Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Τηλεγράφημα του Λ.Ρούφου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με εργασίες αναδάσωσης.
Τηλεγράφημα
1915 Ιανουάριος 2
infolib image control
Κατάλογος των υποψηφίων και εκλεγέντων βουλευτών των εκλογών του 1915 στο νομό Ηρακλείου.
Κατάλογος
infolib image control
Κατάλογος των εκλεγέντων και υποψηφίων βουλευτών των εκλογών του 1915 στο νομό Χανίων.
Κατάλογος
infolib image control
Κατάλογος των υποψηφίων και εκλεγέντων βουλευτών των εκλογών του 1915 στο νομό Κερκύρας.
Κατάλογος
infolib image control
Κατάλογος των υποψηφίων και εκλεγέντων βουλευτών των εκλογών του 1915 στο νομό Κεφαλληνίας.
Κατάλογος
infolib image control
Κατάλογος των υποψηφίων και εκλεγέντων βουλευτών των εκλογών του 1915 στο νομό Ζακύνθου.
Κατάλογος
infolib image control
Κατάλογος των υποψηφίων και εκλεγέντων βουλευτών των εκλογών του 1915 του νομού Λέσβου.
Κατάλογος
infolib image control
Κατάλογος των υποψηφίων και εκλεγέντων βουλευτών των εκλογών του 1915 στο νομό Χίου.
Κατάλογος
infolib image control
Κατάλογος των υποψηφίων και εκλεγέντων βουλευτών των εκλογών του 1915 στο νομό Σάμου.
Κατάλογος
infolib image control
Κατάλογος των υποψηφίων και εκλεγέντων βουλευτών των εκλογών του 1915 στο νομό Ύδρας.
Κατάλογος
infolib image control
Κατάλογος των υποψηφίων και εκλεγέντων βουλευτών των εκλογών του 1915 στο νομό Σπετσών.
Κατάλογος
infolib image control
Κατάλογος των υποψηφίων βουλευτών των εκλογών του 1915 στο νομό Θεσσαλονίκης.
Κατάλογος
infolib image control
Εγκύκλιος του Αρχηγού της Χωροφυλακής Π.Ραζέλου προς τους Γενικούς Επιθεωρητές, Αντισυνταγματάρχες Επιθεωρητές, Ανώτερους Διοικητές της Χωροφυλακής και Αστυνομικούς Διευθυντές σχετικά με την αφοσίωση προς το Βασιλιά.
Εγκύκλιος
1916 Απρίλιος 14
infolib image control
Τηλεγράφημα της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κυκλάδων προς τα Υπουργεία Στρατιωτικών και Εσωτερικών σχετικά με κινήσεις αγγλογαλλικών πλοίων στο λιμάνι της Μήλου.
Τηλεγράφημα
infolib image control
Εγκύκλιος της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικοβοιωτίας προς τις υπαυτήν Υπηρεσίες σχετικά με την περίπτωση συναγερμού.
Εγκύκλιος
1918 Ιανουάριος 24
infolib image control
Επιστολή του Α.Παπαοικονόμου προς το μοίραρχο Κατσικουλάκη που διαβιβάζει διαταγή του σχετικά με την ασφάλεια του Ε.Βενιζέλου.
Διαβιβαστικό
1918 Απρίλιος 24
infolib image control
Διαταγή του Α.Παπαοικονόμου προς το μοίραρχο Τσούρδο σχετικά με απειλές κατά της ζωής του Ε.Βενιζέλου.
Διαταγή
1918 Μάρτιος 17
infolib image control
Έκθεση του Ι.Παπαδάκη προς την Ανωτέρα Διοίκηση Χωροφυλακής Μακεδονίας σχετικά με την υποβολή παραπόνων.
Έκθεση
1919 Ιούνιος 28
infolib image control
Πιστοποιητικό του Συλλόγου Φιλελευθέρων Μακεδονίας για τον Ι.Παπαδάκη.
Πιστοποιητικό
1919 Ιούνιος 30
infolib image control
Έκθεση του Αρχηγείου της Χωροφυλακής προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη βελτίωση της κατάστασης του σώματος της Χωροφυλακής.
Έκθεση
1919 Αύγουστος 6
infolib image control
Έκθεση της Διεύθυνσης Χωροφυλακής και Δημόσιας Ασφάλειας προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την επαναφορά στη Χωροφυλακή απολυθέντων οπλιτών.
