image control
Τηλεγράφημα του Μαρκαντωνάκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τον αναμενόμενο θάνατο του βουλευτή Πολυχρονίδη.
Τηλεγράφημα
1930 Οκτώβριος 20
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς τον Έπαρχο Ξάνθης σχετικά με την ίδρυση Συλλόγου Θυμάτων Τοκογλύφων.
Τηλεγράφημα
1930 Οκτώβριος 23
infolib image control
Επιστολή του Νομάρχη Αρκαδίας προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη δωρεά του Βενιζέλου για την ενίσχυση ιδρυμάτων της Τρίπολης.
Επιστολή
1930 Οκτώβριος 24
infolib image control
Επιστολή του Τοπικού Προσκοπικού Συνδέσμου Τρίπολης Ο Κολοκοτρώνης προς τον Νομάρχη Τρίπολης σχετικά με τη δωρεά του Βενιζέλου.
Επιστολή
1930 Οκτώβριος 17
infolib image control
Απόδειξη είσπραξης του Τοπικού Προσκοπικού Συνδέσμου Τρίπολης Ο Κολοκοτρώνης του ποσού των 3000 δραχμών από τον Ε.Βενιζέλο.
Απόδειξη
1930 Οκτώβριος 14
infolib image control
Επιστολή του Πατριωτικού Ιδρύματος Περιθάλψεως, Παράρτημα Τριπόλης Προστασίας Βρέφους προς τον Νομάρχη Αρκαδίας σχετικά με τη δωρεά του Βενιζέλου.
Επιστολή
1930 Οκτώβριος 14
infolib image control
Απόδειξη είσπραξης του Πατριωτικού Ιδρύματος Περιθάλψεως, Παράρτημα Τριπόλεως Προστασίας Βρέφους του ποσού των 2000 από τον Ε.Βενιζέλο υπέρ του
Απόδειξη
1930 Οκτώβριος 14
infolib image control
Σημείωμα του Ν.Δ.Λιανόπουλου προς τον Στ.Στεφάνου σχετικά με σχέδιο διατάξεως ια τον καταστατικό νόμο των δημόσιων υπαλλήλων.
Σημείωμα
1930 Νοέμβριος 14
infolib image control
Σχέδιο διατάξεων σχετικό με τον καταστατικό νόμο των δημοσίων υπαλλήλων.
Σχέδιο νόμου
infolib image control
Σημείωμα της Εισαγγελίας Δικαστηρίου Αισχροκερδείας του Υπουργείου Εσωτερικών για τον Ν.Ρούσσο σχετικά με δικαστικές αποφάσεις για το ζήτημα των αλευροβιομηχάνων.
Σημείωμα
1930 Νοέμβριος 20
infolib image control
Κατάστασις εμφαίνουσα τας τιμάς σίτου από της 4ης Ιανουαρίου του έτους 1930.
Πίνακας
infolib image control
Έκθεση του Γ.Κακουλίδη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη ανάγκη ανάπτυξης καπνικής πολιτικής.
Έκθεση
1930 Νοέμβριος 24
infolib image control
Τηλεγράφημα του νομάρχη Ρεθύμνου Σταματίου προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με τις εκδηλώσεις για την ονομαστική εορτή του Ε.Βενιζέλου.
Τηλεγράφημα
1930 Δεκέμβριος 15
infolib image control
Διαταγή του Γ.Σιδέρη προς τον Μ.Σταυρινό σχετικά με τις τιμές διατιμήσεως του άρτου.
Διαταγή
infolib image control
Αναφορά του Μιχ.Σταυρινού προς το Υπουργείο Εσωτερικών, Διεύθυνση Αγορανομίας σχετικά με την τιμή των αλεύρων.
Αναφορά
1930 Νοέμβριος 19
infolib image control
Αναφορά του Μιχ.Σ ταυρινού προς το Υπουργείο Εσωτερικών, Διεύθυνση Αγορανομίας σχετικά με την τιμή των αλεύρων.
Αναφορά
1930 Νοέμβριος 23
infolib image control
Δελτίο υπολογισμού σχετικά με το στήσιμο σίτου και αλεύρων της 22 Φεβρουαρίου 1930.
Δελτίο
infolib image control
Δελτίο υπολογισμού σχετικό με το στήσιμο σίτου και αλεύρων της 4 Απριλίου 1930.
Δελτίο
infolib image control
Δελτίο υπολογισμού σχετικό με το στήσιμο σίτου και αλεύρων της 12 Απριλίου 1930.
Δελτίο
infolib image control
Δελτίο υπολογισμού σχετικό με το στήσιμο σίτου και αλεύρων της 22 Απριλίου 1930.
Δελτίο
infolib image control
Δελτίο υπολογισμού σχετικό με το στήσιμο σίτου και αλεύρων της 26 Απριλίου 1930.
Δελτίο
infolib image control
Δελτίο υπολογισμού σχετικό με το στήσιμο σίτου και αλεύρων της 3 Μαΐου 1930.
Δελτίο
infolib image control
Δελτίο υπολογισμού σχετικό με το στήσιμο σίτου και αλεύρων της 12 Μαΐου 1930.
Δελτίο
infolib image control
Δελτίο υπολογισμού σχετικά με το στήσιμο σίτου και αλεύρων της 17 Μαΐου 1930.
Δελτίο
infolib image control
Δελτίο υπολογισμού σχετικό με το στήσιμο σίτου και αλεύρων της 31 Μαΐου 1930.
Δελτίο
infolib image control
Επιστολή του Νομάρχη Ρεθύμνου προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού με την οποία διαβιβάζει ψήφισμα της Κοινότητας Γερακαρίου.
Διαβιβαστικό
1930 Φεβρουάριος 18
infolib image control
Αναφορά του Μιχ.Σταυρινού προς το Υπουργείο Εσωτερικών, Διεύθυνση Αγορανομίας σχετικά με τις τιμές των αλεύρων.
Αναφορά
1930 Νοέμβριος 25
infolib image control
Δελτίο υπολογισμού σχετικά με το στήσιμο του σίτου και αλεύρων της 7 Ιουνίου 1930.
Δελτίο
infolib image control
Δελτίο υπολογισμού σχετικά με το στήσιμο του σίτου και αλεύρων της 14 Ιουνίου 1930.
Δελτίο
infolib image control
Δελτίο υπολογισμού σχετικά με το στήσιμο του σίτου και αλεύρων της 31 Ιουνίου 1930.
Δελτίο
infolib image control
Δελτίο υπολογισμού σχετικά με το στήσιμο του σίτου και αλεύρων της 28 Ιουνίου 1930.
Δελτίο
infolib image control
Δελτίο υπολογισμού σχετικά με το στήσιμο του σίτου και αλεύρων της 5 Ιουλίου 1930.
Δελτίο
infolib image control
Δελτίο υπολογισμού σχετικά με το στήσιμο του σίτου και αλεύρων της 13 Ιουλίου 1930.
Δελτίο
infolib image control
Δελτίο υπολογισμού σχετικά με το στήσιμο του σίτου και αλεύρων της 19 Ιουλίου 1930.
Δελτίο
infolib image control
Δελτίο υπολογισμού σχετικά με το στήσιμο του σίτου και αλεύρων της 26 Ιουλίου 1930.
Δελτίο
infolib image control
Δελτίο υπολογισμού σχετικά με το στήσιμο του σίτου και αλεύρων της 2 Αυγούστου 1930.
Δελτίο
infolib image control
Δελτίο υπολογισμού σχετικά με το στήσιμο του σίτου και αλεύρων της 7 Αυγούστου 1930.
Δελτίο
infolib image control
Δελτίο υπολογισμού σχετικά με το στήσιμο του σίτου και αλεύρων της 16 Αυγούστου 1930.
Δελτίο
infolib image control
Δελτίο υπολογισμού σχετικά με το στήσιμο του σίτου και αλεύρων της 23 Αυγούστου 1930.
Δελτίο
infolib image control
Δελτίο υπολογισμού σχετικά με το στήσιμο του σίτου και αλεύρων της 30 Αυγούστου 1930.
Δελτίο
infolib image control
Δελτίο υπολογισμού σχετικά με το στήσιμο του σίτου και αλεύρων της 6 Σεπτέμβρίου 1930.
Δελτίο
infolib image control
Δελτίο υπολογισμού σχετικά με το στήσιμο του σίτου και αλεύρων της 13 Σεπτεμβρίου 1930.
Δελτίο
infolib image control
Δελτίο υπολογισμού σχετικά με το στήσιμο του σίτου και αλεύρων της 29 Σεπτεμβρίου 1930.
Δελτίο
infolib image control
Δελτίο υπολογισμού σχετικά με το στήσιμο του σίτου και αλεύρων της 11 Οκτωβρίου 1930.
Δελτίο
infolib image control
Δελτίο υπολογισμού σχετικά με το στήσιμο του σίτου και αλεύρων της 25 Οκτωβρίου 1930.
Δελτίο
infolib image control
Δελτίο υπολογισμού σχετικά με το στήσιμο του σίτου και αλεύρων της 1 Νοέμβριου 1930.
Δελτίο
infolib image control
Δελτίο υπολογισμού σχετικά με το στήσιμο του σίτου και αλεύρων της 10 Νοεμβρίου 1930.
Δελτίο
infolib image control
Δελτίο υπολογισμού σχετικά με το στήσιμο του σίτου και αλεύρων της 15 Νοεμβρίου 1930.
Δελτίο
infolib image control
Περίληψη ψηφίσματος της Κοινότητας Γερακάρι.
Ψήφισμα
1930 Φεβρουάριος 9
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαίτερου Γραμματέα του Πρωθυπουργού προς το Συμβούλιο της Κοινότητας Γερακάρι σχετικά με ψήφισμα της.
Επιστολή
1930 Μάρτιος 14
infolib image control
Αναφορά του Μιχ.Σταυρινού προς το Υπουργείο Εσωτερικών, Διεύθιυνση Αγορανομίας σχετικά με την διατίμηση του εισαγόμενου προς αλευροποίηση σίτου.
Αναφορά
1930 Δεκέμβριος 4
infolib image control
Αναφορά του Μιχ.Σταυρινού προς το Υπουργείο Εσωτερικών, Διεύθυνση Αγορανομίας σχετικά με την αλευροποίηση του σίτου.
Αναφορά
1930 Δεκέμβριος 7
infolib image control
Επιστολή του Ν.Κ.Στεφανίδη προς τον Γ.Σιδέρη με την οποία διαβιβάζει υπόμνημα του Εργατικού Κέντρου Λάρισας.
Διαβιβαστικό
1930 Δεκέμβριος 16
infolib image control
Υπόμνημα του Εργατικού Κέντρου Λάρισας προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με αίτηματα υπέρ των εργατών.
Υπόμνημα
1930 Δεκέμβριος 17

                                                                            infolib-libsolution