Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Υπόμνημα του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου προς τον Γενικό Διοικητή Κρήτης, Λ.Ρούφο, σχετικά με την ανάγκη ενίσχυσης της Χωροφυλακής στην Κρήτη.
Υπόμνημα
1914 Αύγουστος 19
infolib image control
Επιστολή του Λ.Ρούφου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διαβιβάζει υπόμνημα του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου.
Διαβιβαστικό
1914 Σεπτέμβριος 4
infolib image control
Επιστολή του Αρχηγείου της Χωροφυλακής προς την Αστυνομική Διεύθυνση Λαρίσσης με την οποία ζητεί από τον Αστυνομικό Διευθυντή να εκφέρει την προσωπική του γνώμη.
Διαβιβαστικό
1914 Αύγουστος 19
infolib image control
Επιστολή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λαρίσσης προς το Αρχηγείο της Χωροφυλακής με την οποία διαβιβάζει επιστολή σχετικά με την υπόθεση κατηγορίας του Ενωμοτάρχη Ι.Κουτσοχάνου.
Διαβιβαστικό
1914 Αύγουστος 14
infolib image control
Επιστολή της Αστυνομικής Υποδιεύθυνσης Αγυϊάς προς την Αστυνομική Διεύθυνση Λαρίσσης με την οποία διαβιβάζει διάφορα έγγραφα σχετικά με την υπόθεση κατηγορίας του Ι.Κουτσοχάνου.
Επιστολή
1914 Αύγουστος 10
infolib image control
Έκθεση εξέτασης μάρτυρος Θωμά Αθ.Θέου σχετικά με την υπόθεση κατηγορίας του Ενωμοτάρχη Αγυϊάς, Ι.Κουτσοχάνου.
Κατάθεση
1914 Αύγουστος 8
infolib image control
Έκθεση εξέτασης του μάρτυρος Χ.Μπουρναβέα σχετικά με την υπόθεση κατηγορίας του Ενωμοτάρχη Ι.Κουτστοχάνου.
Κατάθεση
1914 Αύγουστος 9
infolib image control
Έκθεσις του μάρτυρος Κ.Μανάρη σχετικά με την υπόθεση κατηγορίας του Ενωμοτάρχη Ι.Κουτσοχάνου.
Κατάθεση
1914 Αύγουστος 7
infolib image control
Έκθεσις μάρτυρος Δημ.Κ.Νάστου σχετικά με την υπόθεση κατηγορίας του Ενωμοτάρχη Ι.Κουτσοχάνου.
Κατάθεση
1914 Αύγουστος 8
infolib image control
Έκθεσις εξέτασης μάρτυρος Ι.Καρδάρα σχετικά με την υπόθεση κατηγορίας του Ενωμοτάρχη Ι.Κουτσοχάνου.
Κατάθεση
1914 Αύγουστος 8
infolib image control
Έκθεσις εξέτασης του μάρτυρος Αντ.Κοντουλιά σχετικά με την υπόθεση κατηγορίας του Ενωμοτάρχη Ι.Κουτσοχάνου.
Κατάθεση
1914 Αύγουστος 7
infolib image control
Έκθεσις εξέτασης του μάρτυρος Ν.Γραμμένου σχετικά με την υπόθεση κατηγορίας του Ενωμοτάρχη Ι.Κουτσοχάνου.
Κατάθεση
1914 Αύγουστος 7
infolib image control
Έκθεσις εξέτασης του μάρτυρος Στ.Σταματόπουλου σχετικά με την υπόθεση κατηγορίας του Ενωμοτάρχη Ι.Κουτσοχάνου.
Κατάθεση
1914 Αύγουστος 7
infolib image control
Έκθεσις εξέτασης μάρτυρος Γεωργίου Χιώτη σχετικά με την υπόθεση κατηγορίας του Ενωμοτάρχη Ι.Κουτσχάνου.