Έκθεση
1919 Ιούλιος 10
infolib image control
Τηλεγράφημα του Λ.Ρούφου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη σύλληψη ληστή.
Τηλεγράφημα
1915 Ιανουάριος 16
infolib image control
Ανακοίνωση του Γαρδίκα προς το Ν. Βελιτσόπουλο σχετικά με την απόλυση του.
Αρχειακό Τεκμήριο
1910 Σεπτέμβριος 12
infolib image control
Επιστολή του Α.Παπαοικονόμου προς τη Διεύθυνση Χωροφυλακής και Δημόσιας Ασφάλειας του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με αίτηση Γάλλου Ανθυπασπιστή να ενταχθεί στην Ελληνική Χωροφυλακή.
Επιστολή
1919 Σεπτέμβριος 17
infolib image control
Διαταγή του Κ.Ρακτιβάν προς τον Α.Παπαοικονόμου σχετικά με αίτηση Γάλλου Ανθυπασπιστή να ενταχθεί στην Ελληνική Χωροφυλακή.
Διαταγή
1919 Σεπτέμβριος 6
infolib image control
Επιστολή του Αρχηγείου της Χωροφυλακής προς τη Διεύθυνση Χωροφυλακής του Υπουργείου Εσωτερικών, που υποβάλλει έγγραφα σχετικά με τον Benjamin.
Διαβιβαστικό
1919 Αύγουστος 31
infolib image control
Επιστολή προς το Αρχηγείο της Χωροφυλακής, που διαβιβάζει αίτηση του P.Benjamin για κατάταξη του στην Ελληνική Χωροφυλακή ή Αστυνομία.
Διαβιβαστικό
1919 Αύγουστος 9/22
infolib image control
Αίτηση του P.Benjamin προς τον Ε.Βενιζέλο για κατάταξη του στην Ελληνική Χωροφυλακή ή Αστυνομία.
Αίτηση
1919 Ιούλιος 7
infolib image control
Επερωτήσεις του Δ.Χρυσοστάλη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την άρση του στρατιωτικού νόμου.
Αρχειακό Τεκμήριο
1919 Νοέμβριος
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς το Γενικό Δοικητή Γκότση σχετικά με τη γνώμη του Βαμβακά.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 6
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς το Γενικό Διοικητή Γκότση σχετικά με παράπονο του Μουφτή Δράμας.
Τηλεγράφημα
<1919>
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γενικού Διοικητή Γκότση προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με σχέδιο ρυμοτομίας.
Τηλεγράφημα
<1919>
infolib image control
Επιστολή του Αρχηγείου της Χωροφυλακής προς τον Ε.Βενιζέλο, που διαβιβάζει έγγραφα σχετικά με τις κατηγορίες κατά του υπενωμοτάρχη Α.Σκυλάκου.
Διαβιβαστικό
1915 Ιανουάριος 17
infolib image control
Φύλλο πορείας του χωροφύλακα Κ.Μπουλταδάκη.
Φύλλο πορείας
1919
infolib image control
Φύλλο πορείας του χωροφύλακα Ι.Μαθαιακάκη.
Φύλλο πορείας
1919
infolib image control
Επιστολή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Τρικάλων προς το Αρχηγείο της Χωροφυλακής, που διαβιβάζει έγγραφα σχετικά με την υπόθεση του Α.Σκυλάκου.
Διαβιβαστικό
1915 Ιανουάριος 13
infolib image control
Επιστολή της Αστυνομικής Υποδιεύθυνσης Καλαμπάκας προς την Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων, που διαβιβάζει έγγραφα σχετικά με την υπόθεση Α.Σκυλάκου.
Διαβιβαστικό
1915 Ιανουάριος 9
infolib image control
Φύλλο Μητρώου του Υπενωμοτάρχη Α.Σκυλάκου.
Φύλλο Μητρώου
1915 Ιανουάριος 13
infolib image control
Έκθεση σχετικά με την ενεργηθείσα προανάκριση κατά του υπενωμοτάρχη Α.Σκυλάκου.
Έκθεση
1915 Ιανουάριος 9
infolib image control
Εξέταση του μάρτυρα Α.Σκυλάκου σχετικά με τις κατηγορίες που διατυπώθηκαν εναντίον του.
Κατάθεση
1915 Ιανουάριος 5
infolib image control
Εξέταση της μάρτυρος Σ.Γκέκα για την υπόθεση του Α.Σκυλάκου.
Κατάθεση
1914 Δεκέμβριος 19
infolib image control
Φύλλο πορείας του χωροφύλακα Κ.Δασκαλάκη.
Φύλλο πορείας
1919
infolib image control
Εξέταση του μάρτυρα Η.Κερασοβίτη για την υπόθεση του Α.Σκυλάκου.
Κατάθεση
1914 Δεκέμβριος 19
infolib image control
Εξέταση του μάρτυρα Ζ.Στούπη για την υπόθεση του Α.Σκυλάκου.
Διαβιβαστικό
1914 Δεκέμβριος 20
infolib image control
Εξέταση του μάρτυρα Ε.Λιάκου για την υπόθεση του Α.Σκυλάκου.
Κατάθεση
1914 Δεκέμβριος 19
infolib image control
Εξέταση του μάρτυρα Γ.Παπακώστα για την υπόθεση του Α.Σκυλάκου.
Κατάθεση
1914 Δεκέμβριος 27
infolib image control
Εξέταση του μάρτυρα Δ.Παπαχρήστου για την υπόθεση του Α.Σκυλάκου.
Κατάθεση
1914 Δεκέμβριος 27
infolib image control
Εξέταση του μάρτυρα Ε.Ντημπλά για την υπόθεση του Α.Σκυλάκου.
Κατάθεση
1914 Δεκέμβριος 27
infolib image control
Εξέταση του μάρτυρα Κ.Μαγγούφη για την υπόθεση του Α.Σκυλάκου.
Κατάθεση
1915 Δεκέμβριος 27
infolib image control
Εξέταση του μάρτυρα Α. Τσηληλή για την υπόθεση του Α.Σκυλάκου.
Κατάθεση
1914 Δεκέμβριος 27
infolib image control
Εξέταση του μάρτυρα Ε.Χανδάκα για την υπόθεση του Α.Σκυλάκου.
Κατάθεση
1914 Δεκέμβριος 27
infolib image control
Επιστολή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Τρικάλων προς της Αστυνομική Υποδιεύθυνση Καλαμπάκας σχετικά με την υπόθεση Α.Σκυλάκου.
Κατάθεση
1915 Ιανουάριος 5
infolib image control
Επιστολή της Αστυνομική Υποδιεύθυνσης Καλαμπάκας προς την Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων σχετικά με την υπόθεση Α.Σκυλάκου.
Επιστολή
1914 Δεκέμβριος 29
infolib image control
Διαταγή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Τρικάλων προς την Ατυνομική Υποδιεύθυνση Καλαμπάκας σχετικά με την υπόθεση Α.Σκυλάκου.
Διαταγή
1914 Νοέμβριος 13
infolib image control
Διαταγή του Αρχηγείου της Χωροφυλακής προς την Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων σχετικά με την υπόθεση Α.Σκυλάκου.
Διαταγή
1914 Νοέμβριος 6
infolib image control
Αίτηση της Σ.Γκέκα προς τον Ε.Βενιζέλο, όπου ζητεί την ποινική δίωξη του Α.Σκυλάκου.
Αίτηση
1914 Οκτώβριος 27
infolib image control
Αίτηση του Ν.Τριανταφύλλου προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία ζητεί οικονομική ενίσχυση.
Αίτηση
1915 Ιανουάριος 3
infolib image control
Επιστολή του Νομάρχη Αττικής και Βοιωτίας προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την αίτηση του Ν.Τριανταφύλλου.
Επιστολή
1915 Ιανουάριος 5
infolib image control
Τηλεγράφημα του Λ.Ρούφου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη στέγαση του δημαρχείου και της βιβλιοθήκης του Ηρακλείου.
Τηλεγράφημα
1915 Ιανουάριος 27
infolib image control
Πιστοποιητικό της Επιτροπής επί των εξ Αλατσάτων Προσφύγων σχετικά με το Ν.Κλεάνθη.
Πιστοποιητικό
1915 Φεβρουάριος 1
infolib image control
Τηλεγράφημα του Λ.Ρούφου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την ενίσχυση των Ταμείων Χανίων και Ηρακλείου.
