Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Κατάστασις εμφαίνουσα τας γενομένας εγκαταστάσεις από 15 Οκτωβρίου μέχρι 31 του ιδίου 1913.
Πίνακας
infolib image control
Επιστολή του ιερέα Εμμ.Εφεντάκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την κατάταξη του Ευτ.Χλιαουτάκη.
Επιστολή
1914 Μάρτιος 20
infolib image control
Επιστολή του Αρχηγείου της Χωροφυλακής προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την κατάταξη του Ευτ.Χλιαουτάκη στο Σώμα της Χωροφυλακής.
Επιστολή
1914 Μάρτιος 31
infolib image control
Τηλεγράφημα του Μ.Πετυχάκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τον εορτασμό της επετείου της Εθνικής Παλιγγενεσίας.
Τηλεγράφημα
1914 Απρίλιος 9
infolib image control
Επιστολή του Αρχηγείου της Χωροφυλακής προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την αίτηση του Δ.Κούτρα.
Διαβιβαστικό
1914 Απρίλιος 19
infolib image control
Επιστολή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αχαϊοήλιδος προς το Αρχηγείο Χωροφυλακής σχετικά με την αίτηση του Δ.Κούτρα.
Επιστολή
1914 Απρίλιος 18
infolib image control
Αναφορά της Αστυνομικής Υποδιεύθυνσης Ηλείας προς την Αστυνομική Διεύθυνση Αχαϊοήλιδος περί του καταληφθέντος αγρού του Δ.Κούτρα.
Αναφορά
1914 Απρίλιος 14
infolib image control
Επιστολή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αχαϊοήλιδος προς τον Αστυνομικό Υποδιευθυντή Ηλείας σχετικά με την άιτηση του Δ.Κούτρα.
Επιστολή
1913 Νοέμβριος 25
infolib image control
Επιστολή του Αρχηγείου της Χωροφυλακής προς την Αστυνομική Διεύθυνση Αχαϊοήλιδος σχετικά με την αίτηση του Δ.Κούτρα.
Επιστολή
1913 Νοέμβριος 21
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς το Αρχηγείο της Χωροφυλακής σχετικά με την αίτηση του Δ.Κούτρα.
Επιστολή
1913 Νοέμβριος 14
infolib image control
Αίτηση του Δ.Κούτρα προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την απόδοση αγρού, που βρίσκεται στην κυριότητά του.
Αίτηση
1913 Οκτώβριος 29
infolib image control
Επιστολή του Αρχηγείου Χωροφυλακής προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την υπόθεση της σύλληψης των απαγωγγέων της κόρης της Σοφίας Κουτρουμπή.
Διαβιβαστικό
1914 Απρίλιος 20
infolib image control
Επιστολή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αργολιδοκορινθίας προς το Αρχηγείο της Χωροφυλακής σχετικά με την υπόθεση της σύλληψης των απαγωγέων της κόρης της σοφίας Κουτρουμπή.
Διαβιβαστικό
1914 Απρίλιος 14
infolib image control
Επιστολή της Αστυνομικής Υποδιεύθυσνης Άργους προς την Αστυνομική Διεύθυνση Άργους σχετικά με την ενίσχυση ατυνομικών σταθμών για τη σύλληψη των απαγωγέων της Βασιλικής Κουτρουμπή.
Επιστολή
1914 Απρίλιος 8
infolib image control
Επιστολή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αργολιδοκορινθίας προς την Αστυνομική Υποδιεύθυνση Άργους σχετικά με τη σύλληψη των απαγωγέων της κόρης της Σοφίας Κουτρουμπή.
Επιστολή
1914 Απρίλιος 1
infolib image control
Επιστολή του Αρχηγείου Χωροφυλακής προς την Αστυνομική Διεύθυνση Αργολιδοκορινθίας σχετικά με τη σύλληψη των απαγωγέων της κόρης της Σοφίας Κουτρουμπή.
Επιστολή
1914 Μάρτιος 7
infolib image control
Αίτηση της Σοφίας Κουτρουμπή προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη σύλληψη των απαγωγέων της κόρης της.
Αίτηση
1914 Φεβρουάριος 20
infolib image control
Επιστολή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αργολιδοκορινθίας προς το Αρχηγείο της Χωροφυλακής σχετικάμε τις ενέργεις που έγιναν για τη σύληψη των απαγωγέων της Βασιλικής Κουτρουμπή.
