Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Πίνακας όπου καταγράφεται ο πληθυσμός των μεγάλων πόλεων της Ελλάδας.
Πίνακας
infolib image control
Έκθεση του Π.Αργυρόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την προμήθεια πρασινοφαίου χειμερινού υφάσματος προς χρήση της Χωροφυλακής.
Έκθεση
1929 Νοέμβριος 6
infolib image control
Επιστολή του Ε.Κατσιγιαννάκη προς την Υπηρεσία Κρατικών Προμηθειών, που διαβιβάζει έγγραφα σχετικά με την προμήθεια χειμερινού υφάσματος για τη Χωροφυλακή.
Διαβιβαστικό
1929 Οκτώβριος 24
infolib image control
Επιστολή του Π.Αργυρόπουλου προς την Επιτροπή Κρατικών Προμηθειών σχετικά με την προμήθεια χειμερινού υφάσματος για τη Χωροφυλακή.
Επιστολή
1929 Οκτώβριος 23
infolib image control
Επιστολή του Ε.Κατσιγιαννάκη προς το Υπουργείο Οικονομικών για την Υπηρεσία Κρατικών Προμηθειών σχετικά με την προμήθεια υλικών για τη Χωροφυλακή.
Επιστολή
1929 Απρίλιος 24
infolib image control
Έκθεση του Π.Αργυρόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη διοικητική διαίρεση της Ελλάδας.
Έκθεση
1929 Οκτώβριος 21
infolib image control
Επιστολή του Π.Αργυρόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την αναδιοργάνωση του Λόχου Πυροσβεστών.
Επιστολή
1929 Νοέμβριος 7
infolib image control
Τηλεγράφημα του Καλεύρα προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την ανέγερση διοικητηρίου στα Ιωάννινα.
Τηλεγράφημα
1929 Νοέμβριος 7
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς τον Καλεύρα σχετικά με την ανέγερση διοικητηρίου στα Ιωάννινα.
Τηλεγράφημα
1929 Νοέμβριος 8
infolib image control
Επιστολή του Π.Αργυρόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο, που υποβάλλει έγγραφα σχετικά με την αρμοδιότητα της διαρρύθμισης της τροχαίας κίνησης.
Διαβιβαστικό
1929 Νοέμβριος 8
infolib image control
Επιστολή του Π.Αργυρόπουλου προς το Σ.Γονατά, που διαβιβάζει έγγραφα του J.Coke.
Διαβιβαστικό
1929 Νοέμβριος 8
infolib image control
Επιστολή του J.Coke προς το Υπουργείο Εσωτερικών σχετικά με τη μη υπαγωγή στο Υπουργείο Συγκοινωνίας ζητημάτων κυκλοφορίας αυτοκινήτων και γενικά της τροχαίας κινήσεως.
Επιστολή
1929 Νοέμβριος 5
infolib image control
Επιστολή του Κ.Γκότση προς το Υπουργείο Συγκοινωνίας σχετικά με την αρμοδιότητα ρύθμισης της τροχαίας κίνησης.
Επιστολή
1928 Ιούνιος 27
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Διοικητή Θράκης Γ.Κακουλίδη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με φόρο επί του καπνού στο νομό Καβάλας.
Επιστολή
1929 Οκτώβριος 22
infolib image control
Αναφορά του Α.Καλεύρα προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη μετακίνηση των χωρικών προς τις πόλεις.
Έκθεση
1929 Νοέμβριος 8
infolib image control
Απόσπασμα έκθεσης του Α.Καλεύρα σχετικά με την αντιμετώπιση του φαινομένου της αστυφιλίας στην Ήπειρο.
Έκθεση
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με τις προαγωγές στη Χωροφυλακή.
Σημείωμα
infolib image control
Υπόμνημα του Διευθυντή Χωροφυλακής και Δημόσιας Ασφάλειας προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με διοικητικές αλλαγές στη Χωροφυλακή.
Υπόμνημα
1929 Νοέμβριος 11
infolib image control
Επίσημο Δελτίο Υπηρεσιών Ασφαλείας και Αστυνομίας.
Φυλλάδιο, αρ.φυλ. 6
1929 Ιούνιος
infolib image control
Αριθμητικός πίνακας των αξιωματικών της Χωροφυλακής.
Πίνακας
1929 Νοέμβριος 11
infolib image control
Επιστολή του Α.Καλεύρα προς τον Ε.Βενιζέλο, που διαβιβάζει έκθεσή του προς το Υπουργείο Γεωργίας.