Τηλεγράφημα
1915 Ιανουάριος 23
infolib image control
Επιστολή του Αρχηγείου της Χωροφυλακής προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με αίτημα του ιδιώτη Α. Κανελλόπουλου.
Επιστολή
1915 Ιανουάριος 29
infolib image control
Επιστολή του Α.Κανελλόπουλου σχετικά με επιστολή που απέστειλε στον Ε.Βενιζέλο.
Διαβιβαστικό
<1915 Ιανουάριος>
infolib image control
Επιστολή του Α.Κανελλόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο, όπου ζητεί εργασία.
Επιστολή
1915 Ιανουάριος 12
infolib image control
Επιστολή του Νομάρχη Αττικής και Βοιωτίας προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την απαλλαγή πληρωμής διδάκτρων μαθήτριας του Αρσακείου.
Επιστολή
1915 Ιανουάριος 5
infolib image control
Τηλεγράφημα του Νομάρχη Αχαϊοήλιδος Καλογερόπουλου προς τους Ε.Βενιζέλο και τον Ε.Ρέπουλη σχετικά με συλλαλητήριο για το σίτο.
Τηλεγράφημα
1915 Ιανουάριος 31
infolib image control
Επιστολή του Αρχηγείου της Χωροφυλακής προς τον Ε.Βενιζέλο, που υποβάλλει έγγραφα σχετικά με την υπόθεση του χωροφύλακα Ι.Παπανικολάου.
Επιστολή
1915 Φεβρουάριος 5
infolib image control
Αναφορά της Αστυνομικής Διεύθυνσης Εύβοιας προς το Αρχηγείο της Χωροφυλακής σχετικά με τα αναφερθέντα παραπτώματα του χωροφύλακα Ι.Παπανικολάου.
Έκθεση
1915 Ιανουάριος 29
infolib image control
Επιστολή του Αρχηγείου της Χωροφυλακής προς την Αστυνομική Διεύθυνση Ευβοίας, που διαβιβάζει επιστολή των Καταστηματαρχών Χαλκίδας.
Διαβιβαστικό
1915 Ιανουάριος 17
infolib image control
Επιστολή των Καταστηματαρχών Χαλκίδας προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το χωροφύλακα Ι.Παπανικολάου.
Επιστολή
1915 Ιανουάριος 13
infolib image control
Επιστολή του Αρχηγείου της Χωροφυλακής προς τον Ε.Βενιζέλο, που διαβιβάζει έγγραφα σχετικά με το θάνατο του χωροφύλακα Σ.Ισίδου.
Διαβιβαστικό
1915 Φεβρουάριος 5
infolib image control
Επιστολή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κέρκυρας προς το Αρχηγείο της Χωροφυλακής, που υποβάλλει αναφορά σχετικά με το θάνατο του τελωνοφύλακα Σ.Ισίδου.
Διαβιβαστικό
1915 Ιανουάριος 27
infolib image control
Αναφορά της Αστυνομικής Υποδιεύθυνσης Λευκάδας προς την Αστυνομική Διεύθυνσης Κέρκυρας σχετικά με το θάνατο του τελωνοφύλακα Σ.Ισσίδου.
Έκθεση
1915 Ιανουάριος 20
infolib image control
Επιστολή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κέρκυρας προς την Αστυνομική Υποδιεύθυνση Λευκάδας, που διαβιβάζει έγγραφα σχετικά με το θάνατο του τελωνοφύλακα Σ. Ισσίδου.
Διαβιβαστικό
1915 Ιανουάριος 10
infolib image control
Διαταγή του Αρχηγείου της Χωροφυλακής προς την Αστυνομική Διεύθυνση Κέρκυρας σχετικά με την υπόθεση του Σ.Ισσίδου.
Διαταγή
1915 Ιανουάριος 2
infolib image control
Επιστολή της Μ.Ισσίδου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το θάνατο του συζύγου της.
Επιστολή
1914 Δεκέμβριος 21
infolib image control
Επιστολή του Αρχηγείου της Χωροφυλακής προς τον Ε.Βενιζέλο, που υποβάλλει αλληλογραφία σχετικά με αξιόποινες πράξεις που σημειώνονται στο κέντρο της Αθήνας.