Κατάθεση
1914 Αύγουστος 7
infolib image control
Έκθεσις εξετάσεως του μηνυομένου Ενωμοτάρχα Κουτσοχάνου Ιωάννου.
Κατάθεση
1914 Αύγουστος 9
infolib image control
Έκθεσις εξαγομένου ενεργηθείσης ενόρκου προανακρίσεως του Ενωματώρχη Ι.Κουτσοχάνου.
Έκθεση
1914 Αύγουστος 9
infolib image control
Φύλλον Μητρώου Ι.Κουτσοχάνου.
Φύλλο Μητρώου
1914 Αύγουστος 14
infolib image control
Αναφορά των κατοίκων του Βόλου προς τον Ε.Βενιζέλο περί διατηρήσεως του κυρίου Καράμπελα, μοιράρχου ως Υποδιευθυντού της Αστυνομίας Μαγνησίας.
Αναφορά
1914 Δεκέμβριος 18
infolib image control
Επιστολή του Αρχηγείου της Χωροφυλακής προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τους λόγους μετάθεσης του Αστυνομικού Υποδιευθυντή Μαγνησίας, Καράμπελα.
Επιστολή
1914 Δεκέμβριος 24
infolib image control
Επιστολή του Λ.Ρούφου προς την Ανώτερη Διοίκηση Χωροφυλακής σχετικά με την εκτόπιση του Γ.Μπικάκη.
Διαβιβαστικό
1914 Δεκέμβριος 9
infolib image control
Διαβιβαστικό του Ε.Βενιζέλου προς την Γενική Διοίκηση Κρήτης.
Διαβιβαστικό
1914 Δεκέμβριος 6
infolib image control
Αίτηση του Γ.Ι.Μπικάκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την υπόθεση εκτόπισής του.
Αίτηση
1914 Δεκέμβριος 5
infolib image control
Διαβιβαστικό του Λ.Ρούφου προς τον Ε.Βενιζέλο.
Διαβιβαστικό
1914 Δεκέμβριος 27
infolib image control
Επιστολή της Ανώτερης Διοίκησης Χωροφυλακής Κρήτης προς την Γενική Διοίκηση Κρήτης σχετικά με την αίτηση του εκτοπισθέντος Γ.Μπικάκη.
Επιστολή
1914 Δεκέμβριος 24
infolib image control
Τηλεγράφημα του Λ.Ρούφου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την έκδοση αδειών οπλοφορίας από τους Δημάρχους Κρήτης.
Τηλεγράφημα
1914 Δεκέμβριος 29
infolib image control
Έκθεση περί των εν Μακεδονία προσφύγων ομογενών.
Έκθεση
<1914>
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς την Γενική Διοίκηση Ηπείρου σχετικά με τις ενέργειες της Ελληνικής Κυβέρνησης.
Τηλεγράφημα
<1914>
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς τον Φρούραχο και Διοικητικό Επίτροπο Αργυροκάστρου σχετικά με τη σύλληψη του Αβεδίν Σαλουστίλ.
Τηλεγράφημα
<1914>
infolib image control
Η Ανώτερη Διοίκηση Χωροφυλακής Κρήτης προς την Επιτροπή των Αναμνηστικών πλακών των εν πολέμω θανόντων σχετικά με την αποστολή αντιτύπων πινάκων.
Επιστολή
1914 Σεπτέμβριος 14
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Διοικητή των Νήσων του Αιγαίου, Μ.Πετυχάκη, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την φορολογία επί των οινοπνευμάτων.
Επιστολή
1914 Σεπτέμβριος 15
infolib image control
Σημείωμα επί του υπ.αριθ.15708 ε.ε. εγγράφου του Γενικού Διοικητού των Νήσων του Αιγαίου.
Σημείωμα
<1914>
infolib image control
Έκθεση του Λ.Ρούφου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τον απολογισμό του έργου του κατά τη διάρκεια της θητείας του στη Γενική Διοίκηση της Κρήτης.