Επιστολή
1914 Φεβρουάριος 27
infolib image control
Επιστολή της Αστυνομικής Υποδιεύθυνσης Άργους προς την Αστυνομική Διεύθυνση Αργολιδοκορινθίας σχετικά με τους απαγωγείς της Βασιλικής Κουτρουμπή.
Επιστολή
1914 Φεβρουάριος 24
infolib image control
Επιστολή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αργολιδοκορινθίας προς την Αστυνομική Υποδιεύθυνση Άργους σχετικά με την υπόθεση της απαγωγής της Βασιλικής Κουτρουμπή.
Επιστολή
1914 Φεβρουάριος 21
infolib image control
Επιστολή του Αρχηγείου της Χωροφυλακής προς την Αστυνομική Διεύθυνση Αργολιδοκορινθίας σχετικά με τους απαγωγείς της Βασιλικής Κουτρουμπή.
Επιστολή
1914 Φεβρουάριος 18
infolib image control
Τηλεγράφημα της Σοφίας Κουτρουμπή προς το Αρχηγείο της Χωροφυλακής σχετικά με τους απαγωγείς της κόρης της Βασιλικής Κουτρουμπή.
Τηλεγράφημα
1914 Φεβρουάριος 15
infolib image control
Επιστολή του Αρχηγείου Χωροφυλακής προς το Υπουργείο Στρατιωτικών, Διεύθυνση Προσωπικού σχετικά με την υπόθεση του χωροφύλακα Νικ.Μπάρδη.
Διαβιβαστικό
1913 Απρίλιος 12
infolib image control
Επιστολή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μεσσηνίας προς το Αρχηγείο της Χωροφυλακής σχετικά με την τιμωρία του χωροφύλακα Ν.Μπάρδη για πειθαερχικά παραπτώματα.
Διαβιβαστικό
1913 Απρίλιος 4
infolib image control
Απόσπασμα ημερασίας διαταγής για την τιμωρία του εθνοφρουρού Νικ.Μπάρδη.
Διαταγή
1913 Μάρτιος 11
infolib image control
Απόσπασμα ημερησίας διαταγής σχετικά με την τιμωρία του εθνοφρουρού Νικ.Μπάρδη.
Διαταγή
1913 Μάρτιος 22
infolib image control
Φύλλο Μητρώου του εθνοφρουρού χωροφύλακα Νικ.Μπάρδη.
Φύλλο Μητρώου
1913 Απρίλιος 4
infolib image control
Επιστολή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με αίτηση της χήρας Ιφιγένειας Χαρίτωνος Λιώτη.
Επιστολή
1914 Απρίλιος 26
infolib image control
Αίτηση της Ιφιγένειας χήρας Χαρίτωνος Λιώτη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία μέριμνα για την κόρη της και την ίδια.
Αίτηση
1914 Απρίλιος 25
infolib image control
Επιστολή του Μ.Πετυχάκη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διαβιβάζει αίτηση τηε Δημογεροντίας Μυτιλήνης.
Διαβιβαστικό
1914 Απρίλιος 30
infolib image control
Αίτηση της Δημογεροντίας Μυτιλήνης προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το διορισμό νέου Μητροπολίτη Μυτιλήνης.
Αίτηση
1914 Απρίλιος 28
infolib image control
Αναφορά του Αρχηγείου Χωροφυλακής προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το λόγο μη κατάταξης του Γ.Ματσαντώνη στη Χωροφυλακή.
Αναφορά
1914 Μάιος 1
infolib image control
Επιστολή του Γ.Ματσαντώνη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη μη κατάταξή του στη χωροφυλακή.
Επιστολή
1914 Απρίλιος 16
infolib image control
Επιστολή του Μ.Πετυχάκη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διαβιβάζει αίτηση του Στυλιανού Σ.Κρητικού.
Διαβιβαστικό
1914 Μάιος 3
infolib image control
Αίτηση του Στ.Σ.Κριτικού προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη φοίτησή του στη Σχολή Ευελπίδων.
Αίτηση
1914 Απρίλιος 30
infolib image control
Τηλεγράφημα του Π.Αργυρόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την αναχώρηση Μουσουλμάνων.