Διαβιβαστικό
1915 Ιανουάριος 12
infolib image control
Εθνολογική κατάσταση προ του πολέμου του 1912 και τον Αύγουστο του 1915.
Πίνακας
infolib image control
Επιστολή του αρχηγείου της Χωροφυλακής προς την Αστυνομική Διεύθυνση Αττικοβοιωτίας, που διαβιβάζει έγγραφα σχετικά με χαρτοπαικτική λέσχη στο κέντρο της Αθήνας και ζητεί σχετική αναφορά.
Διαβιβαστικό
1914 Δεκέμβριος 24
infolib image control
Επστολή του Θ.Νικολόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με αξιόποινες πράξεις που σημειώνονται σε καφενείο στο κέντρο της Αθήνας.
Επιστολή
1914 Δεκέμβριος 20
infolib image control
Επιστολή του Αρχηγείου της Χωροφυλακής προς τον Ε.Βενιζέλο, που διαβιβάζει έγγραφα σχετικά με το νόμιμο ενέργειας του Αστυνομικού Υποδιευθυντή Ηλείας.
Διαβιβαστικό
1915 Φεβρουάριος 18
infolib image control
Επιστολή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αχαϊοήλιδος προς το Αρχηγείο της Χωροφυλακής που διαβιβάζει αναφορά σχετικά με τη νομιμότητα ενέργειας το Ν.Γάσπαρη.
Διαβιβαστικό
1915 Φεβρουάριος 11
infolib image control
Αναφορά του μοίραρχου Κ.Τσίρου προς την Αστυνομική Διεύθυνση Αχαϊοήλιδος σχετικά με τη σύλληψη του Α.Καραμάνου.
Έκθεση
1915 Φεβρουάριος 9
infolib image control
Δήλωση του Χ.Καραμάνου σχετικά με επιστολή που συνέταξε ενάντια στο Ν.Γάσπαρη.
Δήλωση
1915 Φεβρουάριος 8
infolib image control
Διαταγή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αχαϊοήλιδος προς το μοίραρχο Κ.Τσίρο σχετικά με ενέργεια του Ν.Γάσπαρη.
Διαταγή
1914 Νοέμβριος 30
infolib image control
Επιστολή του Κ.Τσίρου προς την Αστυνομική Διεύθυνση Αχαϊοήλιδος σχετικά με τη μη εκτέλεση διαταγής.
Επιστολή
1914 Νοέμβριος 18
infolib image control
Διαταγή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αχαϊοήλιδος προς το μοίραρχο Κ.Τσίρο σχετικά με τη νομιμότητα ενέργειας του Ν.Γάσπαρη.
Διαταγή
1914 Οκτώβριος 10
infolib image control
Επιστολή του Αρχηγείου της Χωροφυλακής προς την Αστυνομική Διεύθυνση Αχαϊοήλιδος, που διαβιβάζει επιστολή του Χ.Καραμάνου.
Διαβιβαστικό
1914 Οκτώβριος 6
infolib image control
Επιστολή του Χ.Καραμάνου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με παραλείψεις του Ν.Γάσπαρη.
Επιστολή
1914 Οκτώβριος 2
infolib image control
Επιστολή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικοβοιωτίας προς το Αρχηγείο της Χωροφυλακής, που υποβάλλει έγγραφα σχετικά με το 5ο Αστυνομικό Τμήμα.
Διαβιβαστικό
1915 Ιανουάριος 3
infolib image control
Αναφορά του 5ου Αστυνομικού Τμήματος προς την Αστυνομική Διεύθυνση Αττικοβοιωτίας σχετικά με ενέργειες του αναφερομένου τμήματος.
Έκθεση
1915 Ιανουάριος 1
infolib image control
Κατάσταση του 5ου Αστυνομικού Τμήματος, όπου φαίνεται η δύναμη του αναφερομένου τμήματος κατά την υπηρεσία της νύχτας 17-18 Δεκεμβρίου 1914.
Πίνακας
1915 Ιανουάριος 1
infolib image control
Επιστολή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικοβοιωτίας προς το 5ο Αστυνομικό Τμήμα σχετικά με τη χαρτοπαικτική λέσχη στο κέντρο της Αθήνας.