Έκθεση
1914 Σεπτέμβριος 20
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Διοικητή Ηπείρου, Α.Φορέστη, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την κατάσταση της συγκοινωνίας στην ξηρά και στη θάλασσα στο τμήμα της Τσαμουργιάς.
Επιστολή
1914 Σεπτέμβριος 4
infolib image control
Σημείωμα του Λ.Ρούφου σχετικά με την περιορισμένη συμβολή της Ελληνικής Κυβέρνησης στην εκτέλεση των δημοσίων έργων στην Κρήτη.
Σημείωμα
1914 Σεπτέμβριος 20
infolib image control
Έργα κατακυρωθέντα από 1 Οκτωβρίου 1913 μέχρι 15 Σεπτεβρίου 1914.
Κατάλογος
1914 Σεπτέμβριος 15
infolib image control
Επιστολή του Διοικητή Σάμου, Κ.Αδοσίδη, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την εγκατάλειψη των κληρωτών της Σάμου και τη διαμαρτυρία των οικείων τους.
Επιστολή
1914 Σεπτέμβριος 26
infolib image control
Επιστολή του Νομάρχη Κεφαλληνίας προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την απαξίωση των Υπουργείων να απαντούν στα έγγραφα των Νομαρχιών.
Επιστολή
1914 Οκτώβριος 3
infolib image control
Επιστολή του Αλ.Διομήδη προς την Γενική Διοίκηση Κρήτης σχετικά με την ισχύουσα οικονομική Νομοθεσία στην Κρήτη.
Επιστολή
1914 Οκτώβριος 5
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γενικού Διοικητή Κρήτης, Λ.Ρούφου, προς τον Πρωθυπουργό σχετικά με την κατάθεση θεμελίου ελαιοκομικού σταθμού.
Τηλεγράφημα
1914 Οκτώβριος 6
infolib image control
Επιστολή του Ν.Σκρέκη και του Ν.Παπαθανασίου προς τους Βουλευτές σχετικά με την λειτουργία της Εταιρίας Παροχής αερίου.
Επιστολή
1914 Οκτώβριος 10
infolib image control
Σχέδιο Νόμου.
Σχέδιο νόμου
<1914>
infolib image control
Επιστολή του Μ.Πετυχάκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την σύνταξη Μάυρης Βίβλου των Μικρασιατικών Κοινοτήτων.
Επιστολή
1914 Οκτώβριος 21
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Διοικητή Μακεδονίας, Θ.Σοφούλη, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με Νομοσχέδιο περί ελευθέρας ζώνης.
Επιστολή
1914 Οκτώβριος 13
infolib image control
Έκθεση του Γενικού Διοικητή Ηπείρου, Α.Φορέστη, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με διάφορα θέματα του τμήματος της Τσαμουργιάς.
Έκθεση
1914 Σεπτέμβριος 4
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Θ.Σοφούλη σχετικά με την απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών επί του Νομοσχεδίου περί ελευθέρας ζώνης.
Επιστολή
1914 Οκτώβριος 23
infolib image control
Επιστολή του Ε.Ρέπουλη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την διαμαρτυρία του Δ.Σιμωτά.
Διαβιβαστικό
1914 Οκτώβριος 24
infolib image control
Επιστολή του Δ.Σιμωτά προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την αναφορά παραπόνων του κατά της Επιτροπής των σεισμοπαθών.
Επιστολή
1914 Σεπτέμβριος 9
infolib image control
Επιστολή του Νομάρχη Κεφαλληνίας προς το Υπουργείο Εσωτερικών σχετικά με τα παράπονα του Δ.Σιμωτά κατά της Επιτροπής υπέρ των σεισμοπαθών.
Διαβιβαστικό
1914 Οκτώβριος 16
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου της Επιτροπής υπέρ των σεισμοπαθών της Κεφαλλονιάς, Π.Βάγια, προς τον Νομάρχη Κεφαλληνίας σχετικά με την υπόθεση παραπόνων του Δ.Σιμωτά.
