Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Τηλεγράφημα του Μουφτή Δράμας προς το Πολιτικό Γραφείο του Βενιζέλου και τον Πρόεδρο της Βουλής σχετικά με την εξέταση των ζημιών που προξενήθηκαν στα βακούφια του Νομού Δράμας.
Τηλεγράφημα
1914 Ιανουάριος 25
infolib image control
Φύλλο πορείας του Χωροφύλακα Ι.Σπαντιδάκη.
Φύλλο πορείας
1920 Φεβρουάριος 3
infolib image control
Επιστολή του Διοικητής του Τμήματος Ασφαλείας του Πρωθυπουργού, Κανδαράκη, προς το 2ο Αστυνομικό Τμήμα σχετικά με την αποστολή χρημάτων για μισθοδοσία οπλιτών.
Επιστολή
1920 Ιούνιος 2
infolib image control
Επιστολή που επιβεβαιώνει την λήψη χρημάτων.
Επιστολή
1920 Ιούνιος 3
infolib image control
Επιστολή του τμήματος Ασφαλείας του Πρωθυπουργού προς την Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών σχετικά με την έλλειψη εντύπων ημερησίων αναφορών καταστάσεως.
Επιστολή
1920 Ιούνιος 3
infolib image control
Επιστολή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αθηνών προς το Τμήμα Ασφαλείας του Πρωθυπουργού σχετικά με την παραλαβή των εντύπων ημερησίων αναφορών καταστάσεως.
Επιστολή
1920 Ιούνιος 3
infolib image control
Εγκύκλιος της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αθηνών προς όλες τις υπηρεσίες της σχετικά με την κατάταξη νέων στο Σώμα της Χωροφυλακής.
Εγκύκλιος
1920 Ιούνιος 10
infolib image control
Διαβιβαστικό της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αθηνών προς τις Υποδιοικήσεις της.
Εγκύκλιος
1920 Ιούλιος 10
infolib image control
Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Αρχηγείο της Χωρφυλακής, το Σχολείο της Χωροφυλακής, την Γενική Αποθήκη Υλικού Χωροφυλακής και τις Αστυνομικές Διευθύνσεις του Κράτους.
Εγκύκλιος
<1920>
infolib image control
Πίνακας γραφικής ύλης του Τμήματος Ασφαλείας του Πρωθυπουργού.
Πίνακας
1920 Ιούλιος 14
infolib image control
Κατάσταση εμφαίνουσα την κατά μήνα αναγκαιούσαν ποσότητα λευκού χάρτου και διαφόρων εντύπων εις τα γραφεία πασών των διοικήσεων.
Πίνακας
1920 Ιούλιος 19
infolib image control
Διαβιβαστικό της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αθηνών προς το Τμήμα Ασφαλείας του Πρωθυπουργού.
Διαβιβαστικό
1920 Ιούνιος 16
infolib image control
Επιστολή του Διοικητή του Τμήματος Ασφαλείας του Πρωθυπουργού προς την Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών σχετικά με την έκδοση εκτεταμένου πιστοποιητικού.
Διαβιβαστικό
1920 Ιούνιος 14
infolib image control
Αίτηση του Ι.Μανιουδάκη προς την Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών, Τμήμα Ασφαλείας του Πρωθυπουργού σχετικά με την έκδοση πιστοποιητικού εφεδρείας.
Αίτηση
1920 Ιούνιος 14
infolib image control
Φύλλο πορείας του Χωροφύλακα Γ.Παπαδάκη.
Φύλλο πορείας
1920 Φεβρουάριος 4
infolib image control
Επιστολή του Σταθμάρχη, Κανδαράκη, προς τον Σταθμάρχη του Επιτελείου σχετικά με την αποστολή χρημάτων και χωροφυλάκων.
Επιστολή
<1920 Ιούνιος>
infolib image control
Επιστολή του Σταθμάρχη του Επιτελείου προς τον Σταθμάρχη, Κανδαράκη, σχετικά με την τοποθέτηση χωροφυλάκων και την έκτιση της ποινής τους.
Επιστολή
1920 Ιούνιος 12
infolib image control
Εγκύκλιος της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αθηνών σχετικά με την εισαγωγή μαθητών στο 2ο Τμήμα της Σχολής Χωροφυλακής.
Εγκύκλιος
1920 Ιούνιος 13
infolib image control
Επιστολή του Διοικητή του Τμήματος Ασφαλείας του Πρωθυπουργού προς την Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών σχετικά με την έκδοση πιστοποιητικού για χωροφύλακα.
Επιστολή
1920 Ιούνιος 13
infolib image control
Διαβιβαστικό της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αθηνών προς το Τμήμα Ασφαλείας του Πρωθυπουργού σχετικά με την αποστολή πιστοποιητικού.
Διαβιβαστικό
1920 Ιούνιος 16
infolib image control
Επιστολή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αθηνών προς το Τμήμα Ασφαλείας του Πρωθυπουργού σχετικά με την εκτέλεση διαταγής.
Επιστολή
1920 Ιούνιος 13
infolib image control
Διαβιβαστικό της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αθηνών προς το Τμήμα Ασφαλείας του Πρωθυπουργού.
Διαβιβαστικό
1920 Ιούλιος 8
infolib image control
Διαβιβαστικό της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αθηνών προς την Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης σχετικά με την πληρωμή καθυστερημένων χρημάτων σε χωροφύλακα.
Διαβιβαστικό
1920 Ιούνιος 17
infolib image control
Επιστολή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης προς την Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών σχετικά με την πληρωμή καθυστερημένων χρημάτων σε χωροφύλακα.
Επιστολή
1920 Ιούνιος 25
infolib image control
Διαβιβαστικό του Διοικητή του Τμήματος Ασφαλείας του Πρωθυπουργού, Τσούρδου, προς την Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών.
Διαβιβαστικό
1920 Μάιος 26
infolib image control
Αίτηση του Χωροφύλακα Στ.Αρχάκη, προς την Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών σχετικά με την καθυστέρηση της πληρωμής του.
Αίτηση
<1920 Μάιος>
infolib image control
Φύλλο πορείας του Χωροφύλακα Ν.Συργιανάκη.
Φύλλο πορείας
1920 Φεβρουάριος 4
infolib image control
Εγκύκλιος της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αθηνών προς όλες τις Υποδιοικήσεις της με την οποία κοινοποιείται διαταγή του Υπουργείου Στρατιωτικών.
Εγκύκλιος
1920 Ιούνιος 14
infolib image control
Εγκύκλιος της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αθηνών προς τις Υποδιοικήσεις της περί υποβολής καταστάσεως όπλων Μάουζερ Α.
Εγκύκλιος
1920 Ιούνιος 29
infolib image control
Εγκύκλιος της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αθηνών προς όλες τις υπηρεσίες της με την οποία κοινοποιείται διαταγή του Υπουργείου Στρατιωτικών.
Εγκύκλιος
1920 Ιούνιος 29
infolib image control
Επιστολή του Υφυπουργού Στρατιωτικών, Αλ.Γρίβα, προς το Τμήμα Ασφαλείας του Πρωθυπουργού σχετικά με μετάθεση δεκανέα.
Επιστολή
1920 Ιούλιος 6
infolib image control
Επιστολή του Υφυπουργού Στρατιωτικών, Α.Γρίβα, προς το Τμήμα Ασφαλείας του Πρωθυπιουργού σχετικά με την ακύρωση προηγούμενης διαταγής.
Επιστολή
1920 Ιούνιος 12
infolib image control
Εγκύκλιος της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αθηνών προς τις Υποδιοικήσεις της σχετικά με την συμμόρφωσή τους σε παλιότερη διαταγή.
Εγκύκλιος
1920 Ιούλιος 16
infolib image control
Εγκύκλιος της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αθηνών προς τις Υπδιοικήσεις της με την οποία κοινοποιείται διαταγή του Αρχηγείου της Χωροφυλακής.
Εγκύκλιος
1920 Ιούλιος 21
infolib image control
Διαταγή του Εμμ.Ζυμβρακάκη προς τις Αστυνομικές Διευθύνσεις Θεσσαλονίκης και Κέρκυρας σχετικά με τις προϋποθέσεις φοιτήσεως των Ενωμοταρχών στο Γ τμήμα της Σχολής Χωροφυλάκων.
Διαταγή
<1920>
infolib image control
Φύλλο πορείας του Χωροφύλακα Ι.Καπασάκη.
Φύλλο πορείας
1920 Φεβρουάριος 4
infolib image control
Επιστολή του Νομάρχη Χανίων προς το Πολιτικό Γραφείου του Πρωθυπουργού σχετικά με την υποβολή ονομαστικών πινάκων των πεσόντων εν Σκρα.
Διαβιβαστικό
1920 Ιούλιος 23
infolib image control
Επαρχία Κυδωνίας. Πίναξ ονομαστικός εμφαίνων τους κατά την 17ην Μαΐου 1918 γενομένην εν Σκρα μάχην πεσόντας Αξιωματικούς και οπλίτας.
Πίνακας
1920 Ιούλιος 21
infolib image control
Επαρχία Κισσάμου. Πίναξ ονομαστικός εμφαίνων τους κατά την 17ην Μαΐου 1918 γενομένην μάχην εν Σκρα πεσόντας Αξιωματικούς και οπλίτας.
Πίνακας
1920 Ιούλιος 21
infolib image control
Επαρχία Σελίνου. Πίναξ ονομαστικός εμφαίνων τους κατά την 17ην Μαΐου 1918 γενομένην εν Σκρα μάχην πεσόντας Αξιωματικούς και οπλίτας.
Πίνακας
1920 Ιούλιος 21
infolib image control
Επιστολή την Αστυνομικής Διεύθυνσης Αθηνών προς τις υποδιοικήσεις της σχετικά με την υποβολή ονομαστικής κατάστασης οπλιτών.
Εγκύκλιος
1920 Ιούλιος 27
infolib image control
Εγκύκλιος της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αθηνών προς τις Υποδιοικήσεις της σχετικά με την εισαγωγή οπλιτών σε Νοσοκομεία για νοσηλεία.
Εγκύκλιος
1920 Ιούλιος 28
infolib image control
Εγκύκλιος Διαταγή του Αρχηγού της Χωροφυλακής, Εμμ.Ζυμβρακάκη, σχετικά με την κατάχρηση του μέτρου εισαγωγής των οπλιτών στα Νοσοκομεία.
Εγκύκλιος
1920 Ιούλιος 28
infolib image control
Εγκύκλιος της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αθηνών προς τις Υποδιοικήσεις της σχετικά με την παρακολούθηση εκτίσεως των πειθαρχικών ποινών.
Εγκύκλιος
1920 Αύγουστος 11
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α. Καλεύρα προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την φυγάδευση των οικογενειών των ληστών που αιχμαλώτισαν τον Μυλωνά και τον Μελά στο Λεσκοβίκι Αλβανίας.
Τηλεγράφημα
1928 Αύγουστος 13
infolib image control
Φύλλο πορείας του Χωροφύλακα Ι.Καρόφυλου.
Φύλλο πορείας
1920 Φεβρουάριος 4
infolib image control
Εγκύκλιος της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αθηνών προς τις Υποδιοικήσεις της σχετικά με την καταδίωξη αυτών που υποδύονται τους χωροφύλακες.
Εγκύκλιος
1920 Αύγουστος 20
infolib image control
Επιστολή του Ι.Παπαγρηγοράκη.
Επιστολή
<1920>
infolib image control
Αποτελέσματα εκλογών Νοεμβρίου του 1920. Προνομιούχος περιφέρεια. Περιφέρεια Ψαρρών.
Πίνακας
1920 Νοέμβριος 1/14
infolib image control
Αποτελέσματα εκλογών Νοεμβρίου του 1920. Νομός Χίου.
Πίνακας
1920 Νοέμβριος 1/14
infolib image control
Αποτελέσματα εκλογών Νοεμβρίου του 1920. Προνομιούχος Περιφέρεια. Περιφέρεια Σπετσών.
Πίνακας
1920 Νοέμβριος 1/14
infolib image control
Αποτελέσματα εκλογών Νοεμβρίου του 1920. Προνομιούχος περιφέρεια. Περιφέρεια Ύδρας.
Πίνακας
1920 Νοέμβριος 1/14
infolib image control
Αποτελέσματα εκλογών Νοεμβρίου του 1920. Νομός Χανίων.
Πίνακας
1920 Νοέμβριος 1/14
infolib image control
Αποτελέσματα εκλογών Νοεμβρίου του 1920. Νομός Κυκλάδων.
Πίνακας
1920 Νοέμβριος 1/14
infolib image control
Αποτελέσματα εκλογών Νοεμβρίου του 1920. Νομός Ρεθύμνου.
Πίνακας
1920 Νοέμβριος 1/14
infolib image control
Αποτελέσματα εκλογών Νοεμβρίου του 1920. Νομός Δράμας.
Πίνακας
1920 Νοέμβριος 1/14
infolib image control
Φύλλο πορείας του Χωροφύλακα Γ.Κοτσαμποξάκη.
Φύλλο πορείας
1920 Φεβρουάριος 4
infolib image control
Αποτελέσματα εκλογών Νοεμβρίου του 1920. Νομός Αττικής και Βοιωτίας.
Πίνακας
1920 Νοέμβριος 1/14
infolib image control
Αποτελέσματα εκλογών Νοεμβρίου του 1920. Νομός Αττικής και Βοιωτίας.
Πίνακας
1920 Νοέμβριος 1/14
infolib image control
Αποτελέσματα εκλογών Νοεμβρίου του 1920. Νομός Φθιωτιδοφωκίδος.
Πίνακας
1920 Νοέμβριος 1/14
infolib image control
Αποτελέσματα εκλογών Νοεμβρίου του 1920. Νομός Πρεβέζης.
Πίνακας
1920 Νοέμβριος 1/14
infolib image control
Αποτελέσματα εκλογών Νοεμβρίου του 1920. Νομός Λαρίσης.
Πίνακας
1920 Νοέμβριος 1/14
infolib image control
Αποτελέσματα εκλογών Νοεμβρίου του 1920. Νομός Λασηθίου.
Πίνακας
1920 Νοέμβριος 1/14
infolib image control
Αποτελέσματα εκλογών Νοεμβρίου του 1920. Νομός Χαλκιδικής.
Πίνακας
1920 Νοέμβριος 1/14
infolib image control
Αποτελέσματα εκλογών Νοεμβρίου του 1920. Νομός Φλωρίνης.
Πίνακας
1920 Νοέμβριος 1/14
infolib image control
Αποτελέσματα εκλογών Νοεμβρίου του 1920. Νομός Ραιδεστού.
Πίνακας
1920 Νοέμβριος 1/14
infolib image control
Αποτελέσματα εκλογών Νοεμβρίου του 1920. Νομός Καλλιπόλεως.
Πίνακας
1920 Νοέμβριος 1/14
infolib image control
Φύλλο πορείας του Χωροφύλακα Ι.Μανιουδάκη.
Φύλλο πορείας
1920 Φεβρουάριος 4
infolib image control
Αποτελέσματα εκλογών Νοεμβρίου του 1920. Νομός Ροδόπης.
Πίνακας
1920 Νοέμβριος 1/14
infolib image control
Αποτελέσματα εκλογών Νοεμβρίου του 1920. Νομός Πέλλης.
Πίνακας
1920 Νοέμβριος 1/14
infolib image control
Αποτελέσματα εκλογών Νοεμβρίου του 1920. Νομός Λέσβου.
Πίνακας
1920 Νοέμβριος 1/14
infolib image control
Αποτελέσματα εκλογών Νοεμβρίου του 1920. Νομός Σερρών.
Πίνακας
1920 Νοέμβριος 1/14
infolib image control
Αποτελέσματα εκλογών Νοεμβρίου του 1920. Νομός Κεφαλληνίας.
Πίνακας
1920 Νοέμβριος 1/14
infolib image control
Αποτελέσματα εκλογών Νοεμβρίου του 1920. Νομός Κερκύρας.
Πίνακας
1920 Νοέμβριος 1/14
infolib image control
Αποτελέσματα εκλογών Νοεμβρίου του 1920. Νομός Ιωαννίνων.
Πίνακας
1920 Νοέμβριος 1/14
infolib image control
Αποτελέσματα εκλογών Νοεμβρίου του 1920. Νομός Τρικάλων.
Πίνακας
1920 Νοέμβριος 1/14
infolib image control
Αποτελέσματα εκλογών Νοεμβρίου του 1920. Νομός Σάμου.
Πίνακας
1920 Νοέμβριος 1/14
infolib image control
Αποτελέσματα εκλογών Νοεμβρίου του 1920. Νομός Κοζάνης.
Πίνακας
1920 Νοέμβριος 1/14
infolib image control
Φύλλο πορείας του Χωροφύλακα Ι.Φωτάκη.
Φύλλο πορείας
1920 Φεβρουάριος 4
infolib image control
Φύλλο πορείας του Χωροφύλακα Ν.Κυδωνάκη.
Φύλλο πορείας
1920 Φεβρουάριος 4
infolib image control
Φύλλο πορείας του Χωροφύλακα Γ.Ταμιωλάκη.
Φύλλο πορείας
1920 Φεβρουάριος 4
infolib image control
Επιστολή του Κ.Ρακτιβάν προς τους Π.Μανούσο, Χρ.Παδελόπουλο και Πορτοκάλλη σχετικά με την κατάρτιση επιτροπής για τη θεραπεία ελονοσούντων.
Επιστολή
1920 Σεπτέμβριος 15
infolib image control
Φύλλο πορείας του Χωροφύλακα Γ.Ανανδρανιστάκη.
Φύλλο πορείας
1920 Φεβρουάριος 4
infolib image control
Φύλλο πορείας του Χωροφύλακα Μ.Δρυμάκη.
Φύλλο πορείας
1920 Φεβρουάριος 4
infolib image control
Φύλλο πορείας του Χωροφύλακα Ι.Γυπαράκη.
Φύλλο πορείας
1920 Φεβρουάριος 4
infolib image control
Επιστολή του Αεροπορικού Αποσπάσματος προς το Υπουργείο Στρατιωτικών, Διεύθυνση Μηχανικού και Τμήμα Αεροπορίας σχετικά με την αποστολή σφραγισμένων αποδείξεων, υπογεγραμμένων από τον Διοικητή του Σώματος από το οποίο προέρχονται οι οπλίτες στην υπηρεσία ασφαλείας του Προέδρου.
Διαβιβαστικό
1920 Φεβρουάριος 18
infolib image control
Επιστολή του Υπουργείου Στρατιωτικών προς το Στρατιωτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με την αποστολή κανονικών αποδείξεων.
Διαβιβαστικό
1920 Φεβρουάριος 20
infolib image control
Φύλλο πορείας του Χωροφύλακα Π.Χειλάδη.
Φύλλο πορείας
1920 Μάρτιος 26
infolib image control
Φύλλο πορείας του χωροφύλακα Ε.Κασιμάτη.
Φύλλο πορείας
1920 Μάρτιος 26
infolib image control
Επιστολή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αθηνών σχετικά με την συμπλήρωση του Γ Τμήματος του Σχολείου της Χωροφυλακής.
Επιστολή
1920 Απρίλιος 9
infolib image control
Επιστολή του Σταθμού Τμήματος Ασφαλείας του Πρωθυπουργού προς το τμήμα του σχετικά με την επαναφορά διαταγής.
Διαβιβαστικό
1920 Απρίλιος 30
infolib image control
Διαταγή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αθηνών προς τις Υποδιοικήσεις της σχετικά με τη σύλληψη Χωροφύλακα.
Διαταγή
1920 Απρίλιος 14
infolib image control
Εγκύκλιος της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αθηνών προς τις υποδιοικήσεις της σχετικά με την εγγραφή οπλιτών στο λαχειοφόρο δάνειο.
Εγκύκλιος
1920 Απρίλιος 11
infolib image control
Επιστολή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αθηνών προς το Τμήμα Ασφαλείας του Προέδρου σχετικά με την τιμωρία Χωροφύλακα.
Επιστολή
1920 Απρίλιος 17
infolib image control
Επιστολή του Σταθμού Τμήματος Ασφαλείας προς το Τμήμα του σχετικά με την εκτέλεση διαταγής.
Διαβιβαστικό
1920 Απρίλιος 19
infolib image control
Επιστολή του Σταθμού Τμήματος Ασφαλείας προς το τμήμα του σχετικά με την εκτέλεση διαταγής.
Διαβιβαστικό
1920 Απρίλιος 20
infolib image control
Επιστολή του Σταθμού τμήματος Ασφαλείας προς το Τμήμα του περί δημοσίων ειδών οπλιτών του τμήματος ασφαλείας.
Επιστολή
1920 Απρίλιος 20
infolib image control
Φύλλο πορείας του Χωροφύλακα Ν.Χατζηδάκη.
Φύλλο πορείας
1920 Απρίλιος 21
infolib image control
Επιστολή του Σταθμού του Τμήματος Ασφαλείας προς το Τμήμα του σχετικά με την επαναφορά διαταγής.
Επιστολή
1920 Απρίλιος 20
infolib image control
Επιστολή του Σταθμού του Τμήματος Ασφαλείας του Πρωθυπουργού προς το Τμήμα του σχετικά με την επαναφορά διαταγής.
Διαβιβαστικό
1920 Απρίλιος 24
infolib image control
Επιστολή της Αστυνομικής Διεύθυνσης προς το Τμήμα Ασφαλείας του Πρωθυπουργού σχετικά με την παραλαβή βιβλίων.
Επιστολή
1920 Μάϊος 30
infolib image control
Επιστολή του Τμήματος Ασφαλείας του Πρωθυπουργού προς την Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών σχετικά με την αποστολή ενός βιβλίου ημερησίας διαταγής.
Επιστολή
1920 Απρίλιος 24
infolib image control
Επιστολή του Σταθμού του Τμήματος Ασφαλείας του Πρωθυπουργού προς το τμήμα του σχετικά με την υπόθεση δύο Χωροφυλάκων.
Επιστολή
1920 Μάϊος 9
infolib image control
Επιστολή προς το Σταθμαρχείο Τμήματος σχετικά με την υπόθεση του Χ.Ορφανουδάκη και του Μανιουδάκη.
Επιστολή
1920 Απρίλιος 27
infolib image control
Βιβλίο Ασθενών Τμήματος Ασφαλείας του Πρωθυπουργού.
Αρχειακό Τεκμήριο
1920 Σεπτέμβριος 28
infolib image control
Επιστολή του Σταθμού Τμήματος Ασφαλείας προς το Τμήμα του σχετικά με την εκτέλεση διαταγής.
Επιστολή
1920 Μάϊος 8
infolib image control
Επιστολή προς το Σταθμαρχείο του Τμήματος σχετικά με την αντικατάσταση των οικοθεραπόντων Χωροφυλάκων.
Επιστολή
1920 Απρίλιος 27
infolib image control
Επιστολή του Σταθμού του Τμήματος Ασφαλείας προς το Τμήμα του σχετικά με την επαναφορά διαταγής.
Διαβιβαστικό
1920 Μάϊος 8
infolib image control
Διαταγή του Σταθμαρχείου του Τμήματος για την συγκέντρωση των συμβολαίων των κατεχομένων οικημάτων.
Διαταγή
1920 Απρίλιος 27
infolib image control
Επιστολή του Ενωμοτάρχη Δ.Αρχοντάκη προς το Τμήμα Ασφαλείας του Πρωθυπουργού σχετικά με παράπτωμα που διέπραξε χωροφύλακας και την ποινή που του επιβλήθηκε.
Επιστολή
1920 Απρίλιος 29
infolib image control
Επιστολή του Ενωμοτάρχη Μ.Μαραγκουδάκη προς το Τμήμα Ασφαλείας του Πρωθυπουργού σχετικά με παράπτωμα που διαπράχθηκε από τον χωροφύλακα Στ.Αρχάκη.
Επιστολή
1920 Απρίλιος 30
infolib image control
Επιστολή του Σταθμού του Τμήματος Ασφαλείας προς το Τμήμα του σχετικά με την τιμωρία χωροφύλακα.
Επιστολή
1920 Απρίλιος 30
infolib image control
Επιστολή του Σταθμού Τμήματος Ασφάλειας του Πρωθυπουργού προς το Τμήμα του σχετικά με τιμωρία χωροφύλακα που δεν εκτελέστηκε.
Επιστολή
1920 Μάϊος 8
infolib image control
Επιστολή του Σταθμού τμήματος Ασφαλείας του Πρωθυπουργού προς το τμήμα του σχετικά με παράπτωμα χωροφύλακα.
Επιστολή
1920 Μάϊος 3
infolib image control
Επιστολή προς το Αεροπορικό Σώμα σχετικά με την επιστροφή ανταπόδειξης υπογεγραμμένης.
Διαβιβαστικό
1920 Ιανουάριος 25
infolib image control
Επιστολή του Υπομοίραρχου, Μ.Βερικάκη, προς τον Διοικητή Τμήματος Ασφαλείας σχετικά με την τιμωρία δύο Χωροφυλάκων.
Επιστολή
1920 Μάϊος 3
infolib image control
Διαβιβαστικό της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αθηνών προς το Τμήμα Ασφαλείας του Πρωθυπουργού.
Διαβιβαστικό
1920 Μάϊος 4
infolib image control
Αίτηση του Τμήματος Ασφαλείας του Πρωθυπουργού προς την Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών σχετικά με την έκτιση της ποινής των Αξιωματικών.
Αίτηση
1920 Μάϊος 4
infolib image control
Επιστολή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αθηνών προς το Τμήμα Ασφαλείας του Πρωθυπουργού σχετικά με την αποστολή των μισθωτηρίων συμβολαίων των οικημάτων του τμήματος Ασφαλείας.
Επιστολή
1920 Μάϊος 5
infolib image control
Επιστολή του Σταθμού Τμήματος Ασφαλείας προς το Τμήμα του σχετικά με ανακατάταξη Ενωμοτάρχη.
Επιστολή
1920 Μάϊος 6
infolib image control
Επιστολή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αθηνών προς το Τμήμα Ασφαλείας σχετικά με την ανακατάταξη του Ι.Μακρή.
Επιστολή
1920 Μάϊος 8
infolib image control
Επιστολή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αθηνών προς το Τμήμα Ασφαλείας του Προέδρους σχετικά με την επίσπευση διαταγής.
Επιστολή
1920 Μάϊος 8
infolib image control
Επιστολή του Αεροπορικού Αποσπάσματος Αθηνών προς την Υπηρεσία Ασφαλείας του Προέδρου σχετικά με την αποστολή ανταπόδειξης.
Διαβιβαστικό
1920 Ιανουάριος 18
infolib image control
Επιστολή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αθηνών προς το Τμήμα Ασφαλείας του Πρωθυπουργού σχετικά με την αποστολή βιβλίων για τους Στρατιώτες.
Επιστολή
1920 Μάϊος 9
infolib image control
Απόδειξη για παραλαβή στρατιωτικών ειδών στο Αεροπορικό Απόσπασμα Αθηνών.
Απόδειξη
1920 Ιανουάριος 16
infolib image control
Επιστολή του Α Αστυνομικού Τμήματος προς το Τμήμα Ασφαλείας του Πρωθυπουργού σχετικά με την αποστολή και την υπογραφή αποδείξεων παραλαβής οπλισμού.
Επιστολή
1920 Μάϊος 21
infolib image control
Επιστολή του Α Αστυνομικού Τμήματος σχετικά με την υπογραφή αποδείξεων από τον Χωροφύλακα Ρουσσάκη.
Επιστολή
1920 Μάϊος 19
infolib image control
Επιστολή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αθηνών προς το Α Αστυνομικό Τμήμα σχετικά με την υπογραφή αποδείξεων από Χωροφύλακες.
Επιστολή
1920 Μάϊος 6
infolib image control
Επιστολή του Σταθμού Τμήματος Ασφαλείας του Πρωθυπουργού προς το Τμήμα του σχετικά με την επαναφορά διαταγής.
Επιστολή
1920 Μάϊος 18
infolib image control
Διαταγή του Διοικητή του τμήματος Ασφαλείας σχετικά με την παράδοση του πιστοποιητικού εφεδρείας στον δικαιούχο.
Διαταγή
1920 Μάϊος 12
infolib image control
Διαβιβαστικό της Αστυνομικής Διεύθυνσης προς το Τμήμα Ασφαλείας του Πρωθυπουργού.
Διαβιβαστικό
1920 Μάϊος 11
infolib image control
Επιστολή του Τμήματος Ασφαλείας του Πρωθυπουργού προς την Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών σχετικά με την αίτηση του δικαιούχου για τη χορήγηση πιστοποιητικού εφεδρείας.
Διαβιβαστικό
1920 Μάϊος 9
infolib image control
Αίτηση του Γρ.Καλιτσάκη προς την Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών σχετικά με την έγκριση πιστοποιητικού εφεδρείας.
Αίτηση
1920 Μάϊος 8
infolib image control
Επιστολή του Σταθμού τμήματος Ασφαλείας του Πρωθυπουργού προς το Τμήμα του σχετικά με παράπτωμα Χωροφύλακα.
Επιστολή
1920 Μάιος 11
infolib image control
Επιστολή του Διοικητή του Τμήματος Ασφαλείας του Πρωθυπουργού προς το Σταθμό του τμήματος Ασφαλείας του Πρωθυπουργού σχετικά με την τιμωρία του χωροφύλακα Γ.Κατσαμποξάκη.
Επιστολή
1920 Μάιος 12
infolib image control
Επιστολή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αθηνών προς το Τμήμα Ασφαλείας του Πρωθυπουργού σχετικά με την βελτίωση του συσσιτίου του Αρ.Κορωνιωτάκη.
Επιστολή
1920 Μάιος 12
infolib image control
Επιστολή του Υπομοίραρχου Μ.Βερικάκη προς το Τμήμα Ασφαλείας του Πρωθυπουργού σχετικά με την καταβολή αντιτίμου για μια φωτογραφία.
Επιστολή
1920 Μάιος 13
infolib image control
Επιστολή του Διοικητή του Τμήματος Ασφαλείας του Πρωθυπουργού σχετικά με την υπόθεση της φωτογραφίας.
Επιστολή
1920 Μάιος 16
infolib image control
Διαβιβαστικό της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αθηνών προς το Τμήμα Ασφαλείας του Πρωθυπουργού.
Διαβιβαστικό
1920 Μάιος 20
infolib image control
Διαβιβαστικό του Τμήματος Ασφαλείας του Πρωθυπουργού προς την Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών.
Διαβιβαστικό
1920 Μάιος 15
infolib image control
Αίτηση του Κ.Ματθαιακάκη προς την Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών και το Τμήμα Ασφαλείας του Πρωθυπουργού σχετικά με την έκδοση πιστοποιητικού εφεδρείας του.
Αίτηση
1920 Μάιος 13
infolib image control
Επιστολή του Σταθμού του Τμήματος Ασφαλείας του Πρωθυπουργού προς το Τμήμα του σχετικά με την υποβολή αποδεικτικού επιδόσεως εκδοθέντος κλητηρίου θεσπίσματος.
Επιστολή
1920 Μάιος 15
infolib image control
Επιστολή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αθηνών προς το Τμήμα Ασφαλείας του Προέδρου της Κυβέρνησης σχετικά με την τακτοποίηση του λογαριασμού του Ενωμοτάρχη, Περράκη Στ.
Επιστολή
1920 Ιούνιος 14
infolib image control
Επιστολή του Ειδικού Αποσπάσματος Ασφαλείας προς την Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών σχετικά με την τακτοποίηση του λογαριασμού του Στ.Περράκη.
Επιστολή
1920 Μάιος 19
infolib image control
Επιστολή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αθηνών προς το Ειδικό Απόσπασμα Ασφαλείας σχετικά με την τακτοποίηση του λογαριασμού του Στ.Περράκη.
Επιστολή
1920 Μάιος 16
infolib image control
Διαβιβαστικό προς το Τμήμα Ασφαλείας του Προέδρου της Κυβέρνησης.
Διαβιβαστικό
1920 Ιούνιος 1
infolib image control
Επιστολή της Υπομοιραρχίας Αλικιανού προς τη Μοιραρχία Χανίων σχετικά με την επαναφορά διαταγής.
Επιστολή
1920 Μάιος 28
infolib image control
Επιστολή της Μοιραρχίας Χανίων προς την Υπομοιραρχία Αλικιανού σχετικά με την υπογραφή απόδειξης.
Επιστολή
1920 Μάιος 25
infolib image control
Επιστολή του Τμήματος Ασφαλείας του Πρωθυπουργού προς την Μοιραρχία Χανίων σχετικά με την υπογραφή απόδειξης.
Επιστολή
1920 Μάιος 16
infolib image control
Φύλλο πορείας του Σ.Περάκη.
Φύλλο πορείας
1920 Ιανουάριος 30
infolib image control
Επιστολή του Σταθμού του τμήματος Ασφαλείας του Πρωθυπουργού προς το Τμήμα του σχετικά με την οποία διαβιβάζει ονομαστική κατάσταση των οπλιτών της Ασφάλειας του Πρωθυπουργού.
Διαβιβαστικό
1920 Μάιος 18
infolib image control
Κατάστασις εμφαίνουσα το ονοματεπώνυμον, βαθμόν, Μητρώον ή βιβλιάριον των ανδρών του άνω τμήματος.
Κατάλογος
<1920 Μάιος>
infolib image control
Επιστολή του Σταθμού του Τμήματος της Χωροφυλακής προς το Τμήμα του σχετικά με παράπτωμα χωροφύλακα.
Επιστολή
1920 Μάιος 24
infolib image control
Επιστολή του Διοικητή του τμήματος Ασφαλείας του Πρωθυπουργού προς τον Σταθμό του τμήματος Ασφαλείας σχετικά με την αποστολή της απολογίας του χωροφύλακα.
Επιστολή
1920 Μάιος 26
infolib image control
Φύλλο μεταβάσεως δια τον Δεκανέα Ν.Δρακάτον.
Φύλλο πορείας
1920 Μάιος 26
infolib image control
Απόσπασμα ημερησίας διαταγής.
Ημερήσια διαταγή
1920 Μάιος 27
infolib image control
Διαβιβαστικό της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αθηνών προς το Τμήμα Ασφαλείας του Πρωθυπουργού.
Διαβιβαστικό
1920 Μάιος 31
infolib image control
Διαβιβαστικό του Τμήματος Ασφαλείας του Πρωθυπουργού προς την Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών.
Διαβιβαστικό
1920 Μάιος 29
infolib image control
Αίτηση του χωροφύλακα Π.Χειλαδάκη προς την Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών για την χορήγηση πιστοποιητικού εφεδρείας.
Αίτηση
1920 Μάιος 28
infolib image control
Φύλλο πορείας του Δ.Αρχοντάκη.
Φύλλο πορείας
1920 Ιανουάριος 30
infolib image control
Διαβιβαστικό της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αθηνών προς το Τμήμα Ασφαλείας του Πρωθυπουργού.
Διαβιβαστικό
1920 Ιούνιος 6
infolib image control
Διαβιβαστικό του Τμήματος Ασφαλείας του Πρωθυπουργού προς την Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών.
Διαβιβαστικό
1920 Ιούνιος 5
infolib image control
Αίτηση του Ι.Τριπολιτάκη προς την Αστυνομική Διεύθυνση Αττικοβοιωτίας σχετικά με τη χορήγηση πιστοποιητικού εφεδρείας.
Αίτηση
1920 Μάρτιος 29
infolib image control
Επιστολή του Αρχηγού της Χωροφυλακής προς την Αστυνομκή Διεύθυνση Αθηνών σχετικά με απόσπαση χωροφύλακα.
Επιστολή
1920 Μάιος 29
infolib image control
Επιστολή προς το Τμήμα Ασφαλείας του Πρωθυπουργού σχετικά με την απόσπαση χωροφύλακα.
Επιστολή
1920 Μάιος 31
infolib image control
Εγκύκλιος της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αθηνών προς τις υπηρεσίες της σχετικά με την υποβολή καταστάσεων μονίμων και εφέδρων οπλιτών.
Εγκύκλιος
1920 Μάιος 30
infolib image control
Διαβιβαστικό του Φρουραρχείου Αθηνών προς το Τμήμα Ασφαλείας του Πρωθυπουργού.
Διαβιβαστικό
1920 Ιούνιος 2
infolib image control
Επιστολή του Τμήματος Ασφάλειας του Πρωθυπουργού προς το Φρουραρχείο Αθηνών σχετικά με την θεώρηση φύλλου ελευθέρας κυκλοφορίας δεκανέα.
Επιστολή
1920 Ιούνιος 31
infolib image control
Εγκύκλιος της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αθηνών προς τις υπηρεσίες της σχετικά με την κατάρτιση βιβλίου τηλεφωνημάτων.
Εγκύκλιος
1920 Ιούνιος 2

                                                                            infolib-libsolution