Επιστολή
1914 Δεκέμβριος 28
infolib image control
Επιστολή του Αρχηγείου της Χωροφυλακής προς τον Ε.Βενιζέλο, που διαβιβάζει έγγραφα σχετικά με τα παράπονα του τραπεζίτη Γ.Χατζηανδρέου.
Διαβιβαστικό
1915 Φεβρουάριος 5
infolib image control
Αναφορά της Ανωτέρας Διοίκησης Χωροφυλακής Μακεδονίας προς το Αρχηγείο της Χωροφυλακής σχετικά με τα παράπονα του Γ.Χατζηανδρέου.
Έκθεση
1914 Ιανουάριος 24
infolib image control
Τηλεγράφημα του Λ.Παπαδόπουλου προς την Ανωτέρα Διοίκηση Χωροφυλακής Μακεδονίας σχετικά με διατάξεις για το σίτο.
Τηλεγράφημα
1915 Ιανουάριος 15
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γ.Χατζηανδρέου προς τους Ε.Βενιζέλο, Ε.Ρέπουλη, Κ.Ρακτιβάν και το Αρχηγείο της Χωροφυλακής, όπου παραπονείται για τη σύλληψη του.
Τηλεγράφημα
1915 Ιανουάριος 13
infolib image control
Επιστολή του Αρχηγείου της Χωροφυλακής προς τον Ε.Βενιζέλο, που υποβάλλει έγγραφα σχετικά τις καταγγελίες κατά του υπενωμοτάρχη Κ.Βρεττάκου.
Διαβιβαστικό
1915 Φεβρουάριος 7
infolib image control
Επιστολή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μεσσηνίας προς το Αρχηγείο της Χωροφυλακής, που υποβάλλει αναφορά σχετικά με την υπόθεση του Κ.Βρεττάκου.
Διαβιβαστικό
1915 Φεβρουάριος 3
infolib image control
Αναφορά της Αστυνομικής Υποδιεύθυνσης Μεσσήνης προς την Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας σχετικά με την υπόθεση του Κ.Βρεττάκου.
Έκθεση
1915 Φεβρουάριος 2
infolib image control
Διαταγή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μεσσηνίας προς την Αστυνομική Υποδιεύθυνση Μεσσήνης σχετικά με την υπόθεση του Κ.Βρεττάκου.
Διαταγή
1915 Ιανουάριος 17
infolib image control
Διαταγή του Αρχηγείου της Χωροφυλακής προς την Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας σχετικά με την υπόθεση του Κ.Βρεττάκου.
Διαταγή
1915 Ιανουάριος 12
infolib image control
Επιστολή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αρκαδίας προς το Αρχηγείο της Χωροφυλακής σχετικά με τη μη εκτέλεση διαταγής.
Επιστολή
1915 Ιανουάριος 8
infolib image control
Διαταγή του Αρχηγείου της Χωροφυλακής προς την Αστυνομική Διεύθυνση Αρκαδίας προκειμένου να εξεταστούν οι κατηγορίες κατά του Κ.Βρεττάκου.
Διαταγή
1915 Ιανουάριος 2
infolib image control
Αίτηση του Ν.Τζανή προς τον Ε.Βενιζέλο κατά του Κ.Βρεττάκου.
Αίτηση
1914 Δεκέμβριος 22
infolib image control
Επιστολή του Π.Αργυρόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία υποβάλλει έγγραφα σχετικά με τις έκνομες ενέργειες του Γ.Αλεξανδρόπουλου.
Διαβιβαστικό
1915 Φεβορυάριος 14
infolib image control
Έκθεση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής Εγκατάστασης Προσφύγων και Νομάρχη Θεσσαλονίκης Π.Αργυρόπουλου προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης σχετικά με ενέργειες του Γ.Αλεξανδρόπουλου.
Έκθεση
1915 Φεβρουάριος 14
infolib image control
Επιστολή της Επιτροπής Εγκατάστασης Προσφύγων προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών σχετικά με την επιστροφή κατασχεθέντων εγγράφων της επιτροπής.
Επιστολή
1915 Φεβρουάριος 12
infolib image control
Επιστολή του Γ.Κ.Αλεξανδρόπουλου προς την Επιτροπή Εγκατάστασης Προσφύγων σχετικά με κατασχεθέντα έγγραφα από την Επιτροπή.