Επιστολή
1914 Οκτώβριος 15
infolib image control
Τηλεγράφημα του Παπαμιχελάκη προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο ζητεί τη ματαίωση μετάθεσης του τμήματος της Χωροφυλακής Ρούστικων.
Τηλεγράφημα
1914 Οκτώβριος 25
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Διοικητή Ηπείρου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με αίτηση των κατοίκων της Κοινότητας Ζουζούλης.
Επιστολή
1914 Οκτώβριος 25
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Καλεύρα προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την επέτειο απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής.
Τηλεγράφημα
1914 Οκτώβριος 26
infolib image control
Τηλεγράφημα του Διοικητικού Επιτρόπου Ανασελίτσας προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τους εορτασμούς για την επέτειο απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης.
Τηλεγράφημα
1914 Οκτώβριος 26
infolib image control
Τηλεγράφημα της Ιεράς Κοινότητας Καρυών Αγίου Όρους προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την καταστροφή των δασικών συμφερόντων του Αγίου Όρους.
Τηλεγράφημα
<1914> Οκτώβριος 28
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αστυνομικού Διευθυντή Άρτας, Καλόγερου, προς τα Υπουργεία Στρατιωτικών και Εσωτερικών και το Αρχηγείο της Χωροφυλακής σχετικά με τον θάνατο του Α.Φορέστη.
Τηλεγράφημα
1914 Σεπτέμβριος 9
infolib image control
Επιστολή του Α.Μιχαλακόπουλου προς την Γενική Διοίκηση Θεσσαλονίκης σχετικά με το ζήτημα της υλοτομίας και της συλλογής δασικών προϊόντων στο Άγιο Όρος.
Επιστολή
1914 Οκτώβριος
infolib image control
Επιστολή του Αρχηγού της Χωροφυλακής προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία υποβάλλει αλληλογραφία σχετικά με τον τέως Ενωμοτάρχη Σχοινάκη.
Διαβιβαστικό
1914 Νοέμβριος 8
infolib image control
Επιστολή του Αρχηγού της Χωροφυλακής προς τον Εμμ.Ζυμβρακάκη σχετικά με την υπόθεση του Ενωμοτάρχη Σχοινάκη.
Διαβιβαστικό
1914 Αύγουστος 31
infolib image control
Αίτηση του Γ.Σχοινάκη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ζητεί να μην παραιτηθεί από την Χωροφυλακή.
Αίτηση
1914 Αύγουστος 25
infolib image control
Επιστολή του Αρχηγού της Χωροφυλακής προς την Εταιρία Τροχιοδρόμων σχετικά με την υπόθεση του Ενωμοτάρχη Σχοινάκη.
Διαβιβαστικό
1914 Οκτώβριος 10
infolib image control
Επιστολή του Εμμ.Ζυμβρακάκη προς το Αρχηγείο της Χωροφυλακής σχετικά με την υπόθεση του Ενωμοτάρχη Σχοινάκη.
Επιστολή
1914 Σεπτέμβριος 8
infolib image control
Επιστολή του Αρχηγείου της Χωροφυλακής προς την Αστυνομική Διεύθυνση Αττικοβοιωτίας σχετικά με την υπόθεση του Ενωμοτάρχη Σχοινάκη.
Διαβιβαστικό
1914 Οκτώβριος 20
infolib image control
Επιστολή της Ελληνικής Εταιρίας των Τροχιοδρόμων Αθηνών-Πειραιώς και Περιχώρων προς το Αρχηγείο της Χωροφυλακής σχετικά με την υπόθεση του απόστρατου Ενωμοτάρχη Γ.Σχοινάκη.
Επιστολή
1914 Οκτώβριος 14
infolib image control
Επιστολή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικοβοιωτίας προς το Αρχηγείο της Χωροφυλακής με την οποία αποστέλλει την συνημμένη επιστολή.