Τηλεγράφημα
1914 Μάιος 11
infolib image control
Επιστολή του Κ.Ιωαννίδη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την αύξηση των πόρων του Ταμείου Εθνικής Αμύνης.
Επιστολή
1914 Μάιος 15
infolib image control
Επιστολή του Αρχηγείου της Χωροφυλακής προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη μη προαγωγή του ενωματάρχου Χρ.Αργυράκη.
Επιστολή
1914 Μάιος 23
infolib image control
Επιστολή προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη μη προαγωγή του Χρ.Αργυράκη.
Επιστολή
1914 Απρίλιος 9
infolib image control
Τηλεγράφημα του Διοικητικού Συμβουλίου Προκυμαίων Χίου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την παραβίαση σύμβασης.
Τηλεγράφημα
1914 Μάιος 30
infolib image control
Επιστολή του Αρχηγείου της Χωροφυλακής προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη μετάθεση του ανθυπασπιστή Κ.Κρεμμύδα.
Επιστολή
1914 Μάιος 23
infolib image control
Επιστολή του Αχ.Ροντήρη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη μετάθεση του Κ.Κρεμμύδα.
Επιστολή
1914 Μάιος 13
infolib image control
Επιστολή του Αρχηγείου της Χωροφυλακής προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την προαγωγή του ενωματάρχη Ν.Κλάγκα.
Επιστολή
1914 Μάιος 23
infolib image control
Επιστολή της Αμ.Κλάγκα προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τον μη προβιβασμό του γιού της Ν.Κλάγκα.
Επιστολή
1914 Μάρτιος 28
infolib image control
Επιστολή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης με την οποία διαβιβάζει αναφορά για τη λειτουργία του Σοσιαλιστικού Κέντρου Θεσσαλονίκης.
Διαβιβαστικό
1914 Μάιος 29
infolib image control
Έκθεση του Τμήματος Ειδικής Ασφαλείας προς την Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης σχετικά με τη λειτουργία του Σοσιαλιστικού Κέντρου Θεσσαλονίκης.
Έκθεση
1914 Μάιος 22
infolib image control
Επιστολή του Θεμιστοκλή Σοφούλη προς την Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης σχετικά με την απέλαση του Αβραάμ Μπεναρόγια και του Σαμουήλ Γιουνά.
Επιστολή
1914 Ιούνιος 5
infolib image control
Επιστολή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης προς τη Γενική Διοίκηση Μακεδονίας σχετικά με την απέλαση του Αβραάμ Μπεναρόγια και του Σαμουήλ Γιουνά.
Επιστολή
1914 Ιούνιος 1
infolib image control
Γνωμοδότηση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης προς τον Αστυνομικό Διευθυντή Θεσσαλονίκης σχετικά με την δράση του Αβραάμ Μπεναρόγια και του Σαμουήλ Γιουνά.
Γνωμοδότηση
1914 Μάιος 31
infolib image control
Επιστολή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης με την οποί διαβιβάζει καταθέσεις για τους Αβρ.Μπεναρόγια και τον Σ.Γιουνά.
Διαβιβαστικό
1914 Μάιος 22
infolib image control
Κατάθεση του Χαράλαμπου Κόλα σχετικά με τη διαγωγή μελών του Σοσιαλιστικού Κέντρου Θεσσαλονίκης,του Αβραάμ Μπεναρόγια και του Σαμουήλ Γιουνά.
Κατάθεση
1914 Μάιος 11
infolib image control
Κατέθεση του Παύλου Αστεριάδη σχετικά με τη διαγωγή μελών του Σοσιαλιστικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, του Αβραάμ Μπεναρόγια και του Σαμουήλ Γιουνά.
Κατάθεση
1914 Μάιος 10
infolib image control
Κατάθεση του Ιωάννου Κούσκουρα σχετικά με τη διαγωγή μελών του Σοσιαλιστικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, του Αβραάμ Μπεναρόγια και του Σαμουήλ Γιουνά.
Κατάθεση
1914 Μάιος 12
infolib image control
Επιστολή του Γ.Χρηστάκη-Ζωγράφου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη θέση του Σπυρομήλιου απέναντι στη Γενική Διοίκηση Ηπείρου.
Επιστολή
1913 Απρίλιος 20
infolib image control
Επιστολή του Γ.Χρηστάκη Ζωγράφου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την οργάνωση της σκοποβολής στην Ήπειρο.
Επιστολή
1913 Δεκέμβριος 4
infolib image control
Επιστολή του Β.Ζαχάρωφ προς τον J.M.Chrussachi σχετικά με την αγορά τουπολεμικού πλοίου Rio de Janeiro.
Επιστολή
1913 Νοέμβριος 9
infolib image control
Δελτία Κινήσεως και Εγκαταστάσεως Θυμάτων Πολέμου από 15-31 Οκτωβρίου 1913.
Αρχειακό Τεκμήριο
infolib image control
Επιστολή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διαβιβάζει αναφορά με παράπονα του Ναζήμ Μπέη.
Διαβιβαστικό
1913 Μάιος 1
infolib image control
Επιστολή της Διοίκησης των Κεντρικών Ενωμοτιών προς την Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής σχετικά με παράπονα του Ναζήμ Μπέη.
Επιστολή
1913 Απρίλιος 29
infolib image control
Τηλεγράφημα του Π.Αργυρόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τον εορτασμό της Εθνικής Εορτής.
Τηλεγράφημα
1913 Μάιος 21
infolib image control
Τηλεγράφημα των προς τη Γενική Διοίκηση Ηπείρου και τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη μεταφορά της Μητρόπολης Κασανδρείας.
Τηλεγράφημα
1913 Μάιος 18
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γ.Χρηστάκη Ζωγράφου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη γενική στρατολογία των κατοίκων της Ηπείρου.
Τηλεγράφημα
1913 Ιούνιος 10
infolib image control
Επιστολή του Εμμ.Ρέπουλη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη δωρεά εικόνας από τον Αλεξ.Κιτρόεφ.
Επιστολή
1913 Ιούνιος 13
infolib image control
Τηλεγράφημα του Στ.Δραγούμη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την παράδοση της Γενικής Διοίκησης της Κρήτης στον Γ.Πλουμίδη.
Τηλεγράφημα
1913 Ιούνιος 22
infolib image control
Επιστολή του Αρχηγείου Χωροφυλακής προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη εκτέλεση διαταγής για έλεγχο της διοίκησης της Χωροφυλακής στη Μακεδονία.
Επιστολή
1913 Ιούνιος 24
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς το Αρχηγείο Χωροφυλακής σχετικά με αναφορά των χωροφυλάκων της Διοίκησης Βέρροιας.
Επιστολή
1913 Μάιος 27
infolib image control
Επιστολή χωροφυλάκων της Διοίκησης Βερροίας προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στη Διοίκηση της Μακεδονίας.
Επιστολή
infolib image control
Επιστολή του προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με αριθμητική κατάσταση για τις αστυνομικές διευθύνσεις και τους αστυνομικούς σταθμούς.
Διαβιβαστικό
1913 Ιανουάριος 27
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γ.Χρηστάκη Ζωγράφου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την παρουσία Ελλήνων φυγόστρατων στο πλοίο Adriatico.
Τηλεγράφημα
1913 Ιούνιος 25
infolib image control
Επιστολή της Γενικής Διοίκησης Κρήτης προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τον εφοδιασμό αντιχολερικού ορού.
Επιστολή
1913 Ιούλιος 6
infolib image control
Επιστολή του Δημάρχου Ηρακλείου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τον εφοδιασμό αντιχολερικού ορού.
Επιστολή
1913 Ιούλιος 21
infolib image control
Επιστολή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικοβοιωτίας προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διαβιβάζει αναφορά της προς το Υπουργείο Εσωτερικών.
Διαβιβαστικό
1913 Ιούλιος 10
infolib image control
Έκθεση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικοβοιωτίας προς το Υπουργείο Εσωτερικών, Τμήμα Χωροφυλακής σχετικά με την καθαριότητα της πόλης των Αθηνών.
Έκθεση
1913 Ιούλιος 10
infolib image control
Επιστολή της Αστυνομικής Υποδιεύθυνσης Πειραιά προς την Αστυνομική Διεύθυνση Αττικοβοιωτίας με την οποία διαβιβάζει αναφορά για τη συμπλοκή σε ρωσικό ατμόπλοιο.
Διαβιβαστικό
1913 Ιούλιος 10
infolib image control
Έκθεση του Δροσόπουλου προς την Αστυνομική Υποδιεύθυνση Πειραιά σχετικά με τη συμπλοκή σε ρωσικό ατμόπλοιο.
Έκθεση
1913 Ιούλιος 10
infolib image control
Επιστολή της Αστυνομικής Υποδιεύθυνσης Πειραιά προς τον Δροσόπουλο σχετικά με την υπόθεση της συμπλοκής σε ρωσικό ατμόπλοιο.
Διαβιβαστικό
1913 Ιούλιος 10
infolib image control
Διαταγή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικοβοιωτίας προς την Αστυνομική Υποδιεύθυνση Πειραιά σχετικά με την συμπλοκή στο ρωσικό ατμόπλοιο.
Διαταγή
1913 Ιούλιος 10
infolib image control
Έκθεση του Στ.Δραγούμη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις συνέπειες των Βαλκανικών Πολέμων στον άμαχο πληθυσμό της Μακεδονίας.
Έκθεση
1913 Αύγουστος 2
infolib image control
Επιστολή των κρατουμένων στις φυλακές Θεσσαλονίκης προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την καθυστέρηση της εκδίκασης των αποδιδομένων κατηγοριών.
Επιστολή
1913 Ιανουάριος 27
infolib image control
Έκθεση του Ι.Σουρή προς τον Αρχηγό της Δημοσίας Ασφάλειας περί των διακριθέντων μεταξύ των Βουλγάρων συμπλοκάς της 17ης Ιουνίου 1913.
Έκθεση
1913 Αύγουστος 10
infolib image control
Έκθεση του Γ.Πλουμίδη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της διαχείρισης του φόρου του 3% επί της εισαγωγής.
Έκθεση
1913 Αύγουστος 29
infolib image control
Επιστολή του Γ.Πλουμίδη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την παραίτηση του από τη Γενική Διοίκηση Κρήτης.
Επιστολή
1913 Σεπτέμβριος 12
infolib image control
Τηλεγράφημα του Εμμ.Ρέπουλη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της υλοτομίας του δάσους Κανέλλη.
Τηλεγράφημα
1913 Οκτώβριος 21
infolib image control
Τηλεγράφημα του Βοζίκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την έκδοση διατάγματος για Αναπληρωτή Γενικό Διοικητή.
Τηλεγράφημα
1913 Νοέμβριος 1
infolib image control
Επιστολή του Στ.Δραγούμη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διαβιβάζει αναφορά του Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης.
Διαβιβαστικό
1913 Νοέμβριος 6
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Στ.Δραγούμη σχετικά με την υπόθεση των υποδίκων Σερρών.
Επιστολή
1913 Σεπτέμβριος 14
infolib image control
Επιστολή της Γενικής Διοίκησης Μακεδονίας προς τον Εισαγγελέα σχετικά
Διαβιβαστικό
1913 Σεπτέμβριος 26
infolib image control
Αίτηση υποδίκων Σερρών προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ζητούν τη συνδρομή του.
Αίτηση
1913 Σεπτέμβριος 2
infolib image control
Αναφορά του Επιστάτη Φυλακών Σερρών προς τον Εισσαγγελέα Πλημμελειοδικείου Σερρών σχετκά με ονόματα κρατουμένων.
Αναφορά
1913 Οκτώβριος 1
infolib image control
Επιστολή του Διοικητικού Επιτρόπου Πρεβέζης προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την είσπραξη του φόρου επί των ζώων και την ενοικίαση γαιών.
Επιστολή
1913 Φεβρουάριος 14
infolib image control
Επιστολή του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Σερρών προς τη Γενική Διοίκηση Μεκεδονίας, Διεύθυνση Δικαιοσύνης σχετικά με την υπόθεση των υποδίκων Σερρών.
Επιστολή
1913 Οκτώβριος 21
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με την υπόθεση των υποδίκων Σερρών.
Σημείωμα
infolib image control
Επιστολή του Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης προς τη Γενική Διοίκηση Μακεδονίας με την οποία διαβιβάζει έγγραφα του Εισαγγελέα Σερρών.