Επιστολή
1915 Φεβρουάριος 12
infolib image control
Έκθεση Β.Πολυχρονιάδου προς τον Π.Αργυρόπουλο σχετικά με την κατάσχεση και καθυστέρηση εγγράφων της Επιτροπής Προσφύγων.
Έκθεση
<1915>
infolib image control
Κατάλογος των εκλεγέντων βουλευτών του 1915 σε όλη την επικράτεια της Ελλάδας.
Κατάλογος
infolib image control
Κατάλογος των υποψηφίων και εκλεγέντων βουλευτών των εκλογών του 1915 στους νομούς Φθιώτιδας και Φωκίδας.
Κατάλογος
infolib image control
Κατάλογος των υποψηφίων και εκλεγέντων βουλευτών των εκλογών του 1915 στους νομούς Αττικής και Βοιωτίας.
Κατάλογος
infolib image control
Κατάλογος των υποψήφιων και εκλεγέντων βουλευτών των εκλογών του 1915 στο νομό Λαρίσσης.
Κατάλογος
infolib image control
Κατάλογος των υποψηφίων και εκλεγέντων βουλευτών του 1915 στο Νομό Τρικάλων.
Κατάλογος
infolib image control
Κατάλογος των υποψηφίων και εκλεγέντων βουλευτών των εκλογών του 1915 του νομού Μεσσηνίας.
Κατάλογος
infolib image control
Κατάλογος των υποψηφίων και εκλεγέντων βουλευτών των εκλογών του 1915 στο νομό Λακωνίας.
Κατάλογος
infolib image control
Κατάλογος των υποψηφίων και εκλεγέντων βουλευτών των εκλογών του 1915 του νομού Αργολιδοκορινθίας.
Κατάλογος
infolib image control
Κατάλογος των υποψηφίων και εκλεγέντων βουλευτών των εκλογών του 1915 του νομού Αρκαδίας.
Κατάλογος
infolib image control
Κατάλογος των υποψηφίων και εκλεγέντων βουλευτών των εκλογών του 1915 του νομού Αχαϊοήλιδος.
Κατάλογος
infolib image control
Κατάλογος των υποψηφίων και εκλεγέντων βουλευτών των εκλογών του 1915 στο νομό Αιτωλοακαρνανίας.
Κατάλογος
infolib image control
Κατάλογος των υποψηφίων και εκλεγέντων βουλευτών των εκλογών του 1915 στο νομό Ρεθύμνου.
Κατάλογος
infolib image control
Κατάλογος των υποψηφίων και εκλεγέντων βουλευτών των εκλογών του 1915 στο νομό Λασιθίου.
Κατάλογος
infolib image control
Κατάλογος των υποψηφίων και εκλεγέντων βουλευτών των εκλογών του 1915 στο νομό Ευβοίας.
Κατάλογος
infolib image control
Κατάλογος των υποψηφίων και εκλεγέντων βουλευτών των εκλογών του 1915 στο νομό Κυκλάδων.
Κατάλογος
infolib image control
Κατάλογος των υποψηφίων και εκλεγέντων βουλευτών των εκλογών του 1915 στο νομό Δράμας.
Κατάλογος
infolib image control
Κατάλογος των υποψηφίων και εκλεγέντων βουλευτών των εκλογών του 1915 στο νομό Κοζάνης.
Κατάλογος
infolib image control
Κατάλογος των υποψηφίων και εκλεγέντων βουλευτών των εκλογών του 1915 στο νομό Σερρών.
Κατάλογος
infolib image control
Κατάλογος των υποψηφίων και εκλεγέντων βουλευτών των εκλογών του 1915 στο νομό Φλωρίνης.
Κατάλογος
infolib image control
Κατάλογος των υποψηφίων και εκλεγέντων βουλευτών των εκλογών του 1915 στο νομό Ιωαννίνων.
Κατάλογος
infolib image control
Κατάλογος των υποψηφίων και εκλεγέντων βουλευτών των εκλογών του 1915 στο νομό Πρεβέζης.
Κατάλογος
infolib image control
Κατάλογος των υποψηφίων και εκλεγέντων βουλευτών των εκλογών του 1915 στο νομό Άρτας.
Κατάλογος

                                                                            infolib-libsolution