Διαβιβαστικό
1914 Νοέμβριος 4
infolib image control
Επιστολή της Αστυνομικής Υποδιεύθυνσης Πειραιώς προς την Διεύθυνσή της με την οποία διαβιβάζεται η παρακείμενη διαταγή.
Διαβιβαστικό
1914 Νοέμβριος 3
infolib image control
Επιστολή του 4ου τμήματος της Αστυνομικής Υποδιεύθυνσης Πειραιώς προς την Υποδιεύθυνση Πειραιώς σχετικά με την υπόθεση του πρώην Ενωμοτάρχη Γ.Σχοινάκη.
Επιστολή
1914 Οκτώβριος 31
infolib image control
Επιστολή της Αστυνομικής Διέυθυνσης Λάρισας προς την Αστυνομική Υποδιεύθυνση Αγυιάς με την οποία διαβιβάζει έκθεση σχετικά με την συμπεριφορά του ενωμοτάρχη Αγυιάς.
Διαβιβαστικό
1914 Αύγουστος 3
infolib image control
Επιστολή του Αρχηγείου της Χωροφυλακής προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία αποστέλλεται αλληλογραφία σύμφωνα με διαταγή.
Διαβιβαστικό
1914 Νοέμβριος 11
infolib image control
Επιστολή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αιτωλοακαρνανίας προς το Αρχηγείο της Χωροφυλακής σχετικά με την αποστολή αναφοράς του επόπτη των μεταβατικών αποσπασμάτων Βονίτσης-Ξηρομέρου.
Διαβιβαστικό
1914 Νοέμβριος 7
infolib image control
Επιστολή του Επόπτη των μεταβατικών αποσπασμάτων Βονίτσης-Ξηρομέρου προς την Αστυνομική Διεύθυνση Μεσολογγίου σχετικά με την αποστολή εγγράφου.
Διαβιβαστικό
1914 Νοέμβριος 4
infolib image control
Επιστολή του Αποσπασματάρχη Ξηρομέρου προς τον Επόπτη αποσπασμάτων Βονίτσης σχετικά με τη δράση του Ι.Μαυρογεώργη.
Επιστολή
1914 Νοέμβριος 4
infolib image control
Τηλεγράφημα του Εισαγγελέα Παπαγιαννόπουλου προς τον Επόπτη αποσπασμάτων Αστακού σχετικά με τον Ι.Μαυρογεώργο.
Τηλεγράφημα
1914 Οκτώβριος 8
infolib image control
Επιστολή του Επόπτη των μεταβατικών αποσπασμάτων Βονίτσης-Ξηρομέρου προς τον Αποσπασματάρχη Υπενωματάρχη, Ι.Κονδύλη.
Διαβιβαστικό
1914 Οκτώβριος 28
infolib image control
Εντολή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αιτωλοακαρνανίας προς τον Επόπτη των μεταβατικών αποσπασμάτων Βονίτσης σχετικά με την προστασία του Ν.Λιάμη και τη σύλληψη του Ι.Μαυρογεώργη.
Διαταγή
1914 Οκτώβριος 25
infolib image control
Επιστολή του Αρχηγείου της Χωροφυλακής προς τοην Αστυνομική Διεύθυνση Αιτωλοακαρνανίας με την οποία διαβιβάζει επιστολή και ζητεί να εφαρμοστούν τα νόμιμα.
Επιστολή
1914 Οκτώβριος 21
infolib image control
Επιστολή του Ν.Λιάμη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις απειλές που δέχεται από τον Ι.Μαυρογεώργο.
Επιστολή
1914 Οκτώβριος 13
infolib image control
Επιστολή του Αρχηγείου της Χωροφυλακής προς την Αστυνομική Διεύθυνση Λαρίσσης με την οποία ζητείται να διαταχθεί ένορκη προανάκριση.
Διαβιβαστικό
1914 Ιούλιος 30
infolib image control
Αίτηση του Κων.Μανάρη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την άσχημη συμπεριφορά του ενωμοτάρχη της Αγυϊάς.
Αίτηση
1914 Ιούλιος 21
infolib image control
Επιστολή του Δημάρχου Μυτιλήνης προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία υποβάλλει δημοψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου.
Διαβιβαστικό
1914 Νοέμβριος 11
infolib image control
Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης με το οποίο ζητείται η τήρηση και ενίσχυση του θεσμού της Γενικής Διοίκησης των νήσων του Αιγαίου.
Ψήφισμα
<1914 Νοέμβριος>
infolib image control
Τηλεγράφημα του Μ.Πετυχάκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την έξωση γυναίκας πρόσφυγος.
Τηλεγράφημα
1914 Νοέμβριος 15
infolib image control
Τηλεγράφημα του Παπαχελάκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την ποινή φυλάκισης του Αναλάμπη Εμμανουήλ.
Τηλεγράφημα
1914 Νοέμβριος 16
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Διοικητή Κρήτης, Λ.Ρούφου, προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία υποβάλλει αντίγραφο εγγράφου.
Διαβιβαστικό
1914 Νοέμβριος 22
infolib image control
Έκθεση του Λ.Ρούφου προς τον Υπουργό Συγκοινωνίας, Δ.Διαμαντίδη, σχετικά με το συγκοινωνιακό πρόβλημα στην Κρήτη.
Έκθεση
1914 <Νοέμβριος>
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Διοικητή Κρήτης, Λ.Ρούφου, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τα έργα οδοποιΐας στην Κρήτη.
Επιστολή
1914 Νοέμβριος 22
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γενικού Διοικητή Μακεδονίας, Θ.Σοφούλη, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την μη λειτουργία ελληνικού σχολείου λόγω κατάληψής του από στρατιώτες.
Τηλεγράφημα
1914 Νοέμβριος 26
infolib image control
Έκθεση του Αρχηγού της Χωροφυλακής προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την μελετώμενη μεταφορά του Αγορανομικού τμήματος από το κτήριο του Δημοτικού Θεάτρου.
Έκθεση
1914 Νοέμβριος 27
infolib image control
Επιστολή του Δημάρχου Αθηναίων, Εμ.Μπενάκη, προς το Αρχηγείο της Χωροφυλακής σχετικά με την μεταφορά του Αγορανομικού Τμήματος από το Δημοτικό Θέατρο.
Επιστολή
1914 Νοέμβριος 25
infolib image control
Τηλεγράφημα του Λ.Ρούφου προς τον Ε.Βενιζελο σχετικά με την πρόσληψη του Εμμ.Γερακάκη ως εκτάκτου εργάτου γεωργικής υπηρεσίας.
Τηλεγράφημα
1914 Δεκέμβριος 3
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Διοικητή Κρήτης, Λ.Ρούφου, προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία επαναφέρει αίτηση του Β.Χατζηδάκη.
Διαβιβαστικό
1914 Δεκέμβριος 10
infolib image control
Αναφορά του Β.Χατζιδάκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την απόλυσή του από την Διεύθυνση του Κοινωφελούς Ταμείου.
Έκθεση
1914 Σεπτέμβριος 25
infolib image control
Επιστολή του Αρχηγείου της Χωροφυλακής προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την αποστολή αναφοράς της Ανώτερης Διοικήσεως Χωροφυλακής Κρήτης.
Διαβιβαστικό
1914 Δεκέμβριος 15
infolib image control
Επιστολή του Αρχηγού της Χωροφυλακής προς την Ανώτερη Διοίκηση Χωροφυλακής Κρήτης σχετικά με την υπόθεση περί κατάργησης του Σταθμού Χωροφυλακής της Βιάννου.
Διαβιβαστικό
1914 Νοέμβριος 15
infolib image control
Αίτηση των Οθωμανών κατοίκων της κώμης Χόνδρος Βιάννου Κρήτης προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την υπόθεση περί κατάργησης του Σταθμού της Χωροφυλακής Βιάννου.
Αίτηση
<1914 Νοέμβριος>
infolib image control
Επιστολή της Ανώτερης Διοίκησης Χωροφυλακής Κρήτης προς το Αρχηγείο της Χωροφυλακής σχετικά με την μη κατάργηση του Σταθμού Βιάννου.
Επιστολή
1914 Δεκέμβριος 10
infolib image control
Επιστολή του Αρχηγείου της Χωροφυλακής προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την υπόθεση τιμωρίας του Ευ.Κλαπή.
Διαβιβαστικό
1914 Δεκέμβριος 16
infolib image control
Κατάθεση του μάρτυρα Ι.Φεφέ σχετικά με την υπόθεση ξυλοδαρμού του Ρέλλου στο χωριό Μαζέϊκα.
Κατάθεση
1914 Οκτώβριος 23
infolib image control
Κατάθεση του μάρτυρα Δ.Κοντού σχετικά με την υπόθεση ξυλοδαρμού του Ρέλλου στο χωριό Μαζέϊκα.
Κατάθεση
1914 Οκτώβριος 23
infolib image control
Κατάθεση του μάρτυρα Γ.Δογάνη σχετικά με την υπόθεση ξυλοδαρμού του Ρέλλου στο χωριό Μαζέϊκα.
Κατάθεση
1914 Οκτώβριος 23
infolib image control
Κατάθεση του μάρτυρα Ι.Λάμπρου σχετικά με την υπόθεση ξυλοδαρμού του Ρέλλου στο χωρίο Μαζέϊκα.
Κατάθεση
1914 Οκτώβριος 23
infolib image control
Κατάθεση του μάρτυρα Γ.Γκλαβά σχετικά με την υπόθεση ξυλοδαρμού του Ρέλλου στο χωρίο Μαζέϊκα.
Κατάθεση
1914 Οκτώβριος 23
infolib image control
Κατάθεση του μάρτυρα Θ.Τζέμου σχετικά με την υπόθεση ξυλοδαρμού του Ρέλλου στο χωριό Μαζέϊκα.
Κατάθεση
1914 Οκτώβριος 23
infolib image control
Κατάθεση του μάρτυρα Δ.Ρέλλου σχετικά με την υπόθεση ξυλοδαρμού του από τον Γ.Δογάνη στο χωριό Μαζέϊκα.
Κατάθεση
1914 Οκτώβριος 23
infolib image control
Κατάθεση του μάρτυρα Γ.Λάμπρου σχετικά με την υπόθεση ξυλοδαρμού του Δ.Ρέλλου στο χωριό Μαζέϊκα.
Κατάθεση
1914 Οκτώβριος 23
infolib image control
Κατάθεση του μάρτυρα Αρ.Γεωργακόπουλου σχετικά με την υπόθεση ξυλοδαρμού του Ρέλλου στο χωριό Μαζέϊκα.
Κατάθεση
1914 Οκτώβριος 23
infolib image control
Κατάθεση του μάρτυρα Αθ.Μπιλίτση σχετικά μετην υπόθεση ξυλοδαρμού του Δ.Ρέλλου στο χωριό Μαζέϊκα.
Κατάθεση
1914 Οκτώβριος 23
infolib image control
Κατάθεση του μάρτυρα Ε.Κλαπή σχετικά με την υπόθεση ξυλοδαρμού του Δ.Ρέλλου στο χωριό Μαζέϊκα.
Κατάθεση
1914 Οκτώβριος 23
infolib image control
Φύλλο Μητρώου του Ενωμοτάρχη Ε.Κλαπή.
Φύλλο Μητρώου
1914 Νοέμβριος 20
infolib image control
Επιστολή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αχαϊοήλιδος προς το Αρχηγείο της Χωροφυλακής σχετικά με την υπόθεση κατηγορίας του Ε.Κλαπή.
Επιστολή
1914 Δεκέμβριος 5
infolib image control
Αναφορά της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αχαϊοήλιδος σχετικά με την υπόθεση ξυλοδαρμού του Ρέλλου.
Αναφορά
1914 Νοέμβριος 6
infolib image control
Επιστολή του Π.Τσακανίκα προς την Αστυνομική Διεύθυνση Αχαϊοήλιδος σχετικά με καταγγελίες κατά του Αστυνομικού Σταθμάρχη Ευ.Κλεπή.
Έκθεση
1914 Οκτώβριος 31
infolib image control
Επιστολή του Αρχηγείου της Χωροφυλακής σχετικά με την υπόθεση ξυλοδαρμού του Ρέλλου.
Επιστολή
1914 Νοέμβριος 26
infolib image control
Επιστολή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αχαϊοήλιδος προς το Αρχηγείο της Χωροφυλακής σχετικά με την υπόθεση ξυλοδαρμού του Ρέλλου.
Επιστολή
1914 Νοέμβριος 16
infolib image control
Επιστολή του Π.Τσακανίκα προς την Αστυνομική Διεύθυνση Αχαϊοήλιδος σχετικά με καταγγελίες κατά του Αστυνομικού Σταθμάρχη, Ευ.Κλεπή.
Έκθεση
1914 Νοέμβριος 16
infolib image control
Επιστολή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αχαϊοήλιδος προς τον Π.Τσακανίκα σχετικά με την υπόθεση ξυλοδαρμού του Ρέλλου.
Επιστολή
1914 Οκτώβριος 14
infolib image control
Επιστολή του Αρχηγείου της Χωροφυλακής προς την Αστυνομική Διεύθυνση Αχαϊοήλιδος σχετικά με την υπόθεση ξυλοδαρμού του Ρέλλου.
Επιστολή
1914 Οκτώβριος 9
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γ.Δογάνη προς τον Ε.Βενιζέλο και τον Αρχηγό της Χωροφυλακής σχετικά με την υπόθεση ξυλοδαρμού του Ρέλλου.
Τηλεγράφημα
1914 Οκτώβριος 6
infolib image control
Κατάθεση του μάρτυρα Γ.Σταύρου σχετικά με την υπόθεση ξυλοδαρμού του Ρέλλου στο χωριό Μαζέϊκα.
Κατάθεση
1914 Νοέμβριος 14
infolib image control
Κατάθεση του μάρτυρα Ελευθεριώτη σχετικά με την υπόθεση ξυλοδαρμού του Ρέλλου στο χωριό Μαζέϊκα.
Κατάθεση
1914 Νοέμβριος 14
infolib image control
Κατάθεση του μάρτυρα Επ.Σκίτσα σχετικά με την υπόθεση ξυλοδαρμού του Ρέλλου στο χωριό Μαζέϊκα.
Κατάθεση
1914 Νοέμβριος 15
infolib image control
Κατάθεση μάρτυρα Στ.Αγγελόπουλου σχετικά με την υπόθεση ξυλοδαρμού του Ρέλλου στο χωριό Μαζέϊκα.
Κατάθεση
1914 Οκτώβριος 23
infolib image control
Επιστολή του Αρχηγείου της Χωροφυλακής προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία υποβάλλει αναφορά της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λαρίσσης και την προανάκριση κατά του Ενωμοτάρχη, Ι.Κουτσοχάνου.
Διαβιβαστικό
1914 Σεπτέμβριος 9
infolib image control
Αναφορά του Αστυνομικού Διευθυντή Λαρίσσης, Λαμπίρη, προς το Αρχηγείο της Χωροφυλακής σχετικά με το ανυπόστατο και το αναληθές της μήνυσης κατά του Ενωμοτάρχη Ι.Κουτσοχάνου.
Αναφορά
1914 Σεπτέμβριος 2

                                                                            infolib-libsolution