Διαβιβαστικό
1913 Οκτώβριος 28
infolib image control
Τηλεγράφημα του Μ.Πετυχάκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την άρση της απαγόρευσης δικαιοπραξιών.
Τηλεγράφημα
1913 Νοέμβριος 19
infolib image control
Επιστολή της Γενικής Διοίκησης των Καταληφθεισών Νήσων του Αιγαίου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την ανεπάρκεια του λιμένος Μυτιλήνης.
Επιστολή
1913 Δεκέμβριος 16
infolib image control
Τηλεγράφημα του νομάρχη Κέρκυρας Βαρατάση προς τον Ε.Βενιζέλο και το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας.
Τηλεγράφημα
1913 Δεκέμβριος 20
infolib image control
Τηλεγράφημα του Λ.Κανακάρη Ρούφου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη συγκρότηση αποστολής από τη Γαλλική Κυβέρνηση.
Τηλεγράφημα
1913 Δεκέμβριος 20
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με τον αριθμό χωροφυλάκων στους 16 παλαιούς νομούς του Ελληνικού Κράτους.
Σημείωμα
infolib image control
Κατάστασις την ήν διαθέτει καθεκάστην δύναμην χωροφυλακή δια την φρούρησιν διαφόρων φυλακών του κράτους.
Πίνακας
infolib image control
Κατάστασις εμφαίνουσα την εξ οπλιτών δύναμιν και ενίσχυσιν της χωροφυλακής κατά τάς εις το Υπουργείον τούτο υποβληθείσας αναφοράς των οικείων Αστυνομιών.
Πίνακας
1914 Φεβρουάριος 12
infolib image control
Διάταξις της υπηρεσίας κατά την διάρκειαν της κηδείας της σεπτής σωρού της Α.Μ. του Βασιλέως.
Σημείωμα
infolib image control
Τηλεγράφημα του Λ.Κανακάρη Ρούφου προς τον Ε.Βενιζέλο
Τηλεγράφημα
1914 Φεβρουάριος 19
infolib image control
Τηλεγράφημα του Λ.Κανακάρη Ρούφου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την απόδοση δικαιοσύνης.
Τηλεγράφημα
1914 Φεβρουάριος 22
infolib image control
Επιστολή του Αρχηγείου Χωροφυλακής προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τον καταρτισμό επαναστατικού σώματος με σκοπό τη μετάβαση στην Ήπειρο.
Διαβιβαστικό
1914 Φεβρουάριος 7
infolib image control
Αναφορά της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικοβοιωτίας προς το Αρχηγείο της Χωροφυλακής για την κατάρτιση επαναστατικού σώματος με σκοπό η μετάβαση στην Ήπειρο.
Αναφορά
1914 Φεβρουάριος 20
infolib image control
Έκθεση του Ι.Μαρούδα προς την Αστυνομική Διεύθυνση Αττικοβοιωτίας σχετικά με την αναχώρηση εννέα κατοίκων από το Μενίδι για την Ήπειρο.
Έκθεση
1914 Φεβρουάριος 7
infolib image control
Επιστολή του Αρχηγείου Χωροφυλακής προς την Αστυνομική Διεύθυνση Αττικοβοιωτίας, στον ταγματάρχη Ν.Σοφιανό σχετικά με τη διαταγή να συλληφθούν πολίτες και υπαξιωματικοί που συγκροτούν στρατιωτικό σώμα.
Επιστολή
1914
infolib image control
Επιστολή του Ν.Σοφιανού προς τον Ι.Μαρούδα σχετικά
Επιστολή
1914 Φεβρουάριος 5
infolib image control
Επιστολή
Αρχειακό Τεκμήριο
infolib image control
Επιστολή
Αρχειακό Τεκμήριο
infolib image control
Επιστολή της Αστυνομικής Διέυθυνσης Μεσσηνίας προς τον Γ.Ψύχα σχετικά με διαταγή του Αρχηγείου της Χωροφυλακής.
Επιστολή
1914 Ιανουάριος 28
infolib image control
Διαταγή του Αρχηγείου Χωροφυλακής προς την Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας να εξετάσει όσα εκθέτει ο Περ.Παπακοστουλίνας.
Διαταγή
1914 Ιανουάριος 13
infolib image control
Επιστολή του Περ.Παπακοστουλίνα σχετικά με βασανιστήρια σε βάρος πολιτών από αστυνομικούς.
Επιστολή
<1913> Δεκέμβριος 22
infolib image control
Τηλεγράφημα προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με διόρθωση σε προηγούμενο τηλεγράφημα.
Τηλεγράφημα
1913 Μάρτιος 20
infolib image control
Επιστολή του Αρχηγείου Χωροφυλακής προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία υποβάλλει έγγραφο εκτέλεσης διαταγής.
Διαβιβαστικό
1914 Μάρτιος 6
infolib image control
Επιστολή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λακωνίας προς το Αρχηγείο της Χωροφυλακής με την οποία υποβάλλει έγγραφο εκτέλεσης διαταγής.
Διαβιβαστικό
1914 Μάρτιος 2
infolib image control
Επιστολή του Αρχηγείου Χωροφυλακής προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία υποβάλλει αναφορά της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μεσσηνίας.
Διαβιβαστικό
1914 Μάρτιος 6
infolib image control
Επιστολή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μεσσηνίας προς το Αρχηγείο Χωροφυλακής με την οποία υποβάλλει αναφορά του Μοιράρχου Γ.Ψύχα.
Διαβιβαστικό
1914 Φεβρουάριος 28
infolib image control
Έκθεση του μοιράρχου Γ.Ψύχα προς την Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας σχετικά με τη συμπεριφορά αστυνομικών οργάνων του Σταθμού Θουρίας.
Έκθεση
1914 Φεβρουάριος 22
infolib image control
Βεβαίωση του Δημάρχου Θουρίας σχετικά με την ύπαρξη πολιτών με το όνομα Ν.Βεργόπουλος.
Βεβαίωση
1914 Φεβρουάριος 10
infolib image control
Φύλλο Μητρώου του ενωματάρχου Νικ.Σαλαμάνου.
Φύλλο Μητρώου
1914 Φεβρουάριος 26
infolib image control
Επιστολή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικοβοιωτίας με την οποία υποβάλλεται διαταγή του Υπουργείου Εσωτερικών.
Διαβιβαστικό
1914 Ιανουάριος 28
infolib image control
Απόφασις Νομαρχίας Αρκαδίας επί προϋπολογισμού Δήμου Τριπόλεως χρήσεως 1913.
Απόφαση
1913 Απρίλιος 1
infolib image control
Επιστολή της Ανατέρας Διοίκησης Χωροφυλακής Μακεδονίας προς την Αστυνομική Διεύθυνση Αττικοβοιωτίας σχετικά με τη διαταγή του Υπουργείου Εσωτερικών για το μισθό στους εφεδρους χωροφύλακες.
Επιστολή
1914 Ιανουάριος 10
infolib image control
Επιστολή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης προς την Ανωτέρα Διοίκηση της Χωροφυλακής Μακεδονίας σχετικά με την υπόθεση χορήγησης μισθού στον Γ.Καλογερέα.
Επιστολή
1913 Δεκέμβριος 31
infolib image control
Επιστολή του Αρχηγείου της Χωροφυλακής προς την Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης με την οποία διαβιβάζει αίτηση του Γ.Καλογερέα.
Διαβιβαστικό
1913 Δεκέμβριος 21
infolib image control
Αίτηση του Γ.Καλογερέα προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη ρυθμίθμιση του ζητήματος της μισθοδοσίας του.
Αίτηση
1913 Νοέμβριος 29
infolib image control
Επιστολή της Αστυνομικής Υποδιεύθυνσης Οιτύλου προς τον Αστυνομικό Σταθμό Καρδαμύλης σχετικά
Επιστολή
1914 Φεβρουάριος 17
infolib image control
Επιστολή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λακωνίας προς την Αστυνομική Υποδιεύθυνση Οιτύλου σχετικά με διαταγή του Αρχηγείου της Χωροφυλακής για την υπόθεση του Γ.Καλογερέα.
Επιστολή
1914 Φεβρουάριος 15
infolib image control
Επιστολή του Αρχηγείου της Χωροφυλακής προς την Αστυνομική Διεύθυνση Λακωνίας σχετικά με την υπόθεση του Γ.Καλογερέα.
Επιστολή
1914 Φεβρουάριος 14
infolib image control
Επιστολή της Ανωτέρας Διοίκησης της Χωροφυλακής Μακεδονίας προς το Αρχηγείο της Χωροφυλακής σχετικά με τη μισθοδοσία του Γ.Καλογερέα.
Επιστολή
1914 Φεβρουάριος 6
infolib image control
Υπόμνημα του Υποδιοικητή Ανασελίτσης προς τον Ε.Βενιζέλο περί δυσαναλογου μειώσεως της μισθοδοσίας και περί της συμπεριφοράς των διαφόρων υπαλλήλων.
Υπόμνημα
1914 Μάρτιος 6
infolib image control
Επιστολή της Γενικής Διοίκησης των Καταληφθεισών Νήσων του Αιγαίου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διαβιβάζει αναφορά του εργοστασιάρχη Π.Ραπίτη.
Διαβιβαστικό
1914 Μάρτιος 8
infolib image control
Αίτηση του Π.Ραπίτη προς το Γενικό Διοικητή των Καταληφθεισών Νήσων του Αιγαίου Πετυχάκη περί προμήθειας ταπήτων προς χρήσις των δημοσίων καταστημάτων.
Αίτηση
1914 Απρίλιος 7
infolib image control
Επιστολή του Αρχηγείου της Χωροφυλακής προς την Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας σχετικά με την υπόθεση του Ν.Μπάρδη.
Επιστολή
1913 Μάρτιος 30
infolib image control
Επιστολή του Μ.Πετυχάκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την ανάκληση του Διευθυντή και του Υποδιευθυντή της Αστυνομίας Χίου.
Επιστολή
1914 Μάρτιος 26
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς το Αρχηγείο της Χωροφυλακής σχετικά με την υπόθεση του Ν.Μπάρδη.
Επιστολή
1913 Μάρτιος 26
infolib image control
Επιστολή του Νικ.Μπάρδη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά
Επιστολή
1913 Μάρτιος 25
infolib image control
Επιστολή του Αρχηγείου της Χωροφυλακής προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διαβιβάζει αναφορά της Ανωτέρας Διοίκησης της Χωροφυλακής Μακεδονίας.
Διαβιβαστικό
1914 Απρίλιος 2
infolib image control
Φύλλο Μητρώου του χωροφύλακα Γ.Καλογερέα.
Φύλλο Μητρώου
1914 Μάρτιος 14
infolib image control
Επιστολή της Ανωτέρας Διοίκησης προς το Αρχηγείο της Χωροφυλακής σχετικά με τη μισθοδοσία του χωροφύλακα Γ.Καλογερέα.
Επιστολή
1914 Μάρτιος 27
infolib image control
Επιστολή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μεσσηνίας προς την Ανωτέρα Διοίκηση της Χωροφυλακής Μακεδονίας με την οποία διαβιβάζει το φύλλο μητρώου του χωροφύλακα Γ.Καλογερέα.
Διαβιβαστικό
1914 Μάρτιος 21
infolib image control
Επιστολή του 4ου Στρατολογικού Γραφείου προς την Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας με την οποία διαβιβάζει το φύλλο μητρώου του χωροφύλακα Γ.Καλογερέα.
Διαβιβαστικό
1914 Μάρτιος 17
infolib image control
Επιστολή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μεσσηνίας προς το 4ο Στρατολογικό Γραφείο σχετικά με τη χορήγηση σντιγράφου του φύλλου μητρώου του χωροφύλακα Γ.Καλογερέα.
Επιστολή
1914 Μάρτιος 13
infolib image control
Επιστολή της Ανωτέρας Διοίκησης της Χωροφυλακής Μακεδονίας προς την Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας σχετικά με την υπόθεση του μισθού του χωροφύλακα Γ.Καλογερέα.
Επιστολή
1914 Μάρτιος 1
infolib image control
Επιστολή του Αρχηγείου Χωροφυλακής προς την Ανωτέρα Διοίκηση της Χωροφυλακής Μακεδονίας σχετικά με την υπόθεση της μισθοδοσίας του χωροφύλακα Γ.Καλογερέα.
Επιστολή
1914 Φεβρουάριος 26
infolib image control
Αίτηση Γ.Καλογερέα προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις παράνομες κρατήσεις του μισθού του.
Αίτηση
1914 Φεβρουάριος 11

                                                                            infolib-libsolution