Διαβιβαστικό
1929 Νοέμβριος 12
infolib image control
Έκθεση του Α.Καλεύρα προς τον Κ.Σπυρίδη σχετικά με την ανάπτυξη της γεωργίας και της κτηνοτροφίας στην Ήπειρο.
Έκθεση
1929 Νοέμβριος 8
infolib image control
Έκθεση του Κουράκου προς τη Γενική Διοίκηση Θράκης σχετικά με τη διαρροή των παραμεθορίων πληθυσμών προς τις πόλεις.
Έκθεση
1929 Νοέμβριος 21
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαίτερου Γραμματέα του Προέδρου της Κυβέρνησης προς το Κ.Σιδέρη, που διαβιβάζει αλληλογραφία του Κοινοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνος.
Διαβιβαστικό
1930 Φεβρουάριος 3
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου που διαβιβάζει υπόμνημα του Κοινοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνας.
Διαβιβαστικό
1929 Νοέμβριος 29
infolib image control
Υπόμνημα του Κοινοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνας προς τον Ε.Βενιζέλο, όπου ζητούν να μην ιδρυθεί χωριστή κοινότητα Παλουκίων.
Υπόμνημα
1929 Νοέμβριος 23
infolib image control
Έκθεση του Δ.Λουκίδη προς το Νομάρχη Αττικοβοιωτίας σχετικά με την ενδεχόμενη αναγνώριση των Παλουκίων ως ανεξάρτητης από τη Σαλαμίνα κοινότητας.
Έκθεση
1929 Δεκέμβριος 5
infolib image control
Επιστολή του Αχ.Καλεύρα προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού, που διαβιβάζει αίτηση της Α.Δομπόλη.
Διαβιβαστικό
1929 Οκτώβριος 22
infolib image control
Γενική Εγκύκλιος του Ε.Βενιζέλου προς όλα τα Υπουργεία και τις υπ αυτών Δημόσιες Αρχές σχετικά με την άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών.
Εγκύκλιος
1929 Νοέμβριος
infolib image control
Επιστολή του Κ.Στυλιανόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με περιοδεία του σε σχολεία μειονοτήτων στη Μακεδονία.
Επιστολή
1929 Δεκέβμριος 2
infolib image control
Επιστολή του Γ.Κατεχάκη προς το Σ.Γονατά, που διαβιβάζει έγγραφα σχετικά με την εγκατάσταση υπηρεσιών Τ.Τ.Τ. στο Ρέθυμνο.
Διαβιβαστικό
1929 Δεκέμβριος 2
infolib image control
Αίτηση της Α.Δομπόλη προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού, όπου ζητεί οικονομική στήριξη.
Αίτηση
1929 Οκτώβριος 29
infolib image control
Επιστολή του Σιγιολτζάκη προς τη Γενική Διοίκηση Κρήτης, που διαβιβάζει έγγραφα σχετικά με την εγκατάσταση υπηρεσιών Τ.Τ.Τ. στο Ρέθυμνο.
Διαβιβαστικό
1929 Νοέμβριος 29
infolib image control
Έκθεση των Ν.Τζωρτζάκη, Ι.Μαραγκουδάκη, Ε.Μαραγκουδάκη σχετικά με την καταλληλότητα των προσφερθέντων οικημάτων προς εγκατάσταση υπηρεσιών Τ.Τ.Τ. στο Ρέθυμνο.
Έκθεση
1929 Οκτώβριος 14
infolib image control
Πρακτικό της δημόσιας συνεδρίασης της Επιτροπής επί της διεξαγωγής μειοδοτικής δημοπρασίας προς μίσθωση οικήματος προς εγκατάσταση Τ.Τ.Τ. στο Ρέθυμνο.
Πρακτικό
1929 Οκτώβριος 15
infolib image control
Έκθεση Σιγιολτζάκη προς το Γ.Κατεχάκη σχετικά με την καταλληλότητα του οικήματος Σκορδίλη για την εγκατάσταση υπηρεσιών Τ.Τ.Τ. στο Ρέθυμνο.
Έκθεση
1929 Νοέμβριος 19
infolib image control
Απόφαση του Γ.Κατεχάκη σχετικά με την ακύρωση μίσθωσης οικήματος στο Ρέθυμνο για τη στέγαση υπηρεσιών Τ.Τ.Τ.
Απόφαση
1929 Νοέμβριος 30
infolib image control
Αντίγραφο επιστολής του Γ.Σταύρου προς τους συγγενείς του Ι.Δομπόλη.
Επιστολή
1853 Μάιος 13
infolib image control
Έκθεση του Γ.Κατεχάκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την προστασία των αρχαιοτήτων της Κρήτης.
Έκθεση
1929 Δεκέμβριος 8
infolib image control
Υπόμνημα του Σ.Μαρινάτου προς τον τη Γενική Διοίκηση Κρήτης σχετικά με την προστασία των αρχαιοτήτων Κρήτης.
Υπόμνημα
1929 Δεκέμβριος 1
infolib image control
Πρόσοψη μινωϊκού κτιρίου.
Σχεδιάγραμμα
infolib image control
Κάτοψη Μουσείου Ηρακλείου.
Σχεδιάγραμμα
infolib image control
Σχέδιο πρόσοψης μινωϊκού κτιρίου.
Σχεδιάγραμμα
infolib image control
Σχέδιο πρόσοψης μινωϊκού κτιρίου.
Σχεδιάγραμμα
infolib image control
Σχέδιο μινωϊκού οικοδομικού διακοσμητικού.
Φωτογραφία
infolib image control
Επιστολή του Νομάρχη Αττικής και Βοιωτίας προς τον Ε.Βενιζέλο, που διαβιβάζει πόρισμα.
Διαβιβαστικό
1929 Δεκέμβριος 6
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γ.Κατεχάκη προς τους Ε.Βενιζέλο και Π.Αργυρόπουλο σχετικά με πληροφορίες για την εκδήλωση συλλαλητηρίου από βασιλικούς στην Κρήτη.
Τηλεγράφημα
1929 Δεκέμβριος 8
infolib image control
Κρυπτογραφικό τηλεγράφημα του Γ.Κατεχάκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την αποτροπή εκδήλωσης στάσης.
Τηλεγράφημα
1929 Δεκέμβριος 9
infolib image control
Έκθεση του Δ.κατσώνα προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με σχέδιο νόμου για τον Οργανισμού της Χωροφυλακής.
Έκθεση
1929 Δεκέμβριος 10
infolib image control
Εισηγητική έκθεσις επί του σχεδίου νόμου περί Οργανισμού Χωροφυλακής.
Ανάτυπο
1929 Δεκέμβριος 2
infolib image control
Επιστολή του Ν.Κ.Στεφανίδη προς τον Π.Αργυρόπουλο, που διαβιβάζει επιστολή του Σεβασμιωτάτου Κερκύρας και Παξών Αθηναγόρα.
Διαβιβαστικό
1929 Δεκέμβριος 10
infolib image control
Επιστολή του Π.Αργυρόπουλου προς το Ε.Βενιζέλο, που διαβιβάζει έγγραφα σχετικά με την οργάνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Διαβιβαστικό
1929 Οκτώβριος
infolib image control
Σχέδιο βαθμιαίας κατ έτος πληρώσεως Πυροσβεστικών Τεχνικών Εγκαταστάσεων.
Πίνακας
infolib image control
Πίνακας όπου καταγράφεται η μισθοδοσία υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος.
Πίνακας
infolib image control
Πίνακας προϋπολογισμού των μισθών του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σταθμού Αθηνών.
Πίνακας
infolib image control
Πίνακας προϋπολογισμού μισθοδοσίας του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σταθμού Πειραιώς.
Πίνακας
infolib image control
Πίνακας προϋπολογισμού μισθοδοσίας του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σταθμού Θεσσαλονίκης.
Πίνακας
infolib image control
Πίνακας προϋπολογισμού μισθοδοσίας του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σταθμού Πατρών.
Πίνακας
infolib image control
Πίνακας προϋπολογισμού μισθοδοσίας του προσωπικού του πυροσβεστικού σταθμού Καβάλας.
Πίνακας
infolib image control
Πίνακας προϋπολογισμού μισθοδοσίας του προσωπικού των πυροσβεστικών σταθμών σε 15 πόλεις με πληθυσμό άνω των 20.000 κατοίκων.
Πίνακας
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με τα έσοδα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Σημείωμα
infolib image control
Έκθεσις περί αναδιοργανώσεως της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας εν Ελλάδι.
Έκθεση
1929 Οκτώβριος 18
infolib image control
Συγκριτικός πίναξ του τρόπου των διά την αναδιοργάνωσιν της πυροσβεστικής υπηρεσίας χορηγουμένων πιστώσεων, υφ εκατέρου των δύο σχετικών νομοσχεδίων.
Πίνακας

Bρέθηκαν 63 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution