Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Επιστολή του Θ.Σοφούλη προς τον Ε.Βενιζέλο που διαβιβάζει έκθεση σχετικά με έργα στο λεκανοπέδιο του Αξιού.
Διαβιβαστικό
1914 Ιούνιος 1
infolib image control
Επιστολή της Γενικής Διοίκησης των Νήσων του Αιγαίου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την κατάσταση στη Μ.Ασία και τη μεταφορά προσφύγων στην Ελλάδα.
Επιστολή
1914 Ιούνιος 9
infolib image control
Επιστολή της Γενικής Διοίκησης των Νήσων του Αιγαίου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την παρεχόμενη βοήθεια προς τους πρόσφυγες της Μ.Ασίας.
Επιστολή
1914 Ιούνιος 20
infolib image control
Διαβιβαστικό προς το Σ.Δημητρίου επιστολής του Σααδή σχετικά με υπόθεση του.
Διαβιβαστικό
1914 Ιούνιος 3
infolib image control
Έκθεσις του Επιθεωρητού των Δημοσίων Έργων Δ.Αραβαντινού περί των εκτελεστέων υδραυλικών έργων εν τω Λεκανοπαδίω Θεσσαλονίκης (ή του Βαρδάρ) και της λίμνης των Γενιτσών.
Έκθεση
1914 Μάιος 23
infolib image control
Επιστολή του Σααδή προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την κλοπή των χρημάτων του.
Επιστολή
1914 Ιούνιος 1
infolib image control
Τηλεγράφημα του Λ.Ρούφου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το σύστημα αποστολής διαταγών.
Τηλεγράφημα
1914 Αύγουστος 5
infolib image control
Επιστολή του Αρχηγείου της Χωροφυλακής προς την Αστυνομική Διεύθυνση Αχαϊοήλιδος σχετικά με το ζήτημα των αποδοχών του τέως υπενωμοτάρχη Ζ.Ζιώκα.
Επιστολή
1914 Ιούνιος 25
infolib image control
Επιστολή του Ζ.Ζιώκα προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη μη απόδοση σε αυτόν χρεωστούμενου μισθού.
Επιστολή
1914 Ιούνιος 15
infolib image control
Επιστολή του Αρχηγείου της Χωροφυλακής προς τον Ε.Βενιζέλο, που διαβιβάζει αναφορά σχετικά με την υπόθεση του Ζ.Ζιώκα.
Διαβιβαστικό
1914 Αύγουστος 7
infolib image control
Αναφορά της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αχαϊοήλιδος προς το Αρχηγείο της Χωροφυλακής σχετικά με τις αποδοχές του τέως υπενωμοτάρχη Ζ.Ζιώκα.
Έκθεση
1914 Αύγουστος 2
infolib image control
Επιστολή του Αρχηγείου της Χωροφυλακής προς την Ανωτέρα Διοίκηση Χωροφυλακής Μακεδονίας, που επισυνάπτει επιστολή του Ε.Φανουράκη.
Διαβιβαστικό
1914 Ιούλιος 25
infolib image control
Επιστολή του Ε.Φανουράκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την κατηγορία εναντίον του για κλοπή.
Επιστολή
1914 Ιούνιος 27
infolib image control
Επιστολή του Αρχηγείου της Χωροφυλακής προς τον Ε.Βενιζέλο, που διαβιβάζει αναφορά σχετικά με την υπόθεση του Ε.Φανουράκη.
Διαβιβαστικό
1914 Αύγουστος 7
infolib image control
Αναφορά της Ανωτέρας Διοίκησης Χωροφυλακής Μακεδονίας προς το Αρχηγείο της Χωροφυλακής σχετικά με τον προφυλακισθέντα για κλοπή Ε.Φανουράκη.
Έκθεση
1914 Ιούλιος 30
infolib image control
Επιστολή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικοβοιωτίας προς τον Ε.Βενιζέλο που διαβιβάζει αλληλογραφία σχετικά με την υπόθεση κλοπής των χρημάτων του Σααδή.
Διαβιβαστικό
1914 Ιούνιος 14
infolib image control
Τηλεγράφημα του Λ.Ρούφου προς τον Ε.Βενιζέλο, όπου ζητεί απάντηση σε προηγούμενο τηλεγράφημα του.
Τηλεγράφημα
1914
infolib image control
Επιστολή του Ειδικού Αποσπάσματος Ασφαλείας προς την Αστυνομική Διεύθυνση Αττικοβοιωτίας σχετικά με την υπόθεση κλοπής των χρημάτων του Σααδή.
Επιστολή
1914 Ιούνιος 12
infolib image control
Επιστολή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικοβοιωτίας προς το Ειδικό Απόσπασμα Ασφάλειας σχετικά με την υπόθεση της κλοπής των χρημάτων του Σααδή.
Επιστολή
1914 Ιούνιος 9
infolib image control
Επιστολή του Ειδικού Αποσπάσματος Ασφαλείας προς την Αστυνομική Διεύθυνση Αττικοβοιωτίας σχετικά με την υπόθεση κλοπής των χρημάτων του Σααδή.
Επιστολή
1914 Ιούνιος 7
infolib image control
Επιστολή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικοβοιωτίας προς το Ειδικό Απόσπασμα Ασφαλείας που διαβιβάζει επιστολή σχετικά με την υπόθεση της κλοπής των χρημάτων του Σααδή.
Διαβιβαστικό
1914 Ιούνιος 6
infolib image control
Επιστολή του Ε.Δημητρίου προς την Αστυνομική Διεύθυνση Αττικοβοιωτίας που διαβιβάζει διαταγή σχετικά με την κλοπή των χρημάτων του ιατρού Σααδή.
Διαβιβαστικό
1914 Ιούνιος 4
infolib image control
Τηλεγράφημα του Λ.Ρούφου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με
Τηλεγράφημα
1914 Αύγουστος 9
infolib image control
Επιστολή του Αρχηγείου της Χωροφυλακής προς τον Ε.Βενιζέλο, που διαβιβάζει αλληλογραφία σχετικά με την υπόθεση αμοιβής του Ενωμοτάρχη Α.Παπαθέου.
Διαβιβαστικό
1914 Αύγουστος 19
infolib image control
Επιστολή της Ανωτέρας Διοίκησης Χωροφυλακής Ηπείρου προς το Αρχηγείο της Χωροφυλακής, που υποβάλλει αλληλογραφία σχετικά με την υπόθεση του Α.Παπαθέου.
Διαβιβαστικό
1914 Αύγουστος 8
infolib image control
Επιστολή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Άρτας προς την Ανωτέρα Διοίκηση Χωροφυλακής Ηπείρου, που διαβιβάζει έγγραφα σχετικά με την υπόθεση Α.Παπαθέου.
Αρχειακό Τεκμήριο
1914 Αύγουστος 4
infolib image control
Επιστολή του Επαρχιακού Ταμείου Άρτας προς την Αστυνομική Διεύθυνση Άρτας σχετικά με την υπόθεση του Α.Παπαθέου.
Επιστολή
1914 Αύγουστος 2
infolib image control
Επιστολή προς την Αστυνομική Διεύθυνση Άρτας σχετικά με απόδοση τιμητικής αμοιβής στους συντελέσαντες τη σύλληψη ληστή.
Επιστολή
1914 Ιούνιος 7
infolib image control
Επιστολή προς την Ανωτέρα Διοίκηση Χωροφυλακής Ηπείρου σχετικά με την έγκριση χρηματικού ποσού στους συντελέσαντες τη σύλληψη ληστή.
Επιστολή
1914 Ιούνιος 4
infolib image control
Επιστολή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Άρτας προς το Επαρχιακό Ταμείο Άρτας, που διαβιβάζει αλληλογραφία σχετικά με την απόδοση τιμητικής αμοιβής στους συντελέσαντες τη σύλληψη του ληστή Α.Στριφτάρη.
Διαβιβαστικό
1914 Αύγουστος 1
infolib image control
Επιστολή της Ανωτέρας Διοίκησης Χωροφυλακής Ηπείρου προς το Διοικητικό Επίτροπο, που διαβιβάζει έγγραφα σχετικά με την αμοιβή των συντελεσάντων τη σύλληψη ληστή.
Διαβιβαστικό
1914 Μάιος 29
infolib image control
Επιστολή του Αρχηγείου της Χωροφυλακής προς την Ανωτέρα Διοίκηση Χωροφυλακής Ηπείρου σχετικά με την υπόθεση αμοιβής του Α.Παπαθέου.
Διαβιβαστικό
1914 Μάιος 22
infolib image control
Επιστολή του απόστρατου ενωμοτάρχη Α.Παπαθέου προς τον Ε.Βενιζέλο, όπου ζητεί να αμειφθεί για τη συμβολή του στη σύλληψη ληστών.
Επιστολή
1914 Μάιος 22
infolib image control
Τηλεγράφημα του Λ.Ρούφου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την επιθυμία των σταφιδοπαραγωγών Κρήτης για έγκριση δανείου.
Τηλεγράφημα
1914 Αύγουστος 24
infolib image control
Επιστολή του Μ.Πετυχάκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με βιαιοπραγίες εναντίον Οθωμανών στη Λέσβο.
Επιστολή
1914 Ιούνιος 19
infolib image control
Υπόμνημα του Μ.Πετυχάκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την υπαγωγή των δημοσίων υπηρεσιών στην κεντρική διοίκηση.
Υπόμνημα
1914 Οκτώβριος 10
infolib image control
Τηλεγράφημα του Μ.Πετυχάκη προς τον Ε.Βενιζέλο και το Γ.Στρέιτ σχετικά με επεισόδια εναντίον Ελλήνων στις Κυδωνίες.
Τηλεγράφημα
1914 Ιούνιος 20
infolib image control
Έκθεση του Μ.Πετυχάκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την Εταιρεία Λιμένος και Προκυμαίων Χίου.
Έκθεση
1914 Ιούνιος 24
infolib image control
Απόφασις περί απαγορεύσεως εις την Εταιρείαν του λιμένος και προκυμαίων Χίου να εισπράττει δικαιώματα επί των εμπορευμάτων εν γένει των εκφορτωνομένων επί της εκτός του λιμένος ακτής.
Απόφαση
1914 Μάιος 5
infolib image control
Πίνακας όπου καταγράφονται τα έσοδα της Εταιρείας Λιμένος και Προκυμαιών Χίου.
Πίνακας
<1914>
infolib image control
Επιστολή του Μ.Πετυχάκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την κατάσταση στις Κυδωνίες.
Επιστολή
1914 Ιούνιος 25
infolib image control
Τηλεγράφημα του Θ.Σοφούλη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με επεισόδια εναντίον βλάχων μαθητών.
Τηλεγράφημα
1914 Ιούνιος 30
infolib image control
Επιστολή του Μ.Πετυχάκη προς τον Ε.Βενιζέλο που διαβιβάζει τηλεγραφαφήματα του ανταποκριτή εφημερίδων του Παρισιού Stambler.
Διαβιβαστικό
1914 Ιούνιος 30
infolib image control
Αντίγραφο τηλεγραφήματος του Stambler
Τηλεγράφημα
<1914>
infolib image control
Χειρόγραφο αντίγραφο τηλεγραφήματος του Stambler
Τηλεγράφημα
<1914>
infolib image control
Επιστολή της Γενικής Διοίκησης των Καταλειφθεισών Νήσων του Αιγαίου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με διωγμούς στη Μ.Ασία.
Επιστολή
1914 Μάιος 24
infolib image control
Τηλεγράφημα του Μ.Πετυχάκη προς τους Ε.Βενιζέλο και Γ.Στρέιτ.
Τηλεγράφημα
1914 Ιούλιος 9
infolib image control
Τηλεγράφημα του Θ.Σοφούλη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την επιβολή χρηματικού προστίμου σε κατοίκους της περιφέρειας Μοδενών.
Τηλεγράφημα
1914 Ιούλιος 11
infolib image control
Τηλεγράφημα του Θ.Σοφούλη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την παραγραφή προστίμου.
Τηλεγράφημα
1914 Ιούλιος 11
infolib image control
Τηλεγράφημα του Μ.Πετυχάκη προς τους Ε.Βενιζέλο και Γ.Στρέιτ.
Τηλεγράφημα
1914 Ιούλιος 13
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γ.Καζαντζή προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη φυγάδευση χρυσού.
Τηλεγράφημα
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλο προς τον Παπούλια σχετικά με τη φυγάδευση χρυσού.
Τηλεγράφημα
infolib image control
Επιστολή του Συλλόγου Εφέδρων Χωροφυλακής Κρήτης προς τον Ε.Βενιζέλο όπου εκφράζονται παράπονα.
Επιστολή
1914 Ιούνιος 14
infolib image control
Διαβιβαστικό του Αρχηγείου της Χωροφυλακής προς τον Ε.Βενιζέλο που υποβάλλει αναφορά της Ανώτερης Διοικήσεως Χωροφυλακής Κρήτης που αφορά παράπονα των εφέδρων Κρητών Χωροφυλάκων.
Διαβιβαστικό
1914 Ιούλιος 27
infolib image control
Αναφορά της Ανωτέρας Διοίκησης Χωροφυλακής Κρήτης προς το Αρχηγείο της Χωροφυλακής σχετικά με τις αξιώσεις και τα παράπονα των εφέδρων της τέως Κρητικής Χωροφυλακής.
Αναφορά
1914 Ιούλιος 19
infolib image control
Τηλεγράφημα του Θ.Σοφούλη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την υπόθεση Μουσκέρ.
Τηλεγράφημα
1914 Ιούνιος 5
infolib image control
Επιστολή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αχαϊοήλιδος προς τον μοίραρχο Ν.Γάσπαρη σχετικά με την υπόθεση του Θ.Κάππου.
Επιστολή
1914 Φεβρουάριος 27
infolib image control
Επιστολή του Αρχηγείου της Χωροφυλακής προς την Αστυνομική Διεύθυνση Αχαϊοήλιδος σχετικά με την υπόθεση Θ.Κάππου.
Επιστολή
1914 Φεβρουάριος 22
infolib image control
Επιστολή του Χ.Γεωργακόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο όπου εκφράζονται παράπονα για τη συμπεριφορά του Υποδιευθυντή της Αστυνομίας Αμαλιάδας Θ.Κάππου.
Επιστολή
1914 Φεβρουάριος 14
infolib image control
Επιστολή του Αστυνομικού υποδιευθυντή Ηλείας Ν.Γάσπαρη προς την Αστυνομική Διεύθυνση Αχαϊοήλιδος σχετικά με την ανεκτέλεστη προανάκριση κατά του Θ.Κάππου.
Επιστολή
1914 Απρίλιος 23
infolib image control
Επιστολή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αχαϊοήλιδος προς το Ν.Γάσπαρη σχετικά με την προανάκριση για την υπόθεση του Θ.Κάππου.
Επιστολή
1914 Ιούνιος 7
infolib image control
Επιστολή του Ν.Γάσπαρη προς την Αστυνομική Διεύθυνση Αχαϊοήλιδος, που υποβάλλει πόρισμα σχετικά με την υπόθεση του Θ.Κάππου.
Διαβιβαστικό
1914 Ιούλιος 20
infolib image control
Επιστολή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αχαϊοήλιδος προς το Αρχηγείο της Χωροφυλακής, που υποβάλλει έγγραφα σχετικά με την υπόθεση του Θ.Κάππου.
Διαβιβαστικό
1914 Ιούλιος 23
infolib image control
Επιστολή του Αρχηγείου της Χωροφυλακής προς τον Ε.Βενιζέλο, που διαβιβάζει έγγραφα σχετικά με την ενεργηθείσα προανάκριση κατά του Ανθυπασπιστή Θ.Κάππου.
Διαβιβαστικό
1914 Ιούλιος 28
infolib image control
Έκθεσις εξαγομένου ενεργηθείσης προανακρίσεως κατά του Ανθυπασπιστού Θ.Κάππου.
Έκθεση
1914 Ιούλιος 20
infolib image control
Έκθεση εξετάσης του μάρτυρα Χ. Γεωργακόπουλου για την υπόθεση του Θ.Κάππου.
Κατάθεση
1914 Απρίλιος 11
infolib image control
Έκθεση εξάτασης του μάρτυρα Α.Οικονομόπουλου για την υπόθεση του Θ.Κάππου.
Κατάθεση
1914 Απρίλιος 15
infolib image control
Έκθεση εξάτασης του μάρτυρα Π.Πανατζόπουλου για την υπόθεση του Θ.Κάππου.
Κατάθεση
1914 Απρίλιος 15
infolib image control
Έκθεση εξέτασης του μάρτυρα Ν.Σιγαλού για την υπόθεση του Θ.Κάππου.
Κατάθεση
1914 Απρίλιος 15
infolib image control
Έκθεση εξέτασης του μάρτυρα Α.Ψυχαχκιού για την υπόθεση του Θ.Κάππου.
Κατάθεση
1914 Απρίλιος 15
infolib image control
Έκθεση εξέτασης του μάρτυρα Γ.Τομαρόπουλου για την υπόθεση του Θ.Κάππου.
Κατάθεση
1914 Ιούλιος 7
infolib image control
Έκθεση εξέτασης του μάρτυρα Α.Αποστολόπουλου για την υπόθεση του Θ.Κάππου.
Κατάθεση
1914 Ιούλιος 7
infolib image control
Απολογία του Θ.Κάππου σχετικά με την κατηγορία της πλημμελούς άσκησης των καθηκόντων του ως Αστυνομικού Υποδιευθυντή Αμαλιάδας.
Απολογία
1914 Ιούλιος 7
infolib image control
Επιστολή της Επιτροπής Εγκαταστάσεως Προσφύγων της Γενικής Διοίκησης Μακεδονίας προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την εχθρική συμπεριφορά της Αστυνομίας απέναντι στους πρόσφυγες.
Επιστολή
<1914> Ιούνιος 4
infolib image control
Επιστολή του Αρχηγείου της Χωροφυλακής προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τα παράπονα του χωροφύλακα Α.Δεσύπρη.
Επιστολή
1914 Ιούλιος 31
infolib image control
Επιστολή της Αστυνομικής Υποδιεύθυνσης Καρατζόβα προς την Αστυνομική Διεύθυνση Βέρροιας που υποβάλλει την απολογία του χωροφύλακα Α.Δεσύπρη.
Διαβιβαστικό
1914 Ιούνιος 26
infolib image control
Επιστολή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Βέρροιας προς την Ανωτέρα Διοίκηση Χωροφυλακής Μακεδονίας που υποβάλλει την απολογία του χωροφύλακα Α.Δεσύπρη.
Διαβιβαστικό
1914 Ιούνιος 29
infolib image control
Διαβιβαστικό εγκυκλίων σχετικά με τα εγκαταλελειμμένα ακίνητα των νέων χωρών από το Θ.Σοφούλη προς τον Ε.Βενιζέλο.
Διαβιβαστικό
1914 Ιούνιος 8
infolib image control
Επιστολή της Ανωτέρας Διοίκησης Χωροφυλακής Μακεδονίας προς το Αρχηγείο της Χωροφυλακής που υποβάλλει έγγραφα σχετικά με τα παράπονα του Α.Δεσύπρη.
Διαβιβαστικό
1914 Ιούλιος 6
infolib image control
Έκθεση του Αστυνομικού Σταθμάρχη Κοκκόβης Κ.Τσιακαμπίκα σχετικά με τη σύλληψη ληστών.
Έκθεση
1913 Οκτώβριος 19
infolib image control
Απολογία του χωροφύλακα Α.Δεσύπρη για το παράπτωμα της υπέρβασης ανωτέρων.
Απολογία
1914 Ιούνιος 27
infolib image control
Επιστολή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικοβοιωτίας προς το 4ο Αστυνομικό Τμήμα σχετικά με αίτημα του Γ.Σαλιβάρδου.
Επιστολή
1914 Ιούλιος 19
infolib image control
Επιστολή του Αρχηγείου της Χωροφυλακής προς την Αστυνομική Διεύθυνση Αττικοβοιωτίας σχετικά με αίτημα του Γ.Σαλιβάρδου.
Επιστολή
1914 Ιούλιος 16
infolib image control
Αναφορά του Γ.Σαλιβάρδου προς το Διευθυντή της Αστυνομίας Αθηνών-Πειραιώς σχετικά με την άρση απαγόρευσης.
Αίτηση
1914 Ιούλιος 8
infolib image control
Επιστολή του Αρχηγείου της Χωροφυλακής προς τον Ε.Βενιζέλο που υποβάλλει έγγραφα σχετικά με αίτηση του Γ.Σαλιβάρδου.
Διαβιβαστικό
1914 Ιούλιος 30
infolib image control
Επιστολή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικοβοιωτίας προς το Αρχηγείο της Χωροφυλακής σχετικά με αίτηση του Γ.Σαλιβάρδου.
Επιστολή
1914 Ιούλιος 20
infolib image control
Αναφορά του 4ου Αστυνομικού τμήματος Αθηνών προς τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικοβοιωτίας σχετικά με το καπνοπωλείο του Γ.Σαλιβάρδου στο Μοναστηράκι.
Επιστολή
1914 Ιούλιος 20
infolib image control
Εγκύκλιος του Θ.Σοφούλη προς τις Διοικητικές, Οικονομικές και Αστυνομικές Αρχές σχετικά με τα αδέσποτα ακίνητα στις νέες χώρες.
Εγκύκλιος
1914 Ιούνιος 5
infolib image control
Εγκύκλιος του Θ.Σοφούλη προς τις Διοικητικές, Οικονομικές και Αστυνομικές Αρχές σχετικά με τα εγκαταλελειμμένα ακίνητα των νέων χωρών.
Εγκύκλιος
1914 Ιούνιος 7
infolib image control
Επιστολή της Ανωτέρας Διοίκησης Χωροφυλακής Μακεδονίας προς τον Π. Λαμπρόπουλο, όπου ζητεί πληροφορίες για την υπόθεση του χωροφύλακα Α.Δεσύπρη.
Επιστολή
1914 Μάιος 20
infolib image control
Επιστολή του Αρχηγείου της Χωροφυλακής προς την Ανωτέρα Διοίκηση Μακεδονίας σχετικά με την υπόθεση του χωροφύλακα Α.Δεσύπρη.
Επιστολή
1914 Μάιος 8
infolib image control
Αίτηση του χωροφύλακα Α.Δεσύπρη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη συμβολή του στη σύλληψη ληστών.
Αίτηση
1914 Απρίλιος 29
infolib image control
Επιστολή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Βέρροιας προς την Αστυνομική Υποδιεύθυνση Κουρατζόβης σχετικά με την υπόθεση του χωροφύλακα Α.Δεσύπρη.
Επιστολή
1914 Ιούνιος 22
infolib image control
Επιστολή της Ανωτέρας Διοίκησης Χωροφυλακής Μακεδονίας προς την Αστυνομική Διεύθυνση Βέρροιας σχετικά με την υπόθεση του χωροφύλακα Α.Δεσύπρη.
Επιστολή
1914 Ιούνιος 17
infolib image control
Επιστολή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αιτωλοακαρνανίας προς την Ανωτέρα Διοίκηση Χωροφυλακής Μακεδονίας σχετικά με την υπόθεση του χωροφύλακα Α.Δεσύπρη.
Έκθεση
1914 Ιούνιος 11
infolib image control
Επιστολή του Αρχηγείου της Χωροφυλακής προς τον Ε.Βενιζέλο, που διαβιβάζει αλλλογραφία σχετικά με την απολογία του χωροφύλακα Κ.Μιχαλά.
Διαβιβαστικό
1914 Αύγουστος 2
infolib image control
Επιστολή του Ειδικού Αποσπάσματος Ασφαλείας προς το Αρχηγείο της Χωροφυλακής, που υποβάλλει συμπληρωματική απολογία του χωροφύλακα Κ.Μιχαλά.
Διαβιβαστικό
1914 Ιούλιος 20
infolib image control
Επιστολή του Ανθυπασπιστή Α.Λάμπου προς το Ειδικό Απόσπασμα Ασφαλείας, που υποβάλλει την απολογία του χωροφύλακα Κ. Μιχαλά.
Διαβιβαστικό
1914 Ιούλιος 29
infolib image control
Επιστολή του Ειδικού Αποσπάσματος Ασφαλείας προς τον Ανθυπασπιστή Α.Λάμπου σχετικά με την εκτέλεση διαταγής για την υπόθεση του χωροφύλακα Κ.Μιχαλά.
Επιστολή
1914 Ιούλιος 27
infolib image control
Επιστολή του Αρχηγείου της Χωροφυλακής προς το Ειδικό Απόσπασμα Ασφαλείας σχετικά με την εκτέλεση διαταγής για την υπόθεση του χωροφύλακα Κ.Μιχαλά.
Επιστολή
1914 Ιούλιος 25
infolib image control
Επιστολή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Άρτας προς το Αρχηγείο της Χωροφυλακής, που υποβάλλει έγγραφο σχετικά με την υπόθεση του χωροφύλακα Κ.Μιχαλά.
Διαβιβαστικό
1914 Ιούλιος 18
infolib image control
Επιστολή του Αρχηγείου της Χωροφυλακής προς την Αστυνομική Διεύθυνση Άρτας σχετικά με την υπόθεση του χωροφύλακα Κ.Μιχαλά.
Επιστολή
1914 Ιούλιος 14
infolib image control
Επιστολή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ζακύνθου προς το Αρχηγείο της Χωροφυλακής σχετικά με τις οικογενειακές υποχρεώσεις του χωροφύλακα Κ.Μιχαλά.
Επιστολή
1914 Ιούλιος 5
infolib image control
Επιστολή του Αρχηγείου της Χωροφυλακής προς την Αστυνομική Διεύθυνση Ζακύνθου σχετικά με την υπόθεση του χωροφύλακα Κ.Μιχαλά.
Επιστολή
1914 Ιούνιος 27
infolib image control
Επιστολή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Άρτας προς το Αρχηγείο της Χωροφυλακής, που υποβάλλει αντίγραφο του φύλλου μητρώου και των ποινών του χωροφύλακα Κ.Μιχαλά.
Επιστολή
1914 Ιούνιος 21
infolib image control
Επιστολή του Αρχηγείου της Χωροφυλακής προς την Αστυνομική Διεύθυνση Άρτας σχετικά με την υπόθεση του χωροφύλακα Κ.Μιχαλά.
Επιστολή
1914 Ιούνιος 17
infolib image control
Επιστολή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Άρτας προς το Αρχηγείο της Χωροφυλακής, που υποβάλλει έγγραφα σχετικά με την υπόθεση του χωροφύλακα Κ.Μιχαλά.
Διαβιβαστικό
1914 Ιούνιος 5
infolib image control
Αναφορά του Αστυνομικού Σταθμού Αγνάντων προς την Αστυνομική Διεύθυνση Άρτας σχετικά με την υπόθεση του χωροφύλακα Κ.Μιχαλά.
Αναφορά
1914 Ιούνιος 2
infolib image control
Επιστολή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Άρτας προς τον Αστυνομικό Σταθμό Αγνάντων,που διαβιβάζει επιστολή σχετικά με την υπόθεση του χωροφύλακα Κ.Μιχαλά.
Διαβιβαστικό
1914 Μάιος 28
infolib image control
Επιστολή του Αρχηγείου της Χωροφυλακής προς την Αστυνομική Διεύθυνση Άρτας, που διαβιβάζει επιστολή του χωροφύλακα Κ.Μιχαλά προς τον Ε.Βενιζέλο.
Διαβιβαστικό
1914 Μάιος 21
infolib image control
Επιστολή του Κ.Μιχαλά προς τον Ε.Βενιζέλο, όπου ζητεί μετάθεση.
Επιστολή
1914 Μάιος 16
infolib image control
Απολογία του χωροφύλακα Κ.Μιχαλά σχετικά με τη μετάθεση που ζήτησε σε επιστολή του προς τον Ε.Βενιζέλο.
Απολογία
1914 Ιούλιος 29
infolib image control
Φύλλο Μητρώου του χωροφύλακα Κ.Μιχαλά.
Φύλλο Μητρώου
1914 Ιούνιος 21
infolib image control
Τηλεγράφημα του Θ.Σοφούλη προς τον Ε.Βενιζέλο και τον Κ.Ρακτιβάν σχετικά με την έλλειψη χώρου για τη λειτουργία Πρωτοδικείου και Εφετείου στη Θεσσαλονίκη.
Τηλεγράφημα
1914 Ιούνιος 2
infolib image control
Επιστολή του Αρχηγείου της Χωροφυλακής προς τον Ε.Βενιζέλο, που διαβιβάζει έγγραφα σχετικά με τις υποθέσεις των Α.Σερέτη και Γ.Ματσούκα.
Διαβιβαστικό
1914 Αύγουστος 4
infolib image control
Εξέταση του μάρτυρα Π.Βαρδαλάκου για την υπόθεση του Α.Σερέτη.
Κατάθεση
1914 Ιούλιος 14
infolib image control
Εξέταση του μάρτυρα Μ.Κανελλόπουλου για την υπόθεση του Α.Σερέτη.
Κατάθεση
1914 Ιούλιος 14
infolib image control
Εξέταση του μάρτυρα Β.Ψηλάκου για την υπόθεση του Α.Σερέτη.
Κατάθεση
1914 Ιούλιος 14
infolib image control
Εξέταση του μάρτυρα Γ.Κανελλόπουλου για την υπόθεση του Α.Σερέτη.
Κατάθεση
1914 Ιούλιος 14
infolib image control
Εξέταση του μάρτυρα Χ.Στουνόπουλου για την υπόθεση του Α.Σερέτη.
Κατάθεση
1914 Ιούλιος 14
infolib image control
Εξέταση του μάρτυρα Δ.Αλεξόπουλου για την υπόθεση του Α.Σερέτη.
Κατάθεση
1914 Ιούλιος 14
infolib image control
Εξέταση του μάρτυρα Α.Ζησιμόπουλου για την υπόθεση του Α.Σερέτη.
Κατάθεση
1914 Ιούλιος 14
infolib image control
Εξέταση του μάρτυρα Α.Μιχαήλ για την υπόθεση του Α.Σερέτη.
Κατάθεση
1914 Ιούλιος 14
infolib image control
Εξέταση του μάρτυρα Ι.Κερασοβιτόπουλου για την υπόθεση του Α.Σερέτη.
Κατάθεση
1914 Ιούνιος 14
infolib image control
Εξέταση του μάρτυρα Ε.Κατωπόδη για την υπόθεση του Α.Σερέτη.
Κατάθεση
1914 Ιούλιος 14
infolib image control
Εξέταση του μάρτυρα Π.Λιναρά για την υπόθεση του Α.Σερέτη.
Κατάθεση
1914 Ιούλιος 14
infolib image control
Εξέταση του μάρτυρα Β.Αμπάβη για την υπόθεση του Α.Σερέτη.
Κατάθεση
1914 Ιούλιος 14
infolib image control
Εξέταση του μάρτυρα Δ.Καλτατζάκου για την υπόθεση του Α.Σερέτη.
Κατάθεση
1914 Ιούλιος 14
infolib image control
Εξέταση του μάρτυρα Χ.Μανωλόπουλου για την υπόθεση του Α.Σερέτη.
Κατάθεση
1914 Ιούλιος 14
infolib image control
Εξέταση του μάρτυρα Α.Σαουσόπουλου για την υπόθεση του Α.Σερέτη.
Κατάθεση
1914 Ιούλιος 14
infolib image control
Εξέταση του μάρτυρα Κ.Καντιάνη για την υπόθεση του Α.Σερέτη.
Διαβιβαστικό
1914 Ιούλιος 14
infolib image control
Εξέταση του μάρτυρα Β.Ταττόπουλου για την υπόθεση του Α.Σερέτη.
Κατάθεση
1914 Ιούλιος 14
infolib image control
Εξέταση του μάρτυρα για την υπόθεση του Α.Σερέτη.
Κατάθεση
1914 Ιούλιος 14
infolib image control
Εξέταση του μάρτυρα για την υπόθεση του Α.Σερέτη.
Κατάθεση
1914 Ιούλιος 14
infolib image control
Εξέταση του μάρτυρα Ν.Πετρακόπουλου για την υπόθεση του Α.Σερέτη.
Κατάθεση
1914 Ιούλιος 14
infolib image control
Εξέταση του μάρτυρα Ε.Κατσιγιάννη για την υπόθεση του Α.Σερέτη.
Κατάθεση
1914 Ιούλιος 14
infolib image control
Εξέταση του μάρτυρα Σ.Μενιδιάτη για την υπόθεση του Α.Σερέτη.
Κατάθεση
1914 Ιούλιος 14
infolib image control
Εξέταση του μάρτυρα Ν.Σταθάκου για την υπόθεση του Α.Σερέτη.
Κατάθεση
1914 Ιούλιος 14
infolib image control
Εξέταση του μάρτυρα Α.Κουλούρη για την υπόθεση του Α.Σερέτη.
Κατάθεση
1914 Ιούλιος 14
infolib image control
Εξέταση του μάρτυρα Ι.Γεωργιάδη για την υπόθεση του Α.Σερέτη.
Κατάθεση
1914 Ιούλιος 12
infolib image control
Εξέταση του μάρτυρα Ν.Μπαλοδήμου για την υπόθεση του Α.Σερέτη.
Κατάθεση
1914 Ιούλιος 14
infolib image control
Εξέταση του μάρτυρα Α.Σερέτη σχετικά με τις κατηγορίες που διατυπώθηκαν εναντίον του.
Κατάθεση
1914 Ιούλιος 14
infolib image control
Κατάσταση της Αστυνομικής Υποδιεύθυνσης Πυλίας, όπου εμφαίνεται η δύναμη των οπλιτών της συγκεκριμένης υποδιεύθυνσης.
Πίνακας
1914 Ιούλιος 13
infolib image control
Βεβαίωση του Αστυνομικού Υποδιευθυντή Πυλίας σχετικά με τον Π.Κατσιγιάννη.
Βεβαίωση
1914 Ιούλιος 14
infolib image control
Ακριβές απόσπασμα αστυνομικής διάταξης της Αστυνομικής Υποδιεύθυνσης Πυλίας περί διατιμήσεως των τροφίμων.
Αστυνομική διάταξη
1914 Ιούλιος 14
infolib image control
Ακριβές απόσπασμα της Αστυνομικής Υποδιεύθυνσης Πυλίας σχετικά με την τροποποίηση της αστυνομικής διάταξης περί διατιμήσεως των τροφίμων.
Αρχειακό Τεκμήριο
1914 Ιούλιος 13
infolib image control
Απόσπασμα αστυνομικής διάταξης της Αστυνομικής Υποδιεύθυνσης Πυλίας σχετικά με την αγορανομική διατίμηση κρέατος, άρτου και ιχθύων.
Αρχειακό Τεκμήριο
1914 Ιούλιος 14
infolib image control
Επιστολή του Αρχηγείου της Χωροφυλακής προς την Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας, που διαβιβάζει επιστολή σχετικά με την υπόθεση του Α.Σερέτη.
Διαβιβαστικό
1914 Μάιος 18
infolib image control
Επιστολή των κατοίκων της Πύλου προς τον Ε.Βενιζέλο, όπου εκφράζονται κατηγορίες ενάντια στον Αστυνομικό Υποδιευθυντή Πυλίας Α.Σερέτη.
Επιστολή
1914 Μάιος 6
infolib image control
Διαταγή του Αρχηγείου της Χωροφυλακής προς τον Ε.Ζυμβρακάκη σχετικά με την υπόθεση του Α.Σερέτη.
Διαταγή
1914 Ιούνιος 17
infolib image control
Αναφορά της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μεσσηνίας προς το Αρχηγείο της Χωροφυλακής σχετικά με την υπόθεση του Α.Σερέτη.
Έκθεση
1914 Ιούνιος 12
infolib image control
Επιστολή του Ε.Ζυμβρακάκη προς το Αρχηγείο της Χωροφυλακής, που υποβάλλει έγγραφα σχετικά με την υπόθεση του Α.Σερέτη.
Διαβιβαστικό
1914 Ιούλιος 16
infolib image control
Έκθεση του Ε.Ζυμβρακάκη, όπου καταγράφονται τα συμπεράσματα του μετά την προανάκριση που ενεργήθηκε για την υπόθεση του Α.Σερέτη.
Έκθεση
1914 Ιούλιος 16

                                                                            infolib-libsolution