Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Έκθεσις του Α.Μιχαλακόπουλου περί των αναγκών Μακεδονίας και Θράκης.
Έκθεση
infolib image control
Επιστολή του Εμμ.Κατσιγιαννάκη προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με τις καταγγελίες κατά του ανθυπασπιστή Στ.Ελληνιάδη.
Επιστολή
1929 Δεκέμβριος 21
infolib image control
Επιστολή του Ν.Κ.Στεφανίδη προς τον Εμμ.Κατσιγιαννάκη με την οποία διαβιβάζει επιστολή του Ευθ.Γιάγκου.
Διαβιβαστικό
1929 Δεκέμβριος 5
infolib image control
Επιστολή του Ευθ.Γιάγκου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την συμπεριφορά του ανθυπασπιστή Στ.Ελληνιάδη.
Επιστολή
1929 Νοέμβριος 12
infolib image control
Επιστολή του Εμμ.Κατσιγιαννάκη προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού περί της διαμαρτυρίας του Συμβουλίου του Εργατικού Κέντρου Καβάλλας κατά οργάνων Χωροφυλακής.
Διαβιβαστικό
1929 Δεκέμβριος 24
infolib image control
Αναφορά του Δ.Κατσωνα, Αρχηγού της Χωροφυλακής, προς το Υπουργείο Εσωτερικών, Διεύθυνση Δημοσίας Ασφαλείας σχετικά με παραάπονα της Καπνεργατικής Ένωσης Καβάλας.
Αναφορά
1929 Δεκέμβριος 18
infolib image control
Έκθεση προς τον Γ.Κατεχάκη,Γενικό Διοικητή Κρήτης σχετικά με τα Ταμεία Εφέδρων Πολεμιστών Κρήτης.
Έκθεση
1929 Δεκέμβριος 23
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαιτέρου Γραμματέα του Πρωθυπουργού προς τον Σύνδεσμο Ελλήνων Αλευροβιομηχάνων με την οποία διαβιβάζει έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.
Επιστολή
1930 Ιανουάριος 17
infolib image control
Έκθεση του Π.Αργυρόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της αλευροβιομηχανίας.
Έκθεση
1929 Δεκέμβριος 31
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς το Υπουργείο Εσωτερικών με την οποία υποβάλλει υπόμνημα του Συνδέσμου Αλευροβιομηχάνων.
Διαβιβαστικό
1929 Δεκέμβριος 16
infolib image control
Υπόμνημα του Συνδέσμου των Ελλήνων Αλευροβιομηχάνων προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά
Υπόμνημα
1929 Δεκέμβριος 11
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γ.Κατεχάκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ψήφισμα του λαού του Μαλεβυζίου.
Τηλεγράφημα
1929 Δεκέμβριος 11
infolib image control
Σημείωμα του Π.Καλλιδόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις υπηρεσίες του Γραφείου Τύπου Θεσσαλονίκης.
Σημείωμα
1929
infolib image control
Έκθεση σχετικά με το υποβαλλόμενο νομοσχέδιο νομοσχέδιο για την προστασία του κρατούντος κοινωνικού καθεστώτος.
Έκθεση
1929
infolib image control
Κατάσταση αναπληρωματικών εκλογών βουλευτών.
Πίνακας
infolib image control
Πίναξ εμφαίνων τας μέχρι τούδε χορηγηθείσας αδείας περιπτέρων καθ άπαν το Κράτοςεις πόλεις άνω των δέκα χιλιάδων κατοίκων.
Πίνακας
infolib image control
Πίναξ εμφαίνων τας χορηγηθείσας αδείας λιανικής πωλήσεως καπνού κατά νόμους εις αναπήρους και θύματα πολέμου.
Πίνακας
infolib image control
Υπόμνημα του Αρχηγείου της Χωροφυλακής σχετικά με το μέτρο της εκούσιας εξόδου των αξιωνματικών της Χωροφυλακής.
Υπόμνημα
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γ.Κατεχάκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την ευχή των κατοίκων της Κρήτης να δεχθεί το ύπατο αξίωμα της Δημοκρατίας.
Τηλεγράφημα
1929 Δεκέμβριος 13
infolib image control
Επιστολή του Δ.Κάτσωνα, Αρχηγού της Χωροφυλακής, προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου για τον χωροφύλακα Δ.Γιάννου.
Επιστολή
1929 Δεκέμβριος 18
infolib image control
Αναφορά της Διοίκησης Χωροφυλακής Πρέβεζας προς το Αρχηγείο της Χωροφυλακής περί του παραπτώματος του χωροφύλακα Δ.Γιάννου.
Αναφορά
1929 Δεκέμβριος 10
infolib image control
Επιστολή της εφημερίδας Πατρίς προς τον Στ.Στεφάνου με την οποία επιστρέφει αλληλογραφία.
Διαβιβαστικό
1930 Ιανουάριος 13
infolib image control
Υπόμνημα του Π.Α.Αργυρόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις νομαρχιακές μεταβολές.
Υπόμνημα
<1930>
infolib image control
Σημείωμα του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με τους νομάρχες που κρίνονται απολυτέοι.
Σημείωμα
1929 Δεκέμβριος 20
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με τις υπηρεσίες που έχει αναλάβει Β.Μπάλκος.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με τους νομάρχες που κρίνονται διατηρητέοι.
Σημείωμα
1929 Δεκέμβριος 20

Bρέθηκαν 26 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution