Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Υπόμνημα πορίσματων του Συνεδρίου Θράκης και Ανατολικής Μακεδονίας.
Υπόμνημα
1928 Αύγουστος
infolib image control
Υπόμνημα επί των υπό μελέτην λύσεων του αστυνομικού ζητήματος.
Φυλλάδιο
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς τον Αχ.Καλεύρα σχετικά με τη σύλληψη των ενόχων του φόνου του Ιμάμη Γκούρζα Χαλήλ.
Τηλεγράφημα
1928 Σεπτέμβριος 2
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς τον Μουφτή Μεχμέτ Ζεκυργιάν σχετικά με το φόνο του ιμάμη Γκούρζα Χαλήλ Μπολά.
Τηλεγράφημα
1928 Σεπτέμβριος 2
infolib image control
Επιστολή των Μουσουλμανικών Αρχών της Θράκης προς τη Γενική Διοίκηση Θράκης σχετικά με την αντίθεση τους η διδασκαλία στα μουσουλαμνικά σχολεία να γίνεται με λατινικούς χαρακτήρες.
Επιστολή
1928 Νοέμβριος 12
infolib image control
Επιστολή του Γ.Κατεχάκη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία υποβάλλει νομοσχέδιο για το Ιστορικό Αρχείο Κρήτης.
Επιστολή
1932 Οκτώβριος 19
infolib image control
Αιτιολογική έκθεσις επί του Σχεδίου Νόμου Περί αναγνωρίσεως Ιστορικού Αρχείου Κρήτης ως Δημοσίας Υπηρεσίας.
Έκθεση
infolib image control
Σχέδιο Νόμου περί αναγνωρίσεως Ιστορικού Αρχείου Κρήτης ως Δημοσίας Υπηρεσίας.
Σχέδιο νόμου
infolib image control
Τηλεγράφημα του Π.Καλλιδόπουλου προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με την κάλυψη των κενών θέσεων των διδασκάλων.
Τηλεγράφημα
1928 Νοέμβριος 12
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γ.Κατεχάκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την καθυστέρηση της έναρξης σκυρόστρωσης των δρόμων.
Τηλεγράφημα
1928 Δεκέμβριος 8
infolib image control
Αποκρυπτογράφηση του τηλεγραφήματος του Γ.Κατεχάκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την καθυστέρηση της σκυρόστρωσης των δρόμων.
Σημείωμα
1928 Δεκέμβριος 10
infolib image control
Τηλεγράφημα του Στεφανίδη προς τον Γ.Κατεχάκη σχετικά με την έναρξη των έργων σκυρόστρωσης.
Τηλεγράφημα
1928 Δεκέμβριος 10
infolib image control
Έκθεση επί του σχεδίου Νόμου περί μερικής κυρώσεως του Ν.Δ. της 10ης Ιουνίου 1926 περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της περί Νομαρχιακής Αυτοδιοικήσεως νομοθεσίας.
Έκθεση
infolib image control
Έκθεση του Γ.Κατεχάκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη σύμβαση Μακρή για τα έργα οδοποιίας στην Κρήτη.
Έκθεση
1929 Ιανουάριος 3
infolib image control
Πίνακας στον οποίο καταγράφονται οι οδοί που κατασκευάσθηκαν από το Κράτος.
Πίνακας
1928 Οκτώβριος 30
infolib image control
Πίναξ εμφαίνων τας εν τω Νομώ Λασηθίου συντελεσμένας και υπό συντήρησιν ή εκτελουμένας ήδη υπό του Κράτους Επαρχιακάς και κοινοτικάς οδούς.
Πίνακας
1928 Νοέμβριος 14
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γ.Κατεχάκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την εξάπλωση ζωοκλοπής στην επαρχία Μαλεβυζίου.
Τηλεγράφημα
1929 Ιανουάριος 4
infolib image control
Προμνημα του Συνταγματάρχη Διευθυντή της Χωροφυλακής προς τον Κ.Ζαβιτσιάνο περί των εν τω ενταύθα Πολιτικώ Νοσοκομείω διαμενόντων φυλακισμένων.
Υπόμνημα
1929 Ιανουάριος 26
infolib image control
Επιστολή του Αχ.Καλεύρα προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διαβιβάζει έκθεσή του προς τον Υπουργό Εξωτερικών.
Διαβιβαστικό
1929 Ιανουάριος 21
infolib image control
Τηλεγράφημα του Νομάρχη Παπαλουκά προς τους σχετικά με την έναρξη εργασιών του γεωργικού επιμελητηρίου.
Τηλεγράφημα
1929 Φεβρουάριος 2
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς τον νομάρχη Παπαλουκά σχετικά με την έναρξη των εργασιών του Γεωργικού Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας.
Τηλεγράφημα
1929 Φεβρουάριος 5
infolib image control
Επιστολή του Αχ.Καλεύρα προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις συνέπειες του βαρύ χειμώνα στην Ήπείρο.
Επιστολή
1929 Φεβρουάριος 15
infolib image control
Γενική Έκθεση του νομάρχη Κοζάνης Γ.Παπαλεξανδρή περί της καταστάσεως του Νομού και περί τν μέτρων των επιβαλλομένων προς ανάπτυξιν αυτού.
Έκθεση
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αχ.Καλεύρα προς τον Ε.Βενιζέλο και τον Γ.Μαρή σχετικά με το συλληλητήριο των επαγγελματιών στα Ιωάννινα.
Τηλεγράφημα
1929 Μάρτιος 3
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς τον Αχ.Καλεύρα σχετικά με τα χρέη στην εφορία των κατοίκων των Ιωαννίνων.
Τηλεγράφημα
1929 Μάρτιος 5
infolib image control
Τηλεγράφημα του Π.Καλλιδόπουλου σχετικά με τη δοξολογία της 25ης Μαρτίου.
Τηλεγράφημα
1929 Μάρτιος 26
infolib image control
Επιστολή του Α.Μιχαλακόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την οικονομική συνδρομή της Γλωσσολογικής Επιτροπής.
Επιστολή
1930 Μάρτιος 28
infolib image control
Επιστολή του Γ.Ν.Χατζιδάκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την καταβολή της ετήσιας συνδρομής στη Διεθνή Γλωσσολογική Επιτροπή.
Επιστολή
1929 Νοέμβριος 29
infolib image control
Επιστολή της Ελληνικής Γυμναστικής και Παιδαγωγικής Εταιρείας προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την ίδρυση του Λαϊκού Γυμναστηρίου.
Επιστολή
1929 Μάρτιος 20
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αχ.Καλεύρα προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την απόφαση του δικαστηρίου για τη δράση των ληστών Κουμπαίων.
Τηλεγράφημα
1929 Ιούνιος 3
infolib image control
Επιστολή του Αντ.Χρηστομάνου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία υποβάλλει την παραίτησή του από τη θέση του υφυπουργού Υγιεινής.
Επιστολή
1929 Ιούλιος 4
infolib image control
Έκθεση του Διευθυντή της Αγορανομίας προς τον Π.Α.Αργυρόπουλο σχετικά με το αρτοποιητικό ζήτημα.
Έκθεση
1929 Ιούλιος 14
infolib image control
Πίνακας με τιμές άρτου.
Πίνακας
infolib image control
Έκθεση του Αρχηγού της Χωροφυλακής προς το Υπουρργείο Εσωτερικάν, Διεύθυνση Χωροφυλακής και Δημοσίας Ασφαλείας περί των ενδεικνυομένων μέτρων προς αποκατάστασιν της Δημοσίας ασφαλείας εν Ηπείρω.
Έκθεση
1928 Αύγουστος 22
infolib image control
Επιστολή του Αντ.Χρηστομάνου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την υποψηφιότητά του για τη Δημαρχία της Αθήνας.
Επιστολή
1929 Ιούλιος 25
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Αντ.Χρηστομάνο με την οποία αποδέχεται την παραίτησή του από τη θέση του Υφυπουργού Υγιεινής.
Επιστολή
1929 Ιούλιος 26
infolib image control
Τηλεγράφημα του Σοφούλη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τον υποψήφιο δήμαρχο Θεσσαλονίκης που θα υποστηρίξουν οι Φιλελεύθεροι.
Τηλεγράφημα
1929 Σεπτέμβριος 4
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Διοικητή Θράκης Γ.Κακουλίδη προς τον Ε.Βενιζέλο και το Πολιτικό Γραφείο σχετικά με τη σύλληψη του ιδιοκτήτη της εφημερίδας Γενή-Αντήμ.
Επιστολή
1929 Σεπτέμβριος 11
infolib image control
Επιστολή του Γ.Κακουλίδη προς την Διοίκηση Χωροφυλακής Ροδόπης σχετικά με την τουρκική προπαγάνδα.
Επιστολή
1929 Σεπτέμβριος 3
infolib image control
Έκθεση του Αχ.Καλεύρα προς τον Αλ.Καραπάνο σχετικά με την αλβανική προπαγάνδα στην Τσαμουργιά.
Έκθεση
1929 Ιανουάριος 19
infolib image control
Χειρόγραφες σημειώσεις του Ε.Βενιζέλου πάνω σε φάκελο.
Σημείωμα
infolib image control
Υπόμνημα σχετικά με τις συμβάσεις για τα δημόσια έργα στην Ελλάδα.
Υπόμνημα
infolib image control
Τηλεγράφημα του νομάρχη Κοζάνης Γ.Παπαλεξανδρή προς το Πολιτικό Γραφείο και το Υπουργείο Εσωτερικών σχετικά με την αναστάτωση των κατοίκων της επαρχίας Ανασελινίτσης από τη δράση των ληστών.
Τηλεγράφημα
1928 Αύγουστος 23
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αχ.Καλεύρα προς τον Ε.Βενιζέλο και τον Αλ.Καραπάνο σχετικά με την επικήρυξη των αδελφών Κουμπή.
Τηλεγράφημα
1928 Αύγουστος 23
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γ.Κατεχάκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το αίτημα του να τον συναντήσει.
Τηλεγράφημα
1928 Αύγουστος 27
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς τον Γ.Κατεχάκη με το οποίο εγκρίνει την έλευσή του.
Τηλεγράφημα
1928 Αύγουστος 27
infolib image control
Έκθεσις του παρά τω Υπουργείω Εσωτερικών Διευθυντού Κλ.Γεωργιάδου προς τον Ε.Βενιζέλο επί του αστυνομικού ζητήματος.
Έκθεση
1928 Αύγουστος 27

Bρέθηκαν 47 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution